Page 1

Louise L. Hay

Pisma Louise

Poiščite odgovore v sebi


Letters to Louise The Answers Are Within You (Updated Edition) Copyright © 1999, 2011, Louise L. Hay (izvirnik)

Vse infor­ma­ci­je o knji­gah Založbe Mladinska knji­ga so tudi na inter­ne­tu: www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 159.922(035) HAY, Louise L. Pisma Louise : poiščite odgovore v sebi / Louise L. Hay ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - (Zbirka Ogledalo) Prevod dela: Letters to Louise : the answers are within you ISBN 978-961-01-2344-6 262559744 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


Louise L. Hay

Pisma Louise

Poiščite odgovore v sebi


Vsebina Uvod Louise L. Hay    1. poglavje: Blaginja   2. poglavje: Čustvene težave   3. poglavje: Duhovna blaginja   4. poglavje: Izobraževanje   5. poglavje: Bolezen    6. poglavje: Odnosi v družini   7. poglavje: Otrok v nas   8. poglavje: Poklicna pot   9. poglavje: Prijateljstvo 10. poglavje: Romantična razmerja 11. poglavje: Istospolna usmerjenost 12. poglavje: Smrt in žalovanje 13. poglavje: Staranje 14. poglavje: Starševstvo in otroci 15. poglavje: Strahovi in fobije  16. poglavje: Zasvojenosti 17. poglavje: Zdravje 18. poglavje: Zloraba 19 poglavje: Ženska vprašanja 20. poglavje: Razno Nova pisma Louise

7 10 24 36 48 58 70 84 94 110 122 136 148 160 172 184 196 206 224 234 146 262


Uvod Louise L. Hay Ta knjiga je zbirka pisem in mojih odgovorov nanje. V minulih letih so mi pisali ljudje z vsega sveta in izražali svojo zaskrbljenost glede številnih življenjskih vprašanj. Skoraj vsi, ki so se mi oglasili, so se želeli spremeniti – na ta ali oni način – in s tem spremeniti tudi svoj svet. V svojih odgovorih sem poskušala biti katalizator, ki bi jim pomagal doseči zastavljene cilje. Imam se za brv, ki jim pomaga premoščati ovire na njihovi poti samospoznanja. Tem ljudem pomagam spoznavati, kako čudoviti so, in sicer tako, da jih naučim ljubiti same sebe. In to je vse, kar počnem. Nisem zdravilka. Sem samo oseba, ki podpira druge. Pomagam jim odkriti njihovo notranjo moč in modrost ter odstraniti ovire in pregrade s poti, da se lahko ljubijo ne glede na razmere, v katerih so se znašli. Morda boste na naslednjih straneh našli tudi delček sebe, morda določena vprašanja ali težave, ki pestijo tudi vas. Verjamem, da lahko s prebiranjem o izzivih, težnjah, željah, hrepenenjih in prizadevanjih drugih vidimo sebe in svoje težave v drugačni luči. Včasih lahko to, česar se naučimo od drugih, upo­rabimo za to, da spremenimo svoje življenje. Upam, da vam bo ta knjiga pomagala spoznati, da imate tudi vi v sebi vso potrebno moč, da lahko spremenite, kar želite, in najdete svoje rešitve – torej poiščete odgovore, ki »so v vas«.

7


Med načini za odkrivanje rešitev v sebi so tudi orodja za samopomoč, kot so zatrditve (afirmacije), zrcaljenje in vizuali­ zacija. Ker nekateri bralci verjetno še ne poznajo koristi pozitivnih zatrditev, bi jih rada na kratko razložila. Afirmacija je v resnici vse, kar rečete ali si mislite. Veliko vsega, kar dan za dnem govorimo in mislimo, je negativnega in ne ustvarja dob­ rih izkušenj. Zato moramo svoje razmišljanje in govorjenje spremeniti, moramo ga preučiti, na novo se moramo naučiti govoriti in razmišljati v pozitivnih vzorcih. Kajti le tako bomo lahko spremenili svoje življenje. Ko govorim o afirmacijah, imam v mislih izrekanje pozitivnih izjav o nečem, kar želimo v življenju spremeniti. Vse prepogosto rečemo: »Tega ne želim v svojem življenju,« ob tem pa pozabimo jasno navesti, česa pa si želimo. Z izjavo »Ne želim več biti bolan« telesu ne damo jasne slike o zdravju, ki bi ga radi uživali. Prav tako si ne bomo ustvarili možnosti za odlično novo zaposlitev, če rečemo: »Sovražim to delo!« Da bi ustvarili nove izkušnje, ki jih želimo, moramo jasno izraziti svoje želje. Afirmacije so kot polaganje semen v rodovitno prst. Naj­ prej vzkalijo, potem poženejo korenine, nato pa predrejo tla in se dvignejo proti nebu. Seveda pa je potrebnega nekaj časa, da seme zraste v povsem zrelo rastlino. Enako velja za afirmacije, od prve izjave do končne potrditve mora miniti nekaj časa. Zato bodite potrpežljivi, neučakanost ni koristna. Drugo dragoceno orodje je zrcaljenje. Zrcala odsevajo ob­ čutke, ki jih gojimo o sebi. Jasno nam pokažejo tista področja, ki jih je treba spremeniti, če želimo v polnosti uživati radostno in srečno življenje. Afirmacije so najmočnejše, če se pogledamo

8


v ogledalo in jih izrečemo na glas. Ljudi prosim, naj vsakič, ko gredo mimo ogledala, sami sebi pogledajo v oči in rečejo kaj po­zitivnega o sebi. Tako se takoj zavedo vsakega morebitnega odpora in ga lahko hitreje presežejo. Vizualizacija pa je postopek, pri katerem uporabljamo domišljijo, da dosežemo želen rezultat. Najpreprosteje pove­ dano, vidiš, kar želiš, da se ti zgodi, še preden se v resnici zgodi. Na primer, če si želite živeti v kakšnem novem kraju, si v mislih naslikajte hišo ali stanovanje, kjer bi radi živeli, in bodite pri tem čim bolj natančni. Izrecite afirmacijo, da si zaslužite nov dom. V mislih zrite vanj in glejte v njem sebe, kako se ukvarjate z vsakodnevnimi opravili. To si predstavljajte, kolikor morete živo, in se ves čas zavedajte, da ni nič narobe, če vizualizirate. Redno izvajajte vizualizacije, vse rezultate pa izročite Univerzalnemu Umu in prosite za svoje najvišje dobro. Vizualizacija je v povezavi s pozitivnimi afirmacijami zelo močno orodje. Zapomnite si, da lahko z afirmacijami, zrcaljenjem in vizualizacijo pridemo do odgovorov, ki so v resnici že v nas. Pisma v tej knjigi sem razvrstila po kategorijah, kot so blaginja, čustvene težave, duhovna blaginja in tako naprej. Na koncu knjige boste našli še seznam priporočenega branja za nadaljnjo rast in raziskovanje.

9


P Dopuščam, da moj prihodek ves čas narašča ne glede na to, kaj pravijo časopisi in ekonomisti. Presegam svoj sedanji prihodek in presegam gospodarske napovedi. Ne poslušam tistih, ki govorijo, kako daleč smem iti ali kaj lahko delam. Zlahka presegam raven prihodka svojih staršev. Moja zavest o financah se stalno širi in prevzema nove ideje – nove načine, kako živeti globlje, bogatejše, udobneje in lepše. Moji talenti in sposobnosti so več kot dovolj dobri in v izjemno zadovoljstvo mi je, da jih delim s svetom. Opuščam vse občutke, da si česa ne zaslužim, in prehajam v sprejemanje popolnoma nove ravni finančne varnosti.

10


Prvo poglavje

N

Blaginja

K

adar uporabljamo besedo blaginja, veliko ljudi takoj pomisli na denar. Toda pod okriljem blaginje je še veliko drugih konceptov, kot so čas, ljubezen, uspeh, udobje, lepota, znanje, odnosi in zdravje. Če imate kar naprej občutek, da ste v naglici in pod pritiskom, da ni dovolj časa, da bi naredili vse, kar želite, potem vam primanjkuje časa. Če čutite, da je uspeh zunaj vašega dosega, potem ga ne boste dosegli. Če čutite, da je življenje obremenjujoče in napeto, se boste vedno počutili nelagodno. Če mislite, da ne veste prav dosti in ste preveč kratke pameti, da bi razčistili stvari, se ne boste nikoli čutili povezane z modrostjo Vesolja. Če čutite pomanjkanje ljubezni in imate slabe odnose, potem boste težko pritegnili ljubezen v svoje življenje. Ljudje vedno mislijo Oh, želim dobiti to in to, karkoli že. Toda bistvo obilja in blaginje je, da si dopuščate sprejemati. Kadar ne dobite, kar želite, to pomeni, da si na neki ravni ne dopuščate sprejemanja. Strah pred denarno stisko izvira iz našega programiranja v zgodnjem otroštvu. Ženska na eni mojih delavnic je dejala, da

11


se je njen sicer premožni oče vedno bal, da bo ostal brez vsega, in ta strah, da jim bodo vzeli denar, je prenesel naprej. Odraščala je v bojazni, da ne bo poskrbljeno zanjo. Njeno pomanjkanje svobode na denarnem področju je bilo povezano z dejstvom, da je njen oče s tem občutkom krivde manipuliral s svojo družino. Ta ženska je imela vse življenje dovolj denarja in njen poduk je bil, da se mora odreči strahu, da ne bo zmogla poskrbeti zase. Tudi brez vsega denarja bi še vedno lahko dobro skrbela zase. Marsikdo med nami je podedoval prepričanja, ki smo jih imeli v mladosti, vendar moramo preseči omejitve in strahove naših staršev. Prenehati moramo ponavljati njihova prepričanja in začeti sprejemati, da je povsem v redu imeti denar in biti bogat. Če lahko zaupamo Moči v sebi, da bo ne glede na vse vedno poskrbela za nas, bomo zlahka prebrodili tudi čas finančne stiske, vedoč, da bomo v prihodnosti imeli več.

N Naslednja pisma se nanašajo na vprašanje blaginje. Draga Louise, sem poročen moški v zgodnjih štiridesetih letih in imam čudovito ženo, dojenčka, lep dom in razmeroma dobro službo. Na žalost pa se nikoli ne počutim zadovoljnega s svojimi financami. Zdi se mi, da vsa občutja o sebi, lastni vrednosti in zadovoljstvu navezujem na to, koliko zaslužim, kako velika je moja hiša, kako drag je moj avto ali kakšne druge materialne dobrine imam v primerjavi z bogatejšimi posamezniki. Zakaj ne morem samo ceniti tega, kar imam, ne da bi si vedno želel več?

12


Dragi, nisi sam. Veliko moških je odraslo v prepričanju, da je njihova vrednost odvisna od materialne lastnine. Tvoj oče se je verjetno počutil enako. Če želiš duhovno rasti, prenehaj »zbirati točke« in poišči nov smisel v tem, da ljubiš samega sebe in življenje. Svetovala bi ti, da si vzameš tri dni in greš povsem sam na izlet in taborjenje v gozd. Poveži se z drevesi, rastjem, živalmi in naravnimi elementi. Zastavljaj si vprašanja, kot so: Kako lahko preneham tekmovati z drugimi in se povežem z življenjem? Če ne bi imel hiše in zaslužka, kako bi našel smisel v življenju? Kaj je resnično pomembno zame? Kaj lahko v tem življenju naučim druge in česa se lahko naučim sam? Gail Sheehy v knjigi New Passages pravi, da moraš takoj začeti iskati smisel v življenju, sicer boš v to, kar bi lahko bila tvoja plameneča petdeseta leta, vstopil nezadovoljen in zagrenjen. To, kar imenujemo moška mena, je pogosto depresivno stanje duha. Preberi njeno knjigo, sijajna je. Ponuja nam načrt, kako lahko s strastjo in močjo vstopimo v svojo drugo odraslost in jo živimo v polnosti. Trdno sem prepričana, da se nam ni treba starati na način, kot so se naši starši. Smo pionirji v postavljanju novih vzorcev dolgega in bajnega življenja. Izrekaj afirmacijo: globoko sem hvaležen za vse v svojem življenju. Izrekaj jo pogosto in začni opažati vse drobne stvari v življenju, ki jih imamo sicer tako pogosto za samoumevne.

N

13


Draga Louise, že vse življenje zelo težko vzpostavim stalen tok finančnih sredstev. Pred več leti so me odpustili iz dobro plačane službe, vendar z zelo dobro odpravnino. Takrat sem se odločil za poklicno spremembo in postal akviziter. Po treh letih življenja s skoraj samo polovico mojih prejšnjih prihodkov pa imam dovolj tega, da nimam nikoli dovolj. Ne želim več živeti v pomanjkanju. Jezen sem nase, ker sem dopustil, da sem prišel v to situacijo. Mi lahko nameniš kakšen nasvet, v katero smer lahko grem od tod? Sprašujem se, ali me grize občutek krivde zaradi denarja, ki sem ga prejel kot odpravnino. Dragi, kadar v življenju ne uživamo blaginje, pri tem vedno igrata pomembno vlogo občutek krivde in občutek, da si česa ne zaslužimo. Toda vsaka krivda, ki jo občutiš, ker si prejel odpravnino, izvira samo iz tvojih prepričanj, ki si jih prevzel kot otrok glede tega, kaj si zaslužiš in česa ne. Morda boš želel na novo preveriti ideje svojih staršev o financah in jim odpustiti, ker so bili tako omejeni. Vrni se k svojemu središču. Preveč raztresen si v svojem razmišljanju. Preveč tuhtaš o navideznem pomanjkanju zunanje varnosti. Globoko v središču tvoje biti je vse, kar boš kadarkoli potreboval. Tvoj cilj je, da se ljubiš, ne da se jeziš nase. Jezi pravim »rev­ ščina razmišljanja«, ker je zapravljanje energije. Jeza nase te potiska stran od blaginje, za katero praviš, da si jo želiš. Se imaš lahko rad, tudi če zaslužiš manj kot prej? Ali so zunanje oblike varnosti res tako pomembne za tvojo osebnost? Zakaj? Tvoja duša te ljubi ne glede na to, koliko zaslužiš.

14


Če lahko začasno povečaš svoj prihodek, ga lahko tudi za stalno. Svetujem ti, da se lotiš katere od vaj iz knjig za večjo blaginjo, ki si jih prebral, in jo izvajaš redno šest mesecev. Tvoja afirmacija pa naj bo: vztrajen sem v ljubezni do sebe in življenje v izobilju ves čas zadovoljuje vse moje potrebe.

N Draga Louise, zakaj toliko ljudi, povezanih z metafiziko, kot so mediji in zdravilci, zaračunava svoje usluge, pogosto so to celo zelo visoki zneski? Menim, da so njihovi darovi namenjeni temu, da bi jih delili z drugimi in zvišali zavest vsem, ki si tega želijo, ne le tistim, ki si to lahko privoščijo. Dragi, ljudje lahko zaračunajo za svoje usluge toliko, kot menijo, da so vredne. Samo zato ker ti vidiš njihovo delo kot »metafizično«, še ne pomeni, da se morajo odreči občutku lastne vrednosti. Kupci ali stranke odločajo, ali želijo plačati to vsoto. Vsekakor ni moja stvar, koliko zaračunavajo drugi. Ne vem, kakšno delo ti opravljaš, toda prepričana sem, da ne bi rad delal zastonj. Kako bi potem plačeval svoje račune? Slišim te reči, da si ne moreš privoščiti določenih storitev, zato jih želiš dobiti zastonj. Toda brezplačne storitve prejemniki redkokdaj cenijo. Prav tako ne moremo svoje blaginje dosegati tako, da drugim odrekamo to pravico. Jaz se veselim, kadar gre drugim dobro, ker vem, da to tudi meni odpira vrata, da mi bo šlo dobro.

15


Skupaj izreciva naslednjo afirmacijo: sem del prekipevajočega obilja vesolja. radostno plačujem in radostno sprejemam.

N Draga Louise, star sem 48 let in sem utrpel izgubo stvari, ki se mi zdijo zelo vredne v življenju, kot so blaginja, prijateljstvo in uspeh. Ogoljufali so me za plačilo za moje delo. Prijatelji so me izkoristili in tako naprej in tako naprej. V moj sedanji dom so lani dvakrat vlomili. Po prvem vlomu sem poklical zelo dobrega prijatelja, ki je duhovnik, in mu opisal, kaj se je zgodilo. Vprašal sem ga, kako bi lahko razkril psihološki vzorec, ki privlači takšne dogodke v moje življenje. Rekel mi je, naj v molitvi iskreno prosim za odgovore, in bodo prišli. Nato mi je v treh dneh Duh razkril, da sem vse življenje verjel v izgubo in vsakič, ko sem jo doživel, se je to prepričanje še okrepilo. Takoj sem se lotil spreminjanja razmišljanja, duhovnih vaj in afirmacij in mislil sem že, da sem premagal ta vzorec. Zakaj se je potemtakem zgodil še drugi vlom? Kaj sem spregledal? Kaj še lahko naredim, da bom ozdravljen? Dragi, kako zelo modro je, da si spoznal, da že vse življenje verjameš v izgubo. To verjetno izvira iz izkušenj v tvojem otroštvu. Razmišljanje, ki si ga opravil od tega spoznanja naprej, je dobro in brez dvoma si razčistil večino tega vzorca. Toda prepričanja, ki

16


jih imamo vse življenje, ne izginejo čez noč. Ta novi vlom kaže, da bo treba opraviti še nekaj dela. Zapomni si: tega, kar ti pripada po pravici zavesti, ti ne more vzeti nihče. Kar dajemo, se nam vedno povrne. Je mogoče, da nevede kradeš drugim? Verjetno v resnici ne kradeš stvari (niti papirnih sponk iz pisarne), ampak morda ljudem kradeš čas ali spoštovanje ali pa celo kradeš iz odnosa. Je mogoče, da verjameš, da si ne zaslužiš dobrega v življenju? Morda moraš več delati na odpuščanju ljudem, ki so te naučili verjeti v izgubo. Zazri se znova vase in prosi, naj se ti pokažejo odgovori. Obenem pa odpusti ljudem, ki so ti kaj vzeli. Dobra afirmacija bi bila: iskren sem in zaslužim si dobro, in moja last­ nina in jaz sva varna.

N Draga Louise, imam ustvarjalno službo, vendar nekako ne znam uspevati. V otroštvu sem bila zelo revna. Zdaj se zavedam, da moram spremeniti svoja programirana prepričanja, če želim, da mi bo šlo dobro. Tukaj je nekaj stvari, ki sem jih kot otrok kar naprej poslušala: Nihče iz naših krajev ni nikoli imel kaj dosti. Tu ni dovolj denarja za vse. Tu ni dela. Tu so vsi zelo revni. Revščina te duhovno bogati. Stradala boš do smrti. Nič nisi vredna in nihče te ne mara. Vsi trpijo. Ne moreš biti nič boljša, imeti nič več ali doseči karkoli trajnega, ker prihajaš od tod. Tisti, ki so odšli, so vsi zboleli in umrli ali pa so jih ubili. Vsakdo se vedno vrne domov, ker je tam zunaj grozno. Kaj želiš, ni pomembno. Nikoli

17


nismo imeli kaj dosti in nikoli ne bomo imeli. Vsi ljudje tam zunaj te želijo prizadeti. Ljudje z denarjem so snobi. Ostati moraš na svoji družbeni ravni. Za nasvet, kako spremeniti te vzorce, bom zelo hvaležna in ga bom z največjim veseljem sprejela. Draga, najprej – pomagalo bi, če bi se lotila odpuščanja. Skupaj izreciva afirmacijo: »Zdaj odpuščam vsem tistim v mojem otroštvu, ki so me zaradi svoje nevednosti naučili negativnih in napačnih stvari o meni. Ljubim svoje starše in zdaj presegam njihove stare omejujoče misli. Zdaj razglašam, da so te afirmacije moja nova in resnična prepričanja o sebi in o življenju. Sprejemam jih kot resnico in vem, da si zaslužim vse dobro na tem svetu.« Zdaj pa obrniva vsako od tvojih prepričanj iz otroštva v pozitivno afirmacijo: •  prelamljam z vsem, kar je bilo v moji soseski. •  dopuščam si, da mi uspe. •  v tem svetu je več denarja, kot je zrnc peska. •  ustvarjam več dela zase, kot ga lahko opravim, in zelo dobičkonosno je. •  bog ljubi tiste, ki uporabljajo svoje talente in sposobnosti, da bogatijo na ljubeč način.

18


•  izstradala bom vsa svoja stara negativna prepričanja. nič več mi ne koristijo. •  pomembna sem – zase in za življenje. vesolje me globoko ljubi in ceni. •  ustvarjalno miselno delo je enako pristno in trdo kot fizično in pogosto se z njim zasluži veliko več denarja. •  vsakdo, ki verjame v trpljenje, trpi. odločila sem se, da ne bom več verjela v bolečino. •  zdaj vse delam z lahkoto. •  že zdaj imam več, kot sem imela prej. •  vsak dan na vsakem področju postajam boljša in boljša. •  drugim lahko pokažem, kako živeti veli­ častno in radodarno. •  sposobna sem sama dosegati uspehe. •  sem, kar sem, in si sama postavljam pravila. •  če kdo išče grozo, najde grozo. jaz povsod, kamor grem in kamorkoli pogledam, odkrivam samo dobro. •  v vesolju se počutim doma. •  vesolje odgovarja na to, kar želim, dokler verjamem, da si to zaslužim. •  moje življenje ima pomen.

19


•  ne gledam v preteklost, da bi mi povedala o prihodnosti. •  zdaj zaslužim in imam vse, kar želim. •  do vseh ljudi čutim samo vse najboljše. obdana sem z ljubeznijo. •  vsi ljudje, ki jih poznam in imajo denar, so prijazni, ljubeči in realistični. •  v okviru rasti mojega uspeha lahko svobodno prehajam z ene družbene ravni na drugo brez občutka krivde ali strahu. Veliko ljudi ima negativna prepričanja o uspešnosti in denarju. Naučili so se jih kot otroci, toda zdaj, ko so odrasli, jih lahko spremenijo, da izboljšajo svoje življenje. Tudi jaz sem se rodila v revni družini, vendar mi je uspelo to preseči. Danes sem uspešna na vseh področjih. Tu je še nekaj afirmacij zate. Rada bi, da si jih zapišeš na liste papirja in jih pustiš na mestih, kjer jih boš pogosto videla. •  danes sem bogata. povsem prav je, če moja družina in prijatelji iz otroštva še naprej verjamejo v omejujoče misli. ni jim treba rasti na enak način, kot rastem jaz. •  zdaj opravljam delo, ki ga imam rada, in sem plačana zanj. vem, kako obdržati in privarčevati denar. zaslužim si imeti denar v banki in zdaj ga kopičim. vsi moji računi so plačani in imam denar, ki ga lahko porabim.

20


•  kadar čutim, da me okoliščine preplavljajo, prepoznam, da so to samo stari vzorci, ki prihajajo na dan. mirno se zazrem vase in se vprašam: »kaj je najboljše zame?« nato me vsa zmeda zapusti in postane mi jasno, kakšen prvi korak moram narediti. •  otrok v meni ne želi več verjeti, da me bo kdo neizogibno izkoristil. ko se osvobodim tega trapastega prepričanja, izgine nazaj v ničnost, iz katere je prišlo. Prebiraj te afirmacije zjutraj in zvečer vsaj mesec ali dva. Lahko ti spremenijo svet, ker bodo spremenile tvoje misli. Samo drži se jih in zmagala boš.

N Draga Louise, sem petintridesetletna ženska in zadnjih deset let se trudim živeti kot umetnica. Kadar rišem in slikam, se čutim živo, povezano s svetom in eno z vesoljem, toda na svojem področju sem požela le skromen uspeh. Da lahko plačujem najemnino in kupujem hrano, moram opravljati različna dela, tudi kot natakarica in honorarna pisarniška uslužbenka. Čeprav sem pri teh dodatnih zaposlitvah kar dobra, sem ugotovila, da mi jemljejo čedalje več energije, tako da mi je ne ostane prav veliko, da bi se posvetila umetnosti. Sprašujem se o svoji poti. Vsa ta prizadevanja postajajo počasi že stara in včasih sem ljubosumna na tiste, ki so dosegli takšno raven uspeha, kakršno si že-

21


lim doseči tudi sama. Včasih razmišljam, da bi povsem opustila umetnost in se lotila kakšnega bolj tradicionalnega in dobičkonos­ nega dela, vendar se mi zdi, da v resnici tega ne bi mogla delati in biti še vedno jaz. Me lahko kako usmeriš? Draga, ljubosumje vedno izvira iz pomanjkanja. Radi bi, da je na voljo v izobilju vsega za vse, tudi za nas. Sprašujem se, ali nisi prevzela nekega sporočila iz otroštva, ki pravi: »Umetniki so vedno revni. Umetnost je trapast način preživljanja. Ne zaslužiš si uspeha. Samo moškim lahko uspe v umetnosti. Življenje je težko in moraš garati.« Mislim, da ta stara sporočila ostajajo nekje v tebi in ti odrekajo uspeh. Prosim, sestavi nekaj seznamov: kaj verjamem o umetnosti; kaj so moji starši verjeli o umetnosti; kaj verjamem o uspehu, o ženskah, o tem, kaj si zaslužim, o energiji, o trudu. Vsako negativno izjavo spremeni v pozitivno afirmacijo. Odreci se duševnemu boju v sebi. Začni si dopuščati, da v polnosti uživaš svoje življenje, kakršno je danes. Bodi hvaležna za svoje ustvarjalne talente. Vesolje ljubi hvaležnost. Veseli se uspeha drugih. Vse, kar delaš, naredi zabavno in ustvarjalno. Ljubi sebe in ljubi svoje življenje. Zdaj prehajaš na naslednjo raven. Vse je dobro. Izrekaj afirmacijo: izžarevam uspeh in v zameno doživljam napredek.

N

22


Afirmacije za uspešnost N

Uspešnost je moja Božanska Pravica. Ves čas krepim svoje zavedanje o obilju in to odseva v nenehno naraščajočem prihodku. Moje dobro prihaja iz vsega in od vsakogar. Kamorkoli se obrnem, doživljam uspeh. Zaslužim si obilje uspeha, ki se steka v moje življenje, in ga zavestno sprejemam. Zdaj vzpostavljam novo zavest o uspehu. Vem, da sem lahko tako uspešen, kot si zamislim, da bom. Veselim se uspehov drugih, ker vem, da je dovolj obilja za vse. Vse moje potrebe in želje so zadovoljene, še preden sploh prosim za njihovo zadovoljitev. Uspeh vseh vrst kar vleče k meni.

23


P Ljubim občutek svobode, ko odložim svoj težki plašč kritiziranja, strahu, krivde, zamer in sramu. Nato lahko odpustim sebi in drugim. To nas vse osvobaja. Pripravljen sem se odreči starim zameram. Nočem več živeti v preteklosti. Odpuščam si, ker sem tako dolgo nosil ta stara bremena. Odpuščam si, ker nisem vedel, kako ljubiti sebe in druge. Vsi smo odgovorni za svoje vedenje, in kar damo, nam bo življenje vrnilo, zato ne čutim več potrebe po kaznovanju. Vsem nam vladajo zakoni naše zavesti. Odrekam se tistim delom svojega duha, ki nočejo odpustiti, in dopuščam, da pride vanj ljubezen. Nato sem ozdravljen in cel.

24


Drugo poglavje

N

Čustvene težave

Č

ustvene težave so med najbolj bolečimi. Občasno lahko občutimo jezo, žalost, osamljenost, krivdo, tesnobo ali preplašenost. Če pa nas ta občutja prevzamejo in prevladajo nad ostalimi, lahko postane naše življenje čustveno bojišče. Mnogi med nami se počutijo tako pomanjkljive, da verjamejo, da niso dovolj dobri in da nikoli ne bodo – in če najdemo kaj, kar je narobe pri nas, potem bomo tudi iskali, kaj je narobe pri drugih. Ena naših največjih težav je, da se večini niti ne sanja, čemu se moramo odreči. Vemo, kaj ne deluje, in vemo, kaj želimo v svojem življenju. Ne moremo pa ugotoviti, kaj nas vleče nazaj. Za trenutek moramo razmisliti o svojih vzorcih in problemih. V katere kategorije sodijo – kritiziranje, strah, zamera ali občutek krivde? So večinoma z enega področja ali gre za povezavo več različnih dejavnikov? Je strah tisti, ki vedno pride na površje? Je to krivda? Ste zelo kritični ali zamerljivi? Dovolite, da opozorim, da je zamera v resnici potlačena jeza; če torej verjamete, da ne smete izraziti svoje jeze, shranjujete cele kupe zamer. Ne moremo se odreči svojim občutjem. Ne moremo jih krat­ ko malo ignorirati. Kronični vzorci sovraštva do samega sebe,

25


občutka krivde in grajanja samega sebe zvišujejo raven telesnega stresa in slabijo imunski sistem, zato je naša dolžnost, da odstranimo vzroke za ta občutja, da lahko postanemo zdravi in celoviti posamezniki. Vse v našem življenju je zrcalo tega, kdo smo. Kadar se v okolici dogaja nekaj, kar ni prijetno, imamo prilož­ nost pogledati v notranjost in reči: »Kako jaz prispevam k tej izkušnji? Kaj je v meni, kar verjame, da si to zaslužim?« Potem moramo spoznati, da v resnici ni pomembno, kaj so nam naredili drugi ali česa so nas naučili v preteklosti. Danes je nov dan. Zdaj mi vodimo igro. Sedanji trenutek je tisti, v katerem lahko ustvarjamo prihodnost zase. In vsekakor jo lahko, kajti v sebi imamo Višjo Moč, ki nam lahko pomaga, da se osvobodimo teh vzorcev – če ji bomo dopustili, da se udejanji.

N Naslednja pisma so povezana s čustvenimi težavami. Draga Louise, odkar se je moj zakon pred petimi leti sesul, se spopadam s hudo depresijo. Z možem sem imela ljubeč odnos skoraj enajst let, vendar je zlorabljal mamila in alkohol. Kompulzivno je zapravljal in nas privedel v revščino, imel pa je tudi razmerje z mojo bližnjo prijateljico. Od takrat sem imela dve razmerji, ki sta se zelo grdo izjalovili. Zadnje me je prignalo na rob samomora. Prepričana sem, da je moja osnovna težava moj odnos do Boga, za katerega sem mislila, da je kar dober, dokler ni moj svet razpadel na koščke. V treh mesecih po ločitvi sem izgubila vse: moža, dom, kreditno oceno v banki, poklic in čustveno zdravje. Zdaj se že več let

26


ukvarjam z metafiziko, zato je bila moja prva misel: Kako se mi lahko to dogaja? Molim, meditiram, izgovarjam afirmacije, dajem v dobrodelne namene, sem prijazna in ljubeča oseba. Tako neznansko rada bi izražala in sprejemala ljubezen, uživala čudesa, ki jih življenje ponuja, in se čutila blizu Bogu. Toda zelo me boli, ko gledam prijateljice, kako uživajo vse tisto, kar bi tudi sama rada imela: ljubeče partnerje, spolne odnose, družino, dom, uspeh in občutek smisla v življenju. Čutim, kot da so vsi okoli mene odkrili skrivnost življenja, medtem ko se jaz še vedno opotekam in trudim. Ko se ozrem nazaj, se mi zdi, da mi je bilo vzeto vse in vsi, ki sem jih kdaj ljubila. Ko berem te besede, me je sram, ker zvenim kot cmerav otrok in žrtev, toda občutek brezupa in nemoči me povsem preplavlja. Mi lahko pomagaš, prosim? Draga, razlog, da si tako zelo obupana, je v tem, da si zgrešila bistvo svojega problema. Ni čudno, da se ti vse zdi brezupno. Že leta se mariniraš v samopomilovanju. Posuši si solze in se loti dela. Ko smo otroci, se tega, kakšna je ljubezen, naučimo iz izkušenj, ki jih dobimo doma. Se je v tvojem domu ljubezen izražala kot blaga in nežna? Ali pa je bilo več vpitja in prepiranja in loputanja z vrati? Je bil kateri od tvojih staršev alkoholik? Sta starša oboževala drug drugega? Sta si bila zvesta? Kako ustvarjati odnose, se naučimo z opazovanjem svojih staršev. Ko odrastemo, navadno poustvarjamo njihove odnose. Zdi se mi, kot da ti v vseh svojih odnosih poustvarjaš bodisi svojega očeta bodisi mater. Verjetno pa tudi svoje šefe. To boš nadaljevala, dokler ne sprostiš tega vzorca v sebi.

27


Morala boš začeti odpuščati svojim staršem. To boš najlažje naredila v kakšni terapevtski skupini. Poišči informacije v cerkvi ali pa si preberi kakšno revijo o new ageu. Če si res želiš spremeniti svoj vzorec, ti bo Življenje prineslo naslednji korak. Sprejmi ga! Izogibaj se nekaj časa odnosov in se nauči ljubiti samo sebe. Ko se boš ljubila takšno, kakršna si, boš privabila tudi nekoga, ki te bo lahko ljubil. Tvoja afirmacija je: odpuščam svojim staršem in sem svobodna, da se ljubim.

N Draga Louise, postala sem zelo odvisna od svoje terapevtke. V mojih mislih je mati, ki je nikoli nisem imela. Zaupala sem ji in nisem je želela razjeziti ali razočarati. Ko pa so se pojavile težave in me je pustila na cedilu, sem se spet počutila zapuščeno, neljubljeno in ničvredno. Navezala sem stik z več drugimi psihiatri in nekaj terapevti. Trenutno delam s tvojimi avdiokasetami, zlasti na sproščanju jeze. Pri tem se mi pojavljajo različni občutki – veliko je jeze, obžalovanja in obupa. Potem se za nekaj ur počutim mirno in sproščeno, vendar nimam občutka, da sem res kaj dosegla. Kaj še lahko naredim? Draga, mislim, da je prvo, kar moraš razumeti, tvoja odvisnost od drugih, da naredijo vse zate. Tega nihče ne zmore. Če te prepričajo, da lahko, potem se boš seveda počutila zapuščeno in jezno, ko se to ne bo zgodilo. Zdi se mi, da si dokazuješ, da ti nihče ne more pomagati.

28


Tekanje od enega terapevta k drugemu, ne da bi se resno lotila dela na sebi, je brez vsake koristi. Zavedaj se, da si močna in da imaš v sebi modrost in znanje, ki te lahko ozdravita. Več se posvečaj stiku z božansko modrostjo in ljubeznijo v sebi, da boš lahko vzela vajeti življenja v svoje roke in si ustvarila umirjeno, zdravo, ljubeče in uspešno življenje. Zate bi bile primerne naslednje afirmacije: imam sposobnosti, da sama sprejemam odločitve zase. sprejemam svojo polno moč. vedno sem varna. za­ upam, da je življenje tukaj zame.

N Draga Louise, pišem ti, ker sem popolnoma obupana. Že skoraj devet let imam nervozno anoreksijo (stara sem 24 let). Bila sem že v najrazličnejših bolnišnicah in pri terapevtih vseh vrst in sem popolnoma razočarana nad celotnim psihoterapevtskim poklicem – pa tudi nad samo seboj. Zadnjih nekaj let sem veliko brala o spreminjanju sistema prepričanj, a ni kaj dosti pomagalo. Poskušala sem tudi z afirmacijami in prebrala sem več tvojih knjig, vendar nikakor ne morem odstraniti tega vseprežemajočega občutka ničvrednosti, ki me navdaja, odkar pomnim – prav nič ne pretiravam. Naveličala sem se zapravljati denar, ki ga tako ali tako nimam veliko, za knjige in posnetke, ki ne pomagajo. Predvsem pa sem utrujena od tega, da se tepem za vse, kar mislim, rečem in naredim. V preteklosti sem imela zelo hudo depresijo in zdaj sem se zalotila, da spet padam v to brezno (in moja telesna teža je

29


V Pismih Louise ljudje z vsega sveta sprašujejo o najrazličnejših življenjsko pomembnih temah, kot so zasvojenosti, bolezen, čustvene težave, odnosi v družini, zdravje, blaginja, starševstvo in še veliko drugih. »Ta knjiga je zbirka pisem, ki sem jih skozi leta prejela od ljudi z vsega sveta in nanje odgovorila. Izražajo globoko zaskrbljenost na približno dvajsetih področjih življenja – bolezen, družinski odnosi, otrok v nas, starševstvo in zasvojenosti, če jih navedem le nekaj. Skoraj vsi, ki so mi pisali, so se želeli spremeniti – in s tem spremeniti tudi svoj svet – na določen način.V svojih odgovorih sem poskušala biti katalizator, ki jim pomaga doseči želeni cilj. Sebe vidim kot oporo pri premagovanju ovir na njihovi poti samospoznavanja. Verjetno boste na teh straneh našli tudi delček sebe. Prepričana sem, da lahko s prebiranjem o izzivih, težnjah, željah in hrepenenjih drugih vidimo sebe in svoje težave v drugi luči. In včasih lahko to, kar smo se naučili od drugih, uporabimo, da spremenimo kaj v svojem življenju. Upam, da vam bo ta knjiga pomagala spoznati, da imate tudi vi v sebi moč za spremembo, in da boste našli svoje rešitve – to je, da boste poiskali odgovore, ki jih skrivate v sebi.«

Louise L. Hay, avtorica mednarodne uspešnice Življenje je tvoje (You Can Heal Your Life), je predavateljica metafizike in učiteljica, ki je prodala več kot 50 milijonov izvodov svojih knjig. Že 25 let ljudem po vsem svetu pomaga odkrivati in razvijati njihove ustvarjalne sile za osebno rast in samozdravljenje. Nastopila je v oddaji Oprah Winfrey ter številnih drugih televizijskih in radijskih oddajah v ZDA in v tujini.

Louise L. Hay

24,94 €

Pisma Louise  
Pisma Louise  

V Pismih Louise ljudje z vsega sveta sprašujejo o najrazličnejših življenjsko pomembnih temah, kot so zasvojenosti, bolezen, čustvene težave...

Advertisement