Page 7

ORHIDEJE FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK

Navadna močvirnica raste na močvirnih travnikih in nizkih barjih. Ogroža jo izsuševanje njenih rastišč.

Rjava gnezdovnica je parazitska orhideja, ki jo pogosto srečamo v senčnih listnatih ali mešanih gozdovih. Prehranjuje se tako, da zajeda glivo.

Ogrožene rastline

e na zelo Mačja ušesa privabljajo opraševalc no moč e ustn nenavaden način. Medene kušeni Neiz ev. valc aše opr spominjajo na samice ajo kuš pos i njim z se in t cve na samčki priletijo tnim t s cve pariti. Pri tem nehote oprašijo cve . line rast ge dru prahom

Ali veš?

Ohideje živijo v sožitju z glivami. Seme se uspešno razvije v mlado rastlinico le, če pride v stik z ustrezno vrsto glive, ki v začetku razvoja hrani mlado orhidejo. Tudi pozneje, ko orhideja odraste in ozeleni, živita gliva in orhideja v medsebojnem sožitju.

Vse vrste divje rastočih orhidej so v Sloveniji zavarovane. Najbolj so ogrožene tiste, ki uspevajo na suhih ali vlažnih travnikih v nižinah. Svetloljubne travniške orhideje ogroža zaraščanje travnikov po opustitvi košnje, po drugi strani pa čezmerno gnojenje. Orhideje vlažnih travnikov močno prizadene tudi izsuševanje tal. Orhideje so ena najbolj ogroženih družin rastlin tudi v svetovnem merilu. V tropskih predelih jih dandanes ogroža predvsem nezadržno izsekavanje tropskih pragozdov.

Raziskuj

• Poišči sončno, suho in pusto travnato pobo čje ali vlažen travnik v okolici svojega domačeg a kraja. Na njem poišči orhideje. Koliko različnih vrst opaziš? Orhideje lahko fotografiraš ali nariš eš, nabirati pa jih ne smeš!

Tinka Bačič 15

Mp 9  
Mp 9  

magazine for kids about nature, animals and space.