Issuu on Google+

www.mk-trgovina.si

KATALOG PISARNIŠKEGA MATERIALA


CENTER OXFORD – NAJVEČ ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV

Pri nas dobite: • gradivo za učenje in poučevanje tujih jezikov, • učbenike in delovne zvezke za OŠ in SŠ, • tuje leposlovje, • otroško in mladinsko literaturo, • uvoz tuje literature po naročilu. V knjigarni Center Oxford tudi: • organiziramo delavnice in strokovne seminarje, • prirejamo v otroškem kotičku otroške igralne urice v tujih jezikih, • svetujemo posameznikom in skupinam, • nudimo članstvo v klubih Centra Oxford. Založbe, ki jih zastopamo:

1 1

Kontakt: Knjigarna Center Oxford: tel.: 01/3603 789, fax.: 01/3603 787 Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana knjigarna.oxford@mk-trgovina.si Komercialna služba: tel.: 01/560 55 74, fax.: 01/ 588 75 21 www.centeroxford.com

327


S po št o vani p o sl o vni p ar t ner , za vas smo ponovno pripravili katalog s celovito ponudbo pisarniških izdelkov, ki so na voljo v veleprodajnih centrih in papirnicah Mladinske knjige Trgovine. Po treh letih veljavnosti prejšnjega kataloga smo ponudbo izdelkov posodobili in dopolnili z aktualnimi novostmi v vseh programih. Pri določanju vsebine kataloga smo tudi tokrat upoštevali pogostost naročanja določenega izdelka, cenovno raznolikost in širino ponudbe. Katalog predstavlja sistematičen in celovit pregled naše ponudbe papirniških izdelkov in pisarniških pripomočkov, ki so nepogrešljivi za učinkovito poslovanje. Ker pa se razmere na trgu nenehno spreminjajo, vas bomo tudi v prihodnje sproti seznanjali z novostmi, z dodatnimi priložnostnimi akcijskimi letaki ter z drugimi obvestili v tiskani in elektronski obliki. Poslovna in promocijska darila so v katalogu zajeta le delno, saj so vsako leto predstavljena v posebnih, sezonskih katalogih. Izdelke iz kataloga lahko naročite v naših veleprodajnih centrih in papirnicah po vsej Sloveniji. Naročite jih lahko osebno, po telefonu, po faksu, po e-pošti ali ob pomoči naših prodajnih zastopnikov. Lahko se odločite tudi za naročanje preko naše spletne veleprodajne trgovine o kateri dobite več pojasnil na naslednjih straneh. Vedoč, da stroški močno vplivajo na uspešnost poslovanja, bomo v dogovoru z vami vselej skušali najti rešitve, ki vam bodo olajšale nabavo izbranih izdelkov. Zagotavljamo vam hitro in natančno dostavo blaga iz našega centralnega skladišča, iz skladišč posameznih veleprodajnih centrov ali iz naših papirnic. Zahvaljujemo se vam za dosedanje zaupanje. Trudili se bomo, da boste z našo ponudbo in kakovostjo storitev zadovoljni tudi v prihodnje.

mag. Iva Premerl Članica uprave Mladinska knjiga Trgovina d.d .

Ljubljana, maj 2010


Ml a d inska kn ji g a T rg ovin a d .d . L ju b l ja n a , S l ov e ni ja Mladinska knjiga is a company with a long tradition. It was established in 1945 as a publishing, printing and retail company. It has grown into an international company and became a group of several companies forming the biggest publishing group in the South East Europe. Mladinska knjiga Založba is the mother company of MK Group. Besides Mladinska knjiga Trgovina the Group consists of Mladinska knjiga Logistika, Cankarjeva Založba, Grafika Soča as well as MK companies in Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Macedonia and Romania. Annual revenue of MK Group is over 170 million euro. Total number of employees in the Group is about 2000. Mladinska knjiga Trgovina is a leading bookselling and stationary company in Slovenia with a widely spread network of book and stationary shops as well as wholesales centres around the country. More than a million books were sold in MKT bookshops in 2009. 13 MK bookshops feature the first and the biggest book club, Svet knjige, in Slovenia. In 2009 MKT achieved revenue of more than 70 million euro through its 45 retail shops, 5 wholesales centres and Emka online bookshop. It covers 45% of the Slovenian market share. There are 500 people employed who serviced two million customers in the retail net and over 3500 corporate bodies in wholesales centres. In all bigger Slovenian towns there are wholesales centres and stationary shops specialized in sales of paper, stationary, office products and equipment, informatics and office engineering, writing material, classroom material and equipment, business and commercial gifts. The retail network provides the highest level of professional services, stable and reliable business, variety of versatile offers, up-to-date sales and marketing approaches with constant improvement, which are the key elements of the MKT business excellence.


M l a d inska kn ji g a T rg ovin a d .d . L j u b l ja n a , S l ov e ni ja Mladinska knjiga je podjetje z dolgoletno tradicijo. Kot podjetje za založniško, tiskarsko in trgovsko dejavnost je bila ustanovljena že leta 1945. Z leti je prerasla v mednarodno podjetje, se formirala kot skupina več gospodarskih družb in postala največja založniška skupina v jugovzhodni Evropi. Matična družba Skupine MK je Mladinska knjiga Založba d.d., poleg Mladinske knjige Trgovine pa skupino sestavljajo še Mladinska knjiga Logistika, Cankarjeva Založba in Grafika Soča ter podjetja MK na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Romuniji. Letna realizacija Skupine Mladinska knjiga znaša preko 170 milijonov evrov, skupno število zaposlenih v Skupini pa je okoli 2000. Mladinska knjiga Trgovina je na področju knjigotrštva in papirništva vodilna gospodarska družba v Sloveniji. Ima široko razvejano mrežo knjigarn in papirnic ter veleprodajnih centrov po vsej državi. V knjigarnah Mladinske knjige Trgovine je bilo v letu 2009 prodanih več kot milijon knjig. V 13 knjigarnah Mladinske knjige se nahaja tudi prvi in največji slovenski knjižni klub Svet knjige. S svojimi 46 maloprodajnimi enotami, 5 veleprodajnimi centri in spletno knjigarno Emka je Mladinska knjiga Trgovina v letu 2009 realizirala več kot 70 milijonov evrov prometa. V svoji branži pokriva 45% slovenskega trga. V družbi je okoli 500 zaposlenih, ki so v letu 2009 postregli dva milijona kupcev v maloprodajni mreži in več kot 3500 kupcev pravnih oseb v veleprodajnih centrih. Veleprodajni centri in papirnice, ki so specializirani za trženja papirja, papirniškega materiala, pisarniških izdelkov in opreme, biro tehnike, računalniške opreme in pribora, pisal, učil in učnih pripomočkov, poslovnih in promocijskih daril, se nahajajo v vseh večjih slovenskih mestih in krajih. Prodajno mrežo odlikujejo visoka raven poslovnosti na vseh področjih, stabilno in zanesljivo poslovanje, raznovrstna in pestra ponudba, upoštevanje sodobnih prodajnih in marketinških trendov ter stalno stremljenje k izboljšavam, ki tvorijo poslovno odličnost Mladinske knjige Trgovine d.d.


I nte r n e tna p rod a ja M l a dinsk e kn ji g e T rg ovin e d .d . Elektronska oblika poslovanja postaja v današnjih dneh vse bolj pogosta oblika poslovanja tako v poslovnem svetu, kot tudi v zasebnem življenju. Z namenom olajšanja naročanja pisarniškega materiala in zmanjševanja stroškov nabave v vašem podjetju, smo že pred leti uvedli internetno naročanje pisarniškega materiala, ki poteka v protokolu B2B ( business to business ). Od klasičnega načina prodaje se internetni način loči predvsem po prenosnem kanalu informacij, hitrosti, uporabniku prijaznem informacijskem okolju, ter lažjemu koordiniranju naročil predvsem za velike naročnike z razvejano organizacijsko strukturo. K novemu načinu sodelovanja naše kupce pritegnejo prednosti takega načina naročanja, kot so:

zmanjšani stroški nabave

lažje kontroliranje in razporejanje stroškov

neposredno naročanje

krajši dobavni roki

zmanjševanje zalog

lasten katalog izdelkov (cenik)

manj papirne dokumentacije

enostavno dodajanje materiala v katalog

prilagajanje zahtevam kupca

takojšnja povratna informacija o sprejemu naročila

periodični izpisi prometa po posameznih stroškovnih mestih oz. naročnikih

pomoč po telefonu, e-pošti ali na delovnem mestu

Za naročanje pisarniškega materiala pri Mladinski knjigi Trgovini ne potrebujete novih računalniških programov. Dovolj je dostop do interneta, ki omogoča povezavo z našim sistemom. Ta povezava omogoča varen pretok podatkov in preprečuje vdore v sistem. Za ta način naročanja se je odločilo že veliko poslovnih partnerjev, tako velikih kot manjših pravnih oseb. Več informacij prejmete v vam najbližjem veleprodajnem centru Mladinske Knjige Trgovine, na telefonu: 01/5887-479 ali preko elektronske pošte primoz.cepon@mk-trgovina.si.


1 Info r m a tika

Kartonske mape

172

Hewlett Packard

10

Rinčne, data in prospekt mape

180

Epson

30

Viseče mape in stojala

184

Canon

40

Registratorji

187

Lexmark

50

Registri

191

Konica Minolta

55

Plastične mape

193

Brother

58

Podloge, tablice

198

Kyocera

60

Oki

62

Samsung

64

Xerox

67

Panasonic

69

Tiskovine za računovodstvo

200

Ricoh

70

Tiskovine za komercialo

201

Fujitsu

71

Tiskovine za vodenje evidenc zaposlenih

202

Star in OKI

72

Predtiskane kuverte

202

Olivetti

73

Tiskovine za evidentiranje

203

Aparati za vezavo in plastificiranje

74

Tiskovine za promet in zveze

204

Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

78

Tiskovine za trgovino in gostinstvo

204

Rezalniki in giljotine

80

Tiskovine za gradbeništvo

205

Uničevalci dokumentacije

84

Pogodbe

205

Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

86

Diktirna tehnika

92

Kalkulatorji

98

4 pis a l a

Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

106

Čistila za pisarniške naprave

113

Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

120

Ergonomski pripomočki

124

2 PAP I R I N P A P I R N I I Z DE L K I Pisarniški papirji

132

Papirni izdelki

142

Etikete

150

Samolepilni označevalci

158

Kuverte, vrečke in ovojnice

164

Katalog pisarniškega materiala II.

3 tisk ovin e

Pisala Pilot

208

Pisala Staedtler

214

Pisala Lyra

220

Pisala drugih proizvajalcev

224

Pisala Parker

228

Pisala Waterman

230

Pisala Pelikan

231


6 P IS ARN A V BAR V I

5 d r ugi pis a r niski izde lki Žigi in pribor za žige

234

Registratorji

304

Spenjači

238

Mape

305

Sponke

240

Lončki za pisala, spenjači, koši, lepila, škarje 306

Luknjači

242

Zvezki, bloki

Sponke, bucike in risalni žebljički

245

Koši za smeti

246

Stojala in lončki za papir

247

Pisarniški papir in etikete

314

Stojala za prospekte in cenike

248

Korekture

315

Odložni koši

249

Kuverte

316

Stojala in albumi za vizitke

250

Mape

317

Identifikacijske kartice

251

Zvezki

318

Predalniki

252

Predali

319

Predali

254

Lepilni trakovi

256

Lepila

260

Korekture

268

Šilčki

270

Radirke

271

Šestila

273

Ravnila in trikotniki

274

Škarje in noži

276

Izdelki za embaliranje

278

Higienski program

280

Pripomočki za predstavitve

282

Zastave

289

Vse za šolo in vrtec

292

Čistila

298

www.mladinska.com

310

7 Ek ol oŠ ki p rog ra m


1

informatika Hewlett Packard

10

Epson

30

Canon

40

Lexmark

50

Konica Minolta

55

Brother

58

Kyocera

60

Oki

62

Samsung

64

Xerox

67

Panasonic

69

Ricoh

70

Fujitsu

71

Star in Oki

72

Olivetti

73

Aparati za vezavo in plasitificiranje

74

Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

78

Rezalniki in giljotine

80

Uničevalci dokumentacije

84

Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

86

Diktirna tehnika

92

Kalkulatorji

98

Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

106

Čistila za pisarniške naprave

113

Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

120

Ergonomski pripomočki

124


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Sošolca iz Standfordske univerze, Bill Hewlett in Dave Packard sta ustanovila HP leta 1939. Prvi produkt, ki sta ga naredila v garaži v Palo Altu je bil audio oscilator. Leta 1966 je HP predstavil svoj prvi računalnik, leta 1972 lansirajo na trg prvi žepni tehnični kalkulator HP35, ki ga pri Forbesu označijo za enega od produktov, ki so spreminjali svet. Leta 1970 se je rodila »Silicijeva dolina«, v tem letu pa je HP predstavil tudi uro, ki je bila prva prenosna informacijska naprava, ki je združevala uro, kalkulator in osebni koledar. Leta 1980 predstavijo prvi osebni računalnik, leta 1984 pa svoj prvi ink jet tiskalnik, ki je v tiskanje prinesel tišji in lepši izpis. V istem letu predstavijo tudi prvi laserski tiskalnik, ki je hitro postal najbolj priljubljen osebni laserski tiskalnik.

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard

10 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

barva za tiskalnik

šifra

51625AE

deskjet 310, 320, 340, 400, 400l, 420c, 500c, 540, 550c, 40785 560c, deskwriter c, 310, 320, 540, 550c, 5

kos

51626AE

deskjet plus, 400, 400l, 420c, 500, 500c, 510, 520, 540, 40810 550c, 560c, deskwriter c, 520, 540, 550c, 560c, designjet 200, 220, 600, officejet lx350, HP fax 900, 950

kos

51629AE

deskjet 600c, 660c, 670c, 690c, 691c, 693c, 694c, 40817 695c, 697c, deskwriter 600, 660c, 670c, officejet 500, 590, 625, 635, 700, 710, 725

kos

51633ME

deskjet 310, 320, 340

40820

kos

51640AE

deskjet 1200c/ps, copyjet

40818

kos

51640CE

deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm

40772

kos

51640ME

deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm

258033

kos

51640YE

deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm

40799

kos

51641AE

deskjet 820c, 850c, 870c, 1100c, officejet 1150

40816

kos


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

ÄŒrnila za tiskalnike Hewlett Packard

OEM

barva za tiskalnik

ĹĄifra

51645AE

deskjet 710c, 720c, 722c, 820cxi, 850c, 870cxi, 880c, 40815 890c, 895cxi,930c, 950c, 959c, 960c, 970cxi, 990, 995c 1100c, 1120c, 1125c, 1220c, 1600c, 6122, 9300, designjet 700, 750c, 755cm, officejet 1150c, 1170c, 1175c, g55, g85, g95, r45, r65, photosmart p1000, p1100, 1000, 1115, 1215, 1218, 1350

kos

51649AE

deskjet 350c, 350cbi, 600c, 610c, 615c, 640c, 656c, 660c, 670c, 690c, 691c, 693c, 694c, 695c, 697c, officejet 500, 590, 625, 635, 700, 710, 725

40786

kos

deskjet 690c, 695c, 610c, 640c, 656c office jet 700, 710, 725

40808

kos

C1823DE

deskjet 710c, 720c, 722c, 810c, 880c, 890c, 895cxi, 1120c, 1125c, officejet 1170c, 1175c, r45, r65, t45, t65, psc 500

40779

kos

C4800A

deskjet 2000, 2500

40768

C4801A

deskjet 2000, 2500

327591

C4802A

deskjet 2000, 2500

277689

kos

C4803A

deskjet 2000, 2500

294696

kos

C4810A

businessinkjet 2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700,

40780

kos

C4811A

businessinkjet 1100,2200,2250,2230, 2280, 2600cp1700

40915

kos

C4812A

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40782

kos

C4813A

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40783

kos

C4836AE

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40802

kos

C4837AE

businessinkjet 1100,2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40801

C4838AE

businessinkjet 1100, 2200, 2250,2230, 2280, 2600cp1700

40803

C4841AE

deskjet 2000, 2500

40796

kos

C4842AE

deskjet 2000, 2500

70798

kos

C4843AE

deskjet 2000, 2500

40797

kos

C4844AE

deskjet 2000, 2200, 2250, 2500, cp1700 businessinkjet40778 1100,3000, 2600,2030,2280

kos

C4920AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

350483

kos

C4921AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

350685

kos

C4922AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

350609

C4923AE

color ink jet cp 1160, officejet d series

331882

kos kos

C5010DE

color ink jet cp 1160, officejet d series

40800

kos

C5011DE

color ink jet cp 1160, officejet d series

40835

kos

C1816AE foto

kos kos

kos kos

11 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C6578AE

deskjet 920c, 930c, 940c, 950c, 959c 960c, 970cxi, 990cxi, 995c, 1220c, 3820, 6122, 9300 phos40763 tosmart p1000, p1100, 1000, 1115, 1215, 1218, 1315 officejet g55, g85, g95, k60, k80, psc 750, 950, 5110

kos

C6578DE

deskjet 920c, 930c, 940c, 950c, 959c, 960c, 970cxi, 990cxi, 995c, 1220c, 3820, 9300, phostosmart p1000, p1100, 1000, 1115, 1215, 1218, 1315 officejet g55, g85, g95, k60, k80, psc 750 , 950, 5110

40781

kos

C6614DE

deskjet 610c, 615c, 640c, 656c

40814

kos

C6615DE

deskjet 810c, 816c, 840c, 843c, 845c, 920c, 940c, 3820 psc 500, 750, 950, officejet 5110

40812

kos

C6625AE

deskjet 840c, 843c, 845c

40795

kos

C6628AE

deskjet 350c

40819

kos

12 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

ÄŒrnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

ĹĄifra

C6656AE

deskjet 5550, 5150, 5652, 9650, 9670,9680, 450-mobile;

40847

kos

C6656GE

photosmart 145,7150, 7350, 7550,7260,7660,7760,7960,psc 1110,1210,2110, 2210, 2175, 2410,2510,1350, officejet 4110,5510, 4255

315724

kos

C6657AE

deskjet 5550, 5150, 5652, 9650, 9670,9680, 450-mobile;

40804

kos

C6657GE

photosmart 145,7150, 7350, 7550,7260,7660,7760,7960,psc 1110,1210,2110, 2210, 2175, 2410,2510,1350, officejet 4110,5510,4255

315719

kos

deskjet 5550, 5150, 5652, 3650,9650,9670,9680,450-mobile; photosmart 7150, 7350, 7550,7260,7660,7760,7960,psc 2110, 2210, 2175, 2410,2510,1350, officejet 4110,4255

40822

kos

C8727AE

deskjet 3420, 3520, 3550,3650, 3325 series

408853

kos

C8728AE

deskjet 3420, 3520, 3550,3650, 3325 series, officejet 4255

40840

kos

C8765EE

photosmart 8150,8450, deskjet 5740,6540, 6840,6540d psc 2610,2710, 2355, officejet 7410, 6210 all in one

40856

kos

C8766EE

photosmart 375, 325, 8150, 8450, deskjet 5740, 6540, 6840,6540d, psc 325, 375, 2355, 2610, 2710,officejet 7410, 6210 all in one

40842

kos

C8767EE

photosmart 8150, 8450, deskjet 6540, 5740, 6840, 6540d, officejet 7410, psc 2610, 2710

40821

kos

C9359AE

photosmart 245,145,7660,7760,7960

40830

kos

C9363EE

photosmart 325, 375, deskjet 6540, 5740, 6840, 6540d, officejet 6210, 7410, psc 3255, 2610, 2710

40787

kos

C9368AE

photosmart 325, 375,8150, 8153, 8450, 8453 , deskjet 6540,6543, 6840, 6843, 6540d,6543d, officejet7410, psc 2610, 2710

40831

kos

photosmart 8150,8450, deskjet 6540, 5740, 6840, 6540d, officejet 7410, 6210 all in one

40841

kos

C6658AE foto

C9369EE foto

13 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C9425A

črnilo HP b-c št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40793

kos

C9426A

črnilo HP b-m št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40794

kos

C9427A

črnilo HP b-y št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40771

kos

C9428A

črnilo HP b-lc št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40769

kos

C9429A

črnilo HP b-lm št.85 dnj30 dnj30n dnj30gp dnj90 dnj90r dnj90gp dnj130 dnj130nr dnj130gp

40770

kos

C9351AE

črnilo HP č št.21 dj 3940, d2360, d2460; dj f2180, f380, f4180 all-in-one series; oj 4315, 4355 all-in-one series; psc1410

40864

kos

C9351CE

črnilo HP č št.21 xl dj f2280, d1560, 3920, 3940, d1360, d1460 d1470, d1560, d2330, d2360, d2430, d2430 2460, f370, f375, f380, f2180, f2187, f2280 f4140, f4172, f4180, f4190, fax 3180 officejet 4315, 4355, j3680, j5520 photosmart 1402aio, 1410aio, 1415aio,1417aio

365183

kos

C9352AE

črnilo HP b št.22 dj 3940, d2360, d2460; dj f2180, f380, f4180 all-in-one series; oj 4315, 4355 all-in-one series; psc1410

40858

kos

C9352CE

črnilo HP b št.22 xl dj f2280, d1560, 3920, 3940, d1360, d1460, d1470, d1560, d2330, d2360, d2430, d2430, 2460, f370, f375, f380, f2180, f2187, f2280, f4140, f4172, f4180, f4190, fax 3180, officejet 4315, 4355, j3680, j5520, photosmart 1402aio, 1410aio, 1415aio,1417aio

380557

kos

14 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C9385AE

črnilo HP č št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series,pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40843

kos

C9386AE

črnilo HP b-c št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40867

kos

C9387AE

črnilo HP b-m št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40868

kos

C9388AE

črnilo HP b-y št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40869

kos

C9396AE

črnilo HP č št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40784

kos

C9391AE

črnilo HP b-c št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40829

kos

C9392AE

črnilo HP b-m št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40828

kos

C9393AE

črnilo HP b-y št.88xl oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40827

kos

C9381A

glava črna+yellow št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series, pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40764

kos

C9382A

glava cyan+magenta št.88 oj pro k5400-series, pro k550-series,pro l7480, l7580, l7680, l7780 all-in-one

40765

kos

C8766EE

črnilo HP b št.343 dj460 dj460c dj5740 dj5940 dj6520 dj6540 dj6580, dj6620 dj6940 dj6980 dj9800 ps335 ps370 ps385, ps2575 ps7850 ps8050 psc1610 psc2350 psc2355, psc2355p psc3100 psc4180 oj6200 oj6210 oj6215, oj6300 oj6310 oj7210 oj7300 oj7310 oj7410

40842

kos

C9364EE

črnilo HP č št.337 dj 5940, 6940, 6980; oj 6310, 7110 all-in-one; oj pro k7100; ps 2575 all-in-one; ps 8750, d5160

40851

kos

C9361EE

črnilo HP b št.342 dj 5440, oj 6310 all-in-one, ps 2575 all-in-one psc 1510 all-in-one

40850

kos

C9362EE

črnilo HP č št.336 dj 5440, oj 6310 all-in-one, ps 2575 all-in-one psc 1510 all-in-one

40859

kos

C9504EE

črnilo HP č 2x c8767ee št.339 252342 dj 5740, 5940, 6540-series, 6620, 6840, 6940, 6980, 9800-series; oj 6310, 7110, 7210, 7310, 7410 allin-one, pro k7100; ps 2575 all-in-one, 8150, 8450, 8750, pro b8350, ps 2710 in 2610, all-in-one

kos

C9505EE

črnilo HP b 2x c9363ee št.344 252344 dj 460 mobile series, 5740, 5940, 6540-series, 6620, 6840, 6940, 6980, 9800-series; oj 6210, 7110, 7210, 7310, 7410 all-in-one, pro k7100; ps 2575 all-in-one, 325, 335, 375, 385, 428, 475, 8150, 8450, 8750, pro b8350; psc 1610 in 2355, all-in-one; ps 2710 in 2610 all-in-one

kos

C4814AE

črnilo HP č št.13 bj1000 bj2000 bj3000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok

40826

kos

C4815AE

črnilo HP b-c št.13 bj1000 bj2000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok850

40825

kos

C4816AE

črnilo HP b-m št.13 bj1000 bj2000 bj3000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok

40824

kos

C4817AE

črnilo HP b-y št.13 bj1000 bj2000 oj9110 oj9120 oj9130 ojprok850

40823

kos

C8772EE

črnilo HP b-m št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40878

kos

C8774EE

črnilo HP b-lc št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40876

kos

C8775EE

črnilo HP b-lm št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40879

kos

15 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C8773EE

črnilo HP b-y št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40880

kos

C8771EE

črnilo HP b-c št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310psd6160 psd7360

40877

kos

C8719EE

črnilo HP č št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40813

kos

C8721EE

črnilo HP č št.363 psc5180 psc7180 ps8200 ps8250 ps3110 ps3210 ps3310 psd6160 psd7360

40866

kos

C9503AE

črnilo HP b 2x c6657a št.57 dj 450 mobile series; oj 4255, 5510, 5610 all-in-one; ps 7450, 7760; psc 2410 all-in-one

252346

kos

CB332EE

2x črnilo HP b št.343 dj 460 mobile series, 5740, 5940, 6840, 6940, 9800-series; oj 6210, 6310, 7110, 7210, 7310, 7410 all-in-one, pro k7100; ps 2575 all-in-one, ps 335, 385, 428, 475, 8450, 8750, pro b8350; psc 1510, 1610, 2355 all-in-one

252351

kos

CB331EE

2x črnilo HP č št.338 dj 460 mobile series; dj 5740, 6840, 9800-series; oj 6210, 7110, 7210, 7310, 7410 all-in-one, pro k7100 ps 2575 all-in-one, 8450, 8750, pro b8350; psc 1510, 1610, 2355 all-in-one

252354

kos

C9502AE

črnilo HP č 2x c6656ae št.56 dj 450 mobile series; oj 4255, 5510, 5610 all-in-one; ps 7450, 7760; psc 2410 all-in-one

252349

kos

CB335EE

črnilo HP č št. 350 dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; s c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

297257

kos

CB336EE

črnilo HP č št. 350xl dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; ps c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

281931

kos

CB337EE

črnilo HP b št.351 dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; ps c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

402806

kos

CB338EE

črnilo HP b št.351xl dj d4260; oj j5780 in j5785 all-in-one; ps c4280 in c5280 all-in-one, ps d5360

281937

kos

črnilo HP pbk št. 72 vivera djt1100 djt610

314700

kos

C9397A foto

16 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

C9398A

črnilo HP b-c št. 72 vivera djt1100 djt610

314699

kos

C9399A

črnilo HP b-m št. 72 vivera djt1100 djt610

314698

kos

C9400A

črnilo HP b-y št. 72 vivera djt1100 djt610

314697

kos

C9401A

črnilo HP grey št. 72 vivera djt1100 djt610

314696

kos

C9403A

črnilo HP mbk št. 72 vivera djt1100 djt610

314849

kos

C9370A

črnilo HP p-bk št. 72 vivera djt1100 djt610

314847

kos

C9371A

črnilo HP b- c št. 72 vivera djt1100 djt610

314845

kos

C9372A

črnilo HP b-m št. 72 vivera djt1100 djt610

314844

kos

C9373A

črnilo HP b- y št. 72 vivera djt1100 djt610

314842

kos

C9374A

črnilo HP grey št. 72 vivera djt1100 djt610

314841

kos

CB334AE

črnilo HP č št. 54 (cb334ae) dj f4180 all-in-one

335380

kos

CC641EE

črnilo HP č vivera ink št300xl (cc641ee) deskjet d2560, f4280

355501

kos

CC643EE

črnilo HP b vivera ink št. 300 (cc643ee) deskjet d2560, f4280

354452

kos

CC644EE

črnilo HP b vivera ink št300xl (cc644ee) deskjet d2560, f4280

360346

kos

CC653AE

črnilo HP č št. 901 (cc653ae) officejet j4580, j4660,j4680

365004

kos

CC654AE

črnilo HP č št. 901 xl (cc654ae) officejet j4580, j4660,j4680

363931

kos

CC656AE

črnilo HP b št. 901 (cc656ae) officejet j4580, j4660,j4680

363934

kos

CB316EE

črnilo HP č št. 364 (cb316ee) photosmart d5460

375931

kos

CB317EE

črnilo HP č. photo št. 364 (cb317ee) photosmart d5460

372517

kos

CB318EE

črnilo HP b-c št. 364 (cb318ee) photosmart d5460

372527

kos

CB319EE

črnilo HP b-m št. 364 (cb319ee) photosmart d5460

372528

kos

CB320EE

črnilo HP b-y št. 364 (cb320ee) photosmart d5460

372531

kos

CB321EE

črnilo HP č. št. 364 xl (cb321ee) photosmart d5460

366640

kos

CB322EE

črnilo HP č. photo št. 364 xl (cb322ee) photosmart d5460

366650

kos

CB323EE

črnilo HP b-c št. 364 xl (cb323ee) photosmart d5460

366655

kos

17 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za tiskalnik

šifra

CB324EE

črnilo HP b-m št. 364 xl (cb324ee) photosmart d5460

366658

kos

CB325EE

črnilo HP b-y št. 364 xl (cb325ee) photosmart d5460

366661

kos

C4902AE

črnilo HP črno št.940 (c4902ae) št. 940 črna

386695

kos

C4906AE

črnilo HP črno št. 940xl (c4906ae) št. 940 xl črn

388025

kos

C4907AE

črnilo HP b-c št.940xl (c4907ae) št. 940 xl cyan

386700

kos

C4908AE

črnilo HP b-m št.940xl (c4908ae) št. 940xl magenta

386704

kos

C4909AE

črnilo HP b-y št.940xl (c4909ae) št. 940 xl

386706

kos

CD971AE

črnilo HP črno št.920 (cd971ae) št.920 črna

403946

kos

CD972AE

črnilo HP b-c št.920xl (cd972ae) št. 920xl cyan

404392

kos

CD973AE

črnilo HP b-m št.920xl (cd973ae) št. 920 xl magenta

404393

kos

CD974AE

črnilo HP b-y št.920xl (cd974ae) št. 920 xl yellow

404395

kos

CD975AE

črnilo HP črno št.920xl (cd975ae) št. 920 xl črno

404464

kos

18 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

ÄŒrnila za tiskalnike Hewlett Packard OEM

barva za risalnik

ĹĄifra

51640AE

designjet 330, 350c, 430, 450c, 455ca, 650c,488ca

40818

kos

51644CE

designjet 350c, 450c, 455ca, 750c, 755cm

40809

kos

51644ME

designjet 350c, 450c, 455ca, 750c, 755cm

40805

kos

51644YE

designjet 350c, 450c, 455ca, 750c, 755cm

40806

kos

51645AE

designjet 700, 750c, 755cm

40815

kos

51650CE

designjet 250c, 650c, 650c/ps

360486

kos

51650ME

designjet 250c, 650c, 650c/ps

348524

kos

51650YE

designjet 250c, 650c, 650c/ps

361202

kos

C1806A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293967

kos

C1807A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293970

kos

C1808A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293971

kos

C1809A

designjet 2000cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp

293972

kos

C4836AE

designjet 10/20/50ps, 100, 120

40802

kos

C4837AE

designjet 10/20/50ps, 100, 120

40801

kos

C4838AE

designjet 100

40803

kos

C4844AE

designjet 500, 500pc, 800, 800ps , businessinkjet 1100, 3000, 2600,2230,

40778

kos

C4846A

designjet 1050c, 1055cm

40751

kos

C4847A

designjet 1050c, 1055cm

40761

kos

C4848A

designjet 1050c, 1055cm

40762

kos

C4871A

designjet 1050c, 1055cm

40760

kos

C4872A

designjet 1050c, 1055cm

40754

kos

C4873A

designjet 1050c, 1055cm

40755

kos

C4874A

designjet 1050c, 1055cm

253170

kos

19 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Črnila za risalnike Hewlett Packard OEM

barva za risalnik

šifra

C4911A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps

40775

kos

C4912A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps

40774

kos

C4913A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps,120

40773

kos

C4810A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps,

40780

kos

C4811A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps, 120

40915

kos

C4812A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps, 120

40782

kos

C4813A

designjet 500, 500pc, 800, 800ps, 10ps.20ps,50ps, 120

40783

kos

C4820A

designjet 1050c, 1055cm *

40758

kos

C4821A

designjet 1050c, 1055cm *

40757

kos

C4822A

designjet 1050c, 1055cm *

40759

kos

C4823A

designjet 1050c, 1055cm *

40756

kos

* tiskalna glava in čistilo

Tonerji za laserske tiskalnike HP OEM

barva za tiskalnik

šifra

92298A

laserjet 4, 4m, 4+, 4m+, 5, 5m, 5n

35520

kos

C3903A

laserjet 5p, 5mp, 6p, 6mp

35536

kos

C3906A

laserjet 5l, 6l, 3100, 3150

35554

kos

C3909A

laserjet 5si, 5simx, 8000, mopier, mopier 240

35487

kos

C4092A

laserjet 1100, 1100a

35566

kos

C4096A

laserjet 2100, 2100m, 2100tn, 2200

35514

kos

C4127A

laserjet 4000, 4000n, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050t, 4050tn

35530

kos

C4127X

laserjet 4000, 4000n, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050t, 4050tn, 5100 series

35506

kos

C4129X

laserjet 5000, 5000g, 5000gn , 5100/tn/dtn

355488

kos

C4182X

laserjet 8100, 8150

355479

kos

C4191A

color laserjet 4500, 4550

35535

kos

20 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard Tonerji za laserske tiskalnike HP OEM

barva za tiskalnik

šifra

C4192A

color laserjet 4500, 4550

35505

kos

C4193A

color laserjet 4500, 4550

35509

kos

C4194A

color laserjet 4500, 4550

35507

kos

C7115A

laserjet 1200, 1000w , 1005w ,3300, 3320, 3330 in 3380 all in one

35559

kos

C7115X

laserjet 1200, 1000w , 1005w ,3300, 3320, 3330 in 3380 all in one

35539

kos

C8061A

laserjet 4100

35521

kos

C8061X

laserjet 4100

35505

kos

C8543X

laserjet 9000/9040mfp/9050mfp

350569

kos

C8550A

laserjet 9500

291149

kos

C8551A

laserjet 9500

328552

kos

C8552A

laserjet 9500

325721

kos

C8553A

laserjet 9500

350590

kos

C9700A

HP color laserjet 1500/2500

35532

kos

C9701A

HP color laserjet 1500/2500

35518

kos

C9702A

HP color laserjet 1500/2500

35519

kos

C9703A

HP color laserjet 1500/2500

35517

kos

C9720A

color laserjet 4600

35492

kos

C9721A

color laserjet 4600

35461

kos

C9722A

color laserjet 4600

35486

kos

C9723A

color laserjet 4600

35485

kos

C9730A

HP color laserjet 5500,

35484

kos

C9731A

HP color laserjet 5500

35466

kos

C9732A

HP color laserjet 5500

35467

kos

C9733A

HP color laserjet 5500

35465

kos

Q1338A

HP laserjet 4200

35500

kos

Q1339A

HP laserjet 4300

35483

kos

Q2610A

HP laserjet 2300

35504

kos

Q2610D

HP laserjet 2300

35482

kos

Q2612A

HP laserjet 1010/1012/1015 in 3020/3030, 3015 all in one

35550

kos

Q2613A

HP laserjet 1300

35551

kos

Q2613X

HP laserjet 1300

35528

kos

Q2624A

HP laserjet 1150

35546

kos

Q2670A

HP laserjet 3500, 3700 series

35499

kos

Q2671A

HP laserjet 3500

35498

kos

Q2672A

HP laserjet 3500

35496

kos

Q2673A

HP laserjet 3500

35497

kos

Q2681A

HP laserjet 3700

40752

kos

Q2682A

HP laserjet 3700

35493

kos

Q2683A

HP laserjet 3700

35478

kos

www.mladinska.com

21


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

22 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Tonerji za laserske tiskalnike HP OEM

barva za tiskalnik

št. strani šifra

CB380A

color laserjet cp6015

16500

386537

kos

CB381A

color laserjet cp6015/cm6030

21000

 384017

kos

CB382A

color laserjet cp6015/cm6030

21000

384018

kos

CB383A

color laserjet cp6015/cm6030

21000

385773

kos

CB390A

laserjet cm6030,cm6040

19500

384016

kos

CB400A

cp4005,

7.500

263271

kos

CB401A

cp4005,

7.500

 263273

kos

CB402A

cp4005,

7.500

 263275

kos

CB403A

cp4005,

7.500

 263276

kos

CB435A

laserjet p1005/p1006

1500

 324510

kos

CB436A

laserjet p1505/m1120mf

2000

 317377

kos

CB540A

laserjet cp1215/1515

2200

338740

kos

CB541A

laserjet cp1215/1515

1400

 338737

kos

CB542A

laserjet cp1215/1515

1400

 338732

kos

CB543A

laserjet cp1215/1515

1400

 338741

kos

CC364A

laserjet p4014,4015,

10000

 344200

kos

CC364X

laserjet p4015,4510

24000

 344203

kos

CC530A

color laserjet cp2025,cm2320

3500

365103

kos

CC531A

color laserjet cp2025 cm2320

2800

 365105

kos

CC532A

color laserjet cp2025, cm2320

2800

 365108

kos

CC533A

color laserjet cp2025 cm2320

2800

 365109

kos

CE250A

color laserjet cp3525,cm3530

5000

 375797

kos

CE250X

color laserjet cp3525, cm3530

10500

381559

kos

CE251A

color laserjet cp3525,cm3530

7000

 375798

kos

CE252A

color laserjet cp3525,cm3530

7000

 375795

kos

CE253A

color laserjet cp3525,cm3530

7000

 375794

kos

CE505A

laserjet p2035, p2055

2300

 375952

kos

CE505X

laserjet p2055

6500

 372336

kos

Q5942XD

dvojno pakiranje laserjet 4250/4350

2X20000  348979

kos

Q6511XD

dvojno pakiranje laserjet 2400/2420/2430

2X12000  381579

kos

Q7570A

m5025mfp

15000

349370

kos

Q5942A

laserjet4250/4350

10000

 35491

kos

Q5942X

laserjet4250/4350

20000

 35464

kos

Q5945A

laserjet 4345mfp

18000

 35481

kos

Q5949A

laserjet1160/1320

2500

 35545

kos

Q5949X

laserjet1320

6000

 35501

kos

23 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

24 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Tonerji za laserske tiskalnike HP št. strani

šifra

dvojno pakiranje laserjet1320

2X6000

 311636

kos

Q5950A

color laserjet 4700

11000

 257020

kos

Q5951A

color laserjet 4700

10000

 257024

kos

Q5952A

color laserjet 4700

10000

 257027

kos

Q5953A

color laserjet 4700

10000

 257373

kos

Q6000A

color laserjet 2600/1600

2000

 35547

kos

Q6001A

color laserjet 2600/1600

2000

 35523

kos

Q6002A

color laserjet 2600/1600

2000

 35524

kos

Q6003A

color laserjet 2600/1600

2000

 35525

kos

Q6511A

laserjet 2410/2420/2430

6000

 35495

kos

Q6511X

laserjet 2410/2420/2430

12000

 35462

kos

dvojno pakiranje lj 2410/2420/2430

2X12000

 381579

kos

Q7551A

laserjet p3005

6500

 256676

kos

Q7551X

laserjet p3005

13000

 256677

kos

Q7553A

laserjet p2015

3.000

 252059

kos

Q7553X

laserjet p2015

7.000

 252060

kos

Q7560A

color laserjet 3000

6500

 340682

kos

Q7561A

color laserjet 3000

3500

 302484

kos

Q7562A

color laserjet 3000

3500

 302482

kos

Q7563A

color laserjet 3000

3500

 340683

kos

Q7581A

color laserjet 3800

6000

 35471

kos

Q7582A

color laserjet 3800

6000

 35472

kos

Q7583A

color laserjet 3800

6000

 35470

kos

Q6470A

color laserjet 3600, 3800

6000

 35494

kos

Q6471A

color laserjet 3600

4000

 252543

kos

Q6472A

color laserjet 3600

4000

 252061

kos

Q6473A

color laserjet 3600

4000

 252148

kos

OEM Q5949XD

Q6511XD

barva za tiskalnik

25 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Papir HP za DeskJet tiskalnike OEM

opis

šifra

Q2510HF

everyday photo, pol svetleči, A4, 100 list

330368

1 zav

Q1991HF

premium photo, svetleči -10 x 15 cm, 20 list

12344

1 zav

C6832HF

premium plus photo, svetleči A4, 20 list

389095

1 zav

Q1786A

premium plus photo, svetleči A4, 50 list

12352

1 zav

C6951A

premium plus photo, matiran A4, 20 list

12341

1 zav

Q5433A

premium photo, satin-mat A4,20 list

350175

Q5496A

premium plus photo, svetleči A3, 20 list

12485

1 zav 1 zav

Q5451A

everyday photo quality gloss A4, 25 list

12345

Q6572A

premium plus photo, svetleči 13 x 18 cm brez roba, 20 list

12363

1 zav

Q7040A

premium glossy photo paper 240g A4 50 list

378821

1 zav

1 zav

Papirji HP 10x15 OEM

opis

šifra

Q1991HF

HP premium photo papir, glossy, 240g, 10x15cm 20 list

12344

kos

Q8027A

HP premium plus high-gloss photo papir 280g- 10 x 15 cm plus 25 list

332514

kos

Q8029A

HP premium plus high-gloss photo papir 280g-10 x 15 cm plus 100 list

378917

kos

Q8032A

HP premium glossy photo papir 240g-10 x 15 cm 100 list

330195

kos

Q8692A

HP advanced glossy photo papir 250g-10 x 15cm borderless/100 list

303658

kos

26 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA

*Evropske dimenzije:

24 inch = 610 mm 36 inch = 914 mm 42 inch = 1067 mm 54 inch = 1372 mm 60 inch = 1524 mm Pred nakupom preverite dimenzije, ki jih omogoča risalnik.

Papir HP za ploter ali designjet tiskalnike OEM

opis

gramatura

dimenzije*

šifra

C6035A

papir HP bright white inkjet

90 g

24”x45m

12342

kos

C6036A

papir HP bright white inkjet

90 g

36”x45m

12331

kos

C6810A

papir HP bright white inkjet

90 g

36”x91m

350397

kos

C6019B

papir HP coated

98 g

12332

kos

C6020B

papir HP coated

98 g

24”x45m 36”x45m

12350

kos

C6567B

papir HP coated

98 g

|42”x45m

12349

kos

350558

kos

51631D

papir HP special inkjet

90 g

24”x45m

51631E

papir HP special inkjet

90 g

36”x45m

12334

kos

C3868A

papir HP natural tracing

90 g

36”x45m

350477

kos

C3869A

papir HP natural tracing

90 g

24”x45m

350442

kos

27 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 1 Hewlett Packard

Papir HP za DeskJet tiskalnike OEM

opis

šifra

C6818A

za brošure in letake, svetleči - A4, 50L list

12354

zav

C6821A

za brošure in letake, svetleči - A3, 50 list

350607

zav

C6592A

za brošure in letake, mat - A4, 100 list

12359

zav

Q6594A

za brošure in letake, mat - A3, 100 list

255951

zav

C6050A

papir t-shirt transfer za deskjet 6xx ,7xx,8xx,11xx, (papir za tiskanje na majice ) 10 listov

260722

zav

28 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 23 Papir za tiskalnike HP

Papir HP za LaserJet tiskalnike OEM

opis

šifra

C2936A

papir HP lj prosojnica color and monochrome 50 listov

12483

1 zav

Q6550A

papir HP za laserjet, photo matt, A4, 100 listov, 200g

255285

1 zav

Q6542A

papir HP za lj soft gloss, A4, 200 listov,120g

34392

1 zav

Q6544A

papir HP za lj matt, A4, 150 listov

314817

1 zav

Q6616A

papir HP za laserjet glossy A4 150 listov,160g/m2

332987

1 zav

Q5462A

papir HP advanced satin matt photo 250g-A3+330 x 483 mm/25 listov

332511

1 zav

Q2553A

papir HP lj professional glossy A3, 25 listov, 130g

288406

1 zav

29 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Podjetje Epson ima svoje korenine v daljnem letu 1881. Takrat je K.Hattori ustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo s prodajo ur. Podjetje Seiko Group se je kasneje razvilo v Seiko Epson. Prvi mini tiskalnik so pri Epsonu naredili leta 1969. Takoj za njim pa so izumili tudi prvo kvarčno uro.

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

S020126

črnilo sc-3000

400242

kos

S020130

črnilo sc-3000

400241

kos

S020138

črnilo sc-3000

40938

kos

T001011

črnilo sph-1200

40909

kos

T003011

črnilo sc-900/980

40902

kos

T003012

črnilo sc-900/980 dvojni paket

40890

kos

T005011

črnilo sc-900/980

40894

kos

30 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

T019401

črnilo sc-880

40904

kos

T020401

črnilo sc-880

40907

kos

T026401

črnilo stylus photo 810

40911

kos

T027401

črnilo stylus photo 810/830/925

40920

kos

T028401

črnilo stylus c60

40905

kos

T029401

črnilo stylus c60

40908

kos

T032140

črnilo sc-80/70/c82/cx5200

40896

kos

T032240

črnilo barvno-cyan; sc-80/70

40951

kos

T032340

črnilo barvno-magenta;sc-80/70

40949

kos

T032440

črnilo barvno-yellow; sc-80/70

40950

kos

T033140

črnilo črno; stylus photo 950

40981

kos

T033240

črnilo barvno-cyan; stylus photo 950

40976

kos

T033340

črnilo barvno-magenta; stylus photo 950

40975

kos

T033440

črnilo barvno-yellow; staylus photo 950

40974

kos

T033540

črnilo barvno-light cyan; stylus photo 950

40978

kos

T033640

črnilo barvno-light magenta; stylus photo 950

40977

kos

T034140

črnilo photo; stylus photo 2100/pro

40982

kos

T034240

črnilo cyan ; stylus photo 2100/pro

40956

kos

T034340

črnilo magenta ; stylus photo 2100/pro

40955

kos

T034440

črnilo yellow ; stylus photo 2100/pro

40954

kos

T034540

črnilo light cyan ; stylus photo 2100/pro

409543

kos

T034640

črnilo light magenta ; stylus photo 2100/pro

40941

kos

T034740

črnilo light-black; stylus photo 2100/pro

40942

kos

T034840

črnilo matte-black; stylus photo 2100/pro

40959

kos

T036140

črnilo stylus c42ux/c42s/c42plus/c46

40983

kos

T037040

črnilo stylus c42ux/c42s/c42plus/c46

40935

kos

T03814A

črnilo stylus c43ux

40940

kos

T03904A

črnilo stylus c43ux

40930

kos

T040140

črnilo stylus c62/cx3200

40897

kos

T041040

črnilo stylus c62/cx3200

40901

kos

T042240

črnilo barvno; cyan stylus c82/cx5200/cx5400

40948

kos

T007401

črnilo sph-790/890/1290 sph-870/875dc/1270

40931

kos

T007402

črnilo sph-790/890/1290 dvojni paket

40895

kos

T008401

črnilo sph-790/890 sph-870/875dc

40937

kos

T009401

črnilo sph-1270/1290

40919

kos

T013401

črnilo sc-480/580/480sxu

40953

kos

T014401

črnilo sc-480/840sux/580/c40/c20

40929

kos

31 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

32 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

T042340

črnilo barvno; magenta stylus c82/cx5200/cx5400

40946

kos

T042440

črnilo barvno; yellow stylus c82/cx5200/cx5400

40946

kos

T043140

črnilo stylus c84/86/cx6400/6600 - velika kapaciteta 29 ml

40912

kos

T044140

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 13 ml

40945

kos

T044240

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 v.k. 13 ml

40972

kos

T044340

črnilo b-m; sty c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 v.k. 13 ml

40973

kos

T044440

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 v.k. 13 ml

40971

kos

T045240

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 8 ml

41016

kos

T045340

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 8 ml

41018

kos

T045440

črnilo stylus c64/66/84/86/cx3650/6400/6600 m.k. 8 ml

41020

kos

T048140

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40984

kos

T048240

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40985

kos

T048340

črnilo stylus photor200/r300/rx500/rx600

40969

kos

T048440

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40970

kos

T048540

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40968

kos

T048640

črnilo stylus photo r200/r300/rx500/rx600

40967

kos

T050140

črnilo sc-500/400/600 sph-700/ex/440/460/640/660 sc-670; sph-750/1200, s020093+s020187

40928

kos

T050142

črnilo sc-400/500/600/440/460/640/660 dvojni paket, s020206+s020208

259116

kos

T051140

črnilo sc-800/850/1520/740/760/860/1160 s-scan-2000/2500, s020108+s020189

40917

kos

T051142

črnilo sc-800/850/1520/740/760/860/1160 dvojni paket, s020207+s020209

40900

kos

T052040

črnilo sc-400/600/800/440/460/640/660 sc-670/740/760/860/11, s020089+s020191

40918

kos

T053040

črnilo stylus photo sph-700/ex/sph-750, s020110+s020193

40934

kos

T054040

črnilo “gloss optimizer”; stylus photo r800

41049

kos

T054140

črnilo črno-photo; stylus photo r800

40965

kos

T054240

črnilo cyan stylus photo r800

40966

kos

T054340

črnilo magenta stylus photo r800

40964

kos

T054440

črnilo yellow stylus photo r800

40961

kos

T054740

črnilo b; red stylus photo r800

40962

kos

T054840

črnilo črno-matt; stylus photo r800

40960

kos

T054940

črnilo blue stylus photo r800

40963

kos

T055140JA

črnilo stylus photo rx 425

40872

kos

T055240JA

črnilo stylus photo rx 425

40875

kos

T055340JA

črnilo stylus photo rx 425

40873

kos

T055440JA

črnilo stylus photo rx 425

40874

kos

33 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

S020118

črnilo sc-3000 stylus pro-5000

40893

kos

S020122

črnilo sc-3000 stylus pro-5000

350673

kos

S020143

črnilo stylus pro-5000

347819

kos

S020147

črnilo stylus pro-5000

350690

kos

T499011

črnilo stylus pro 10000

350669

kos

T500011

črnilo stylus pro 10000

360989

kos

T501011

črnilo stylus pro 10000

360997

kos

T502011

črnilo stylus pro 10000

347767

kos

T544100

črnilo photo; stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

3600987

kos

T544200

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

319461

kos

T544300

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

319467

kos

T544400

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

40884

kos

T544500

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220 ml)

350595

kos

T544600

črnilo stylus pro 7600/9600/4000 (220ml)

350654

kos

T544700

črnilo light; stylus pro 7600/9600/4000 (220ml )

349661

kos

T544800

črnilo matt; stylus pro 7600/9600/4000 (220ml)

312035

kos

34 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Črnila za barvne tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

T061540

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

40882

kos

T061140

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41039

kos

T061240

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41038

kos

T061340

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41037

kos

T061440

stylus d68 photo edition, stylus d88, stylus d88, plus, stylus d88 plus exp, stylus dx3850, stylus dx4250, stylus dx4850

41040

kos

T071140

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253959

kos

T071240

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253958

kos

T071340

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253956

kos

T071440

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

253954

kos

T071540

d78 exp, stylus d92, stylus dx4050 exp, stylus dx4450, stylus dx5050, stylus dx6050, stylus dx7450, stylus dx8450, stylus dx9400f

258827

kos

35 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Tonerji za laserske tiskalnike EPSON OEM

za tiskalnik

šifra

S051056

epl-n1600

razvijalna enota

360495

kos

S051060

epl-n4000/n4000+

razvijalna enota

258268

kos

S051072

aculaser c1000/c2000 + zbiralnik

foto enota

35595

kos

S051081

aculaser c4000

foto enota

386428

kos

S051083

aculaser c900/c1900

foto enota

356003

kos

S051093

aculaser c4100/c3000

foto enota

350120

kos

S051099

epl-6200/6200l

foto enota

35605

kos

S051104

aculaser c1100

foto enota

324973

kos

S051107

aculaser c2600dtn/n

foto enota

350463

kos

S051111

epl-n3000

razvijalna enota

350535

kos

36 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Tonerji za laserske tiskalnike Epson OEM

barva za tiskalnik

šifra

S050005

toner epl-5500/5500w/5500+

35610

kos

S050010

toner epl-5700/5700l/5800/5800l

35594

kos

S050033

toner aculaser c1000/c2000

35608

kos

S050034

toner aculaser c1000/c2000

350429

kos

S050035

toner aculaser c1000/c2000

350480

kos

S050036

toner aculaser c1000/c2000

350481

kos

S050087

toner epl-5900/5900l/6100/6100l

35593

kos

S050088

toner aculaser c4000

350495

kos

S050089

toner aculaser c4000

349673

kos

S050090

toner aculaser c4000

350534

kos

S050091

toner aculaser c4000

350613

kos

S050097

toner aculaser c900/c1900

35598

kos

S050098

toner aculaser c900/c1900

35590

kos

S050099

toner aculaser c900/c1900

35591

kos

S050100

toner aculaser c900/c1900

35614

kos

S050166

toner epl-6200 ( 6.000 strani )

35510

kos

S050167

toner epl-6200/6200l ( 3.000 strani )

35607

kos

S050187

toner aculaser c1100 ( 4.000 strani )

35599

kos

S050188

toner aculaser c1100 ( 4.000strani )

35596

kos

S050189

toner aculaser c1100 ( 4.000 strani )

35597

kos

S050190

toner aculaser c1100 ( 4.000 strani )

35609

kos

S050210

toner aculaser c3000

35600

kos

S050211

toner aculaser c3000

35602

kos

S050212

toner aculaser c3000

35601

kos

S050213

toner aculaser c3000

35615

kos

S050226

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

319103

kos

S050227

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

319101

kos

S050228

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

319102

kos

S050229

toner aculaser c2600dtn/n ( 5.000 strani )

317631

kos

S051005

foto enota; epl-4000/4100/4300

386426

kos

S051011

epl-5000/5200/5200+ razvijalna enota

35586

kos

S051016

epl-5600/n1200 razvijalna enota

35589

kos

S051020

epl-3000 razvijalna enota

361204

kos

S051022

epl-9000 razvijalna enota

345737

kos

S051029

epl-5500/5500w/5500+ foto enota

35604

kos

S051035

epl-n2000 razvijalna enota

360491

kos

S051055

epl-5700/5700l/5800/5800l/5900/5900l/6100/6100l

35606

kos

37 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Trakovi za iglične tiskalnike Epson OEM

opis

šifra

S015021

trak črn; 7753 LQ-A4 LQ-300/400/500/570/580/850/870

12694

kos

S015022

trak črn; 7754 LQ-A3 LQ-1050/1050+/1070/1070+/1170

12688

kos

S015019

trak črn; 8750 FX/LX-A4 FX-850/870/880;LX-300/300+/850

12705

kos

S015020

trak črn; 8755 FX/LX-A3 LX-1050;FX-1000/1050/1170/1180

12695

kos

S015020

trak črn; 8766 DFX-5000/5000+ DFX-8000/8500

12665

kos

S015327

trak črn; FX-2190

12670

kos

S015329

trak črn; FX-890

12684

kos

S015336

trak črn; LQ-2090

12666

kos

S015337

trak črn; LQ-590

12668

kos

S015013

trak črn; DLQ-2000

12667

kos

S015016

trak črn; LQ-680/670 LQ-860/1060/2500/2550

12675

kos

S015032

trak črn; LQ-100

12685

kos

S015047

trak črn; LX-100

12683

kos

S015066

trak črn; DLQ-3000/3000+

315174

kos

S015086

trak črn; LQ/FX-2170/2180 LQ-2070/2080

12663

kos

S015091

trak črn; FX-980

12664

kos

S015339

trak črn; PLQ - 20/20M 3PACK

376102

kos

Trakovi za TM tiskalnike Epson OEM

opis

šifra

ERC-09B

trak črn; M-16x/18x/19x

12732

kos

ERC-11B

trak črn; M-518T/517S C915355000

350448

kos

ERC-23B

trak črno-rdeč; TM-267/270 M-25x/26x

12704

kos

ERC-23P

trak violet; TM-267/270 M-25x/26x

12703

kos

ERC-31B

trak črn; TM-930/930II/U590/U925/950/U950/H5000

12702

kos

ERC-38B

trak črn; TM-U200/300/370/375

12708

kos

trak črno-rdeč; TM-U200/300/370/375

12691

kos

trak črn; TM 290/270/295 M290

351828

kos

ERC-38B/R ERC-27B

38 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 2 Epson

Papir Epson A3 OEM

opis

šifra

S041068

papir photo quality 720 dpi, A3, 100 listov

12367

zav

S041069

papir photo quality 720 dpi; A3+, 100 listov

12368

zav

S041125

papir photo qualitiy glossy, A3, 20 listov

305982

zav

S041142

papir photo, A3, 20 listov

12376

zav

S041261

papir matte heavy weight, A3, 50 listov

285712

zav

Papir Epson A4 OEM

opis

šifra

S041061

papir photo quality inkjet 720 dpi, A4, 100 listov

12386

zav

S041569

papir dvostranski matiran A4, 50 listov

125302

zav

S041063

epson inkjet prosojnica A4, 30 listov

12557

zav

S041256

papir matt heavy weight A4, 50 listov

314145

zav

S041332

papir premium semigloss photo, polsvetleči A4, 20 listov

260724

zav

S041342

papir archival matte, A4, 50 listov

360720

zav

Papir epson 10 x 15 OEM

opis

šifra

S041765

papir Epson 10x15cm, 50 listov premium semigloss 251g

332973

kos

S042157

papir Epson 10x15cm, 70 listov, 190g (c13s042157)

386611

kos

S042153

papir Epson 10x15cm, 40 listov premium glossy

415454

kos

39 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Japonska blagovna znamka predstavlja sinonim za kopirno in lasersko tehniko z lastnim razvojem. Povezanost tehnologije Canon tiskalnika in Canon fotoaparata je zmagovita kombinacija tehnike, razvoja in vizualnosti. Vse skupaj se je začelo leta 1933 v optičnem laboratoriju na Japonskem. Prvi brizgalni tiskalnik so naredili leta 1985 pod imenom Canon BJ 80.

Črnila za InkJet tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

BCI21BK

BCI-21 Bk (črna kaseta za S100 in BJC-2100, serijo 4000)

41139

kos

BCI21C

BCI-21 Color (kaseta z barvami za S100 in BJC-2100, serijo 4000)

41102

kos

BCI24BK

BCI-24 Black (kaseta z barvami za S200, S300, i320, S330 FOTO)

41137

kos

BCI24C

BCI-24 Color (kaseta z barvami za S200, S300, i320, S330 FOTO)

41108

kos

BCI3EBK

BCI-3E Bk (črna kaseta z barvo za BJC-6000,S400,S450,S500,S600,S630,S6300,S520,S750,i550)

41122

kos

BCI3EC

BCI-3E C (kasete z barvami za BJC-6000, S400,S450,S500,S600,S630,S6300S520,S750,i550)

41127

kos

BCI3EM

BCI-3E M (kasete z barvami za BJC-6000, S400,S450,S500,S600,S630,S6300,S520,S750,i550)

41125

kos

BCI3EY

BCI-3E Y (kasete z barvami za BJC-6000, S400,S450,S500,S600,S630,S6300,S520,S750,i550)

41126

kos

40 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Črnila za InkJet tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

BCI6BK

BCI-6 Bk (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41131

kos

BCI6C

BCI-6 C (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41134

kos

BCI6M

BCI-6 M (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41133

kos

BCI6Y

BCI-6 Y (kasete z barvami za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41135

kos

BCI6PC

BCI-6 PC (kaseta s foto črnilom za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41132

kos

BCI6PM

BCI-6 PM (kaseta s foto črnilom za BJC-8200,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000)

41129

kos

BCI8BK

BCI-8Bk (kaseta s črnim črnilom za BJC-8500)

41104

kos

BCI8C

BCI-8 C (kasete z barvami za BJC-8500)

41111

kos

BCI8M

BCI-8 M (kasete z barvami za BJC-8500)

41109

kos

BCI8Y

BCI-8 Y (kasete z barvami za BJC-8500)

41110

kos

BCI8PBK

BCI-8 Photo Bk (kasete z barvami za BJC-8500)

41114

kos

BCI8PC

BCI-8 Photo C (kasete z barvami za BJC-8500)

258962

kos

BCI8PM

BCI-8 Photo M (kasete z barvami za BJC-8500)

360896

kos

BCI1302BK

BCI-1302BK (črna barva za BJ-W2200)

360916

kos

BCI1302C

BCI-1302C (cyan barva za BJ-W2200)

360917

kos

BCI1302M

BCI-1302M (magenta barva za BJ-W2200)

347810

kos

BCI1302Y

BCI-1302Y (rumena barva za BJ-W2200)

360918

kos

BCI1302PC

BCI-1302PC (foto cyan barva za BJ-W2200)

41085

kos

BCI1302PM

BCI-1302PM (foto magenta barva za BJ-W2200)

360927

kos

BC-11e (barvna tiskalna glava za BJC-50/55/70/80/85)

41090

kos

BC11E

41 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Črnila za InkJet tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

BCI11BK

bci-11 bk (kaseta s črnim črnilom za bjc-70, bjc-55, bjc-85)(3kosi)

41124

kos

BCI11C

bci-11 color (kaseta z barvnimi črnili za bjc-70, bjc-55, bjc-85)(3kosi)

41101

kos

Canon pgi-5 blk ip5200/4200

411115

kos

Canon pg-37 blk ip1800/2500

309524

kos

Canon pg-40 blk ip1600/2200

41106

kos

Canon pg-50 blk ip2200

41097

kos

Canon cl-38 color ip1800/2500

310199

kos

Canon cl-41 color ip1600/2200

41100

kos

Canon cl-51 color ip6220/2200

41096

kos

Canon cl-52 color photo ip6220/6210d

254847

kos

Canon pg-510 blk mp240/260

382921

kos

Canon cli-8 blk ip4200

41118

kos

Canon cli-8 cyan ip4200

41119

kos

Canon cli-8 magenta ip4200

41120

kos

Canon cli-8 yellow ip4200

41121

kos

Canon cli-8 photo cyan ip6700/pro9000

331229

kos

Canon cli-8 poto magenta ip6700/pro9000

331240

kos

Canon cli-8 green ip6700/pro9000

324939

kos

Canon cli-8 red ip6700/pro9000

324941

kos

Canon cli-521 blk ip3600/4600

370386

kos

Canon cli-521 cyan ip3600/4600

367011

kos

Canon cli-521 yellow ip3600/4600

370389

kos

Canon cli-521 magenta ip3600/4600

370387

kos

Canon pfi-102 mat blk ipf500/600/700

257823

kos

Canon pfi-102 photo blk ipf500/600/700

257824

kos

Canon pfi-102 cyan dye ipf500/600/700

257825

kos

Canon pfi-102 magenta dye ipf500/600/700

257827

kos

Canon pfi-102 yellow dye ipf500/600/700

257829

kos

42 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Tonerji za laserske tiskalnike Canon OEM

barva za tiskalnik

šifra

EP-A

ep-a toner (za lbp-460/465/660)

35663

kos

EP-22

ep-22 toner (za lbp-800, lbp-810, lbp-1120)

35673

kos

EP-25

ep-25 toner (za lbp-1210)

35672

kos

EP-27

ep-27 toner (za lbp-3200)

35670

kos

EP-65

ep-65 toner (za lbp-2000)

35660

kos

Canon crg-703 lbp2900/3000

35669

kos

Canon crg-706 mf65xx

314263

kos

Canon crg-708 lbp3300/3360

314762

kos

Canon crg-712 blk lbp3010/3100

384886

kos

Canon ep-701 blk lbp5200

259932

kos

Canon ep-701 cyan lbp5200

259933

kos

Canon ep-701 magenta lbp5200

259935

kos

Canon ep-701 yellow lbp5200

331045

kos

43 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za Canon analogne kopirne aparate OEM

barva za aparat

šifra

PC kaseta

PC-10/14/15/20/22/25

13369

1 kos

A30

FC1/2/3/5, PC6/7/11/12

13368

1 kos

E30

FC-2xx/3xx,PC-7xx/8xx

13367

1 kos

PC-D320/340

35664

1 kos

T kaseta

Potrošni material za Canon NP kopirne aparate OEM

barva za aparat

C-EXV 6

šifra

NP7161

13397

1 kos

NPG-5

NP-3030/3050 (NPG-5)

13384

1 kos

NPG-7

NP-6030/6025/6330

13394

1 kos

NPG-13

NP-6028/35 (NPG-13)

13396

1 kos

NP 1010

NP-1010, 1020, 6010

13400

1 kos

NPG-11

NP-6012/6112/6212/6312/6512 (NPG-11)

13399

1 kos

NPG-1

NP-1510/20,2010/20,1530/50,6020,6216/6220/6320,6317 NPG-1

13392

1 kos

NPG-9

NP-6016/6521/6218/6621 (NPG-9)

13381

1 kos

NPG-4

NP-4050/4080/6241 (NPG-4)

13385

1 kos

NPG-14

NP6045/6251/6260 (NPG-14)

13372

1 kos

NPG-10

NP-6050 (NPG-10)

13371

1 kos

NPG-12

NP-6085 (NPG-12)

13376

1 kos

44 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za digitalne barvne kopirne aparate OEM

barva za aparat

šifra

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360941

1 kos

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360936

1 kos

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360937

1 kos

CLC 700-950

CLC 700/800/900/920/950

360938

1 kos

Potrošni material za Canon digitalne multifunkcijske aparate OEM

barva za aparat

šifra

C-EXV 7

iR 1200 serija

13398

1 kos

C-EXV 5

iR 1600/IR2000

13388

1 kos

C-EXV 3

iR 2200/2800/3300

13389

1 kos

C-EXV 11

iR 2270/2870

13377

1 kos

iR400/GP285/335/405

13382

1 kos

C-EXV 1

iR 4600/5000/6000

13373

1 kos

GP160

GP160 kaseta CRG-H

135029

1 kos

GP210/215/220/225

13386

1 kos

GP605

127768

1 kos

C-EXV 4

Canon IR105/8500/9070

360774

1 kos

C-EXV 9

Canon IR2570/3170 BLK

325068

1 kos

C-EXV 9

Canon cyan IR2570/3170

325063

1 kos

C-EXV 9

Canon magenta IR2570/3170

325058

1 kos

C-EXV 9

Canon yellow IR2570/3170

325065

1 kos

C-EXV 12

Canon IR3570/4570

260439

1 kos

C-EXV 13

Canon IR5000/5570/6570

350639

1 kos

C-EXV 14

Canon IR2016/2020

13383

1 kos

C-EXV 15

Canon IR7086/7095

388335

1 kos

C-EXV 18

Canon IR1018/1022

279507

1 kos

C-EXV 16

Canon blk CLC5151/CLC4040

394920

1 kos

C-EXV 21

Canon blk IRC2880/3380

326917

1 kos

C-EXV 21

Canon cyan IRC2880/3380

326920

1 kos

C-EXV 21

Canon magenta IRC2880/3380

326921

1 kos

C-EXV 21

Canon yellow IRC2880/3380

326922

1 kos

C-EXV 26

Canon blk IRC1021i

399645

1 kos

C-EXV 26

Canon cyan IRC1021i

399648

1 kos

C-EXV 26

Canon magenta IRC1021i

399650

1 kos

C-EXV 26

Canon yellow IRC1021i

399651

1 kos

www.mladinska.com

45


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za BJ telefakse Canon OEM BX3

barva za aparat

šifra

B100/110/150/B155/MP10/B120/B140/B160

31569

1 kos

BX20

C20/30/50/70/75/80/B210C/B215C/B160/B180C

31566

1 kos

BCI21BK

C20/30/50/70/75/80/B210C/B215C/B160/B180C

41139

1 kos

BCI21C

C20/30/50/70/75/80/B210C/B215C/B160/B180C

41102

1 kos

BCI3EBK

MPC400/600F/700/730

41122

1 kos

BCI3EC

MPC400/600F/700/730

41127

1 kos

BCI3EM

MPC400/600F/700/730

41125

1 kos

BCI3EY

MPC400/600F/700/730

41126

1 kos

BCI24BK

MPC190/200/MP3xx

41137

1 kos

BCI24C

MPC190/200/MP3xx

41108

1 kos

Potrošni material za laserske telefakse Canon OEM M EP27

barva za aparat

šifra

smartbase serije PC12xxD

31577

1 kos

laserbase serije MF56xx

35670

1 kos

46 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Potrošni material za laserske telefakse Canon OEM

barva za aparat

šifra

FX1

L700/770

31558

1 kos

FX2

L500/600

31563

1 kos

FX3

L200/L240/250/260i/280/300/L350/L60/90

31562

1 kos

FX4

L800/900

31564

1 kos

FX6

L1000

31560

1 kos

FX7

L2000

31559

1 kos

T

L400

35664

1 kos

FAX L-100/120

31561

1 kos

FX-10

47 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Papir Canon za BJ tiskalnike opis

ナ。ifra

papir Canon hr-101 A4 papir za visoko loト考jivost

12392

200/1 zav

papir Canon e-p 100 es1/es20/es30

403544

200/1 zav

papir Canon gp-501 10x15 glossy photo 170g

386613

100/1 zav

papir Canon gp-501 A4 glossy photo 170g

350383

100/1 zav

papir Canon kp-36ip A4 cp-100 (10x15)

12393

50/1 zav

papir Canon mp-101 A4

312901

50/1 zav

papir Canon pp-201 10x15

408357

50/1 zav

papir Canon pp-201 A4

356551

20/1 zav

48 Katalog pisarniナ。kega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 3 Canon

Papir Acme OEM

opis

šifra

kpaca4ppgla415050vl

papir acme photo glossy 150g 50listov

404058

zav

kpaca4ppgla417020vl

papir acme photo glossy 170g 20listov

404059

zav

kpaca4ppgla421050vl

papir acme photo glossy 210g 50listov

404060

zav

kpaca4ppgla426020vl

papir acme photo glossy 260g 20listov

402579

zav

kpaca4ppmta418520

papir acme photo matt 185g 20listov

404062

zav

49 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Črnila za Inkjet tiskalnike Lexmark OEM

50

barva za tiskalnik

šifra

18C0034E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

41192

kos

18C0035E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

247392

kos

18C0031E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

41193

kos

18CX032E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

307473

kos

18CX033E

serija Z8xx, X52xx, X7170, P915, P6250

307477

kos

13619HC

CJ1020/100/110/4076/4076IIc

41184

kos

13400HCE

CJ1020/100/110/4076/4076IIc

41179

kos

12AX970E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31/Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/X73/X83/X85/4250

308502

kos

12A1980E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31

41177

kos

12A1990E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31/Z705,P706,P707,X3150

41191

kos

15MX971E

CJ5XXX/7XXX/3200/Z11/31/Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/X73/X83/X85/4250

308507

kos

15MX120E

Z42/Z43/Z45/Z51/Z52/Z53/X73/X83/X85/4250

308508

kos

17G0050E

Z705,P706,P707,X3150

41187

kos

15MX120E

Z705,P706,P707,X3150

308508

kos

17G0648E

Z705,P706,P707,X3150

41204

kos

15M2619E

Z705,P706,P707,X3150

41200

kos

17G0050E

Z12/Z22/Z32

41187

kos

17G0060E

Z12/Z22/Z32

41182

kos

17G0648E

Z12/Z22/Z32

41204

kos

10N0016E

Z13/Z33/Z34/Z35/X11xx/X2250/Z6xx

41190

kos

10N0026E

Z13/Z33/Z34/Z35/X11xx/X2250/Z6xx

41186

kos

10NX217E

Z25/Z35/Z602/Z605/Z612/Z615/X11xx

307481

kos

10NX227E

Z25/Z35/Z602/Z605/Z612/Z615/X11xx

307479

kos

18L0032E

Z55/Z65/Z65N/X5130/X5150/X6150/X6170

41188

kos

18LX042E

Z55/Z65/Z65N/X5130/X5150/X6150/X6170

308510

kos

12A1975E

OPTRA COLOR 45

41178

kos

12A1985E

OPTRA COLOR 45

41175

kos

Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji za laserske tiskalnike LEXMARK OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

10S0150

E210

2000

35650

kos

12S0400

E220

2500

35652

kos

18S0090

X215

3200

35655

kos

13T0301

E310/312

3000

35645

kos

13T0101

E310/312

6000

35633

kos

08A0476

E320/322

3000

35646

kos

08A0478

E320/322

6000

35638

kos

12A7400

E321,E323

3000

35616

kos

12A7405

E321,E323

6000

35637

kos

24016SE

12A8400,E232,E240,E230

2500

35654

kos

34016HE

E232*

30.000

35657

kos

12A8405

E330,E332N

6000

248221

kos

12A8302

E330,E332N*

30.000

35657

kos

17G0152

M410/412

5000

330323

kos

17G0154

M410/412

15000

400892

kos

12A7415

T 420

10000

350570

kos

12A8420

T 430

6000

41173

kos

12A8425

T 430

12000

35622

kos

12A6830

T52X

7500

35634

kos

12A6835

T52X

20000

35619

kos

12A5840

T61X

10000

35624

kos

12A5845

T61X

25000

35617

kos

12A6860

T620, T622

10000

35636

kos

12A6865

T620, T622

30000

35621

kos

12A7460

T630/T632/T634

5000

35643

kos

12A7462

T630/T632/T634

21000

35620

kos

12A7465

T632/T634

32000

350512

kos

* razvijalna enota

www.mladinska.com

51


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji Lexmark OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

12L0250

OPTRA W810

400888

kos

12L0251

OPTRA W810 PHOTOCONDUCTOR KIT

400889

kos

12B0090

W820

347749

kos

69G8256

OPTRA E/E+

35648

kos

69G8257

OPTRA E/E+ PHOTOCONDUCTOR UNIT

35649

kos

11A4096

OPTRA K RAZVIJALNA ENOTA

347884

kos

12A4605

OPTRA K

35641

kos

1382920

OPTRA S EP C. PRE 7.5K

7500

35625

kos

1382925

OPTRA S EP C. PRE 17.6K

17600

35626

kos

1382100

OPTRA R/L C. 7K

7000

347623

kos

1382150

OPTRA R/L C. 17K

17000

361205

kos

1380850

4039 10K

10000

382202

kos

1380950

4039 19K

19000

360494

kos

12016SE

E120, E120N

2.000

252801

kos

E260A11E

E26x/36x/460

3.500

376758

kos

E360H11E

E36x/460

9.000

379999

kos

E460X11E

E460

15.000

380001

kos

250A11E

E250,E35X

3.500

257832

kos

352H11E

E35X

9.000

260097

kos

450A11E

E450

6.000

382139

kos

450H11E

E450

11.000

332733

kos

64016SE

T640//642/T644

6.000

41174

kos

64016HE

T640//642/T644

21.000

254490

kos

64416XE

T644

32.000

328731

kos

18S0090

X215

3.200

35655

kos

340A11G

X340/X342N

2.500

306341

kos

52 Katalog pisarniškega materiala II.

30000


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji Lexmark - barvni OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

20K1403

C 510

10000

35635

kos

20K1400

C 510

6600

35629

kos

20K1401

C 510

6600

35628

kos

20K1402

C 510

6600

35627

kos

20K0503

C 510

5000

350159

kos

20K0500

C 510

3000

306007

kos

20K0501

C 510

3000

350158

kos

20K0502

C 510

3000

350157

kos

10B042K

C 750

15000

35632

kos

10B042C

C 750

15000

349852

kos

10B042M

C 750

15000

349823

kos

10B042Y

C 750

15000

351798

kos

10B3100

C 750*

350154

kos

10B041K

C 750

6000

347976

kos

10B041C

C 750

6000

382195

kos

10B041M

C 750

6000

401297

kos

10B041Y

C 750

6000

350662

kos

15G042K

C 752/C762

15000

349634

kos

15G042C

C 752/C762

15000

349650

kos

15G042M

C 752/C762

15000

349649

kos

15G042Y

C 752/C762

15000

349648

kos

15G041K

C 752/C762/C752L/C760

6000

350670

kos

15G041C

C 752/C762/C752L/C760

6000

350608

kos

15G041M

C 752/C762/C752L/C760

6000

350618

kos

C 752/C762/C752L/C760

6000

35623

kos

15G041Y

* z biralnik odpadnega tonerja

53 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 4 Lexmark

Tonerji Lexmark - barvni OEM

barva za tiskalnik

šifra

12N0768

c 910/ c912

350620

kos

12N0769

c 910/ c912

347815

kos

12N0770

c 910/ c912

347833

kos

12N0771

c 910/ c912

350633

kos

1361751

optra sc

35644

kos

1361752

optra sc

379663

kos

1361753

optra sc

35647

kos

1361754

optra sc

379664

kos

12A1450

optra sc 1200

401313

kos

12A1451

optra sc 1200

360878

kos

12A1452

optra sc 1200

401315

kos

12A1453

optra sc 1200

401316

kos

12A1454

optra sc 1200

360955

kos

10E0040

optra c710

360766

kos

10E0041

optra c710

401318

kos

10E0042

optra c710

401320

kos

10E0043

optra c710

401322

kos

15W0900

optra c720

312974

kos

15W0901

optra c720

310076

kos

15W0902

optra c720

310074

kos

15W0903

optra c720

312969

kos

54 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 5 Konica Minolta

Podjetje Minolta je bilo ustanovljeno leta 1873, ukvarjalo pa se je s prodajo fotografskih in litografskih izdelkov. Nadaljevali so s proizvodnjo fotoaparatov, že leta 1960 pa so naredili prvo kopirno napravo. Leta 1983 pa so naredili prvi kopirni aparat z imenom EP450Z, ki je imel kot prvi funkcijo Zoom-a (povečavo in pomanjšavo)

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

P1710433001

toner pagepro 6 toner cartridge

3000

13423

kos

P1710405002

toner pagepro 8/1100

6000

12316

kos

P1710399002

toner pagepro 8/1100/1200

3000

253977

kos

P1710400002

valj pagepro 8/1100/1200

20000

12321

kos

P1710566002

toner pagepro 1300

3000

13418

kos

P1710567002

toner pagepro 1300

6000

12317

kos

P1710568001

valj pagepro 1300

20000

13421

kos

P1710398001

toner pagepro18/4100 razvijalna enota

9000

12311

kos

P1710435001

toner pagepro 25/25n razvijalna enota

15000

121969

kos

št. strani

šifra

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

P1710471002

toner mc 2200 , rumen

40744

kos

P1710471003

toner mc 2200 , rdeč

40743

kos

P1710471004

toner mc 2200 , moder

40742

kos

P1710471001

toner mc 2200 , črn

40749

kos

55 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 5 Konica Minolta

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

P1710517005

toner mc 2300 črn

4500

12319

kos

P1710517006

toner mc 2300 rumen

4500

12314

kos

P1710517007

toner mc 2300 rdeč

4500

12313

kos

P1710517008

toner mc 2300 moder

4500

12315

kos

8938133

toner Minolta mc7300 BLK

361013

kos

8938136

toner Minolta mc7300 Cyan

361014

kos

8938135

toner Minolta mc7300 Magneta

347778

kos

8938134

toner Minolta mc 7300 Yellow

347805

kos

4333413

toner+print unit mc7300 BLK

387007

kos

4333713

toner+print unit mc7300 Cyan

387009

kos

4333613

toner+print unit mc7300 Magenta

387011

kos

4333513

toner+print unit mc7300 Yellow

387014

kos

A00W432

toner Minolta mc2400/2500 BLK

4500

12320

kos

A00W332

toner Minolta mc2400/2500 Cyan

4500

12309

kos

A00W232

toner Minolta mc2400/2500 Magenta

4500

12310

kos

A00W132

toner Minolta mc2400/2500 Yellow

4500

12318

kos

A00W331

toner Minolta mc2400/2500 Cyan

1500

344239

kos

A00W231

toner Minolta mc2400/2500 Magenta

1500

344238

kos

A00W131

toner Minolta mc2400/2500 Yellow

1500

344230

kos

A0FN021

toner Minolta PP4650

10000

371460

kos

4539433

toner Minolta mc5450/5440DL

351775

kos

Tonerji za laserske tiskalnike Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

P1710582004

toner 5430 moder

6000

13406

kos

P1710582002

toner 5430 rumen

6000

13405

kos

P1710582003

toner 5430 rdeč

6000

13404

kos

P1710582001

toner 5430 črn

6000

13413

kos

56 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 5 Konica Minolta

Tonerji za fotokopirne aparate Konica Minolta OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

101B

toner Minolta EP 1050/1080 2/1

11000

13426

kos

102B

toner Minolta EP 1052/2010 2/1

12000

13429

kos

103B

toner Minolta EP 1030 4/1

6000

13433

kos

104B

toner Minolta EP 1054/1085 2/1

15000

13430

kos

204B

toner Minolta EP 2030/3010 2/1

23000

350499

kos

501B

toner Minolta EP 4000/5000 4/1

75000

13407

kos

106B

toner Minolta DI 152/183

22000

13422

kos

205B

toner Minolta DI 2510 2/1

28000

13414

kos

302B

toner Minolta DI 250/350/251/351

22000

13425

kos

303B

toner Minolta DI 3510

28000

13415

kos

502B

toner Minolta DI 450/550

33000

247885

kos

604B

toner Minolta DI 551/650

43000

349820

kos

toner Minolta DI 151

9000

13410

kos

toner Minolta DI 1610

5000

13432

kos

4053403

toner Minolta TN310 BLK Bizhub C350

350501

kos

4053703

toner Minolta TN310 Cyan Bizhub C350

350493

kos

4053603

toner Minolta TN310 Magenta Bizhub C350

350460

kos

4053503

toner Minolta TN310 Yellow Bizhub C350

350556

kos

101A

A0D7152

toner Minolta TN213 BLK Bizhub 203/253

402648

kos

A0D7452

toner Minolta TN213 Cyan Bizhub 203/253

402650

kos

A0D7352

toner Minolta TN213 Magenta Bizhub 203/253

402649

kos

A0D7252

toner Minolta TN213 Yellow Bizhub 203/253

394370

kos

8938509

toner Minolta TN210 BLK Bizhub C250

261616

kos

8938512

toner Minolta TN210 Cyan Bizhub C250

357726

kos

8938511

toner Minolta TN210 Magenta Bizhub C250

349024

kos

8938510

toner Minolta TN210 Yellow Bizhub C250

349025

kos

8938415

toner Minolta TN211 Bizhub 222/250/285

350557

kos

8937784

toner Minolta TN114 DI152/162/210

255398

kos

4518601

toner Minolta TN113 Bizhub 160/160

13432

kos

toner Minolta TN109 Bizhub 130f

13412

kos

8932304

toner Minolta 201B EP 2050

35002

kos

8932604

toner Minolta 401B EP3050/4050

360939

kos

9961000251

www.mladinska.com

57


1

INFORMATIKA 1. 6 Brother

Daljnega leta 1928 sta Brata Yasui, ustanovitelja in lastnika Brother Industries, Ltd, razvila šivalni stroj. To so bili začetki podjetja, ki se je kasneje razvilo v proizvajalca širokega asortimana izdelkov za dom in pisarno in sicer od rezalnikov, preko pisalnih strojev ter pomembnega proizvajalca tiskalnikov in drugih produktov informacijske tehnologije.

Črnila za InkJet tiskalnike Brother OEM

barva za tiskalnik

šifra

LC600BK

črnilo za MFC-580/590

13480

kos

LC600C

črnilo za MFC-580/590

41234

kos

LC600M

črnilo za MFC-580/590

41235

kos

LC600Y

črnilo za MFC-580/590

41236

kos

LC700BK

črnilo za MFC-4820C

41226

kos

LC700C

črnilo za MFC-4820C

41232

kos

LC700M

črnilo za MFC-4820C

41233

kos

LC700Y

črnilo za MFC-4820C

35703

kos

LC800BK

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

41228

kos

LC800C

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

41237

kos

LC800M

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

35705

kos

LC800Y

črnilo za MFC-3420C/3220C/3320CN/3820CN + fax1820C

35704

kos

LC900BK

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31591

kos

LC900C

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31592

kos

LC900M

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31593

kos

LC900Y

črnilo za DCP,MFC-210C/410CN/620CN, fax1840C

31575

kos

LC1000BK

črnilo za DCP,130C/110C

302869

kos

LC1000C

črnilo za DCP,130C/110C

318101

kos

LC1000M

črnilo za DCP,130C/110C

318099

kos

LC1000Y

črnilo za DCP,130C/110C

300863

kos

58 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 6 Brother

Tonerji in tiskalni valji za Brother laserske tiskalnike OEM

barva za tiskalnik

šifra

TN3030

toner za HL-51xx/MFC8840D

35692

kos

TN3060

toner za HL-51xx/MFC8840D

35690

kos

TN6300

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35693

kos

TN6600

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35688

kos

TN7300

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35694

kos

TN7600

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35689

kos

TN8000

toner za FAX-8070P in MFC-9070/9180

31586

kos

TN9000

mikrofin toner z valjem za HL-1260/1660/2060

35683

kos

DR3000

tiskalni valj za HL-51xx/MFC-8840D

35676

kos

DR6000

tiskalni valj za HL-1030/12xx/14xx/P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35675

kos

DR7000

tiskalni valj za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35684

kos

DR8000

tiskalni valj za FAX-8070P in MFC-9070/9180

35679

kos

Tonerji in tiskalni valji za Brother laserske tiskalnike OEM

barva za tiskalnik

šifra

TN200

toner za HL-720/730/730+/760,

35701

kos

TN3030

toner za HL-51xx/MFC8840D

35692

kos

TN3060

toner za HL-51xx/MFC8840D

35960

kos

TN6300

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35693

kos

TN6600

toner za HL-1030/12xx/14xx, HL-P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35688

kos

TN7300

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35694

kos

TN7600

toner za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35689

kos

TN8000

toner za FAX-8070P in MFC-9070/9180

315586

kos

TN9000

mikrofin toner z valjem za HL-1260/1660/2060

35683

kos

DR3000

tiskalni valj za HL-51xx/MFC-8840D

35676

kos

DR6000

tiskalni valj za HL-1030/12xx/14xx/P2500 in MFC-96xx/97xx/98xx

35675

kos

DR7000

tiskalni valj za HL-50xx/16/18, MFC-8820D

35684

kos

DR8000

tiskalni valj za FAX-8070P in MFC-9070/9180

35679

kos

59 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 7 Kyocera

Kyocera je visokotehnološko podjetje, ki poleg kopirnih in tiskalnih aparatov izdeluje tudi konektorje za posamične elektronske sklope, mobilne telefone, digitalne fotoaparate kamere, medicinsko in telekomunikacijsko opremo.

Tonerji za laserske tiskalnike Kyocera OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

TK-20H

FS-1700/+/1750/3700/+ /3750 /6700 /6900

20000

35728

kos

TK-30H

FS-7000/7000+/9000

33000

35724

kos

TK-110

FS-720/ 820/ 920

6000

35731

kos

TK-17

FS-1000/+ /1010/1050

6000

35738

kos

TK-18

FS-1020D/ FS-1018 MFD

7200

35736

kos

FS-1900

15000

35726

kos

TK-60

FS-1800/3800

20000

35729

kos

TK-50H

TK-55

FS-1920

15000

35725

kos

TK-65

FS-3820/3830

20000

134540

kos

TK-70

FS-9100DN/ 9500DN

40000

3354108

kos

TK-400

FS-6020

10000

35727

kos

TK-500K

FS-C5016N

8000

325991

kos

TK-500C

FS-C5016N

8000

325989

kos

TK-500M

FS-C5016N

8000

325991

kos

TK-500Y

FS-C5016N

8000

325997

kos

TK-510K

FS-C5020N/5030N

8000

262995

kos

TK-510C

FS-C5020N/5030N

8000

262691

kos

TK-510M

FS-C5020N/5030N

8000

262694

kos

TK-510Y

FS-C5020N/5030N

8000

262693

kos

60 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 7 Kyocera

Tonerji za laserske tiskalnike Kyocera OEM

barva za tiskalnik

št. strani

šifra

TK-310

FS-2000D, FS-3900DN, FS-4000DN

12000

 252736

kos

TK-320

FS-3900DN, FS-4000DN

15000

 309408

kos

TK-330

FS-4000DN

20000

 320720

kos

TK-340

FS-2020D /N

12000

 386759

kos

TK-350

FS-3920DN

15000

 386900

kos

TK-360

FS-4020DN

20000

 382959

kos

TK-120

FS-1030D

7200

 251694

kos

TK-130

FS-1300D /N

7200

 334495

kos

TK-140

FS-1100 /N

4000

 364399

kos

TK-410

KM 1630/1635/1650 KM2035/2050

15000

 35735

kos

TK-420

KM 2550

15000

 361034

kos

TK-440

FS-6950DN

15000

 332465

kos

TK-KM15/1810

KM1505/1510/1810

7000

 13455

kos

TK-KM25/3530

KM 2530/3530/4030

34000

 265141

kos

TK-715

KM 3050/4050/5050

34000

 364277

kos

TK-603

KM 4530/5530/6330/7530

30000

 350086

kos

TK-655

KM 6030/8030

47000

 386750

kos

TK-810K

FS-C8026N

20000

 350176

kos

TK-810M

FS-C8026N

20000

 388664

kos

TK-810Y

FS-C8026N

20000

 388665

kos

TK-810C

FS-C8026N

20000

 388666

kos

TK-820K

FS-C8100N

15000

 345162

kos

TK-820C

FS-C8100N

7000

 345169

kos

TK-820M

FS-C8100N

7000

 345183

kos

TK-820Y

FS-C8100N

7000

345184

kos

TK-825K

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3232

15000

 317871

kos

TK-825M

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3233

7000

317877

kos

TK-825Y

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3234

7000

 317878

kos

TK-825C

KM 3225/3232 KM-C2520/3225/3235

7000

 317875

kos

TK-865K

task alfa 250ci/300ci

20000

 391499

kos

TK-865M

task alfa 250ci/300ci

12000

 391501

kos

TK-865Y

task alfa 250ci/300ci

12000

 391502

kos

TK-865C

task alfa 250ci/300ci

12000

 391503

kos

61 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 8 Oki

Blagovna znamka OKI ima 120 letno tradicijo na področju informacijske tehnologije z začetki na področju telefonije in komunikacijske industrije.

Tonerji za laserske tiskalnike Oki OEM 9002390

barva opis

šifra

Oki toner za Okipage 4w/4m/4w plus/Fax 4100

35756

kos

Oki toner za Okipage 6w/8w/8p/Fax 4500(1500 strani)

35757

kos

40433203

Oki toner za Okipage 10i/12i/10ex/14e/14ex/14i/n

35753

kos

41331702

Oki toner za Okipage 14ex/14i/14n

35752

kos

42127407

Oki toner C5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35746

kos

42127406

Oki toner C5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35744

kos

50109

62 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 8 Oki

Tonerji za laserske tiskalnike Oki OEM

barva opis

šifra

42127405

Oki toner c5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35745

kos

42127408

Oki toner c5100/5200/5300/5400 (5000 strani)

35745

kos

41022502

Oki toner za okipage 20n/+24dx ( 6000 strani)

35751

kos

41963608

Oki toner c9300/9500 črna

350695

kos

41963607

Oki toner c9300/9500 cyan

350696

kos

41963606

Oki toner c9300/9500 magenta

350697

kos

41963605

Oki toner c9300/9500 yellow

350709

kos

41963406

Oki valj za printer c9300/9500 magenta

349602

kos

41963406

Oki valj za printer c9300/9500 yellow

349680

kos

41963407

Oki valj za printer c9300/9500 cyan

349748

kos

419962805

Oki valj c7100/7300/7500 yellow

253078

kos

419962806

Oki valj c7100/7300/7500 magenta

276124

kos

419962807

Oki valj c7100/7300/7500 cyan

276125

kos

419962808

Oki valj c7100/7300/7500 črn

276126

kos

41963008

Oki toner c7100/7300/7500 črn

35747

kos

01103402

Oki toner - b4100/b4200b4250/b4300/4350 (za 2.500 strani pri 5% pokritosti)

35754

kos

01101202

Oki toner - b4300/4350 (za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

35749

kos

42102802

Oki ep valj okipage b4100/b4200/4250/4300/4350 (za 25.000 strani)

260764

kos

43502302

Oki toner-b44/4600-3k (za 3.000 strani pri 5% pokritosti)

 321971

kos

43502002

Oki toner-b4600-7k (za 7.000 strani pri 5% pokritosti)

 314825

kos

43979102

Oki toner-b410/b430/b440 3,5k(za 3.500 strani pri 5% pokritosti iso/iec)

 383990

kos

09004058

Oki toner z razvijalno enoto za okipage b6100 serijo (za 15.000 strani pri 5% pokritosti)

 35743

kos

09004078

Oki toner z razvijalno enoto za okipage b6200/b6300 serijo (za 11.000 strani pri 5% pokritosti)

 275599

kos

09004079

Oki toner z razvijalno enoto za okipage b6300 serijo (za 18.000 strani pri 5% pokritosti)

 350664

kos

09004462

Oki toner z razvijalno enoto b6500 (za 22.000 strani pri 5% pokritosti)

 368295

kos

43459324

Oki toner-c3520/30mfp 2.5k - black -k- (toner črn, 2.500 strani pri 5% pokritosti a4)

 379426

kos

43459321

Oki toner-c3520/30mfp 2k - cyan -c- (toner rdeč, 2.000 strani pri 5% pokritosti a4)

 379423

kos

43459322

Oki toner-c3520/30mfp 2k - magenta -m- (toner moder, 2.000 strani pri 5% pokritosti a4)

 379424

kos

43459323

Oki toner-c3520/30mfp 2k - yellow -y- (toner rumen, 2.000 strani pri 5% pokritosti a4)

 379425

kos

43865724

toner c5850/c5950 8k black (toner črn, za 8.000 strani pri 5% pokritosti)

 359955

kos

43865723

toner c5850/c5950 6k cyan (toner moder, za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

 359952

kos

43865722

toner c5850/c5950 6k magenta (toner rdeč, za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

 359949

kos

43865721

toner c5850/c5950 6k yellow (toner rumen, za 6.000 strani pri 5% pokritosti)

359946

kos

43487711

Oki Toner-C8600/8800 6K - cyan -C- (Toner rdeč, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

 264072

kos

43487710

Oki Toner-C8600/8800 6K - magenta -M- (Toner moder, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

 264071

kos

43487709

Oki Toner-C8600/8800 6K - yellow -Y- (Toner rumen, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

 264070

kos

43487712

Oki Toner-C8600/8800 6K - black -K- (Toner črn, 6.000 strani pri 5% pokritosti A4)

 264068

kos

63 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 9 Samsung

Podjetje Samsung Electronics je bilo ustanovljeno leta 1939 kot malo izvozno podjetje iz Taegua v Koreji, ki se je ukvarjalo z izvozom sušenih korejskih rib, zelenjave in sadja. Prvi črno beli televizor so naredili leta 1970. Sčasoma je podjetje zraslo in se razvilo v enega vodilnih podjetij na področju elektronike.

Tonerji za laserske tiskalnike Samsung OEM

64

barva opis

št. šifra strani

MLT-D1082S/ELS

ML-1640 / ML-2240

1500

 362882

kos

MLT-D1092S/ELS

SCX-4300

2000

 385788

kos

MLT-D2092S/ELS

SCX-4824FN/4828FN

2000

345589

kos

MLT-D2092L/ELS

SCX-4824FN/4828FN

5000

 345592

kos

ML-1210D3/ELS

ML1010//1200/1210/1220/1250/1430

3000

 262069

kos

ML-2150D8/ELS

ML2150/2151N/2152

8000

   35771

kos

ML-1710D3/ELS

ML 1410,ML1500,ML151,ML1710,ML1740,ML175

3000

 35796

kos

ML-2250D5/ELS

ML 2250,ML 2251,ML225x ML 225x ML225x

5000

 35786

kos

ML-6060D6/ELS

ML 6040 ML6060 ML 1440 ML1450 ML1451 ML 1451

6000

 332213

kos

ML-1520D3/ELS

ML1520 ML 1520

3000

 35795

kos

ML-1610D2/ELS

ML1610

2000

 35801

kos

SCX-4720D5/ELS

SCX 4720F SCX4520

5000

   35784

kos

SCX-4720D3/ELS

SCX 4720F SCX 4520

3000

 35789

kos

SCX-5312D6/ELS

SCX 5312F SCX5315

6000

 361038

kos

SCX-4100D3/ELS

SCX 4100

3000

 35793

kos

SCX-4521D3/ELS

SCX4521F

3000

 35797

kos

SCX-D4200A/ELS

SCX 4200

3000

 263783

kos

ML-2550DA/ELS

ML255X ML2551 L2552W

10 000  35769

kos

CLP-500D7K/ELS

CLP 500 CLP 550

7000

kos

Katalog pisarniškega materiala II.

 35788


1

INFORMATIKA 1. 9 Samsung

Tonerji za laserske tiskalnike Samsung OEM

barva opis

št. šifra strani

ML-D3050A/ELS

ML-3050/51

4000

 260731

kos

ML-D3050B/ELS

ML-3050/51N

8000

 317367

kos

ML-D3470A/ELS

ML-3470D/ND

10000  325251

kos

ML-D3470B/ELS

ML-3470D/ND

10000  325249

kos

ML-D4550A/ELS

ML-4050N/4550/4551NR/NDR

10000  386687

kos

ML-D4550B/ELS

ML-4050N/4550/4551NR/NDR

20000 332730

kos

SCX-D4725A/ELS

SCX-4725FN

3000

 301303

kos

SCX-D5530A/ELS

SCX-5530FN

4000

 370469

kos

SCX-D5530B/ELS

SCX-5530FN

8000

 370484

kos

SCX-D6345A/ELS

SCX-6345N

20000  386412

kos

ML-D1630A/ELS

SCX-4500/ML-1630

2000

 358505

kos

CLP-K350A/ELS

CLP-350

4000

 333021

kos

CLP-C350A/ELS

CLP-350

2000

 333023

kos

CLP-M350A/ELS

CLP-350

2000

 333026

kos

CLP-Y350A/ELS

CLP-350

2000

 333028

kos

ML-D2850A/ELS

ML-2851ND

2000

 317368

kos

ML-D2850B/ELS

ML-2851ND

5000

   317367

kos

CLP-C660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2000

 343364

kos

CLP-C660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5000

 327378

kos

CLP-K660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2500

 343369

kos

CLP-K660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5500

 327376

kos

CLP-M660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2000

 343366

kos

CLP-M660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5000

 327380

kos

CLP-Y660A/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

2000

 343686

kos

CLP-Y660B/ELS

CLP 660/610, CLX-6200

5000

 327374

kos

CLP-T660B/SEE

CLP 660/610, CLX-6200 transferna enota

50000  372016

kos

CLT-C4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1000

 363694

kos

CLT-M4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1000

   363697

kos

CLT-Y4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1000

 363698

kos

CLT-K4092S/ELS

CLP-315/315W/310/310N, CLX-3170FN/3175FN/N

1500

 363699

kos

65 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 9 Samsung

Tonerji za laserske tiskalnike Samsung OEM

barva opis

št. šifra strani

CLP-500D5C/ELS

CLP 500 CLP 550

5000

 35779

kos

CLP-500D5M/ELS

CLP 500 CLP 550

5000

 35783

kos

CLP-500D5Y/ELS

CLP 500 CLP 550

5000

 35778

kos

CLP-500RB/SEE

CLP 550 CLP 500 BOBEN

12 500 299429

kos

CLP-500RT/SEE

CLP 550 CLP 500 TRANSFERNA ENOTA

 253030

kos

CLP-500WB/SEE

CLP 550 CLP 500 ZBIRALNIK ODPADNEGA TONERJA

 13492

kos

CLP-510D3K/ELS

CLP 510

3000

 35799

kos

CLP-510D7K/ELS

CLP 510

7000

 35787

kos

CLP-510D5C/ELS

CLP 510

5000

 35782

kos

CLP-510D5M/ELS

CLP 510

5000

 35780

kos

CLP-510D5Y/ELS

CLP 510

5000

   35781

kos

CLP-510D2C/ELS

CLP 510

2000

 35038

kos

CLP-510D2M/ELS

CLP 510

2000

 35792

kos

CLP-510D2Y/ELS

CLP 510

2000

 294381

kos

CLP-510RB/SEE

CLP 510 BOBEN

 35766

kos

CLP-510RT/SEE

CLP 510 TRANSFERNA ENOTA

 35770

kos

CLP-K600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

 259940

kos

CLP-C600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

259939

kos

CLP-M600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

 259938

kos

CLP-Y600A/ELS

CLP600/600N/650/650N

4000

 259937

kos

CLP-K300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

2000

 280800

kos

CLP-C300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

1000

   321113

kos

CLP-M300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

1000

 282623

kos

CLP-Y300A/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160

1000

 301837

kos

CLP-P300C/ELS

CLP-300,CLX-2160,3160 KOMPLET TONERJEV

 262067

kos

CLP-R300A/ELS

CLP-300 BOBEN

 335816

kos

SCX-4216D3/ELS

SCX 4016 SCX 4216F SF 560 SF 565 SF 750 SF 755P

3000

 35798

kos

ML-2010D3/ELS

ML 2010,2510

3000

 35790

kos

ML-3560D6/ELS

ML 3560 ML 3561

6000

 332482

kos

ML-3560DB/ELS

ML 3560 ML 3561

12 000

66 Katalog pisarniškega materiala II.

kos


1

INFORMATIKA 1. 10 Xerox

Gornja slika zaznamuje čas in prostor izjemnega dogodka: tekst prve fotokopije na svetu, ki je bila narejena 22.10. 1938 v majhnem laboratoriju v Queensu, New York. Chester Carlson je bil mož, ki je bil prepričan, da je svet pripravljen na enostavno in cenovno ugodno izdelovanje kopij. Xerox je prvi kopirni aparat predstavil leta 1949 in s tem postavil temelje velikanski industriji proizvodnje kopirnih aparatov, ki so jim kasneje sledili tiskalniki.

Tonerji za laserske tiskalnike Xerox OEM

barva za tiskalnik

šifra

106R442

toner in boben za docuprint p1210 (6.000 strani)

35716

kos

113R318

toner za rx dc322/340/432/440

386679

kos

113R296

toner in boben za p8ex ( 5.000 strani )

35719

kos

106R441

toner 1210

35714

kos

113R445

toner n2125 (13000 strani)

35709

kos

113R446

toner in boben za n2125 (15.000 strani)

35707

kos

113R95

črnilo č za rx4517/n17

35710

kos

106R88

toner za 4512

360497

kos

106R586

toner xerox č za wc412

35717

kos

6R90203

toner za rx 3540/43/50/52,5437/41/51/5665/5837

34125

kos

113R184

toner -optical unit za rx n24/n32/40;(23.000)

360498

kos

6R90303

toner č za phaser 1235

360742

kos

6R90304

toner b-c za phaser 1235

360743

kos

6R90305

toner b-m za phaser 1235

kos

6R90306

toner b-y za phaser 1235

kos

www.mladinska.com

67


1

INFORMATIKA 1. 10 Xerox

Potrošni material za kopirne naprave Xerox OEM

barva za aparat

šifra

1012/5012/5014 2/1

360932

1 kos

1025/5026 2/1

13441

1 kos

3030/3050p 6r90269

360933

1 kos

5017/5316/5317

13440

1 kos

5201,3,305 6r90224

13439

1 kos

006R01179

c118/m118 11000k

253553

1 kos

106R01203

phaser 6110 blk

355106

1 kos

106R01206

phaser 6110 cyan

355113

1 kos

106R01205

phaser 6110 magenta

355116

1 kos

106R01204

phaser 6110 yellow

352125

1 kos

106R01374

phaser 3250 blk 5k

375527

1 kos

106R01378

phaser 3100mfp blk 2,2k

393734

1 kos

106R01412

phaser 3300 blk 8k

388223

1 kos

108R00604

phaser 8400 blk 3,4k

258900

1 kos

108R00605

phaser 8400 cyan 3,4k

259690

1 kos

108R00606

phaser 8400 magenta 3,4k

331994

1 kos

108R00607

phaser 8400 yellow 3,4k

259689

1 kos

108R00672

phaser 8500 blk 3k

332292

1 kos

108R00768

phaser 8560 blk 6/1

309287

1 kos

108R00767

phaser 8560 blk 3/1

350539

1 kos

108R00764

phaser 8560 cyan 3/1

309288

1 kos

108R00765

phaser 8560 magenta 3/1

309290

1 kos

108R00766

phaser 8560 yellow 3/1

309291

1 kos

68 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 11 Panasonic

Potrošni material za telefakse Panasonic - toner OEM

barva za aparat

šifra

KX-P 459 KXP6300-6500

35820

1 kos

550/560/770/880/885

35764

1 kos

Potrošni material za telefakse Panasonic - ink film OEM

barva za aparat

šifra

KX-FA 134

1000/1100/1200 2 zavitka

31573

1 kos

KX-FA 136

1110 2 zavitka

35806

1 kos

KX-FA 54E

148 2/1

35814

1 kos

KX-FA 55A

81,85,152,156

35816

1 kos

KX-FA 57

Ink film Panasonic

35818

1 kos

69 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 12 Ricoh

Tonerji za fotokopirne stroje Ricoh OEM

barva za aparat

šifra

2000L/2900/1800/2100 TIP 1430/35 N.-594,694

116244

1 kos

570/580 INK FILM TIP 500 0.3k

13479

1 kos

1700 TIP 70 /NASH.P395/396

13470

1 kos

1120/1160 1265

134468

1 kos

1130L/NASHUA DSM516

35777

1 kos

2000L/2100 NASHUA 594/694 1430

31578

1 kos

3310L/4410L

351650

1 kos

TO1458

AP 1015/1018 1220D

13478

1 kos

TO1467

AF 1022/1027 2220D

35810

1 kos

TO1478

AF1515/MP161 1270D

317391

1 kos

TO1479

AF2015/2018 MP1500 1230D

31587

1 kos

TO3210

AF 2035/2045 3210D

260707

1 kos

TO1453

AF 220/270 2210D

31583

1 kos

TO1445

AF340/450 AP4500 3200D

13444

1 kos

FA3964

AF FX200/NRG 2285

332491

1 kos

AF MP2500/3500

367360

1 kos

T01482

AF SP3300

386913

1 kos

FA3963

AP 400/220

248975

1 kos

TO1481

BP 20/22

357796

1 kos

CL 2000/3100 125BLK

35809

1 kos

CL 2000/3100 125C

35775

1 kos

CL 2000/3100 125M

361056

1 kos

CL 2000/3100 125Y

35773

1 kos

CL 3500DN/N BLK

303432

1 kos

CL 3500DN/N CYAN

303434

1 kos

CL 3500DN/N MAGENTA

303433

1 kos

CL 3500DN/N YELLOW

303431

1 kos

CL 4000/C7425 245BLK

319210

1 kos

CL 4000/C7425 245CYAN

319209

1 kos

CL 4000/C7425 245MAGENTA

319205

1 kos

FA3954 1275 FA3944 1260

CL 4000/C7425 245YELLOW

319202

1 kos

TO1484

SP1000BLK

332785

1 kos

TO1486

SP 4100N/4110N BLK

387072

1 kos

TO1487B

AF SPC 220/221/222 BLK

381920

1 kos

TO1487C

AF SPC 220/221/222 CYAN

401486

1 kos

TO1487M

AF SPC 220/221/222 MAGENTA

389239

1 kos

TO1487Y

AF SPC 220/221/222 YELLOW

389240

1 kos

70 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 13 Fujitsu

Pisalni trakovi Fujitsu OEM

opis

šifra

trak FUJITSU DL-900/1100/1200

12772

kos

trak FUJITSUDL-3300/3400X2400

12761

zav

trak FUJITSU DL-24/DL-44/58/56

12765

kos

trak FUJITSU DL-3800/9300/9400

12766

kos

trak FUJITSU DL-6400/6600

12763

kos

71 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 14 Star in Oki

Pisalni trakovi Star OEM

opis

šifra

trak Star SP 200 violet

12829

kos

trak Star SP 300 črn

12817

kos

trak Star SP 300 violet

347813

kos

Pisalni trakovi Oki OEM

opis

šifra

50211

trak OKI ML 182/183/192/193

12813

kos

50212

trak OKI ML 380/385/390/391 9002309

12808

kos

50218

trak OKI ML 393/395

12787

kos

50213

trak OKI ML 520/521

263151

kos

trak OKI ML 5521/5590

258792

kos

trak OKI ML 590 original

347563

kos

01126201

72

50214

Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 16 Oliveti

Pisalni trakovi Oliveti OEM

opis

šifra

trak Olivetti DM 309/324 82094

12827

kos

trak Olivetti PR-2 pakirano 5/1

12865

kos

trak Olivetti PR-35

348540

kos

53872

kos

trak Olivetti PR-50/54

80739

73 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Podjetje GBC je bilo ustanovljeno v ZDA konec štiridesetih let prejšnjega stoletja. Glavna dejavnost je proizvodnja in trženje široke palete pisarniške opreme. Konec devetdesetih let se je podjetje GBC združilo s švicarskim podjetjem Ibico. Blagovni znamki IBICO in GBC se tržita v več kot stotih državah sveta, kar je samo dokaz, da gre za odlične produkte, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov. V Sloveniji so najbolj prepoznavni izdelki za špiralno vezavo, plastificiranje ter toplotno vezavo dokumentov. Na našem trgu imata blagovni znamki IBICO in GBC prevladujoč tržni delež ter odlično poprodajno podporo.

Aparat za špiralno vezavo CombBind C75

šifra 284940

1 kos

• aparat za špiralno vezavo do 125 listov s plastično špiralo • trden vzvod za enostavno luknjanje • kapaciteta luknjanja do 10 listov • masa: 2,7 kg • mere (ŠxGxV): 386 x 305 x 114 mm

Aparat za špiralno vezavo CombBind C210

šifra 388934

1 kos

• aparat za špiralno vezavo do 450 listov s plastično spiralo • kombiniran sistem za vezavo in lukanje • kapaciteta luknjanja do 20 listov • vgrajen prostor za hranjenje špiral in platnic • masa 8,7 kg • mere (ŠxGxV): 440 x 370 x 290 mm

Aparat za špiralno vezavo CombBind C340

šifra 387442

• aparat za špiralno vezavo do 500 listov s plastično špiralo • 11 izmenljivih nožev • Ibicov radialni vezalni mehanizem • trden vzvod za enostavno luknjanje • kapaciteta luknjanja do 25 listov • masa: 10, 1 kg • mere (ŠxGxV): 457 x 406 x 216 mm

74 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Aparat za špiralno vezavo MultiBind 220

šifra 13699

1 kos

• aparat za špiralno vezavo • prenosni sistem za vezavo dok. velikosti A4 in A5 do 500 listov s plastično špiralo ter luknjanjem štirih lukenj za arhiviranje • kapaciteta luknjanja/4-luknje: 15/25 listov • masa: 10, 8 kg • mere (ŠxGxV): 425 x 426 x 125 mm

Aparat za toplotno vezavo ThermaBind T200

šifra 382630

1 kos

• aparat za toplotno vezavo • vezava dokumentov formata do A4 • maks. debelina hrbta 25 mm (250 listov) • čas vezave 30 s (zvočni in vizualni signal) • integriran predal za ohlajanje • masa: 1,12 kg • mere (ŠxGxV): 415 x 155 x 216 mm

Plastifikator A3 QuickStart™ H420

šifra 406124

1 kos

• Čas ogrevanja pred uporabo - 1 minuta (5-hitreje ko nekoč)! • 18 listov A4 formata v 6 minutah - v tem času drugi plastifikatorji zmorejo 1 list! • Preproste nastavitve za temperaturo • Plastificirajte vse formate do A3 velikosti • Zmore plastificiranje z žepki do 2 x 175 ˝ • Samodejni izklop • Sistem SureFlow proti zagozditvi • Teža 3,2 kg

Plastifikator GBC HeatSeal H65 A4

šifra 284944

1 kos

• plastifikator formata A4 • fiksna hitrost in dve temperaturni nastavitvi • za plastificiranje dokumentov od A7 do A4 • za debelino žepkov od 75 do 125 mic • funkcija proti mečkanju • Teža 1,2 kg

Plastifikator GBC HeatSeal H425, A3

šifra 319641

1 kos

• plastifikator formata A3 • foto kakovost • elektronska nastavitev temperature • sistem štirih valjev • maks. širina žepka: 324 mm (A3) • maks. deb. žepka: 250 mic • maks. deb. papirja: 180 g/m2 • hitrost plast.: 400 mm/min • mere (ŠxGxV): 550 x 170 x 140 mm

75 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Aparat za špiralno vezavo Star 150

šifra 405659

1 kos

• Ročni • Zmogljivost luknjanja listov(80g): 10 • Zmogljivost vezave listov: 150 • Največja velikost rebra: 18 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 80x450x250

Aparat za špiralno vezavo Quasar wire

šifra 405660

1 kos

• Ročni • Zmogljivost luknjanja listov(80g): 15 • Zmogljivost vezave listov: 300 • Največja velikost rebra: 14 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 460x410x130

Aparat za špiralno vezavo Galaxy 500

šifra 405653

1 kos

• Ročni • Zmogljivost luknjanja listov(80g): 25 • Zmogljivost vezave listov: 500 • Največja velikost rebra: 50 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 530x450x130

Aparat za špiralno vezavo

naziv

šifra

Quasar 500

388003

1 kos

Quasar E500

386625

1 kos

• Zmogljivost luknjanja listov(80g): 20 • Zmogljivost vezave listov: 500 • Največja velikost rebra: 50 mm • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 130x460x390

76 Katalog pisarniškega materiala II.


1

INFORMATIKA 1. 16. Aparati za vezavo in plastificiranje

Aparat za toplotno vezavo Helios 30

šifra 405661

1 kos

• Namen uporabe: pisarna • Čas segrevanja (minut): 3 • Zmogljivost lepljenja listov(80g): 300 • Največja velikost dokumenta: A4 • Dimenzija: 240x530x100

Plastifikator Venus A3 Fellowes

šifra 384120

1 kos

- Širina vhodne reže: 330 - Število valjev: 4 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 48 - Čas segrevanja (min): 4 - Dimenzija: 120x555x245 - Maksimalna debelina žepka 250 micr.

Plastifikator Saturn A3 in A4

naziv

šifra

Saturn A3

405649

1 kos

405650

1 kos

SATURN A3 - Širina vhodne reže: 330 Saturn A4 - Število valjev: 2 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 30 - Čas segrevanja (min): 6 - Dimenzija: 90x526x200 - Maksimalna debelina žepka 125 micr. SATURN A4 - Širina vhodne reže: 220 - Število valjev: 2 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 30 - Čas segrevanja (min): 6 - Dimenzija: 120x420x245 - Maksimalna debelina žepka 125 micr.

Plastifikator Neptune A3 Fellowes

šifra 405651

1 kos

NEPTUNE A3 - Širina vhodne reže: 330 - Število valjev: 4 - Hitrost plastificiranja (cm/min): 50 - Čas segrevanja (min): 4 - Dimenzija: 195x615x290 - Maksimalna debelina žepka 175 micr.

77 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 17 Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

Žična spirala Wirebind GBC, korak 2:1

Plastična spirala GBC za vezavo

Folija GBC A4 za vezavo

barva premer

pakiranje

šifra

6 mm

100 kosov

50266

1 zav

8 mm

100 kosov

336625

1 zav

10 mm

100 kosov

50290

1 zav

12,7 mm

100 kosov

50269

1 zav

14 mm

100 kosov

350711

1 zav

premer

št. listov

pakiranje

šifra

6 mm

25 listov

100 kosov

13717

1 zav

8 mm

45 listov

100 kosov

13718

1 zav

10 mm

70 listov

100 kosov

50171

1 zav

12 mm

100 listov

100 kosov

262092

1 zav

14 mm

125 listov

100 kosov

384003

1 zav

16 mm

140 listov

100 kosov

260441

1 zav

19 mm

165 listov

100 kosov

50151

1 zav

22 mm

195 listov

100 kosov

50188

1 zav

25 mm

220 listov

50 kosov

50189

1 zav

28 mm

240 listov

50 kosov

50155

1 zav

32 mm

300 listov

50 kosov

50154

1 zav

38 mm

350 listov

50 kosov

50138

1 zav

45 mm

400 listov

50 kosov

13716

1 zav

51 mm

450 listov

50 kosov

50140

1 zav

barva debelina

pakiranje

šifra

prozorna 0,20 mm

100 kosov

12659

1 zav

0,18 mm

100 kosov

299870

1 zav

0,18 mm

100 kosov

338454

1 zav

0,18 mm

100 kosov

298916

1 zav

Karton Ibichrome / Economy A4, 250g, svetleč

barva šifra

• k arton A4 s svetlečo prevleko, v zavitku je 100 listov

78 Katalog pisarniškega materiala II.

50332

1 zav

50327

1 zav

50328

1 zav

50326

1 zav

298919

1 zav


1

INFORMATIKA 1. 17 Potrošni materiali za vezavo in plastificiranje

Karton Ibistony A4, 250 g, relief

barva šifra

• r eliefni karton A4, v zavitku je 100 listov

Platnice za toplotno vezavo, Standard 250 g

• P latnice za toplotno vezavo, 250 gr., prozorna PVC folija/bel karton • 10 kosov v zavitku

322705

1 zav

50333

1 zav

52675

1 zav

šifra

1,5 mm

50357

1 zav

3,0 mm

50358

1 zav

4,0 mm

50359

1 zav

6,0 mm

50360

1 zav

10 mm

50352

1 zav

12 mm

50345

1 zav

15 mm

50355

1 zav

20 mm

50356

1 zav

barva debelina

• p rozorna PVC folija, karton različnih barv • 10 kosov v zavitku

A3 in A4 format, na voljo tudi v 100 in 80 mikronih

1 zav

debelina

Platnice za toplotno vezavo, imitacija usnja, 250 g, business leather

PVC žepki ŽEPKIzaZAplastificiranje PLASTIFICIRANJE

280444

šifra

1,5 mm

50340

1 zav

1,5 mm

259976

1 zav

3 mm

50349

1 zav

3 mm

50372

1 zav

4 mm

50350

1 zav

4 mm

50351

1 zav

6 mm

50353

1 zav

6 mm

50354

1 zav

dimenzija

debelina

šifra

54 x 86 mm

125 mikronov

12661

100

60 x 91 mm

125 mikronov

50422

100

111 x 154 mm

125 mikronov

50406

100

154 x 216 mm

125 mikronov

256615

100

216 x 303 mm

125 mikronov

50400

100

303 x 426 mm

125 mikronov

256655

100

79 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Nemška blagovna znamka Dahle je sinonim za visoko kakovost, varnost, vzdržljivost in inovativnost. Dahle je vodilni svetovni proizvajalec uničevalnikov, na slovenskem trgu poznan že več kot 20 let. Zaradi lahkosti, majhnosti in všečnega videza uničevalnikov, jim pripisujemo vsestranskost in nepogrešljivost v vsaki pisarni in domu, ko gre za varovanje osebnih podatkov. Uničevalniki Dahle zagotavljajo visoko varnost in brezskrbnost. Poleg uničevalnikov pa Dahle ponuja tudi pestro izbiro giljotin, rezalnikov in tabel, tako samostoječih kot zidnih.

Giljotina Dahle z vrtljivim varovalom 561

šifra 13751

1 kos

• R ez. dolžina: 360 mm • Površina plošče: 440 x 265 mm • Viš. papirja: 3,5 mm

Giljotina Dahle z varovalom 404

šifra 13753

• R ez. dolžina: 460 mm • Površina plošče: 555 x 237 mm • Viš. papirja: 1 mm

80 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Giljotina Dahle z varovalom 560

šifra 13747

1 kos

• R ez. dolžina: 340 mm • Površina plošče: 450 x 285 mm • Viš. papirja: 2,5 mm

Giljotina Dahle z vrtljivim varovalom 565

šifra 13742

1 kos

• R ez. dolžina: 390 mm • Površina plošče: 475 x 355 mm • Viš. papirja: 4,0 mm

Hobi giljotina Dahle 502

šifra 13759

1 kos

• R ez. dolžina: 320 mm • Površina plošče: 420 x 175 mm • Viš. papirja: 0,8 mm

81 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Rezalnik Dahle z okroglim rezilom 507

šifra 13758

1 kos

• R ez. dolžina: 320 mm • Površina plošče: 440 x 211 mm • Viš. papirja: 0,8 mm

Rezalnik Dahle z okroglim rezilom 508

šifra 13757

• R ez. dolžina: 460 mm • Površina plošče: 580 x 211 mm • Viš. papirja: 0,6 mm

82 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 18. Rezalniki, giljotine

Rezalnik z okroglim rezilom Dahle 440

šifra 13754

1 kos

• R ez. dolžina: 360 mm • Površina plošče: 560 x 384 mm • Viš. papirja: 3,5 mm

Rezalnik z okroglim rezilom Dahle 448

šifra 328299

1 kos

• R ez. dolžina: 1300 mm • Površina plošče: 1500 x 384 mm • Viš. papirja: 2 mm

83 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 19 Uničevalci dokumentacije

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm)

408586

21082

220 mm

8 listov

varnostni razred volumen

4x4,5 mm, koščki 3

25 l

1 kos

mere 310 x 283 x 140 mm reže CD-je in kreditne kartice

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

13775

30104

220 mm

16 listov

3,9 mm, trakovi 2

30 l

1 kos

mere 500 x 400 x 270 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

13767

30114

220 mm

10 listov

mere 500 x 400 x 270 mm

84 Katalog pisarniškega materiala II.

3,9x40 mm, koščki 3

30 l

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 19 Uničevalci dokumentacije

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

13772

30306

240 mm

23-29 listov

5,8

2

64 l

1 kos

mere 760 x 455 x 375 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

404830

21052

226 mm

6-7 listov

4x45 mm

3

14 l

1 kos

-reže CD-je, kreditne kartice -mere 410 x 360 x 150 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

364268

31406

310 mm

34-43 listov

5,8 mm

2

14 l

1 kos

-avtomatska prepoznava količine papirja -reagiranje: izklop na glas ali udarec po pokrovu -prikaz stanja olja -garancija na nože 5 let -mere 860 x 530 x 480 mm

Uničevalci dokumentacije

šifra

model

širina reže

zmogljivost razrez (mm) varnostni razred volumen

404828

21312

230 mm

12-15 listov

4x40 mm

3

30 l

1 kos

-reže CD-je, kreditne kartice -sponke in papirne sponke -na koleščkih

85 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Dymo je že več kot 50 let vodilno podjetje v izdelavi DYMO tiskalnikov, ki skrbijo za nešteto opravil. Omogočajo direkten tisk iz programov Word, Outlook, Excel… Samo en klik do popolne nalepke.

Ročni elektronski tiskalniki Letra Tag

šifra 263095

• • • • •

1 kos

 el b dvovrstični zapis 4.7 mm višina črk print prewiev 9 spominov navigacijska tipka

Dymo Label writer Duo

šifra 258279

1 kos

• enostavno tiskanje iz Wordovih dokumentov • tisk EAN COD • ergonomično oblikovanje • 300 dpi resolucija za kvalitetno tiskanje • nelapke različnih oblik in velikosti (do 60mm) • tiska do 55 nalepk v minuti. Najhitrejši printer v svoji kategoriji • enostavna menjava nalepk • USB priključek • PC in MAC kompatibilen • spodnji del Label Writerja • uporablja tudi 6, 9, 12, in 24 mm D1 trakove različnih barv • avtomatski odrez traku • enostavna menjava nalepk z avtomatskim sistemom odpiranja vrat • tiska EAN kod Dymo LetraTag 12 mm x 4m

86 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

91200

črna na belem

13868

kos

91240

trakovi v blistur (bel, rumen in srebrn)

13851

kos

91201

črna na belem

13866

kos

12267

črna na prozornem

13865

kos

91202

črna na rumenem

13861

kos

91203

črna na rdečem

13864

kos

91204

črna na zelenem

13867

kos

91205

črna na modrem

13862

kos

91209

črna na kovinsko zelenem

13860

kos

91208

črna na kovinsko srebrnem

13859

kos

18769

črna na belem

13863

kos


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Dymo D1 trak 6 mm x 7mm

Dymo D1 trak 12 mm x 7mm

Dymo D1 trak 19 mm x 7mm

Dymo D1 trak 24 mm x 7mm

www.mladinska.com

OEM

opis

šifra

43610

črna na prozornem

13887

kos

43613

črna na belem

13854

kos

43618

črna na rumenem

13855

kos

40910

črna na prozornem

13846

kos

40913

črna na belem

13845

kos

40918

črna na rumenem

13852

kos

40916

črna na modrem

13891

kos

40919

črna na zelenem

13847

kos

40917

črna na rdečem

13890

kos

40914

modra na belem

13892

kos

40915

rdeča na belem

306227

kos

OEM

opis

šifra

45010

črna na prozornem

13853

kos

45013

črna na belem

13842

kos

45018

črna na rumenem

13843

kos

45016

črna na modrem

13838

kos

45019

črna na zelenem

13841

kos

45017

črna na rdečem

13840

kos

45022

črna na srebrnem

260905

kos

45023

črna na zlatem

261040

kos

45020

bela na prozornem

360953

kos

45021

bela na črnem

13916

kos

45014

modra na belem

13849

kos

45011

modra na prozornem

348204

kos

45015

rdeča na belem

13917

kos

45012

rdeča na prozornem

13918

kos

OEM

opis

šifra

45800

črna na prozornem

13915

kos

45803

črna na belem

13835

kos

45808

črna na rumenem

13837

kos

45806

črna na modrem

348037

kos

45809

črna na zelenem

360832

kos

45807

črna na rdečem

13836

kos

45811

bela na črnem

13914

kos

OEM

opis

šifra

53713

črna na belem

13830

kos

53718

črna na rumenem

348269

kos

53717

črna na rdečem

350511

kos

87


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Uporaba Brother tiskalnikov nalepk vam omogoča, da na enostaven, hiter in trajen način označite karkoli. Nič več se ni treba mučiti s pisanjem nalepk, ki se trgajo, odlepijo ali sperejo. Tiskalnik nalepk Brother z lepilnimi trakovi v različnih širinah in široki paleti različnih barv, je pravi domači ali pisarniški pomočnik ter enostavna rešitev za mnoge obrtnike in podjetja, saj lahko tiskate v različnih barvah. Nalepke so obstojne, zdržijo temperature od -50 do +300OC, vodoodporne, UV obstojne. Kar boste označili z nalepkami Brother p-touch, bo držalo enkrat za vselej.

Brother namizni tiskalnik nalepk PT-3600

šifra

• U SB priklop na PC/Mac računalnik • P-Touch Editor 3 - program za nalepke • širine traku : 6, 9, 12, 18, 24 in 36 mm • LCD zaslon s prikazom 30x3 znaki • 16-vrstični izpis, 10 različnih pisav, ločljivost 360 dpi • višina tiskanja 27 mm • zaporedno številčenje • samodejni odrez nalepk(e) • tiskanje črtnih kod • funkcije (pretvornik) • napajanje s 6 baterijami LR 6 (AA) • priložen napajalnik - model H

Tiskalnik nalepk PT 1090

348009

šifra 422977

•LCD zaslon s prikazom 12 znakov •širine traku : 3.5, 6, 9 in 12 mm •slovenski meni •funkcija: datum in čas •1- ali 2-vrstični izpis •387 znakovnih simbolov (tudi ¤) •7 različnih stilov pisav •pomnilnik za 720 znakov •ročni odrez nalepk •napajanje: baterije 6xAAA ali napajalnik – model AD-24ES (ni priloženo) •funkcija DecoMode •v kompletu: TZ-231 (12 mm trak)

88 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

Tiskalnik nalepk PT 1290

šifra 422383

1 kos

• LCD zaslon s prikazom 15 znakov • širine traku: 3.5,6, 9 in 12 mm • 1-ali 2-vrstični izpis • 357 znakovnih simbolov (tudi ¤) • slovenski meni • funkcija DecoMode • 9 različnih stilov pisav • pomnilnik za 720 znakov • v kompletu: napajalnik-model AD-24 • napajanje: baterije 6xAAA baterije (niso priložene) ali napajalnik model AD-24ES (priložen), TZ231 (12 mm trak) • namizni organizator

Brother namizni tiskalnik nalepk PT 2700

šifra 349916

1 kos

• Širine TZ trakov: 6, 9, 12, 18 in 24 mm • LCD zaslon s prikazom 16x3 znakov • 20 oblik okvirjev • 7 vrstični izpis • 10 različnih pisav • Slovenski meni • Funkcija: datum in čas • Možnosti osvetlitve LCD zaslona • vodoravni, navpični ali zrcalni izpis • pomnilnik za 2800 znakov • samodejni odrez nalepk • zaporedno številčenje • tiskanje črtnih kod, ¤ znak • napajanje: 8x baterije LR6 (AA) niso priložene ali napajalnik H1(priložen) • v kompletu: napajalnik – model H1, TZ-251 (24 mm trak), kovček, USB kabel, programska oprema • Teža: 3,14 kg

89 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

P-Touch trakovi: širina 6 mm

P-Touch trakovi: širina 9 mm

P-Touch trakovi: širina 12 mm

90 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

TZ-111

P-touch Trak prozoren/črn

53866

kos

TZ-211

P-touch Trak bel/črn

53867

kos

TZ-611

P-touch Trak rumen/črn

53868

kos

TZ-315

P-touch Trak črn/bel

53833

kos

OEM

opis

šifra

TZ-121

P-touch Trak prozoren/črn

53857

kos

TZ-123

P-touch Trak prozoren/moder

53858

kos

TZ-211

P-touch Trak bel/črn

53867

kos

TZ-222

P-touch Trak bel/rdeč

53855

kos

TZ-223

P-touch Trak bel/moder

13844

kos

TZ-325

P-touch Trak črn/bel

53849

kos

TZ-421

P-touch Trak rdeč/črn

53854

kos

TZ-521

P-touch Trak moder/črn

53853

kos

TZ-621

P-touch Trak rumen/črn

53864

kos

TZ-721

P-touch Trak zelen/črn

53865

kos

OEM

opis

šifra

TZ-131

P-touch Trak prozoren/črn

53761

kos

TZ-133

P-touch Trak prozoren/moder

264483

kos

TZ-231

P-touch Trak bel/črn

12805

kos

TZ-232

P-touch Trak bel/rdeč

53836

kos

TZ-233

P-touch Trak bel/moder

53856

kos

TZ-334

P-touch Trak črn/zlat

53832

kos

TZ-335

P-touch Trak črn/bel

53829

kos

TZ-431

P-touch Trak rdeč/črn

53860

kos

TZ-435

P-touch Trak rdeč/bel

13822

kos

TZ-531

P-touch Trak moder/črn

53835

kos

TZ-535

P-touch Trak moder/bel

53845

kos

TZ-631

P-touch Trak rumenl/črn

13839

kos

TZ-731

P-touch Trak zelen/črn

53859

kos

TZ-735

P-touch Trak zelen/bel

12794

kos

TZ-B31

P-touch Trak flour. oranžen/črn

348299

kos

TZ-C31

P-touch Trak flour. rumen/črn

53826

kos

TZ-D31

P-touch Trak flour. zelen/črn

348287

kos

TZ-M31

P-touch Trak prozoren/črn mat

53837

kos


1

INFORMATIKA 1. 20 Ročni in namizni tiskalniki nalepk s trakovi

P-Touch trakovi: širina 18 mm

P-Touch trakovi: širina 24 mm

P-Touch trakovi: širina 36 mm

OEM

opis

šifra

TZ-141

P-touch Trak prozoren/črn

53847

kos

TZ-241

P-touch Trak bel/črn

53842

kos

TZ-242

P-touch Trak bel/rdeč

13833

kos

TZ-243

P-touch Trak bel/moder

53848

kos

TZ-345

P-touch Trak črn/bel

13821

kos

TZ-441

P-touch Trak rdeč/črn

13828

kos

TZ-541

P-touch Trak moder/črn

53841

kos

TZ-641

P-touch Trak rumen/črna

53844

kos

TZ-741

P-touch Trak zelen/črn

53843

kos

OEM

opis

šifra

TZ-151

P-touch Trak prozoren/črn

53825

kos

TZ-251

P-touch Trak bel/črn

53839

kos

TZ-252

P-touch Trak bel/rdeč

53819

kos

TZ-253

P-touch Trak bel/moder

53808

kos

TZ-355

P-touch Trak črn/bel

13817

kos

TZ-451

P-touch Trak rdeč/črn

13829

kos

TZ-455

P-touch Trak rdeč/bel

13816

kos

TZ-551

P-touch Trak moder/črn

259691

kos

TZ-555

P-touch Trak moder/bel

348300

kos

TZ-651

P-touch Trak rumena/črna

53838

kos

OEM

opis

šifra

TZ-261

P-touch Trak bel/črn

53824

kos

TZ-262

P-touch Trak bel/rdeč

53823

kos

91 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

Že več kot 50 let opravlja Philips pomembno delo na področju razvoja, proizvodnje in inovacije diktirno-govorne tehnologije za profesionalne uporabnike po vsem svetu. Philips Speech Procesing s sedežem in proizvodnjo na Dunaju je svetovno poznana znamka analognih in digitalnih snemalnih naprav. Celovita “software” podpora omogoča popolno podporo zahtevnemu uporabniku na delovnem mestu, mobilnih potrebah ali konferenčnem snemanju. Z revolucionarno produktno inovacijo kot je Philips Speech Mike, diktirni Pocket Memo s funkcijo glasovnega ukaza, Barcode Modul in Lan Docking Station omogoča profesionalnemu uporabniku optimalno razporeditev delovnega časa. Philipsova filozofija »razumno in enostavno« se odraža pri vseh njegovih izdelkih in rešitvah.

Analogni diktafon PHILIPS 388

šifra 13624

1 kos

• u poraba mini kaset 2x15min ali 2x30 min • vgrajeni polnilec baterij omogoča zamenjavo med uporabo, aktiviranje na zvok, funkcija TURBO-WIND omogoča hitro iskanje željenega teksta. • komplet vsebuje aparat 388, kaseto oo5, dve bateriji LR06, trak za nošenje diktafona okoli zapestja.

Analogni diktafon PHILIPS 720

šifra 13639

• a parat za reprodukcijo zvoka, spremljanje informacij na ekranu, funkcija za samodejno previjanje traku, hiter preskok na naslednji posnetek, merilec položaja traku • komplet vsebuje aparat, slušalke 234, nožni taster 210 in adapter 155

92 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

Analogni diktafon Philips 730

šifra 13613

1 kos

• a parat za snemanje in reprodukcijo zvoka, spremljanje informacij na ekranu, snemanje pogovora z notranje vgrajeno funkcijo, samodejno previjanje traku na začetek, hiter preskok na naslednji posnetek, merilec položaja traku - na LCD-ju • komplet vsebuje aparat, slušalke 234, nožno stikalo 210, adapter 155 Opcija: mikrofon LFH 276

Mini kaseta Philips

Mikrofon Philips 276

za aparat

dolžina

šifra

KasetaPhilips LFH 005

2x15 min

13691

1/10

KasetaPhilips LFH 007

2x30 min

13692

1/10

šifra 13666

Slušalka Philips 0234

1 kos

šifra 50132

1 kos

93 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

Nožni taster Philips 0210/2210

šifra 13658

Digitalni žepni diktafon Philips LFH 9370

šifra 379616

• e noročno upravljanje štirifunkcijskega drsnega stikala • podpira multimedijske SD kartice za neomejen čas trajanja snemanja • LCD zaslon z dvema izbirnima nastavitvama /alfa-numerična • deset ključnih besed, ki jih določi uporabnik zagotavlja preprosto organizacijo in arhiviranje posnetkov • samodejni prenos posnetih datotek prek elektronske pošte ali na PC

Digitalni namizni diktafon Philips LFH 9750/10

Opcija Philips LFH 9110 – mizna postaja s katero lahko svoje posnetke samodejno nalagate v PC ali LFH 9360

šifra

• zamenljiva SD kartica • vizualni zaslon za prikaz delovnih procesov prikaže število datotek, dolžino posnetkov in njihovo prednostno stopnjo • funkcija za preskok omogoča hitrejši dostop do vseh mest posnetega teksta • grafični LCD zaslon z osvetljenim ozadjem • števec realnega časa omogoča bolj učinkovito delo

Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos

Komplet vsebuje • aparat LFH 9370 • Memo Card LFH 9064 64MB • etui • Software CD • USB kabel • 2x AAA baterije

250245

94

1 kos

• s priključitvijo ročnega ali konferenčnega mikrofona lahko govor tudi posnamete • uporaba nožnega stikala omogoča prostoročni narek • komplet vsebuje aparat LFH 9750 • nožni taster LFH 210 • slušalke LFH 234 • adapter LFH 155 • Software CD • USB kabel

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

LFH 602

šifra 405456

• snemanje v MP3 formatu • extra velik ekran • velik zvočnik • aktiviranje na zvok • USB 2.0 highspeed povezava

LFH 622

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 602 • USB KABEL • 2 X AAA baterije • navodilo za uporabo

šifra 405459

• snemanje v MP3 formatu • extra velik ekran • velik zvočnik • prikaz stopnje snemanja • aktiviranje na zvok • funkcija označevanja • USB 2.0 hitra povezava

LFH 662

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 622 • USB kabel • slušalke z mikrofonom • 2 X AAA baterije • navodilo za uporabo

šifra

• nekompresiran PCM govorni zapis v CD audio kvaliteti – 1411 kbit/s • snemanje v MP3 formatu • velik LCD z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • prikaz stopnje snemanja • visoko občutljiv mikrofon • aktiviranje na zvok • snemanje s časovnim prikazom • funkcija označevanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • USB 2.0 hitra povezava • baterije za polnjenje

405460

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 662 • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnenje • navodilo za uporabo

1 kos

95 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

LFH 862

šifra 405462

• stereo snemanje v MP3 formatu • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • visoko občutljiv mikrofon z ZOOM funkcijo • prikaz stopnje snemanja • aktiviranje snemanja na zvok • snemanje s časovnim prikazom • označevanje teksta • vsebina deljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

LFH 882

šifra

• nekompresiran PCM stereo snemanje v CD audio kvaliteti 1411 kbit/s • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik mikrofon • FM stereo radio – snemanje poročil v MP3 formatu • visoko občutljiv mikrofon z ZOOM funkcijo • aktiviranje snemanja na zvok • snemanje s časovnim prikazom • označevanje teksta • vsebina deljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

405463

Vsebina pakiranja: • aprat LFH 882 • usnjen etui • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • stereo priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodila za uporabo

LFH 0885 Reporter set

Vsebina pakiranja: 405772 • aprat LFH 882 • usnjen etui • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • stereo priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodila za uporabo

Glavne značilnosti pripetnega ( kravatnega ) mikrofona: • snemanje iz ene – določene smeri • skozi ZOOM lahko posname tudi oddaljene zvoke • Izključi šume v ozadju Glavne značilnosti daljinskega krmilnika: • snemanje START / STOP • poljubna nastavitev tekstovnih označb pri daljšem snemanju • enostavna namestitev nove datoteke za ločeno poglavje

Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos

šifra

• nestrnjeno PCM stereo snemanje v CD audio kvaliteti – 1411 kbit/s • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • aktiviranje snemanja na zvok • FM stereo radio - snemanje poročil v MP3 format • prikaz stopnje snemanja • vsebina deljenih datotek, možnost deljenja • snemanje preko USB- ja, USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB

96

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 862 • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • stereo priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodilo za uporabo

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 21 Diktirna tehnika

LFH 867 pisalni set

šifra 405451

• stereo snemanje v MP3 formatu • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • visoko občutljiv mikrofon z ZOOM funkcijo • prikaz stopnje snemanja • snemanje s časovnim prikazom • funkcija označevanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB

LFH 667 ( z Dragon Naturally Speaking 10 – dvr Edition )

šifra 405447

• nekompresiran PCM govorni zapis v CD audio kvaliteti – 1411 kbit/s • snemanje v MP3 formatu • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik zvočnik • prikaz stopnje snemanja • visoko občutljiv mikrofon • aktiviranje snemanja na zvok • snemanje s časovnim prikazom • funkcija označevanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

LFH 895 komplet za konferenčno snemanje • nekompresirano PCM stereo snemanje v CD audio kvaliteti 1411 kbit/s • visoko občutljiv stereo mikrofon • velik ekran z osvetljenim ozadjem • velik mikrofon • prikaz stopnje snemanja • vsebina razdeljenih datotek • možnost deljenja datotek • snemanje preko USB-ja • USB 2.0 hitra povezava • polnjenje baterij preko USB-ja

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 862 • media Player predvajalni set s programsko opremo • USB kabel • ovratni trak • stereo zatični mikrofon • stereo slušalke LFH 2236 • 2 x AAA baterije za polnjenje • navodila za uporabo

1 kos

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 662 • Dragon Naturally Speaking 10 – DVR Edition program • USB kabel • ovratni trak • stereo slušalke • priključni mikrofon • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodilo za uporabo Glavne prednosti programa: • avtomatski prevod govora v zapis • do 99% pravilna prepoznava govora • izdelava dokumentov trikrat hitrejša kot v dozdajšnjih načinih • podpira angleški, nemški, francoski, španski, italijanski in nizozemski jezik

šifra 405453

Vsebina pakiranja: • aparat LFH 882 • 2 x konferenčni mikrofon • stereo slušalke • USB kabel, Y kabel • 2 x baterije AAA za polnjenje • navodilo in potovalni etui

1 kos

Glavne značilnosti ploščatega mikrofona: • enostavna in hitra namestitev stojalo ni potrebno • snemanje z vseh strani ( 360 radius) skrbi za odličen doseg snemanja • ploščata oblika mikrofona ( krožnik ) izrablja akustično zgornjo površino • v podstavek shranjen kabel z avtomatskim odvijanjem

97 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Pri Canonu so naredili prvi elektronski kalkulator na svetu z desetimi tipkami že leta 1964 z imenom Canola 130.

Kalkulator komercialni Canon lc-8e

šifra 43973

• • • • • • •

1 kos

8 -mestni zaslon osnovne računske operacije pretvorba valute 3-številčni indikatorji vrtljiv trd zaščitni pokrov avtomatski izklop baterijsko napajanje

Kalkulator komercialni Canon ls-39e

šifra 43962

• • • • • • • • •

1 kos

v elik 8-mestni zaslon osnovne računske operacije pretvorba valute 3-številčni indikatorji vrtljiv trd zaščitni pokrov avtomatski izklop baterijsko in solarno napajanje Dimenzija: 119x73x11 mm Teža: 65 g

Kalkulator komercialni namizni Canon tx-1210e

šifra 258592

1 kos

• • • • • •

v elik 12-mestni zaslon računanje z davkom konverzija valute kvadratni koren priročna tipka z dvojno ničlo stikali za zaokroževanje in število decimalnih mest • solarno in baterijsko napajanje • avtomatski izklop

Kalkulator komercialni Canon ls-22tc

šifra 260112

-10-mestni zaslon z velikimi znaki -osnovne računske operacije -spomin -poslovne kalkulacije -računanje z davkom -baterijsko in solarno napajanje -avtomatski izklop -dimenzije:122x75x11 -teža:69 g

98 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator komercialni Canon ls-103tc

šifra 260112

1 kos

• velik 10-mestni nagnjen zaslon • poslovne fukcijske tipke (stroški,cena,dobiček) • stikalo za izračun daka • popravek zadnjega vnosa • kvadratni koren • baterijsko in solarno napajanje • avtomatski izklop • dimenzije:105x140x32 • teža: 124 g

Kalkulator namizni Canon MP 121 MG

šifra 44091

1 kos

• • • • • • • •

1 2-mestni zaslon z velikimi znaki hitrost izpisa 2,4 vrstice/sek negativna števila so izpisana rdeče izbiro števila decimalnih mest zaokroževanje izračun končnega skupnega zneska vklop/izklop tiskanja izpis datuma in časa na papir in zaslon • poslovne funkcije (stroški,...) cena, dobiček)

Kalkulator namizni Canon BP-1400 LTS

šifra 254973

1 kos

• 1 4-mestni osvetljen zaslon z velikimi znaki (po 9 minutah mirovanja se osvetljenost znakov avtomatsko zmanjša) • hitrost tiskanja: avtomatsko prilagajanje hitrosti izpisa med 3.0 in 5,6 vrstic/sek • izbiro števila decimalnih mest • vklop/izklop tiskanja ter spremembo velikosti znakov

Kalkulator namizni Canon BP-37 DTS

šifra 44066

1 kos

• 1 2-mestni zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 5,6 vrstice/sek, avtomatsko znižanje hitrosti na 3 vrstice/sek • poudarjen izpis negativnih števil • izbiro števila decimalnih mest • izračun skupnega zneska • zaokroževanje • štetje postavk • vklop/izklop tiskanja

99 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator namizni Canon MP 120-MG

šifra 44087

1 kos

• 1 2-mestni osvetljen zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 2,7 vrstice/sek • negativna števila so izpisana rdeče na ekranu in na traku • izbiro števila decimalnih mest • zaokroževanje • izračun skupnega zneska • štetje postavk - vklop/izklop tiskanja

Kalkulator namizni Canon MP 1211-LTSC

šifra 44081

1 kos

• 1 2-mestni zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 4,1 vrstic/sek • negativna števila so izpisana rdeče na zaslonu in papirju Stikala za: • izbiro števila decimalnih mest • zaokroževanje • izračun skupnega zneska / nastavitev davčne stopnje • vklop/izklop tiskanja • štetje postavk

Kalkulator namizni Canon MP 1411 - LTSC

šifra 44070

1 kos

• 1 4-mestni osvetljen zaslon z velikimi znaki • hitrost tiskanja 4,1 vrstice/sek • negativna števila se na zaslon in trak izpišejo rdeče • izbiro števila decimalnih mest • izračun skupnega zneska • štetje postavk • vklop/izklop tiskanja

Kalkulator namizni Canon P1 DTSC

šifra 377310

• 1 2-mestni zaslon z velikimi znaki • hitrost izpisa 1,4 vrstice/sek • poslovne kalkulacije (izračun stroška, cene in dobička) • izračun davka • zaokroževanje • izračun odstotka • vklop/izklop tiskanja • indikator praznjenja baterije • zunanje in notranje shranjevanje

100 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator tehnični Casio fx-82 sx

šifra 44039

• • • •

Kalkulator tehnični Casio fx-115 ms • 2 -vrstični zaslon z grafičnim prikazom poteka računanja • dvojno napajanje baterijsko in solarno • 300 Funkcij ; operacij (218 znans.) S-V.P.A.M funkcija, računanje z ulomki, kombinacije in permutacije, statistika (odkloni, razdelitve, obratne razčlembe), izračun tehničnih simbolov,...

Kalkulator tehnični Casio fx-350 es • z aslon: z naravnim pogledom prikaz tak kot v knjigi • LCD 31x96 točkovni, 10+2 mestni • 249 funkcij ( 160 znanstvenih ) 24 oklepajev, 8 spominov, trigonometrične funkcije, hiperbolične funkcije, logaritmične operacije, eksponentni račun, kombinacije in permutacije, pretvorbe koordinet,...

Kalkulator tehnični Casio fx-82 ms • 2 -vrstični zaslon z grafičnim prikazom poteka računanja • napajanje z AA baterijo 240 Funkcij – operacij ( 164 znanstvenih) S-V.P.A.M funkcija • računanje z ulomki, kombinacije in permutacije, statistika (odkloni, razdelitve, obratne razčlembe), osnovni izračuni in pretvorbe 9 delavnih spominov,... Kalkulator tehnični Casio fx-991 es • 4 01 Funkcij – operacij ( 309 znanstvenih), 2-vrstični displej, S-V.P.A.M funkcija - funkcija omogoča računanje v istem vrstnem Integrali, Diferenciali, Matrike, Vektorji, računanje z ulomki Kombinacije in Permutacije, Statistika (odkloni, razdelitve, obratne razčlembe), 40 statističnih konstant,... www.mladinska.com

1 kos

 aterijsko napajanje b 139 Funkcij ; operacij 1-vrstični displej računanje z ulomki, procentni račun, kombinacije in permutacije, elementi za računanje polarnih koordinat, 1 delavni spomin, plastične tipke, ohišje s trdim drsnim pokrovom, dimenzije: 18x71×134mm šifra 44015

1 kos

šifra 44030

1 kos

šifra 44031

1 kos

šifra 44013

1 kos

101


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator komercialni namizni Sharp EL-337C

šifra 43905

• • • • • • •

Kalkulator komercialni Sharp EL-233ER

šifra

• • • • • • •

z aslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da napajanje Baterija LR1130 teža: 35 g velikost (cm) 6 x 10,3 x 0,8

Kalkulator komercialni Sharp EL-243S z aslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da pokrovček: Da napajanje: solarno in baterijsko teža: 51 g velikost (cm) 6,4x 10,5 x 1,1

Kalkulator komercialni Sharp EL-250S

1 kos

43977

1 kos

šifra

• • • • • • • • •

z aslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da nastavitev decimalnih mest računanje davkov: Da napajanje: solarno in baterijsko teža: 58 g velikost (cm) 7,1x 11,6 x 1,6

Kalkulator komercialni Sharp EL-310A

43963

1 kos

šifra

• • • • • • •

Katalog pisarniškega materiala II.

246966

šifra

• • • • • • • •

102

1 kos

z aslon: 12-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da napajanje: solarno in baterija LR1130 teža: 165 g velikost (cm) 10,8 x 17,5 x 2,2

z aslon: 8-mestni , nagnjen spomin: Da procenti: Da konstanta: Da napajanje: solarno in baterijsko teža: 76 g Velikost (cm) 8,7 x 11,6 x 2

44051

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator komercialni Sharp EL-334E

šifra

• • • • • • • • • •

z aslon: 10-mestni označevanje stotic: Da spomin: Da spomin skupna vsote ( GT ): Da procenti: Da konstanta: Da računanje davkov: Da tipka 00: Da dvižni podstavek: Da napajanje: solarno in baterijsko LR44

Kalkulator komercialni Sharp EL-376E

254048

1 kos

šifra

• • • • • • • •

zaslon: 8-mestni spomin: Da procenti: Da konstanta: Da pokrovček: Da napajanje: solarno in baterijsko LR1130 teža: 66 g velikost (cm) 7,2x 11,5 x 1,2

Kalkulator tehnični Sharp EL-520 WWH • • • • • • • •

1 2 mestni zaslon število funkcij: 419 število spomina: 9 računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da multiline playback: Da metrične pretvorbe: Da - 44 napajanje: solarno in baterijsko (2xLR44)

Kalkulator tehnični Sharp EL-531 WHWH • • • • • • • • • •

z aslon dvovrstični: 12-mestni mantisa z eksponentom 10 + 2 število funkcij 272 napredna direktna algebrična logika: da št .spominov: 9 multiline playback: Da računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da 3-mestni indikator: Da vzdržljive plastične tipke: Da

Kalkulator tehnični Sharp EL-501WWH

• • • • • • • • • •

1 kos

šifra 44026

1 kos

šifra 44035

1 kos

šifra

z aslon 10-mestni mantisa z eksponentom 8 + 2 število funkcij: 131 spomin: 1 računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da vzdržljive plastične tipke: Da trd trpežen pokrovček: Da napajanje baterijsko (2xLR44) delovanje z baterijo cca. 3.000 ur

Kalkulator tehnični Sharp EL-506WWH • • • • • • • • •

253742

44050

1 kos

šifra z aslon dvovrstični 12-mestni mantisa z eksponentom 10 + 2 število funkcij: 469 napredna direktna algebrična pogika: da št .spominov: 9 multiline playback: Da računanje s konstantami: Da verižne kalkulacije: Da metrične pretvorbe: Da - 44

44022

1 kos

103 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator namizni Olympia cpd-3212 S

šifra 44074

1 kos

• 1 2 mestni računski stroj • bobenski tiskalnik s črnilom za trak, hitrost tiskanja 3,0 vrstice/sekundo • enobarvno tiskanje • 12 mestni fluorescentni zaslon • EURO pretvarjanje, 11 prednastavljivih menjalnih razmerij • 5 programabilnih državnih menjalnih razmerij

Kalkulator namizni olympia CPD-512ER

šifra 44078

• 1 2 mestni računski stroj • Tiskalnik s črnilom za trak, hitrost tiskanja 3,5 vrstice/sekundo • dvobarvno tiskanje (črno/rdeče) • 12 mestni fluorescentni zaslon • EURO pretvarjanje, programabilno menjalno razmerje • računanje s spominom • računanje davka, popusti, pribitki • stikalo za izbiro zaslon/tiskanje/

104 Katalog pisarniškega materiala II.

1 kos


1

INFORMATIKA 1. 22 Kalkulatorji

Kalkulator namizni olympia CPD-5212

šifra 44073

1 kos

• 1 2 mestni računski stroj • bobenski tiskalnik s črnilom za trak, hitrost tiskanja 3,5 vrstice/sekundo • dvobarvno tiskanje (črno/rdeče) • 12 mestni fluorescentni zaslon • EURO pretvarjanje, 11 prednastavljivih menjalnih razmerij • 5 programabilnih državnih menjalnih razmerij • računanje davka, popusti, pribitki

105 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

Blagovna znamka Emtec se je pojavila na svetovnem tržišču pred več kot 75 leti, sprva kot blagovna znamka BASF, ki je bila izumitelj prvega magnetnega traku za snemanje zvoka iz leta 1934. Leta 1973 so pričeli s proizvodnjo disket, leta 1977 pa tudi video kaset. Z letom 1997 se je podjetje preimenovalo v Emtec Magnetics, leta 1999 pa je pričelotudi s produkcijo DVD medijev. Podjetje Dexxon je leta 2006 postalo lastnik podjetja Emtec, svoj program pa so usmerili predvsem na področje hrambenih medijev kot so CD-ji, DVD-ji in proizvodnjo čistil za računalniško opremo. Na Evropskem tržišču so leta 2001 pedstavili USB spominske ključe in spominske kartice. Ponudba USB ključev se konstantno širi, tako oblikovno kot tudi na področju velikosti spomina. Tržišče pa nakazuje tudi smernice nadaljnega razvoja programa podjetja, predvsem na področju multimedije kot so zunanji diski, dodatna oprema za prenosne računalnike, pa tudi nove oblike zapisovanja DVD medijev (Blue-ray), MP3 predvajalnikov in prenosnih računalnikov Gdium.

Diskete Emtec

CD-R plošče Emtec

CD-R plošče Emtec

OEM

opis

šifra

337265

Diskete Emtec 3,5 DS HD F.

41274

OEM

opis

šifra

348462

CD-R Emtec 700 Mb slim case pakirano 10/1 41474

OEM

opis

šifra

348349

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 10/1

41291

10/1

347824

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 25/1

41283

25/1

347826

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 50/1

41289

50/1

CD-R Emtec 700 Mb cake box pakirano 100/1 251646

DVD+R double layer Emtec

106 Katalog pisarniškega materiala II.

škt

OEM

opis

šifra

DVD+R Emtec double layer 8,5Gb 5/1

285727

10/1

100/1

zav


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

DVD+R EMTEC

DVD+RW EMTEC

DVD-R EMTEC

DVD-RW EMTEC

OEM

opis

šifra

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x slim 1/10 posamezno pakiranje

254995

kos

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x cakebox 50/1

252742

zav

360455

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 10/1

41506

10/1

360456

DVD+R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 25/1

247883

25/1

opis

šifra

OEM

DVD+RW 4.7 emtec 4x posamezno pakiranje 41578

kos

DVD+RW Emtec 4,7Gb 4x cake 10/1

254998

zav

opis

šifra

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x slim 1/10 posamezno pakiranje

254996

kos

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x cakebox 50/1

252738

zav

360514

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 10/1

41507

10/1

360515

DVD-R Emtec 4,7Gb 16x, cakebox 25/1

247884

25/1

OEM

opis

šifra

OEM

DVD-RW 4.7 Emtec 4x posamezno pakiranje 41579

kos

DVD-RW Emtec 4,7Gb 4x cake 10/1

zav

254997

107 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

CD-R plošče 52x Imation

CD-R plošče 52x Imation

CD-RW plošče Imation

CD-R Neon Imation plošče

108 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

OEM

opis

šifra

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x slim case

41443

opis

šifra

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x cake box

41406

10+1/1

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x cake box

41408

25/1

CD-R Imation 700 Mb 80 min 52x cake box

41394

50/1

opis

šifra

CD/RW Imation 700 Mb 80 min 4-10x jewel case

41494

opis

šifra

CD-R Imation 700 Mb 52X 10 pk neon

41447

10/1

10/1

10/1


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

CD-R printable Imation plošče

DVD+R Imation

DVD-R Imation

DVD+RW Imation

opis

šifra

CD-R Imation 80min 700Mb slim printable 10/1

302480

zav

CD-R Imation 80min 700Mb printable cake 50/1

41464

zav

opis

šifra

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X cake box

250360

10/1

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252310

25/1

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252743

50/1

DVD+R Imation 4,7 Gb 16X jewel case

41461

10/1

opis

šifra

DVD-R Imation 4,7 Gb 16X cake box

251919

10/1

DVD-R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252309

25/1

DVD-R Imation 4,7 Gb 16X cake box

252741

50/1

DVD-R Imation 4,7 Gb 16x jewel box

41355

10/1

opis

šifra

DVD+RW Imation 4.7Gb 4X jewel case

41580

10/1

DVD+RW Imation 4,7Gb 4X cake 10/1

255128

zav

DVD+RW Imation 4,7Gb 4X cake 25/1

255129

zav

109 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

DVD-RW Imation

DVD+R double layer Imation

Magnetne podatkovne kasete Imation

Čistilna kaseta Imation

110 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

DVD-RW Imation 4,7 GB 4X Jewel Case

41338

10/1

DVD-RW IMATION 4,7GB 4X CAKE

255130

10/1

DVD-RW IMATION 4,7GB 4X CAKE

255070

25/1

opis

šifra

DVD+R IMATION DL DUAL 8,5GB 8X SLIM 10/1

319451

opis

šifra

Imation 4 mm DDS 3 - 12/24 GB - 125 metrov

31483

kos

Imation 4 mm DDS 4 - 20/40 GB - 150 metrov

31509

kos

Imation 4 mm DAT 72/36/72GB DATA TAPE

276635

kos

opis

šifra

Čistilna kaseta Imation 4 mm za DDS HEAD CLEANING

12894

zav

kos


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

Magnetna podatkovna kaseta Imation

Čistilna kaseta Imation

Magnetna podatkovna kaseta Imation

Čistilna kaseta Imation

Magnetne podatkovne kasete Imation

opis

šifra

Imation DLT IV (40/80 GB)

31503

opis

šifra

Imation za DLT head cleaning 20 čistilnih ciklov

12874

opis

šifra

Imation SDLT 1 160/320 GB

251920

kos

Imation SDLT 2 300/600 GB

313110

kos

opis

šifra

Imation sdlt head cleaning

313112

opis

šifra

Imation Lto Ultrium Gen 1

31501

kos

Imation Lto Ultrium Gen 2

260888

kos

Imation Lto Ultrium Gen 3

313114

kos

kos

kos

kos

111 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.23 Optični in magnetni mediji za shranjevanje podatkov

Čistilna kaseta Imation

USB ključi Imation

USB ključi Imation

Škatla za CD Imation

112 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

Imation lto 1,2 in 3 universal cleaning

313117

opis

šifra

USB disk nano 2gb Imation

297270

kos

USB disk nano 4gb Imation

285599

kos

USB disk nano 8gb Imation

366097

kos

opis

šifra

USB disk atom 2gb Imation

411059

kos

USB disk atom 4gb Imation

411060

kos

USB disk atom 8gb Imation

411061

kos

USB disk atom 16gb Imation

411062

kos

USB disk pivot 2gb Imation

411063

kos

USB disk pivot 4gb Imation

411064

kos

USB disk pivot 8gb Imation

411065

kos

opis

šifra

škatla za CD Imation slim neon color 25/1

248489

zav

škatla za CD Imation slim črna 25/1

248486

zav

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Emtec

opis čistilo Emtec za CD in DVD pogone

Pisarniška čistila Emtec

Pisarniška čistila Emtec

opis

šifra 255341

kos

šifra

čistilo Emtec za ohišja antistatik 250 ml

285454

kos

čistilo Emtec za ekrane screan clean

12941

kos

opis čistilo Emtec razpihovalo zraka Air 400 ml

šifra 277316

kos

113 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Emtec

opis čistilni robčki Emtec mokri 100/1

Pisarniška čistila Emtec

opis čistilni robčki Emtec za LCD-TFT ekrane m+s 10/1

Pisarniška čistila Emtec

Pisarniška čistila Emtec

opis

Katalog pisarniškega materiala II.

262376

kos

šifra 12937

kos

šifra

čistilo Emtec za LCD-TFT ekrane

260294

opis

šifra

čistilni robčki mokri za LCD-TFT ekrane 100/1

114

šifra

260295

kos

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Emtec

opis

šifra

čistilni robčki mokri za CD/DVD 100/1

Pisarniška čistila Emtec

opis

kos

šifra

čistilni robčki za ekran mokri refil 100/1

Pisarniška čistila Esselte

260296

248901

OEM

opis

67119

čistilni robčki za monitor (50xsuhi +50xmokri) 12901

kos

šifra kos

115 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Fellowes

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

opis

šifra

99745

čistilni robček Fellowes micro fibra

384724

OEM 2210901

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2210301

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2200001

opis

šifra

čistilni robčki Fellowes Virashield za različne površine 75/1

383298

opis

šifra

čistilni robčki Fellowes Virashield za roke 20/1 400839

opis

šifra

čistina pena Fellowes Virashield zaščita za roke 50ml

404326

•pena za zaščito rok pred bakterijami •učinkovita zaščita tudi pred virusi gripe in prehlada

116 Katalog pisarniškega materiala II.

kos

kos

kos

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Fellowes

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

opis

šifra

99761

čistilni robčki Fellowes mokri univerzalni 100/1

12927

opis

šifra

čistilni robčki Virashield za površine 20/1

407645

opis

šifra

čistilni robčki Virashield za telefon 20/1

407649

opis

šifra

2211501

čistilni robčki Virashield za tipkovnice 12/1

407652

OEM

opis

šifra

čistilni robčki Virashield mokri+suhi 12/1

407657

OEM 2210801

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2211301

Pisarniška čistila Fellowes

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

2211801

kos

kos

kos

kos

kos

117 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Fellowes

OEM

opis

šifra

čistilni set virashield potovalni 5/1

407654

opis

šifra

čistilni set fellowes virashield 3-delni

407658

opis

šifra

čistilni robčki Oficia suhi 25/1

257914

OEM

opis

šifra

338842

8-delni čistilni set 75/1

252724

2211601

Pisarniška čistila Fellowes

OEM 2212701

Pisarniška čistila Oficia

Pisarniška čistila Oficia

118 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

kos

kos

kos

kos


1

INFORMATIKA 1.24 Čistila za pisarniške naprave

Pisarniška čistila Pabo

Pisarniška čistila Pabo

Pisarniška čistila Pabo

OEM

OEM

OEM

opis

šifra

čistilo za ekran set Pabo

12914

opis

šifra

čistlni robčki Pabo mokri 100/1

12924

opis

šifra

čistilni sprej za ekrane Pabo 125ml

12940

kos

kos

kos

119 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

120 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

85331

etui za 32 CD/DVD Fellowes

13115

kos

85332

etui za 64 CD/DVD Fellowes

13100

kos

85335

etui za 224 CD/DVD Fellowes

13080

kos

OEM

opis

šifra

95001

predalnik za podatkovne medije Fellowes

30999

kos


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

Arhivi za CD in DVD Fellowes

OEM

opis

šifra

98200

stojalo z vrati za 20 CD/DVD Fellowes

13093

OEM

opis

šifra

98120

stojalo za 22 CD/DVD Fellowes

13140

OEM

opis

šifra

98230

stojalo za 30 + 18 CD/DVD Fellowes

13315

OEM

opis

šifra

90660

škatla za 100 CD/DVD Fellowes

13086

kos

kos

kos

kos

121 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Škatla s ključavnico Esselte

Stojalo za CD/DVD Esselte

Mapa z ovitkom Esselte

Etui za CD-je Esselte

122 Katalog pisarniškega materiala II.

OEM

opis

šifra

67003

škatla s ključ.Multimedia (50 x CD, 200 x disketa)

13021

kos

67092

škatla s ključem za 160 CD-jev

13085

kos

67228

škatla s ključ. za 120 CD-jev

13079

kos

OEM

opis

šifra

67006

stojalo za 27 CD-jev - IceBlue

13328

OEM

opis

šifra

67091

mapa z ovitkom za 48 CD-jev SR-

13155

OEM

opis

šifra

67222

etui za 24 CD-jev

13131

kos

67223

etui za 48 CD-jev

13109

kos

67224

etui za 96 CD-jev

13102

kos

kos

kos


1

INFORMATIKA 1. 25 Izdelki za hrambo pomnilnih medijev

Škatla za CD-Jewel Esselte

Škatla Spring rack Esselte

Škatla CD-RACK Esselte Compact

Škatla CDR Box Esselte

OEM

opis

šifra

67556

škatla za CD-Jewel 1/10 črne

13265

opis

šifra

67662

škatla SPRING RACK za 30 CD-jev

13090

OEM

opis

šifra

90835

škatla CD-RACK za 10 CD-jev

13330

kos

90836

škatla CD-RACK za 20 CD-jev

13321

kos

OEM

opis

šifra

90954

škatla CDR Box za 40 CD-jev

13120

90955

škatla CDR Box za 80 CD-jev

13094

OEM

škatla

kos

kos kos

123 www.mladinska.com


1

INFORMATIKA 1. 26 Ergonomski pripomočki

Držalo dokumentov Fellowes

OEM

opis

šifra

namizno držalo dokumentov

13349

OEM

opis

šifra

91450

podstavek za monitor do 14kg Fellowes

260471

kos

91456

podstavek za monitor do 36kg Fellowes

256567

kos

podstavek za monitor Professional Fellowes

404327

kos

podstavek za noge Fellowes

53748

kos

podstavek za notesnik Fellowes

368390

kos

21126-70

Počivala Fellowes

8037401 48121 8032001

124 Katalog pisarniškega materiala II.

kos


1

INFORMATIKA 1. 26 Ergonomski pripomočki

Počivala Fellowes

Barvne podloge za miško Fellowes

Podloge za miško z motivi Fellowes

OEM

opis

šifra

91141

podloga za miško s počivalom zapestja, gel

13350

kos

91137

počivalo zapestja, gel

252926

kos

91177

počivalo zapestja, gel

12970

kos

OEM

opis

šifra

29700

podloga za miško modra

13004

kos

29701

podloga za miško rdeča

13003

kos

OEM

opis

šifra

58748

Podloga za miško motiv obala

12986

kos

58713

Podloga za miško motiv valovi

12985

kos

58750

Podloga za miško motiv palme

12980

kos

58712

Podloga za miško motiv potok

21984

kos

58715

Podloga za miško motiv zemlja in luna

12983

kos

125 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI Pisarniški papirji za fotokopiranje in tiskanje

132

Radeče papir

132

Mondi

134

Druge blagovne znamke

138

Računalniški papir in papir v polah

139

Papirji za poslovno korenspodenco

140

Papirni izdelki

142

Role fax, role termo, računski trakovi

142

Papirne kocke

143

Bloki in zvezki

144

Etikete

150

Samolepilni označevalci

158

Kuverte, vrečke in ovojnice

164

Kartonske mape

172

Rinčne, data in prospekt mape

180

Viseče mape in stojala

184

Registratorji

187

Registri - pregradniki

191

Plastične mape

193

Podloge, tablice

198


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.1. Pisarniški papirji - Radeče papir

PAPIR JE NARAVEN, OKOLJU PRIJAZEN PROIZVOD! Pred iznajdbo papirja so različne kulture uporabljale raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij. Vlogo prenašalca informacij skozi čas so prevzemali kamen, glina, les, kovina, papirus, pergament, blago, lubje ter »papir« iz riževih stebel. Kitajski izdelovalci papirja so 500 let dobro varovali skrivnost izdelave papirja. Informacija o tehnologiji izdelave se je okoli leta 610 prvič razširila v Korejo in nato na Japonsko, okoli leta 751 pa se je skrivnost postopka izdelave papirja prenesla v arabske dežele. Takrat so pričeli vlaknu dodajati polnila in lepila. Tehnologija izdelave papirja je v Evropo prišla kasneje, z arabskim osvajanjem Španije. Nova surovina – lesovina – pa se je v Evropi začela uporabljati šele leta 1844. Od takrat pa do danes, se je tehnologija izdelave papirja nenehno izpopolnjevala. Zaradi visokih potreb po lesu proizvodnja papirja podpira ponovno pogozdovanje ter trajnostno upravljanje gozdov na naraven način. Tehnologija izdelave in hitrost izdelave papirja sta na izredno visokem nivoju. Kakovostni papirji, ki jih izdelujejo papirnice po svetu, so izdelani po okoljskih standardih. Izdelavo papirja spremlja vrsta standardov, ki zagotavljajo, da so izdelki okolju prijazni. Najpomembnejši certifikati so FSC, PEFC, Blue Angel. FSC certifikat zagotavlja trajno gospodarjenje z gozdom, kot obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom. PEFC certifikat predstavlja zagotovilo, da les prihaja iz gozdov, ki ustrezajo kriterijem verige skrbništva PEFC standarda. Oznaka Blue Angel se nanaša le na 100 % reciklirane izdelke in določa kriterije glede stopnje kvalitete ponovno uporabljenega papirja in kemikalij.

Radeče papir d.o.o. je vodilna papirnica v Sloveniji. Začetki proizvodnje v dolini Sopote segajo v leto 1736, ko je bil registriran prvi papirni mlin v registru na Dunaju ter dovoljenje za uporabo vodnega znaka ˝Ratschach˝. Industrijska proizvodnja se je v Radečah pričela v zgodnjem 20. stoletju s proizvodnjo papirja za denar in vrednostnih papirjev. Danes proizvajajo večnamenske pisarniške papirje, kartone, vrednostne papirje in kartice.

Papir fotokopirni beli A4 in A3

opis

šifra

R-copy 80g A4

49619

500/zav

R-copy 80g A3

49661

500/zav

Večnamenski pisarniški papir za vsakodnevno uporabo, primeren za tiskanje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov. • • • • •

Papir fotokopirni beli A4 100g

možnost barvnega in ČB odtisa primeren za kopiranje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov višja belina možnost obojestranskega tiskanja in kopiranja papir je proizveden v skladu s standardom ISO 9706 in je odporen proti staranju in spremembi barve

opis

šifra

Nextra laser 100g A4

310522

Visokokakovosten papir za vsakodnevno uporabo • • • • • • • •

132 Katalog pisarniškega materiala II.

možnost barvnega in ČB odtisa primeren za kopiranje in tisk na vseh vrstah tiskalnikov višja belina možnost obojestranskega tiska in kopiranja izjemno gladka površina primeren za tisk najzahtevnejših dokumentov proizveden v skladu s standardom ISO 9706 in je odporen proti staranju in spremembi barve še posebno ga priporočamo za barvne tiskalnike, saj omogoča zelo kakovostne barvne odtise

500/zav


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.1. Pisarniški papirji - Radeče papir

Visokokakovosten barvni papir za vsakodnevno uporabo, primeren za kopiranje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov. • možnost barvnega in ČB odtisa • možnost obojestranskega tiskanja in kopiranja • primeren za tisk zahtevnejših dokumentov • barve so odporne na vpliv svetlobe • na voljo v pastelnih in intenzivnih barvah • papir je proizveden v skladu s standardom ISO 9706 in je odporen proti staranju in spremembi barve

Uporaba: • dopisni papir • tiskanje poročil • izdelava kuvert • tiskanje seminarskih materialov • kopiranje • izdelavo voščilnic • izdelavo knjig • izdelavo brošur in katalogov • izdelavo blokov • izdelavo kock z barvnimi lističi • tiskanje vabil • tiskanje predstavitev • izdelavo promocijski materialov

Embaliranje: • 500 listov v ovojni PP foliji • 5x500 listov v kartonu višje kvalitete • embalaža je odporna na vpliv vlage in svetlobe

Papir R-COPY COLOR pastelne barve

oznaka barve

šifra A4 80g

šifra A3 80g

pastelno rumena

110

265300

288120

500/zav

pastelno krem

120

265298

288115

500/zav

pastelno zelena

130

265296

288113

500/zav

pastelno modra

140

265302

288124

500/zav

pastelno roza

150

265290

288117

500/zav

intenzivne barve intenzivno rumena

210

377752

424200

500/zav

intenzivno oranžna

220

377748

424201

500/zav

intenzivno zelena

230

377751

424202

500/zav

intenzivno modra

240

377737

424203

500/zav

intenzivno rdeča

250

377754

416914

500/zav

740318

49964

color mix 5X40 pastelnih barv

200/zav

133 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi

Skupina Mondi je ena izmed najbolj priznanih svetovnih ponudnic papirja. Svoje enote ima v 35 državah sveta. Nudijo široko paleto visoko kakovostnih pisarniških papirjev, kakor tudi ofset papirjev ter drugih papirnih izdelkov. So vodilni na področju izdelave emabalažnih in fotokopirnih papirjev.

Papir fotokopirni beli A4 in A3

opis

šifra

Univerzal 80g A4

49511

500/zav

Univerzal 80g A3

49637

500/zav

Vsestranski papir • • • •

Papir fotokopirni beli A4 in A3

izjemna belina primeren za vse sodobne kopirne stroje, laserske in injet tiskalnike odlična prehodnost v tiskalnikih tudi pri obojestranskem tiskanju večnamenski papir

opis

šifra

Office 80g A4

49621

500/zav

Office 80g A3

49605

500/zav

Gospodaren pisarniški papir • • • • •

Papir fotokopirni beli A4 in A3

izjemna belina gospodaren standardni papir za ČB tisk višja belina primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske tiskalnike večnamenski papir

opis

šifra

IQ Premium triotec 80g A4

49660

500/zav

IQ Premium triotec 80g A3

299710

500/zav

Papir za visoko učinkovitost • • • • • • • • •

134 Katalog pisarniškega materiala II.

izjemna belina odlična opaciteta prijeten na otip 80 g/m² izdelan z edinstveno tehnologijo TRIOTEC© optimalno vzdrževanje opreme zaradi majhnega prašenja širok izbor gramatur na voljo s CleverGrip (A4, 80 g/m²) certifikat FSC zagotavlja trajnostno upravljanje z gozdovi ODSLEJ s tehnologijo ColorLok™ (up to 160g/m²)


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi

Papir fotokopirni barvni A4 in A3 90 - 250g

opis

šifra

Color copy 90g bel za barvno fotokopiranje A4

285381

500/zav

Color copy 100g bel za barvno fotokopiranje A4

49635

500/zav

Color copy 120g bel za barvno fotokopiranje A4

49576

500/zav

Color copy 160g bel za barvno fotokopiranje A4

52673

250/zav

Color copy 200g bel za barvno fotokopiranje A4

52676

250/zav

Color copy 220g bel za barvno fotokopiranje A4

49575

250/zav

Color copy 250g bel za barvno fotokopiranje A4

49505

250/zav

Color copy 100g za barvno fotokopiranje A3

49634

500/zav

Color copy 120g za barvno fotokopiranje A3

49916

500/zav

Color copy 160g za barvno fotokopiranje A3

49580

250/zav

Color copy 200g za barvno fotokopiranje A3

49568

250/zav

Color copy 250g. za barvno fotokopiranje A3

255454

250/zav

Uncoated (nepremazni) papir • ostri izpisi in posebej obdelana površina za sijajno barvno reprodukcijo • odlična formacija papirja za brezhibno enakomeren prenos tonerja • izjemna učinkovitost z visokozmogljivimi tiskalniki; brezhibno raven • zmanjšanje obrabe tiskalnih strojev • odporen na vročino; ni strupen; odporen proti staranju • certifikat ISO 9706; okolju prijazna proizvodnja • Prozorno pakiranje omogoča, da preostanek papirja v zavitku ponovno zaprete, ko ga ne potrebujete.

135 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi

Papir COLOR IQ

Barvni papirji za raznovrstno uporabo • bogata izbira barv • izredna enakomernost barve • neškodljiva barva v skladu z evropskim standardom za varne igrače • izredna prehodnost v tiskalnikih • mešani zavitki papirja (več barv) • majhni zavitki papirja • prozorno pakiranje papirja omogoča, da preostanek papirja v zavitku ponovno zaprete, ko ga ne potrebujete več • ceertifikat FSC zagotavlja trajnostno upravljanje z gozdovi

136 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.2. Pisarniški papirji - Mondi Papir COLOR IQ pastelne barve

oznaka barve

šifra A4 80g

šifra A3 80g

vanilija

be66

49676

49699

500/zav

49957

19846

250/zav

smetana

cr20

49734

49689

500/zav

49956

49979

250/zav

rumena

ye23

49713

49695

500/zav

49960

49975

250/zav

losos

sa24

49715

49696

500/zav

-

49969

250/zav

flamingo

opi74

49728

34361

500/zav

-

-

-

roza

pi25

49723

49697

500/zav

49959

348858

250/zav

zelena

gn27

49721

49690

500/zav

-

49976

250/zav

svetlo zelena

mg28

49719

49698

500/zav

49955

351013

250/zav

sinje modra

obl70

49727

34362

500/zav

-

-

-

modra

bl29

49718

49692

500/zav

-

49977

250/zav

svetlo modra

mb30

49722

49693

500/zav

49968

49973

250/zav

kanarčkovo rumena

cy39

49730

278908

500/zav

259266

49962

250/zav

intenzivno rumena

ig50

49708

280984

500/zav

-

380555

250/zav

sončno rumena

sy40

49729

49669

500/zav

49961

49980

250/zav

opečnato rdeča

zr09

49677

49670

500/zav

-

-

-

oranžna

or43

49678

49706

500/zav

259264

332900

250/zav

koralno rdeča

co44

49720

49707

500/zav

292288

49971

250/zav

lipovo zelena

lg46

49714

49701

500/zav

-

380868

250/zav

svetlo zelena

mA42

49726

49705

500/zav

49958

351538

250/zav

vodeno modra

ab48

49716

49668

500/zav

348182

262097

250/zav

limonino rumena

zg34

49724

49700

500/zav

49970

250/zav

zlata

go22

49710

49694

500/zav

49978

250/zav

barva starega zlata

ag10

49679

49673

500/zav

250/zav

levanda

la12

49736

49665

500/zav

250/zav

siva

gr21

49731

49704

500/zav

neonsko oranžna

neoor

49712

49703

500/zav

neonsko zelena

neogn

49725

49702

500/zav

neonsko rumena

neogb

49943

49671

500/zav

neonsko roza

neopi

49711

49672

500/zav

4x50 neonskih barv

n-rb

49967

200/zav

5x50 intenzivnih barv

i-rb

49998

250/zav

5x50 pastelnih barv

p-rb

49997

250/zav

5x50 trend barv

t-rb

49966

250/zav

šifra A4 120g šifra A4 160g

intenzivne barve

trend barve

34338

neon barve

mix barve

137 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.1.3. Pisarniški papirji drugih blagovnih znamk

Papir fotokopirni XEROX beli A4 in A3

opis

šifra

Xerox Business 80g A4

49609

500/zav

Xerox Business 80g A3

49615

500/zav

• • • •

Papir fotokopirni DATA COPY beli A4 in A3

primeren za kopiranje ter tisk na vseh vrstah tiskalnikov možnost barvnega in ČB odtisa možnost obojestranskega tiskanja in kopiranja primeren je za večje in manjše naklade

opis

šifra

Data copy 80g A4

258805

500/zav

Data copy 80g A3

350255

500/zav

• • • •

Papir fotokopirni IBM beli A4 in A3

opis

šifra

All Business 80g A4

49654

500/zav

All Business 80g A3

49602

500/zav

• • • • • •

Papir fotokopirni IBM beli A4 in A3

Katalog pisarniškega materiala II.

izjemna belina odlična opaciteta primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske ter inkjet tiskalnike ČB in barvno fotokopiranje inkjet in lasersko tiskanje obojestransko fotokopiranje in tiskanje

opis

šifra

All Day 80g A4

49651

500/zav

All Day 80g A3

49597

500/zav

• • • • • •

138

gladek papir izjemne beline gospodaren standardni pisarniški papir za ČB tisk primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske tiskalnike večnamenski papir

izjemna belina odlična opaciteta primeren za vse sodobne kopirne stroje in laserske ter inkjet tiskalnike ČB in barvno fotokopiranje inkjet in lasersko tiskanje obojestransko fotokopiranje in tiskanje


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.2. Računalniški papirji in papirji v polah

OBRAZCI PO MERI Potrebujete obrazce narejene po vaših željah? Ne odlašajte, pokličite naše prodajalce v najbližje prodajno mesto. Z veseljem vam bomo svetovali, izpeljali vso pripravo tiska in dostavili končni proizvod na želen naslov. Naslove in telefonske številke najdete na zadnjih straneh kataloga. Papir neskončni A4

234 mm

Papir za matrične tiskalnike, zložen, perforiran, ob strani ima luknjice za vodila na tiskalniku. Papir neskončni A3

380 mm

opis

šifra

bianco 234 x 12 1+0 70 gr

296398

2000/krt

bianco 234 x 12 1+0

49397

2000/krt

bianco 234 x 12 1+0 mikro perforacija

49396

2000/krt

bianco 234 x 12 1+1

49385

1000/krt

bianco 234 x 12 1+1 mikro perforacija

49386

1000/krt

bianco 234 x 12 1+2

49357

750/krt

bianco 234 x 12 1+2 mikro perforacija

49356

750/krt

bianco 234 x 12 1+3

49359

500/krt

bianco 234 x 12 1+3 mikro perforacija

49358

500/krt

zebra 234 x 12 1+0 70 gr

296403

2000/krt

zebra 234 x 12 1+0

319719

2000/krt

zebra 234 x 12 1+1

381894

1000/krt

zebra 234 x 12 1+2

390660

750/krt

bianko 321 x 8 1+0

311666

2000/krt

bianko 321 x 8 1+1

298634

1000/krt

bianko 321 x 8 1+2

247923

750/krt

bianko 321 x 8 1+3

332881

500/krt

opis

šifra

bianco 380 x 12 1+0 70g

296387

2000/krt

bianco 380 x 12 1+0

260865

2000/krt

bianco 380 x 12 1+1

261108

1000/krt

bianco 380 x 12 1+2

385908

750/krt

zebra 380 x 12 1+0

317969

2000/krt

zebra 380 x 12 1+0 mikro perforacija

395422

2000/krt

296401

2000/krt

zebra 380 x 12 1+0 70g

Papir v polah - trgovski

opis

šifra

papir v polah A3 formata, visoki karo

49252

200/zav

papir v polah A3 formata, črtani

49254

200/zav

papir v polah A3 formata, mali karo

49253

200/zav

papir v polah A3 formata, brez črt

49255

200/zav

70g papir potiskan z rastrom, format A3, po sredini prepognjen, pakiran po 200 pol v zavitku. Paus papir Diamant

format/rola

gramatura

šifra

A4

92 gr

49447

250/zav

A3

92 gr

49451

250/zav

A4

102 gr

49449

250/zav

62cm x 50m

102 gr

330117

rola

91,4cm x 50m

102 gr

49480

rola

Transparentni papir za laserski tiskalnik in fotokopiranje, ter za ročno pisavo s tušem in svinčnikom. Dobavljiv v različnih formatih in gramaturah. www.mladinska.com

139


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.4 Papirji za poslovno korespodenco

Eleganten papir za oblikovanje • zelo primeren za poslovno korespodenco • posebna škatla, ki se enostavno odpre in zapre, zagotavlja najboljšo zaščito za preostali papir • prosojno okence omogoča izbiro barv in strukture • papir z manjšo gramaturo 80, 100 in 120g je pakiran v zavitke formata A4 po 50 listov • papir z večjo gramaturo 220, 250g je pakiran v zavitke formata A4 po 20 listov Uporaba: • poslovne vizitke • papir z glavo po meri • poštne tiskovine • pomembni dokumenti • certifikati • vabila in voščilnice

Papir top style oznaka barve

opis

barva

A4/90g laid

bela

00

416400

50/zav

A4/90g laid

slonokoščena

02

416401

50/zav

šifra

A4/90g laid

krem

32

416402

50/zav

A4/220g laid

bela

00

416403

20/zav

A4/220g laid

slonokoščena

02

416404

20/zav

A4/220g laid

krem

32

387251

20/zav

A4/100g fine linen

bela

00

416393

50/zav

A4/100g fine linen

slonokoščena

02

416395

50/zav

A4/250g fine linen

bela

00

416396

20/zav

A4/250g fine linen

snonokoščena

02

416398

20/zav

A4/100g linear

bela

00

416405

50/zav

A4/100g linear

slonokoščena

02

416424

50/zav

A4/250g linear

bela

00

416406

20/zav

A4/250g linear

slonokoščena

02

416407

20/zav

A4/100g tradition

bela

00

416413

50/zav

A4/100g tradition

slonokoščena

02

416414

50/zav

A4/100g tradition

krem

32

416415

50/zav

A4/250g tradition

bela

00

416417

20/zav

A4/250g tradition

slonokoščena

02

416418

20/zav

A4/250g tradition

krem

32

416419

20/zav

A4/120g metallic

biserna

PM

416408

50/zav

A4/250g metallic

biserna

PM

416409

20/zav

A4/120g smooth

bela

00

416411

50/zav

A4/120g smooth

slonokoščena

02

416442

50/zav

A4/250g smooth

bela

00

416412

20/zav

A4/250g smooth

slonokoščena

02

389265

20/zav

A4/200g marmor

bela

00

379808

20/zav

A4/200g marmor

krem

30

379813

20/zav

140 Katalog pisarniškega materiala II.


2.4 Papirji za poslovno korespodenco

8SRUDEDSRVORYQHYL]LWNHSDSLU]JODYR

SRPHULSRĂĽWQHWLVNRYLQHSRPHPEQLGRNXPHQWL FHUWLILNDWLYDELODLQYRĂĽÄ€LOQLFH

U72367</(3UHGQRVWLL]GHOND

RSULPHUHQ]DSRVORYQRNRUHVSRQGHQFR HEQDĂĽNDWODNLVHHQRVWDYQRRGSUHLQ]DSUH]DJRWDYOMD EROMĂĽR]DĂĽÄ&#x20AC;LWR]DSUHRVWDOLSDSLU VRMQRRNHQFHYDPRPRJRÄ&#x20AC;DGDL]EHUHWHEDUYRLQVWUXNWXUR LU]PDQMĂĽRJUDPDWXURLQJPòMHSDNLUDQY LWNHIRUPDWD$SROLVWRY LU]YHÄ&#x20AC;MRJUDPDWXURLQJPòMHSDNLUDQY]DYLWNH PDWD$SROLVWRY *UDPDWXUD JPò

²

)RUPDWL ',1$UWH72367</(3UHGQRVWLL]GHOND

SROQDVNODGQRVWVSDSLUMHP72367</( YDELODYRĂĽÄ&#x20AC;LOQLFH]DVHEQRLQSRVORYQRNRUHVSRQGHQFR NXYHUWHVRIRUPDWD[PPVWUDNRPLQEUH]RNQD LUDQHSRNRVRY

2Ăż,/$ Kuverte Top style 2367</(]PDQMĂĽRJUDPDWXURVHODKNRXSRUDEOMD]DODVHUVNLLQLQNMHWWLVN â&#x20AC;˘ popolna skladnost s papirjem Top style GD]DWLVNQDSDSLU72367</(]YHÄ&#x20AC;MRJUDPDWXURXSRUDELWHSRGDMDOQLN]DURÄ&#x20AC;QR â&#x20AC;˘ za vabila, voĹĄÄ?ilnice, zasebno in poslovno korespodenco QMHSDSLUMDLQSUHYHULWHQDYRGLOD]DWLVNDOQLN3ULSRURÄ&#x20AC;DPRGDSDSLU7RS6W\OH] â&#x20AC;˘ vse kuverte so formata 110 x 220 mm s trakom in brez okna, DQRSRYUĂĽLQRXSRUDEOMDWHVDPR]DODVHUVNLWLVN=DEROMĂĽR]DĂĽÄ&#x20AC;LWRSUHGVYHWORER po 20 kosov NDWODVSDSLUMHPYHGQR]DSUWDNDGDUMHQHXSRUDEOMDWH

*UDPDWXUD JPò

2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI

²HOHJDQWHQSDSLU]DREOLNRYDQMH

7UDGLWLRQ ZKLWHLYRU\ FKDPSDJQH JP /DLG ZKLWHLYRU\ FKDPSDJQH JP /LQHDU ZKLWHLYRU\ JP 6PRRWK ZKLWHLYRU\ JP )LQH/LQHQ ZKLWHLYRU\ JP 0DUPRU ZKLWHFKDPRLV JP 0HWDOOLF SHDUO JP

pakirane ²

)RUPDWL PP

[

RSVW\OHSDSHUFRP

Kuverte top style opis

barva

100g f.linen

bela

100g f.linen.

dimenzija

naÄ?in zapiranja

ĹĄifra

00

110 x 220

silikonsko

 416538

20/zav

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416541

20/zav

110g metal..

biserna

pm

110 x 220

silikonsko

 416553

20/zav

120g laid

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416542

20/zav

120g laid.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416545

20/zav

120g laid

krem

32

110 x 220

silikonsko

 416546

20/zav

120g linear

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416548

20/zav

120g linear.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416549

20/zav

120g smooth

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416554

20/zav

120g smooth.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416555

20/zav

120g tradition

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416556

20/zav

120g tradition.

slonokoĹĄÄ?ena

02

110 x 220

silikonsko

 416557

20/zav

120g tradition

krem

32

110 x 220

silikonsko

 416558

20/zav

90g marmor

bela

00

110 x 220

silikonsko

 416551

20/zav

90g marmor

krem

30

110 x 220

silikonsko

 416552

20/zav

oznaka barve

141 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.4.1. Papirni izdelki - role fax, role termo, računski trakovi

Role fax

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x dolžina navitja v m in premerom tulca v mm. Izdelane so iz termo papirja. Role termo

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x dolžina navitja v m in premerom tulca v mm. Izdelane so iz termo papirja.

Računski trakovi - enojnik

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x premer role v mm in premerom tulca v mm.

142 Katalog pisarniškega materiala II.

opis

šifra

rola fax 210mm x 18m ø 12

39676

20 kos

rola fax 210mm x 30m ø 25

39617

10 kos

rola fax 210mm x 30m ø 12

39651

12 kos

rola fax 210mm x 50m ø 25

39679

6 kos

rola fax 210mm x 50m ø 12

39623

8 kos

rola fax 210mm x 100m ø 25

39654

6 kos

rola fax 216mm x 18m ø 12

39640

20 kos

rola fax 216mm x 30m ø 12

39646

12 kos

opis

šifra

rola termo 28mm x 30m ø 12

249431

14 kos

rola termo 37mm x 18m ø 12

39662

14 kos

rola termo 37mm x 30m ø 12

39655

14 kos

rola termo 38mm x 60m ø 12

39671

10 kos

rola termo 44mm x 50m ø 12

39657

10 kos

rola termo 57mm x 25m ø 12

39666

10 kos

rola termo 57mm x 30m ø 12

39660

14 kos

rola termo 57mm x 50m ø 12

39673

10 kos

rola termo 60mm x 25m ø 12

39665

14 kos

rola termo 76mm x 50m ø 12

39641

10 kos

rola termo 76mm x 60m ø 12

39682

10 kos

rola termo 76mm x 80m ø 12

249432

6 kos

rola termo 79mm x 50m ø 12

39632

10 kos

rola termo 80mm x 30m ø 12

39667

14 kos

rola termo 80mm x 50m ø 12

39672

10 kos

rola termo 80mm x 60m ø 12

39652

10 kos

rola termo 80mm x 80m ø 12

39774

6 kos

rola termo 110mm x 30m ø 12

39644

14 kos

opis

šifra

rola rač. ADS 38 37,5 mm x 70mm x 12 1+0

39741

10 kos

rola rač. 44mm x 55mm x 12 1+0

39740

10 kos

rola rač. 44mm x 70mm x 12 1+0

39744

10 kos

rola rač. 57mm x 35mm x 12 1+0

39736

14 kos

rola rač. 57mm x 50mm x 12 1+0

39735

14 kos

rola rač. 57mm x 70mm x 12 1+0

39745

10 kos

rola rač. 69mm x 50mm x 12 1+0

39737

10 kos

rola rač. 69mm x 70mm x 12 1+0

39766

10 kos

rola rač. 76mm x 70mm x 12 1+0

39748

10 kos


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.4.2. Papirni izdelki - papirne kocke

Računski trakovi s kopirnim trakom - dvojnik

opis

šifra

rola rač. 57mm x 70mm x 12 1+1

39726

10 kos

rola rač. 69mm x 70mm x 12 1+1

39728

10 kos

rola rač. 76mm x 70mm x 12 1+1

39732

10 kos

rola rač. POS SC/SC 57mm x 60mm x 12 1+1

39759

10 kos

rola rač. POS SC/SC 57mm x 50mm x 12 1+1

39762

14 kos

• Dimenzija je opredeljena kot širina role v mm x premer role v mm in premerom tulca v mm.

Kocke papirne v ohišju

opis

šifra

kocka v PVC ohišju s predali bela 79 x 92 x 57 mm

39835

24 kos

kocka v PVC ohišju s predali 5-barv 79 x 92 x 57 mm

39834

24 kos

kocka v PVC ohišju s predali bela 102 x 86 x 56 mm

39789

20 kos

kocka v PVC ohišju barvna 102 x 86 x 56 mm

39818

20 kos

kocka v PVC ohišju barvna 90 x 75 x 56 mm

265952

20 kos

Samostojni lističi za sporočila, nelepljeni v PVC ohišju s predalčki za svinčnike in brez. Dimenzija v opisu je dimenzija velikosti lističev, ki so primerni za vlaganje v PVC ohišje.

Kocke papirne nelepljene

opis

šifra

kocka vložni listi beli 102 x 86 x 56 mm

39848

20 kos

kocka vložni listi beli 90 x 75 x 56 mm

39849

20 kos

kocka vložni listi barvni 102 x 86 x 56 mm

39843

20 kos

kocka vložni listi barvni 90 x 75 x 56 mm

39842

20 kos

Samostojni lističi za sporočila, nelepljeni namenjeni vlaganju v PVC ohišje.

Kocke papirne lepljene

opis

šifra

kocka lepljena barvna špiral 135 x 60 mm

39833

24 kos

kocka lepljena bela 90 x 90 x 90 mm

39793

16 kos

kocka lepljena barvna 90 x 100 x 90 mm

39817

18 kos

kocka lepljena barvna 95 x 95 x 95 mm

39829

16 kos

143 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Bloki kolegij Axis, Biroline

opis*

format

šifra

D 50L špiralni s perforacijo Biroline

A5

39964

70 kos

D 50L špiralni s perforacijo Biroline

A4

39944

40 kos

D 50L špiralni s perforacijo Axis

A5

318475

120 kos

D 50L špiralni s perforacijo Axis

A4

318473

80 kos

* D - črtan

Kolegij blok velikosti A4 ali A5, s spiralo na levi strani. Iz 70 g brezlesnega papirja s perforacijo, mehke platnice. Axis bloki so luknjani.

Bloki kolegij

opis*

format

šifra

D 50L 740137

A4

39934

50 kos

K 50L 740138

A4

25985

50 kos

GL 50L 740136

A4

26005

50 kos

GL 50L 740139

A5

26019

100 kos

D 50L 740140

A5

39952

100 kos

K 50L 740141

A5

39949

100 kos

format

šifra

D 50L lepljen + perforiran Axis

A4

318479

20 kos

D 50L lepljen + perforiran Axis

A5

318481

80 kos

D 50L lepljen Biroline

A4

39956

50 kos

D 50L lepljen Biroline

A5

39966

100 kos

* D - črtan K - karo GL - gladki

Bloki stenogram Axis, Biroline

opis

* D - črtan

Stenogramski bloki velikosti A4 in A5 lepljeni zgoraj, 70 g papir.

Bloki drugi

opis

šifra

K blok text št.2 50L. 110 x 70 740180

39987

450 kos

K blok text št.3 50L. 130 x 80 740181

39986

300 kos

K blok text št.4 50L. 160 x 90 740182

39972

50 kos

K blok text št.5 50L. 170 x 100 740183

39981

50 kos

* K - karo

Bloki v različnih velikostih lepljeni zgoraj, 70 g pisalni papir.

144 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Bloki drugi

opis

šifra

blok biro A6 GL 50L 150 x 100 740161

26045

200 kos

blok biro A6 K 50L 150 x 100 740163

256785

200 kos

blok biro A6 D 9mm 50L150 x 100 740162

26041

200 kos

blok biro A5 GL 50L 740156

26026

100 kos

blok biro A5 K 50L 740158

26025

100 kos

blok biro A5 D 9mm 50L 740157

26028

100 kos

blok biro A4 GL 50L 740151

26012

50 kos

blok biro A4 K 50L 740153

25995

50 kos

blok biro A4 D 9mm 50L 740152

25994

50 kos

blok biro A4 VK 50L 740154

25993

50 kos

* D - črtan K - karo VK - visoki karo GL - gladki

Blok milimeterski

format

obseg

šifra

A3

20 listov

39936

10 kos

A4

20 listov

39945

10 kos

Milimetrski blok za tehnični risanje iz 90 g papirja.

Zvezki pisarniški Biroline

opis

šifra

knjiga A5 100 D dopisna

40010

50 kos

knjiga A4 100 D dopisna

40057

25 kos

* D - črtan

Dopisna knjiga velikosti A4 in A5. 100 listni, 60 g papir, broširana vezava s plastificiranimi platnicami.

Zvezki pisarniški

opis

šifra

knjiga A4 100 D enobarvna

40074

45 kos

knjiga A4 100 D z abecedo

249653

45 kos

knjiga A5 100 D enobarvna

40089

90 kos

knjiga A5 100 D z abecedo

249654

114 kos

knjiga A4 100 K enobarvna

40075

45 kos

knjiga A4 100 VK enobarvna

40076

45 kos

knjiga A4 200 D enobarvna

40007

27 kos

* D - črtan VK - visoki karo K - karo

• V ezani v trdi vezavi - šivani, 100 in 200 listni, plastificirane trde platnice, slovenska abeceda.

145 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Zvezki pisarniški

opis

šifra

zvezek A4 D True Colors

24951

10 kos

zvezek A4 K True Colors

24950

10 kos

zvezek A5 D True Colors

25144

10 kos

*D - črtan K - karo

Zvezek je 40 listni iz 80 g papirja

Zvezek s trdimi platnicami

opis

šifra

zvezek s trdimi platnicami A4 D True Colors

24505

6 kos

zvezek s trdimi platnicami A4 K True Colors

24506

6 kos

zvezek s trdimi platnicami A5 D True Colors

24542

10 kos

* D - črtan K - karo

 vezek s trdimi platnicami velikosti A4 ali A5 ali A6, z notranjostjo iz 60 g Z pisalnega papirja, 50 listni.

Zvezki špiralni

opis

šifra

zvezek špiralni A4 D True Colors

24744

10 kos

zvezek špiralni A4 K True Colors

24743

10 kos

zvezek špiralni A5 D True Colors

24753

10 kos

* D - črtan K - karo

 piralni zvezek velikosti A4 ali A5 z notranjostjo iz Š 60 g pisalnega papirja, je perforirani z možnostjo arhiviranja (4 luknje).

146 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Zvezki špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A5 K Oxford International

405051

10 kos

zvezek špiralni A5 D Oxford International

278349

10 kos

zvezek špiralni A4 K Oxford International

405055

10 kos

zvezek špiralni A4 D Oxford International

367605

10 kos

zvezek špiralni, trda platnica, A4 K Oxford International

25947

10 kos

zvezek špiralni, trda platnica, A4 D Oxford International

39920

10 kos

* D - črtan K - karo

Zvezek špiralni 80 listni, iz 80 g papirja, s perforacijo in z možnostjo arhiviranja (4 luknje), z eno pregrado, ki jo je mogoče prestavljati med listi in z enim kartonskim žepom

Zvezki črtan Oxford

opis zvezek A4 črtan Oxford International

šifra 20431

10 kos

Zvezek s tršo platnico, 80 listni, iz 80 g papirja, z 2 cm robom na obeh straneh lista

Zvezki špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A4 K + mapa z elastiko Oxford International 282034

10 kos

zvezek špiralni A4 D + mapa z elastiko Oxford International 282038

10 kos

* D - črtan K - karo

Zvezek špiralni 80 listni, iz 80 g papirja, s perforacijo in z možnostjo arhiviranja (4 luknje) ter z mapo z elastiko na koncu zvezka.

147 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Zvezki špiralni Oxford

opis

šifra

zvezek špiralni A4 K, s 6. pregradami ter mapo z elastiko

405063

10 kos

* K - karo

Zvezek špiralni 80 listni, iz 80 g papirja, s perforacijo in z možnostjo arhiviranja (4 luknje), s 6. pregradami ter z mapo z elastiko na koncu zvezka.

Adresar špiralni Oxford

opis

šifra

adresar A5 na špiralo

282060

10 kos

Adresar A5 na špiralo ter z dvema žepoma

Vložni listi Oxford

opis

šifra

vložni listi A4 črtan z ojačanim robom

249284

10 kos

vložni listi A4 karo z ojačanim robom

249285

10 kos

V zavitku je 40 vložnih listov, iz 80 g papirja. Listi so ojačani.

148 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5.3 Papirni izdelki - Bloki in zvezki

Beležka

opis

šifra

beležka A6 D True Colors

26048

10 kos

* D - črtan in K (sortirano)

Beležka velikosti 10x15 z notranjostjo iz 60 g pisalnega papirja, 104 strani.

Beležka s trdimi platnicami

opis

šifra

beležka s trdimi platnicami A6 D True Colors

25991

12 kos

* D - črtan

Blok B

opis

šifra

blok B A4 D True Colors

20544

5 kos

bllok B A5 D True Colors

20550

5 kos

* D - črtan

Blok velikosti A4 ali A5 z notranjostjo iz 80 g papirja, 50 listni, z možnostjo arhiviranja (4 luknje).

149 www.mladinska.com


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Prodajni program podjetja Avery Zweckform iz Nemčije obsega etikete, papir, kartonske predloge in folije ter različne izdelke za dom in šolo. Tradicija (podjetje Zweckform je bilo ustanovljeno leta1946, združitev z Avery 1998), kvalitetni izdelki, inovativne ideje in skrb za okolje omogočajo podjetju, da ohranja vodilno mesto med evropskimi proizvajalci etiket.

DesignProTM 5

DesignProTM 5 je profesionalno orodje za oblikovanje in tiskanje, ki so ga razvili v Avery Zweckform-u. S pomočjo DesignProTM 5 je oblikovanje in tiskanje etiket, vizitk, čestitk in drugih poliesterskih in papirnatih predlog resnično enostavno in učinkovito. Več kot 800 Avery Zweckform-ovih predlog je že pripravljenih za uresničitev vaših potreb in želja. Enostavno izberite želeno predlogo, jo oblikujte in natisnite potrebno število kopij. Neštete možnosti oblikovanja: • oblikovanje vsake etikete na istem listu posebej, • vnos besedila v polkrogu, krogu ali elipsi, • pravokotniki, krogi, črte, • črtna koda (10 različnih tipov za industrijo in trgovine), • uporaba večine grafičnih formatov (BMP, WMF, TIF, JPG, PCD, PCX, EPS itd.), • funkcija števca (numeričnega in alfanumeričnega), • vnos podatkov s pomočjo ODBC vmesnika (Access, Excel, dBase, Text itd.), • kreiranje lastne baze podatkov (dBase), • avtomatsko branje imenikov za varnostne kopije, • praktične funkcije (sistemski datum, sistemska ura, funkcija za zaklepanje in sidranje predmetov, prikaz nenatisljivih robov...), • mreža, vodila in ravnilo za natančno poravnavo predmetov, • prosto premikanje predmetov, • funkcija potegni in spusti, • možnost uporabe vseh datotek, narejenih s programi WinLabel, CardMaker, LabelPro, Design-Your-CD), • program preveden v različne jezike. Čarovnik za Avery 3.1 Čarovnik za Avery vam na preprost način, korak za korakom, razloži, kako oblikovati in tiskati na Avery Zweckform-ove etikete, kartonske predloge in vizitke. Ne glede na to ali želite tiskati etikete z naslovi iz podatkovne baze ali cele strani enakih etiket, vam bo Čarovnik za Avery pomagal to narediti na preprost in učinkovit način. Značilnosti: • možnost vstavljanja grafik in fotografij, • črtna koda, • uporaba v programih Microsoft® Word, Excel, Access in Outlook. Novosti v verziji 3.1: • posodobitev baze z novimi programi, • možnost vodoravnega ali navpičnega izpisa predlog z naslovi, • dodatna funkcija Predogled tiskanja, • nov uporabniški vmesnik.

150 Katalog pisarniškega materiala II.


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

artikel dimenzije ĹĄifra

Univerzalne etikete, bele

3666

Velika izbira razliÄ?nih dimenzij etiket omogoÄ?a ĹĄiroko paleto uporabe. Nova tehnologija QuickPEEL omogoÄ?a preprostejĹĄe odlepljanje etiket od podlage in je na voljo za doloÄ?ene formate etiket. Nova verzija programa Ä&#x152;arovnik za Avery 3.1 omogoÄ?a enostavno oblikovanje in tiskanje. Tiskanje z zaupanjem; tehnologija QCT prepreÄ?uje iztiskanje lepila in varuje obÄ?utljive dele tiskalnika.

 

 

 

   

  

 www.mladinska.com

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

, 

 

 

 

 

 

 

 ,

38x21,2

57393

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6121

38x21,2

57641

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3650

48x21

304080

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3667

48,5x16,9

57426

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3657

48,5x25,4

57427

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4780

48,5x25,4

57647

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3668

52,5x21,2

57420

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3651

52,5x29,7

57479

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3670

64x36

304078

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6170

64x36

304070

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3671

64x45

304077

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6171

64x45

304068

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3672

64x50

304075

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3658

64,6x33,8

57421

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3420

70x16,9

57440

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3421

70x25,4

57439

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3489

70x29,7

57478

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3479

70x32

57429

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3664

70x33,8

57424

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3422

70x35

57403

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3475

70x36

57432

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3490

70x36

57644

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3474

70x37

57433

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3481

70x41

57428

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3652

70x42,3

57480

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3669

70x50,8

57443

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3661

70x67,7

57423

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3678

97x37

304074

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3659

97x42,3

57444

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4781

97x42,3

57741

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3679

97x55

304071

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3660

97x67,7

57422

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

4782

97x67,7

57652

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3665

105x33,8

57425

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3423

105x35

57438

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3484

105x37

57477

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3477

105x41

57431

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3653

105x42,3

57418

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3424

105x48

57437

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3425

105x57

57436

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3426

105x70

57435

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3427

105x74

57434

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3483

105x148

57442

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6120

105x148

276999

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3655

210x148

57419

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3418

200x297

57441

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

3478

210x297

57430

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

6119 L3415100 L3416100 L6043100 L604325

210x297

57659

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 40

57392

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 60

57389

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 117

57390

100

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ă&#x2DC; 117

57588

25

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

151


2

PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI 2.5 Etikete

Etikete, zelo odporne (Heavy Duty) Za daljšo trajnost, ko označujete svojo lastnino ali osnovna sredstva, ali ko oblikujete opozorilne napise. Odporne na olje, ummazanijo, temperaturne razlike, vlago in mehanske poškodbe. Idealne za zunanjo uporabo. Nova verzija programa Čarovnik za Avery omogoča enostavno oblikovanje in tiskanje.

artikel

barva

L4778-20

bela

45,7x21,2

57373

20

bela

63,5x33,9

57714

20

L4776-20

bela

99,1x42,3

57475

20

L4774-20

bela

99,1x139

57476

20

L4775-20

bela

210x297

57474

20

L7090-10

bela

190x135

406525

10

L7091-10

bela

190x275

406526

10

J4773-10

bela

63,5x33,9

57522

10

J4774-10

bela

99,1x139

416071

10

J4775-10

bela

210x297

57523

10

L6008-20 srebrna

25,4x10

57263

20

L6009-20 srebrna

45,7x21,2

57407

20

L6011-20

srebrna

63,5x29,6

57409