Page 30

»Mir,« je Hamid odgovoril, ko je potrkal tretjič. »Videl sem, da se je Brahim vrnil v vas,« je dodal, ko je fant stopil čez prag. Bivališče je osvetljevala oljenka, iz katere se je močno kadilo. To je bil edini prostor Hamidovega domovanja in kljub temu da so se njegove stene luščile in je od strehe kapljalo, je bila soba pospravljena in čista, tako kot vse sobe v domovanjih Moriskov. Ogenj na ognjišču je ugasnil. Edino okno v koči je bilo zakrito, da ne bi z njega odpadla polica. Fant je pokimal in sedel k njemu na tla na oguljeno blazino. »Si že molil?« Hernando je vedel, da ga bo to vprašal. Vedel je tudi, katere besede bodo sledile. »Večerna molitev …« »… je edina molitev, ki jo lahko opravimo v miru,« je vedno ponavljal Hamid, »kajti kristjani spijo.« Andrés si je prizadeval, da bi ga naučil krščanskih molitev ter seštevanja, branja in pisanja, revni Hamid, ki so ga v vasi cenili kot fikha,7 pa se je trudil, da bi ga naučil muslimanske vere in navad. To nalogo si je zadal, ko so Moriski zavrgli duhovnikovega nezakonskega sina, kakor da bi tekmoval s krščanskim cerkovnikom in celotno skupnostjo. Hotel je, da deček moli tudi na poljih, daleč od radovednih pogledov, skupaj pa sta tudi recitirala sure, medtem ko sta hodila po gorah in iskala zdravilne zeli. Preden je odgovoril na Hamidovo vprašanje, je ta vstal. Zaprl in zapahnil je vrata in tedaj sta se oba tiho slekla. V čistih posodah je bila voda že pripravljena. Obrnila sta se v smeri kible8, proti Meki. »O, Bog, Gospod moj!« je začel moliti Hamid, pomočil roke v vrč in si jih trikrat umil. Hernando je molil z njim in si tudi sam umil roke. »S tvojo pomočjo se bom obranil umazanije in zla prekletega Satana …« Nato sta si umila telo, kot so velevala pravila: roke do zapestij, obraz, desno in levo roko od konice prstov do 7  Fikh (iz arab. ) je strokovnjak za fiqh, muslimansko pravo. Med muslimani pomeni modreca ali učenjaka, ki dobro pozna zakone (op. prev.). 8  Kibla - smer, v katero se pri molitvi obračajo muslimani (op. prev.).

– 29 –

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...