__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ilustracije: Igor Šinkovec

UČIMse 2

UČIMse 3

UČIMse 1 Cena: 45,00 € komplet za 1. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475968

UČIMse 2 Cena: 45,00 € komplet za 2. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475982

UČIMse 3 Cena: 45,00 € komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022476002

UČIMse 1 Cena: 53,00 € obogateni komplet za 1. razred z angleščino (SLO z zvezkom za opismenjevanje velikih tiskanih črk, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475975

UČIMse 2 Cena: 53,00 € obogateni komplet za 2. razred z angleščino (SLO z zvezkom za opismenjevanje velikih tiskanih črk, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475999

UČIMse 3A z angleščino Cena: 39,00 € mali komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG) 3831022478044

UČIMse 1B z angleščino Cena: 37,00 € mali komplet za 1. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG) 3831022478013

UČIMse 2A z angleščino Cena: 39,00 € mali komplet za 2. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG) 3831022478020

GRADIVO NA SPLETU - ZA LAŽJE DELO

DODATNA BREZPLAČNA GRADIVA ZA UČITELJA • predlog letne in dnevne priprave za 1.–3. razred • dostop do interaktivnega priročnika Moji prvi koraki pri angleščini z dodatnimi gradivi

Zgibanka_anglescina_A4_7-3-18.indd 1

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

UČIMse 1

Sodobno učno gradivo

ZA ANGLEŠČINO V 1. TRILETJU

© Mladinska knjiga

KOMPLETI UČNIH GRADIV UČIMse Z ANGLEŠČINO

v učnih kompletih UČIMse NE PREZRITE – bogato dodatno gradivo za učitelje, ki olajša delo in omogoča izpeljavo različnih dodatnih dejavnosti. Učenje jezika na naraven način, preko nejezikovnih vsebin, igre, pesmi …

DODATNA BREZPLAČNA GRADIVA ZA UČENCA • dostop do vseh zvočnih posnetkov iz delovnih zvezkov First Explorers 1 in 2 v Svetilniku posnetkov • interaktivni Kukujev angleški slikovni slovar

07/03/18 09:47


ODLIČNO GRADIVO ZA UČENJE ANGLEŠČINE PREK IGRE Z BOGATIM DODATNIM GRADIVOM ZA UČITELJE

PREGLEDNA IN SISTEMATIČNA STRUKTURA TEMATSKIH SKLOPOV, PODPRTA Z NAZORNIM SLIKOVNIM IN ZVOČNIM GRADIVOM Oznake za zvočne posnetke

1. RAZRED

BREZPLAČNO ZA UČITELJA

SLIKOVNE KARTICE (90 kartic, format igralnih kart) Slikovne kartice so namenjene učencem v prvem letu poučevanja angleščine kot didaktični pripomoček k učnemu gradivu, ki ga učitelji pripravljajo sami. Veliko možnosti uporabe pri pouku in doma: učenje in utrjevanje besedišča in jezikovnih struktur, didaktične igre (spomin, bingo, iskanje parov in nasprotij), sestavljanje in pripovedovanje zgodb, reševanje problemov …

BREZPLAČEN KOMPLET KARTIC za učitelja v 1. razredu (veliki format – 2 kartici na A4-formatu z označeno perforacijo za razrez)

Lesson 2

5 Food

Uvodna stran: osnovno besedišče, predstavljeno s sliko in zvočnimi posnetki preko domišljijskega sveta vedno istih junakov.

Stick.

CD

51

CD

51

56

56

tomatoes

apples

Utrjevanje besedišča na več nivojih: ritmična pesmica, poslušanje posnetkov in različne didaktične dejavnosti

4

6

5 3

cakes

pears

4 5

Listen again and say.

CD

60

2

Vaje z nalepkami

Listen again and say.

Listen and chant.

2 story. 1 Listen to the

Listen and play What’s next?

CD

53

3

4

5

Lesson 4

5

3

1

2

6

sausages

6 CD

1

2

3

52 CD

5

Say.

Listen and point.

1

CD

Listen and point.

Listen and ✓ or ✗.

1

2

Lesson 3 CD

54

Lesson 1

Kratek uvod v strip: raba jezika v realni situaciji 5

CD

55

bananas Play Lucky says.

Listen and do.

bag

bananas apples cakes

22

2. RAZRED

wash your hands eat an apple

23

Dodatne teme na koncu poglavja CD

57

Listen and point.

BREZPLAČNO ZA UČITELJA

FIRST EXPLORERS 1 Delovni zvezek za angleščino v 2. razredu osnovne šole (prirejena izdaja učbenika First Explorers 1)

tomatoes sausages pears

Nadgradnja besedišča z vsakdanjimi frazami

NA 36 STRANEH

1

BREZPLAČNA ZGOŠČENKA z vsemi zvočnimi posnetki iz delovnega zvezka First Explorers 1 za učitelja v 2. razredu

Say.

CD

59

CD

57

Listen again and say.

58

Sing.

3

4

5

6

4

3

2

CD

Sing the new song.

Act out the story. 24

3. RAZRED

Uvajanje novega besedišča in dodatna pesmica

NA 36 STRANEH

BREZPLAČNA ZGOŠČENKA z vsemi zvočnimi posnetki iz delovnega zvezka First Explorers 2 za učitelja v 3. razredu

ball

I like … I don’t like … peaches melons olives oranges

Jezikovne strukture

BREZPLAČNO ZA UČITELJA

FIRST EXPLORERS 2 Delovni zvezek za angleščino v 3. razredu osnovne šole (prirejena izdaja učbenika First Explorers 2)

I like apples. I don’t like cakes.

25

Nadaljevanje stripa: utrjevanje besedišča in možnost dramatizacije

PODPORA ZA UČITELJA: INTERAKTIVNI PRIROČNIK NA SPLETU Priročnik Moji prvi koraki pri angleščini je namenjen učiteljem v pomoč pri načrtovanju in pripravi učnih ur.

BREZPLAČNA GRADIVA ZA UČITELJA NA SPLETU • predlog letne in dnevne priprave za 1.–3. razred na portalu UČIMte.com • dostop do interaktivnega priročnika Moji prvi koraki pri angleščini z dodatnimi gradivi

Nabor raznolikih didaktičnih aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri izvedbi učnih ur. Interaktivne ikone za dostop do učnih listov in dodatnih gradiv za uporabo v razredu.

FIRST EXPLORERS 1 in FIRST EXPLORERS 2, delovna zvezka Delovna zvezka First Explorers 1 in First Explorers 2 sta prirejeni izdaji istoimenskih učbenikov in predstavljata odlično izhodiščno učno gradivo, ki ga učitelji dopolnjujejo z lastnimi vsebinami in gradivi. Gradivo je ravno dovolj obsežno za kakovosten in raznolik pouk tujega jezika v zgodnjem obdobju. Delovna zvezka spodbujata učenje angleščine prek igre s poudarkom na raziskovanju jezika in okolja ter medpredmetnem povezovanju. Delovna zvezka vsebujeta: • 8 tematskih sklopov, vsebinsko povezanih s temami, ki jih učenci obravnavajo pri drugih predmetih, • bogato zvočno in slikovno gradivo, ki je izhodišče za obravnavo različnih jezikovnih in nejezikovnih vsebin, • nalepke.

Pregled vsebinskih učnih ciljev, besedišča in jezikovnih struktur, ki jih obravnavamo v tematskem sklopu.

Spletne povezave

V sodelovanju z Oxford University Press

Možnost dodajanja zaznamkov in beležk, ki jih lahko shranite.

Zgibanka_anglescina_A4_7-3-18.indd 2

07/03/18 09:48

Profile for Mladinska knjiga

Angleščina v I. triletju  

Sodobno učno gradivo za angleščino v I. triletju v učnih kompletih UČIMse, Mladinska knjiga Založba

Angleščina v I. triletju  

Sodobno učno gradivo za angleščino v I. triletju v učnih kompletih UČIMse, Mladinska knjiga Založba

Profile for emka

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded