Page 1

4.

razred

MAT

Matematika

AJ SKL E N

O

U

Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Vsebina

1

• RAČUNANJE DO 10 000 • MNOŽENJE IN DELJENJE • ŠTEVILSKI IZRAZI • MERJENJE • OBDELAVA PODATKOV • DELI CELOTE • LOGIKA


KAZALO

1

Števila do 100 – seštevanje in odštevanje.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2

Poštevanka – množenje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3

Poštevanka – deljenje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4

Poštevanka – množenje in deljenje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5

Poštevanka – deljenje z ostankom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6

Števila do 1 000 – pisno seštevanje in odštevanje.. . . . . . 15

7

Števila do 10 000 – pisno seštevanje in odštevanje.. . . . 17

8

Zbiranje in predstavitev podatkov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

9

Števila do 1 000 – pisno množenje z enomestnim številom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

10 Števila do 10 000 – pisno množenje z enomestnim številom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 11 Števila do 10 000 – pisno množenje z večkratniki števila 10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 12 Dolžinske enote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 13 Enote za maso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 14 Denarne enote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 15 Mere za prostornino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 16 Časovne enote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 17 Števila do 1 000 – pisno deljenje z enomestnim številom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 18 Števila do 10 000 – pisno deljenje z enomestnim številom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 19 Števila do 10 000 – pisno deljenje z večkratniki števila 10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 20 Številski izrazi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 21 Deli celote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 Logika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 23 Razvedrilna matematika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75


1.

a) V 1. a-razredu je 24 učencev, v 1. b pa 23 učencev.

1 Števila do 100 – seštevanje in odštevanje

Koliko učencev je v obeh razredih skupaj?

Odgovor:_______________________________________________________________

2T b) V 3. a-razredu sta 2 učenca manj kot v 1. a, v 3. b pa je 6 učencev več kot v 1. b.

Koliko učencev je v obeh tretjih razredih? Koliko več učencev je v tretjih razredih kot v prvih razredih?

Odgovor:_______________________________________________________________

Odgovor:_______________________________________________________________

6T 2.

Zdravnik je v ponedeljek pregledal 34 bolnikov. V torek jih je pregledal 17 več kot v ponedeljek, v sredo pa 15 manj kot v ponedeljek. V četrtek je pregledal enako število bolnikov kot v torek.

Koliko bolnikov je zdravnik pregledal v petek? Koliko jih je pregledal v torek in sredo skupaj? Koliko jih je pregledal v ponedeljek in četrtek skupaj?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

7T 2


6 Števila do 1 000 – pisno 1. a) V šolski knjižnici so za učbeniški sklad kupili seštevanje in odštevanje

285 učbenikov. Kupili so tudi 167 leposlovnih knjig in 19 enciklopedij.

Koliko učbenikov in leposlovnih knjig skupaj so kupili? Koliko delovnih zvezkov so kupili?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

3T

b) Naslednje leto so kupili 97 učbenikov manj kot prejšnje leto, ampak 76 leposlovnih knjig več.

Koliko učbenikov in leposlovnih knjig so kupili naslednje leto?

Odgovor:__________________________________________________________________

3T 2.

a) Eno izmed ljubljanskih osnovnih šol je obiskovalo 354 učencev. Na drugi osnovni šoli je bilo 117 učencev več kot na prvi.

Koliko učencev je obiskovalo drugo šolo? Koliko učencev je bilo na obeh osnovnih šolah skupaj?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

4T 16


7 Števila do 10 000 – pisno 1. a) V kraju Podvrbnik je leta 2008 živelo 3 861 seštevanje in odštevanje

prebivalcev. V kraju Obvrbnik je bilo istega leta 1 583 prebivalcev manj kot v Podvrbniku, v kraju Zavrbnik pa 2 154 prebivalcev več kot v Podvrbniku.

Koliko prebivalcev je bilo v Obvrbniku? Koliko prebivalcev je bilo v Zavrbniku? Koliko prebivalcev je bilo v Podvrbniku in Zavrbniku skupaj?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

6T

b) Koliko prebivalcev bi bilo v Podvrbniku in koliko v Obvrbniku, če bi se 765 prebivalcev preselilo iz Podvrbnika v Obvrbnik?

Odgovor:__________________________________________________________________

3T 2.

a) V avtohiši so v prvih 6 mesecih prodali 2 897 avtomobilov, v drugih 6 mesecih pa 987 avtomobilov več.

Koliko avtomobilov so prodali v drugih 6 mesecih? Koliko avtomobilov so prodali v celem letu?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

4T 18


1.

8 Zbiranje in predstavitev podatkov

a) V 4. a-razredu so delali raziskavo o najljubšem sadju učencev. Oglej si preglednico, dopolni graf in odgovori na vprašanja.

SADJE ŠTEVILO UČENCEV

jabolko

hruška

banana

breskev

sliva

8

5

3

4

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

breskev

jabolko

sliva

hruška

banana

Katero sadje je med učenci najbolj priljubljeno?

________________________________________________________________________

Katero sadje je med učenci najmanj priljubljeno?

________________________________________________________________________

Koliko učencev ima najraje hruške?

________________________________________________________________________

Koliko učencev ima najraje jagode?

________________________________________________________________________

Koliko učencev več ima najraje jabolka v primerjavi z breskvami?

________________________________________________________________________

Koliko učencev manj ima najraje banane v primerjavi s hruškami?

________________________________________________________________________

11 T 22


13 Enote za maso 1.

a) V pekarni prodajajo pekovske izdelke. Polnozrnat kruh ima maso 750 g. Sirova štručka ima maso 23 dag, makovka 10 dag 5 g, francoska štručka pa pol kg. Sirove štručke prodajajo v paketih po 2, makovke pa v paketih po 3.

Kolikšno maso ima paket sirovih štručk? Kolikšno maso ima paket makovk? Za koliko dag je francoska štručka lažja od polnozrnatega kruha?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

9T b) Linina mama je kupila polnozrnat kruh in paket makovk.

Kolikšna je bila skupna masa? Za koliko je paket makovk dražji od polnozrnatega kruha?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

3T 2.

Tara je na tržnici kupila 2 kg 56 dag jabolk, 1 kg 8 dag hrušk, 1 kg 12 dag solate in 92 dag banan.

Koliko gramov sadja je kupila?

Odgovor:__________________________________________________________________

5T 42


21 Deli celote 1.

a) Lina je zbirala sličice. V albumu je bil prostor za 1 96 sličic. V ponedeljek je imela prilepljenih sličic. 2 1 sličic, v sredo pa je Naslednji dan je prilepila 4 1 sličic. prilepila še 8 Koliko sličic je imela prilepljenih v ponedeljek? Koliko sličic je imela prilepljenih v torek? Koliko pa v sredo? Koliko prostorov za sličice je ostalo praznih?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

10 T

b) Linin brat Maj pa se je odločil, da bo zbiral znamke. Od prvih 27 znamk, ki jih je dobil, 1 1 slovenskih, pa hrvaških. jih je bila 9 3 Koliko znamk je bilo slovenskih? Koliko znamk je bilo hrvaških? Koliko znamk je bilo iz ostalih držav?

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

Odgovor:__________________________________________________________________

7T 70


78

Matematika Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

U

Besedilne naloge v obliki bloka Matematika so namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja posameznih matematičnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti v 4. razredu osnovne šole. Naloge so razdeljene po matematičnih sklopih, usklajenih z učnim načrtom. Vsak list v bloku je zaključena, samostojna enota s točkovnikom in sprotnim preverjanjem.

Avtor: Mladen Kopasič Recenzentka: dr. Vida Manfreda Kolar Urednica: Aleksandra Lutar Ivanc Lektorica: Tanja Svenšek Ilustracije: Tanja Komadina Fotografije: Shutterstock

Besedilne naloge za 4. razred vsebujejo: • raznovrstne naloge za pregledno utrjevanje znanja v 23 matematičnih sklopih: – računanje do 10 000, – poštevanka – množenje in deljenje, – merjenje, – obdelava podatkov, – deli celote, – logika; • rešitve nalog s točkovniki.

Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2014 Za založbo: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Oblikovanje in prelom: Pia Rihtarič Natisnila: Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2014 Prva izdaja, naklada 1800 izvodov © Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2014. Vse pravice pridržane. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076) KOPASIĆ, Mladen Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole / [avtor Mladen Kopasič ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - (Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-3367-4 1. Gl. stv. nasl. 272650240 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola in www.emka.si

Profile for Mladinska knjiga

Brihtna glavca, Matematika 4, besedilne naloge  

Besedilne naloge z rešitvami za matematiko v 4. razredu OŠ

Brihtna glavca, Matematika 4, besedilne naloge  

Besedilne naloge z rešitvami za matematiko v 4. razredu OŠ

Profile for emka