Page 1

Samfunds problematikker Hvad er ændret i børn og unges livsstil, som kan føre til overvægt og fedme? Emma Broholm Christensen og Anna Jakobsen Kragh Skørping Skole 11/18/2013


Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Problemstilling 3. Indhold 4. Konklusion 5. Perspektivering 6. Produkt beskrivelse 7. Kildeliste 8. Bilag

Side 2 af 6


Indledning Vi har valgt emnet unge og fedme, fordi det er et meget relevant emne i tiden og for vores aldersgruppe. Vi kunne godt tænke os at vide noget om, hvad der er ændret i vores livsstil, det har gjort at der er flere børn og unge der bliver fede. Det hænger sammen med overemnet, fordi det er et stigende problem i samfundet, og det berøre flere og flere familier og nedsætter livskvaliteten hos nogle mennesker. Vi har indsamlet informationer via internettet og interview1.

Problemstilling Hvad er ændret i børn og unges livsstil der kan føre til overvægt og fedme? Unge i dag bliver federe og federe, hvilke faktorer spiller ind? Kost? Mindre motion? Der er blevet lettere adgang til fastfood, og forældrene er tit længere tid på arbejde, og har derfor ikke tid til at laver mad. Så det bliver nemt noget med lige at bestille mad udefra, eller putte en fryse pizza i ovnen. Tit spiser børn også bare foran TV’et, eller på deres værelser, hvilket ikke er sundt da det sociale liv også spiller meget ind. Mange unge springer også tit et eller flere måltider over. Mindre motion, hænger nok sammen med at børn heller vil sidde indenfor og spille computer, eller se TV. For mange er det også motivationen det kniber med. Derfor er det en god idé, hvis man er flere om det, så man kan holde hinanden op på det.

Arbejdsspørgsmål -

Hvorfor er deres livsstil blevet ændret?

-

Hvordan kan problemet løses?

-

Hvilke udfordringer/problemer kan unge med overvægt få?

-

Hvor er fedme bland 15årige piger mest udbredt?

1 Dorthe Bolvig Hansen, Sundhedsplerjerske.

Side 3 af 6


Indhold Hvorfor er deres livsstil blevet ændret? Vi mener ikke at livsstilen er blevet ændret, med derimod at der er nogle ting der er blevet lettere tilgængelige, som f.eks. Elektroniske apparater og fastfood. Den tid unge før brugte på at være udenfor eller sammen med andre, bruger de nu på at spille computer eller se TV. Vi har fået mere travlt i vores hverdag, så fastfood er blevet et hit, da forældrene så ikke skal stå med madlavning når de kommer hjem fra en travl dag. De unge er ikke længere sammen med andre efter skole, men kommunikere med hinanden via de sociale medier, computere eller mobiler, så der er ikke så meget socialt liv med ens venner. Hvordan kan problemet løses? Der er ikke en bestemt løsning på problemet, da det er forskelligt fra person til person, hvordan man bedst smider kiloene. Det kræver en indsats at komme af med dårlige madvaner, og ændre nogle ting i hverdagen. Man kan f.eks. starte med at droppe bilen hvis der er under 3km, men i stedet tage cyklen eller gå. Tage trappen i stedet for elevatoren eller rulletrappen. Begynd at være aktiv, er også vigtigt. I starten behøver det ikke at være det helt store, men måske bare en gåtur i rask trav, et par gange om ugen. Hvis man gerne vil starte med at løbe, kan man jo starte med at løbe 10min og så gå i 10min osv. Eller man kan løbe sammen med nogen, det er tit en godt idé da der så er andre til at holde dig op på det. ”Hvis man er i en gruppe, hvor der er andre der er motiveret for den samme sag, så kan i de perioder hvor man tænker; det er op ad bakke det her. Så kan man hjælpe hinanden til at bevare den her: Hiv hinanden med, begejstring for at det skal lykkes det her. ” 2 Hvilke udfordringer/problemer kan unge med overvægt få? ”Det kommer meget an på hvilket miljø man færdes i, hvis du f.eks. går i en klasse hvor 50% er overvægtige, så føler man ikke selv at det er et problem, da man jo bare ligner de andre. Men går du derimod i en klasse, hvor du er den eneste overvægtig, så føler du nok at det er et stort problem, da du jo er den eneste. Men det kommer igen an på hvem man er som person, og hvordan man kigger på sig selv. ” 3 Men de fleste unge oplever at, det største problem med overvægt er mobning. Tit fordi de ikke kan de samme fysiske aktiviteter som deres klassekammerater, og derved får en lavere status blandt dem. 4 Overvægt som barn/ung kan i det lange løb forårsage helbredsproblemer som: hjertesygdomme, type 2 diabetes og forskellige slags kræft.5

2 Citat fra Dorthe Bolvig Hansen, Sundhedsplerjerske. 3 Citat fra Dorthe Bolvig Hansen, Sundhedsplerjerske. 4 http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/Boern_og_unge/Overvaegtige_boern/Forside.htm 5 http://www.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm

Side 4 af 6


Hvor er fedme bland 15årige piger mest udbredt? Det er det mest i USA, hvor ca. 27% af de 15årige piger er overvægtige eller svært overvægtige. 6 ”Man har faktisk snakket om at lave om på BMI-kurverne i USA, fordi der er mange der ikke længere passer ind under normal.”7

Konklusion Livsstilen er ikke blevet ændret, der er bare nogle ting der er blevet lettere tilgængelige, som f.eks. Elektroniske apparater, biler og fastfood/hurtig mad. Det er blevet lettere bare at tage bilen i stedet for at snuppe cyklen eller gå. Forældrene er også længere tid på arbejdet, så mange børn spiser alene, eller så bliver det bare lige til en fryse pizza, når forældrene kommer hjem. Det sociale ved at spise aftensmad med familien, er også smuttet i takt med at forældrene tit går mere op i penge, status og arbejde end familielivet. Manglen på sammenhold i mange familier kan også gøre det svære at smide de overflødige kilo, hvis de først er der, da der er forældre der er forbilleder og motivation. Så hvis en i familien er overvægtig kræver det en indsats af hele familien, da det tit er kosten og vanerne der skal ændres. Grunden til at fedme ikke var så udbredt for ti år siden var at, man levede en simplere livstil. Der var ikke så mange forskellige elektroniske apparater unge brugte deres fritid på, og der var meget oftere en hjemmegående mor, som lavede mad og tog sig af familien.

Perspektivering Konklusionen kan betyde fremadrettet at unge bliver ved med at blive federe, fordi der hele tiden bliver opfundet nye elektroniske apparater som skal optage vores tid, og fastfood vil nok også stige i popularitet. Det bliver mere populært fordi vi hele tiden vil presse mere ind i vores hverdag, som gør at tiden med familien og tiden til motion vil blive mindre, eller helt forsvinde.

Produktbeskrivelse Vores produkt er en film, der viser hvordan den ene pige lever en usund livsstil, uden motion og usundt mad, uden socialt sammenhold i familien. Hvor den anden lever en sund livsstil, med motion og fælles socialt familieliv. Den usunde livsstil er den der gør at, så mange unge bliver overvægtige. Filmen bliver afspillet, så de to livsstile kør parallelt med hinanden. Sangen der ligger ind over er Counting Stars med OneRebublic, men uden tekst. Filmen varer 1.30 min.

6 Se Bilag. 7 Citat fra Dorthe Bolvig Hansen, Sundhedsplerjerske.

Side 5 af 6


Kildeliste http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/overvaegt-og-vaegttab/overvaegt-og-boern/fedme-og-b-oslash;rn/ http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/Boern_og_unge/Overvaegtige_boern/Forside.htm http://www.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm

Dorthe Bolvig Hansen, Sundhedsplejerske.

Bilag

Side 6 af 6

Fedme og unge  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you