__MAIN_TEXT__

Page 1

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Brezplačen dostop za učitelje, ki uporabljate gradiva založbe Mladinska knjiga.

• več kot 150 interaktivnih nalog za fiziko v osmem in devetem razredu – razdeljenih po poglavjih • različni tipi nalog – tudi simulacije in nazorni grafični prikazi • za samostojno utrjevanje učne snovi, boljše razumevanje naučenega in pripravo na preverjanje znanja

EKSKLUZIVEN DOSTOP Z AKTIVACIJSKO KODO

Ilustracija: Matej de Cecco

Do portala lahko z aktivacijsko kodo dostopajo učenci in učitelji, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke Mladinske knjige. Aktivacijska koda je natisnjena v samostojnih delovnih zvezkih. Vsebine na portalu se postopoma dopolnjujejo in dograjujejo. Učitelji lahko do nalog neposredno dostopate tudi s portala UČIMte.com prek interaktivne različice samostojnega delovnega zvezka Fizika 8 ali Fizika 9.

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

Dodajanje beležk in zaznamkov za lastno rabo, povečevanje, izpostavljanje vsebine …

Dostop do dodatnih vsebin: izobraževalnih filmov, simulacij, dodatnih poskusov in delovnih listov …

Privlačen in sodoben portal s kratkočasnimi interaktivnimi nalogami

© Mladinska knjiga

Na portalu UČIMte najdete: 1. Interaktivna samostojna delovna zvezka iFizika 8 in iFizika 9 – odlično dopolnilo tiskanega gradiva z dodatnimi vsebinami in bogatim naborom orodij za učinkovito delo na pametni ali beli tabli

FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI Ilustracija: Igor Šinkovec

GRADIVO NA SPLETU – ZA LAŽJE DELO

Za sodoben pouk in uporabno znanje

Interaktivno reševanje nalog ter preverjanje rešitev nalog in poskusov

USPEŠNICA LETA: učni komplet, ki postaja prva izbira učiteljev fizike

Povezave na interaktivne naloge na portalu za učence UČIMse.com

2. Učne priprave – preizkušene letne in dnevne učne priprave 3. Preizkuse znanja s točkovniki za lažje delo 4. Powerpoint projekcije, ki učence zanesljivo pritegnejo 5. Aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih Več informacij: ucbeniki@mkz.si

NE PREZRITE: Dodatno interaktivno gradivo na izobraževalnih Več informacij: ucbeniki@mkz.si

portalih za učitelje in učence

in


S poskusi do zanimivejšega pouka in boljšega znanja fizike Cena: 12,90 €

9789610143512

FIZIKA 8 + FIZIKA 9

Samostojna delovna zvezka (SDZ) s poskusi za poučevanje fizike v 8. in 9. razredu osnovne šole Avtorja SDZ Fizika 8: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič Avtorji SDZ Fizika 9: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič, Andreja Jagodic Ilustracije: Matej de Cecco

Strnjen povzetek snovi na začetku poglavja za učinkovito ponovitev

Pouk v veselje učiteljem, pisan na kožo učencev

Tabelska slika Zapomni si s ključnimi pojmi

Samostojna delovna zvezka Fizika 8 in Fizika 9 sta razdeljena na šest poglavij, ki sledijo učnemu načrtu. DARILO NA KLOP:

škatla s pripomočki za izvedbo poskusov* *Za nove uporabnike v š. l. 2018/19.

Cena: 12,90 €

9789610144649

• • •

Učencem približata fiziko na čim bolj stvaren način z reševanjem nalog iz vsakdanjega življenja, ki so obogatene s kakovostnimi in vsebinsko bogatimi fotografijami, ne le s skicami, omogočata, da učenci pridobijo in utrdijo znanje z izvajanjem kvantitativnih poskusov z uporabo preprostih pripomočkov pri pouku, ponujata ravno dovolj nalog za utrjevanje znanja, zato je poleg nalog, ki jih učenec rešuje v delovnem zvezku, na koncu vsakega poglavja dodana zbirka nalog, ki jih učenec rešuje v navadnem zvezku.

Poskus s pripomočki in potekom za izvedbo pri pouku

Delovni list z nalogami, ki sledijo izvedbi poskusa

DARILO NA KLOP

Samostojna delovna zvezka Fizika 8 in Fizika 9 odlikujejo:

DARILO NA KLOP:

škatla s pripomočki za izvedbo poskusov* *Za nove uporabnike v š. l. 2018/19.

• sodoben in izviren koncept, ki v središče učnega ­ procesa postavlja eksperimentalno delo pri pouku in razumevanje fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju, • pregledna zasnova vsebine s temeljnimi gradniki učne poti:  strnjeno razlagalno gradivo,  poskusi za samostojno in aktivno delo učenca pri pouku,  računske in načrtovalne naloge z rešitvami za uporabo pridobljenega znanja,  strani za ponavljanje in utrjevanje znanja Kaj sem se naučil ter Zbirka nalog z rešitvami,  preglednice in obrazci, • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo, • spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih­­­portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Vas zanima več?

Za predstavitev na šoli, ogled gradiv, informacije ali nakup nas pokličite ali nam pišite: Marija Lampret

Andrej Janžekovič

Vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Petra Ozimič

spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Naloge za uporabo pridobljenega znanja

Rešeni zgledi v pomoč pri reševanju nalog

Zbirka nalog na koncu poglavja za samostojno ponavljanje, utrjevanje in preverjanje znanja iz vseh tematskih sklopov. Naloge iz zbirke učenci rešujejo v navadnem zvezku.

Stran za ponavljanje Kaj sem se naučil v obliki miselnega vzorca (učenci ga dopolnijo) in izpolnjevanke s skritim geslom

ŠKATLA S PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO POSKUSOV Vsebuje pripomočke za izvedbo vseh poskusov. Škatle “na klop” prejmejo učitelji, ki bodo v š. l. 2018/19 prvič uporabljali SDZ Fizika 8 oziroma Fizika 9.

Katarina Kumar Kristančič

Ada Čakš

Nina Žibert

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Del Ljubljane z okolico, Gorenjska 041 828 951 nina.zibert@mkz.si

Vanja Kovačič

Sara Slokan

Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

Profile for Mladinska knjiga

Fizika v osnovni šoli  

Pregled učnih gradiv za fiziko za šolsko leto 2018/19, Mladinska knjiga Založba

Fizika v osnovni šoli  

Pregled učnih gradiv za fiziko za šolsko leto 2018/19, Mladinska knjiga Založba

Profile for emka