Page 27

Opotekel se je do prve mule, zdrsnil med skalami in mulami ter se postavil k vhodu v eno od jam; tiho je vanje začel zlagati blago, ki ga je z živali raztovarjal očim. »To olje je za Juana,« je rekel in mu podal vrč. »Aisar!« je zakričal muslimansko ime, ker je videl, da pastorek dvomi. »To je za Farisa.« Hernando je zlagal blago v notranjost jame in si skušal zapomniti ime njihovega lastnika. Ko so bile mule napol raztovorjene, se je Brahim napotil proti Juvilesu, deček pa je ostal ob vhodu v jamo in s pogledom zaobjel prostrano ozemlje, ki se je razpiralo ob njegovih nogah ter segalo do gorovja Contraviesa. Ni ostal dolgo: do obisti je poznal pokrajino. Vstopil je v jamo in si radovedno ogledoval blago. Ravnokar sta ga dodala k stvarem, ki so bile že tam. Na stotine jam v Alpujarri se je spremenilo v skladišča, v katerih so Moriski skrivali svoje blago. Še preden se bo znočilo, bodo po te izdelke prišli lastniki. Postopek je bil vedno enak. Od koderkoli je očim prišel, je vedno, preden je prispel v Juviles, izpustil Staro in ji naročil, naj odide domov. »Alpujarro pozna bolje kot kdorkoli. Vse življenje že hodim po teh poteh in kljub temu me je večkrat rešila iz težav,« je navadno govoril mulovodec. To je bil znak. Stara je sama prispela v Juviles in Hernando je nemudoma odšel proti jamam, kjer ga je čakal očim. Tam sta razložila polovico blaga in s tem so se visoki davki, ki jih je od zaslužka moral plačati očim, zmanjšali za polovico. Tudi kupci so hodili po blago v to in druge jame, kjer so ga, preden so prispeli v Juviles, prejeli iz Hernandovih rok. Pobiralci desetine in davščin v blagu ali uradniki, ki so zaračunavali globe in kazni, so poplačilo navadno pobirali kar pri Moriskih doma in zasegli vse, kar so tam našli, tudi če je bila zasežena vrednost višja od dolga. Potem pa o rezultatih dražb niso poročali, in tako so Moriski izgubili vso svojo lastnino. Skupnost se je velikokrat pritožila glavnemu nadzorniku v Ugíjarju, škofu in celo deželnemu glavarju v Granadi, toda ti so bili za njihove potrebe gluhi in krščanski pobiralci davkov so jih še naprej nekaznovano kradli. Zato so vsi ravnali tako kot Brahim. – 26 –

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...