Page 1

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Brezplačen dostop za učitelje, ki uporabljate gradiva založbe Mladinska knjiga.

Dostop do dodatnih vsebin: izobraževalnih filmov, dodatnih poskusov …

Dodajanje beležk in zaznamkov za lastno rabo, povečevanje, izpostavljanje vsebine …

• • • • •

Zanimive interaktivne naloge za naravoslovje v šestem razredu Različni tipi nalog z nazornimi grafičnimi prikazi Izobraževalni filmi Za samostojno utrjevanje učne snovi in boljše razumevanje naučenega Za pripravo na preverjanje znanja in izboljšanje ocen

EKSKLUZIVEN DOSTOP Z AKTIVACIJSKO KODO

Do portala lahko z aktivacijsko kodo dostopajo učenci in učitelji, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke Mladinske knjige. Aktivacijska koda je natisnjena v samostojnih delovnih zvezkih. Vsebine na portalu se postopoma dopolnjujejo in dograjujejo. Učitelji lahko do nalog neposredno dostopate tudi s portala UČIMte.com prek interaktivne različice samostojnega delovnega zvezka Naravoslovje 6.

Povezave na interaktivne naloge na portalu za učence UČIMse.com

2. Učne priprave – preizkušene letne in dnevne učne priprave 3. Rešitve 4. Preverjanje in ocenjevanje znanja Več informacij: ucbeniki@mkz.si

Prvi samostojni delovni zvezek za pouk naravoslovja v 6. razredu

© Mladinska knjiga

Interaktivno reševanje nalog ter preverjanje rešitev nalog in poskusov

NOVO!

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

Na portalu UČIMte najdete: 1. Interaktivni samostojni delovni zvezek iNaravoslovje 6 – odlično dopolnilo tiskanega gradiva z dodatnimi vsebinami in bogatim naborom orodij za učinkovito delo na pametni ali beli tabli

Usvajanje in utrjevanje znanja, kot je osnovnošolcem blizu:

Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, to znam.

VEČ KOT 40.000 UPORABNIKOV

Ilustracija: Igor Šinkovec

LAŽJE DELO ZA UČITELJE, BOLJ PESTER IN ZANIMIV POUK ZA UČENCE!

NARAVOSLOVJE

PORTAL UPORABLJA VEČ KOT 10.000 UČITELJEV!

NE PREZRITE: Dodatno interaktivno gradivo na izobraževalnih Več informacij: ucbeniki@mkz.si

portalih za učitelje in učence

in


Gradivo, ki učence spodbuja h kritičnemu razmišljanju in budi zanimanje za naravoslovje! Cena: 12,90 €

9789610150251

Naravoslovje

6

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole

NARAVOSLOVJE 6

Bogato in nazorno slikovno gradivo

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole Avtorji: Iztok Tomažič, Sašo Žigon, Petra Kavčič Ilustracije: Miroslav Mrva

Pouk v veselje učiteljem, pisan na kožo učencev.

NOVO: US O S K I ZA

PR

I PO UKU

IZID MAREC 2018

Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 6 je razdeljen na štiri tematske sklope, v katerih vsebina poglavij sledi učnemu načrtu za naravoslovje v 6. razredu.

P

Škatla s pripomočki za izvedbo poskusov v skupinah.*

Naravoslovje

PR

I PO UKU

US O S K I ZA

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole

IZ V E D B O

P

V PRIPRAVI: Izid februar 2019

Strnjena razlaga učencu omogoča učinkovito ponovitev snovi.

Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 6 odlikujejo: *Za nove uporabnike v š. l. 2018/19.

Slika je simbolična.

Strani za ponavljanje in utrjevanje Kaj sem se naučil: miselni vzorci, pojmovne mreže, izpolnjevanke in druge vaje.

IZ V E D B O

7

• • • • • •

domišljena metodično-didaktična zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj, sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence z uporabo preprostih pripomočkov pri pouku, izbrane dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev, raznovrstne vaje, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja, nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo, spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Učenci na primerih iz vsakdanjega življenja pridobivajo novo znanje in spretnosti ter oblikujejo pozitiven odnos do narave in naravoslovja.

Delovni list z nalogami, ki sledijo izvedbi poskusa

Vas zanima več?

DARILO

Za predstavitev na šoli, ogled gradiv, informacije ali nakup nas pokličite ali nam pišite: Marija Lampret

Vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si Poskusi in raziskovalne dejavnosti za izvedbo pri pouku

Petra Ozimič

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič ŠKATLE S PRIPOMOČKI ZA UČENCE IN ŠKATLA Z DODATNIMI MATERIALI ZA UČITELJA Škatla s pripomočki za delo v skupinah po štirje učenci ter dodatna škatla z materiali za učitelja za izvedbo raziskovalnih dejavnosti iz samostojnega delovnega zvezka. Naloge za uporabo pridobljenega znanja

Škatle prejmejo učitelji, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič uporabljali SDZ Naravoslovje 6.

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Vanja Kovačič

Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Andrej Janžekovič

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Ada Čakš

spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Sara Slokan

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

Nina Žibert

Gorenjska z okolico, 041 828 951 nina.zibert@mkz.si

Naravoslovje v osnovni šoli  

Gradivo, ki učence spodbuja h kritičnemu razmušljanju in budi zanimanje za naravoslovje

Naravoslovje v osnovni šoli  

Gradivo, ki učence spodbuja h kritičnemu razmušljanju in budi zanimanje za naravoslovje