Page 1


POLONCA KOVAČ

ilustrirala JELKA REICHMAN


Zve­če­ri­lo se je, na ne­bu se je pri­žga­la pr­va zve­zdi­ca in ma­li me­do je po­stal ze­lo za­span. Za­to je od­š el na svoj naj­ljub­š i pro­stor­ček v go­zdu in le­gel spat. Za­spa­ti pa ni in ni mo­gel, ker nje­go­ve du­d e ni bi­lo nik­jer.


TAKO JE LEŽAL NA MEHKEM MAHU IN MILO JOKAL. PA JE MIMO PRITEKEL ZAJEC IN VPRAŠAL: »ZAKAJ PA JOČEŠ, MALI MEDO?« »NE MOREM SPATI, KER NIMAM DUDE,« MU JE POVEDAL MALI MEDO. »TA JE PA PREHUDA!« JE REKEL ZAJEC. »GREM IN TI JO POIŠČEM.« IN JE ŽE ODDIRJAL KOT VETER. PRETEKEL JE VES GOZD, TODA DUDE NI NAŠEL. MALI MEDO PA JE ŠE KAR NAPREJ JOKAL.


TAKRAT JE MIMO PRIŠLA SRNICA. »ZAKAJ SI PA TAKO ŽALOSTEN, MALI MEDO?« GA JE VPRAŠALA. »NE MOREM SPATI, KER NIMAM DUDE,« JE ZAIHTEL MALI MEDO. »OJ, SIROTEK!« JE REKLA SRNICA. »GREM IN TI JO POIŠČEM.« SRNICA JE KRIŽEM KRAŽEM PREHODILA VES GOZD, TODA DUDE NI NAŠLA. MALI MEDO PA JE ŠE KAR JOKAL TAM NA SVOJEM NAJLJUBŠEM PROSTORČKU.


TAKRAT JE MIMO PRIŠEL VOLK. »HEJ, TI! ZAKAJ SE PA DEREŠ?« JE VPRAŠAL. »NIMAM DUDE IN NE MOREM SPATI,« MU JE POVEDAL MALI MEDO. »PRESNETA REČ!« JE ZARJOVEL VOLK. »GREM PONJO!« IN JE HODIL IN HODIL PO GOZDU, PRE­ TAKNIL JE VSAKO LUKNJO, AMPAK TUDI ON NI NAŠEL MEDOTOVE DUDE.

Mali medo  
Mali medo  

Mali medo, Jelka Reichman, Polonca Kovac