__MAIN_TEXT__

Page 1


MOTIV Z NASLOVNICE Pravljica o kapi mešana tehnika Hana Bizjak, 6 let Mentorica: Karolina Kobal Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina NAGRADA

Izdajatelja: MKZ (Uredništvo revij Ciciban in Cicido) ter Otroški vrtec Ajdovščina Uredila: Maja Žugič Lektorirala: Vera Jakopič Oblikovanje in fotografije: Silva Karim Tisk: F. DVOR d.o.o.


Nagrajeni avtorji in njihovi mentorji

Hana Bizjak, 6 let Mentorica: Karolina Kobal Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Oskar Božič, 5 let Mentorici: Mateja Jezernik in Urška Rotar Vrtec pri Osnovni šoli Vransko – Tabor

Nika Bricelj, 7 let Mentorica: Špela Kovič Osnovna šola Gradec Litija Podružnica Hotič

Ana Lee Golež, 6 let Mentorica: Darija Hohnjec Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir

Miha Mesarič, 6 let Mentorica: Branka Meznarič Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Lona Lakner, 4 leta, 3 mesece Mentorica: Lorena Jenšterle Vrtci občine Žalec Enota Žalec 1

Teo Verbič, 6 let Mentorici: Marija Medvešek in Aleša Vogrinc Osnovna šola Mengeš Lana Karanovič Mezinec, 6 let Mentorici: Tanja Spačal in Agata Perdec Osnovna šola Komen Gloria Borovnjak, 5 let Mentorice: Bernarda Skledar, Klavdija Celec, Marjeta Šinko in Veronika Oček Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij Rogašovci

Isabel Močnik Klemše, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina Ajda Lavrenčič, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina Neli Verboten, 3 leta, 6 mesecev Mentorica: Erika Breznik Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec Enota Pameče


14. Cici umetnije

4

Otroški vrtec Ajdovščina v šolskem letu 2018/2019 praznuje 70 let delovanja, zato smo še posebej veseli, da so del navdihujočih prazničnih dogodkov tudi Cici umetnije: že štirinajste! Ko so pozimi k nam v Ajdovščino prihajala likovna dela iz drugih vrtcev, iz šol, zavodov in od posameznikov, smo si jih z navdušenjem ogledovali, jih preštevali in se spraševali, katera bodo prišla v ožji izbor, katera umetnija bo na člane komisije naredila poseben vtis, jih nagovorila, prepričala, navdušila … Letos izdelkov res ni bilo malo. Prejeli smo jih 2734, od tega je bilo med njimi 36 kiparskih. Sodelovalo je 70 vrtcev s 1091 poslanimi izdelki. V kategoriji osnovnih šol je sodelovalo 88 šol, od njih smo prejeli 1592 del. Na natečaju so s 23 deli sodelovali tudi trije zavodi s prilagojenim programom. Vsa leta pa na razpisu sodelujejo tudi posamezniki, letos jih je bilo 28: poslali so 28 likovnih del. Prejeli smo celo likovni izdelek iz Celovca in iz Budimpešte. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani likovni pedagogi in umetniki, dr. Tomaž Zupančič s Pedagoške fakultete Maribor, izr. prof. dr. Tonka Tacol, mag. Alenka Vidrgar, akademska kiparka, Azad Karim, akademski slikar, in Maja Žugič, odgovorna urednica revije Cicido ter urednica revije Ciciban, se je v marcu sestala in pregledala vsa prispela likovna dela. Prepričala so jih predvsem tista, pri katerih je bil močno zaznaven celoten likovni proces; dela, iz katerih diha svoboda, ki je otroku omogočila, da v potezah, linijah, barvnih ploskvah, likih … izrazi svoja čustva, občutke, domišljijo, pogled na realni ali pravljični svet. V predšolskem obdobju in nič manj v prvem triletju osnovne šole je nujno, da ima otrok možnost in priložnost za samosvoje likovno izražanje. Vsak je individuum. Usmerjanje celotne skupine ali razreda v točno določen izdelek, motiv, način izražanja z likovnim

materialom … uči otroke posnemanja, to pa jih na razvojni poti omejuje. V umetnosti je namreč prav individualnost, samosvoj, svoboden, drugačen pogled na svet temelj, da se otroci razvijajo v osebnosti, ki se bodo upale izražati na svoj (p)osebni način. Zato v vrtcih in šolah potrebujemo mentorje in likovne pedagoge, ki jim je otrokova lastna izraznost in izvirnost najpomembnejša vrednota. Prav najmlajši otroci potrebujejo spodbudno učno okolje, v katerem se počutijo varni, sprejeti, razumljeni. V takem okolju bo tudi njihovo umetniško izražanje imelo možnost razvoja in bo navduševalo njih in njihove mentorje. Ob pregledu izdelkov letošnjega natečaja je bilo res zaznati več kakovostnih otroških likovnih del, kar dokazuje, da imamo v naših vrtcih in šolah vedno več strokovnih delavcev, ki se zavedajo svoje mentorske vloge v likovni umetnosti. Morda sta k temu še posebej nagovarjali razpisani temi Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice ter Motivi iz pravljic na panjskih končnicah, ki izrazito vodita v otrokov izrazni in domišljijski svet. Strokovna komisija je za razstavo izbrala okrog 150 otroških likovnih del in jih dvanajst nagradila. Od tega sta nagrajeni dve kiparski deli. Vsa razstavljena likovna dela bodo prejela priznanje, nagrajena dela pa tudi nagrade. Odprtje razstave 14. Cici umetnij bo 2. 4. 2019 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, kjer bomo tudi podelili nagrade. Razstavo si bo v Ljubljani mogoče ogledati do 3. 5. 2019. Nato se bo preselila v Pilonovo galerijo v Ajdovščino (odprtje 8. 5. 2019, razstava bo na ogled do 19. 5. 2019). V začetku leta 2020 se razstava seli še v Slovensko Bistrico. Veseli smo, da se naš likovni bienale ohranja že dolgo. Sodelovanje Otroškega vrtca Ajdovščina, založbe Mladinska knjiga ter uredništev revij Cicido in Ciciban namreč šteje že 28 ciciumetniških let!


Praznovanje našega vrtca vodi misel 70 igrivih let v vrtcu se vrti otroški svet. Naj se igrivo vrtijo tudi Cici umetnije, naj izražajo veselje, optimizem, navdušenje, svobodo, srečo in igrivost. Zahvaljujemo se vrtcem, šolam, zavodom in posameznikom za sodelovanje na natečaju. Hvala mladim likovnim ustvarjalcem za poslane likovne izdelke. Hvala članicam in članom strokovne komisije za njihov dragoceni čas in strokovno odgovoren izbor likovnih del. Hvala soorganizatorju naših Cici umetnij, prav posebej še vsem kolegicam iz uredništev revij Cicido in Ciciban. Prijateljsko, strokovno, predvsem pa z velikim navdušenjem sodelujejo z našim vrtcem in nas bodrijo z neizmerno

pozitivno energijo ter podpirajo pri organizaciji natečaja. Hvala sodelavkam v vrtcu in drugod, ki ste kakorkoli pomagale pri organizaciji in izvedbi 14. Cici umetnij. Veselimo se vseh odprtij letošnje razstave, srečanj z mladimi likovnimi ustvarjalci, njihovimi mentorji in starši. Otrokom in mentorjem, ki ste na letošnjem natečaju prejeli priznanja in nagrade, od srca iskreno čestitamo in želimo veliko veselja in uspehov v likovnem ustvarjanju tudi v prihodnje. Alenka Močnik, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina

Dileme sodobnih natečajev otroških likovnih del Tudi letos je strokovna komisija Cici umetnij pozorno pregledala vsa na natečaj prispela likovna dela, jih ovrednotila in izbrala tista, ki si po njenem mnenju zaslužijo posebno pozornost. Člani komisije se zavedamo, da imajo izbira likovnih del, njihova umestitev na razstavo in v katalog ter nagrajevanje izjemnih del precejšen vpliv na prihodnje likovnopedagoško delo v vrtcih in šolah. Kadar se med nagrajenimi pojavijo dela v posebni likovni tehniki, s specifično obravnavo motiva itn., se na naslednjih Cici umetnijah pojavi več podobnih. To je dobro, saj kaže, da Cici umetnije opravljajo tudi strokovno usmerjevalno vlogo. Obenem pa to pred komisijo postavlja dodatno odgovornost. Površna ali nedomišljena izbira bi znala likovnovzgojno prakso za nekaj časa usmeriti v strokovno neželeno smer. Med splošnimi značilnostmi štirinajstih Cici umetnij naj omenim naslednje. Likovna dela

predšolskih otrok ohranjajo visoko kakovost, močno izraznost in občudovanja vredno neposrednost otrokovega likovnega izraza, kar ni presenetljivo. Prijetno presenečenje pa so letos izdelki osnovnošolcev. Čeprav je bilo na natečaj s šolske in s predšolske stopnje spet poslanih precej povprečnih del – nekaj pa celo strokovno neprimernih – se je tokrat po prvem strokovnem pregledu pred komisijo znašlo veliko res dobrih in zanimivih osnovnošolskih likovnih izdelkov. Težko smo člani komisije med njimi izbrali le toliko del, kot jih lahko razstavimo. Tretja letošnja značilnost pa je, da je komisija med deli, ki so na natečaj prispela iz domačega okolja, zaman iskala kakovost, ki bi jo bilo vredno javno predstaviti. Seveda, pohvalno je, da se likovne dejavnosti odvijajo tudi doma, da otroci v svojem prostem času uživajo v risanju, slikanju in poigravanju z likovnimi sredstvi, žal pa pogrešamo strokovno

5


6

podporo, kakršno dajejo otrokom usposobljene vzgojiteljice in učiteljice, usposobljeni učitelji in vzgojitelji. Vsekakor pa je dobro, da v času vedno bolj skrb vzbujajočega pogrezanja otrok v virtualnost svetovnega spleta, kar povzroča tudi gibalno in motorično neaktivnost, vendarle narašča zanimanje za risanje, slikanje, za ustvarjalno igro z barvami, škarjami, z najrazličnejšimi likovnimi materiali, orodjem, pripomočki in postopki … Ob letošnjem izboru se je med člani komisije pojavilo dvoje pomislekov. Prvi je nov, do zdaj se z njim še nismo srečali. Navdušeni smo bili nad sliko z naslovom Zimski dan. Upodobljena je človeška figura z veliko glavo, široko odprtimi usti in nosom na vrhu glave, kar smo ocenili kot izredno zanimivo upodobitev človeka, ki gleda navzgor. Delo je vzbudilo našo pozornost z izrazno močno izbiro barv, z bogastvom barvne palete in drugimi redko videnimi elementi. Delo smo uvrstili v ožji izbor za nagrade, takrat pa nas je ena od članic komisije opozorila na zanimiv pojav. Na spletnem portalu, imenovanem Pinterest, je našla velik nabor podobnih, kompozicijsko in izrazno skoraj identičnih likovnih del. Bilo je očitno, da je delo, poslano na Cici umetnije, nastalo pod vplivom slik s spleta. Po premisleku smo sliko umaknili iz skupine nagrajenih, vseeno pa smo jo vključili na razstavo. Čeprav je delo nastalo po spletnih vzorih, samo po sebi ni nič manj izrazno močno, menimo pa, da takšno posnemanje negira bistvo likovnega izražanja. Pri likovnem izražanju otrok je najpomembnejše, da posameznik izbrani motiv vidi, dojame in v likovno formo prevede sam, samostojno, ne pa na podlagi že opravljenega miselno-ustvarjalnega postopka koga drugega. Vsekakor želimo posvariti pred takimi motivacijskimi praksami. Izraznost je in mora ostati v domeni vsakega posameznega otroka z njegovimi individualnimi potezami in značilnostmi. O plagiatu si tukaj ne bi drznili govoriti, vsekakor pa tovrstno početje ne spada med načine dela pri pouku likovne umetnosti

v šoli ali celo v predšolskem obdobju. Ker je omenjeno delo vseeno dobro, ga dajemo na ogled, obenem pa naj zgoraj zapisano vodi k razmisleku. Drugi pomislek se dotika odnosa med otrokovim likovnim izdelkom in izbrano likovno tehniko. Na razstavi lahko vidimo nekaj odličnih izdelkov, odtisnjenih v globokem tisku, to je postopek odtiskovanja z brisanjem barve s površinskih delov matrice. Dela so izrazno močna, risba na njih pristno otroška, tehnična izvedba na zavidljivi ravni. Pomislek komisije je bil naslednji. Globoki tisk, v tem primeru kolagrafija in suha igla, je zelo zahteven, postopki so dolgotrajni in predvidevajo motorične spretnosti višje stopnje. Način brisanja barve se usvaja na likovnih in pedagoških fakultetah, za silo pa se s postopkom srečajo tudi učenci v višjih razredih osnovne šole. Otrok pri tehničnem postopku grafike globokega tiska ne more sodelovati. Ta del mora prevzeti odrasli, ob čemer se je strokovni komisiji zastavilo vprašanje o smiselnosti tega početja. Res je, da so grafike na razstavi odlične in po svoje lep likovni poklon neposrednosti otrokovega likovnega izraza, globljega pedagoškega pomena pa tak pristop žal nima. Likovne dejavnosti z otroki imajo dokaj preprost razlog: z njimi želimo prispevati k otrokovemu razvoju. Pedagoški vpliv je pri likovnem izražanju potreben in nujen, vprašanje je le, kakšen in koliko. Vpliv odraslega je prisoten v vsakem delu, vključenem na Cici umetnije. Dober pedagoški vpliv odraslega se kaže v izbiri likovne tehnike, ki je bila ponujena otroku, velikosti podlage, v načinih motiviranja, izbiri motiva, usmerjanju otrok v obravnavo tega ali onega likovnega problema, v možnostih, da med seboj kombinirajo likovne tehnike, in tako dalje. Na prvi pogled bi lahko podobno trdili tudi v omenjenem primeru grafik, kjer je odrasli otrokovo risbo pač realiziral v »žlahtni« grafični likovni tehniki. Vendar ni tako. V likovni pedagogiki velja načelo aktivnosti, ki pravi, da so smiselni samo tisti


pedagoški in didaktični vplivi, ki pomagajo otroku, da se s svojo lastno aktivnostjo nekaj nauči, da si razvija občutljivost, si uri ročne spretnosti, da se skratka razvija. Pri zapletenih likovnih postopkih, pa čeprav so rezultati še tako dih jemajoči, ta del na žalost umanjka. Navdušujmo se nad lepoto neposrednega otrokovega izraza, ki se kaže v njegovih risbah, slikah, grafikah in kipih, vendar izdelki ne smejo postati raison d'être likovnopedagoškega dela in

nadomestiti tistega, zaradi katerega ne nazadnje obstajajo tudi likovni natečaji, kot so Cici umetnije: to je otroka samega. Dr. Tomaž Zupančič predsednik strokovne komisije 14. natečaja Cici umetnije

7 Otroški likovni izdelki, polni samosvoje moči Izbor odličnega leposlovja, umetniške ilustracije in glasbe, ki jih odrasli umetniki ustvarijo za otroke, je osnovni gradnik Cicibana in Cicidoja. Med ustvarjalci revij pa so tudi otroci sami. Kontaktno rubriko z otroškimi risbami in pisemci so uredniki uvrstili že v prvi letnik Cicibana – in v nobenem kasnejših letnikov ni manjkala. Sedaj se rubrika imenuje Cici nabiralnik in jo mesečno aktualiziramo na spletnih straneh. V reviji sami pa najboljši otroški izdelek meseca objavimo v rubriki Umetnija meseca. Že tretje desetletje jo pripravlja likovna pedagoginja in ustvarjalka Silva Karim. To počne tako strokovno in odgovorno, kot izbira tudi otroške likovne izdelke za rubriko Cici nabiralnik. Iz pristnega zanimanja za otroško likovno ustvarjalnost se je v sodelovanju uredništva z Vrtcem Ajdovščina razvil bienalni natečaj Cici umetnije. Letos se na njem ob izbranih likovnih delih otrok družimo že štirinajstič! Temeljne vrednote Cici umetnij ostajajo tudi v tretjem desetletju enake tistim, zaradi katerih smo

natečaj začeli. Pozornost posvečamo samemu ustvarjalnemu procesu, ki izraža otrokov pogled na svet, njegovo igro in domišljijo. Naloga mentorja ni, da ponudi popoln vzorec, po katerem bodo otroci čim hitreje proizvedli čim več »luštkanih« in vpadljivih izdelkov. Ne, njegova vloga je mnogo zahtevnejša. Pripravlja različne materiale, formate, motivacije, orodje in tehnike, jih ponudi otrokom na izbiro, med procesom pa ustvarjanje ves čas tehnično podpira in spodbuja otroke k vztrajnosti in pogumnemu iskanju izvirnih likovnih rešitev. Naj naš natečaj še naprej razširja dobro misel, da je del ustvarjalnega procesa tudi spoznavanje samega sebe, povezano z globokim, plemenitim užitkom, ki vključuje napor. Slavica Remškar, odgovorna urednica Cicibana, Maja Žugič, odgovorna urednica Cicidoja


Avto patiniran mavec Rok Kete Curk, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina

8 Knjige, moje prijateljice – Pedenjped mešana tehnika Neli Prosenjak, 8 let Mentorica: Renata Časar Osnovna šola Draga Kobala Maribor


Čarovnica Mica barvni svinčniki Neli Verboten, 3 leta, 6 mesecev Mentorica: Erika Breznik Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec Enota Pameče

NAGRADA

9

Iz dnevnika čebelice Medke mešana tehnika Justice Nuri Thomas, 4 leta Mentorica: Carmen Rokavec Vrtec Mojca Enota Muca


Jurček in semafor flomastri in barvni svinčniki Lona Lakner, 4 leta, 3 mesece Mentorica: Lorena Jenšterle Vrtci občine Žalec Enota Žalec 1

NAGRADA

10

Po pravljici Repa velikanka barvni svinčniki Nina Rodman, 6 let Mentorici: Metka Troha in Maša Šubelj Vrtec Radovljica


11 Kokoška Emilija mešana tehnika Kian Pahor, 7 let Mentorica: Melita Čibej Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo

Buča zmagovalka mešana tehnika Žana Roškar, 6 let Mentorici: Anja Kancler in Andreja Masten Osnovna šola Gorišnica


12 Slikanje po pravljici Dino mešana tehnika Jan Pompe, 6 let Mentorici: Darja Jelenko in Klavdija Sivec Vrtec Šoštanj

Muce monotipija Ajda Lavrenčič, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina

NAGRADA


13

Drevo Krištof žica, kamen, umetne mase Oskar Božič, 5 let Mentorici: Mateja Jezernik in Urška Rotar Vrtec pri Osnovni šoli Vransko – Tabor

NAGRADA

Kuščar kolagrafija v tehniki visokega tiska Violeta Hristova, 4 leta, 6 mesecev Mentorici: Mavricija Ferjančič in Anita Pintar Otroški vrtec Ajdovščina


Moj dežnik je lahko balon Lili Kobal, 6 let Mentorici: Katja Turk Medvešček in Slavica Velikonja Osnovna šola Col Podružnica Podkraj

14 Iz pravljice Mia in jaz flomastri na lesu Kaja Dimitrović, 5 let Mentorici: Mateja Jus in Estera Vreš Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir

Pravljica o kraljični flomastri na lesu Neli Zobec, 4 leta Mentorici: Mateja Jus in Estera Vreš Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir


Rdeča kapica mešana tehnika Teo Verbič, 6 let Mentorici: Marija Medvešek in Aleša Vogrinc Osnovna šola Mengeš

NAGRADA

15

Naše ptičje krmišče laviran flomaster Lucijan Horvat Drovenik, 4 leta Mentorici: Tamara But in Nastja Bodak Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir


16

Janko in Metka kolagrafija v tehniki globokega tiska Lara Horvat, 5 let Mentorice: Bernarda Skledar, Klavdija Celec, Marjeta Šinko in Veronika Oček Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij Rogašovci

Češnje v košari Rdeče kapice tempera Ana Lee Golež, 6 let Mentorica: Darija Hohnjec Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir

NAGRADA


Minica in gugalni konj kolažni tisk Miha Mesarič, 6 let Mentorica: Branka Meznarič OŠ Janka Padežnika Maribor

NAGRADA

Juha, ki iz buč se skuha voščenke Nika Bricelj, 7 let Mentorica: Špela Kovič Osnovna šola Gradec Litija Podružnica Hotič

NAGRADA

17


Moj dežnik je lahko balon Katarina Lampe, 7 let Mentorici: Katja Turk Medvešček in Slavica Velikonja Osnovna šola Col Podružnica Podkraj

18 Pripovedovalski krog žgana glina Nik Bistrović, Erika Semolič, Katrin Janušić, Lev Djinovski, Žan Pašić Kočar, Jakob Štravs, Tita Bizjak Zorko, Tamara Radilj in Senri Saito, vsi 6 let Mentorici: Jasmina Frol in Jožica Rupar Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana


19 Na kmetiji tuš Ambrož Bratina, 6 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina

Kamion pelje drva mešana tehnika Danijel Vidmar, 5 let Mentorica: Ivica Vidmar Vrtec pri Osnovni šoli Otlica Ajdovščina


Po pravljici Moj dežnik je lahko balon lavirana risba Gal Svetelšek, 3 leta, 10 mesecev Mentorici: Marjana Šrimpf in Mojca Verbek Vrtec Rogaška Slatina Enota Studenček

20

Janček ježek mešana tehnika Ilan Husaković, 6 let Mentorici: Janja Hribernik in Lidija Šauperl Osnovna šola Janka Padežnika Maribor


O princeski mešana tehnika Lana Karanovič Mezinec, 6 let Mentorici: Tanja Spačal in Agata Perdec Osnovna šola Komen

NAGRADA

21

Panjska končnica akvarel na lesu Job Brus, 8 let Mentorica: Jožica Gruden Ciber Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika


22

Grad mešana tehnika Ester Božič, 3 leta, 11 mesecev Mentorici: Mateja Komac in Ariana Oven Vrtec Renče

Maček Muri gre iz košare žgana glina Gloria Borovnjak, 5 let Mentorice: Bernarda Skledar, Klavdija Celec, Marjeta Šinko in Veronika Oček Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij Rogašovci

NAGRADA


Škrat Gal žgana glina Theo Matus, 6 let Mentorice: Bernarda Skledar, Klavdija Celec, Marjeta Šinko in Veronika Oček Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij Rogašovci

23

Zlata ptica kolaž Loti Malavašič, Maks Vrhovec, Svit Buh, Benjamin Zdešar in Nejc Rožnik, 5 do 6 let Mentorici: Marinka Batagelj in Andreja Jereb Vrtec pri Osnovni šoli Horjul


24

Maček Muri tempera Andrej Hriberšek, 5 let Mentorici: Daniela Dobnik in Katja Imenšek Vrtec pri Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju

Gasilci, naši junaki barvni tuši Filip Janković, 7 let Mentorica: Carmen Rokavec Vrtec Mojca Ljubljana Enota Muca


25 Repa velikanka voščenke in akvarel Hana Lesar, 6 let Mentorici: Metka Troha in Maša Šubelj Vrtec Radovljica

Zmaj barvni flomastri Jakob Krivec, 4 leta Mentorica: Darija Hohnjec Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir


26

Samorog in muce tuš na recikliranem papirju Isabel Močnik Klemše, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina

NAGRADA

Polžki žgana glina Eva Miklič, 1 leto in pol Mentorica: Metka Saje Petrov vrtec Otočec


Zgodba o zlatem drevesu kolažni tisk Urša Bratina, 8 let Mentorici: Nataša Rupnik in Maja Štefin Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

27

Jaz sem na kolesu patiniran mavec Hana Marušič, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Otroški vrtec Ajdovščina


Priznanja

28

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Gabrijela Frančeškin, 7 let Metka Bizjak, 7 let Urša Bratina, 8 let Enei Kretič, 7 let Manca Čoha, 8 let Anouk Klippel, 6 let Lian Tanjić, 7 let Mentorici: Nataša Rupnik in Maja Štefin Henrik Krkoč, 6 let (2 deli) Hana Bizjak, 6 let Mentorica: Karolina Kobal Eva Kobal, 7 let Maj Jejčič, 7 let Filip Trampuž, 7 let Mentorica: Maja Bitežnik Klara Vidmar, 7 let Mentorici: Saša Kravos in Maja Štefin Jure Durn, 7 let Mentorica: Anita Gaberšček Jan Val Kotar, 6 let Neja Kotnik, 6 let Mentorici: Anja Slejko Kobol in Tina Šušmelj Podružnica Lokavec Matevž Kompara, 6 let Mentorica: Maja Štefin Vrtec pri Osnovni šoli Otlica Ajdovščina Danijel Vidmar, 5 let Naja Polanc, 5 let Mentorica: Ivica Vidmar Otroški vrtec Ajdovščina Ajda Arnol, 5 let Nastja Černigoj, 5 let Ajda Lavrenčič, 5 let Rok Kete Curk, 5 let Isabel Močnik Klemše, 5 let Nemanja Knežević, 6 let Maris Krajina, 5 let Ajda Lavrenčič, 5 let Vasilij Lavrenčič, 5 let Ambrož Bratina, 6 let (2 deli) Hana Marušič, 5 let Denial Mehanović, 5 let

Neli Slejko, 5 let Asija Smlatić, 5 let Rene Troha, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Tajana Vitković Jon Tratnik, 6 let Mentorica: Maja Kravos Rebeka Črnigoj, 4 leta Oskar Furlan, 4 leta Violeta Hristova, 4 leta in pol (2 deli) Lana Bizjak, 4 leta Mentorici: Mavricija Ferjančič in Anita Pintar Jernej Čoha, 4 leta Mentorici: Anja Kobal in Mirjam Slokar Jan Ratej, 6 let Mentorici: Mateja Batagelj in Agata Praček

Osnovna šola Dobrovo Podružnica Kojsko Kian Pahor, 7 let Mentorica: Melita Čibej

Osnovna šola Šturje Ajdovščina Sanin Sukanović, 7 let Mentorici: Renata Lemut in Suzana Gorup Ema Željan, 8 let Mentorica: Anuša Blažko

Vrtec pri Osnovni šoli Horjul Loti Malavašič, Maks Vrhovec, Svit Buh, Benjamin Zdešar in Nejc Rožnik, 5 do 6 let Nik Grdadolnik Svitlica, 5 let Mentorici: Marinka Batagelj in Andreja Jereb

Vrtci Brezovica, Enota Vnanje Gorice Anže Cerkvenik, 5 let Mentorica: Joži Erbežnik Osnovna šola Col Podružnica Podkraj Jakob Koren, 8 let Mentorica: Mojca Vidmar Leon Bajc, 6 let Maša Bajc, 7 let Lili Kobal, 6 let Katarina Lampe, 7 let Veronika Lampe, 7 let Emanuel Mikuž, 7 let Ida Tominc, 6 let Mentorici: Katja Turk Medvešček in Slavica Velikonja Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo Veronika Furlan Poženel, 6 let Ožbej Lampe, 6 let Mentorici: Vera Rudolf in Tina Bajc Hlad

Vrtec Urša Dob pri Domžalah Gašper Trop Ugren, 6 let Mentorica: Andreja Ropotar Jagodic Osnovna šola Gorišnica Žana Roškar, 6 let Mentorici: Anja Kancler in Andreja Masten Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona Mila Berglez, 5 let Lukas Cer Magdič, 5 let Mentorica: Hermina Holer

Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica David Bračko, 8 let Lamija Jodanovič, 8 let Mentorica: Nevica Iskra Osnovna šola Komen Lana Karanovič Mezinec, 6 let Mentorici: Tanja Spačal in Agata Perdec Osnovna šola Gradec Litija Nika Bricelj, 7 let Mentorica: Špela Kovič Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana Nik Bistrović, Erika Semolič, Katrin Janušić, Lev Djinovski, Žan Pašić Kočar, Jakob Štravs, Tita Bizjak Zorko, Tamara Radilj in Senri Saito, vsi 6 let Mentorici: Jasmina Frol in Jožica Rupar


Vrtec Mojca Ljubljana Enota Muca Filip Janković, 5 let (2 deli) Maks Kern, 4 leta Justice Nuri Thomas, 4 leta Trina Zlatnar, 4 leta Mentorica: Carmen Rokavec Žan Lemajič, 4 leta Mentorica: Marina Ernstschneider Osnovna šola Janka Padežnika Maribor Miha Mesarič, 6 let Mentorica: Branka Meznarič Brina Hernah, 6 let Mentorici: Branka Meznarič in Marjetka Mataln Saša Dobrijević, 7 let Erik Kampuš, 7 let Mentorica: Petra Damiš Lavrenčič Laura Anžel, 6 let Ilan Husaković, 6 let Mentorici: Janja Hribernik in Lidija Šauperl Luka Seifried, 8 let Pascal Kovačič, 7 let Ina Oražem, 7 let Mentorica: Nevenka Pušnik Andrej Ravnjak, 8 let Mentorica: Janja Modrijančič Osnovna šola Draga Kobala Maribor Neli Prosenjak, 8 let Mentorici: Renata Časar Adrian Lušić, 6 let Mentorica: Gordana Budimir Vrtec Otona Župančiča Maribor Enota Mehurčki Florijan Gabrovec, 5 let Mentorica: Martina Fašnik Osnovna šola Mengeš Gašper Berus, 6 let Teo Verbič, 6 let Mentorici: Marija Medvešek in Aleša Vogrinc Ruben Novosel, 6 let (2 deli) Aljaž Petek, 6 let Mentorici: Kristina Šegel in Maja Sršen Vrtec pri Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju Gaja Žvajkar, 4 leta, 9 mesecev Mentorici: Ksenija Rodeš in Anita Kocjan

Andrej Hriberšek, 5 let Mentorici: Daniela Dobnik in Katja Imenšek Vrtec pri Osnovni šoli Mokronog Sara Pekolj, 6 let Mentorica: Janja Brcar Osnovna šola Otočec Sanja Klevišar, 6 let Sara Martinjak, 6 let Mentorica: Karmen Cimermančič Osnovna šola Cirila Kosmača Piran Kris Bregar Mentorica: Lorena Lovrečič Petrov vrtec Otočec Eva Miklič, 1 leto in pol Neža Pintar, 1 leto, 3 meseci Živa Branković, 1 leto, 9 mesecev Mentorica: Metka Saje Enota Petrov dom Nik Martinjak, 4 leta Mentorici: Karmen Debevec in Petra Blatnik Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane Aljaž Jesenek, 6 let Tinkara Jesenek, 8 let Mentorica: Renata Jesenek Vrtec pri Osnovni šoli Podčetrtek Izabela Bovha, 3 leta Mentorica: Anica Kajba Osnovna šola Mladika Ptuj Čarna Kuhar, 7 let Mentorica: Nina Godec Meško Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci Klemen Veberič, 8 let Mentorica: Andreja Fekonja Hamler Vrtec Radovljica Hana Lesar, 6 let Maks Levstik, 5 let Martin Prešeren, 5 let Nina Rodman, 6 let Mentorici: Metka Troha in Maša Šubelj

Vrtec Renče Ester Božič, 4 leta Mentorici: Mateja Komac in Ariana Oven Vrtec Rogaška Slatina Enota Izvir Ana Lee Golež, 6 let Jakob Krivec, 4 leta Vid Medved, 4 leta, 10 mesecev Leja Klasič, 5 let Mentorica: Darija Hohnjec Lucijan Horvat Drovenik, 4 leta Mentorici: Tamara But in Nastja Bodak Ema Štruklec, 4 leta, 3 mesece Kaja Dimitrović, 5 let Neli Zobec, 4 leta Mentorici: Mateja Jus in Estera Vraš Enota Studenček Lovro Stojnšek, 4 leta Gal Svetelšek, 3 leta, 10 mesecev Mentorici: Marjana Šrimpf in Mojca Verbek Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij Rogašovci Lia Baša, 5 let Elias Matuš, 5 let Lara Horvat, 5 let Gloria Borovnjak, 5 let Lia Baša, 5 let Theo Matuš, 6 let Izak Horvat Mikola, 5 let Amadej Perša, 6 let Aneja Perša, 6 let Mentorice: Bernarda Skledar, Marjeta Šinko, Veronika Oček in Klavdija Celec Noel Čontala, 2 leti, 8 mesecev Mentorice: Lilijana Nemec Berke, Suzana Lang in Ksenija Meolic Ela Ficko, 2 leti Emilija Kranjec, 1 leto in pol Mentorice: Danijela Hajdinjak, Tina Kisilak in Tanja Mencigar Joana Kranjec, 4 leta Mentorici: Aleksandra Gider in Anita Cener Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec Enota Pameče Neli Verboten, 3 leta Teja Ovčar, 2 leti in pol

29


Mentorica: Erika Breznik Urban Pečoler, 6 let Mentorica: Andreja Matija Lenart Enota Mislinja Miha Čevnik, 5 let Mentorica: Irena Krebl Enota Šmartno Nik Kleč, 1 leto, 3 mesece Mentorici: Melita Šumnik in Mateja Jamnik Vrtec Stogovci Gaja Konrad, 4 leta Mentorica: Tanja Mohorčič Osnovna šola Šmartno pri Litiji Ana Hostnik, 7 let Mentorica: Mateja Groznik Aleksander Potisek, 6 let Mentorice: Marjana Bučar, Sandra Kapus in Lavra Ambrož

Vrtec Šoštanj Anja Tajnik, 6 let Mentorici: Silvija Vrhovnik Goršek in Nina Napotnik Koželjnik Žiga Konovšek, 5 let Jan Pompe, 6 let Mentorici: Darja Jelenko in Klavdija Sivec Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Vrhpolje Mirjam Vdovč, 6 let Mentorica: Kristina Lavrenčič Vrtec pri Osnovni šoli Vransko – Tabor Oskar Božič, 5 let Ana Doler, 5 let Enej Stanko, 5 let Mentorici: Mateja Jezernik in Urška Rotar

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika Nuša Drašler, 8 let Job Brus, 8 let Kajetan Pavlin, 8 let Mentorica: Jožica Gruden Ciber Vrtci občine Žalec Enota Žalec Lona Lakner, 4 leta, 3 mesece Mentorica: Lorena Jenšterle Zala Salobir, 3 leta, 11 mesecev Mentorica: Renata Ašenberger Ajda Stropnik Fotivec Mentorici: Anja Podveržen in Nataša Zore

Avtorji, avtorice izbranih del, ki bodo krasila panje na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani: Ambrož Bratina (2 deli), Jan Ratej, Andrej Hriberšek, Gal Svetelšek, Ajda Stropnik Fotivec, Ela Ficko, Ajda Lavrenčič, Ruben Novosel, Neli Prosenjak, Manca Čoha, Neja Kotnik, Sara Pekolj, Jakob Koren, Ema Željan, Gabrijela Frančeškin, Metka Bizjak, David Bračko, Lian Tanjič, Maj Jejčič, Brina Hernah, Urša Bratina, Žana Roškar, Andrej Ravnjak, Klemen Verbič, Aljaž Jesenek, Pascal Kovačič, Nuša Drašler, Miha Mesarič, skupinsko delo: Loti Malavašič, Maks Vrhovec, Svit Buh, Benjamin Zdešar in Nejc Rožnik.


Profile for Mladinska knjiga

14. Cici umetnije katalog  

14. Cici umetnije katalog  

Profile for emka