Page 21

noćnim duhovima. Ništa drugo ne radi. Prošlost je prošlost. Najbolja je u onome što radi. Pripremila je bočicu i u nju prenela ono malo senke što je još mrdalo. Kad se devojka osvestila, briznula je u plač. Praznija nego što je ikad bila a da to nije ni znala. Morana sačeka da se devojka pribere, potom je grubo podigne. – Gubi se. Sledeći put razmisli pre širenja nogu – posavetuje je pred vratima. – Sačekaj da ti dam plašt. Takve kao što si ti se uvek vrate. Devojka zastade uokvirena vratima. Noge su joj drhtale. Još je bilo krvi na njenim listovima. Na licu. Vatra iz kamina više se nije zadržavala u njenoj kosi, samo na tom tupom, glupom licu isprskanom Moraninom krvlju. Morana joj pruži plašt. Ruka joj ostane u vazduhu kada se devojka isceri. – Do sledećeg puta, Morana – rekoše devojčine usne. Morana zalupi vrata za njom. I prebledi. Na uglačanoj površini vrata, uprkos kaminu koji je bacao dovoljno svetla, nije se videlo ništa sem otiska krvavog, uspaničenog dlana. Bez ikakve senke. Morana drhtavim, staračkim prstima opipa težinu medaljona. Ponekad se vrate te senke, ponekad dođu u telima devojaka. Ponekad ukradu ono što im ne pripada. Ponekad uzmu deo žene koja iseca i odnesu sa sobom u međuprostor. Ali Morana je još tu. Poslednja. Do sledećeg puta.

Pecanje, A.Petrikanović

19

Profile for Društvo ljubitelja fantastike "Lazar Komarčić"

Emitor 487  

zvanično glasilo društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ iz Beograda • broj 487 • jun 2015 • godina XXXV sadržaj i naručivanje: http:...

Emitor 487  

zvanično glasilo društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ iz Beograda • broj 487 • jun 2015 • godina XXXV sadržaj i naručivanje: http:...

Profile for emitor
Advertisement