Page 6

Helmut Teissl: Julijske Alpe 2., razširjena izdaja, 2013 Fotografije, besedilo in prelom: Helmut Teissl Iz nemščine prevedel: Stanislav M. Maršič Strokovni pregled: Janez Turk Urednik: Hanzi Filipič Za založbo: Franz Kelih © slovenske izdaje 2013 Mohorjeva založba, Celovec–Ljubljana–Dunaj Tisk in vezava 2013: Gorenjski tisk, Kranj, Slovenija Slovensko izdajo je založila in izdala Mohorjeva družba v Celovcu, 2013 ISBN 978-3-7086-0758-0 1. izdaja je izšla leta 2011; Naklada: 800; cena: € 42,Naslov nemškega izvirnika: Helmut Teissl, Julische Alpen © 2013 Mohorjeva založba Celovec www.mohorjeva.at Slika na naslovnici: Montaž s Špika nad Nosom Slika na zadnji strani ovitka: Kugyjev spomenik v Trenti, pogled na Jalovec Vzorčne slike na zadnji strani ovitka: Slap Peričnik pozimi; Mangart zvečer; Jesen ob Bohinjskem jezeru; Retijski mak pod Kaninom Predlist: Pogled z Dobrača na Visoko Ponco, Jalovec in Mangart v jutranji zarji Slika na strani 1: Montaž iz Dunjske doline Slika na strani 286: Pomlad v Krmi Slika na strani 287: Zuc del Bor in Karnijske Alpe zvečer s Strme peči Slika na strani 288, levo: Avtorjeva senca na Slovenski poti na Mangartu Zalist: Večerno razpoloženje; pogled z južne strani Montaža Pogled proti Vrhu Strmali, Curtissonsu, Zabušu in Strmi peči Brez pisnega soglasja založbe ni dovoljeno nobenega dela te knjige na noben način (s fotografiranjem, fotokopiranjem, skeniranjem, shranjevanjem na mikrofilm ali v katerem koli drugem postopku) reproducirati ali z uporabo elektronskih sistemov predelati, razmnožiti in objaviti. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Julijske Alpe  
Julijske Alpe