Page 1

Brezplačen dostop za učitelje, ki uporabljajo gradiva založbe Mladinska knjiga.

Poslušanje zvočnih posnetkov, ogled zanimivih izobraževalnih filmov, dostop do dodatnih virov …

Več kot 150 zanimivih interaktivnih nalog za zgodovino v šestem in sedmem razredu Izobraževalni filmi Za samostojno utrjevanje učne snovi in boljše razumevanje naučenega Za pripravo na preverjanje znanja in izboljšanje ocen Portal z več kot 35.000 uporabniki

BREZPLAČEN DOSTOP DO VSEH PREDMETOV in VSEH RAZREDOV za učitelje, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke založbe MK.

POGLED V PRETEKLOST Z METODAMI PRIHODNOSTI:

BREPLAČEN DOSTOP DO NALOG ZA ZGODOVINO V 6., 7. in 8.* razredu za učenke in učence, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke Zgodovina 6, Zgodovina 7 ali Zgodovina 8.

sodoben in inovativen pouk zgodovine

Vas zanima več?

Za predstavitev na šoli, ogled gradiv, informacije ali nakup nas pokličite ali nam pišite: Marija Lampret

Andrej Janžekovič

Vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Petra Ozimič Povezave na interaktivne naloge na portalu za učence UČIMse.com

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Možnost povečevanja slik

Katarina Kumar Kristančič

2. Učne priprave – preizkušene letne in dnevne učne priprave 3. Preizkuse znanja 4. Rešitve nalog za lažje preverjanje usvojenega znanja 5. Povečane preglednice za tiskanje 6. Slovarček zgodovinskih pojmov 7. Priročnik za učitelje Zgodovina 6 NOVO 8. Aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih Več informacij: ucbeniki@mkz.si

Več informacij: ucbeniki@mkz.si

Ilustracija: Ivan Mitrevski

*interaktivne naloge za zgodovino v osmem razredu bodo na voljo septembra 2018.

Interaktivno reševanje nalog in preverjanje rešitev

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

Dodajanje beležk in zaznamkov za lastno rabo, povečevanje, izpostavljanje vsebine …

• • • • •

© Mladinska knjiga

Na portalu UČIMte najdete: 1. Interaktivna samostojna delovna zvezka iZgodovina 6 in iZgodovina 7 – odlično dopolnilo tiskanega gradiva z dodatnimi vsebinami in bogatim naborom orodij za učinkovito delo na pametni ali beli tabli

Usvajanje in utrjevanje znanja, kot je osnovnošolcem blizu:

ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Ilustracija: Igor Šinkovec

GRADIVO NA SPLETU – ZA LAŽJE DELO

Pristopi 21. stoletja k pouku

Ada Čakš spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Nina Žibert

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Del Ljubljane z okolico, Gorenjska 041 828 951 nina.zibert@mkz.si

Vanja Kovačič

Sara Slokan

Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

NE PREZRITE: Dodatno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih za učitelje in učence

in


Odpihnimo prah s starih pristopov, učimo se zgodovino inovativno in sodobno! Cena: 11,90 € 9789610143543

ZGODOVINA 6 učbenik Cena: 14,90 € 9789610143932 Avtorice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, mag. Bernarda Roudi

ZGODOVINA 7 samostojni delovni zvezek Cena: 11,90 € 9789610144670 Avtorice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, mag. Bernarda Roudi

Slika je simbolična.

ZGODOVINA 8 samostojni delovni zvezek Cena: 11,90 € 9789610150176

NOVO izide marca 2018

Avtorice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl

NA TAK NAČIN BI SE ŠE JAZ Z VESELJEM UČIL O SODOBNI ZGODOVINI!

ZGODOVINA 6 ZGODOVINA 7 ZGODOVINA 8

DOC. DR. MOJCA KUKANJA GABRIJELČIČ Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

??!

Učbeniško gradivo za zgodovino sledi sodobnim trendom na področju didaktike zgodovine in se strokovno »poigrava« z različnimi didaktično-metodičnimi prijemi v zgodovinskih vsebinah. Učence navaja k uspešnemu učenju, vrednotenju, kritični refleksiji in celostnemu razvijanju znanja ter kompetenc. Naloge in vprašanja so pomemben element učbeniškega gradiva, saj so zasnovane v duhu diferenciranega preverjanja vsebinskega in procesnega znanja (kompleksnega mišljenja, dela z viri, predstavljanja idej na različne načine, sodelovanja in miselnih navad). Ponekod so zapisane na višjih kognitivnih ravneh ter celostno spodbujajo učenčeve kognitivne in konativne sposobnosti. S tem avtorji omogočajo optimalen razvoj vseh učenčevih potencialov ne glede na njihove zmožnosti.

Samostojni delovni zvezki za pouk zgodovine v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole

Spoštovani učitelji, zagotovo si želite: • poučevati z gradivom, ki ima bogat in premišljen izbor zgodovinskih virov; • da bi vaši učenci razvijali veščine dela z viri tudi na višjih ravneh zahtevnosti; • da bi vas učno gradivo spodbujalo k uporabi različnih metod in tehnik poučevanja; • da vam gradivo poleg razlage snovi ponuja naloge in dejavnosti za ponovitev in poglobitev znanja učencev; • da bi vaši učenci poleg znanja zgodovine razvijali še različne učne strategije ter bralno, digitalno in informacijsko pismenost; • da gradivo učence spodbuja k samostojnemu delu in da jih motivira za učenje zgodovine; • celovite podpore z:  lastnimi izvodi tiskanih gradiv,  interaktivnimi gradivi,  preverjenimi učnimi pripravami,  zanimivimi filmi,  preizkusi znanj,  priročnikom za učitelje … NOVO

Učenci o tem, zakaj imajo radi pouk zgodovine z našimi gradivi »Pri samostojnem delovnem zvezku za zgodovino mi je zelo všeč, ker besedilo in vire dopolnjujejo ilustracije, ker si tako stvari lažje predstavljamo. Najraje rešujem naloge z dopolnjevanjem besedila in izpolnjujem preglednice.« NINA, 7. razred

DARILA ZA UČITELJA Stenski ČASOVNI TRAK za učilnico* (250 X 50 cm) Celoletna naročnina na revijo Gea v vrednosti 55,20 €** Brezplačne kode za dostop do UČIMte.com in UČIMse.com*** Lastni izvodi tiskanega gradiva *** Stenski plakati KAKO / ZAKAJ SE UČIM ZGODOVINO? za stene učilnice (ob predstavitvi gradiv)

• • • • •

vedno je dobro, da včasih stopimo korak nazaj in se vprašamo o smislu svojega početja.

zakaj se učim zgodovino?

pri mojih kodrih, zakaj se sploh učim zgodovino?

NAJPREJ TEMO. zgodovino se učim, kerOPREDELIM je STARI RIM? KELTI? 20. STOLETJE? zgodovina vse okoli nas. srednjeveški grad

KAKO ostanki SE UČIMkoliščarske naselbine ZGODOVINO? baročna cerkev

ZGODOVINA BOJEVANJA? VPLIV ŽELEZARSTVA NA SORODSTVENE arhitektura ODNOSE? VPIŠI SEM. poznega

KAJ ME ZANIMA? 19. stoletja

ZANIMA ME PREDVSEM

ostanki rimskega KAJ ŽE VEM O TEJ TEMI? naselja neizkopani železnodobni artefakti

združitev severnega in južnega Egipta

ILUSTRIRANA ZGODOVINA SVETA

oblikovanje prvega triumvirata

Mojzes, 10 božjih zapovedi

Stara Grčija Rimska država

višinska naselja na Slovenskem – gradišča

prve pisave – konec prazgodovine in začetek starega veka

prva mesta v Mezopotamiji

začetek rimskega osvajanja današnjega slovenskega ozemlja

Rimu vladajo etruščanski kralji

prva uporaba železa zgrajena Djoserjeva piramida

začetek rimske republike

prva punska vojna

feničanska črkovna pisava

razglašena je verska svoboda za kristjane

drugi triumvirat in državljanska vojna

Teodozij prizna krščanstvo za uradno vero

ustanovitev Rima

Hačepsut

naselitev Slovanov v Vzhodne Alpe

državljanska vojna v Rimu, Cezar postane dosmrtni diktator

druga punska vojna

Hamurabijev zakonik

Srednji vek

največji obseg rimske države

tretja punska vojna

Karel Veliki postane cesar

Mohamed pobegne iz Meke v Medino (hidžra)

razdelitev rimskega cesarstva na dva dela

Habsburžani postanejo rimsko-nemški cesarji

cerkveni razkol na katoliško in pravoslavno Cerkev

samostojnost Spodnje Panonije v Panonski nižini (delovanje misionarjev Konstantina in Metoda)

zgodovino se učim, ker je polna nenavadnih zgodb, zanimivih anekdot in vznemirljivih legend.

propad Vzhodnorimskega (Bizantinskega) cesarstva začetek velikih geografskih odkritij

Oton I. postane cesar

vzpon Dubrovnika in Benetk

začetek križarskih vojn

začetek cesarstva

casovni trak_plakat1.indd 1

PROF. DR. F. FASCIKEL

državljanska vojna v Rimu

Stari Egipt in civilizacije rodovitnega polmeseca

2,5 mio. pr. n. št.

V KNJIŽNICI IZBEREM PRIMERNO LITERATURO. POLEG UČBENIKA SI LAHKO PRI UČENJU POMAGAŠ S ŠTEVILNIMI KNJIGAMI. VPRAŠAJ UČITELJA ALI KNJIŽNIČARJA ZA BRALNE NAPOTKE O TEMI, KI TE ZANIMA.

ILUSTRIRAL ALOJZ - KORL VOŠČENKA

Prazgodovina

400.000 pr. n. št. 200.000 pr. n. št. 10000 pr. n. št.

9000 pr. n. št.

8000 pr. n. št.

7000 pr. n. št.

6000 pr. n. št.

5000 pr. n. št.

4000 pr. n. št.

3000 pr. n. št.

2000 pr. n. št.

1000 pr. n. št.

900 pr. n. št.

800 pr. n. št.

700 pr. n. št.

600 pr. n. št.

500 pr. n. št.

PRAZGODOVINA Starejša kamena doba nadzorovana uporaba ognja

Bakrena doba

Bronasta doba prva dokazana uporaba brona

prva dokazana uporaba bakra

uporaba kamnitega orodja – pestnjak

začetki umetnosti

pojav poljedelstva

Železna doba

Kraljevina

Predhomerska doba začetek priseljevanja grških plemen v Grčijo

koliščarji na Ljubljanskem barju

dorska selitev

300 pr. n. št.

200 pr. n. št.

100 pr. n. št.

1

100

200

300

400

500

600

700

800

Arhaična doba velika grška kolonizacija

Klasična doba

grško-perzijske vojne

peloponeška vojna

prve olimpijske igre

Cesarstvo

Zgodnji srednji vek

Helenizem Arhimed

1000

1100

1200

1300

1400

izoblikujejo se 3 helenistična kraljestva

zlata doba Aten rojstvo Jezusa Kristusa

začetek preseljevanja ljudstev

začetek gotike

začetek renesanse

Kolumb odkrije Ameriko

Celjski postanejo državni knezi Brižinski spomeniki

Samova plemenska zveza

1600

Pozni srednji vek

nastanek Karantanije in Karniole propad Zahodnorimskega cesarstva – konec starega veka in začetek srednjega veka

1500

– nacionalizma? Na eni strani nosti – so še zmeraj obstajale držav, zunaj meja nacionalnih drug n s Slovenci v Avstriji; na ško države še zmeraj širile na VES ČAS SE vzhodni k Sev SPRAŠUJEM: de no KAJ JE BISTVO li brez NAPISANEGA? om 1914 je Ka zoper države a nje usmerje ali veljale za multinacionalne

NOVI VEK

Visoki srednji vek

začetek romanike konec helenizma današnje slovensko ozemlje je v celoti pod rimsko oblastjo, Emona je že zgrajena

svetovna država Aleksandra Velikega

oblikovanje polisov

sodobni misleči človek

900

SREDNJI VEK

Republika

vrh minojske civilizacije vrh mikenske civilizacije

stari misleči človek (neandertalec)

400 pr. n. št.

STARI VEK

Mlajša kamena doba

Karantanija in Karniola prideta pod frankovsko nadoblast, začne se pokristjanjevanje, postopoma izgubljata samostojnost

Ljubljana dobi mestne pravice

začetek nastajanja zemljiških gospostev na današnjem slovenskem ozemlju

opremljeni z znanjem zgodovine lažje uživamo v kulturi in umetnosti. za poznavalce zgodovine je obisk muzeja prava poslastica. ostanki minulih časov naenkrat spregovorijo in povedo svoje zgodbe.

izumrtje rodbine Celjskih

leseno kolo z vrtljivo osjo (Ljubljansko barje) grški alfabet

© Mladinska knjiga Založba, d. d., 2017

I

Avtorice: Mirjam Oblak, Sanja Bregar Mazzini, Bernarda Roudi

I

Ilustrator: Ivan Mitrevski

I

filmih, knjigah, stripih in iz napak zgodovine se PRI BRANJU SI v SPROTI POMAGAM SI TUDI Z igricah mrgoli zgodolahko marsikajIZPISUJEM naučim inALI OZNAČUJEM MISELNIMI VZORCI, vinskih nepravilnosti. z se tako bolje odločam. KLJUČNE BESEDE. ČASOVNIM TRAKOM, znanjem zgodovine lahko zgodovina je učiteljica POJMOVNO MREŽO IN ločimosv med dejstvi ZEMLJEVIDOM. in življenja, pravijo. Kaj je ostalo od starega domišljijo ustvarjalcev.

Fotografije: Arhiv MKZ

* za NOVE uporabnike učbenika ali samostojnega delovnega zvezka v šolskem letu 2018/19 ** za uporabnike Zgodovina 6, 7 in 8 v šolskem letu 2018/19 *** za uporabnike v šolskem letu 2018/19

INSKO ZGODOV BJE OBDO

TAKOLE JE BILO...

prof. dr. france fascikel, zgodovinar, arheolog, ljubiteljski filozof

© Mladinska knjiga Založba, d. d., 2016 Avtor besedila: Žiga X. Gombač Avtor ilustracij: Ivan Mitrevski Strip je objavljen v samostojnem delovnem zvezku in učbeniku Zgodovina 6, Mladinska knjiga Založba, 2016.

POSKUSIM DOBITI ČIM VEČ RAZNOVRSTNIH INFORMACIJ. POMAGAM SI S SPLETOM. POLEG TEGA PA LAHKO OBIŠČEM MUZEJ, GALERIJO, ARHEOLOŠKI PARK ALI GRAD.

OSTI ZANIMIV

zgodovina ni le za jaz za študij zgodovine PRI ISKANJU INFORMACIJ SE ZA DODATNA POJASNILA zgodovinarje. njeno ne potrebujem dodatnih IZOGIBAM NEPREVERJENIM VEDNO LAHKO VPRAŠAM poznavanje nam razširi vzpodbud. tako kot INFORMACIJAM. VPRAŠAM MUZEJSKEGA KUSTOSA, obzorja ter obogati in starogrški filozof SE, KAJ JE POMEMBNO IN KAJ UČITELJA ALI KOGARKOLI, polepša življenje. aristotel menim, da je NI TER KAKO ZANESLJIVA JE KI DOBRO POZNA TEMO. znanje že samo po sebi POSAMEZNA INFORMACIJA. velikanska nagrada. pri PRI MOJIH BRKIH, vsekakor! INFORMACIJE LAHKO zgodovina? PREVERIŠ mojih brkih, da PRI je UČITELJU res! ALI V DRUGIH VIRIH. ODLIČNO VPRAŠANJE.

5/16/17 1:31 PM

© Mladinska knjiga Založba, d. d., 2017 Avtor besedila in ilustracij: Ivan Mitrevski Strip je objavljen v samostojnem delovnem zvezku Zgodovina 7, Mladinska knjiga Založba, 2017.

GLAVNE I OST ZNAČILN

POMEMBNI DOGODKI

PROF. DR. FRANCE FASCIKEL, ZGODOVINAR, ARHEOLOG, LJUBITELJSKI ORNITOLOG

»V samostojnem delovnem zvezku so mi najbolj všeč slike, ker so jasne in si jih hitro zapomniš. Zelo koristen in uporaben je tudi časovni trak, rada pa rešujem tudi naloge, kjer rišemo, in izpolnjujem preglednice.«

»Dobro se mi zdi, ker imamo pri pouku zgodovine samo delovni zvezek in ne potrebujemo učbenika. Tudi besedila so zanimivo napisana.«

NA KONCU SE VPRAŠAM, KAJ SEM UGOTOVIL. KAKO NAJ PREDSTAVIM SVOJE UGOTOVITVE? KAJ LAHKO PRIHODNJIČ NAREDIM BOLJE? ZGODOVINA? NIČ LAŽJEGA.

MOJCA, 7. razred

JONA, 7. razred

PRIROČNIK ZA UČITELJE ZGODOVINA 6 Slika je simbolična.

samostojni delovni zvezek

KAJ PA PRAVIJO UČENCI?

KAJ O NAŠEM GRADIVU MENIJO STROKOVNJAKI?

ZGODOVINA 6

NOVO

Izhaja iz konkretnih primerov nalog, ki so del vsebine samostojnega delovnega zvezka Zgodovina 6, in bo učiteljem zgodovine praktično prikazal: • kako, za koga in kdaj uporabiti posamezne naloge iz učnega gradiva glede na taksonomijo kognitivnih ciljev in zmožnosti učencev; • kako prilagoditi naloge in vprašanja za ustrezno spodbujanje izstopajoče vrste inteligentnosti učencev; • kako spodbujati kritično, ustvarjalno, asociativno in funkcionalno mišljenje ter • kako celostno spodbujati optimalen razvoj učenčevih potencialov. V pripravi tudi priročnika za učitelje ZGODOVINA 7 in ZGODOVINA 8. Priročnik za učitelje bo na voljo aprila 2018 v interaktivni obliki na portalu UČIMte.com. Do priročnika bodo lahko dostopali učitelji, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke založbe Mladinska knjiga za zgodovino.

Zgodovina v osnovni šoli  

Pregled učnih gradiv za zgodovino za šolsko leto 2018/19 iz Mladinske knjige Založbe.

Zgodovina v osnovni šoli  

Pregled učnih gradiv za zgodovino za šolsko leto 2018/19 iz Mladinske knjige Založbe.