Page 1

Melèice-LieskovÊ v obrazoch 2011


Fašiangy 2011

2

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Fašiangy 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

3


Fašiangy 2011

4

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Fašiangy 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

5


Fašiangy 2011

6

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Fašiangy 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

7


Jarné bytové aranžovanie

8

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Jarné bytové aranžovanie

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

9


Jarné bytové aranžovanie

10

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Deò zeme 2012

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

11


Oslavy 66.výroèia oslobodenia našej a okolitých obcí

12

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


MDŽ 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

13


MDŽ 2011

14

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


MDŽ 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

15


Divadelné predstavenie KAMENNÝ CHODNÍÈEK

16

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Divadelné predstavenie KAMENNÝ CHODNÍÈEK

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

17


Výstava poštových známok

18

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Výstava poštových známok

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

19


MDD 2011

20

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


MDD 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

21


MDD 2011

22

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


MDD 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

23


MDD 2011

24

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


MDD 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

25


MDD 2011

26

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Melèicko – Lieskovský Elán 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

27


Melèicko – Lieskovský Elán 2011

28

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Melèicko – Lieskovský Elán 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

29


Melèicko – Lieskovský Elán 2011

30

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Melèicko – Lieskovský Elán 2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

31


67. výroèie SNP

32

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


67. výroèie SNP

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

33


sv. omša pri príležitosti 100-ho výroèia postavenia kríža

34

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


sv. omša pri príležitosti 100-ho výroèia postavenia kríža

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

35


Kultúrno-spoloèenské podujatie pri príležitosti Hodov v obci

36

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Alex Kuffner

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

37


Uvítanie detí do života Alex Miko

38

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Amélia Lutzu

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

39


Uvítanie detí do života Laura Kmeová

40

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Lucia Motyková

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

41


Uvítanie detí do života Lujza Braèíková

42

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Natália Pavlíková

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

43


Uvítanie detí do života Sofie Kozlová

44

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Filip Zajíèek

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

45


Uvítanie detí do života Karolína Jankovská

46

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Samuel Hurtoò

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

47


Uvítanie detí do života Sebastien Urban

48

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Uvítanie detí do života Veronika Birasová

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

49


Mikulᚠ2011

50

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Mikulᚠ2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

51


Mikulᚠ2011

52

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené


Mikulᚠ2011

Obec Melèice-Lieskové v obrazoch 2011, Všetky práva vyhradené

53


Melèice-Lieskové v obrazoch 2011

Marián Kvasnica, Obecný Úrad Melèice-Lieskové Všetky práva vyhradené Publikáciu spracoval: Marián Kvasnica

Obec Melčice-Lieskové v obrazoch 2011  

Obec Melčice-Lieskové v obrazoch 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you