__MAIN_TEXT__

Page 1

© Mladinska knjiga

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

Ilustracije: Igor Šinkovec

Izobraževalna gradiva

ZA PRVO TRILETJE

osnovne šole

20 18/ 19


SPOŠTOVANE UČITELJICE, SPOŠTOVANI UČITELJI! Prva leta šolanja so za otroke vrata v svet znanja, iniciacija v odgovornost in postopno uvajanje v red pouka. Je tudi svet, ko učenci dobijo svojo prvo šolsko torbo, izberejo zvezke s priljubljenimi motivi in vedoželjno zrejo v učbenike in delovne zvezke. Svet sodobnih otrok pa je zaznamovan tudi z bleščečimi ekrani digitalnih podob in razpršenimi dogodki. Zdi se, da v svet knjige samoiniciativno vstopajo le še izbrani. Z branjem se vživljamo v življenje mnogih, v zgodnji dobi pomembno vpliva na razvoj miselnih procesov, ki oblikujejo naš način razmišljanja. Prav zato je vloga učitelja danes še bolj odgovorna. Ne le da učencem zagotavljate varen in zanesljiv prostor, ki so ga marsikateri od njih izgubili doma, ste tudi oseba, ki zanje pomeni neizpodbitno avtoriteto znanja, včasih morda celo materinsko ali očetovsko figuro. Mladinska knjiga vam že več kot 70 let stoji ob strani z uveljavljenimi revijami, kakovostnim leposlovnim in učbeniškim programom s tehtno digitalno podporo. Oglejte si portal za učitelje učimte.com, ki ga uporablja že več kot 10 tisoč učiteljev in kjer najdete vse, kar potrebujete za pouk. V zadnjih letih smo vsebinsko prenovili gradiva za tretji razred (samostojni delovni zvezek za slovenščino v dveh delih, za okolje v enem delu in učbenik za spoznavanje okolja), med glasbene note smo povabili Cincidona z glasbenimi zvezki 1, 2 in 3, zanimive matematične naloge pa v zbirki nalog Matematik Nande zastavlja papagaj Nande, ki ga boste spoznali nemudoma, ko boste do konca rešili prvo interaktivno nalog na portalu za učence učimse.com. Naj bo pouk z učnimi gradivi Mladinske knjige kakovosten, v zadovoljstvo učencev in vas, učiteljev! Mag. Alenka Kepic Mohar vodja sektorja Učbeniki

VSA GRADIVA PRIPRAVLJAMO V SODELOVANJU S STROKOVNJAKI IN Z UČITELJI PRAKTIKI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

dr. Albinca Pesek, doktorica glasbene pedagogike dr. Alenka Rot Vrhovec, asistentka za didaktiko slovenskega jezika na Oddelku za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani dr. Irena Hergan, asistentka za področje didaktike družboslovja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani dr. Iztok Devetak, docent na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani dr. Jerneja Pavlin, docentka za fizikalno izobraževanje na Oddelku za fiziko in tehniko ter Oddelku za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani Jožica Ciber Gruden, učiteljica razrednega pouka na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki mag. Majda Jurkovič, učiteljica razrednega pouka na OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica na OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani Mateja Rozman, učiteljica razrednega pouka na OŠ Šenčur PRIZNANI Metka Pušenjak, glasbena pedagoginja, zborovodkinja, dolgoletna urednica za glasbo STROKOVNJAKI POSKRBIJO, mag. Metoda Kolar, ravnateljica OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah DA VSA UČNA GRADIVA dr. Nataša Potočnik, strokovnjakinja za opismenjevanje, zaposlena na Zavodu RS za šolstvo SLEDIJO NAJSODOBNEJŠIM Saša Biderman, učiteljica razrednega pouka na OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani TRENDOM NA PODROČJU Simona Gomboc, učiteljica razrednega pouka na OŠ Rodica DIDAKTIKE, UČITELJI Sonja Osterman, učiteljica razrednega pouka na OŠ Žirovnica PRAKTIKI PA JIH OBOGATIJO Tanja Bogataj, učiteljica razrednega pouka na OŠ Šenčur Z BOGATIMI PRAKTIČNIMI Teja Kovač, učiteljica razrednega pouka na OŠ Trnovo v Ljubljani IZKUŠNJAMI. mag. Tilka Jamnik, bibliopedagoginja, poznavalka mladinske književnosti Valentina Prušnik, učiteljica razrednega pouka na OŠ Braslovče dr. Vida Manfreda Kolar, docentka na Oddelku za matematiko in računalništvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani dr. Vida Medved Udovič, izredna profesorica na Pedagoški fakulteti v Kopru dr. Vlasta Hus, redna profesorica za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani Marija Hočevar, učiteljica angleščine in razrednega pouka na OŠ Kompolje

KAZALO Slovenščina Matematika z matematikom Nandetom Spoznavanje okolja Glasbena umetnost s škratom Cincinom Angleščina v kompletih UČIMse UČIMse 1, kompleti

stran 6–7 stran 8–9 stran 10–11 stran 12–13 stran 14–15 stran 16–17

UČIMse 2, kompleti UČIMse 3, kompleti Ugodnosti za učitelje Dodatna izobraževalna gradiva Interaktivna gradiva na portalu UČIMte.com Interaktivne naloge na portalu UČIMse.com

stran 18–19 stran 20 stran 22–23 stran 24 stran 26 stran 27


CELOVITI KOMPLETI UČNIH GRADIV: VSAK UČITELJ NAJDE SVOJEGA ZA 1., 2. IN 3. RAZRED

ODLIČNE CENE! OD 30,00 € DO 53,00 €

• za vse tri razrede prvega triletja • letos še z dodatnimi kompleti • učitelj izbere po svoji meri – glede na način poučevanja, ceno …

UČIMse 1

UČIMse 2

UČIMse 3

UČIMse 1 Cena: 39,00 € komplet za 1. razred (SLO, MAT, SPO, GUM) 3831022472646

UČIMse 2 Cena: 39,00 € komplet za 2. razred (SLO, MAT, SPO, GUM) 3831022472653

UČIMse 3 Cena: 39,00 € komplet za tretji razred (SLO, MAT, SPO, GUM) 3831022476033

UČIMse 1 Cena: 45,00 € komplet za 1. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475968

UČIMse 2 Cena: 45,00 € komplet za 2. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475982

UČIMse 3 Cena: 45,00 € komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022476002

UČIMse 1 Cena: 47,00 € obogateni komplet za 1. razred (SLO z zvezkom za opismenjevanje, MAT, SPO, GUM) 3831022473018

UČIMse 2 Cena: 47,00 € obogateni komplet za 2. razred (SLO z zvezkom za opismenjevanje velikih tiskanih črk, MAT, SPO, GUM) 3831022473025

UČIMse 3A mali komplet za 3. razred (SLO, MAT) 3831022478068

UČIMse 1 Cena: 53,00 € obogateni komplet za 1. razred z angleščino (SLO z zvezkom za opismenjevanje velikih tiskanih črk, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475975 UČIMse 1A Cena: 30,00 € mali komplet za 1. razred (SLO, MAT) 3831022476378 UČIMse 1B Cena: 30,00 € mali komplet za 1. razred (SLO, MAT) 3831022476385 UČIMse 1B z angleščino Cena: 37,00 € mali komplet za 1. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG) 3831022478013 UČIMse 1C Cena: 30,00 € mali komplet za 1. razred (SLO, MAT, SPO) 3831022476392 UČIMse 1D Cena: 30,00 € mali komplet za 1. razred (SLO, MAT, GUM) 3831022476408

UČIMse 2 Cena: 53,00 € obogateni komplet za 2. razred z angleščino (SLO z zvezkom za opismenjevanje velikih tiskanih črk, MAT, SPO, GUM, ANG) 3831022475999 UČIMse 2A mali komplet za 2. razred (SLO, MAT) 3831022478037

Cena: 32,00 €

UČIMse 3A z angleščino Cena: 39,00 € mali komplet za 3. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG) 3831022478044

Cena: 32,00 €

UČIMse 2A z angleščino Cena: 39,00 € mali komplet za 2. razred z angleščino (SLO, MAT, ANG) 3831022478020

UGODNOSTI ZA UČITELJE več na strani 22

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

3


1. RAZRED

SLOVENŠČINA

BERILO 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 9789610107408 Cena: 17,40 €

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 1. del

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del

9789610143413

9789610105954

9789610106050

Cena: 8,95 €

Cena: 11,90 €

Cena: 11,90 €

PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del

PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del

9789610130147

9789610130154

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

NOVO

IZID MARCA 20 18

2. RAZRED

Matematik Nande 2 Zbirka nalog za matematiko v 2. razredu

BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 9789610113218

3. RAZRED

Cena: 16,95 €

BERILO 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 9789610113225 Cena: 18,90 €

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 3. del

9789610143420

9789610106470

Cena: 11,90 €

Cena: 11,90 €

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za književnost

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del

9789610113249

9789610145158

9789610145141

Cena: 14,10 €

Cena: 6,90 €

Cena: 6,90 €

4 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

DRUGA MATEMATIKA, DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni samostojni delovni zvezek, 1. del zvezek, 2. del 9789610135708

9789610135715

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

TRETJA MATEMATIKA, TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni samostojni delovni zvezek, 1. del zvezek, 2. del 9789610126577

9789610126584

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

MATEMATIK NANDE 2, zbirka nalog za matematiko v 2. razredu 9789610150213 Cena: 7,95 €

MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu 9789610147312 Cena: 7,95 €


SPOZNAVANJE OKOLJA

GLASBENA UMETNOST

SAMO V KOMPLETIH

POSNETKI NA UCIMse.com

DOTIK OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek

DOTIK OKOLJA 1, učbenik 9789610108047

9789610143437

Cena: 14,90 €

CINCIDON 1, glasbeni zvezek

GLASBA 1, delovni zvezek z zgoščenko

9790709008339

3831022405408

Cena: 4,95 €

Cena: 9,99 €

Cena: 8,95 €

GRATIS

ZA UČITELJE

NOVO

IZID APRILA 2018

ANGLEŠKI JEZIK

GRATIS

ZA UČITELJE

GLASBA 1, učbenik 9789610107972 Cena: 11,90€

SLIKOVNE KARTICE Samo v kompletih UČIMse 1 z angleščino

GRATIS

ZA UČITELJE

POSNETKI NA UCIMse.com

Spoznavanje okolja 2 Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole

DOTIK OKOLJA 2, samostojni delovni zvezek 9789610143444 Cena: 8,95 €

SPOZNAVANJE OKOLJA 2, učbenik 9789610150220 Cena: 13,90 €

CINCIDON 2, glasbeni zvezek

GLASBA 2, delovni zvezek z zgoščenko

9790709008346

3831022419542

Cena: 4,95 €

Cena: 18,90 € GRATIS

ZA UČITELJE

GRATIS

ZA UČITELJE

GLASBA 2, učbenik 9789610107989 Cena: 11,90 €

FIRST EXPLORERS 1, delovni zvezek Samo v kompletih UČIMse 2 z angleščino

GRATIS

ZA UČITELJE

POSNETKI NA UCIMse.com

DOTIK OKOLJA 3, samostojni delovni zvezek 9789610143451 Cena: 8,95 €

SPOZNAVANJE OKOLJA 3, učbenik 9789610147169 Cena: 13,90 €

CINCIDON 3, glasbeni zvezek

GLASBA 3, delovni zvezek z zgoščenko

9790709008353

3831022426236

Cena: 4,95€

Cena: 18,90 € GRATIS

ZA UČITELJE

GRATIS

ZA UČITELJE

GLASBA 3, učbenik 9789610107996 Cena: 11,90 €

FIRST EXPLORERS 2, delovni zvezek Samo v kompletih UČIMse 3 z angleščino

GRATIS

ZA UČITELJE

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

5


SLO KAJ ODLIKUJE UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO V PRVEM TRILETJU?

1. RAZRED

TISKANA GRADIVA

Berila

Ponujajo pester izbor domače in tuje, avtorske in ljudske otroške književnosti z izvirnimi ilustracijami iz slikanic. Poleg širokega nabora kakovostnih besedil berilo za tretješolce vsebuje poglavje Križemkraž po Evropi, z vsebino katerega učenci razvijajo strpnost in spoštovanje do drugih jezikov in kultur.

Samostojni delovni zvezki za jezik

• Naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti s številnimi avdio- in videoposnetki. • Raznovrstna neumetnostna besedila z različnimi nalogami za usmerjano branje z razumevanjem – učenec tako sistematično razvija bralno pismenost že ob prvih bralnih izkušnjah. • Besedila z diferenciranimi nalogami, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem. • Na koncu vsakega tematskega sklopa razdelek za ponovitev snovi in utrjevanje. • Številne naloge za samostojno tvorjenje besedil in sodelovalno učenje.

BERILO 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček? Avtorice: Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden, Vida Medved Udovič 9789610107408

ZVOČNO BERILO za prvo triletje (CD) 3831022466362 Cena: 12,90 €

Cena: 17,40 €

Zvezki za opismenjevanje

• Dinamiko uporabe lahko učitelj prilagodi posamezni generaciji učencev glede na njihovo predopismenjevalno zmožnost:  1. del vsebuje celostno predopismenjevalno pripravo otrok z raznovrstnimi grafomotoričnimi vajami, nalogami za orientacijo, slušno in vidno zaznavo ter vajami za zlogovanje in glaskovanje.  2. del vsebuje grafomotorične vaje za velike tiskane črke, naloge za orientacijo, slušno in vidno zaznavo, vaje za zlogo- vanje in glaskovanje. 3. del vsebuje grafomotorične vaje za male tiskane in  pisane črke ter naloge za branje z razumevanjem. • Omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, z izbranimi nalogami pa imajo otroci tudi možnost individualnega napredovanja.

SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 1. del

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del

Avtorici: Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc 9789610143413

Avtorice: Vida Medved Udovič, Nataša Potočnik, Simona Gomboc, Alenka Rot Vrhovec

Avtorice: Vida Medved Udovič, Nataša Potočnik, Simona Gomboc, Alenka Rot Vrhovec

Cena: 8,95 €

9789610105954

9789610106050

Cena: 11,90 €

Cena: 11,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA GRADIVO NA SPLETU – ZA LAŽJE DELO

Več o portalu UČIMte.com na strani 26.

6 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

• Interaktivni samostojni delovni zvezki, zvezki za opismenjevanje in stavnica • Letne in dnevne učne priprave • Preizkusi znanja • Priročniki za učitelje • Učni listi • Video- in zvočni posnetki • Aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih


2. RAZRED

BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček? Avtorice: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden 9789610113218

TISKANA GRADIVA

ZVOČNO BERILO za prvo triletje (CD)

3. RAZRED

TISKANA GRADIVA

BERILO 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček?

3831022466362

Avtorice: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden

Cena: 12,90 €

9789610113225

Cena: 16,95€

ZVOČNO BERILO za prvo triletje (CD) 3831022466362 Cena: 12,90 €

Cena: 18,90 €

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 3. del

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za književnost

Avtorici: Nataša Potočnik, Sonja Osterman

Avtorice: Vida Medved Udovič, Avtorice: Nataša Potočnik, Sonja Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden Osterman, Vida Medved Udovič

9789610143420

Avtorice: Vida Medved Udovič, Nataša Potočnik, Simona Gomboc, Alenka Rot Vrhovec

9789610113249

9789610145158

Avtorice: Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Vida Medved Udovič

Cena: 11,90 €

9789610106470

Cena: 14,10 €

Cena: 6,90 €

9789610145141

Cena:11,90 €

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del

Cena: 6,90 €

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Več kot 350 zanimivih interaktivnih nalog za slovenščino

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Več o portalu UČIMse.com na strani 27. Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

7


MAT KAJ ODLIKUJE UČNA GRADIVA ZA MATEMATIKO V PRVEM TRILETJU?

1. RAZRED

TISKANA GRADIVA

Samostojni delovni zvezki:

· · ·

·

·

· · ·

Na začetku vsakega poglavja je pregledno strnjena vsebina za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov. Učenje s pomočjo konkretnih primerov, zgledov in izkušenj. Izviren koncept uvajanja števil prek situacij iz vsakdanjega življenja s spontanim štetjem in ne prek dejavnosti razvrščanja in formiranja množic. Izviren koncept uvajanja računskih operacij s postopnostjo – po vpeljavi števil od 0 do 5 učence uvedemo v seštevanje in odštevanje prek življenjskih situacij seštevanja in odštevanja, najprej brez formalnega matematičnega zapisa v obliki računa. To je šele nadaljnji korak. Učenci razvijajo matematična znanja in spretnosti s številnimi matematičnimi dejavnostmi: z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov, razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge … Naloge so problemsko in motivacijsko zasnovane. Naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje v razdelku VAJA DELA MOJSTRA. Razdelek REŠUJEM PROBLEME ponuja besedilne in kompleksnejše problemske naloge za razvijanje logičnih spretnosti, »bistrejši« učenci pa se lahko dodatno zamotijo z razdelkom IZZIV.

PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del

PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del

Avtorici: Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

Avtorici: Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

9789610130147

9789610130154

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

Zbirki igrivih nalog za utrjevanje znanja matematike MATEMATIK NANDE 2 in 3:  Naloge, usklajene z učnim načrtom: matematične pobarvanke, labirinti, križanke, uganke ….  Enak razpored snovi kot v samostojnih delovnih zvezkih Druga matematika in Tretja matematika.  Dodatna rubrika za utrjevanje znanja poštevanke, v kateri učenec tekmuje sam s seboj (3. razred).  Dejavnosti, s katerimi učenci doma preizkusijo, kar so se naučili v šoli (s kuhinjsko tehtnico, merilno posodo …).  Primerno za dodatno delo v šoli ali za samostojno utrjevanje snovi doma.  Učiteljem je prihranjeno iskanje dodatnih nalog − krajše priprave na pouk in manjše število učnih listov.  Učenci prejmejo brezplačen dostop do dodatnih matematičnih nalog na portalu UČIMse.com.

@ INTERAKTIVNA GRADIVA GRADIVO NA SPLETU – ZA LAŽJE DELO

Več o portalu UČIMte.com na strani 26.

8 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

• Interaktivni samostojni delovni zvezki • Letne in dnevne učne priprave • Priročnika za učitelje • Učni listi • Aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih


2. RAZRED

TISKANA GRADIVA

3. RAZRED

TISKANA GRADIVA

DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del

DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del

TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 1. del

TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2. del

Avtorici: Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

Avtorici: Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

Avtorici: Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

Avtorici: Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

9789610135708

9789610135715

9789610126577

9789610126584

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

Cena: 8,90 €

Matematik Nande 2 Zbirka nalog za matematiko v 2. razredu

+ spletni počitniški kvizi na učimse.com

+ spletni počitniški kvizi na učimse.com

NOVO

IZID MARCA 2018

MATEMATIK NANDE 2, Zbirka nalog za matematiko v 2. razredu

MATEMATIK NANDE 3, Zbirka nalog za matematiko v 3. razredu

Avtorici: Tanja Bogataj, Valentina Prušnik

Avtorici: Tanja Bogataj, Mateja Rozman

9789610150213

9789610147312

Cena: 7,95 €

Cena: 7,95 €

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Več kot 400 zanimivih interaktivnih nalog za matematiko

@ INTERAKTIVNA GRADIVA

Več o portalu UČIMse.com na strani 27. Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

9


SPO 1. RAZRED

KAJ ODLIKUJE UČNA GRADIVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA V PRVEM TRILETJU?

TISKANA GRADIVA

Samostojni delovni zvezki in učbeniki DOTIK OKOLJA omogočajo:

· · · · · ·

Izvajanje raznovrstnih dejavnosti s področja naravoslovja in družboslovja. Spoznavanje otrokovega okolja s pomočjo nazornih fotografij in ilustracij. Pridobivanje znanja prek situacij, ki so otrokom znane iz vsakdanjega življenja. Aktivno spoznavanje okolja z vsemi čutili. Izkustveno učenje z raznovrstnimi dejavnostmi. Navajanje učencev na samostojno delo, analiziranje podatkov, logično sklepanje in predvidevanje.

DOTIK OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek Avtorice: Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar 9789610143437

DOTIK OKOLJA 1, učbenik Avtorice: Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec 9789610108047 Cena: 14,90 €

Cena: 8,95 € Uvajanje novih znanj s pomočjo realne situacije in nazorne fotografije

Nova učbenika SPOZNAVANJE OKOLJA 2 in SPOZNAVANJE OKOLJA 3 omogočata:  Podajanje snovi prek konkretnih fotografij in s pomočjo vprašanj

za voden pogovor.  Izkustveno učenje z vprašanji za priklic predznanja in učenčevih izkušenj.  Sprotno preverjanje znanja z vprašanji, nalogami in dejavnostmi.  Enostavne naravoslovne dejavnosti.  Bogato in nazorno fotografsko in ilustrativno gradivo.

Priklic predznanja temelji na učenčevih izkušnjah

Razumljivo razlagalno besedilo s poudarjenimi ključnimi pojmi

Vir: Spoznavanje okolja 3, učbenik

Vprašanja za voden pogovor ob fotografiji

@ INTERAKTIVNA GRADIVA GRADIVO NA SPLETU – ZA LAŽJE DELO

Več o portalu UČIMte.com na strani 26.

10 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

• Interaktivni SDZ iDotik okolja 1 in 3 • Izobraževalni filmi v SDZ iDotik okolja 1 in 3 • Letne in dnevne učne priprave • Priročnik za učitelje • Opazovalni listi • Aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih


2. RAZRED

TISKANA GRADIVA

3. RAZRED

TISKANA GRADIVA

Spoznavanje okolja 2 Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole

NOVO

IZID APRIL 20 18

DOTIK OKOLJA 2, samostojni delovni zvezek

SPOZNAVANJE OKOLJA 2, učbenik Avtorice: Irena Hergan, Jerneja Pavlin, Saša Biderman

Avtorji: Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Claudio Battelli 9789610143444

DOTIK OKOLJA 3, samostojni delovni zvezek

SPOZNAVANJE OKOLJA 3, učbenik

9789610150220

Avtorji: Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Iztok Devetak

Cena: 13,90 €

9789610143451

Cena: 8,95 €

Avtorice: Irena Hergan, Jerneja Pavlin, Saša Biderman 9789610147169 Cena: 13,90 €

Cena: 8,95 €

Enostavne dejavnosti za izkustveno učenje

Dejavnost: Kaj vpliva na gibanje teles? Kaj potrebuješ? • • • • • •

2 enaki deski, 3 enake klade za pripravo strmega in položnega klanca, 2 enaka avtomobilčka, kos hrapavega materiala (lepenka ali smirkov papir), sušilnik za lase, flomaster za belo tablo.

Kaj narediš? 1. Pripravi dva klanca. Prvi naj bo strm,

drugi pa položen. Hkrati spusti oba avtomobilčka. Kaj opaziš?

2. Pripravi dva enako strma klanca.

En naj ima hrapavo površino, drug pa gladko. Hkrati spusti oba avtomobilčka. Kaj opaziš?

Razumljiva posplošitev rezultatov dejavnosti

Z dejavnostjo si ugotovil/-a: Čim strmejši je klanec, tem hitrejše je gibanje. Čim bolj hrapava je površina, tem počasnejše je gibanje. Če veter piha v nasprotni smeri gibanja avtomobilčka, se avtomobilček giblje počasneje.

Dejavnost: Padalo

Kaj narediš?

Kaj potrebuješ? • Veliko vrečo za smeti, • enako dolge vrvice (sukanec), • enako velike kocke za sestavljanje, • škarje. večja površina

Preveri, ali velja. a) Padala padajo proti tlom. b) Čim večja je površina padala, tem počasnejše je gibanje padala. c) Čim težje je breme, tem hitrejše je gibanje padala.

večja površina

manjša površina

Kratki povzetki snovi

manjša površina

ena kocka

dve kocki

Vprašanja za preverjanje znanja

Da ne pozabim avtomobilček. Označi, kje se je ustavil. Poskus ponovi še tako, da v avtomobilček pihaš s sušilnikom za lase: a) v smeri gibanja, b) v nasprotni smeri. Kaj opaziš?

60

Predmete lahko potiskamo, vlečemo, nosimo. Na gibanje lahko vplivamo. Na primer, če voziček potiskamo po trdih tleh, se giblje hitreje kot po mehkih tleh. Če padalo obtežimo, se giblje hitreje.

Sedaj ponovim 1. Naštej tri vrste gibanja ljudi. 2. Kaj moraš narediti, da se igrača premakne? 3. Pri igranju nogometa lahko vplivaš na gibanje žoge. Kaj moraš storiti, da se spremeni smer gibanja žoge?

61

Vir: Spoznavanje okolja 3, učbenik

3. Pripravi en položen klanec. Spusti

@ INTERAKTIVNA GRADIVA Več kot 150 zanimivih interaktivnih nalog za spoznavanje okolja

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Več o portalu UČIMse.com na strani 27. Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

11


GUM KAJ ODLIKUJE UČNA GRADIVA ZA GLASBENO UMETNOST V PRVEM TRILETJU?

1. RAZRED

Didaktični kompleti Glasba 1, Glasba 2, Glasba 3:

GRATIS

ZA UČITELJE

• Odličen koncept glasbenih vsebin v tiskani in e-obliki priznane avtorice dr. Albince Pesek. • Učitelju ponujajo raznolike pristope in usmeritve za ustvarjalno delo pri pouku glasbe. • Učence v glasbeni svet vodijo glasbene miške, mačke in kužki, ki prek igre spodbujajo k različnim glasbenim dejavnostim: petju, igranju na glasbila, poslušanju, gibanju ob glasbi in glasbenemu ustvarjanju.

Glasbeni zvezki Cincidon 1, Cincidon 2 in Cincidon 3:  Za doživljanje in usvajanje začetnih glasbenih znanj.  Odlikuje jih premišljen izbor vsebin, ki otrokom omogočajo

prepletanje glasbenih aktivnosti med poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem.  Zvočni posnetki celotnega pesemskega gradiva in skladb za poslušanje in nadaljnje ustvarjanje tudi na portalu UČIMte.com.  Nova vokalna izvedba, glasbena spremljava in kombinacija vokalne izvedbe z glasbeno spremljavo simpatične pesmice o škratu Cincinu.

BREZPLAČNO ZA UČITELJA:

DARILO

• • •

zgoščenka z zvočnimi posnetki Cincidon 1, 2, 3 zgoščenka z glasbenimi spremljavami Cincidon 1, 2, 3 zgoščenka Pesmice v Cincidonovi skrinjici pesmarica Cincidon 1, 2, 3

TISKANA GRADIVA

POSNETKI NA UCIMse.com

GRATIS

ZA UČITELJE

CINCIDON 1, glasbeni zvezek Avtorica: Metka Pušenjak 9790709008339 Cena: 4,95 €

GLASBA 1, delovni zvezek z zgoščenko

GLASBA 1, učbenik

Avtorica: dr. Albinca Pesek

9789610107972

3831022405408

Cena: 11,90 €

Avtorica: dr. Albinca Pesek

Cena: 9,99 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA GRADIVO NA SPLETU – ZA LAŽJE DELO

Več o portalu UČIMte.com na strani 26.

12 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

• Interaktivni SDZ iCincidon 1,2 in 3 ter iGlasba 1, 2 in 3 • Letne in dnevne učne priprave • Priročnik za učitelje • Zvočni primeri za poslušanje • Aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih

GRATIS

ZA UČITELJE


2. RAZRED

3. RAZRED

TISKANA GRADIVA

GRATIS

GRATIS

ZA UČITELJE

POSNETKI NA UCIMse.com

GRATIS

ZA UČITELJE

ZA UČITELJE

GRATIS

POSNETKI NA UCIMse.com

ZA UČITELJE

CINCIDON 2, glasbeni zvezek

CINCIDON 3, glasbeni zvezek

Avtorica: Metka Pušenjak

Avtorica: Metka Pušenjak

9790709008346

9790709008353

Cena: 4,95 €

Cena: 4,95 €

GLASBA 2, delovni zvezek z zgoščenko

GLASBA 2, učbenik

Avtorica: dr. Albinca Pesek 3831022419542

TISKANA GRADIVA

GRATIS

ZA UČITELJE

GLASBA 3, učbenik

Avtorica: dr. Albinca Pesek

GLASBA 3, delovni zvezek z zgoščenko

9789610107989

Avtorica: dr. Albinca Pesek

9789610107996

Cena: 11,90 €

3831022426236

Cena: 11,90 €

Cena: 18,90 €

GRATIS

ZA UČITELJE

Avtorica: dr. Albinca Pesek

Cena: 18,90 €

@ INTERAKTIVNA GRADIVA Več kot 200 zanimivih interaktivnih nalog za glasbo

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

Več o portalu UČIMse.com na strani 27. Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

13


ANGLEŠČINA v 1. TRILETJU V UČNIH ODLIČNO IZHODIŠČNO GRADIVO ZA UČENJE ANGLEŠČINE PREK IGRE V sodelovanju z Oxford University Press

Z BOGATIM DODATNIM GRADIVOM ZA UČITELJE (RAZLIČNE DEJAVNOSTI ZA NADGRADNJO …)

1. RAZRED

SLIKOVNE KARTICE (90 kartic, format igralnih kart) Slikovne kartice so namenjene učencem v prvem letu poučevanja angleščine kot didaktični pripomoček k učnemu gradivu, ki ga učitelji pripravljajo sami. Veliko možnosti uporabe pri pouku in doma: učenje in utrjevanje besedišča in jezikovnih vzorcev, didaktične igre (spomin, bingo, iskanje parov in nasprotij), sestavljanje in pripovedovanje zgodb, reševanje problemov …

2. IN 3. RA ZRED

in

FIRST EXPLORERS 1 Delovni zvezek za angleščino v 2. razredu osnovne šole (prirejena izdaja učbenika First Explorers 1)

FIRST EXPLORERS 2

NA 36 STRANEH

Delovni zvezek za angleščino v 3. razredu osnovne šole (prirejena izdaja učbenika First Explorers 2) Delovna zvezka First Explorers 1 in First Explorers 2 sta skrajšani izdaji učbenikov in predstavljata odlično izhodiščno učno gradivo, ki ga učitelji dopolnjujejo z lastnimi vsebinami in gradivi. Delovna zvezka spodbujata učenje angleščine prek igre s poudarkom na raziskovanju jezika in okolja ter medpredmetnem povezovanju. Delovna zvezka vsebujeta: • 8 tematskih sklopov, vsebinsko povezanih s temami, ki jih učenci obravnavajo pri drugih predmetih, • bogato zvočno in slikovno gradivo, ki je izhodišče za obravnavo različnih jezikovnih in nejezikovnih vsebin, • nalepke.

14 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

NA 36 STRANEH


KOMPLETIH UČIMse PREGLEDNA IN SISTEMATIČNA STRUKTURA TEMATSKIH SKLOPOV, PODPRTA Z NAZORNIM SLIKOVNIM IN ZVOČNIM GRADIVOM: Uvodna stran: osnovno besedišče, predstavljeno s sliko in zvočnimi posnetki preko domišljijskega sveta vedno istih junakov. Lesson 2

5 Food

Stick.

CD

54

Listen and ✓ or ✗.

5

Say.

2

1

Kratek uvod v strip: raba jezika v realni situaciji

Lesson 1 CD

51

CD

51

Listen and point.

Listen again and say.

tomatoes

2 3 1

Nadaljevanje stripa: utrjevanje besedišča in možnost dramatizacije

apples 4

5

6

Lesson 3 56

5

Lesson 4

Listen and point.

CD

CD

56

1

3

cakes

Listen again and say.

60

2

3

5

Listen to the story.

CD

1

2

3

4

5

6

pears

4 6

CD CD

52

1

Listen and chant. 2

Listen and play What’s next?

CD

53

3

4

5

57

sausages

6 CD

55

Listen and do.

Listen and point.

CD

57

Listen again and say.

CD

58

Sing.

bananas Play Lucky says.

bag

22

bananas apples cakes

tomatoes sausages pears

Utrjevanje besedišča na več nivojih: ritmična pesmica, poslušanje posnetkov in različne didaktične dejavnosti

wash your hands eat an apple

23

Nadgradnja besedišča z vsakdanjimi frazami

Say.

CD

59

1

2

3

4

Sing the new song.

Act out the story. 24

Uvajanje novega besedišča in dodatna pesmica

I like apples. I don’t like cakes.

I like … I don’t like … peaches melons olives oranges

ball

25

Vir: First Explorers 1, delovni zvezek

Vir: First Explorers 1, delovni zvezek

5

BREZPLAČNO ZA UČITELJA BREZPLAČEN KOMPLET KARTIC za učitelja v 1. razredu (veliki format – 2 kartici na A4 formatu z označeno perforacijo za razrez). BREZPLAČNI ZGOŠČENKI z vsemi zvočnimi posnetki iz delovnih zvezkov First Explorers 1 in 2 za učitelja v 2. in 3. razredu DODATNA BREZPLAČNA GRADIVA ZA UČITELJA na portalu UČIMte.com • predlog letne in dnevne priprave za 1.–3. razred • dostop do interaktivnega priročnika Moji prvi koraki pri angleščini z dodatnimi gradivi

DODATNA BREZPLAČNA GRADIVA ZA UČENCA na portalu UČIMse.com • dostop do vseh zvočnih posnetkov v Svetilniku posnetkov • interaktivni Kukujev angleški slikovni slovar

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

15


CELOVITI KOMPLETI UČNIH GRADIV ZA 1. RAZRED VELIKO UGODNOSTI ZA UČENCA IN UČITELJA! SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik

PRVA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del

DOTIK OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja

V ENEM DELU

V OBOGATENEM KOMPLETU SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del

CINCIDON 1, glasbeni zvezek

BREZPLAČNE PRILOGE Slike so simbolične.

• nalepke za zvezke • kartonska mapa za shranjevanje delovnih listov

• kartonski urnik

ZA NOSTIH 23! D O G U VEČ O I 22– A STRAN N A J L E T ČI

U

Cena kompleta:

3831022473018

16 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

• kartonček abeceda

39,00 €

3831022472646

Cena obogatenega kompleta:

EKSKLUZIVNA KODA ZA BREZPLAČEN DOSTOP do interaktivnega portala za učence in učenke UČIMse.com

BREZPLAČNA NAPRSTNA LUTKA ŠKRATEK (učenec jo prejme v šoli)

ličen in uporaben BREZPLAČEN kovček, ki ga učenec lahko nosi tudi k pouku tujega jezika, v glasbeno šolo …

Cena kompleta z angleščino:

45,00 €

3831022475968

47,00 €

Cena obogatenega kompleta z angleščino: 3831022475975

53,00 €


ODLIČNE CENE! OD 30 €

MALI KOMPLETI UČNIH GRADIV ZA 1. RAZRED • dodatni kompleti, še bolj po meri učitelja (glede na način poučevanja, ceno …) • v foliji (brez kovčka) in brez brezplačnih prilog

1a

Cena kompleta:

30,00 €

SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del PRVA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse

1b

Cena kompleta:

30,00 €

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse PRVA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse

1b

z angleščino

Cena kompleta:

3831022476378

3831022476385

37,00 €

3831022478013 SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse PRVA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse ANGLEŠČINA, slikovne kartice

1c

Cena kompleta:

30,00 € 3831022476392

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del z brezplačno kodo UČIMse PRVA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse DOTIK OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja

1d

Cena kompleta:

30,00 € 3831022476392

SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 2. del z brezplačno kodo UČIMse PRVA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del z brezplačno kodo UČIMse CINCIDON 1, glasbeni zvezek

UGODNOSTI IN DARILA ZA UČITELJE:

interaktivna gradiva za učitelje na www.UCIMte.com

interaktivne naloge za učence na www.UCIMse.com

celoletna naročnina na revijo Ciciban v vrednosti 55,20 €

brezplačen učni komplet za prvi razred

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

17


CELOVIT KOMPLET UČNIH GRADIV ZA 2. RAZRED VELIKO UGODNOSTI ZA UČENCA IN UČITELJA SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik

DRUGA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del

DOTIK OKOLJA 2, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja

V ENEM DELU

V OBOGATENEM KOMPLETU SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 3. del

CINCIDON 2, glasbeni zvezek

BREZPLAČNE PRILOGE Slike so simbolične.

• nalepke za zvezke

• kartonček stotiški kvadrat

• kartonska mapa za shranjevanje delovnih listov

ZA NOSTIH 23! D O G U VEČ O I 22– A STRAN N A J L E T ČI

U

• kartonski urnik

Cena kompleta:

39,00 €

3831022472653

Cena obogatenega kompleta: 3831022473025

18 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

EKSKLUZIVNA KODA ZA BREZPLAČEN DOSTOP do interaktivnega portala za učence in učenke UČIMse.com

ličen in uporaben BREZPLAČEN kovček, ki ga učenec lahko nosi tudi k pouku tujega jezika, v glasbeno šolo …

Cena kompleta z angleščino:

45,00 €

3831022475982

47,00 €

Cena obogatenega kompleta z angleščino: 3831022475999

53,00 €


ODLIČNE CENE! OD 32 €

MALA KOMPLETA UČNIH GRADIV ZA 2. RAZRED • še bolj po meri učitelja (glede na način poučevanja, cene …) • v foliji (brez kovčka) in brez brezplačnih prilog

2a

Cena kompleta:

32,00 € 3831022478037

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 3. del DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 1. del z brezplačno kodo UČIMse DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 2. del

Cena kompleta:

2a z angleščino

39,00 € 3831022478020

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA, S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje, 3. del DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 1. del z brezplačno kodo UČIMse DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 2. del FIRST EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino v 2. razredu osnovne šole (prirejena izdaja)

VEČ RAZLIČNIH KOMPLETOV, VEČJA PRILAGODLJIVOST UČITELJU IN NJEGOVIM POTREBAM! Izberite komplet, ki najbolj ustreza: • • • •

vašim potrebam, stilu in načinu poučevanja, preteklim izkušnjam z učnimi gradivi, potrebam generacije otrok, ki jo poučujete, cenovnim okvirjem, zastavljenim na vaši šoli (širok cenovni razpon glede na obsežnost kompleta).

UGODNOSTI IN DARILA ZA UČITELJE:

interaktivna gradiva za učitelje na www.UCIMte.com

interaktivne naloge za učence na www.UCIMse.com

celoletna naročnina na revijo Ciciban v vrednosti 55,20 €

brezplačen učni komplet za drugi razred

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

19


CELOVIT KOMPLET UČNIH GRADIV ZA 3. RAZRED VELIKO UGODNOSTI ZA UČENCA IN UČITELJA SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojna delovna zvezka za jezik, 1. in 2. del

TRETJA MATEMATIKA, samostojna delovna zvezka za matematiko, 1. in 2. del

V ENEM DELU DOTIK OKOLJA 3, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja

CINCIDON 3, glasbeni zvezek

BREZPLAČNE PRILOGE Slike so simbolične.

• kartonska mapa za shranjevanje delovnih listov

IH ZA ODNOST VEČ O UG TRANI 22–23! NA S UČITEL JA

• nalepke za zvezke

Cena kompleta:

• ličen in uporaben BREZPLAČEN kovček, ki ga učenec lahko nosi tudi k pouku tujega jezika, v glasbeno šolo …

• kartonski urnik

39,00 €

3831022476033

EKSKLUZIVNA KODA ZA BREZPLAČEN DOSTOP do interaktivnega portala za učence in učenke UČIMse.com

Cena kompleta z angleščino:

45,00 €

3831022476002

UGODNOSTI IN DARILA ZA UČITELJE:

interaktivna gradiva za učitelje na www.UCIMte.com

interaktivne naloge za učence na www.UCIMse.com

20 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

celoletna naročnina na revijo Ciciban v vrednosti 55,20 €

brezplačen učni komplet za tretji razred


ODLIČNE CENE! OD 32 €

MALA KOMPLETA UČNIH GRADIV ZA 3. RAZRED • še bolj po meri učitelja (glede na način poučevanja, cene …) • v foliji (brez kovčka) in brez brezplačnih prilog

3a

32,00 €

Cena kompleta:

3831022478068

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 1. del z brezplačno kodo UČIMse TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 2. del MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu

39,00 €

Cena kompleta:

3a z angleščino

3831022478044

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 1. del z brezplačno kodo UČIMse SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, samostojni delovni zvezek za jezik, 2. del TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 1. del z brezplačno kodo UČIMse TRETJA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek za matematiko, 2. del MATEMATIK NANDE 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu FIRST EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino v 3. razredu osnovne šole (prirejena izdaja)

KAKOVOSTNE REVIJE SO TUDI ODLIČEN UČNI PRIPOMOČEK! Revija Ciciban BREZPLAČNO za učitelje, ki uporabljate komplete

Otroška revija z najdaljšo tradicijo • Imenitna ljudska pravljica, zgodbe iz vsakdanjika otrok, pesmi za prepevanje, gibalna pesmica za igro, likovna delavnica, naravoslovne strani, naloge z nalepkami … • Vsebine, ki spodbujajo branje in pisanje. Posamezne strani so prilagojene otrokom s težavami pri branju. • Več neleposlovnih vsebin (šport, naravoslovje, otroci po svetu, živali …). • 16-stranska priloga Zmorem. Znam. Sama! Sam! s preprostimi, a učinkovitimi nalogami, ki jih otrok lahko reši čisto sam.

Revija za ugankarje in ustvarjalce •

Igrive ugankarske naloge, s katerimi otrok razvija logično mišljenje, krepi pozornost in vztrajnost ter se navaja sproščenega sprejemanja izzivov tudi v vsakdanjem življenju. • Križanke, kvizi, izpolnjevanke, iskanje razlik, labirinti in zavozlanke, naloge z nalepkami – za zabavno in kratkočasno preživljanje prostega časa doma in v šoli v podaljšanem bivanju. Vsebine, ki jih zlahka uporabite v pedagoškem procesu. Nasvete in ideje najdete na www.mladinska.com/cici_zabavnik in www.mladinska.com/poverjeniki.

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

21


UGODNOSTI ZA UČITELJE ZA LAŽJI IN LEPŠI VSAKDANJIK UČITELJEV – VSE OD NAČRTOVANJA DO IZVEDBE POUKA – POSKRBIMO TUDI Z BOGATIM IZBOROM KAKOVOSTNIH DODATNIH GRADIV IN ŠTEVILNIMI UGODNOSTMI. 1. UGODNO

ST

OBSEŽNO DODATNO GRADIVO Letne in dnevne učne priprave, priročniki za učitelje, učni listi, avdio in video posnetki ... Dobro premišljeno in skrbno pripravljeno dodatno gradivo znatno olajša pripravo in izvedbo pouka. Za vse učitelje in vzgojitelje je brezplačno dostopno na www.ucimte.com.

2. UGODN

OST

3. UGODN

OST

STENSKA STAVNICA ZA NA STENO UČILNICE Komplet stenska stavnica vsebuje 25 slikovno-črkovnih plastificiranih kartonov (dimenzija 30 x 42 cm). Avtorica: Barbara Hvastija, ilustratorka: Polona Lovšin. Stensko stavnico brezplačno prejmejo učitelji 1. in 2. razreda, ki prvič poučujejo s kompletom UČIMse 1 ali UČIMse 2.

4. UGODN

OST

ŠTAMPILJKA NANDE Z BLAZINICO ZA ŽIGE Štampiljko Nande z blazinico brezplačno prejmejo učitelji prvega triletja, ki prvič poučujejo s kompleti UČIMse 1, UČIMse 2 ali UČIMse 3.

22 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

o simb Slike s

Vsi učitelji, ki na novo poučujejo po učnih gradivih MKZ ali imajo nove oziroma prenovljene izdaje (učno gradivo imajo tudi učenci), prejmejo brezplačne lastne izvode tiskanih gradiv.

olične

BREZPLAČEN UČNI KOMPLET GRADIV


5. UGODN

OST

BREZPLAČNA CELOLETNA NAROČNINA NA REVIJO CICIBAN Brezplačna celoletna naročnina na revijo Ciciban v vrednosti 55,20 EUR. Prejmejo učitelji, ki poučujejo s kompletom UČIMse 1, 2 ali 3.

6. UGODN

OST

INTERAKTIVNA GRADIVA NA WWW.UČIMTE.COM BREZPLAČNO Vsi učitelji, ki poučujejo po učnem gradivu založbe MK, za katerega obstaja tudi interaktivna različica, prejmejo brezplačno aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih delovnih zvezkov in učbenikov.

7. UGODN

OST

VSE LETO: BREZPLAČEN DOSTOP DO INTERAKTIVNIH NALOG NA WWW.UČIMSE.COM Učitelji, uporabniki gradiv založbe MK, prejmejo brezplačno aktivacijsko kodo za dostop do nalog na UČIMse portalu za vse predmete in vse razrede. Pouk in tudi učenje doma lahko učencem popestrite s privlačnimi interaktivnimi nalogami, ki jih poiščete na portalu. Učenci prejmejo aktivacijske kode za dostop do portala v svojih delovnih zvezkih.

UČIMse 1

UČIMse 2

UČIMse 3

Obsežno dodatno gradivo za vzgojitelje in učitelje

Brezplačen učni komplet gradiv za učitelje

Stenska STAVNICA za na steno učilnice

(za nove uporabnike v š. l. 2018/19)

(za nove uporabnike v š. l. 2018/19)

Štampiljka Nande z blazinico za žige

(za nove uporabnike v š. l. 2018/19)

(za nove uporabnike v š. l. 2018/19)

Brezplačna celoletna naročnina za učitelje na revijo Ciciban

Interaktivna gradiva na www.UČIMte.com BREZPLAČNO

Vse leto: brezplačen dostop do interaktivnih nalog na www.UČIMse.com

(za nove uporabnike v š. l. 2018/19)

Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

23


DODATNA IZOBRAŽEVALNA GRADIVA PRIROČNIKI

GLASBENE SLIKANICE URA JE NA MORJE ŠLA z zgoščenko

MOJ ZVEZEK MONTESSORI 9789610143529 Cena: 16,95 € Od 3. do 6. leta

9789610144793 Cena: 22,95€

NOVO Zvezek za aktivno učenje razvija predvsem otrokove jezikovne zmožnosti.

13 novih igrivih pesmic Tomaža Habeta. PRAZNIČNE PESMI z zgoščenko

MOJE DEJAVNOSTI MONTESSORI 9789610143536 Cena: 16,95 € Od 4. do 7. leta

Zvezek za aktivno učenje razvija predvsem motorične zmožnosti otrok.

150 kartic za urjenje in bogatenje otrokovega besednega zaklada ter učenje branja.

PESMICE O SRČECU 9790709008308 Cena: 22,95€

3831022473056 Cena: 1,70 €

Zvezek UČIMse A4, brezčrtni, 40 listni – Vila Navihanka

Zvezek UČIMse A4, levo brezčrtni, desno latajn – Otok škratov golobradcev

3831022473049 Cena: 1,70 €

3831022473070 Cena: 1,70 €

PIŠEM ČRKE, 11mm črtovje 3831022455762 Cena: 1,90 €

12 srčnih in prisrčnih pesmic, ki požgečkajo do srca. METULJČEK CEKINČEK 9790709008315 Cena: 29,95 €

90 zimzelenih pesmi Janeza Bitenca. 9789610135531 Cena: 8,95 €

3831022473032 Cena: 1,70 €

Zvezek UČIMse A4, karo,1 cm, 40 listni – Zmaj Znaj

Najlepše pesmice za najrazličnejše praznike.

SPODBUJAMO BRANJE Z RAZUMEVANJEM ČITANKA 1

Zvezek UČIMse A4, Zvezek UČIMse A4, latajn II, 40 listni črtani, 11mm, 40 listni – Čarodejka 3831022473063 Tejka Cena: 1,70 €

9790709008322 Cena: 22,95€

SLIKOVNI SLOVAR MONTESSORI 9789610135401 Cena: 24,94 €

ZVEZKI

ZBIRKA MOJE ZGODBE MONTESSORI Moje zgodbe

Moje zgodbe

Na sprehodu

Vse na svojem mestu

Zvezek UČIMse B5, Zvezek UČIMse B5, Zvezek UČIMse B5, črtani, 1 cm 11 mm črtovje latajn II Zmaj Znaj Modri škrat Čarodejka Tejka 3831022476576 Cena: 1,30 €

3831022476583 Cena: 1,30 €

3831022476590 Cena: 1,30 €

ZBIRKA »KNJIGA PRED NOSOM«

ČITANKA 2 9789610135524 Cena: 8,95 €

NOVO NA SPREHODU ČITANKA 3 9789610139942 Cena: 8,95 €

24 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

9789610147299 Cena: 12,95 €

NOVO VSE NA SVOJEM MESTU 9789610147282 Cena: 12,95 €

ŽARNICA, TI LOVIŠ! KROJAČEK HLAČEK z zgoščenko 9789610135593

9789610126430

Cena: 22,95 €

Cena: 22,95 €


ZBIRKA

UGANKARSKI ZVEZKI

SLOVENŠČINA Zbirka nalog z rešitvami za 1. razred osnovne šole

SLOVENŠČINA Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

SLOVENŠČINA Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole

9789610133698 Cena: 7,95 €

9789610133704 Cena: 7,95€

9789610135364 Cena: 7,95 €

MATEMATIKA Zbirka nalog z rešitvami za 1. razred osnovne šole

MATEMATIKA Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

MATEMATIKA Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole

9789610117698 Cena: 7,95 €

9789610117704 Cena: 7,95 €

9789610117711 Cena: 7,95 €

ODKRIVAM ČLOVEŠKO TELO IN NARAVO

REŠUJEM LOGIČNE UGANKE

9789610149330 Cena: 9,95 €

9789610149347 Cena: 9,95 €

MISELNI IZZIVI

IZGUBLJENE ŽIVALI, MISELNE IGRARIJE, LABIRINTI MISELNE NALOGE 9789610147336 Cena: 8,95 €

9789610147343 Cena: 8,95 €

ČAROBNE MATEMATIČNE POBARVANKE, 6−7 let

ČAROBNE MATEMATIČNE POBARVANKE, 7−8 let

9789610147459 Cena: 8,95 €

9789610147466 Cena: 8,95 €

BLOKI Z REŠITVAMI

MATEMATIKA Besedilne naloge z rešitvami za 1. razred osnovne šole

MATEMATIKA Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole

MATEMATIKA Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred osnovne šole

9789610135623 Cena: 7,95 €

9789610126737 Cena: 7,95 €

9789610126720 Cena: 7,95 €

KVIZ

PASTI ODRAŠČANJA

ZBIRKA POVEJ MI!

POVEJ MI, ZAKAJ Kviz Zakaj?

Marko v težavah

Matej in računalniški vampirji

9789610144724 Cena: 16,95 €

9789610147497 Cena: 12,95 €

9789610149309 Cena: 12,95 €

9789610135517 Cena: 24,94 €

POVEJ MI VSE O ZNANOSTI IN IZUMIH 9789610144731 Cena: 24,94 € Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

25


CELOSTNA PODPORA UČITELJEM INTERAKTIVNA GRADIVA BREZPLAČNO ZA UČITELJE, ki uporabljajo učna gradiva založbe Mladinska knjiga.

PORTAL UPORABLJA VEČ KOT 10.000 UČITELJEV!

Podpora za učitelje Gradiva pripravljajo učitelji z dolgoletnimi izkušnjami, izbirajo pa jih strokovnjaki v skladu z najnovejšimi didaktičnimi smernicami. Dodatna učna gradiva vam skrajšajo priprave na pouk in omogočajo celovito podporo v vseh korakih: od priprave do izvedbe.  letne in dnevne učne priprave  preizkusi znanja  priročniki za učitelje  izobraževalni filmi  zvočni posnetki  rešitve nalog  učni in opazovalni listi  dodatne vsebine in izobraževalna gradiva  aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih, posebnih ponudbah

26 Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

Interaktivni učbeniki in samostojni delovni zvezki Uporabljate jih kot dopolnilo tiskanim gradivom. Z njimi hitreje pritegnete pozornost učencev, jih lažje motivirate, bolj so pripravljeni sodelovati in si več zapomnijo.  interaktivno reševanje nalog in sprotno preverjanje rešitev  poslušanje zvočnih posnetkov in ogled zanimivih izobraževalnih filmov  možnost celostranskega prikaza slik  dodajanje zaznamkov za lastno rabo, beležk, izpostavljanje vsebine, podčrtovanja …  povezave na interaktivne naloge na portalu za učence UČIMse.com


USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

ZABAVNO JADRANJE PO MORJU ZNANJA!

BREZPLAČEN DOSTOP DO VSEH PREDMETOV IN VSEH RAZREDOV

BREZPLAČEN DOSTOP DO NALOG za učenke in učence, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke založbe Mladinska knjiga.

za učitelje, ki uporabljajo učna gradiva založbe Mladinska knjiga.

Privlačen in sodoben portal z zabavnimi interaktivnimi nalogami Portal je v prvi vrsti namenjen samostojnemu delu učencev, vendar so naloge primerne tudi za skupno delo v razredu: za utrjevanje, preverjanje znanja, kot dejavnost za motivacijo in popestritev …  Skupaj več kot 3500 nalog različnih tipov, razdeljenih po razredih in predmetih  Izobraževalni filmi  35.000 uporabnikov  Naloge, usklajene z učnim načrtom  Motivacijsko nagrajevanje pravilno rešenih nalog  Unovčevanje prejetih zlatnikov (igre, izobraževalne vsebine ...)  Tedenske nagradne igre  Privlačna podoba, kakovostne ilustracije in prikupni liki slovenskega ilustratorja Igorja Šinkovca

Do portala lahko z aktivacijsko kodo dostopate učenci in učitelji, ki uporabljate delovne zvezke Mladinske knjige. Aktivacijska koda je natisnjena v delovnih zvezkih. Učitelji lahko do nalog neposredno dostopate tudi s portala UČIMte.com. Za ogledne izvode pišite na ucbeniki@mkz.si

27


Ilustracije: Igor Šinkovec Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige © Mladinska knjiga

ZA PREDSTAVITEV IN OGLED GRADIV NA ŠOLI, INFORMACIJE ALI POMOČ NAS POKLIČITE ALI NAM PIŠITE! Monika Jagodič Gobec vodja Prodaje in promocije izobraževalnih vsebin Telefon: 01 241 3168 E-naslov: monika.jagodic@mkz.si

SVETOVALCI ZA UČNA GRADIVA Marija Lampret

vodja strokovnih svetovalcev za izobraževalne vsebine 01 241 35 70 / 051 361 215 marija.lampret@mkz.si Sara Slokan

Andrej Janžekovič

Ljubljana z okolico, Zasavje 031 791 733 sara.slokan@mkz.si

Maribor z okolico 040 279 551 andrej.janzekovic@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič

Petra Ozimič

Primorska, Notranjska 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Prekmurje, zgornja Štajerska, Koroška 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

Vanja Kovačič Dolenjska, Posavje, Bela krajina 031 446 858 vanja.kovacic@mkz.si

Ada Čakš

spodnja Štajerska, Savinjska 040 230 223 ada.caks@mkz.si

Seznam svetovalcev za učna gradiva najdete na www.mladinska.com/kontakti.

KJE LAHKO NAROČITE IN KUPITE UČBENIKE? • pri šolskih zastopnikih (seznam in kontaktne podatke vseh zastopnikov najdete na spletni strani www.mladinska.com/kontakti) • v knjigarnah Mladinske knjige Trgovine, d. o. o. • v založbi: 01 241 33 22 • e-pošta: oskrbaPO@mkz.si • na www.emka.si

Profile for Mladinska knjiga

Katalog učnih gradiv za1 triletje osnovne šole - 2018/19  

Mladinska knjiga Založba, d.d.

Katalog učnih gradiv za1 triletje osnovne šole - 2018/19  

Mladinska knjiga Založba, d.d.

Profile for emka