Page 31

Moriskov. Upoštevati je treba tudi, da se razglasi o izgonu Mori­ skov iz posameznih španskih kraljestev med seboj sicer razlikujejo, vendar so razlike majhne. Pri pisanju romana sem uporabil prvi razglas o izgonu Moriskov iz Valencijskega kraljestva. Med izjemami je še posebno zanimiva tista iz mesta Córdoba, ki je po dogovoru mestnega poglavarstva dne 29. januarja 1610 pro­silo kralja, naj dovoli, da v mestu ostaneta dva moriskovska izdelovalca brzd, ki sta bila stara in brez otrok, »zaradi koristi za vzgojo konj«. Kolikor vem, razen za ta dva Moriska, ki naj bi še naprej delala v konjušnici, niso prosili za nobeno drugo izjemo. Prav tako ne poznam odgovora njegovega veličanstva. Leta 1682, ko je po smrti nadškofa dona Pedra de Castra pa­ pežu Inocenciju XI. končno uspelo dobiti svinčene knjige iz Sacro­ monteja, jih je razglasil za ponaredek, prav tako pergament iz stolpa Torre Turpiana. Vatikan pa se ni izrekel o relikvijah, ki jih je granadska cerkev leta 1600 razglasila za pristne in jih ljudje častijo še danes. Enako se je zgodilo tudi junaku tega romana. Dokumente – ti so bili v tem primeru iz svinca –, ki so trdili, da neka kost ali pepel pripadata določenemu svetniku, je Vatikan razglasil za ponarejene, vendar relikvije, katerih verodostojnost je temeljila ravno na teh dokumentih – zakaj bi sicer pepel, ki so ga našli v opuščenem rudniku na hribu, pripisovali ravno svetemu Ceciliju ali svetemu Tesifonu? –, po vztrajanju granadske cerkve še vedno veljajo za pristne. Danes se večina raziskovalcev strinja, da so svinčene knjige in pergament iz Turpiane ponaredili španski Moriski. To so storili v obupnem poskusu sinkretičnega povezovanja obeh ver in iska­ nju skupnih lastnosti, ki bi zares lahko spremenile krščansko poj­ movanje muslimanov, ne da bi se ti morali zato odpovedati do­ gmam svoje vere. Prav tako se strinjajo, da sta bila najverjetnejša pobudnika tablic zdravnika in prevajalca iz arabščine Alonso del Castillo in Miguel – 883 –

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...