__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Priljubljena interaktivna izobraževalna portala – odlično dopolnilo in nadgradnja tiskanih gradiv!

Interaktivna učna gradiva – OLAJŠAJO POUČEVANJE IN UČENJE, OBENEM PA ZAGOTOVIJO PESTREJŠI IN ZANIMIVEJŠI POUK! Na portalu najdete:  i-različice samostojnih delovnih zvezkov,  letne in dnevne učne priprave,  učne liste,  kratke filme,  rešitve nalog iz delovnih zvezkov,  aktualne informacije o novih izdajah, seminarjih, izobraževanjih, posebnih ponudbah …

FUNKCIJA MOJA POLICA Tukaj shranjujete gradiva s portala, ki jih največkrat potrebujete, da lahko do njih hitro dostopate.

GEOGRAFIJA Ves svet je naš dom – spoznajmo ga pri geografiji! Z ODLIČNO PODPORO

za delo v razredu

USKLAJENO Z UČNIM NAČRTOM

©Mladinska knjiga + Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige; Ilustrator: Adriano Janežič

Brezplačen dostop za učitelje, ki uporabljajo učna gradiva Založbe Mladinska knjiga.

PRIVLAČEN IN SODOBEN PORTAL Z ZABAVNIMI INTERAKTIVNIMI NALOGAMI www.ucimse.com!  več kot 140 različnih nalog iz geografije (razdeljenih po razredih) – naloge se tedensko dopolnjujejo in dograjujejo  različni tipi nalog – naloge se dopolnjujejo in dograjujejo  za samostojno utrjevanje učne snovi doma, boljše razumevanje naučenega, pridobivanje novega znanja ter pripravo na preverjanje znanja  za popestritev pouka in spremljanje lastnega

EKSKLUZIVEN DOSTOP Z AKTIVACIJSKO KODO Do portala z aktivacijsko kodo dostopate učenci in učitelji, ki uporabljate delovne zvezke Mladinske knjige. Aktivacijska koda je natisnjena v delovnih zvezkih. Učitelji lahko do nalog neposredno dostopate tudi s portala UČIMte.com.

NE PREZRITE: dodatno interaktivno gradivo na izobraževalnih Več informacij o portalih UČIMse.com in UČIMte.com: marija.lampret@mkz.si Geografija zgibanka 2017.indd 1

portalih za učitelje in učence www.ucimte.com in www.ucimse.com 2/1/17 9:03:22 AM


Vse, kar potrebujete za sodoben in privlačen pouk geografije.

Dodatna izobraževalna gradiva

Osnovna izobraževalna gradiva

6. razred

GEOGRAFIJA 6, UČBENIK

Eneja Baloh, Bojan Lenart 14,90€ 9789610116998

GEOGRAFIJA 6, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

GEOGRAFIJA 7, UČBENIK

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE Strokovni urednik: dr. Karel Natek 34,96€ 9789610113393

ŠOLSKI ZEMLJEVID, SVET, namizni zemljevid sveta 4,90€ 9788611154138

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE Strokovni urednik: dr. Karel Natek 34,96€ 9789610113393

8. razred

GEOGRAFIJA 7, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič 12,90€ 9789610132479

Eneja Baloh, Bojan Lenart 11,90€ 9789610133742

Eneja Baloh, Bojan Lenart,  Milivoj Stankovič 11,90€ 9789610133759

ŠOLSKI ZEMLJEVID, EVROPA, namizni zemljevid Evrope 4,90€ 9788611153698

ŠOLSKI ZEMLJEVID, SVET, namizni zemljevid sveta 4,90€ 9788611154138

GEOGRAFIJA 8, UČBENIK

Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič 12,90€ 9789610131991

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE Strokovni urednik: dr. Karel Natek 34,96€ 9789610113393

GEOGRAFIJA 8, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK Eneja Baloh, Bojan Lenart,  Milivoj Stankovič 11,90€ 9789610135357

ŠOLSKI ZEMLJEVID, SVET, namizni zemljevid sveta 4,90€ 9788611154138

9. razred

GEOGRAFIJA 9, UČBENIK

Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič 14,90€ 9789610139607

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE Strokovni urednik: dr. Karel Natek 34,96€ 9789610113393

GEOGRAFIJA 9, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK Eneja Baloh, Bojan Lenart,  Milivoj Stankovič 11,90€ 9789610135678

ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE Urednika: Karel Natek, Milivoj Stankovič 29,95€ 9789610117117

ŠOLSKI ZEMLJEVID, SLOVENIJA,

namizni zemljevid Slovenije 4,90€ 9788611153490

PRENOVLJENO

SVET, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID,

plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 6,90€ 9788611173009

8. razred Izbirni predmeti

7. razred

GEOGRAFSKI SLOVARČEK, slovarček pojmov za pouk geografije in družbe od 4.−9. razreda osnovne šole 12,90€ 9788611163437

EVROPA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID,

plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 6,90€ 9788611172989

9. razred

SVET, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID,

plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 6,90€ 9788611173009

GEOGRAFSKI SLOVARČEK, slovarček pojmov za pouk geografije in družbe od 4.−9. razreda osnovne šole 12,90€ 9788611163437

Pri pouku geografije redno uporabljajte atlase in zemljevide, ker … • je pouk z njimi zanimivejši, delo učiteljev pa lažje: zemljevidi so motivacija in spodbuda za raziskovanje (domačega) okolja;

SVET, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID,

plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 6,90€ 9788611173009

GEOGRAFSKI SLOVARČEK, slovarček pojmov za pouk geografije in družbe od 4.−9. razreda osnovne šole 12,90€ 9788611163437

SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID,

plastificiran zemljevid s priloženim flomastrom in gobico 6,90€ 9788611172996

GEOLOŠKI ZEMLJEVID SLOVENIJE šolski namizni zemljevid 4,90€ 9789610127451

GEOGRAFSKI SLOVARČEK, slovarček pojmov za pouk geografije in družbe od 4.−9. razreda osnovne šole 12,90€ 9788611163437

VAS ZANIMA VEČ? Za predstavitev na šoli, ogled gradiv, informacije ali nakup nas pokličite ali nam pišite:

• so atlasi in zemljevidi izjemno pomemben medij za sporočanje prostorskih in časovnih odnosov v pokrajini; • branje in razumevanje zemljevidov učence popelje od bližnjega k daljnemu in od znanega k neznanemu; ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI,

učbenik za izbirni predmet človek in zemlja v 8. razredu osnovne šole Sabina Popit, Tatjana Resnik Planinc 10,78€ 9788611158853

Geografija zgibanka 2017.indd 2

RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ,

delovni zvezek za izbirni predmet geografija v 9. razredu osnovne šole Danica Večerić, Igor Bahar, Jože Račič 12,80€ 9788611155265

• kartografska pismenost omogoča razumevanje stvarnosti brez neposrednega izkustva; • zemljevid omogoča oblikovanje pravilne predstave o določenem pojavu ali pokrajini – ne kot nekaj abstraktnega, temveč kot konkretno prizorišče človekovega bivanja in delovanja.

Marija Lampret 01 241 35 70 marija.lampret@mkz.si

Katarina Kumar Kristančič 031 371 567 katarina.kumar@mkz.si

Petra Ozimič 041 388 140 petra.ozimic@mkz.si

2/1/17 9:03:38 AM

Profile for Mladinska knjiga

Geografija v osnovni šoli  

Pregled učnih gradiv za geografijo za šolsko leto 2018/19 iz Mladinske knjige Založbe

Geografija v osnovni šoli  

Pregled učnih gradiv za geografijo za šolsko leto 2018/19 iz Mladinske knjige Založbe

Profile for emka

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded