Page 1

NAPAD KRALJA KUŠČARJEV


ZALIV DINOZAVROV

Naslov izvirnika: Attack of the Lizard King © Working Partners Limited, 2008 © za ilustracije Mike Spoor, 2008 © logo očesa Dominic Harman, 2008 © za izdajo v slovenščini Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2009

Vse infor­ma­ci­je o knji­gah Založbe Mladinska knji­ga lahko dobi­te tudi na inter­netu: www. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111-93-32 568.19(02.053.2) STONE, Rex Napad kralja kuščarjev / Rex Stone ; ilustriral Mike Spoor ; [prevedel Damjan Zorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zaliv dinozavrov) Prevod dela: Attack of the lizard king ISBN 978-961-01-0786-6 (trda vezava) ISBN 978-961-01-0787-3 (broš.) 243705088 Brez pisne­ga dovo­lje­nja Založbe je pre­po­vedano repro­du­ci­ra­nje, distri­bu­ira­nje, javna priobčitev, pre­de­la­va ali druga upo­ra­ba tega avtor­ske­ga dela ali nje­go­vih delov v kakršnem koli obse­gu ali postop­ku, hkra­ti s foto­ko­pi­ranjem, ­tiskanjem ali shra­ni­tvi­jo v elek­tron­ski obli­ki, v okvi­ru določil Zakona o avtor­ski in soro­dnih pra­vi­cah.

NAPAD KRALJA KUŠČARJEV

TONE REX S iral ilustr OR SPO MIKE


PODATKI Jani se je pred kratkim iz mesta preselil v ➮ Zaliv dinozavrov, kjer živi v svetilniku. Njegov oče namerava v njem odpreti muzej dinozavrov. Ko se Jani nekega dne odpravi na obalo iskat fosile, med drobljivimi pečinami spozna fanta, domačina Tomija, in skupaj se dokopljeta do neverjetne skrivnosti: dežele čisto pravih, živih dinozavrov! Kmalu se izkaže, da so nekateri prav prijazni, drugi pa izjemno napadalni in ... Lačni!

JANI jevo ok ni

o

ev

o st o p a

Ja

lo

ORMAN JANI Z ET : E IM L ■ OST: 8 * ■ STAR ST: 1 JATOM 10 KM/H O T: IK ■ VEL ČJA HITROS SILI IN E FO V ■ NAJ JE: LOV ZA RIH U Ž AV Z O ■ OB STI O DINO MED O IČI IV T ZANIM AŽI: ČE OB R V ■ SO TENAMI IS ŠTIRIM

l eva d

a

n ij

n

Jani j J

a

*OPOMBA: JATOM JE MERSKA ENOTA VELIKOSTI JANIJA ALI TOMIJA: VIŠINE 125 CM IN TEŽE 27 KG


TIRANOZAVER

TOMI ■ IME: TO MI G ■ STAROS LINŠEK T: 8 LET ■ VELIKO ST: 1 JATO M* ■ NAJVEČ JA HITROS T: 10 KM/H ■ OBOŽU JE: ŽIVALSKEG RAZISKOVANJE A SVETA IN NARAVE ■ SOVRA ŽI: DEŽEVN E DNI

pelj

avrov kre oz

m

zavrovo no

Tira n ok

o

Tir a

a dlan

avrovi Ë oz

an i ek

VANE LET**

va

V

an eto a gla v

pa lo

Va

Ti

nozavrov ra

VER ANOZA 0 MILIJONOV N A V : J, ■ IME OST: 65 – 8 T JATOM* OSEBE P E O R Š K A , ■ ST OST: MANJ : 50 KM/H IK ST ■ VEL EČJA HITRO ER KA IN V AV J Z VE GIN A O O N D A O ■N L IR JIVE P LOVI T ČE GA UJE: SMRDL REVO D Ž ■ OBO E Z GLAVO V DINOZAVRE E J N N Š A A T BU STR I: Ž A R ■ SOV

■ IME: TIRANOZAV ER ■ STAROST: 65 – 80 MILIJONOV LET* * ■ VIŠINA: 5 JATOMO V* ■ DOLŽINA: 10 JATO MOV* ■ TEŽA: 200 JATO MOV* ■ NAJVEČJA HITR OST: 48 KM/H ■ OBOŽUJE: SVEŽ E MESO IN DROBLJENJE KOST I ■ SOVRAŽI: ŽILAV E ZELENE LISTE IN DRUGE TIRANOZAV RE

p re

i m

je v

Tira n

i m

o oko

To

To

je v

net ovo sto

*OPOMBA: JATOM JE MERSKA ENOTA VELIKOSTI JANIJA ALI TOMIJA: VIŠINE 125 CM IN TEŽE 27 KG **OPOMBA: ZNANSTVENIKI PRAVIJO TEJ DOBI POZNA KREDA

*OPOMBA: JATOM JE MERSKA ENOTA VELIKOSTI JANIJA ALI TOMIJA: VIŠINE 125 CM IN TEŽE 27 KG **OPOMBA: ZNANSTVENIKI PRAVIJO TEJ DOBI POZNA KREDA


ZALIV DINOZAVROV

Vas Udori z glino in fosili

la

na

t la

B

M

Ma

p eja M

Svetilniπki rt

lime

o eja

a v m ro Ja av z no di

seke

e

rj o M

os

t

rina

a ob

Tihotapska


1. POGL

AVJE

»Zaliv dinozavrov!« Jani je stekel do roba pečine in se navdušeno ozrl čez ograjo. »Če to ni najboljši kraj za iskanje dinozavrov na svetu!« Dedkove oči so zasijale. »Spodaj v skalah so. O, ja. Kar pojdi pogledat.« »Pazite se me, fosili!« je zaklical Jani. »Adijo, dedi.« Jani se je pognal po kamniti stezi ob starem svetilniku, vse do morja. Nato je urno stekel po obali, preskakoval


kamenčke in skale, dokler ni prispel do črnega blata ob vznožju pečine. Na idealni kraj za iskanje fosilov. Oprezal je za blatnimi kamni in od časa do časa kakšnega pobral s tal. Bili so tako krhki, da so se mu kar drobili v rokah, prav nobeden pa ni v sebi skrival fosila. Mogoče so v večjih kamnih, je pomislil. Opazil je večji, sivkasto moder kamen, ki je bil počen po sredini. Odložil je nahrbtnik in iz njega vzel varnostna očala, kladivce in dleto. Nato se je skrbno lotil dela. Dleto je vstavil


v razpoko in po njej nežno udaril s kladivcem. In še enkrat. In še močneje. V Janijeva očala je priletel kamniti drobec in kamen se je preklal na pol. »Zaklad!« je vzkliknil Jani. Iz enega dela kamna je molel črn, polžasto zavit fosil s svetlečimi zlatimi grebeni. Pobliže si ga je ogledal. Dolg je bil približno za njegov prst. Toda ko ga je hotel vzeti iz kamna, se ni niti premaknil. V Fosilniku ga bom našel, je pomislil Jani. Pobrskal je po nahrbtniku in vzel ven svojo novo igračko, dlančnik.

Dvignil je pokrov in na zaslonu se je prikazala slika okamnele stopinje dinozavra, nato pa so se izpisale besede: »VESELO NA LOV!« Na dnu zaslona je utripal kazalnik. S pomočjo majhne tipkovnice je vnesel besedi »LUPINA FOSILA«, še enkrat pogledal fosil, nato pa vtipkal njegov opis: »ZVITA VRV«. Potem je pritisnil »IŠČI« in počakal. Trenutek kasneje se je na zaslonu prikazala slika, na las podobna fosilu v sivkasto modrem kamnu. VESEL

O NA L

OV!

AMONIT

ISKAN

JE:

ZVITA

VRV


SLOVARČEK AMONIT – izumrla žival s hobotnici podobnimi lovkami in zavito lupino, ki je živela v oceanu. IGLAVEC – drevo s storži, kot je bor ali cedra. FOSILI – ostanki ali odtisi rastlin ali živali v skalah. Znanstvenikom pomagajo razkriti skrivnosti prazgodovinske dobe. FOSILNIK – dlančnik s podatki o dinozavrih. GINKO – avtohtono drevo s Kitajskega, ki mu pravijo »živi fosil«, ker so našli njegove fosile, stare več milijonov let. Gojijo ga še dandanes. Poznan tudi kot drevo smrdljivih bombic zaradi smrdljivih, marelici podobnih sadežev. HERBIVOR – žival, ki jé samo rastline; vegetarijanec. LAGUNA – plitev zaliv, podoben jezeru, ki ga proti oceanu skoraj zapira koralni greben ali sipina. PTERODAKTIL – leteči prazgodovinski plazilec, ki je bil majhen kot ptič ali velik kot letalo. TRICERATOPS – trirogi rastlinojedi dinozaver, podoben nosorogu. TIRANOZAVER – mesojedi dinozaver z ogromnim repom, močnima nogama in drobcenima rokama. Bil je eden največjih in najstrašnejših dinozavrov. VANANOZAVER – dinozaver, ki je jedel le rastline in se s svojo trdo, ploščato glavo branil pred plenilci. Ime je dobil po kraju, kjer so ga odkrili: Vananu na Kitajskem.

PAZITE! Prihajam...


Zbirka ZALIV DINOZAVROV Urednik Boštjan Gorenc Rex Stone Napad kralja kuščarjev Prva izdaja Prevedel Damjan Zorc Ilustriral Mike Spoor Tehnično uredila Barbara Železnik Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2009 Predsednik uprave Milan Matos Izvršna direktorica Založništva Tina Škerlj Natisnila tiskarna Ma-tisk, d. o. o., Maribor Naklada 1100 izvodov (trda vezava) + 1800 izvodov (broširana)

Napad kralja kuščarjev, Rex Stone  

Ko Jani in Tomi odkrijeta skrivnostni zaliv dinozavrov, ju pričaka velika pustolovščina. Tam so dinozavri vseh oblik in velikosti, orjaški t...