Page 92

se film „ukaže“ i pred onima koji nisu sedamdesetih, uzdigao se Ralf Bakši. upoznati sa ovim draguljem animacije Kada sam imao svega pet godina, mislio u vidu kakve zgodne reference (kao npr. sam da se, posle njegovog „Gospodara jedna epizoda „Garfilda“ ili spot benda prstenova“ (1978.) više ne mogu izneSkinny Puppy). naditi crtanim filmom: Frodo i Sem su bili otvoreno izvan plakara, zbog GalaThe Secret of Kells drijele umalo da uđem u prerani puberMiloš Petrik tet, Balrog po imenu Durinova Propast The Secret of Kells je verovatno naj- je ličio na nešto što bih kasnije nazvao bolji franko-belgo-irski animirani film o Durinovim LSD Tripom (iskreno, ceo ilustraciji i iluminaciji sakralnih teksto- film je izgledao kao LSD-trip: i ni danas va iz devetog veka koji ćete ikada gledati. nisam siguran da li se tripovao Tolkin, ili Baziran je na istinitoj priči, odnosno na Gandalf, ili sam čika-Ralf – ali, iako nenastanku Knjige Kelsa, srednjovekov- dovršen, iako je (s)Aruman Crven, iako nog rukopisa koji se sastoji uglavnom od je konfuzan – ovaj crtani je, po svemu jevanđelja, ali dotiče se i drugih elemena- sudeći, pomirio Tolkinovo katoličko pota irskog folklora – kao što ilustracije u povanje sa sprženom logikom hipi posamom rukopisu sadrže figure i ličnosti kreta). Godinama kasnije, čitajući knjiiz irske prethrišćanske tradicije. ževni materijal, produbio sam znanja o Priča prati dečaka Brendana koji uče- ovom delu, ali sam i dalje bio zbunjen. stvuje u izradi pomenutih iluminacija, Kada sam sve Tolkinovo čega sam se u pisarskoj radionici opatije Kels, koja dokopao pročitao po devet puta (uprkos živi u strahu od napada vikinga. U me- katoličkom popovanju autora), Bakšijev đuvremenu se upoznaje sa dobroćudnim „Gospodar prstenova“ mi i dalje nije bio šumskim duhom Ešling, i, da ne bismo jasan, ali sam verovao da me Ralf Bakši odavali celu radnju, stvari se dese. nikada više ne može iznenaditi. Ono što pre svega izdvaja The Secret Prevario sam se. „Mačak Fric“ me of Kells je inovativni stil crteža i ani- je uhvatio na prepad. Sledeću zasedu macije, baziran na tradicionalnoj irskoj je napravo „Coonskin“ (naslov ne bih umetnosti. Uz dobru režiju i zanimljivu prevodio, da ne bi legla neka tužba za stilizaciju likova, gledaocu ostaje samo rasizam) – a mislio sam da sam naviknut da sa zaprepašćenjem konstatuje da ne- na sačekuše, jer bejah dete usred devešto ovakvo može da nastane od ideje da desetih i takođe pripremljen za svakakve se ispriča priča o ukrašavanju knjige. opskurnosti: pošto ni radoznalost nisam Jedini razlog iz kojeg ovaj film ne nikada prerastao, i već sam pogledao i bi eventualno zasluživao da se nađe na šta se smelo i šta nije. I pripremao sam ovoj listi mogao bi biti taj što nije uopšte se i nadalje – samo da ne budem izneopskuran: bio je nominovan za Oskara nađen, i filmovi su postali predvidljivi, 2009. godine, i izgubio od srcedrapatelj- uvek sam znao šta od kog da očekujem. nog (i odličnog) „Do neba (Up)“. Naj- I ponovo sam, naivčina, pomislio da me noviji uradak istog studija, Song of the Ralf Bakši više neće iznenaditi – te sam Sea, slično je, zasluženo ili ne, prošao od pogledao „Čarobnjake“. Računao sam, „Grada heroja (Big Hero 6)“. reditelj je bio godinu dana mlađi i malo odmereniji nego kada je režirao ono luČarobnjaci (Wizards) dačko tumačenje Tolkina, i znao sam da Relja Antonić se „smirio“ tokom osamdesetih („Vatra Sedamdesete su bile jedna čud- i led“ su jedna odmerena ekranizacija… na mini-epoha. Nisam ih doživeo, ali Frazetine slike, valjda), al’ ono što me mogu da potpišem da su bile. A tokom je dočekalo ovde bio je vrhunac ludosti 90

Profile for Društvo ljubitelja fantastike "Lazar Komarčić"

Emitor 487  

zvanično glasilo društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ iz Beograda • broj 487 • jun 2015 • godina XXXV sadržaj i naručivanje: http:...

Emitor 487  

zvanično glasilo društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ iz Beograda • broj 487 • jun 2015 • godina XXXV sadržaj i naručivanje: http:...

Profile for emitor
Advertisement