Page 1

Izobraževalna gradiva

ZA 4. IN 5. RAZRED osnovne šole

Ilustracije: Igor Šinkovec

20 18/ 19


SPOŠTOVANI UČITELJI, SPOŠTOVANE UČITELJICE! V Mladinski knjigi, založniški hiši z več kot 70-letno tradicijo v Sloveniji, smo v uredništvu učbenikov pripravili celovito ponudbo učnih gradiv za poučevanje v 4. in 5. razredu. Učna gradiva za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo ter glasbeno umetnost so del ličnih kovčkov UČIMse, ki so na voljo v različnih kombinacijah predmetov. Pri snovanju tiskanih samostojnih delovnih zvezkov in učbenikov smo konceptualno sledili didaktiki posameznega predmetnega področja, posebno pozornost pa smo namenili bralnim učnim strategijam, formativnemu spremljanju znanja in spodbujanju ustvarjalnega razmišljanja. Na podlagi izkušenj učiteljev smo prenovili učna gradiva za slovenščino, učnim gradivom za naravoslovje pa smo dodali uporabno škatlo za naravoslovne eksperimente. Svet sodobne tehnologije in brezmejni viri podatkov premikajo tudi meje izobraževanja. Tiskana učna gradiva imajo tako na portalu za učitelje www.ucimte.com, ki ga obiskuje več kot 10 tisoč uporabnikov, na voljo dodatno digitalno podporo – i-samostojne delovne zvezke, letne in dnevne priprave, učne liste, posnetke in dodatna preverjanja znanja. Učenci pa lahko svoje znanje utrjujejo z več kot 700 zanimivimi interaktivnimi nalogami na www.ucimse.com. Portal učimse.com živi, na njem se nenehno odvijajo nove dogodivščine – kvizi, nagradne igre, dodatne naloge ipd. – da bi učenci namesto igric v tujih jezikih odmerjeni čas za zaslonom preživljali ob kakovostni ponudbi slovenskega znanja. A ob vseh učnih vsebinah ste vi, spoštovani učitelji in učiteljice, tisti, ki boste zanetili ogenj vedoželjnosti v učencih. Naj vam uspe, mi pa vam bomo z dobrimi gradivi, strokovnimi izobraževanji ter celotnim uredniškim timom stali ob strani!

Mag. Alenka Kepic Mohar, vodja uredništva učbenikov

GRADIVA PRIPRAVLJAMO V SODELOVANJU S STROKOVNJAKI IN UČITELJI PRAKTIKI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Eneja Baloh, učiteljica geografije na OŠ Lucija Tanja Bogataj, učiteljica razrednega pouka na OŠ Šenčur Irena Demšar, učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja v Ljubljani Tadeja Drašler, učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja v Ljubljani Berta Golob, pisateljica, pesnica, nekdanja knjižničarka in učiteljica mag. Mojca Honzak, učiteljica slovenskega jezika na OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani Simona Hribar Kojc, učiteljica naravoslovja in biologije na OŠ Sostro dr. Metka Kordigel Aberšek, redna profesorica za predmetno področje didaktike slovenskega jezika in književnosti, Oddelek za razredni pouk, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Lea Kozel, učiteljica razrednega pouka na OŠ Antona Ukmarja Koper Lara Kozarski, učiteljica matematike na OŠ Mengeš Karla Leban, učiteljica razrednega pouka na OŠ Ledina v Ljubljani Alenka Mesojedec, učiteljica razrednega pouka na OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani Dominika Mesojedec, učiteljica gospodinjstva, kemije in naravoslovja na OŠ Sostro dr. Nataša Potočnik, strokovnjakinja za opismenjevanje, Zavod RS za šolstvo Sonja Osterman, učiteljica razrednega pouka na OŠ Žirovnica dr. Jerneja Pavlin, docentka za področje fizikalnega izobraževanja, Oddelek za fiziko in tehniko, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta dr. Tomaž Petek, docent za slovenski jezik, Oddelek za predšolsko vzgojo in Oddelek za razredni pouk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta mag. Marjeta Raztresen, učiteljica razrednega pouka na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani dr. Marina Rugelj, ravnateljica na OŠ Alojzija Šuštarja v Ljubljani, profesorica matematike dr. Igor Saksida, redni profesor za področje slovenske književnosti, izredni profesor za področje didaktike slovenščine, Oddelek za razredni pouk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta; recenzent učnega načrta za slovenščino in predsednik Državne komisije za Cankarjevo tekmovanje Milivoj Stankovič, urednik in dolgoletni učitelj geografije

LAŽJE DELO ZA UČITELJE, VEČ PESTROSTI ZA UČENCE!

2

Več o portalu na 22. strani.

Več o portalu na 23. strani.


CELOVITI KOMPLETI UČNIH GRADIV: VSAK UČITELJ NAJDE SVOJEGA ZA 4. IN 5. RAZRED

UČIMse 5, učni komplet za 5. razred Z GLASBO (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM)

UČIMse 4, komplet za 4. razred BREZ GLASBE (SLO, MAT, NIT, DRU)

UČIMse 5, učni komplet za 5. razred BREZ GLASBE (SLO, MAT, NIT, DRU)

UČIMse 4A, mali komplet za 4. razred SLO, MAT, NIT

UČIMse 5A, mali komplet za 5. razred SLO, MAT, NIT

UČIMse 4B, mali komplet za 4. razred SLO, MAT, DRU

UČIMse 5B, mali komplet za 5. razred SLO, MAT, DRU

UČIMse 4C, mali komplet za 4. razred SLO, MAT, GUM

UČIMse 5C, mali komplet za 5. razred SLO, MAT, GUM

Cena: 48,00 € 3831022475784

Cena: 40,00 € 3831022478075

Cena: 40,00 € 3831022478082

Ponudba velja za šolsko leto 2018/19.

Cena: 40,00 € 3831022478099

UGODNOSTI ZA UČITELJE!

OD 40,00 €

• kompleti vseh gradiv za posamezen razred v ličnem prenosnem kovčku, s praktičnimi presenečenji • letos še dodatni mali kompleti • učitelj izbere po svoji meri – glede na način poučevanja, potrebe učencev, ceno …

UČIMse 4, komplet za 4. razred Z GLASBO (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM) Cena: 59,00 € 3831022472899

ODLIČNE CENE!

Cena: 59,00 € 3831022472905

Cena: 48,00 € 3831022475791

Cena: 40,00 € 3831022478105

Cena: 40,00 € 3831022478112

Cena: 40,00 € 3831022478129

• kakovostno dodatno gradivo na www.UCIMte.com (učne priprave, učni listi, priročniki za učitelje, izobraževalni filmi in zvočni posnetki …) • interaktivni SDZ in učbeniki na www.UCIMte.com • interaktivne naloge za vse predmete in vse razrede na www.UCIMse.com • celoletna naročnina na revijo Moj planet v vrednosti 51,60 € • brezplačen komplet tiskanih gradiv za določen razred

3

3


SLO

Cena 17,90 € 9789610108320

VIR: Berilo 4, Razširi roke

4. RAZRED BERILO 4, Razširi roke

Sodoben izbor besedil z bogato estetsko opremo priznanih slovenskih ilustratorjev

Avtorji: Berta Golob, Mojca Honzak, dr. Metka Kordigel Aberšek, dr. Igor Saksida

ZVOČNO BERILO

Predlogi za pobralne dejavnosti z navodili za pripravo na govorno nastopanje

za drugo triletje Cena: 12,90 € 3831022466355

UČBENIK Cena: 13,90 € 9789610108078

4

Slovenščina

4

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

nju

4

4, ELOVNI

1. del Cena: 8,40 € PRENOVLJENO 9789610144939

Slovenščina

4

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

2. del

m

8,40 €

www.emka.si

nju

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

VIR: Slovenščina 4, učbenik

Avtorica: dr. Nataša Potočnik

m

TISKANO GRADIVO

Nazorna predstavitev delov prošnje

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del Cena: 8,40 € 9789610144946

www.mladinska.com

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

4, ELOVNI

Avtorici SDZ-jev: PRENOVLJENO dr. Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Pravopisni opomnik učence opozarja na pravopisna pravila

8,40 €

www.emka.si

www.mladinska.com

UGODNI KOMPLETI 4

4

STR. 18, 19

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si


INTERAKTIVNO GRADIVO ZA LAŽJE DELO

Podpora za učitelje:  Berilo 4, letne in dnevne učne priprave,  Slovenščina 4, letne in dnevne učne priprave,  Interaktivni samostojni delovni zvezek Slovenščina 4, 1. in 2. del,  Slovenščina 4, samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del, rešitve nalog,  Slovenščina 4, besedila za poslušanje in gledanje. Več o portalu UCIMte.com na 22. strani.

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  razčlenjujejo besedilne vrste (preverjanje branja z razumevanjem), spoznavajo značilnosti besedilnih vrst (opis živali in poklica, seznam – vozni red, cenik, prošnja, opravičilo, naročilnica),  utrjujejo znanje: · velike začetnice (občna in lastna imena), · končnih ločil in vejice pri naštevanju, · zapisa glavnih in vrstilnih števnikov do 100, · predlogov s/z, k/h, · trdilnih/nikalnih povedi, · besednih družin, · nadpomenk/podpomenk/sopomenk/protipomenk.

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:  Berilo 4 s številnimi raznolikimi dejavnostmi spodbuja učenčevo domišljijo in razmišljanje s ciljem motiviranja za nadaljnje branje. Prenovljena izdaja Slovenščine 4 vsebuje:  Posodobljena besedila, zanimiva za devetletnike.  Vsako poglavje se konča s Preverjanjem znanja in »samoevalvacijo« usvojenega znanja.  Tvorbne naloge, ki ob različnih aktualnih besedilih spodbujajo izražanje lastnega mnenja in razvijanje učenčeve veščine argumentiranja ter sprejemanja drugačnih stališč.  Razvijanje bralne pismenosti je zagotovljeno s pomočjo različnih bralnih strategij, primernih za četrtošolce.

Pri nastajanju gradiv je sodelovalo okoli 50 učiteljev. Mnenje večine: odlični, sodobni, vsestransko uporabni!

Več o portalu UCIMse.com na 23. strani.

5


BERILO 5, Na krilih besed Cena 17,90 € 9789610135661

VIR: Berilo 5, Na krilih besed

SLO

TISKANO GRADIVO

5. RAZRED

Avtorji: Berta Golob, dr. Metka Kordigel Aberšek, dr. Igor Saksida

Prenovljen in s stripom nadgrajen izbor besedil iz ljudskega slovstva

ZVOČNO BERILO

za drugo triletje Cena: 12,90 € 3831022466355

UČBENIK Cena: 14,40 € 9789610125303

VIR: Slovenščina 5, učbenik

Avtorja: dr. Tomaž Petek, Sonja Osterman

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del Cena: 8,40 € 9789610143505

Vprašanja za preverjanje razumevanja prebranega

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del Cena: 8,40 € 9789610143703 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

UGODNI KOMPLETI 6

Avtorja SDZ-jev: dr. Tomaž Petek, Sonja Osterman

5

STR. 20, 21

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Nazorna ponazoritev slovničnega pojma – definicija samostalnika


INTERAKTIVNO GRADIVO ZA LAŽJE DELO

Podpora za učitelje:  Berilo 5, letna in dnevne učne priprave,  Slovenščina 5, letna in dnevne učne priprave,  Interaktivni samostojni delovni zvezek Slovenščina 5, 1. in 2. del,  Slovenščina 5, samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del, rešitve nalog,  Slovenščina 5, besedila za poslušanje in gledanje. Več o portalu UCIMte.com na 22. strani.

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:  Berilo 5 ima posodobljen didaktični instrumetarij z obravnavami primerov govornih nastopov in z idejami za interpretativno branje: 10 novih pesmi različnih avtorjev, 14 odlomkov proze in 2 odlomka stripa.

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  razčlenjujejo besedilne vrste (preverjanje branja z razumevanjem),  spoznavajo značilnosti besedilnih vrst (besedilo ekonomske propagande, uradno/neuradno besedilo – pismo, voščilo, čestitka, TV-spored, anketa, opis predmeta, rastline),  utrjujejo znanje: · velike začetnice – lastna imena (imena bitij, zemljepisna imena, stvarna imena), · rabe vejice, · zapisa glavnih in vrstilnih števnikov do 1000, · predlogov s/z, k/h, · besednih družin (enopomenke, večpomenke), · nadpomenk/podpomenk/sopomenk/protipomenk, · samostalnika (spol in število; edninski/množinski samostalniki), · pridevnika (lastnostni, vrstni, svojilni), · premega govora.

Slovenščina 5 vsebuje:  Posodobljena besedila, zanimiva za desetletnike.  Vsako poglavje se konča s Preverjanjem znanja in samoocenjevanjem usvojenega znanja.  Tvorbne naloge, ki ob različnih aktualnih besedilih­­­­ spodbujajo izražanje lastnega mnenja in razvijanje učenčeve veščine argumentiranja ter sprejemanja drugačnih stališč.  Razvijanje bralne pismenosti je zagotovljeno s pomočjo različnih bralnih strategij, primernih za petošolce.

Pri nastajanju gradiv je sodelovalo okoli 50 učiteljev. Mnenje večine: odlični, sodobni, vsestransko uporabni! Več o portalu UCIMse.com na 23. strani.

7


UČBENIK Cena: 18,90 € 9789610143826

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

VIR: Matematika 4, samostojni delovni zvezek

MAT

TISKANO GRADIVO

4., 5. RAZRED

Cena: 8,40 € 9789610143611

Vaje za ponovitev

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del Cena: 8,40 € 9789610143628 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Avtorji učbenika in SDZ-jev: Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, dr. Marina Rugelj

Preprosta predstavitev nove snovi

Cena: 18,90 € 9789610143833

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del Cena: 8,40 € 9789610143635

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

UGODNI KOMPLETI 8

Cena: 8,40 € 9789610143642

VIR: Matematika 4, samostojni delovni zvezek

UČBENIK

Vaje za reševanje v samostojni delovni zvezek

Avtorji učbenika in SDZ-jev: Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, dr. Marina Rugelj

4, 5

STR. 18–21

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Veliko vaj za utrjevanje


INTERAKTIVNO GRADIVO ZA LAŽJE DELO

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  na zanimiv način utrjujejo usvojeno znanje,  skozi animacijo aktivno odkrivajo matematične zakonitosti,  najdejo dodatne vsebine (učni listi, kvizi …).

Več o portalu UCIMte.com na 22. strani.

Več o portalu UCIMse.com na 23. strani.

VIR: Matematika 5, samostojni delovni zvezek

Podpora za učitelje:  letne in dnevne učne priprave,  interaktivna samostojna delovna zvezka Matematika 4 in 5,  rešitve nalog s postopki reševanja pri težjih nalogah,  dodane interaktivne naloge,  dodatni učni listi.

Utrjevanje poštevanke in deljenja

Poučne vsebine in naloge iz vsakdanjega življenja

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:  Dovolj nalog, da dodatno gradivo ni potrebno.  Težavnost nalog se stopnjuje od najlažjih do takih, ki so označene z zvezdico in so namenjene boljšim učencem.  V poglavjih Znanje je bogastvo učenec ponovi naučeno in samostojno preveri, ali dosega zastavljene cilje.  V rubrikah Minuta za poštevanko v 4. in Minuta za deljenje v 5. razredu učenec vse leto ponavlja in utrjuje znanje poštevanke oziroma deljenja z ostankom.  V rubriki Kdor spi, rib ne ulovi učencem ponujamo naloge, ki so povezane z obravnavano snovjo, hkrati pa so učencem blizu (sudoku, igre z dominami …).  V rubriki Več velja učena glava kakor kup zlata učencem pomagamo navezati matematiko na vsakdanje stvari.

Pri nastajanju gradiv je sodelovalo okoli 50 učiteljev. Mnenje večine: odlični, sodobni, vsestransko uporabni! 9


DRU

TISKANO GRADIVO

4., 5. RAZRED

VIR: Družba 4, samostojni delovni zvezek

UČBENIK Cena: 14,95 € 9789610143772 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK Cena: 9,90 € 9789610143581

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Rubrika Izvedel/-a bom je napoved osnovnih tem poglavja

Avtorji učbenika in SDZ-ja: Eneja Baloh, Lea Kozel, Milivoj Stankovič

Rubrika Drobci za radovedne prebuja iskrice vedoželjnosti

UČBENIK

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Avtorji: Eneja Baloh, Marjeta Raztresen, Milivoj Stankovič

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK Cena: 9,90 € 9789610143598

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

UGODNI KOMPLETI

VIR: Družba 4, samostojni delovni zvezek

Cena: 14,95 € 9789610143789

Rubrika Dejavnosti je ustvarjalni izziv za dodatno samostojno ali skupinsko delo

Avtorji: Eneja Baloh, Lea Kozel, Milivoj Stankovič

4, 5

STR. 18–21

10 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Preplet besedilnega dela in vaj različnih težavnostnih stopenj


INTERAKTIVNO GRADIVO ZA LAŽJE DELO

Podpora za učitelje:  letne in dnevne učne priprave,  interaktivna samostojna delovna zvezka,  rešitve nalog,  dodatne interaktivne naloge,  izobraževalni filmi.

Več o portalu UCIMte.com na 22. strani.

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  ponavljajo in utrjujejo snov na igriv in domišljen način – rišejo, dopisujejo …,  utrjujejo zahtevne teme,  najdejo dodatne vsebine in zanimivosti,  pokukajo v »višji« in« nižji« razred,  potujejo iz znanega v neznano. Več o portalu UCIMse.com na 23. strani.

VIR: Družba 4, samostojni delovni zvezek

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:

Vaje za usvajanje in utrjevanje učne snovi

Vprašanja za ponovitev snovi, rubrika Izvedel/-a sem

 Uvajanje snovi s komično ilustracijo, preverjanjem predznanja in dodatnimi vprašanji različnih težavnostnih stopenj.  Preplet besedilnega dela, tj. obravnave snovi, in vaj različnih težavnostnih stopenj.  Zaključne strani za učence s kratkimi povzetki, dodatnimi vprašanji in vajami za samoocenjevanje.  Spodbudne rubrike, ki učencem napovedujejo bistvo teme, učiteljem pa cilje iz učnega načrta: – dodatne ideje za samostojno in skupinsko delo, – iskrice za prebujanje učenčeve vedoželjnosti.

Pri nastajanju gradiv je sodelovalo okoli 50 učiteljev. Mnenje večine: odlični, sodobni, vsestransko uporabni! 11


UČBENIK Cena: 14,90 € 9789610143864 Avtorice: Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec, Jerneja Pavlin

VIR: Naravoslovje in tehnika 4, samostojni delovni zvezek

NIT

TISKANO GRADIVO

4., 5. RAZRED

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Enigmatske naloge za uvodno motivacijo in napoved vsebine poglavja

Cena: 9,90 € 9789610143659 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Avtorice: Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec

Priklic predznanja in problemski uvod v poglavje

UČBENIK

Avtorice: Simona Hribar Kojc, Špela Jenko, Dominika Mesojedec, Alenka Mesojedec

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK Cena: 9,90 € 9789610143666 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

UGODNI KOMPLETI

Avtorice: Simona Hribar Kojc, Špela Jenko, Dominika Mesojedec, Alenka Mesojedec

4, 5

STR. 18–21

12 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

VIR: Naravoslovje in tehnika 4, samostojni delovni zvezek

Cena: 14,90 € 9789610143871

Izobraževalni posnetki so objavljeni na www.ucimse.com in v interaktivnem delovnem zvezku

Jedrno besedilo, ki je podprto z bogatim slikovnim in ilustrativnim gradivom

Napotki za raziskovanje in poglabljanje znanja


INTERAKTIVNO GRADIVO ZA LAŽJE DELO

 Interaktivna samostojna delovna zvezka

 Interaktivne naloge za sproščeno ponavljanje in

Naravoslovje in tehnika 4 in 5  Letne in dnevne učne priprave  Izobraževalni filmi

utrjevanje znanja  Izobraževalni filmi

Več o portalu UCIMte.com na 22. strani.

Več o portalu UCIMse.com na 23. strani.

VIR: Naravoslovje in tehnika 4, samostojni delovni zvezek

Pri nastajanju gradiv je sodelovalo okoli 50 učiteljev. Mnenje večine: odlični, sodobni, vsestransko uporabni!

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:

Samoocena znanja

Načrt učenja

Test za preverjanje znanja iz celotnega poglavja

 Dejavnosti, s katerimi učenci pridobivajo nova znanja in dosegajo učne cilje (učenci so aktivni, ker dejavnosti izvajajo in na podlagi rezultatov sklepajo ter posplošujejo).  Postopnost uvajanja novih znanj – od znanega k manj znanemu preko aktivnosti.  Raznovrstne naloge (upoštevane različne taksonomske stopnje), problemske naloge, naloge za povzemanje snovi.  Navajanje učencev na pravilno raziskovanje – predvidevanje, načrtovanje ali izvajanje po navodilih, opazovanje, beleženje rezultatov, analiziranje rezultatov, sklepanje.  Zanimivosti in napotki za samostojno raziskovanje.  Samoocenjevanje, test za preverjanje znanja, načrt učenja.

13


UČBENIK Cena: 18,40 € 9789610123897 Avtorica: dr. Albinca Pesek

VIR: Glasba 4, delovni zvezek

GUM

TISKANO GRADIVO

4., 5. RAZRED

Predstavitve različnih vrst glasbe, naloge za zapisovanje ritmičnih trajanj in tonskih višin

DELOVNI ZVEZEK Z ZGOŠČENKO Cena: 18,90 € 9789610125334 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Avtorica: dr. Albinca Pesek

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK Cena: 11,90 € 9789610143673 Avtorica: dr. Albinca Pesek

UČBENIK Cena: 18,90 € 9789610123767 Avtorica: dr. Albinca Pesek

DELOVNI ZVEZEK Z ZGOŠČENKO Cena: 18,90 € 9789610125341 TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

UGODNI KOMPLETI

VIR: Glasba 5, delovni zvezek

TUDI V INTERAKTIVNI OBLIKI

Poglobljeno razumevanje glasbenih pojmov in predstav

Spoznavanje zanimivih slovenskih običajev, predstavitev glasbe različnih slovenskih pokrajin

Avtorica: dr. Albinca Pesek

4, 5

Raznovrsten izbor glasbe iz Slovenije­­­ in Evrope za analitično izvajanje in poslušanje

STR. 18–21

14 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si


INTERAKTIVNO GRADIVO ZA LAŽJE DELO

Podpora za učitelje:  letne in dnevne učne priprave,  interaktivna delovna zvezka,  priročnika za glasbeno umetnost v 4. in 5. razredu,  naloge za preverjanje znanja. Več o portalu UCIMte.com na 22. strani.

Ob kratkočasnih interaktivnih nalogah učenci:  vadijo zapisovanje ritmičnih trajanj in tonskih višin,  se seznanijo z različnimi vrstami glasbe,  spoznavajo glasbene oblike (rondo, variacije, pesemska oblika, opera),  ritmično-melodično izvajajo pesmi z orffovimi spremljavami.

VIR: Glasba 5, delovni zvezek

Več o portalu UCIMse.com na 23. strani.

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:

Izbor ljudskih in umetnih pesmi z orffovo spremljavo v pesmarici za petje in muziciranje z orffovimi glasbili

 Pester izbor zvočnih posnetkov za analitično poslušanje.  Domiselno usmerjanje učenca v razumevanje glasbenih pojmov in predstav.  Didaktične igre, skrivanke, rebusi ... za poglabljanje pridobljenega znanja.

Pri nastajanju gradiv je sodelovalo okoli 50 učiteljev. Mnenje večine: odlični, sodobni, vsestransko uporabni!

15


LUM 4.,5.,6. RAZRED UČBENIK Cena: 13,90 € 9789610107279

UČBENIK Cena: 13,90 € 9789610107286

UČBENIK

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:  Bogat slikovni izbor reprodukcij iz zakladnice slovenskih in drugih likovnih del.  Nazorni ilustrativni primeri likovnih del.  Sistematična razgraditev tem po posodobljenem učnem načrtu.

Cena: 13,90 € 9789610107293 Avtorica učbenikov: dr. Beatriz Tomšič Čerkez

GOS 5.,6. RAZRED UČBENIK Cena: 11,90 € 9789610107316 Avtorica: Simona Hribar Kojc

UČBENIK Cena: 11,90 € 9789610107323 Avtorice: Tjaša Hiti, Simona Hribar Kojc, dr. Verena Koch

UGODNI KOMPLETI

4, 5

STR. 18–21

16 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

PREDNOSTI UČNIH GRADIV:  Sistematičnost in razumljivost podajanja snovi.  Praktično naravnane teme, ki bodo učencem v pomoč pri vsakdanjih obveznostih in opravilih.  Projektne naloge, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja, enostavni kuharski recepti.


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA ZBIRKA

ZBIRKA

10 let izhajanja KLA KLA KLASIKA z zgoščenko

NOVO SLOVENŠČINA

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Cena: 7,95 € 9789610117988

SLOVENŠČINA

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Cena: 7,95 € 9789610117995

MATEMATIKA

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Cena: 7,95 € 9789610117728

MATEMATIKA

MATILDA

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Cena: 24,94 € 9789610106449

Cena: 7,95 € 9789610117735

NOVO ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

NEMŠČINA

Cena: 7,95 € 9789610118077

Cena: 7,95 € 9789610118084

Cena: 7,95 € 9789610143727

Cena: 7,95 € 9789610149323

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Cena: 19,95 € 9789610143765

ŠTIRI GRIMMOVE PRAVLJICE Cena: 22,95 € 9789610133711

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

BESEDE IZBRANE ZA MODRIJANE

BLOKI Z REŠITVAMI

Cena: 22,95 € 9789610126423

TRI IGRE

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Cena: 7,95 € 9789610133674

Cena: 7,95 € 9789610133681

Besedilne naloge, blok, besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole

UVAJANJE BRANJA V ANGLEŠČINI HANA, THE DANGEROUS ELF IN NJEGOV ZAKLAD Cena: 9,95 € 9789610143819

Besedilne naloge, blok, besedilne naloge z rešitvami za 5. razred osnovne šole

UVAJANJE BRANJA V ANGLEŠČINI TOMAŽ IN SKRIVNOSTNI HAUNTED CASTLE Cena: 9,95 € 9789610143925

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

Cena: 7,95 € 9789610125259

Cena: 7,95 € 9789610125266

Na lov za besedami 4, zbirka nalog z rešitvami za utrjevanje­ angleškega besedišča v 4. razredu osnovne šole

Na lov za besedami 5, zbirka nalog z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole

NOVO ZNANOST NA MALO DRUGAČEN NAČIN Cena: 22,95 € 9789610147428

z zgoščenko

Cena: 19,95 € 9789610113461

NOVO KAKO SE (NA)UČITI? Cena: 24,94 € 9789610149316

MATEMATIKA, po korakih do odličnega znanja Cena: 24,94 € 9789610133971

17


CELOVIT KOMPLET UČNIH GRADIV ZA 4. RAZRED

4

VELIKO UGODNOSTI ZA UČENCE IN UČITELJE

Slovenščina Slovenščina 4

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

DRUŽBA 4, samostojni delovni zvezek

4

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Slovenščina 4 Potočnik, Sonja Osterman

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

4

ovenščina 4

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti tojni delovni zvezekposodobljenega učnega načrta.

enski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Domišljen in izviren koncept:

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; ojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in ljenega učnega načrta. z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; ocesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, njem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ka poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; elitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; i PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. TOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju n pri doseganju izobraževalnih ciljev; udarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, receptu« za pisanje besedil; SLOVENŠČINa 4 SLOVENŠČINa 4 za utrjevanje znanja so diferencirane; ča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; ja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

MATEMATIKA 4, samostojna delovna zvezka za matematiko, prvi in drugi del

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, samostojni delovni zvezek

1. del

2. del

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

en in izviren koncept:

Nataša Potočnik

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • •

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

• •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

SLOVENŠČINa 4

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

13,90 €

4 upošteva vse novosti a učnega načrta. Untitled-1 1

načrtovanju pouka z uravnoteženim a in pragmatičnega znanja; tkimi motivacijskimi nagovori in z znem poglavju; I OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, v pomoč pri sistematičnem u izobraževalnih ciljev; encirane in spodbujajo pisanje v zvezek; u besedil ob domiselnem načrtu, l.

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

ČINA 4 v dveh delih: konceptom istoimenovanega

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

13,90 €

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

www.mladinska.com www.emka.si

8,40 €

E

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

evanje nalog; e tudi v zvezek; svajanje znanja.

8,40 €

4

ED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

• • •

nik

ČINa 4

www.mladinska.com

SLOVENŠČINA 4, samostojna delovna zvezka za slovenščino, prvi in drugi del

GLASBA 4, samostojni delovni zvezek

BREZPLAČNE PRILOGE •

EKSKLUZIVNA KODA ZA BREZPLAČEN DOSTOP do interaktivnega portala za učence in učenke

Slike so simbolične.

ličen in uporaben BREZPLAČEN kovček, ki ga učenec lahko nosi tudi k pouku tujega jezika, v glasbeno šolo in k drugim dejavnostim

Cena kompleta:

samo 59 € ODLIČNA CENA! 3831022472899 18

18

• ŠOLSKI ZEMLJEVID: SLOVENIJA, namizni zemljevid Slovenije

DARILO: Snopič z miselnimi nalogami

Cena kompleta brez Glasbe 4:

samo 48 € ODLIČNA CENA! 3831022475784


ODLIČNE CENE! OD 40 €

MALI KOMPLETI UČNIH GRADIV ZA 4. RAZRED • še bolj po meri učitelja (glede na način poučevanja, cene …) • v foliji (brez kovčka) in brez brezplačnih prilog

4a

40,00 €

Cena kompleta:

3831022478075

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

4 Slovenščina Slovenščina 4 Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Slovenščina Slovenščina 4

SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 1. del z brezplačno kodo UČIMse MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 2. del NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, samostojni delovni zvezek z brezplačno kodo UČIMse

4

4

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

2. del

Samostojni Samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vsedelovni novostizvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta.

1. del

Domišljen in izviren koncept:

Domišljen in izviren koncept:

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

• • •

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

4

SLOVENŠČINa 4

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola

www.emka.si www.mladinska.com/sola

13,90 €

13,90 €

5/26/11 8:18 AM

Untitled-1 1

5/26/11 8:18 AM

BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane;• naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

8,40 €

8,40 €

www.emka.si

www.mladinska.com

www.mladinska.com

4b

40,00 €

Cena kompleta:

3831022478082

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

4 Slovenščina Slovenščina 4 Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Slovenščina Slovenščina 4

SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 1. del z brezplačno kodo UČIMse MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 2. del DRUŽBA 4, samostojni delovni zvezek z brezplačno kodo UČIMse

4

4

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

2. del

Samostojni Samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vsedelovni novostizvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta.

1. del

Domišljen in izviren koncept:

Domišljen in izviren koncept:

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

• • •

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

4

SLOVENŠČINa 4

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola

www.emka.si www.mladinska.com/sola

13,90 €

13,90 €

5/26/11 8:18 AM

Untitled-1 1

5/26/11 8:18 AM

BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane;• naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

8,40 €

8,40 €

www.emka.si

www.mladinska.com

www.mladinska.com

4c

40,00 €

Cena kompleta:

3831022478099

4

Nataša Potočnik, Sonja Osterman Nataša Potočnik, Sonja Osterman

4 Slovenščina Slovenščina 4 Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Slovenščina Slovenščina 4

SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 1. del z brezplačno kodo UČIMse MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 2. del GLASBA 4, samostojni delovni zvezek brez zgoščenke z brezplačno kodo UČIMse

4

4

Samostojni delovni zvezek Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

2. del

Samostojni Samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 upošteva vsedelovni novostizvezek Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. posodobljenega učnega načrta.

1. del

Domišljen in izviren koncept:

Domišljen in izviren koncept:

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SLOVENŠČINa 4 UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

Berilo 4, razširi roke

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

• • •

SLOVENŠČINa 4 — UČBENIK

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

4

SLOVENŠČINa 4

UČBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk V ČEtrtEm rAZrEDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

13,90 €

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, UČBENIK

Untitled-1 1

BERILO 4, SLOVENŠČINA 4, RAZŠIRI ROKE SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

5/26/11 8:18 AM

SLOVENŠČINA 4, SLOVENŠČINA 4, UČBENIK SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 2. del

4

UČBENIk ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

www.emka.si www.mladinska.com/sola

SLOVENŠČINA 4, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2. DEL

www.emka.si

8,40 €

www.emka.si

www.mladinska.com

8,40 €

Nataša Potočnik

SLOVENŠČINa 4

Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil. • • • •

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja. • • •

Berilo 4, razširi roke

Untitled-1 1

BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Slovenščina 4 — samostojni delovni zvezek, 1. del

• sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; ob t. i. »receptu« za pisanje besedil; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane;• naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek. • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

www.mladinska.com

UGODNOSTI IN DARILA ZA UČITELJE: 4 čina

inaenš 4 ščlo S v ven Slo

rman

a Oste

čnik,

4

ina

Sonj

enšč Slov 4 ina ša Poto

le ne šo snov du o ek razre ti vni zvez tem novos vse jni delozik v četr eva Son osto upošt ik, a4 Sam ovenski je očn ole nščin Pot eženim za sl ne š Slove avnot aša nov zvezek a. Nat ka z ur znanja; u osdelovni a načrt vori in ju pou sti zek razred tovangmatičnega i nago stojni ega učneg novo pt: ijskim zve K, u načr nju rtem Samo obljen teva vse vni OTIČE n konce iljnemilnega in pra otivac ju; posod dobiva kimi m poglav OVNI K delo čet in izvire učnocbesed s krat pri pri im 4 upoš znem , JEZIK emu innega, ojni i jezik v omoč inašljen teženosame OMNIK ost ačrtu, Domi rocesn ezikov se začenjajo enšč čno v p avnojev v p ČNI OP lnem n Sam lovensk in Slov • sledi p njem j emati v; a z ur nih cilnja; ek ta. razvija ska poglavja AVORE ovori m sist h cilje il ob domise za s ami uč a zna pouk NI/PR zvez načr i nagčence Nata

4 le

e šo

ovn ole osn zek azredu vne š i zve m r l ovnno du os v četrte de i del k ojnzre zeost 1. zik ra emenski je ni zve Sam trtlov delov če jni ik v za s sto jez ski Samo ven za slo

4

l

2. de

an

erm

ja Ost

www.emka.si www.mladinska.com/sola

1

Untitled-1

z

UČBENIK 4—

eševanje nalog; je tudi v zvezek; usvajanje znanja.

13,90 SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del Berilo 4, razširi roke

www.emka.si www.mladinska.com/sola

8:18

AM

5/26/11

SLOVENŠČINa

velik poudarek je namenjen tvorje zvezek ob t. i. »receptu« delovni

Samostojni je popolnoma usklajen s poglavji i • (pripadajočega) učbenika; omogoča sprotno zapisovanje in r • spodbuja tvorjenje besedil in pisan • vsebuje več nalog za utrjevanje in •

A 4,

NŠČIN SLOVE IK UČBEN

13,90

1. del

i zveze delovn

ek,

tojni

ni zvez

samos

i delov stojn

4

— samo

jEzIk ŠOLE

SLOVENSkI OSNOVNE

5/26/11

8:18

4, ŠČINA OVNI SLOVEN OJNI DEL SAMOST , 2. DEL ZVEZEK

a4 nščin

4, ŠČINA OVNI SLOVEN OJNI DEL SAMOST , 1. DEL 4, ZVEZEK ŠČINA I A 4, SLOVEN NŠČIN ELOVN UČBENIK SLOVE TOJNI D L SAMOS K, 2. DE I ZVEZE AM

ka.si

A 4, NŠČIN ELOVN SLOVE TOJNI D L SAMOS K, 1. DE ZVEZE

www.em

mka.si

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

SlovenšČina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del Berilo 4, razširi roke

4, BERILO ROKE RAZŠIRI

im

pridobivanju znanja in pri dosegan za pisanje n konceptom istoimenovanega SLOVENŠČINA naloge za utrjevanje znanja so dife

Slove

UČBENIK 4— SLOVENŠČINa

SLOVENSkI OSNOVNE

ŠOLE

novosti vse načrta. 4 upošteva učnega Slovenščina

ščina Sloven

ZA

UČBENIK rAZrEDU

V ČEtrtEm

ŠOLE

OSNOVNE

RAZRED

4

OSNOVNE ČETRTI

Učbenikposodobljenega načrtovanju pouka z uravnotežen KOTIČEK, ga in pragmatičnega znanja; koncept: vezek; ratkimi motivacijskimi nagovori in , eznem poglavju; tematičnem in izviren NI OPOMNIK, JEZIKOVNI Domišljen sledi procesnemu in učnociljnemu • razvijanjem jezikovnega, besedilne ju izobraževalnih ciljev; rencirane in spodbujajo pisanje v z tematska poglavja se začenjajo s k • opredelitvami učnih ciljev v posam DELO so učencem v pomoč pri sis nju besedil ob domiselnem načrtu delih: dveh razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČ 4v • SAMOSTOJNO besedil.

www.e

4, BERILO I ROKE RAZŠIR

ČINa SLOVENŠ

4

Potočnik

ČETRTI

novosti vse 4 upoštevanačrta. učnega Slovenščina Učbenik anju pouka z uravnoteženim posodobljenega gmatičnega znanja; koncept: otivacijskimi nagovori in z KOTIČEK, poglavju; in izviren em Domišljen OPOMNIK, JEZIKOVNI • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtov ževalnih ciljev; razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pra e in spodbujajo pisanje v zvezek; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi m opredelitvami učnih ciljev v posameznem dil ob domiselnem načrtu, DELO so učencem v pomoč pri sistematičn • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI delih: SAMOSTOJNO besedil. 4 v dveh pridobivanju znanja in pri doseganju izobra tom istoimenovanega za pisanje • naloge za utrjevanje znanja so diferenciran SLOVENŠČINA • velik poudarek je namenjen tvorjenju bese nalog; ob t. i. »receptu« zvezek delovni zvezek; e znanja. Samostojni • je popolnoma usklajen s poglavji in koncep (pripadajočega) učbenika; jEzIk • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje ŠOLE • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v • vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanj

ČINa RAZRED

ZA

UČBENIk

8,40

Nataša

ZA

UČBENIk

ZA

UČBENIK rAZrEDU

V ČEtrtEm

4

Potočnik Nataša

SLOVENŠ

8,40

nalogesedil ča spr rjenje • sledi janje pogla i učn PRAVencem sis • alnih ju be uja tvo ažev• omogo razvi tska tvam ISNI/ so uč izobr orjen g; • tema edeli AVOP ELO il; • spodb rane; anju en tv esed nalo k. z opr lki PR JNO D oseg menj nje b diferencivanje veze • razde OSTO pri d je na pisa ja so reše di v z 4 SAM ja in arek znan nje in nje tu Na znan poud ceptu« za anje isova pisa SLOVENŠČI • velik i. »re trjev o zap dil in bese ob t. e za u protn enje • nalog oča s tvorj 4 • omog buja ŠČINa • spod SLOVEN

4—

čneg evalniu besed delitv VOPIS vni ga • tematvanju O so u obraž EK, rjenju mati skim delo z opre ki PRAvacij ačrto prag ivanj ; O DEL OTIČ jni ga učne ju; anju iz en tvo ept: mu n razdel ridob sedil; cirane alog; moti doseg STOJN osto jene amenj oglavZIKOVNI K konc ciljne dilne• ga in k. pri pnje be tu, iferen anje n tkimi in pri SAMO Sam dobl en em pIK, JEek je n zveze moč a pisa ja so d učno bese s kraznanja načr reševtudi v izvir poso oudar v po meznOMN ptu« z mu in ega, njajo n in elnem anje insanje velik p tično jevanje znan posa• išlje esne ikovn zače NI OP »rece omisapisov il in pi v; tema za utr Dom proc m jez vja seih ciljev v OREČ ob t. i. otno z besed cilje ob d

del k, 2.

šč

ven Slo

om adinska.c

www.ml

1

Untitled-1

a.com ladinsk www.m

dodatno gradivo na www.UCIMte.com (učne priprave, učni listi, priročnik, filmi in zvočni posnetki …)

interaktivni SDZ in učbeniki na www.UCIMte.com

interaktivne naloge na www.UCIMse.com

celoletna naročnina na revijo Moj planet v vrednosti 51,60 €

brezplačen osebni komplet tiskanih gradiv za četrti razred

19


CELOVIT KOMPLET UČNIH GRADIV ZA 5. RAZRED

5

VELIKO UGODNOSTI ZA UČENCE IN UČITELJE MATEMATIKA 5, samostojna delovna zvezka za matematiko, prvi in drugi del

DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek

SLOVENŠČINA 5, samostojna delovna zvezka za slovenščino, prvi in drugi del

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, samostojni delovni zvezek

GLASBA 5, delovni zvezek z zgoščenko

BREZPLAČNE PRILOGE •

EKSKLUZIVNA KODA ZA BREZPLAČEN DOSTOP do interaktivnega portala za učence in učenke

ličen in uporaben BREZPLAČEN kovček, ki ga učenec lahko nosi tudi k pouku tujega jezika, v glasbeno šolo in k drugim dejavnostim

Cena kompleta:

samo 59 € ODLIČNA CENA! 3831022472905 20

20

DARILO: Brezplačne domine

Cena kompleta brez Glasbe 5:

samo 48 € ODLIČNA CENA! 3831022475791


ODLIČNE CENE! OD 40 €

MALI KOMPLETI UČNIH GRADIV ZA 5. RAZRED • še bolj po meri učitelja (glede na način poučevanja, cene …) • v foliji (brez kovčka) in brez brezplačnih prilog

5a

40,00 €

Cena kompleta:

3831022478105

SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 1. del z brezplačno kodo UČIMse MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 2. del NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, samostojni delovni zvezek z brezplačno kodo UČIMse

5b

40,00 €

Cena kompleta:

3831022478112

SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 1. del z brezplačno kodo UČIMse MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 2. del DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek z brezplačno kodo UČIMse

5c

Cena kompleta:

40,00 € 3831022478129

SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 1. del z brezplačno kodo UČIMse MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 2. del GLASBA 5, samostojni delovni zvezek brez zgoščenke z brezplačno kodo UČIMse

UGODNOSTI IN DARILA ZA UČITELJE:

dodatno gradivo na www.UCIMte.com (učne priprave, učni listi, priročnik, filmi in zvočni posnetki …)

interaktivni SDZ in učbeniki na www.UCIMte.com

interaktivne naloge na www.UCIMse.com

celoletna naročnina na revijo Moj planet v vrednosti 51,60 €

brezplačen osebni komplet tiskanih gradiv za peti razred

21

21


CELOSTNA PODPORA UČITELJEM INTERAKTIVNA GRADIVA BREZPLAČNO ZA UČITELJE, ki uporabljajo učna gradiva založbe Mladinska knjiga.

PORTAL UPORABLJA VEČ KOT 10.000 UČITELJEV!

Podpora za učitelje Gradiva pripravljajo učitelji z dolgoletnimi izkušnjami, izbirajo pa jih strokovnjaki v skladu z najnovejšimi didaktičnimi smernicami. Dodatna učna gradiva vam skrajšajo priprave na pouk in omogočajo celovito podporo v vseh korakih: od priprave do izvedbe. Na voljo so:  letne in dnevne učne priprave,  preizkusi znanja,  priročniki za učitelje,  izobraževalni filmi,  zvočni posnetki,  rešitve nalog,  učni in opazovalni listi,  dodatne vsebine in izobraževalna gradiva,  aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih, posebnih ponudbah. 22

22 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Interaktivni učbeniki in samostojni delovni zvezki Uporabljate jih kot dopolnilo tiskanim gradivom. Z njimi hitreje pritegnete pozornost učencev, jih lažje motivirate, bolj so pripravljeni sodelovati in si več zapomnijo. Omogočajo:  interaktivno reševanje nalog in sprotno preverjanje rešitev,  poslušanje zvočnih posnetkov in ogled zanimivih izobraževalnih filmov,  možnost celostranskega prikaza slik,  dodajanje zaznamkov za lastno rabo, beležk, izpostavljanje vsebine, podčrtovanja ...,  povezave na interaktivne naloge na portalu za učence UČIMse.com.


USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

ZABAVNO JADRANJE PO MORJU ZNANJA!

BREZPLAČEN DOSTOP DO VSEH PREDMETOV IN VSEH RAZREDOV

BREZPLAČEN DOSTOP DO NALOG za učenke in učence, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke založbe Mladinska knjiga.

za učitelje, ki uporabljajo učna gradiva založbe Mladinska knjiga.

Privlačen in sodoben portal z zabavnimi interaktivnimi nalogami Portal je v prvi vrsti namenjen samostojnemu delu učencev, vendar so naloge primerne tudi za skupno delo v razredu: za utrjevanje, preverjanje znanja, kot dejavnost za motivacijo in popestritev …  35.000 registriranih uporabnikov  Skupaj več kot 3500 nalog različnih tipov, razdeljenih po razredih in predmetih  Izobraževalni filmi  Naloge, usklajene z učnim načrtom  Motivacijsko nagrajevanje pravilno rešenih nalog  Unovčevanje prejetih zlatnikov (interaktivne igre, izobraževalne vsebine ...)  Tedenske nagradne igre  Privlačna podoba, kakovostne ilustracije in prikupni liki slovenskega ilustratorja Igorja Šinkovca

Do portala lahko z aktivacijsko kodo dostopate učenci in učitelji, ki uporabljate delovne zvezke Mladinske knjige. Aktivacijska koda je natisnjena v delovnih zvezkih. Učitelji lahko do nalog neposredno dostopate tudi s portala UČIMte.com. oz. i-samostojnih delovnih zvezkov. Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

23

23


ZA PREDSTAVITEV IN OGLED GRADIV NA ŠOLI, INFORMACIJE ALI POMOČ NAS POKLIČITE ALI NAM PIŠITE! Ilustracije: Igor Šinkovec

Monika Jagodič Gobec vodja Prodaje in promocije izobraževalnih vsebin Telefon: 01 241 3168 E-naslov: monika.jagodic@mkz.si

© Mladinska knjiga

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

SVETOVALCI ZA UČNA GRADIVA Marija Lampret

Nina Žibert

vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si

Del Ljubljane z okolico, Gorenjska 041 828 951 nina.zibert@mkz.si

Sara Slokan

Andrej Janžekovič

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič

Petra Ozimič

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Vanja Kovačič Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Ada Čakš

Seznam svetovalcev za učna gradiva najdete na www.mladinska.com/kontakti.

KJE LAHKO NAROČITE IN KUPITE UČBENIKE? • pri šolskih zastopnikih (seznam in kontaktne podatke vseh zastopnikov najdete na spletni strani www.mladinska.com/kontakti) • v knjigarnah Mladinske knjige Trgovine, d. o. o. • v založbi: 01 241 33 22 • e-pošta: oskrbaPO@mkz.si • na www.emka.si 24

spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Profile for Mladinska knjiga

Katalog učnih gradiv za 4 in 5 razred osnovne šole - 2018/19  

Mladinska knjiga Založba

Katalog učnih gradiv za 4 in 5 razred osnovne šole - 2018/19  

Mladinska knjiga Založba

Profile for emka