Page 1

Foto: Tomaž Lunder

Kobrowsky NAJPREJ SEMZA SLIŠAL PR DENJE Kristina Hočevar NIHAJI

19,95 €

Janez Ramoveš ČREDA

Leto 2010

Krava. Sama, kje h macesnum mlaju z ana šranga parvezana. Kar trave je dosjegla, vsa je popolila, za pit pa že tri dni neč vode ni dobila. Na sejm sta šla, pa se j v gostiln zapiv, je čist pozabu, kam namejnen je biv. Ke je le paršu, pejen, kukar krava, odvjezu ja je, cobnu u glava. Glavinc je cwodu, ke šla sta damu, de se j naidla, pa še napila, pol je pa s cajtam na vse pozabila.

Janez Ramoveš

Janez Ramoveš, 1965, je svoje pesniške začetke v zbirki Moja velika debela mama anonimno podpisal kar kot »antologijo poljanske naivne poezije«. Božjastnice iz leta 1990 že nakazujejo motivni svet in senzibiliteto, ki ju je z vso umetniško močjo razvil v kasnejših zbirkah Striptiz. Namesto Kim Basinger (1995), Poročilo iz geta (2001) in Staroselski ciklus (2006). Skupaj z uglasbenimi izdajami na CD-jih, ki jih poje Uršula Ramoveš, so se do danes sestavile v enega najboljših sodobnih pesniških opusov. Čreda se jim pridružuje kot pretresljiv popis štirinožnih bitij, ki delijo s človekom – s kmetom – bližino in življenje in smrt. O kravah poje pesem.

ČREDA

Milan Dekleva STO ŽALOSTNIH IN ŠE ENA MALO MANJ VESELA Milan Kleč KONČNE AVTOBUSNE POSTAJE

CREDA oprema.indd 1

4/13/10 1:19:09 PM


7

ANA

Tam par djetal se naša krava pase. Tu j čist navadna škurta, Ana ji je imje. Kopil sma ja po ta trejtm teljetu gor na Jarčim Bard. V štal sa imil tuk gnoja, de j žvina čist pod stropam stala. Par nas je pol strila še štir bokače, pa pjet jenic. Zdej osemenavc na pride več h nam. Od zad je zašita, ke ji je vse vkop von uhajal. Včas je imila tud pjetndvejst litru mlika, zdej pa bel mal, ket prid stara jaluka. Pozim ja boma pobil. S trahtorjam ja boma vzignn pod tram, Darnovšku Lujz ja v pa s sekira. Za župa v še dobra. Za župa v še dobra.


8

AGATA

Krava z zvoncam. Tistu j bla Agata. Zmjeri je bla sprid. Tok ket bug. Bug je zmjeri sprid, saj v cirku. Kamar je šla Agata, sa še drugi šl. Mešjetarji sa se radi par nas oglasl. Mešjetarji sa ja radi ogledval. No, se sma ja tud dobar predal, nikam kje na Teminsk je šla. Sa ja paršl treje jeskat. Sma dal šnopc na miza, pol sma pa glihal. Je tok nanesl, de sa še prespal par nas. Adn na peč, ta druge dva pa na klopih. Zutri sa pa šl. Pa Agata j šla z nem.


9

ANASTAZIJA

Klical sma ja Staza. Je bel bel parlwožn, ke s se mogu drit nad nwo. Sam ni neč nucal, neč ni pomagal, tud če s ja cobu. Tista j bla favlasta že ket jenica. Se j še čudn, de sma ja sploh gonil. Kar naprej sa ja brjenclni klal. Pol je pa bezlala. Ankat, okul svetga Jakapa, se j pa mokre trave nažarla, pa j predristala. Sma ji hrastu lubje kuhal, pa j tistu bel blažu žjegn. V zasiln zakol sma ja dal. Od zavarvalnce sma dubl bel mal.


10

ANICA

Štala, cila z besidam popisana, nad gnojišam dva sveta Farjana, na woknah sa zmjeri baršlanke vesile, skuzne sa lastuke nwotar letile. Anica s tovarnakam se je pelala v svit, ke sa ja nakladal, zlomil sa ji rjep. Stojiše njenn je prazn ostov, hmal za nwo tud jest bom odšov. Lastuke, božja bitja, nkarte dilat gnizda pod velb. Kdu j vas našuntu, kdu j vas poslov, zdejle, prov hitar, vas stran bom nagnov. Pošepcu orz rajh vas bom v kanal, de tud za vam na bo neč več ostal.


11

ALENKA

Tista j sam v žlib bolila, pa tolila. Pa j imila zmjeri dost za žrit. Še karmila sma kopval. Pa turšca mlil. Takat sa mlik še kar dobar plačval, tok de j vsak rad jemu kešna krava več u štal. Sam za oddajat je bel dost navkrjetn. Si mogu kar par cajt ustat, pa v grapa nest hladit, če s tev ta zutrajnga oddat. Kadar je padu snig, je pa zgljedal, de sa griči s špicam obrwobleni.


12

AJDA

Dol maja kar krava ubetonirana pa spušaj boke gor najna. Spodi pa sam posvoda podstavja, de sime nwotar loveja. Tist sime je naša Ajda dobila. Od anga plemjenskga boka, wosmstu kil teškiga. Se j tud veliku tele pol strila. Sma ja civ tidn vahtal, ke se j po malm parštemvala, je tud preci v krwog mencala. Oba mehurja sta že šla, pa sma še mal čakal. Pol sma pa vlikl, pa j vse vkop krepal.


13

ALOJZIJA

Zutri sa luč paržgal, ja pomovzl, frišne trave nametal, gnuj počjedl, mal nastlal, pol je civ dapovne prežvekvala. Mal vode je popila, mal ležala, mal je stala, pa vmis kej sojga je premešlovala. Pozim neč trave ni dobila, sam son, silaža, zravn še otrwob, karmila. Zvečjer od zutri sa vse ponovl. Luč ugasnn, pa šl spat. V štal je kešna kitna zarožlala. Ankat je par ne v žlib pejanc umaru. Ankat na lit sa ji parkle pošipal. Ankat na lit je tele strila.


14

ASJA

Glihkar še s sluzam pokrita, glihkar je še vime sosala, se mlika vlik ni več dobila, od štartarja, kukar se je, se j zredila. Asja ni vlik od živlejna imila, se je sam devjet miscu ževila. Ke se j parbližvala zima, sa pospravl ja v skrina. Asja nkul nav, nkul velika, zmjeri mejhna bo ostala, njenna kwoža sa v tepih ustrojil. Asja je še zmjeri mlada, njenna lobajna be spoznov po nastavkah od rogov.


15

ALBINA

Krava. Sama, kje h macesnum mlaju z ana šranga parvezana. Kar trave je dosjegla, vsa je popolila, za pit pa že tri dni neč vode ni dobila. Na sejm sta šla, pa se j v gostiln zapiv, je čist pozabu, kam namejnen je biv. Ke je le paršu, pejen, kukar krava, odvjezu ja je, cobnu u glava. Glavinc je cwodu, ke šla sta damu, de se j naidla, pa še napila, pol je pa s cajtam na vse pozabila.


16

AMANDA

Amanda. Tista j bla kej zanimiva, čist pohljevna, ket de ja ni v štal, sam ke s ja pa na paša spustu, zvečjer ni mlika imila. Sma gruntal, kej be tu bel, pa sma ja imil nwotar zaparta, pa j bel vse dobar. Kukar je pa šla von, pa vse po starm. Pol sma pa ugotovl, de ja vovkovi movzeja. Sam, to pa na mworeš neč narest. Druga pomlad sma ja dal s ta druga žvina kogor v Bligaš. Gor se j pa zgobila.


Foto: Tomaž Lunder

Kobrowsky NAJPREJ SEMZA SLIŠAL PR DENJE Kristina Hočevar NIHAJI

19,95 €

Janez Ramoveš ČREDA

Leto 2010

Krava. Sama, kje h macesnum mlaju z ana šranga parvezana. Kar trave je dosjegla, vsa je popolila, za pit pa že tri dni neč vode ni dobila. Na sejm sta šla, pa se j v gostiln zapiv, je čist pozabu, kam namejnen je biv. Ke je le paršu, pejen, kukar krava, odvjezu ja je, cobnu u glava. Glavinc je cwodu, ke šla sta damu, de se j naidla, pa še napila, pol je pa s cajtam na vse pozabila.

Janez Ramoveš

Janez Ramoveš, 1965, je svoje pesniške začetke v zbirki Moja velika debela mama anonimno podpisal kar kot »antologijo poljanske naivne poezije«. Božjastnice iz leta 1990 že nakazujejo motivni svet in senzibiliteto, ki ju je z vso umetniško močjo razvil v kasnejših zbirkah Striptiz. Namesto Kim Basinger (1995), Poročilo iz geta (2001) in Staroselski ciklus (2006). Skupaj z uglasbenimi izdajami na CD-jih, ki jih poje Uršula Ramoveš, so se do danes sestavile v enega najboljših sodobnih pesniških opusov. Čreda se jim pridružuje kot pretresljiv popis štirinožnih bitij, ki delijo s človekom – s kmetom – bližino in življenje in smrt. O kravah poje pesem.

ČREDA

Milan Dekleva STO ŽALOSTNIH IN ŠE ENA MALO MANJ VESELA Milan Kleč KONČNE AVTOBUSNE POSTAJE

CREDA oprema.indd 1

4/13/10 1:19:09 PM

CREDA_za internet  

ČREDA Janez Ramoveš Kopil sma ja po ta trejtm teljetu gor na Jarčim Bard. V štal sa imil še štir bokače, pa pjet jenic. Zdej osemenavc na pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you