Page 1

© Mladinska knjiga Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

Ilustracije: Igor Šinkovec

KATALOG UČNIH GRADIV

za osnovne šole

20 18/ 19


SPOŠTOVANI! Svet sodobnih učencev je zaznamovan z bleščečimi ekrani digitalnih podob in razpršenimi dogodki, zanimanje za branje in znanje postaja prostor, v katerega se zdi, da samoiniciativno vstopajo le še izbrani. Večno vprašanje, kako učence motivirati, pritegniti k raziskovanju in razvijanju pro­ cesnega znanja, v digitalni dobi postaja še bolj kompleksno, vaša naloga, spoštovani učitelji, pa še pomembnejša. Mladinska knjiga že več kot 70 let razvija kakovostno izvirno leposlovje, revije in učbeniška gradiva. Izobraževalni program je zasnovan v obliki triperesne deteljice – tiskana učna gradiva za vse predmete od 1. do 5. razreda, nove vertikale za fiziko, matematiko, naravoslovje in zgodovino, portal za učitelje www.ucimte.com ter portal za učence www.ucimse. com. Na portalu za učitelje, ki ga dnevno uporablja več kot 10 tisoč učite­ ljev, lahko najdete vse, kar potrebujete za pouk, portal za učence pa bo obo­ gatil vaš pouk in učenčevo delo doma z več kot 3500 interaktivnih nalog. Kakovostna gradiva ne dajejo dokončnega odgovora na »večno« vprašanje, omogočajo pa dostop do izvirne vsebine slovenskih avtorjev, programerjev in urednikov, kar tudi v naslednjih letih ostaja poslanstvo Mladinske knjige.

Mag. Alenka Kepic Mohar, vodja sektorja Učbeniki

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED

4. RAZRED KAZALO 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred Dodatna izobraževalna gradiva

stran 4 stran 6 stran 8 stran 10 stran 12 stran 14 stran 16 stran 18 stran 20 stran 22

5. RAZRED

6.-9. RAZRED


NOVI KOMPLETI, NOVOSTI IN PRENOVE 20 18/ 19 UČIMse 1B

UČIMse 1A

UČIMse 1B z angleščino

mali komplet za 1. razred (SLO, MAT)

mali komplet za 1. razred (SLO, MAT)

UČIMse 1C

mali komplet za 1. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG)

UČIMse 1D

mali komplet za 1. razred z angleščino (SLO , MAT, SPO)

mali komplet za 1. razred (SLO, MAT, GUM)

Spoznavanje okolja 2 Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole

Matematik Nande 2 Zbirka nalog za matematiko v 2. razredu

mali komplet za 2. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG)

mali komplet za 2. razred (SLO, MAT)

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

Nataša Potočnik

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

• • •

• • •

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

www.emka.si www.mladinska.com/sola

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

13,90 €

Untitled-1 1

5/26/11 8:18 AM

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

www.emka.si

www.mladinska.com

www.mladinska.com

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

UČIMse 4C

UČIMse 5A

UČIMse 5B

UČIMse 5C

Naravoslovje

6

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole

mali komplet za 4. razred (SLO, MAT, GUM)

mali komplet za 5. razred (SLO, MAT, DRU)

mali komplet za 5. razred (SLO, MAT, NIT) Zgodovina

8

Samostojni delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne šole

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

www.mladinska.com

UČIMse 4B

mali komplet za 4. razred (SLO, MAT, DRU)

SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

www.emka.si www.mladinska.com/sola

13,90 €

Untitled-1 1

5/26/11 8:18 AM

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

UČIMse 4A

mali komplet za 4. razred (SLO, MAT, NIT)

Nataša Potočnik

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

www.emka.si

www.mladinska.com

www.mladinska.com

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

5/26/11 8:18 AM

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

13,90 €

5/26/11 8:18 AM

4

2. del

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

www.emka.si

8,40 €

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola

1. del

Samostojni delovni zvezekSamostojni Slovenščina 4 upošteva novosti 4 upošteva vse novosti delovni zvezekvse Slovenščina posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta.

www.mladinska.com

8,40 €

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Untitled-1 1

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SLOVENŠČINa 4

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Berilo 4, razširi roke

13,90 €

Slovenščina Slovenščina 4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4 Slovenščina 4

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

8,40 €

8,40 €

SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

www.emka.si www.mladinska.com/sola

www.emka.si

www.mladinska.com

Nataša Potočnik

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

2. del

4

Domišljen in izviren koncept: Domišljen in izviren koncept:

8,40 €

www.emka.si

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

1. del

Samostojni delovni zvezekSamostojni Slovenščina 4 upošteva novosti 4 upošteva vse novosti delovni zvezekvse Slovenščina posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta. • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

8,40 €

5/26/11 8:18 AM

8,40 €

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

13,90 €

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

SLOVENŠČINa 4

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

www.mladinska.com

SLOVENŠČINA 4

samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del

mali komplet za 5. razred (SLO, MAT, GUM)

Matematika Matematika 8

8

Samostojni delovniSamostojni zvezek delovni zvezek za matematiko v osmem za matematiko razredu osnovne v osmemšole razredu osnovne šole

1. del

2. del

IZ V E D B O

PR

I PO UKU

US O S K I ZA

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

P

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

o učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju u izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; enjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, sanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; nanja so diferencirane; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; isovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; sedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

2. del

Slovenščina Slovenščina 4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4 Slovenščina 4

Domišljen in izviren koncept: Domišljen in izviren koncept:

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK,

VENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, ENIK RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

1. del

Samostojni delovni zvezekSamostojni Slovenščina 4 upošteva novosti 4 upošteva vse novosti delovni zvezekvse Slovenščina posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: Domišljen in izviren koncept:

čnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim ga, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in

4

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

2. del

oncept: Domišljen in izviren koncept:

Slovenščina Slovenščina 4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4 Slovenščina 4

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

1. del

vezekSamostojni Slovenščina 4 upošteva novosti 4 upošteva vse novosti delovni zvezekvse Slovenščina ga načrta. posodobljenega učnega načrta.

zbirka nalog za matematiko v 2. razredu

8,40 €

4

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

Slovenščina Slovenščina 4

4

Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

učbenik

mali komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG)

mali komplet za 3. razred (SLO, MAT)

vni zvezek Samostojni delovni zvezek v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

MATEMATIK NANDE 2

UČIMse 3A z angleščino

UČIMse 3A

nščina 4 Slovenščina 4

SPOZNAVANJE OKOLJA 2

UČIMse 2A z angleščino

UČIMse 2A

NARAVOSLOVJE 6 samostojni delovni zvezek

ZGODOVINA 8 samostojni delovni zvezek

MATEMATIKA 8 samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

3


1. RAZRED

TISKANA GRADIVA

CELOVITI KOMPLETI UČIMse 1

UČIMse 1 komplet za 1. razred (SLO, MAT, SPO, GUM)

UČIMse 1 UČIMse 1 komplet za 1. razred z angleščino obogateni komplet za 1. razred (SLO z zvezkom za opismenjevanje, (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) MAT, SPO, GUM) 3831022475968 Cena: 45,00 € 3831022473018 Cena: 47,00 €

3831022472646

Cena: 39,00 €

UČIMse 1 obogateni komplet za 1. razred z angleščino (SLO z zvezkom za opismenjevanje, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475975

Cena: 53,00 €

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 9789610107408 Cena: 17,40 €

ZVOČNO BERILO za prvo triletje (CD) 3831022466362 Cena: 12,90 €

SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik 9789610143413 Cena: 8,95 €

GLASBENA UMETNOST

CINCIDON 1, glasbeni zvezek 9790709008339 Cena: 4,95 €

4

GLASBA 1, delovni zvezek z zgoščenko 3831022405408 Cena: 9,99 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

GLASBA 1, učbenik 9789610107972 Cena: 11,90€

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 1. del 9789610105954 Cena: 11,90 €

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del 9789610106050 Cena: 11,90 €

ČITANKA 1 besedila z nalogami za branje z razumevanjem 9789610135531 Cena: 8,95 €

ANGLEŠKI JEZIK

SLIKOVNE KARTICE, samo v kompletih UČIMse 1 z angleščino


MALI KOMPLETI UČIMse 1

UČIMse 1D mali komplet za 1. razred (SLO, MAT, GUM)

3831022478013

UČIMse 1C mali komplet za 1. razred z angleščino (SLO , MAT, SPO)

Cena: 37,00 €

3831022476392

Cena: 30,00 €

UČIMse 1A mali komplet za 1. razred (SLO, MAT)

UČIMse 1B mali komplet za 1. razred (SLO, MAT)

UČIMse 1B z angleščino mali komplet za 1. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG)

3831022476378

3831022476385

Cena: 30,00 €

Cena: 30,00 €

3831022476408

Cena: 30,00 €

MATEMATIKA

PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610130147 Cena: 8,90 €

PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610130154 Cena: 8,90 €

SPOZNAVANJE OKOLJA

DOTIK OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek 9789610143437 Cena: 8,95 €

DOTIK OKOLJA 1, učbenik 9789610108047 Cena: 14,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

5


2. RAZRED

TISKANA GRADIVA

CELOVITI KOMPLETI UČIMse 2

UČIMse 2 komplet za 2. razred (SLO, MAT, SPO, GUM)

UČIMse 2 UČIMse 2 komplet za 2. razred z angleščino obogateni komplet za 2. razred (SLO z zvezkom za opismenjevanje (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) velikih tiskanih črk, MAT, SPO, GUM) 3831022475982 Cena: 45,00 € 3831022473025 Cena: 47,00 €

3831022472653

Cena: 39,00 €

UČIMse 2 obogateni komplet za 2. razred z angleščino (SLO z zvezkom za opismenjevanje, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475999

Cena: 53,00 €

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 9789610113218 Cena: 16,95 €

ZVOČNO BERILO za prvo triletje (CD) 3831022466362 Cena: 12,90 €

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik 9789610143420 Cena: 11,90 €

GLASBENA UMETNOST

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 3. del 9789610106470 Cena: 11,90 €

ČITANKA 2 besedila z nalogami za branje z razumevanjem 9789610135524 Cena: 8,95 €

ANGLEŠKI JEZIK O BREZPLAČNJE L ZA UČITEnik i-priroč

raki

Moji prvi ko ni SAMO glešči V KOMPLETIH pri an

CINCIDON 2, glasbeni zvezek 9790709008346 Cena: 4,95 €

6

GLASBA 2, delovni zvezek z zgoščenko 3831022419542 Cena: 18,90 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

GLASBA 2, učbenik 9789610107989 Cena: 11,90 €

FIRST EXPLORERS 1, delovni zvezek, samo v kompletih UČIMse 2 z angleščino


MALI KOMPLETI UČIMse 2

UČIMse 2A mali komplet za 2. razred (SLO, MAT)

UČIMse 2A z angleščino mali komplet za 2. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG)

3831022478037

3831022478020

Cena: 32,00 €

Cena: 39,00 €

SPOZNAVANJE OKOLJA

MATEMATIKA

Spoznavanje okolja 2 Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole

Matematik Nande 2 Zbirka nalog za matematiko v 2. razredu

NOVO

NOVO

IZID MARCA 20 18

DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610135708 Cena: 8,90 €

DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610135715 Cena: 8,90 €

MATEMATIK NANDE 2, zbirka nalog za matematiko v 2. razredu 9789610150213 Cena: 7,95 €

IZID APRILA 20 18

DOTIK OKOLJA 2, samostojni delovni zvezek 9789610143444 Cena: 8,95 €

SPOZNAVANJE OKOLJA 2, učbenik 9789610150220 Cena: 13,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

7


3. RAZRED

TISKANA GRADIVA

CELOVITI KOMPLETI UČIMse 3

UČIMse 3 komplet za 3. razred (SLO, MAT, SPO, GUM)

UČIMse 3 komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG)

3831022476033

3831022476002

Cena: 45,00 €

Cena: 39,00 €

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 9789610113225 Cena: 18,90 €

ZVOČNO BERILO za prvo triletje (CD) 3831022466362 Cena: 12,90 €

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za književnost 9789610113249 Cena: 14,10 €

GLASBENA UMETNOST

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610145158 Cena: 6,90 €

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del 9789610145141 Cena: 6,90 €

ČITANKA 3 besedila z nalogami za branje z razumevanjem 9789610139942 Cena: 8,95 €

ANGLEŠKI JEZIK O BREZPLAČNJE L ZA UČITEnik i-priroč

raki

Moji prvi ko ni SAMO glešči V KOMPLETIH pri an

CINCIDON 3, glasbeni zvezek 9790709008353 Cena: 4,95€

8

GLASBA 3, delovni zvezek z zgoščenko 3831022426236 Cena: 18,90 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

GLASBA 3, učbenik 9789610107996 Cena: 11,90 €

FIRST EXPLORERS 2, delovni zvezek, samo v kompletih UČIMse 3 z angleščino


MALI KOMPLETI UČIMse 3

UČIMse 3A mali komplet za 3. razred (SLO, MAT)

UČIMse 3A z angleščino mali komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG)

3831022478068

3831022478044

Cena: 32,00 €

Cena: 39,00 €

SPOZNAVANJE OKOLJA

MATEMATIKA

NOVO TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610126577 Cena: 8,90 €

TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610126584 Cena: 8,90 €

MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu 9789610147312 Cena: 7,95 €

DOTIK OKOLJA 3, samostojni delovni zvezek 9789610143451 Cena: 8,95 €

SPOZNAVANJE OKOLJA 3, učbenik 9789610147169 Cena: 13,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

9


4. RAZRED

TISKANA GRADIVA

CELOVITI KOMPLETI UČIMse 4

UČIMse 4 komplet za 4. razred z glasbo (SLO, MAT, DRU, NIT, GUM)

UČIMse 4 komplet za 4. razred brez glasbe (SLO, MAT, DRU, NIT)

3831022472899

3831022475784

Cena: 48,00 €

Cena: 59,00 €

SLOVENŠČINA

VL ENO

PR 4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4

Slovenščina Slovenščina 4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Domišljen in izviren koncept:

Domišljen in izviren koncept:

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

13,90 €

GRADIVO ZA UČITELJE 5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

Nataša Potočnik

4

SLOVENŠČINa 4 UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

ZVOČNO BERILO za drugo triletje (CD) 3831022466355 Cena: 12,90 €

8,40 €

8,40 €

www.emka.si

www.mladinska.com

BERILO 4, Razširi roke 9789610108320 Cena: 17,90 €

www.mladinska.com

SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610144939 Cena: 8,40 €

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, samostojni delovni zvezek 9789610143659 Cena: 9,90 €

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik 9789610143864 Cena: 14,90 €

10 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

4 2. del

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

SLOVENŠČINa 4

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

Slovenščina Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • •

www.emka.si www.mladinska.com/sola

O

JEN

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

• •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Berilo 4, razširi roke

VL ENO

PR

1. del

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Untitled-1 1

4

SamostojniSamostojni delovnidelovni zvezek zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

O

JEN

SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del 9789610144946 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 4, učbenik 9789610108078 Cena: 13,90 €

GLASBENA UMETNOST

GLASBA 4, delovni zvezek z zgoščenko 9789610125334 Cena: 18,90 €

GLASBA 4, delovni zvezek brez zgoščenke 9789610143673 Cena: 11,90 €

GLASBA 4, učbenik 9789610123897 Cena: 18,40 €


MALI KOMPLETI UČIMse 4 4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

• • •

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

13,90 €

Untitled-1 1

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

8,40 €

www.mladinska.com

www.mladinska.com

Nataša Potočnik

Nataša Potočnik

4

SLOVENŠČINa 4 UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

• •

• •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

• • •

Berilo 4, razširi roke

• • •

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

www.emka.si www.mladinska.com/sola

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

13,90 €

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Untitled-1 1

5/26/11 8:18 AM

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

www.emka.si

8,40 €

www.emka.si

8,40 €

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

4

2. del

www.emka.si

www.mladinska.com

www.mladinska.com

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

1. del

Samostojni delovni zvezekSamostojni Slovenščina 4 upošteva novosti 4 upošteva vse novosti delovni zvezekvse Slovenščina posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta.

8,40 €

Nataša Potočnik

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

www.emka.si www.mladinska.com/sola

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Domišljen in izviren koncept: Domišljen in izviren koncept:

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Slovenščina Slovenščina 4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4 Slovenščina 4

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

4

8,40 €

5/26/11 8:18 AM

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

ŠČINa 4

K ZA SLOVENSkI jEzIk ZrEDU OSNOVNE ŠOLE

www.mladinska.com

2. del

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

ravnoteženim jnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim znanja; sedilnega in pragmatičnega znanja; i nagovori in jajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in v posameznem poglavju; I KOTIČEK, OREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, pri pridobivanju ncem sistematično v pomoč pri pridobivanju raževalnih ciljev; nem načrtu, tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, besedil; so diferencirane; je in reševanje nalog; n pisanje tudi v zvezek.

www.emka.si

1. del

Samostojni delovni zvezekSamostojni Slovenščina 4 upošteva novosti 4 upošteva vse novosti delovni zvezekvse Slovenščina posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: Domišljen in izviren koncept:

pt:

SLOVENŠČINA 4, A 4, SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL ZVEZEK, 1. DEL

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

2. del

Slovenščina Slovenščina 4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4 Slovenščina 4

8,40 €

1. del

se novosti 4 upošteva vse novosti Slovenščina črta.

4

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

4

Samostojni delovni zvezekdelovni zvezek Samostojni za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

Slovenščina Slovenščina 4

4

Osterman

čina 4

vezek ne šole trtem razredu osnovne šole

www.mladinska.com

UČIMse 4A mali komplet za 4. razred (SLO, MAT, NIT)

UČIMse 4B mali komplet za 4. razred (SLO, MAT, DRU)

UČIMse 4C mali komplet za 4. razred (SLO, MAT, GUM)

3831022478075

3831022478082

3831022478099

Cena: 40,00 €

Cena: 40,00 €

Cena: 40,00 €

DRUŽBA

MATEMATIKA

MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610143611 Cena: 8,40 €

MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610143628 Cena: 8,40 €

MATEMATIKA 4, učbenik 9789610143826 Cena: 18,90 €

DRUŽBA 4, samostojni delovni zvezek 9789610143581 Cena: 9,90 €

DRUŽBA 4, učbenik 9789610143772 Cena: 14,95 €

LIKOVNA VZGOJA

@ INTERAKTIVNA GRADIVA LIKOVNA VZGOJA 4, učbenik 9789610107279 Cena: 13,90 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

11


5. RAZRED

TISKANA GRADIVA

CELOVITI KOMPLETI UČIMse 5

UČIMse 5 komplet za 5. razred z glasbo (SLO, MAT, DRU, NIT, GUM)

UČIMse 5 komplet za 5. razred brez glasbe (SLO, MAT, DRU, NIT)

3831022472905

3831022475791

Cena: 48,00 €

Cena: 59,00 €

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 5, Na krilih besed 9789610135661 Cena: 17,90 €

ZVOČNO BERILO za drugo triletje (CD) 3831022466355 Cena: 12,90 €

SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610143505 Cena: 8,40 €

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, samostojni delovni zvezek 9789610143666 Cena: 9,90 €

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, učbenik 9789610143871 Cena: 18,90 €

12 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del 9789610143703 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 5, učbenik 9789610125303 Cena: 14,40 €

GLASBENA UMETNOST

GLASBA 5, delovni zvezek z zgoščenko 9789610125341 Cena: 18,90 €

GLASBA 5, učbenik 9789610123767 Cena: 18,90 €


MALI KOMPLETI UČIMse 5

UČIMse 5A mali komplet za 5. razred (SLO, MAT, NIT)

UČIMse 5B mali komplet za 5. razred (SLO, MAT, DRU)

UČIMse 5C mali komplet za 5. razred (SLO, MAT, GUM)

3831022478105

3831022478112

3831022478129

Cena: 40,00 €

Cena: 40,00 €

Cena: 40,00 €

DRUŽBA

MATEMATIKA

MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610143635 Cena: 8,40 €

MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610143642 Cena: 8,40 €

GOSPODINJSTVO

GOSPODINJSTVO 5, učbenik 9789610107316 Cena: 11,90 €

MATEMATIKA 5, učbenik 9789610143833 Cena: 18,90 €

DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek 9789610125341 Cena: 18,90 €

DRUŽBA 5, učbenik 9789610143789 Cena: 14,95 €

LIKOVNA VZGOJA

LIKOVNA VZGOJA 5, učbenik 9789610107286 Cena: 13,90 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

13


6. RAZRED

TISKANA GRADIVA

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 6, Kdo se skriva v ogledalu? 9789610106593 Cena: 17,40 €

ZVOČNO BERILO za drugo triletje (CD) 3831022466355 Cena: 12,90 €

SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610144953 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del 9789610144960 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 6, učbenik 9789610139591 Cena: 16,50 €

NARAVOSLOVJE

GEOGRAFIJA

Naravoslovje

6

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole

P

GEOGRAFIJA 6, učbenik 9789610116998 Cena: 14,90 €

GOSPODINJSTVO

GOSPODINJSTVO 6, učbenik 9789610107323 Cena: 11,90 €

14 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610113393 Cena: 34,96 €

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610117117 Cena: 29,95 €

LIKOVNA VZGOJA

LIKOVNA VZGOJA 6, učbenik 9789610107293 Cena: 13,90 €

I PO UKU

GEOGRAFIJA 6, samostojni delovni zvezek 9789610133742 Cena: 11,90 €

IZ V E D B O

PR

US O S K I ZA

NOVO

IZID APRILA 20 18

NARAVOSLOVJE 6, učbenik 9789610150251 Cena: 14,90 €

O BREZPLAČNJE L E ZA UČIT omočki škatla s prip o za izvedb poskusov


ZGODOVINA

MATEMATIKA

O BREZPLAČN * JE L E ZA UČIT vni trak stenski časo ico za učiln

orabnike * Za nove up18/19. v š. l. 20

MATEMATIKA 6, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610143482 Cena: 8,40 €

MATEMATIKA 6, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610143499 Cena: 8,40 €

MATEMATIKA 6, učbenik 9789610153550 Cena: 18,90 €

ZGODOVINA 6, samostojni delovni zvezek 9789610143543 Cena: 11,90 €

ZGODOVINA 6, učbenik 9789610143932 Cena: 14,90 €

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 6, samostojni delovni zvezek z zgoščenko 9789610133766 Cena: 12,90 €

GLASBENA UMETNOST 6, učbenik s plakatom 9789610144717 Cena: 17,40 €

GLASBA 6, delovni zvezek z zgoščenkama 9789610125358 Cena: 18,90 €

GLASBA 6, učbenik 9789610123903 Cena: 18,40 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

15


7. RAZRED

TISKANA GRADIVA

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 7, Sreča se mi v pesmi smeje 9789610108313 Cena: 17,90 €

ZVOČNO BERILO za drugo triletje (CD) 3831022466355 Cena: 12,90 €

ZGODOVINA

SLOVENŠČINA 7, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610108092 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 7, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del 9789610118091 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 7, učbenik 9789610108085 Cena: 14,90 €

GLASBENA UMETNOST

O BREZPLAČN * JE L E ZA UČIT vni trak stenski časo ico za učiln

orabnike * Za nove up18/19. v š. l. 20

ZGODOVINA 7, samostojni delovni zvezek 9789610144670 Cena: 11,90 €

LIKOVNA VZGOJA

LIKOVNA VZGOJA 7, učbenik 9788611177526 Cena: 14,40 €

16 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

GLASBA 7, samostojni delovni zvezek 9789610121428 Cena: 12,90 €

GLASBA 7, učbenik z zgoščenkami 9789610131977 Cena: 17,40 €


MATEMATIKA

MATEMATIKA 7, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610144656 Cena: 8,40 €

MATEMATIKA 7, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610144663 Cena: 8,40 €

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA 7, samostojni delovni zvezek 9789610133759 Cena: 11,90 €

GEOGRAFIJA 7, učbenik 9789610132479 Cena: 12,90 €

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610113393 Cena: 34,96 €

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610117117 Cena: 29,95 €

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik 9789610122036 Cena: 12,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

17


8. RAZRED

TISKANA GRADIVA

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 8, Dober dan, življenje 9788611158983 Cena: 17,90 €

ZVOČNO BERILO za tretje triletje (CD) 3831022466379 Cena: 12,90 €

ZGODOVINA

SLOVENŠČINA 8, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610135685 Cena: 8,40 €

IZID MARCA 20 18

LIKOVNA VZGOJA 8, učbenik 9788611177533 Cena: 14,90 €

18 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

GLASBENA UMETNOST škatla s prip o za izvedb poskusov

orabnike * Za nove up18/19. v š. l. 20

LIKOVNA VZGOJA

SLOVENŠČINA 8, učbenik 9789610132011 Cena: 14,90 €

O BREZPLAČNJE L E ZA UČIT omočki

stenski časo ico za učiln

ZGODOVINA 8, samostojni delovni zvezek 9789610150176 Cena: 11,90 €

9789610135692 Cena: 8,40 €

FIZIKA

O BREZPLAČN * JE L E ZA UČIT vni trak NOVO

SLOVENŠČINA 8, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del

FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek 9789610143512 Cena: 12,90 €

GLASBA 8, samostojni delovni zvezek 9789610121435 Cena: 12,90 €

GLASBA 8, učbenik z zgoščenkami 9789610131984 Cena: 17,40 €


GEOGRAFIJA

MATEMATIKA Matematika

8

Samostojni delovni zvezek za matematiko v osmem razredu osnovne šole

1. del

NOVO

IZID MARCA 20 18

MATEMATIKA 8, samostojni delovni zvezek, 1. del 9789610150237 Cena: 8,40 €

Matematika

8

Samostojni delovni zvezek za matematiko v osmem razredu osnovne šole

2. del

NOVO

IZID MARCA 20 18

MATEMATIKA 8, samostojni delovni zvezek, 2. del 9789610150244 Cena: 8,40 €

GEOGRAFIJA 8, samostojni delovni zvezek 9789610135357 Cena: 11,90 €

GEOGRAFIJA 8, učbenik 9789610131991 Cena: 12,90 €

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610113393 Cena: 34,96 €

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610117117 Cena: 29,95 €

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik 9789610122043 Cena: 12,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

19


9. RAZRED

TISKANA GRADIVA

SLOVENŠČINA

GRADIVO ZA UČITELJE

BERILO 9, Skrivno življenje besed 9789610125280 Cena: 17,90 €

ZVOČNO BERILO za tretje triletje (CD) 3831022466379 Cena: 12,90 €

SLOVENŠČINA 9, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del 9789610143680 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 9, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del 9789610143697 Cena: 8,40 €

SLOVENŠČINA 9, učbenik 9789610132028 Cena: 14,90 €

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA 9, samostojni delovni zvezek 9789610135678 Cena: 11,90 €

GEOGRAFIJA 9, učbenik 9789610139607 Cena: 14,90 €

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610113393 Cena: 34,96 €

GLASBENA UMETNOST

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610117117 Cena: 29,95 €

FIZIKA O BREZPLAČNJE L E IT Č ZA U omočki škatla s prip o za izvedb poskusov

GLASBA 9, samostojni delovni zvezek 9789610126485 Cena: 12,90 €

GLASBA 9, učbenik z zgoščenkami 9789610125211 Cena: 17,40 €

20 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek 9789610144649 Cena: 12,90 €


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA ATLASI IN ZEMLJEVIDI

ZVEZKI ZA PISANJE VELIKI ZVEZKI (format A4, 40. listni)

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610113393 Cena: 34,96 €

ŠOLSKI ZEMLJEVID, SVET, namizni zemljevid sveta 9788611154138 Cena: 4,90 €

ŠOLSKI ZEMLJEVID, EVROPA, namizni zemljevid Evrope 9788611153698 Cena: 4,90 €

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 9789610117117 Cena: 29,95 €

ŠOLSKI ZEMLJEVID, SLOVENIJA, namizni zemljevid Slovenije 9788611153490 Cena: 4,90 €

GEOLOŠKI ZEMLJEVID SLOVENIJE, namizni zemljevid 9789610127451 Cena: 4,90 €

Zvezek UČIMse A4 latajn II (11mm črtovje s pomožno sredinsko črto) − Modri škrat 3831022473063 Cena: 1,70 €

Zvezek UČIMse A4 11mm črtovje − Čarodejka Tejka 3831022473032 Cena: 1,70 €

EVROPA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 9788611172989 Cena: 6,90 €

SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 9788611172996 Cena: 6,90 €

Zvezek UČIMse A4 brezčrtni − Vila Navihanka 3831022473049 Cena: 1,70 €

SREDNJE VELIKI ZVEZKI (format B5, 40. listni)

Zvezek UČIMse A4 levo brezčrtni, desno latajn (11mm črtovje s pomožno sredinsko črto) − Otok škratov golobradcev 3831022473070 Cena: 1,70 €

Zvezek Pišem črke 11mm črtovje − velikan 3831022455762 Cena: 1,90 €

Zvezek Pišem črke 11mm črtovje s pomožno sredinsko črto − morje 3831022455779 Cena: 1,90 €

Zvezek Pišem črke zvezek za opismenjevanje z drevesnim črtovjem 3831022431667 Cena: 2,40 €

SREDNJE VELIKI ZVEZKI (format B5, 40. listni)

NOVO SVET, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 9788611173009 Cena: 6,90 €

Zvezek UČIMse A4 karo, 1cm − Zmaj Znaj 3831022473056 Cena: 1,70 €

Zvezek UČIMse B5 11mm črtovje − Modri škrat 3831022476583 Cena: 1,30 €

NOVO

NOVO

Zvezek UČIMse A4 10mm črtovje − Zmaj Znaj 3831022476576 Cena: 1,30 €

Zvezek UČIMse A4 latajn II (11mm črtovje s pomožno sredinsko črto) − Čarodejka Tejka 3831022476590 Cena: 1,30 €

ZVEZKA ZA OPISMENJEVANJE

Zvezek PIŠEM ŠTEVILA zvezek za sistematično zapisovanje števil 3831022441048 Cena: 2,40 €

Zvezek PIŠEM ABECEDO delovni zvezek za opismenjevanje z nalepkami 9789610106463 Cena: 8,90 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

21


U

O

AJ SKL EN

ZBIRKA BRIHTNA GLAVCA SLOVENŠČINA

PRIPRAVA NA NPZ

NOVO

IZID JUNIJ 2018

SLOVENŠČINA 1, zbirka nalog z rešitvami za 1. razred 9789610133698 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 2, zbirka nalog z rešitvami za 2. razred 9789610133704 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 3, zbirka nalog z rešitvami za 3. razred 9789610135364 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. razred 9789610117988 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami za 5. razred 9789610117995 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami za 6. razred 9789610121213 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 6. razredu 9879610151364 Predvidena cena: 8,95 €

MATEMATIKA

PRIPRAVA NA NPZ MATEMATIKA 1, zbirka nalog z rešitvami za 1. razred 9789610117698 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 2, zbirka nalog z rešitvami za 2. razred 9789610117704 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 3, zbirka nalog z rešitvami za 3. razred 9789610117711 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. razred 9789610117728 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 5, zbirka nalog z rešitvami za 5. razred 9789610117735 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 2, besedilne naloge z rešitvami za 2. razred 9789610126737 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 3, besedilne naloge z rešitvami za 3. razred 9789610126720 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 4, besedilne naloge z rešitvami za 4. razred 9789610133674 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 5, besedilne naloge z rešitvami za 5. razred 9789610133681 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 6, zbirka nalog z rešitvami za 6. razred 9789610117742 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 6, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 6. razredu 9789610126386 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 6, Na lov za besedami – naloge z rešitvami za utrjevanje ang. besedišča v 6. razredu 9789610125273 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 7, Na lov za besedami – naloge z rešitvami za utrjevanje ang. besedišča v 7. razredu 9789610135630 Cena: 7,95 €

BLOKI Z REŠITVAMI

MATEMATIKA 1, besedilne naloge z rešitvami za 1. razred 9789610135623 Cena: 7,95 €

PRIPRAVA NA NPZ

BLOKI Z REŠITVAMI

NOVO

IZID JUNIJ 2018

ANGLEŠČINA 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred 9789610121299 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 9, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 9. razredu 9789610151340 Predvidena cena: 8,95 €

ANGLEŠČINA 5, Na lov za besedami – naloge z rešitvami za utrjevanje ang. besedišča v 5. razredu 9789610125266 Cena: 7,95 €

KEMIJA

FIZIKA

FIZIKA 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred 9789610117780 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 4, Na lov za besedami – naloge z rešitvami za utrjevanje ang. besedišča v 4. razredu 9789610125259 Cena: 7,95 €

FIZIKA 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred 9789610117797 Cena: 7,95 €

22 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

KEMIJA 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred 9789610121268 Cena: 7,95 €

KEMIJA 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred 9789610121275 Cena: 7,95 €


ALBUMI PRIPRAVA NA NPZ

NOVO

IZID JUNIJ 2018

SLOVENŠČINA 7, zbirka nalog z rešitvami za 7. razred 9789610115465 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred 9789610149835 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred 9789610121220 Cena: 7,95 €

SLOVENŠČINA 9, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 9. razredu 9789610151357 Predvidena cena: 8,95 €

ŠOLSKI ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV z DVD 9788611175027 Cena: 24,94 €

PRIPRAVA NA NPZ MATEMATIKA 7, zbirka nalog z rešitvami za 7. razred 9789610117759 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred 9789610117766 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred 9789610117773 Cena: 7,95 €

ŠOLSKI ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV 9789610117094 Cena: 24,94 €

MATEMATIKA 9, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 9. razredu 9789610126393 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA

PRIPRAVA NA NPZ ANGLEŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. razred 9789610118077 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami za 5. razred 9789610118084 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami za 6. razred 9789610121244 Cena: 7,95 €

ANGLEŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na NPZ v 6. razredu 9789610135647 Cena: 9,95 €

ANGLEŠČINA 7, zbirka nalog z rešitvami za 7. razred 9789610121251 Cena: 7,95 €

NEMŠČINA

ANGLEŠČINA 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred 9789610121282 Cena: 7,95 €

ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV Svetovni sodobniki 9789610107118 Cena: 27,95 €

PRIPRAVA NA NPZ

6.

razred

NEM

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

NOVO

IZID JUNIJ 2018

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

ANGLEŠČINA 8/9, Na lov za besedami – Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 8. in 9. razredu 9789610143710 Cena: 7,95 €

NEMŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. razred 9789610143727 Cena: 7,95 €

NEMŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami za 5. razred 9789610149323 Cena: 7,95 €

NEMŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami za 6. razred 9789610151333 Predvidena cena: 8,95 €

LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 9789610121909 Cena: 27,95 €

LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 9789610105855 Cena: 27,95 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

23


GLASBENE SLIKANICE Ilustriral Zvonko Čoh

TA LUŠTNE LJUDSKE

NOVO

IZID JUNIJ 2018 PRILOŽ ENa zgOšč ENka

TA LUŠTNE LJUDSKE z zgoščenko 9790709008377 Predvidena cena: 22,95 €

URA JE NA MORJE ŠLA z zgoščenko 9790709008360 Cena: 24,94 €

PRAZNIČNE PESMI z zgoščenko 9790709008322 Cena: 22,95 €

PESMICE O SRČECU z zgoščenko 9790709008308 Cena: 22,95 €

METULJČEK CEKINČEK z zgoščenko 9790709008315 Cena: 29,95 €

SIJ, SONČECE, SIJ z zgoščenko 9790709008292 Cena: 22,95 €

POJEMO, POJEMO 5 z zgoščenko 9790709008278 Cena: 22,95 €

ZBIRKA DOMAČE BRANJE “Knjiga pred nosom”

PESMI O ŽIVALIH 2 z zgoščenko 9790709008285 Cena: 22,95 €

ŠALJIVKE NAGAJIVKE z zgoščenko 9790709008261 Cena: 22,95 €

USPAVANKE z zgoščenko 9789610123934 Cena: 12,95 €

CICIBAN, ZAPOJ pesmice za otroški zbor in klavir 9790709008131 Cena: 16,95 €

ŽARNICA, TI LOVIŠ 6+ 9789610135593 Cena: 22,95 €

KROJAČEK HLAČEK z zgoščenko 6+ 9789610126430 Cena: 22,95 €

ABECERIME 6+ 9789610126409 Cena: 19,95 €

PEDENJPED 6+ 9789610106210 Cena: 18,95 €

PIKO DINOZAVER 6+ 9789610117025 Cena: 16,95 €

ŽIVALSKE USPAVANKE 4+ 9789610126454 Cena: 16,95 €

ZRCALCE 4+ 9789610135616 Cena: 16,95 €

ŠTIRI GRIMMOVE PRAVLJICE 6+ 9789610133711 Cena: 22,95 €

TRI PRAVLJICE 8+ 9789610121169 Cena: 22,95 €

NOVO BESEDE IZBRANE ZA MODRIJANE 8+ 9789610126423 Cena: 22,95 €

NAROBE STVARI V MESTU PETPEDI 8+ 9789610143741 Cena: 19,95 €

MATILDA 8+ 9789610106449 Cena: 24,94 €

TISOČ IN ENA NOČ 11+ 9789610135609 Cena: 24,94 €

SREČNI KRALJEVIČ IN DRUGE PRAVLJICE 11+ 9789610133728 Cena: 24,94 €

STARE GRŠKE BAJKE 11+ 9789610108177 Cena: 24,94 €

24 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

TRI IGRE z zgoščenko 9+ 9789610113461 Cena: 19,95 €

MODROST PRAVLJIČNE ŠKOLJKE izbor svetovnih narodnih pravljic 9+ 9789610133735 Cena: 24,94 €

KLA KLA KLASIKA z zgoščenko 9+ 9789610143765 Cena: 19,95 €

KDO POJASNI KRASNE BASNI 11+ 9789610126416 Cena: 24,94 €

PETNAJSTLETNI KAPITAN 11+ 9789610121121 Cena: 29,95 €

ALIČINE DOGODIVŠČINE V ČUDEŽNI DEŽELI 11+ 9789610513770 Cena: 22,95 €

LETEČA UČILNICA 11+ 9789610113447 Cena: 22,95 €


PEDAGOGIKA MONTESSORI Moje zgodbe

Moje zgodbe

Na sprehodu

Vse na svojem mestu

NOVO NA SPREHODU, zgodbe Montessori 4+ 9789610147299 Cena: 12,95 €

NOVO VSE NA SVOJEM MESTU, zgodbe Montessori 4+ 9789610147282 Cena: 12,95 €

SLIKOVNI SLOVAR MONTESSORI 150 kartic za učenje branja 9789610135401 Cena: 24,94 €

100 DEJAVNOSTI ZA ODKRIVANJE SVETA 3+ 9789610136354 Cena: 22,95 €

METODA NTC

MOJ ZVEZEK MONTESSORI 3+ 9789610143529 Cena: 16,95 €

MOJE DEJAVNOSTI MONTESSORI 4+ 9789610143536 Cena: 16,95 €

ZBIRKA POVEJ MI! Povej mi! Kako se zbudimo?

--------------------

KAKO

NOVO

--------------------

NOVO

Kako dobimo energijo iz hrane?

Telo

Naš vs akdanjik

IZID SEPTEMBER 2018 Kultura

Divje živ ali

Nalepke

SLOVENIJA, pobarvanka z nalogami po metodi NTC 4+ 9789610147374 Cena: 8,95 €

SVET, zbirka nalog z nalepkami po metodi NTC 4+ 9789610147473 Cena: 8,95 €

POVEJ MI, ZAKAJ 6+ 9789610135517 Cena: 24,94 €

KAKO Z IGRO SPODBUJATI MISELNI RAZVOJ OTROKA, priročnik z dejavnostmi za miselni razvoj otroka od 4. do 9. leta 9789610135746 Cena: 19,95 €

POVEJ MI VSE O ZNANOSTI IN IZUMIH 6+ 9789610144731 Cena: 24,94 €

POVEJ MI, KAKO 6+ 9789610150572 Predvidena cena: 24,99 €

MISELNI IZZIVI NOVO IZGUBLJENE ŽIVALI, LABIRINTI 6+ 9789610147336 Cena: 8,95 €

NOVO MISELNE IGRARIJE, MISELNE NALOGE 6+ 9789610147343 Cena: 8,95 €

NOVO EN, DVA, TRI – PA POVEJ MI TI! 4+ 9789610135425 Cena: 8,95 €

MISLECA 2 Miselne naloge za bistroumne 4+ 9789610136361 Cena: 19,95 €

BRŽ POVEJ – PA SE NASMEJ! 4+ 9789610135418 Cena: 8,95 €

ČAROBNE MATEMATIČNE POBARVANKE, 6–7 LET 6+ 9789610147459 Cena: 8,95 €

NOVO ČAROBNE MATEMATIČNE POBARVANKE, 7–8 LET 7+ 9789610147466 Cena: 8,95 €

PASTI ODRAŠČANJA NOVO KNJIGA, KI TI BO KONČNO RAZLOŽILA VSE O TVOJIH STARŠIH 10+ 9789610147411 Cena: 14,95 €

KVIZI

NOVO KNJIGA, KI TI BO KONČNO POVEDALA VSE O PUNCAH IN FANTIH 10+ 9789610147404 Cena: 14,95 €

NOVO MATEJ IN RAČUNALNIŠKI VAMPIRJI 6+ 9789610149309 Cena: 12,95 €

NOVO

NOVO MARKO V TEŽAVAH 6+ 9789610147497 Cena: 12,95 €

IZID SEPTEMBER 2018

LUKA IMA PREVEČ POGUMA 6+ 9789610150695 Predvidena cena: 12,95 €

NOVO

IZID SEPTEMBER 2018

ANA V PASTI SPLETNE KLEPETALNICE 6+ 9789610150701 Predvidena cena: 12,95 €

RAZBURLJIVO RAZISKOVANJE SKRIVNOSTNE ZGODBE NOVO NOVO

KVIZ ZAKAJ? 4+ 9789610144724 Cena: 16,95 €

KVIZ DINOZAVRI 7+ 9789610138914 Cena: 16,95 €

RAZIŠČIMO PREDELOVANJE ODPADKOV 6+ 9789610135395 Cena: 13,95 €

RAZIŠČIMO VODO 6+ 9789610135388 Cena: 13,95 €

MISTERIJI GINKOVE ULICE 8+ 9789610147367 Cena: 9,95 €

NOVO TEMAČNE SKRIVNOSTI GINKOVE ULICE 8+ 9789610147350 Cena: 9,95 €

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

25


UGANKARSKI ZVEZKI

ZBIRKA NA KONCU JEZIKA Zgodbe, ki postopoma prehajajo iz slovenščine v angleščino

NOVO ODKRIVAM ČLOVEŠKO TELO IN NARAVO 6+ 9789610149330 Cena: 9,95 €

NOVO REŠUJEM LOGIČNE UGANKE 7+ 9789610149347 Cena: 9,95 €

NOVO

NOVO

VADIM ANGLEŠČINO 9+ 9789610149354 Cena: 9,95 €

RAZISKUJEM ZGODOVINO ŠTEVIL 9+ 9789610147480 Cena: 9,95 €

HANA, THE DANGEROUS ELF IN NJEGOV ZAKLAD 9+ 9789610143819 Cena: 9,95 €

TOMAŽ IN SKRIVNOSTNI HAUNTED CASTLE 9+ 9789610143925 Cena: 9,95 €

ZBIRKA KARTONK PIŠEM, BRIŠEM IN SE UČIM! jesen

Otrok obriše enostavne oblike in črke, šteje.

september

Začetek šolskega leta je! Leon in Zoja gresta spet v šolo.

5 10

Zbrišem in ponovim tolikokrat, kot želim.

KOST__NJ __NJ

S flomastrom prevleci črke v besedah. Nato besede prepiši.

NOVO piši-briši flomaster

Vozila - Vehicles

Madison je na zabavo za rojstni dan povabila nekaj prijateljev.

Vozila poveži z ustreznimi slikami.

CAR

Postavi slike v pravilen vrstni red, tako da v krogce ob slikah napišeš številke od 1 do .

TRAIN

BOAT

PLANE

MOTORBIKE CANDLES

STRAW

CAKE SWEETS

… TABLE

BALLOON

PRESENT

DOLL

BOOK

Za vajo prepiši besede s te strani.

Pišem, brišem in učim! se

Letni časi 8

6 9

2

Pišem, brišem

Začetek šolskega leta je! Leon in Zoja gresta spet v šolo.

e

6 9

4

Pišem besede.

9,95 €

COBISS-ID 292007680

Letni časi

3

5. leta

8

UŠNICA

an an

od

S flomastrom obriši grozdne jagode in jih preštej. Obkroži pravo število.

5

5 10

Rišem oblike. Štejem.

S flomastrom prevleci črke v besedi GROZDJE.

FRIEND

4

Zbrišem in ponovim tolikokrat, kot želim.

Za vajo prepiši besede s te strani.

jesen BESEDE ŠTEVILA OBLIKE Zbrišem in ponovim tolikokrat, kot želim.

1 Izvem, kaj se vsak mesec dogaja v naravi.

V isti zbirki:

5 10

Ilustracija na naslovnici: Cécile Hudrisier Ilustracije: Virginie Chiodo Prevedla in uredila: Valentina Praprotnik Jezikovno pregledala: Vera Jakopič Tehnično uredila: Pia Rihtarič © BORDAS/SEJER, 2015 Naslov izvirnika: Mes premiers mots d'anglais © za izdajo v slovenskem jeziku Mladinska knjiga Založba, 2018 Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2018 Predsednik uprave: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Natisnjeno na Kitajskem Prva izdaja, naklada 2500 izvodov

3

Napišem besede, ki sem se jih naučil na tej strani. Pisalo ustreza standardu EN71. Lahko ga nadomestite z drugim kakovostnim pisalom, ki se da pobrisati. OPOZORILO: Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let! Vsebuje majhne delce, ki bi jih otroci lahko pogoltnili. Prazno embalažo odstranite iz dosega dojenčkov in otrok.

9,95 €

fâÑ~ äåê~ zàÅÜ~¥Ö~ {~ç~}~

BICYCLE

2

Pravilno povežem.

Pišem, brišem in učim! se

Moj rojstni dan - My birthday

Andrew in Madison zelo rada potujeta z različnimi prevoznimi sr sredstvi.

1 Preberem angleške besede.

fâÑ~ äåê~

5.

zzàÅÜ~¥Ö~ zàÅ zà à Ü~ àÅ Ü~¥ ~¥Ö ~¥Ö ~¥ ¥Ö~ Ö Ö~ od

{~ç~}~

DOLL COBISS-ID 292007936

www.emka.si www.mladinska.com

DOLL

BALL

BaLL

leta naprej

Ilustracija na naslovnici: Cécile Hudrisier Ilustracije: Mélanie Combres Prevedla: Maja Bajželj Uredila: Tihana Kurtin Jeraj Jezikovno pregledala: Aleksandra Lutar Ivanc Tehnično uredila: Pia Rihtarič

© BORDAS/SEJER, 2015 Naslov izvirnika: Au fil des saisons © za izdajo v slovenskem jeziku Mladinska knjiga Založba, 2018

Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2018 Predsednik uprave: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj

Letni casi_OPREMA.indd 1-3

4

Pišem besede.

Pisalo ustreza standardu EN71. Lahko ga nadomestite z drugim kakovostnim pisalom, ki se da pobrisati. OPOZORILO: Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let! Vsebuje majhne delce, ki bi jih otroci lahko pogoltnili. Prazno embalažo odstranite iz dosega dojenčkov in otrok.

IZID JANUAR 2018 Natisnjeno na Kitajskem Prva izdaja, naklada 2500 izvodov

Vozila - Vehicles

S flomastrom obriši grozdne jagode in jih preštej. Obkroži pravo število.

9,95 €

CAR

TRAIN

8

Pravilno povežem.

Pišem, brišem in učim! se

jesen

Otrok obriše enostavne oblike in črke, šteje.

september

Začetek šolskega leta je! Leon in Zoja gresta spet v šolo.

jesen BESEDE ŠTEVILA OBLIKE jesen

Otrok obriše enostavne oblike, spoznava črke in piše.

Zbrišem in ponovim tolikokrat, kot želim.

Oktobra se listje odene v zlate barve, odpade in se vrtinči v vvetru. V gozdu rastejo gobe.

S flomastrom obriši krošnje, kostanj in mušnico. Besede dopolni s črkami O, A ali I.

S flomastrom obriši grozdne jagode in jih preštej. Obkroži, koliko jih je.

8

6 9

5 10

Pišem, brišem in učim! se

oktober

Danes Leon in Zoja v gozdu nabirata kostanj.

Septembra je še lepo vreme, a sonce izgublja svojo moč. Ljudje v vinogradu obirajo grozdje. Pravimo, da imajo trgatev.

1 Izvem, kaj se vsak mesec dogaja v naravi.

5 G__ZD G __ZD ZD

KOST NJ

UŠNICA

3

Štejem.

piši-briši flomaster

Pišem, brišem in učim! se

fâÑ~ äåê~ zàÅÜ~¥Ö~ {~ç~}~

Pišem, brišem in učim! se

4

1

2

3 9,95 €

COBISS-ID 292007936

fâÑ~ äåê~

5.

zzàÅÜ~¥Ö~ zàÅ zà à Ü~ àÅ Ü~¥ ~¥Ö ~¥Ö ~¥ ¥Ö~ Ö Ö~ od

{~ç~}~

DOLL

BALL

DOLL

BaLL

leta naprej

Ilustracija na naslovnici: Cécile Hudrisier Ilustracije: Mélanie Combres Prevedla: Maja Bajželj Uredila: Tihana Kurtin Jeraj Jezikovno pregledala: Aleksandra Lutar Ivanc Tehnično uredila: Pia Rihtarič © BORDAS/SEJER, 2015 Naslov izvirnika: Au fil des saisons © za izdajo v slovenskem jeziku Mladinska knjiga Založba, 2018 Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2018 Predsednik uprave: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Natisnjeno na Kitajskem Prva izdaja, naklada 2500 izvodov

4

Pišem besede.

Pisalo ustreza standardu EN71. Lahko ga nadomestite z drugim kakovostnim pisalom, ki se da pobrisati. OPOZORILO: Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let! Vsebuje majhne delce, ki bi jih otroci lahko pogoltnili. Prazno embalažo odstranite iz dosega dojenčkov in otrok.

9,95 €

COBISS-ID 292007680

www.emka.si www.mladinska.com

9

Cilji: Otrok obriše enostavne oblike, šteje in prepiše besedo.

september

od

Septembra je še lepo vreme, a sonce izgublja svojo moč. Ljudje v vinogradu obirajo grozdje. Pravimo, da imajo trgatev.

S flomastrom prevleci črke v besedi GROZDJE.

5.

leta naprej

8

9

5 10

6

CANDLES

6

STRAW

CAKE SWEETS

4

TABLE

BALLOON

PRESENT

DOLL

BOOK

FRIEND

5.

leta naprej

Zbrišem in ponovim tolikokrat, kot želim.

NOVO

Za vajo prepiši besede s te strani.

Ilustracija na naslovnici: Cécile Hudrisier Ilustracije: Virginie Chiodo Prevedla in uredila: Valentina Praprotnik Jezikovno pregledala: Vera Jakopič Tehnično uredila: Pia Rihtarič

© BORDAS/SEJER, 2015 Naslov izvirnika: Mes premiers mots d'anglais © za izdajo v slovenskem jeziku Mladinska knjiga Založba, 2018

3

IZID APRIL 2018 Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2018 Predsednik uprave: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Natisnjeno na Kitajskem Prva izdaja, naklada 2500 izvodov

Moje prve ang besede_OPREMA_265x205.indd 1

od

MOTORBIKE

5 10

S flomastrom obriši grozdne jagode in jih preštej. Obkroži pravo število.

fâÑ~ äåê~

Postavi slike v pravilen vrstni red, tako da v krogce ob slikah napišeš številke od 1 do .

PLANE

NOVO

Začetek šolskega leta je! Leon in Zoja gresta spet v šolo.

Letni časi BESEDE ŠTEVILA OBLIKE

MUŠN__CA

S flomastrom prevleci črke v besedah. Nato besede prepiši.

S flomastrom prevleci črke v besedi GROZDJE.

2 Rišem oblike.

BOAT

V isti zbirki:

V isti zbirki:

Madison je na zabavo za rojstni dan povabila nekaj prijateljev.

Vozila poveži z ustreznimi slikami.

BICYCLE

S flomastrom prevleci črke v besedi GROZDJE. Letni časi

COBISS-ID 292007680

www.emka.si www.mladinska.com

ABECEDA Pišem pisane črke s priloženim flomastrom 4+ 9789610149958 Predvidena cena: 8,99 €

, em Piš bri šem in m! uči se

Moj rojstni dan - My birthday

Andrew in Madison zelo rada potujeta z različnimi prevoznimi sr sredstvi.

BESEDE ŠTEVILA OBLIKE 2

Za vajo prepiši besede s te strani.

e~éàÉ čzçÉ

3

Štejem.

fâÑ~ äåê~ zàÅÜ~¥Ö~ {~ç~}~

Pišem, brišem in učim! se

V isti zbirki:

leta fâÑ~od naprej äåê~ 5.

,

bri šem in m! uči se

Septembra je še lepo vreme, a sonce izgublja svojo moč. Ljudje v vinogradu obirajo grozdje. Pravimo, da imajo trgatev.

Preberem angleške besede.

MUŠN__CA

UŠNICA

V isti zbirki:

Cilji: Otrok obriše enostavne oblike, šteje in prepiše besedo.

september

Začetek šolskega leta je! em Pišv šolo. Leon in Zoja gresta spet

e~éàÉ čzçÉ 1

5 G__ZD

S flomastrom prevleci črke v besedi GROZDJE.

2

ABECEDA Pišem male tiskane črke s priloženim flomastrom 4+ 9789610133803 Cena: 8,95 €

oktober

6 9

Rišem oblike.

ABECEDA Pišem velike tiskane črke s priloženim flomastrom 4+ 9789610135883 Cena: 8,95 €

jesen

Oktobra se listje odene v zlate barve, odpade in se vrtinči v vetru. V gozdu rastejo gobe.

S flomastrom obriši krošnje, kostanj in mušnico. Besede dopolni s črkami O, A ali I.

8

, em Piš bri šem in ! uč im se

BESEDE ŠTEVILA OBLIKE

Otrok obriše enostavne oblike, spoznava črke in piše.

Danes Leon in Zoja v gozdu nabirata kostanj.

Septembra je še lepo vreme, a sonce izgublja svojo moč. Ljudje v vinogradu obirajo grozdje. Pravimo, da imajo trgatev.

S flomastrom obriši grozdne jagode in jih preštej. Obkroži, koliko jih je.

fâÑ~ äåê~ zàÅÜ~¥Ö~ {~ç~}~

jesen

1 Izvem, kaj se vsak mesec dogaja v naravi.

Letni časi

e~éàÉ čzçÉ

, em Piš bri šem in ! uč im se

Napišem besede, ki sem se jih naučil na tej strani. Pisalo ustreza standardu EN71. Lahko ga nadomestite z drugim kakovostnim pisalom, ki se da pobrisati. OPOZORILO: Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let! Vsebuje majhne delce, ki bi jih otroci lahko pogoltnili. Prazno embalažo odstranite iz dosega dojenčkov in otrok.

9,95 €

COBISS-ID 292007936

DOLL

BALL

DOLL

BaLL

IZID APRIL 2018

www.emka.si www.mladinska.com

11/7/17 10:21 AM

10/12/17 3:02 PM

LETNI ČASI s priloženim flomastrom 5+ 9789610147435 Predvidena cena: 9,99 €

MOJE PRVE ANGLEŠKE BESEDE s priloženim flomastrom 5+ 9789610147442 Predvidena cena: 9,99 €

PRIROČNIKI ZA OTROKE, MLADINO, STARŠE IN UČITELJE NOVO ZNANOST NA MALO DRUGAČEN NAČIN 8+ 9789610147428 Cena: 22,95 €

NOVO KAKO SE (NA)UČITI? 9+ 9789610149316 Cena: 24,94 €

Z IGRO V ČAROBNI SVET GLASBE, didaktični priročnik za učitelje z zgoščenko 5+ 9789610117155 Cena: 24,94 €

Z IGRO V ČAROBNI SVET NARAVE, priročnik za učitelje z zgoščenko 5+ 9789610121336 Cena: 24,94 €

MATEMATIKA ZA LAHKO NOČ 4+ 9789610143840 Cena: 17,95 €

NARAVOSLOVNI HOKUS POKUS, zbirka naravoslovnih poskusov za mlade raziskovalce od 3. do 8. leta 3+ 9789610123996 Cena: 14,95 €

LOGIČNE NALOGE ZA NAJMLAJŠE

Maja Pohar Perme

LOV ZA POZABLJENIM ZAKLADOM

NA VRTILJAKU ŠTEVIL

LOGIČNE NALOG ZA NAJMLAJŠE

Tupki, varuhi stoletnega zaklada, nemočno iščejo svoj pozabljeni zaklad. Pri tem si ne morejo pomagati niti z zemljevidom niti s skrivnimi navodili v obliki logičnih nalog – Tupki namreč razmišljajo samo januarja in še takrat le po kosilu. Za pomoč prosijo Petra in Lučko in skupaj se odpravijo na pustolovščino po Sloveniji. A zaklad bodo lahko odkrili le, če bodo uspešno rešili 100 logičnih ugank. Jim bo uspelo? Bi uspelo tebi? Z iskanjem rešitev logičnih nalog se bodo otroci naučili osnovnih načinov logičnega mišljenja in reševanja problemov. V knjigi so v prijetne ilustracije zavite osnovne vrste logičnih nalog, ki jih bodo otroci kasneje spoznavali na tekmovanjih iz logike: vitezi in oprode, naloge s tabelami, sudoku, lingvistične naloge ipd.

NOVO

NOVO

Naloge so primerne tudi za najmlajše otroke – z nekaj spodbude in pomoči bodo miselnim orehom kos že 6-letniki, naloge pa bodo v samostojen izziv tudi otrokom, starejšim od 10 let.

IZID SEPTEMBER 2018

IZID SEPTEMBER 2018 Otroci bodo s pomočjo nalog, vtkanih v napeto pustolovščino, začutili, da je logično razmišljanje zabavno in koristno.

NOVO

LOV ZA POZABLJENIM ZAKLADOM

14,95 €

www.emka.si

LOV ZA POZABLJENIM ZAKLADOM

Ilustriral Luka Seme

Gregor Pavlič

www.mladinska.com

VELIKE UMETNINE ZA MALE UMETNIKE 4+ 9789610117490 Cena: 22,95 €

LIKOVNE KUHARIJE 2 Eksperimenti z likovnimi tehnikami 11+ 9789610121312 Cena: 21,40 €

SLOVENŠČINA, po korakih do odličnega znanja 9789610150602 Predvidena cena: 24,99 €

DODATNA GRADIVA ZA UČENCE

NOTKA notni zvezek s pesmicami 3831022458909 Cena: 2,40 €

GLASBENI SLOVARČEK 9789610113386 Cena: 12,90 €

26 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

GEOGRAFSKI SLOVARČEK slovarček pojmov za pouk geografije in družbe od 4. do 9. razreda OŠ 9788611163437 Cena: 12,90 €

DOBER DAN, KNJIŽEVNOST zbirka nalog za književnost od 6. do 9. razreda osnovne šole 9788611161228 Cena: 14,90 €

NA VRTILJAKU ŠTEVIL, ZGODBE IZ ZGODOVINE ŠTEVIL 11+ 9789610151401 Predvidena cena: 24,99 €

LOV ZA POZABLJENIM ZAKLADOM 6+ 9789610150480 Cena: 14,95 €

MATEMATIKA, po korakih do odličnega znanja 11+ 9789610133971 Cena: 24,94 €


DOSTOPAJTE DO ŠE VEČ VSEBIN -aktivacijske kode zdaj tudi v prosti prodaji!

LAŽJE DELO ZA UČITELJE, PRIVLAČNEJŠI POUK ZA UČENCE! INTERAKTIVNA GRADIVA BREZPLAČNO ZA UČITELJE, ki uporabljajo učna gradiva založbe MK.

Interaktivni učbeniki in samostojni delovni zvezki – uporabljate jih kot dopolnilo tiskanim gradivom.

 pritegnete pozornost učencev, jih motivirate za sodelovanje  interaktivno rešujete naloge in sprotno preverjate rešitve  si ogledate izobraževalne filme …

Kakovostno dodatno učno gradivo – skrajša priprave na PORTAL UPORABLJA VEČ KOT 10.000 UČITELJEV!

pouk in omogoča celovito podporo v vseh korakih: od priprave do izvedbe.

 letne in dnevne učne priprave  preizkusi znanja, učni in opazovalni listi  priročniki za učitelje  izobraževalni filmi, zvočni posnetki …

Za predmete, kjer uporabljate delovne zvezke Mladinske knjige, kodo prejmete BREZPLAČNO. Aktivacijske kode do preostalih izbranih vsebin pa so na prodaj na portalu UČIMte.com.

ZABAVNO JADRANJE PO MORJU ZNANJA! Usvajanje in utrjevanje znanja, kot je osnovnošolcem blizu:

S PRIVLAČNIMI INTERAKTIVNIMI NALOGAMI!

 sodoben portal UČIMse.com z več kot 35.000 uporabniki  skupaj več kot 3500 nalog, usklajenih z učnim načrtom  izobraževalni filmi  motivacijsko nagrajevanje pravilno rešenih nalog  odlično dopolnilo učbenikom in delovnim zvezkom katerega koli založnika

BREZPLAČEN DOSTOP DO NALOG

Za predmete, kjer uporabljate delovne zvezke Mladinske knjige, kodo prejmete BREZPLAČNO. Natisnjena je v delovnih zvezkih. Aktivacijske kode do preostalih izbranih vsebin pa so na prodaj na portalu UČIMse.com.

za učitelje, učenke in učence, ki uporabljajo SDZ–je založbe MK.

27


Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige © Mladinska knjiga

ZA PREDSTAVITEV IN OGLED GRADIV NA ŠOLI, INFORMACIJE ALI POMOČ NAS POKLIČITE ALI NAM PIŠITE! Monika Jagodič Gobec vodja Prodaje in promocije izobraževalnih vsebin Telefon: 01 241 3168 E-naslov: monika.jagodic@mkz.si

SVETOVALCI ZA UČNA GRADIVA Marija Lampret

Nina Žibert

vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si

Del Ljubljane z okolico, Gorenjska 041 828 951 nina.zibert@mkz.si

Sara Slokan

Andrej Janžekovič

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič

Petra Ozimič

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Vanja Kovačič Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Ada Čakš

Seznam svetovalcev za učna gradiva najdete na www.mladinska.com/kontakti.

KJE LAHKO NAROČITE IN KUPITE UČBENIKE? • pri šolskih zastopnikih (seznam in kontaktne podatke vseh zastopnikov najdete na spletni strani www.mladinska.com/kontakti) • v knjigarnah Mladinske knjige Trgovine, d. o. o. • v založbi: 01 241 33 22 • e-pošta: oskrbaPO@mkz.si • na www.emka.si

spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Katalog učnih gradiv za osnovne šole 2018/19  

Mladinska knjiga Založba

Katalog učnih gradiv za osnovne šole 2018/19  

Mladinska knjiga Založba