Page 1

bruno šimleša

To je samo nekaj od vprašanj, ki jih postavlja in na katera natančno odgovarja Bruno Šimleša, vodilni hrvaški avtor duhovne literature. V svoji novi knjigi LJUBEZNOSLOVJE nas uči, kako zgraditi zdrave, srečne in strastne odnose z drugimi. Najsi gre za partner­ sko ljubezen ali družinske, prijateljske in delovne odnose, avtor opozarja na ustaljene zmote in na­pačna pričakovanja, ki jih vsiljujemo drug drugemu, nato pa predlaga rešitve, ki bodo vrnile zaupanje in zadovoljstvo v ta najpomembnejša področja življenja. Če bi obstajala znanost o ljubezni, bi bila ta knjiga njen učbenik! Bruno Šimleša (1979) je hrvaški pisec duhovne literature. Do zdaj je objavil pet knjig, prejšnja, Šola življenja, je bila eden naj­ bolj prodajanih lanskih publicističnih naslovov na Hrvaškem, prevedena pa je tudi v slovenščino. Poleg tega da piše, zadnjih deset let prireja delavnice, na katerih tečajnike uči zdravega pri­ stopa do sebe in življenja na splošno. Je urednik duhovne literature v založniški hiši, piše tedensko kolumno za časopis Jutarnji list in je reden gost na hrvaških televizijskih in radij­skih postajah. Je poročen in oče majhne deklice ter živi srečno, strastno in izpol­ njeno življenje.

jubeznoslovje L

bruno šimleša

Kakšna je razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo? Ali ob­staja­jo brezpogojna ljubezen in sorodne duše? Se lahko odločimo, da bomo nekoga vzljubili, in ali je res, da se na­ sprotja usodno privlačijo? Zakaj pride do prevare in ali jo je mogoče preboleti?

L jubeznoslovje

Cilj je naučiti se ljubiti popolno, ne da bi pri tem izgubili sebe!

24,94 €

Cilj je naučiti se ljubiti popolno, ne da bi pri tem izgubili sebe!

SIMLESA Ljubeznoslovje_oprema 3 FILM.indd 1

28/11/12 9:57 AM


Naslov izvirnika: LJUBAVOLOGIJA © Bruno Šimleša, 2011 (besedilo izvirnika) © za izdajo v slovenščini Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2012. Izvirnik je leta 2011 izšel pri založbi Naklada LJEVAK, d. o. o., Zagreb

Vse informacije o knjigah Založbe Mladinska knjiga lahko dobite tudi na internetu: emka.si CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 159.922.1 177.6 ŠIMLEŠA, Bruno     Ljubeznoslovje / Bruno Šimlesa ; [prevedel Niki Neubauer]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 Prevod dela: Ljubavologija ISBN 978-961-01-2610-2 264053248 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, skupaj s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


bruno šimleša

jubeznoslovje L


Kazalo Zahvale 9 Uvod

11

LJUBEZEN O ljubezni Še enkrat o ljubezni Različni obrazi ljubezni Ljubezen do sebe – resnica in zmote Skrinjica – ustvarjanje zdravega in prepričanega srca! Vzgoja srca Kaj pravzaprav pomeni imeti srečo v ljubezni? Narava ljubezni Je brezpogojna ljubezen mogoča? Ljubezen morate prejeti, da sploh veste, kaj ljubezen je?

15 17 21 26 35 41 47 50 55 58

PARTNERSKI ODNOS Uvod 71 Razbijanje zmot o partnerskih odnosih 73 Ali obstajajo sorodne duše? 73 O pravi ljubezni ne morete dvomiti! 77 Vse se bo postavilo na svoje mesto, ko spoznam njega? 80 Čeprav zdaj ni bajno, me bo sčasoma vzljubil tudi njegov grdi brat dvojček. Spremenil se bo. 85 Ni pomembno, da nimava enakih interesov? 90 To, česar ne ve, je ne more prizadeti? 93


S partnerjem ne moreva biti (najboljša) prijatelja? 97 Z bivšimi ne moremo biti prijatelji? 101 Prava ljubezen ne obstaja? 104 Ali ima ljubezen rok trajanja? 107 Zaljubljenost nikoli nima zveze s stvarnostjo? 109 Posesivnost in ljubosumje sta znaka ljubezni? 113 Zakon ubija ljubezen? 118 Otroci naju bodo zbližali? 120 Ljubezen je stvar odločitve? 125 Ustvarjanje pristne ljubezenske zveze 130 1. Ravnotežje dajanja in sprejemanja lepote 130 2. Cesarstvo kompatibilnosti 135 Mali test kompatibilnosti 140 3. Iskrenost 155 Skupna skrinjica 162 Razlika med kompromisi in »kompromisarstvom« 164 Zakon 181 Najpogostejši razlogi za vstop v zakon 182 Ustvarjanje uspešnega zakona 188 Igranje vlog 188 Igranje napačnih vlog 193 Kako pomemben je seks za zakon? 197 Razlogi za ostajanje v slabem zakonu 201 Kdaj je pravi čas za razvezo? 211 Prevara 216 Zakaj varamo in kdo je odgovoren? 217 Zakaj prevara tako boli? 219 Je mogoče prevaro preboleti? 224


Moja izkušnja prevare 226 Komunikacija 229 Naročanje partnerjev 241 Nezavedno naročanje 246 Zavestno naročanje 249 DRUŽINSKI, PRIJATELJSKI IN DELOVNI ODNOSI TER ODNOSI MED ZNANCI Uvod 261 Družinski odnosi 262 Starševstvo 263 Zakaj je odnos s starši tako pomemben? 273 Kaj se lahko naučimo od staršev? 276 Kdaj je idealen čas za otroke? 282 Kompromisarstvo v starševstvu 290 Moj starševski manifest 295 Drugi družinski odnosi 300 Igranje napačnih vlog v družini 304 Prijateljstvo 309 Kompromisarstvo v prijateljstvu 310 Naročanje prijateljev 314 Klobuk dol pred prijateljstvom 316 Delo in delovni odnosi 318 Naročanje dela 325 Znanci 328 Beseda, dve o meni

331

… Za konec … 334


ZAHVALE Ta knjiga je nastala kot plod dveh desetletij raziskovanja lju­ bezni oziroma narave medčloveških odnosov. In nemogoče je omeniti vse, ki so mi pomagali prodreti v pravo naravo naših od­ nosov. Učil sem se tudi na svojih in tujih izkušnjah. Iskreno, vedno se mi je zdelo modrejše, da se o nekaterih napakah učim od dru­ gih, toda seveda sem se tudi sam pogosto privedel v slepo ulico. Hvala vsem mojim nekdanjim dekletom, ker so me poskušale naučiti, kako naj ostanem svoj, vendar vseeno v zvezi z njimi! Hvala tudi vsem prijateljem, nekdanjim in sedanjim, ki so mi pokazali, da je mogoče ostati zvest sebi, a vseeno biti dragocen del življenja nekoga drugega! Hvala vsem članom družine, ob katerih sem se naučil, kaj mo­ rem in moram dobiti od drugih, kaj pa moram ustvariti sam! Hvala vsem sodelavcem, ob katerih sem odkrival presenetljive zakonitosti poslovnih odnosov! Hvala tudi vsem znancem, s katerimi sem se sproščal in užival v lahkotnosti nezahtevnega druženja! Hvala vsem, ki so me poskušali naučiti ljubiti! Včasih sem bil presneto trdoglav učenec, vendar mi je vseeno uspelo. Vsem vam sem dolžan posebno zahvalo. Maja, hvala ti, ker si me naučila ljubiti ženo. Anabela, hvala ti, dušica moja, ker si mi pokazala popolnoma nov obraz brezpogojne ljubezni! Očka obljublja, da se bo še naprej učil, kako čim globlje ljubiti! Ta knjiga je tudi za vso tvojo genera­ cijo, za katero upam, da bo bolj cenila ljubezen! 9


Hvala tudi mojim založnikom za trud pri oblikovanju knjige. Bilo je užitek sodelovati z vami in hvala vam, ker se trudite, da bi ideje Ljubeznoslovja zaživele v srcu in razumu številnih ljudi. Posebna zahvala Kristianu, Vesni, Ani, Lidiji, Ivoni in Petri. Hvala Tanji in Maji, katerih komentarji so me spodbudili, da natančneje oblikujem nekatere ideje. Hvala vsem udeležencem mojih tečajev. Ob vas sem se učil, kako teorijo čim natančneje prevesti v jezik prakse, duhovne ide­ je prevesti v jezik vsakdanjika – človeško izkušnjo smo približali božanski, pri tem pa smo se božansko zabavali. No, res je, bili so tudi težki trenutki in velike preizkušnje, večino smo že obvladali, veselim pa se tistih, ki so pred nami. Hvala tudi moji ekipi iz Jutarnjega lista. Za potrebe te knjige sem izkoristil kakih deset kolumn, ki sem jih pisal v letih 2010 in 2011. Te kolumne so posebno dragocene, ker se je skoznje izkrista­ liziral jezik, v katerem je pisana ta knjiga. In hvala vsem vam, dragi moji bralci, ker boste dali ljubezni priložnost! Nekateri zalogaji bodo zagotovo trdi, toda ali je kaj dragocenejšega od spoznavanja ljubezni in njenega vnašanja v naše življenje! Odnos s svojimi bralci doživljam kot svetost. Še na­ prej mi je v izjemno čast, da lahko nekomu pomagam, da postavi vsaj eno življenjsko kocko na pravo mesto. Zavedam se, da moja vloga ni odločilna za vaše življenje. Ta čast je dodeljena vam, ven­ dar sem vesel, da vam lahko dam vsaj nekatera orodja, ki vam bodo olajšala ustvarjanje življenja iz sanj. Hvala vam za to čast! Srečno! 10


Uvod

V

svoji prejšnji knjigi, Šola življenja, sem govoril o najpomembnejšem odnosu v našem življenju – odnosu do sebe. Želel sem opisati, kako se razvija zdrav, moder ljubezenski odnos do samega sebe. In to je edini zdravi temelj za gradnjo odnosov z drugimi. Če nima­ mo zdravega odnosa s seboj, je velika verjetnost, da bomo od drugih zahtevali to, česar nam ne morejo dati in kar jim tudi ni treba dati. Tako bomo na napačen način poskušali zapolni­ ti občutke praznine, nepopolnosti, nezadovoljstva … Če želite najti ljubezen, niste pa zgradili ljubezenskega odnosa s seboj, se obsojate na večno lovljenje lastnega repa. Zdi se vam, da vam je ljubezen na dosegu srca, toda nikakor vam je ne uspe zgraditi. Zato sem najprej objavil knjigo, ki opisuje korake razvijanja mo­ drega odnosa do sebe. Knjiga LJUBEZNOSLOVJE je posvečena ljubezni in odno­ som z drugimi. Ljubezni v vseh njenih zanosnih oblikah in v vsej njeni navdušujoči in razkošni moči. 11


Seveda bom posebno pozornost namenil partnerski ljubez­ ni. Ne zato, ker je najiskrenejša ali najmočnejša, temveč zato, ker jo imamo vsi najbolj v mislih. Toda zdi se, da pozabljamo, da jo lahko živimo srečno samo, če poznamo ljubezen oziroma če poznamo sebe. Toda počasi. Ne želim preveč razkriti že v uvo­ du. Potem bomo govorili o družinskih, prijateljskih in poslovnih odnosih. Kako ti vplivajo na nas, kakšne so pogoste pasti in kaj se lahko v njih naučimo o ljubezni oziroma o sebi. Glede na to, koliko časa namenimo razmišljanju o partner­ skih, družinskih, prijateljskih ali poslovnih odnosih, je nadvse smiselno opozoriti na nekatere ustaljene zmote, toksična in na­ pačna pričakovanja, ki jih imamo do drugih, kakor tudi na nači­ ne vračanja ravnotežja in zadovoljstva v vsa ta ključna področja življenja. To je srž te knjige. Pogovori o težavah in zmotah me sploh ne zanimajo, če zatem ne sledijo rešitve. Naj nam bodo rešitve ogrodje! Ste pripravljeni? Če niste, ni težav. Zaprite knjigo in jo komu podarite, pa bo morda pozneje napočil trenutek, ko boste čutili, da je čas za uporabo rešitev. Če pa ste že zdaj pripravljeni, odlično. Čaka vas vznemirljivo potovanje, ki vam bo pomagalo sestaviti življenjske kocke.

12


Ljubezen


O ljubezni

L

jubezen se opeva na vse mogoče na­ čine – v najbanalnejših pop pesmicah in v najkrasnejši poeziji. O njej se govori, zaradi nje se živi, z njo na ustnicah se umira. Ljubezen je vtkana v vse pore življe­ nja. Mnogi ljudje, ki se ne morejo strinjati o ničemer drugem, so pripravljeni soglasno izjaviti, da je ljubezen smisel življenja. Toda kaj je pravzaprav ljubezen? Pogosto o njej govorimo, kot da vemo, zakaj gre, toda kot tudi vsi drugi pojmi nima vnaprej opredeljenega pomena, zato mislim, da preden se pozabavamo z naravo in vrstami ljubezni, preden odgovorimo na vprašanja, kot so, ali obstaja brezpogojna ljubezen oziroma kakšne vse lju­ bezni obstajajo ali kaj je vrhunec ljubezni, moramo nekaj vrstic nameniti ljubezni sami. Ljubezen je doživljanje svetosti življenja. V svoji najbolj pre-­ čiščeni obliki ni usmerjena k nikomur in ničemur. Ko ljubimo, doživljamo svoje bistvo, kajti stkani smo iz ljubezni. Da, da, so tudi nekatere celice in kdo ve, kakšne vse snovi, toda ne govorim 15


o našem telesu, kajti telo je samo del naše stvarnosti. Je pomem­ ben, vendar nikakor ni edini, kaj šele ključni del. Mislim, da smo kot bitja stkani iz ljubezni. Kako to vem? Pravzaprav zelo pre­ prosto. To sem videl v dušah vseh ljudi, ki so znali ljubiti. Samo v njihovih dušah sem začutil, da vedo, kdo so. To se vidi v njihovih pogledih, v njihovih objemih. Vidi se v načinu, kako obožujejo življenje. To se vidi tudi v njihovem plesu. Pravzaprav v vsem, s čimer se ukvarjajo. Ljudje, ki ljubijo, vedo, da z ljubeznijo in ljubljenjem živijo svoje bistvo. Domnevam, da se zdi večini ta ideja nekoliko za lase privle­ čena. Domnevam, da se vam zdi preveč abstraktna in nedose­ gljiva, še zlasti takrat, ko vas skrbi, kako plačati obrok posojila, dokončati kakšen projekt, najti zaposlitev, to, zakaj niste všeč Mariju, kako doseči, da vas bodo mulci bolj poslušali, ali kako se rešiti nekaterih senc preteklosti. Kdo pa sploh še ima prostor in čas razmišljati o svojem bistvu? Ne skrbite, govorili bomo tudi o urejanju vseh odnosov, vsega vašega vsakdanjika. Toda o tem je precej jalovo govoriti, če v razumu ali v srcu nimate vsaj neke krovne ideje. Govorili bomo tudi o uresničevanju kakovostnega partnerskega odnosa in o vsem, kar lahko naredite, da najdete primerno zaposlitev. Pravzaprav o vsem, kar vam pomaga pri urejanju vsakodnevnega življenja. Imam pa tudi skrivni motiv, ki vam ga bom prav zdaj razkril. Dolgo sem potreboval, kajne? Rad bi vam pomagal urediti vse mogoče vsakodnevne oko­ liščine, samo zato, da boste lahko uživali v nevsakdanjem ži­ vljenju! Rad bi, da zgradite harmoničen partnerski odnos, da dobite zaposlitev, ki si jo želite, in naredite vse, kar morete, da bo 16


vaša družina skladno delovala, in da pritegnete prijatelje iz sanj. Vse to bi rad in o vsem tem se bomo pogovarjali, toda končni cilj ni samo, da uredite odnose z drugimi, temveč da imate potem, ko ste uredili odnose z drugimi, dovolj moči, drznosti in priprav­ ljenosti, da razširite krila. In spoznate vse razkošje ljubezni. To je moj cilj! Sam vam lahko pomagam samo pri enem delu tega spoznanja. Lahko vam pomagam sestaviti nekatere kamenčke mozaika življenja, toda ustvarjanje sestavljanke ljubezni iz va­ šega življenja je vaše delo. Jaz sem svoj mozaik ustvaril in brez­ mejno uživam v vsaki sekundi te večnosti uživanja v ljubezni. Vaša naloga je, da iz svojega življenja naredite mojstrovino. Tega ne more nihče namesto vas in prav zato ste rojeni. Pripravljeni?

Še enkrat o ljubezni Tako je, kadar pišem knjigo. Pogosto me zanese. Še sebi se zdim kakor rdečeličen vznesen otrok, ki je pravkar dobil živo rumeno čudovito igračko. In pogosto ne vem, kam me bo to igranje odneslo, ker en del nadzorujem jaz, del pa same ideje, ki se jim navdušeno prepuščam. Potem ko z njimi poslikam za­ slon, se zdi, kakor da ideje dobijo svojo voljo in potem mi same govorijo, kako želijo, da jih opevam. Jaz jih v teh situacijah samo spremljam. Tako sem začel pisati o pristni ljubezni, končal pa z razkrivanjem svojega skrivnega motiva. Toda vrnimo se k lju­ bezni. Njej je navsezadnje posvečena ta knjiga. Napisal sem, da je ljubezen občutenje svetosti življenja. Je doživljanje obstoja. Trenutek, v katerem prepoznate večnost. 17


Trepet resnice. Trenutek, v katerem začutite, da se vam je srce naježilo od lepote. Toda ne lepote tistega, kar ljubite, temveč lju­ bezni same. Da, sijajno je nekoga ali nekaj ljubiti, čudovito je to doživeti, ozavestiti, potem pa biti izjemno hvaležen za to. Toda to ni skrajni vrhunec ljubezni. Recimo, da nekoga ljubite. Sijajno je biti hvaležen, da ta ose­ ba obstaja, da ste jo spoznali, da obstajajo ljubezni, da jo lahko čutite. Toda vrhunca ljubezni ne boste doživeli, če se osredo­ točate na objekt te ljubezni. Oziroma na tistega, ki ga ljubite. To je seveda prvi korak povezovanja z občutenjem ljubezni in vsekakor moramo uživati v prepoznavanju lepote in vseobsež­ nosti ljubezni. Logično je, da pomislite, da sta vaša ljubezen in možnost ljubiti povezana z osebami, ki jih ljubite. Logično je potem tudi, da čutite, da ne morete ali ne znate ljubiti, ko te ose­ be odidejo iz vašega življenja. Logično je, da vaše srce občuti, da ni vredno ljubezni, če vas ti ljudje ne ljubijo. Logično je potem tudi, da ste odvisni od njih, da vam dajo dokaz vas kot ljubezni. Prav zato, ker lahko zaidete v življenjsko slepo ulico, če svojo ljubezenskost vežete na tiste, ki jih ljubite, vam predlagam, da poskušate svoje ljubezenske odnose odslej gledati skozi prizmo sebe kot ljubezni. Vi ste tisti, ki omogočate ljubezni, da obstaja. Oni so samo osebe, ki jim namenjate ljubezen. Ta ljubezen iz­ vira iz vas, kajne? Vaša je, ne njihova. In vaša ljubezenskost in moč ljubiti ne odideta, če oni odidejo iz vašega življenja, samo preusmerita se. Poglejte svoje ljubezenske odnose. Vse svoje ljubezenske od­ nose. Ne omejite se zgolj na ljubezenske odnose z ljudmi, sploh 18


pa ne samo na ljubezenske spolne odnose. Govorim o vseh ljubezenskih odnosih. O ljubezenskih odnosih, ki jih imate z ljudmi, pa tudi z vsemi mogočimi stvarmi. Ljubite lahko ples, ideje, morje, sprehode, neko športno dejavnost, svojega otroka ali otroke na sploh, prijatelje, kuhanje, dejstvo, da sploh obsta­ ja hrana, ki vam omogoča ustvarjalnost v kuhinji. Ljubite lah­ ko svobodo, hvaležnost, naravo … Seznam se lahko nadaljuje v nedogled, zato vas prosim, da razmislite o vseh in o vsem, kar ljubite. Sestavite svoj seznam in poskušajte videti, kaj vam vsi ti ljubezenski odnosi govorijo o vas, kaj vam govorijo o življenju. Še naprej mislite, da je vaša moč ljubiti odvisna od drugih? Da, da, dragi moji, zdaj smo pa krenili … Privežite se! Ljubezen je resnično vsemogočna. Če sem še natančnejši – ljubezen nam odkriva moč, ki je od nekdaj bila v nas. Po njeni zaslugi, samo po njeni zaslugi, lahko naš razum razširi obzorja, jim ugrabi njihovo naravno vlogo skrajnih meja in nam omogo­ či, da zaplešemo v brezmejnost. Predstavljajte si, kako brezmej­ nost pleše z vašim razumom … Poskusite, kajti prav ta ples, ta rezki in jezikavi ples, je eden od vrhunskih darov ljubezni. Kakor bo ljubezen vašemu razumu omogočila prepoznati njegovo neomejenost, bo tudi vašemu srcu podarila spozna­ nje, da lahko doživi prav vse. Želite doživeti vsenavzočnost? Z ljubeznijo je to mogoče, kajti ljubezen zna odločno, pa tudi nežno, zaprositi vsa tista drobna občutja, vsa tista občutja, ki ne slavijo življenja, vsa tista občutja, ki zmanjšujejo lepoto … Lju­ bezen jih zna prositi, da zapustijo vaše srce, potem pa … Potem 19


pa srce pokaže svojo pravo naravo. Pokaže moč občutenja lepo­ te stvaritve. Zdi se mi, da se misli na to, kadar se reče, da lahko ljubezen premika gore. Moč dobesednega premikanja dobesednih gora je v resnici popolnoma nepomembna stvar, ker ne prispeva k občutenju sreče, pomembna je moč odpravljanja lastnih omeji­ tev, ki nam onemogočajo občutenje lepote – te meje pa lahko z ljubeznijo prerastemo. Ljubezen je arija zavestnosti. Zabaviščni park, v katerem se igra naša pristna bit. Zabaviščni park, v katerem navsezadnje tudi končnost doživi konec in prizna poraz ter se umakne pred neskončnostjo zelo navzoče zakoreninjene večnosti. Ko pa en­ krat začutite, da večnost polje po vaših žilah, postane nemogo­ če bati se. Postane nemogoče bati se česarkoli – samote, šefov, neuspeha, smrti, žensk, bolečine … Postane nemogoče bati se življenja! Da, ljubezen daje tudi ta oblakasti in vseobsegajoči ob­ čutek varnosti. Ljubezen zna prisluhniti poldnevu, je hvaležna usoda vaših duš, je popolno stvarjenje in vas pripravlja za diplomo v šoli ži­ vljenja. Ljubezen vas iz učencev spreminja v učitelje! Ljubezen, samo ljubezen, vam odkriva, kdo ste! Jo gremo spoznat?

Različni obrazi ljubezni Ljubezni ni nikoli preveč. Najsi se o njej piše ali se z njo živi! Lahko jo uživamo v vseh oblikah in neomejenih količinah z 20


navdušenjem, ob katerem zbledi tudi veselje otroka, ko drži v roki prvi sladoled v sezoni. Kar nekaj razlogov je za to organsko željo po ljubezni, toda tu bom navedel samo dva. Prvi je, da menimo, da nas lahko iz­ popolni samo ljubezen (ki jo prepogosto istovetimo z ljubeznijo do drugih). Pravzaprav gre za napačno prepričanje, da bomo bistvo ljubezni spoznali tako, da ljubimo druge. Toda če bolje spoznamo ta mehanizem, če bolje dojamemo, kako je treba iz­ ražati ljubezen do drugih, nam bo uspelo živeti ljubezen! To je še zlasti problematično, ker je to, kar imenujemo ljubezen, naj­ pogosteje samo zaljubljenost. Ali celo posesivnost. Toda o tem bomo podrobneje razglabljali pozneje. Drugi razlog, ki je hkrati neprimerljivo zanimivejši, pa je osupljivo dejstvo, da del vsako­ gar od nas ve, da smo stkani iz energije ljubezni in torej želimo izkoristiti vsako srečanje z njo! Ko opisujem razkošje ljubezni, pogosto uporabljam primer­ javo z mavrico. V ozadju mavrice (oziroma barv na sploh) je svetloba, ki se lomi v različne barve oziroma oblike. Podobno je tudi z ljubeznijo. Zdi se mi, da je ljubezen do življenja korenina vseh drugih oblik ljubezni. To je osnova, brez katere so druge ljubezni nepredstavljive in neuresničljive. Objektov ljubezni pa je resnično nešteto. Lahko čutimo ljubezen do življenja, do drugih, do svobode, do idej, do morja, vetra, dela, kakršnekoli dejavnosti, do besed, hvaležnosti, glasbe, narave, iskrenosti … Dragi moji, ljubezen lahko čutimo do vsega, česar bit resnično prepoznamo! Toda z vsem tem naštevanjem, ki gre lahko v nedogled, smo 21


šele zaslutili veličino in lepoto ljubezni. Če želimo spoznati, kaj je ljubezen, nam mora biti jasno, da bistvo ljubezni ni v ljub­ ljenju nekoga ali nečesa, temveč v prepoznavanju sebe kot ljubezni, ki z ljubljenjem živi to, kar pristno je! Vrhuncev ljubezni ne boste spoznali, če ozavestite, da ljubite svoje dekle ali otroka ali morje. Tako boste spoznali samo eno razsežnost ljubezni, in to tisto manj impresivno, ker boste svojo možnost ljubiti vezali na druge. To ni modro, kajti če ti izginejo iz vašega življenja, bo izginil tudi občutek ljubljenja, kajne? Edi­ na oseba, ki ne more pobegniti od vas, ste vi sami, zato je nujno v vsaki ljubezenski zvezi, ki jo imate, ozavestiti sebe kot ljubezen, ki z ljubljenjem živi svoje bistvo. Tako boste enako ljubezenski in enako sposobni ljubiti tudi, če kakšen objekt vaše ljubezni, iz kateregakoli razloga, izgine z radarja. Ne razumite me narobe. Obožujem ljubiti, svojo soprogo, hčerko, svoje prijatelje in svet idej in besede, katerih vseobsežnost me je preprosto obnorela. Obožujem ljubiti tudi knjige in možnost, da si prav zdaj vi in jaz delimo ta pristni trenutek … Ljubim tudi domačo hrano, ljubim to, da nam je dana možnost napredovanja, ljubim tudi izzive … Vse to in še veliko tega resnično ljubim in obožujem, da ljubim vse to. Toda bistvo ljubezni ni v objektu, temveč v subjektu! Bist­ vo ljubezni ni v ozaveščanju tega, kar ljubim, temveč v spozna­ nju sebe, ki ustvarjam ljubezen! Vrhunce ljubezni doživljamo, s tem ko ljubimo, pre­po­znavamo sebe kot ljubezen! Zato tako ljubimo ljubiti. V ljubljenju se srečamo s svojim bistvom. Šele ko ljubimo, dojamemo, da se od svojega bistva nikoli nismo ločili! 22


Podobno je tudi s hvaležnostjo in občudovanjem. Lepo je, če ozavestimo vse, za kar smo hvaležni. Lepo je, ko občutimo hvaležnost za svoje vrline, za lepo dejanje nekoga drugega ali za neke življenjske izkušnje. Toda tako ne bomo ujeli vrhuncev hvaležnosti. Te ozaveščamo s prepoznavanjem sebe kot osebe, ki je sposobna čutiti hvaležnost, ki ji hvaležnost polje po žilah in drsi do srca enako gladko kot prvi sladoled v letu. Zavedanje, da ste sploh sposobni občutiti hvaležnost ali da znate resnično občudovati, je veliko pomembnejša od ozaveščanja tega, za kar ste hvaležni ali kar občudujete! Subjekt, vedno je pomemben subjekt. Vedno gre za vas! Obstajajo torej tri stopnje prepoznavanja ljubezni: 1. občutiti ljubezen do nekoga ali nečesa; 2. občutiti lepoto tega življenjskega blagoslova, se zahvaliti za tako sijajno življenjsko dejstvo in ga proslaviti; 3. ozavestiti, da ste vi tisti, ki ste omogočili nastanek ljubezni. Ljubite, ker ste sposobni ljubiti. Izvor ljubezni je v vas, ne pa v kakšni drugi osebi ali pojavu! Ljubezen je vaša, in ko to spoznate in dojamete, spoznate, da ste pravzaprav vi njeni! Ljubezen prepogosto reduciramo na ljubezen do drugih in ji tako pravzaprav režemo krila, kratimo ji dih. Morali bi sla­ viti tudi vse druge oblike ljubezni, kajti ljubezen ima resnično neskončno ne dovolj opevanih obrazov. Če vse seštejemo in odštejemo, je ljubezen do življenja (iz katere izvirajo vse druge ljubezni) ljubezen do sebe. Kadar krepimo ljubezen do sebe, krepimo tudi ljubezen do življenja! Kadar slavimo ljubezen do življenja, slavimo tudi ljubezen do sebe. 23


Poskusil bom pokazati, kako se kaže moja ljubezen do raznih stvari. Ljubezen do sebe se izraža z uživanjem v vsem izvrstnem, kar sem že prepoznal, in z odkrivanjem novih obzorij. Izraža se tudi v sprejemanju mojih današnjih omejitev in z ustvarjanjem dovolj prostora, da živim svoje strasti … Ljubezen do žene se izraža s spoznanjem, da je svoja, ne pa moja. Izraža se tudi s spoštovanjem njene lepote, njenega glasu, njenega srca, ki, o tem sem prepričan, lahko objame svet! Ljubezen do prijateljev se izraža s prepoznavanjem njihove lepote in s podpiranjem vsega, kar jo krepi. Zanje se bom vedno potrudil najti čas. Sicer pa z odnosom do prostega časa sijajno kažete, koliko vam je mar zase. Če ga dajete tistim ljudem, ki spoštujejo življenje, spoštujejo sebe in spoštujejo vas, pomeni, da vam ni vseeno zase in da se zavedate svoje vrednosti. Če pa ga drugim dajete samo zato, ker želite pridobiti njihovo naklo­ njenost, pomeni, da si niste dovolj naklonjeni. Ljubezen do pisanja se izraža v ustvarjanju zadosti prostora za to alkimistično dejavnost prenašanja bistva neke ideje v bese­ de z doživljanjem biti te ideje. Ljubezen do ljubezni se izraža s čudovitim odrom, ki sem ga v središču svojega srca postavil samo zanjo. Vsake toliko imamo neko novo predstavo, novo poosebljenje ljubezni, ki si zasluži biti živeta. Od večjih se je v zadnjem času pojavila lju­ bezen do hčerkice. Posebna barva te ljubezni me je popolnoma očarala! Ljubezen do idej se razodeva v pogostih in absolutno svobod­ nih igrah medsebojnega zapeljevanja. 24


Ljubezen do iskrenosti se izraža z absolutno iskrenostjo v partnerskih in prijateljskih odnosih. Absolutno iskrenostjo! Vse drugo jemlje preveč časa. Dragi moji, uživajte v ljubezni, kakor znate in zmorete! In ne pozabite, vrhunec ljubljenja je v prepoznavanju sebe kot ljube­ zni, ki z ljubljenjem živi svojo bit!

25


Bruno Šimleša LJUBEZNOSLOVJE Prevedel Niki Neubauer Pregledal Milan Žlof Uredil Mitja Pucer Tehnično uredila in opremila Mojca Kumar Dariš Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2012 Predsednik uprave Peter Tomšič Glavni urednik Bojan Švigelj Tisk Korotan – Ljubljana, d. o. o. Prva izdaja, prvi natis Naklada 2000 izvodov


bruno šimleša

To je samo nekaj od vprašanj, ki jih postavlja in na katera natančno odgovarja Bruno Šimleša, vodilni hrvaški avtor duhovne literature. V svoji novi knjigi LJUBEZNOSLOVJE nas uči, kako zgraditi zdrave, srečne in strastne odnose z drugimi. Najsi gre za partner­ sko ljubezen ali družinske, prijateljske in delovne odnose, avtor opozarja na ustaljene zmote in na­pačna pričakovanja, ki jih vsiljujemo drug drugemu, nato pa predlaga rešitve, ki bodo vrnile zaupanje in zadovoljstvo v ta najpomembnejša področja življenja. Če bi obstajala znanost o ljubezni, bi bila ta knjiga njen učbenik! Bruno Šimleša (1979) je hrvaški pisec duhovne literature. Do zdaj je objavil pet knjig, prejšnja, Šola življenja, je bila eden naj­ bolj prodajanih lanskih publicističnih naslovov na Hrvaškem, prevedena pa je tudi v slovenščino. Poleg tega da piše, zadnjih deset let prireja delavnice, na katerih tečajnike uči zdravega pri­ stopa do sebe in življenja na splošno. Je urednik duhovne literature v založniški hiši, piše tedensko kolumno za časopis Jutarnji list in je reden gost na hrvaških televizijskih in radij­skih postajah. Je poročen in oče majhne deklice ter živi srečno, strastno in izpol­ njeno življenje.

jubeznoslovje L

bruno šimleša

Kakšna je razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo? Ali ob­staja­jo brezpogojna ljubezen in sorodne duše? Se lahko odločimo, da bomo nekoga vzljubili, in ali je res, da se na­ sprotja usodno privlačijo? Zakaj pride do prevare in ali jo je mogoče preboleti?

L jubeznoslovje

Cilj je naučiti se ljubiti popolno, ne da bi pri tem izgubili sebe!

24,94 €

Cilj je naučiti se ljubiti popolno, ne da bi pri tem izgubili sebe!

SIMLESA Ljubeznoslovje_oprema 3 FILM.indd 1

28/11/12 9:57 AM

Ljubeznoslovje  

To je samo nekaj od vprašanj, ki jih postavlja in na katera natančno odgovarja Bruno Šimleša, vodilni hrvaški avtor duhovne literature. V sv...