Page 1

Glasbena umetnost Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v šestem razredu osnovne šole

6


GLASBENA GOVORICA  Po tonih v lestvico  S pesmijo v durovo lestvico  Zapojmo v molovi lestvici  Sestavljeni taktovski načini  Značilnosti ritmičnih posebnosti

5


PO TONIH V LESTVICO Glasbena govorica nastaja z glasovi in toni, ki jih zapoješ ali zaigraš. Kadar jih želiš zapisati, moraš poznati glasbene zakonitosti: kako zapisati tone, jim določiti ritem, urediti potek melodije in podobno. Skladatelji pri pisanju skladb upoštevajo zakonitosti glasbene teorije. Za lažje razumevanje glasbe, petje, igranje in poslušanje spoznaj nekaj osnov glasbene teorije. Zapoj kot pravi glasbenik, po notnem zapisu. KO POLETI SONCE SIJE Slovenska ljudska 3 1 2

2 &4 œ

Ko

œ

œ

po - le - ti

&œ œ œ œ œ fant

œ

œ

ta

-

krat

œ

œ

son - ce

œ œ œ po

œ

œ

si - je,

œ

po - lju

ko

œ

-

œ œ œ

œ

po - le - ti

œ œ œ

ho

œ

œ

di

zo - ri,

œ œ œ

œ

in

klas

pre - pe -

va

si.

• Izpiši v notno črtovje tone iz pesmi, od najnižjega do najvišjega. • Poimenuj jih s solmizacijskimi zlogi in z notno abecedo. c1

& œ

DO1 c1 Zapisane tone zapoj navzgor in navzdol.

6

d1

e1

f1

g1

a1

h1

c2


VOKALNA IN INŠTRUMENTALNA GLASBA  Razpon pevskega glasu  Vokalne komorne zasedbe  Pevski zbori  Glasbila nekoč in danes  Pihala  Trobila  Tolkala  Inštrumenti s tipkami  Brenkala  Godala  Simfonični orkester  Sonatna oblika  Simfonija  Inštrumentalne komorne zasedbe  Simfonična pesnitev  Solistični koncert  Opera 23


GLASBILA NEKOČ IN DANES Od kamene dobe do danes je človek ustvaril veliko glasbil. Bogatijo mu življenje in ga spremljajo ob različnih dogodkih in priložnostih.

AEROFONI

zvočilo je zrak, zvenijo zračni stebri glasbil

PIHALA

TROBILA

pihamo v ustnik nekoč (po

dol

trobimo v ustnik

žna

danes ) pi

šča

l

sta una

nekoč

danes

ta flav

klj

trobenta

colo

pic dude

čna pre

ta flav

rogovi

panova piščal rog

oboa

serpent

angleški rog

fagot

krumhorni

pozavna

cinka

saksofon klarinet kljunaste flavte

fanfare

32

šalmaji

dude

signalni rog

tuba

15 Benjamin Britten: uvodna tema – orkester, Vodič po orkestru za mlade 16 Tema – pihala 17 Tema – trobila


5. Počasi se nad reko spušča noč, skozi temne oblake zasije mesečina in na gladini reke zaplešejo meglice vodnih vil – rusalk in prebudijo pravljični svet.

√   bb   & b b c   π dolcissimo

 









 

 

ww w

ww w

6. Za nočjo se v zgodnjem jutru skozi zasanjane meglice zableščijo prvi sončni žarki in mogočna Vltava se prikaže v vsej svoji lepoti. Vzvalovi v brzicah Sv. Ivana, ki ob pogledu poigravanja bistre vodne gladine očarajo še tako zahtevnega opazovalca. 7. Reka spoštljivo teče mimo ostankov utrdbe Vyšehrad in vstopi v glavno mesto Češke – Prago. Legenda pripoveduje, da je bila Praga zgrajena prav na temeljih te utrdbe. 8. Reka je mogočna, široka, globoka in odločno teče proti svojemu cilju. Čeprav je šumeča in glasna, žal ni več kristalno čista. Življenje v mestu je drugačno, vsi ljudje hitijo, v reko se stekajo odplake in tu in tam še kdo sedi ob njenem bregu ali jo opazuje z mosta.

9. Nekoliko umirjena teče velika Vltava proti severnemu delu Češke, se združi z Labo in skupaj prestopita državno mejo.

59


OPERNA PREDSTAVA NA ODRU

operni zbor

solist

solistka

scena

operni orkester

Opera je glasbeno delo, idealna enovitost poezije, glasbe, giba in plesa in likovno-prostorske umestitve. V ZAKULISJU

• Kaj pomenijo besede. Dopolni. uvertura – dejanje – daljša vsebinsko in glasbeno zaokrožena celota prizor – krajše scene s posameznimi pevci ali manjšimi skupinami libreto – scenograf – slikar, ki nariše sceno (kulise) in bdi nad njeno izdelavo kostumograf – korepetitor – glasbenik, ki vadi s pevci, jih pripravlja za nastop koreograf – umetnik, ustvarjalec baletne, plesne predstave 66


GLASBA ZA RAZVEDRILO  Med ljudsko, umetno in popularno glasbo  Glasba za gib in ples  Opereta  Muzikal

67


V 18. stoletju se je ples iz razkošnih dvoran razširil med meščane, trgovce, uradnike, rokodelce … Plesali so povsod in ob vseh priložnostih. Valček je postal najpriljubljenejši ples stoletja, pridružili so se mu še poljski in češki plesi. Polka je bil tipičen ples, ki se je pojavil v 19. stoletju na Češkem. • Iz slik razberi, kateri ples je valček in kateri polka.

V 19. stoletju so se družabna srečanja prenesla na plesišča različnih vrst, plesali so vsi, ki so imeli radi ples.

Ples na trgu 78


Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit

Glasbena umetnost 6 Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v šestem razredu osnovne šole Samostojni delovni zvezek z zgoščenko odlikujejo: • sistematično in nazorno podajanje snovi z upoštevanjem učnociljnega procesa pri pouku glasbene umetnosti na podlagi posodobljenega učnega načrta, • premišljen izbor zanimivih in domiselnih vsebin v treh tematskih sklopih, ki upošteva analitično poslušanje in doživljanje in omogoča nadaljnje lastno izvajanje, • pesmarica s spremljavo orffovih glasbil.

16,90 €

www.emka.si

www.mladinska.com/sola

Glasbena umetnost  
Glasbena umetnost  

Samostojni delovni zvezek s CD-jem