Page 2

Več uporabnega znanja po sodobni metodi MATEMATIKA 6 samostojni delovni zvezek, 1. del Cena: 8,40 € 9789610143582

MATEMATIKA 6 samostojni delovni zvezek, 2. del Cena: 8,40 € 9789610143499

MATEMATIKA 6 učbenik Cena: 18,90 € 9789610143550

MATEMATIKA 7 samostojni delovni zvezek, 1. del Cena: 8,40 € 9789610144656

MATEMATIKA 7 samostojni delovni zvezek, 2. del Cena: 8,40 € 9789610144663

V PRIPRAVI: MATEMATIKA 8 samostojni delovni zvezek, 1. del

MATEMATIKA 8 samostojni delovni zvezek, 2. del

Izid

MAREC 2018 Slika je simbolična

MATEMATIKA 6 IN MATEMATIKA 7

Skozi postopno rešene zglede se učenci učijo postopka reševanja nalog

Samostojna delovna zvezka za poučevanje matematike v 6. in 7. razredu osnovne šole – s poudarkom na uporabnosti matematike v vsakdanjem življenju! Avtorji SDZ in učbenika Matematika 6: dr. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec Avtorji SDZ Matematika 7: dr. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Mateja Štefančič Ilustracije: Matej de Cecco Tehnične risbe: Dejan Vatovec

Matematični pojmi, zapisani na način, primeren učencem

Raznolike naloge za reševanje v samostojnem delovnem zvezku

Veliko ilustrativnega gradiva, ki naredi matematične vsebine razumljivejše

Naloge, ki poleg učenja matematike spodbujajo razvijanje bralne pismenosti

Naloge in vaje – več spodbude za učenje in več zadovoljstva ob znanju

Dodatne naloge, namenjene reševanju v zvezke

Učenci bodo bolje razumeli in lažje usvojili matematiko, kajti samostojna delovna zvezka Matematika 6 in Matematika 7 (v dveh delih) temeljita na metodično-didaktičnem­konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja;­­­­ šele to daje znanju pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje. Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:  dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv;  veliko postopno razloženih rešenih zgledov;  pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;  težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;  zapis matematičnih definicij je sistematičen, novi pojmi pa so podani v matematičnem jeziku, primernem za šestošolce in sedmošolce;  poglavja Vaja dela mojstra, ki služijo utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti;  poglavja Preveri svoje znanje, kjer učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog – in svoje znanje ovrednotijo;  igrive interaktivne naloge za utrjevanje znanja na portalu UČIMse.com;  elektronska različica gradiva na portalu UČIMte.com.

Vprašanja, namenjena ponovitvi teorije

Vas zanima več?

Za predstavitev na šoli, ogled gradiv, informacije ali nakup nas pokličite ali nam pišite: Naloge, ki navajajo učence na ocenjevanje rezultatov, razlago postopka in utemeljevanje odločitev

Marija Lampret 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si

Naloge, s katerimi učenci sami vrednotijo svoje znanje

Petra Ozimič 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Matematika v osnovni šoli  
Matematika v osnovni šoli  

Mladinska knjiga Založba, šolsko leto 2018/19