Page 15

pobočju, zato so terasaste strehe spodnjih hiš segale do temeljev hiš nad njimi, kakor da bi stale ena na drugi. Na trgu je nasproti cerkvenih vrat stala skupina nekaj otrok in starih kristjanov1 – od vsega dvajsetih starih kristjanov, kar jih je živelo v vasi – ter opazovala starko, ki je stala na vrhu cerkvenih stopnic. Ženska se je tresla in šklepetala z redkimi zobmi. Moriski2 so v cerkev vstopili, ne da bi pogledali svojo sestro v veri, ki je tam stala že od zore, se oklepala zapaha na vratih in brez toplih oblačil kljubovala zimskemu mrazu. Zvon je pritrkaval in eden od otrok je pokazal žensko, ki se je tresla ob zvoku kemblja in skušala ohraniti ravnotežje. Tišino je pretrgal smeh. »Čarovnica!« se je zaslišalo med krohotanjem. Starkino telo je zadelo nekaj kamnov. Vznožje stopnišča so prekrili pljunki. Pritrkavanje je potihnilo; kristjani, ki so še stali zunaj, so hitro vstopili v cerkev. V notranjosti je nekaj korakov od oltarja brez ogri­njala in plašča nasproti vernikov klečal velikanski moški temne, od sonca ožgane polti. Okoli vratu je imel vrv, v odročenih rokah pa prižgani sveči. Pred dnevi je ta moški dal starki, ki je stala na stopnicah pred cerkvijo, srajco svoje bolne žene, da bi jo oprala v vodi, za katero se je govorilo, da je zdravilna. V tem naravnem izviru, skritem med skalami in gostim rastjem neprehodnega gorovja, niso nikoli prali perila, zato vaški župnik don Martín, ki je žensko presenetil med pranjem srajce, ni niti za trenutek podvomil, da je to čarovniški obred. Kmalu je sledila kazen: starka je morala v nedeljskem jutru stati 1  Institut čistosti krvi (šp. limpieza de sangre) je bil uveden v 16. stoletju, izvajati pa so ga začeli v 17. stoletju. Spre­ obrnjenim Judom je preprečeval, da bi opravljali pomembne funkcije v različnih institucijah (verskih, vojaških, univerzi­ tetnih, civilnih in cehovskih). Pozneje se je pravilo razširilo še na Mavre, protestante in vse, ki jih je procesuirala inkvizicija. 2  Moriski (šp. moriscos) so bili španski muslimani, po ukazu katoliških kraljev 14. februarja 1502 spreobrnjeni v krščansko vero. Na španskem ozemlju so obstajale štiri velike skupine Moriskov, ki so se med seboj precej razlikovale: v Granadskem kraljestvu so bili Moriski v večini, govorili so arabsko in ohranili svojo kulturno in versko specifiko, v Valencijskem kraljestvu je bila približno tretjina prebivalstva Moriskov, v Aragonu je bil njihov delež približno dvajset odstotkov celotnega prebivalstva, živeli pa so pretežno ob Ebru; v obeh Kastiljah in Extremaduri pa jih je bilo malo, živeli so le v nekaterih naseljih, kot sta Hornacho in Arévalo (op. prev.).

– 14 –

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...

Fatimina dlan  

Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. V okolju prikrite muslimanske s...