Page 1

PRVA MATEMATIKA SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1. del 7

3

15

10

9 12

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

4 1


kazalo NAD, POD, V, NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEVO, DESNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIMERJAM PREDMETE . . . . . . . . . . . . UREJAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAZVRŠČAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIREJAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŠTEJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBLIKUJEM VZORCE . . . . . . . . . . . . . . . ŠTEVILA OD 0 DO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . ena in dve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tri in štiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PET in NIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rešujem probleme . . . . . . . . . . . . . . seštevam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odštevam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odkrivam telesa . . . . . . . . . . . . . . . . V deželi likov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rešujem probleme . . . . . . . . . . . . . . števila od 6 do 10 . . . . . . . . . . . . . . . število 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . število 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . število 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . število 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . število 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . štejem do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAJA DELA MOJSTRA . . . . . . . . . . . . . . PREVERIM SVOJE ZNANJE . . . . . . . . . .

6 10 15 24 26 29 33 39 41 47 52 58 69 71 76 80 82 85 87 89 93 98 104 110 114 117 118

Za učitelje: Navodila za didaktične igre . . 120 VSEBINSKI SKLOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120


primerjam predmete 1. KATERA ŽIVAL JE DALJŠA?

JAZ SEM DALJŠI OD GOSENICE.

JAZ SEM KRAJŠA OD DEŽEVNIKA.

2. OBKROŽI DALJŠO OZIROMA KRAJŠO ŽIVAL. KATERA ŽIVAL JE DALJŠA?

KATERA ŽIVAL JE KRAJŠA?

15


3. pobarvaj, kar je daljše.

. pod vsako verigo prilepi krajšo verigo. NALEPKE SO V PRILOGI.

16

dobro premisli, da se ti bo izšlo pri vseh verigah.


prirejam 1. ALI JE V TVOJEM RAZREDU VEČ

KAKO BI TO UGOTOVIL BREZ ŠTETJA?

ali

?

2. ali je dovolj kap ZA VSE OTROKE? Poišči nalepke v prilogi.

3. ali IMA UČITELJICA dovolj balonov ZA VSE UČENCE? POVEŽI BALONE Z UČENCI.

29


TRI in ŠTIRI 1. ŠTEVILO TRI

52

VADI ZAPIS ŠTEVILKE 3. ZAPIS VADI TUDI V ZVEZEK.


2. KATERA ŠTEVILKA JE ZAPISANA PRAVILNO? ŠTEVILKE, KI SO ZAPISANE NAPAČNO, POPRAVI Z RDEČIM PISALOM, PRAVILNO ZAPISANE PA OZNAČI S KLJUKICO .

3. MIZAR MIHA JE PRIPRAVIL OKVIRJE ZA SLIKE. PO ZGLEDU V VSAK OKVIR ZAPIŠI ŠTEVILKO 3.

53


odštevam 1. KOLIKO BONBONOV JE ŠE OSTALO?

na začetku

5 3

na koncu

2. IZPOLNI PREGLEDNICE.

na začetku

na koncu

76

5

na začetku

na koncu

2


na začetku

5

na začetku

odšli so

odšli so

na koncu

na koncu

na začetku

na začetku

na koncu

na koncu

3. IZPOLNI KVADRATKE.

na začetku:

na koncu:

na začetku:

na koncu:

na začetku:

na koncu:

na začetku:

na koncu: 77


ODKRIVAM TELESA 1. K ATERI PREDMETI SE SKRIVAJO V ZAVOJIH? KAKŠNE OBLIKE SO PREDMETI?

2. PRINESITE V ŠOLO PREDMETE PODOBNE OBLIKE, KI BODO OVITI S PAPIRJEM. UGIBAJTE, KAJ JE V ZAVOJIH.

80


3. V VSAKI VRSTI pobarvaj predmeta z enako obliko.

81


6. poišči pare.

Kateri hiši sta enaki?

84

izziv

84


rešujem probleme 1. reši sudoku. v vsaki vrstici, V vsakem stolpcu in V vsakem kvadratu smeš uporabiti vsak lik le enkrat.

2. z nalepkami IZ PRILOGE dopolni sličice, tako da bodo nastali liki, ki jih poznaš.

85


Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

PRVA MATEMATIKA SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 1. DEL

Prva matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, ima na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov. Prednosti: • učenci z igro in vsakdanjimi izkušnjami vstopajo v svet matematike; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje - s pomočjo razdelka VAJA DELA MOJSTRA, - razdelek REŠUJEM PROBLEME ponuja besedilne in kompleksnejše problemske naloge za razvijanje logičnih spretnosti, - »hitri« učenci se lahko dodatno zamotijo z razdelkom IZZIV. Priročnik za učitelje, ki je na spletnem portalu UČIMte.com, učiteljem omogoča pestro pripravo na pouk z različnimi opisanimi dejavnostmi.

ovšek

15

ATIKA

Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

PRVA MATEMATIKA

15

PRVA MATEMATIKA

8

PRVA MATEMATIKA

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 2. DEL

1. DEL

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1. del

2. del

delih, upošteva vse

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je OSNOVNE nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletjuŠOLE osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

a dojemajo kot

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni samo odvisno od posebnega daru, temveč tudi od njihovega dela.

evanjem rezultatov amezne naloge; atematike ni samo ovega dela.

7

7

2 15

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 1. DEL

15

Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

15

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 2. DEL

15

DRUGA MATEMATIKA

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

91

27 12

www.emka.si www.mladinska.com/sola

11,40 €

3

1

3

15

10

10

9

3 ODOBLJ OS

1

12

12

2. DEL

www.emka.si www.mladinska.com/sola

1

4

4 ODOBLJ OS

EM EN

EM EN

ODOBLJ OS

11,40 €

3

91 12

11,40 €

1. DEL

30

15 27

EM EN

EM EN

ODOBLJ OS

2. DEL

PO P

1. DEL

7

DRUGA matematika — SAMOSTOJNI delovni zzvezek — 2. DEL

30

15

PO P

www.emka.si www.mladinska.com/sola

2. del

1. del

7

9

2. DEL

PO P

15

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V DRUGEM RAZREDU

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni odvisno od posebnega daru, temveč predvsem od njihovega dela. •

DRUGA matematika — SAMOSTOJNI delovni zzvezek — 1. DEL

1. DEL

2

DRUGA MATEMATIKA

DRUGA MATEMATIKA

8

8

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je OSNOVNE nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletjuŠOLE osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni odvisno od posebnega daru, temveč predvsem od njihovega dela. • •

PO P

Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

DRUGA MATEMATIKA

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

11,40 €

1. DEL

1

2. DEL

www.emka.si www.mladinska.com/sola 11,40 €

Prva matematika sdz 1del odprte strani  
Prva matematika sdz 1del odprte strani  

Samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu OŠ