{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

2018 - 2019

EMI op Zuid

s t h g i l High


! t f e i l b e j s l A – advertentie –

n Een zakje kruidenthee va Rotterdamse Munt , de EMI laat je graag kennismaken met deze sociaal stadstuinen op Zuid. ondernemer, die samen met stadsgenoten de handen uit de mouwen steekt en groen maakt voor Rotterdam. Groen zorgt voor een levendige stad en een gezonde planeet, werkt positief voor de gezondheid, vergroot het geluksgevoel en stimuleert creativiteit en samenwerking. Meer Rotterdamse Munt? Elke tiende bezoeker onder de lezers van dit magazine krijgt op vertoon van het lege zakje kruidenthee gratis iets lekkers bij de thee of koffie op ons terras.

Rotterdamse Munt Rosestraat 200 3071 AH Rotterdam 06 214 35 213 | contact@rotterdamsemunt.nl www.instagram.com/rotterdamsemunt www.facebook.com/rotterdamsemunt Kijk voor actuele openingstijden op rotterdamsemunt.nl. De tuin aan de Rosestraat is rolstoelvriendelijk, het toilet nog niet.


EMI’s impact

EMI op Zuid – Highlights

EMI’S IMPACT

In deze Highlights nemen we je mee naar Rotterdam-Zuid. Een stad in de stad, bekend van lastige lijstjes en wicked problems. Met ingewikkelde opgaven, maar ook veel mogelijkheden. En tevens de plek waar EMI al zo’n zeven jaar actief is om het onderwijs van Hogeschool Rotterdam in de context van Zuid te plaatsen. Maatschappelijke innovatie gaat over mensen, en daar zijn er op Zuid zo’n 200.000 van. Dat biedt evenzoveel kansen op het gebied van onderwijs, werken, zorg & welzijn, wonen en kunst & cultuur.

Rotterdam-Zuid zit in de lift en daar draagt EMI aan bij met een steeds grotere groep mensen van Hogeschool Rotterdam. Onze studenten, docenten en onderzoekers werken samen met partners op Zuid in communities of practice aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken die er zijn. Daarbij houden we de Rotterdammer van Zuid altijd goed voor ogen. Ons werkproces kenmerkt zich door interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen. Voor Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid, is de impact van het werk van EMI klip-en-klaar: “Wat wij zien, is dat steeds meer kinderen beter presteren op school en dat zij ook steeds vaker voor zorg en techniek kiezen. Ik ben ervan overtuigd dat Mentoren op Zuid voor veel leerlingen een belangrijke toevoeging is. Die aandacht gaat zich op termijn uitbetalen.”

De programma’s van EMI bevinden zich in verschillende fasen. Zo is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan Mama’s Garden, Urban Innovation en Mentoren op Zuid, is BRIDGE nagenoeg afgerond en staat Cultuur op Zuid nog maar net in de startblokken.

Hoe effectief is ons werk? Wat is de werkelijke impact? Hoe bewijzen we dat we goede resultaten bereiken? Dat doen we door te tellen en te vertellen. In dit magazine worden diverse EMI-programma’s gehighlight en komt een aantal hoofdrolspelers aan het woord. De studenten die op Zuid aan de slag zijn gegaan bijvoorbeeld. Maar ook de docenten en andere medewerkers van Hogeschool Rotterdam en EMI die dagelijks op Zuid aanwezig zijn, en die nadenken en werken aan het oplossen van lastige kwesties. Het succes van EMI is te danken aan alle samenwerkingspartners, die met kennis, kunde en middelen gestalte geven aan actueel, contextrijk onderwijs en de maatschappelijke opgaven op Zuid. Dat is een bedankje waard, vers van Rotterdam-Zuid.

Carolien Dieleman Directeur EMI

1


Inhoud 1 Carolien Dieleman: EMI's impact

6

Mentoren op Zuid

Interview Caspar van Eerden en Soesja Pijlman ONDERWIJS | MENTOREN OP ZUID 4 Interview Margriet Clement en Gert-Jan van der Maas 6 Interview Caspar van Eerden en Soesja Pijlman

10 12 13 14

ZORG & WELZIJN | MAMA'S GARDEN Uitbreiden en professionaliseren Interview Elseligia Livramento Monteiro Logiquiz Themabijeenkomsten Een succesverhaal

16 Selectie EMI-evenementen 2018-2019

18 20 22 24 26

WERKEN | W&T, BRIDGE EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP Interview Tessa Nicolaas Producten Wetenschap & Techniek Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid BRIDGE Interview Evi Franken, Talitha Souisa en Terence Pinas

WONEN | URBAN INNOVATION 30 Samen & Anders 34 Angela van der Heijden: Mijn eerste maanden bij EMI 36 Facts & Figures EMI 2018-2019 KUNST & CULTUUR 38 Cultuur op Zuid

13

Mama's Garden Logiquiz Themabijeenkomsten Waar organiseerde Didi de bijeenkomst over de verkiezingen?

18

Wetenschap & Technologie Interview Tessa Nicolaas “Vaak is W&T toch een jongensding.”

2


Inhoud en Colofon

EMI op Zuid – Highlights

26

Sociaal Ondernemerschap Interview Talitha Souisa, Evi Franken en Terence Pinas. Drie CMD-studenten vertellen over werk en verbinding.

34

Urban Innovation Angela van der Heijden: Expeditie Zuid De eerste maanden van Angela bij EMI.

38

Cultuur op Zuid Wat als straattaal de norm zou zijn?

Colofon Tekstbijdragen Rachid Benhammou, Elsbeth Grievink, Angela van der Heijden, Jos Heinerman, Mariëtte Lusse, Martine van der Pluijm, Floortje van Ree (coördinatie), Marjon Schrama, Peter Vanhoof, Reinier Weers Eindredactie Saskia Gravelijn Fotografie Sanne Donders, Eric Fecken, Ruben Hamelink, Harrie Manders, Marina Meeuwisse, Hanna Radstake, Megin Zondervan

Illustraties Evi Franken, Terrence Pinas, Wandverslag Grafisch ontwerp Tigges Drukker ADC Vanderheym Oplage 1000 stuks

Highlights is een uitgave van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © 2019, EMI op Zuid www.emiopzuid.nl emiopzuid@hr.nl

3


Interview Mentoren op Zuid

Margriet Clement en Gert-Jan van der Maas Via het programma Mentoren op Zuid (MoZ) worden zoveel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze ingezet als mentor voor leerlingen op Zuid. MoZ heeft in het collegejaar 2018-2019 nogal wat ontwikkelingen doorgemaakt. Programmamedewerkers Gert-Jan van der Maas en Margriet Clement maken de balans op. Mentoren op Zuid (MoZ) is nu zo’n vijf jaar actief. Begonnen met 100 studenten van een keuzevak is het programma uitgegroeid tot het grootste mentorprogramma van Nederland. Vanaf september zal MoZ door elke eerstejaarsstudent binnen het Instituut Sociale Opleidingen worden gevolgd.

Dat betekent voor collegejaar 20192020 dat zo’n zeshonderd studenten binnen de module Professionele ontwikkeling meedoen aan MoZ. Het programma is nu ook ingebed in het eerste jaar van de Lerarenopleidingen Engels, Biologie en Geschiedenis. Margriet vindt het belangrijk dat deze studenten ook actief zijn op Zuid. “Het is een voorbereiding op toekomstig mentorschap, aangezien zij vroeg of laat ook een mentorgroep krijgen. Veel studenten hebben nauwelijks ervaring met grootstedelijke vraagstukken omdat ze van buiten de stad komen.” Om de samenwerking tussen Stichting Studentmentoren Rotterdam,

Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en scholen op Zuid te bestendigen, ondertekenden alle partijen in januari een samenwerkingsconvenant voor de komende drie collegejaren. Margriet ziet deze overeenkomst als een goed instrument om de verdieping te zoeken. “Als je ziet dat de scholen en opleidingen elkaar goed vinden, is een overeenkomst nodig, omdat de rollen dan duidelijk zijn. Je maakt scherpere afspraken met elkaar en kunt beter evalueren.” “Ja, de pioniersfase, waarin we nog veel moesten ontdekken en uitproberen, is nu echt voorbij. Dat zien we ook in nieuwe samenwerkingen, bijvoorbeeld met de Rabobank”, roept Gert-Jan trots. “De Rabobank is al vanaf het begin partner, maar die samenwerking was vooral gekoppeld aan één persoon: rayondirecteur Sezgin Yılgın. Sezgin heeft zelf ervaren hoe het is om op te groeien in een omgeving waar de kansen niet voor het oprapen liggen en was vanaf het begin enthousiast over het programma. Hij verzorgt ook gastcolleges aan het begin van het traject. Nu heeft de bank een meerjarige financiële bijdrage gedaan en we hopen dat dit partnerschap andere bedrijven zal inspireren en motiveren om mee te doen. Zo blijven we in ontwikkeling.” Stappen zetten MoZ wordt daarnaast financieel ondersteund door Students-4-Students. Dat maakt het mogelijk om oudstudentmentoren aan te nemen

4


ONDERWIJS

EMI op Zuid – Highlights

“Bedrijven, scholen en studenten zetten zich met elkaar in voor de samenleving.”

als studentmedewerkers ter ondersteuning van docenten. Margriet geeft aan dat de inzet van studentmedewerkers een goede manier is om studenten en docenten met elkaar in contact te brengen. En docenten krijgen feedback op het programma. “Docenten zijn heel blij met de hulp van de studentmedewerkers. Het verlaagt de werkdruk en de studentmedewerkers hebben ook een adviserende rol, omdat sommige docenten nieuw zijn en de studentmedewerkers al een aantal jaren rondlopen op Hogeschool Rotterdam. Inmiddels hebben we negentien studentmedewerkers in dienst.” Ook op technisch gebied zijn er stappen gezet, met de ontwikkeling van een nieuwe website en een studentmentoren-app bijvoorbeeld. Volgens Margriet kan het programma zich hiermee nog beter positioneren en doorbouwen aan een sterker imago. “Via www.mentorenopzuid.nl. willen we voor een breder draagvlak zorgen, met meer betrokkenheid van ouders, scholen, bedrijven en studenten. En we willen meer inzetten op community building. Wat doen we bijvoorbeeld met oud-mentoren? Die mogen best ervaren dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd op Zuid.”

De studentmentoren-app was volgens Gert-Jan nodig om de belangrijkste processen te automatiseren. Hierin spelen planning en monitoring een centrale rol. “Je dwingt een zekere kwaliteit af en iedereen kan op een eenduidige manier werken. We hebben er een toolkit aan vastgehangen, met goede voorbeelden voor studenten om invulling te geven aan hun mentorschap. Het gebruik van de app ligt nu op een percentage van ongeveer 75%.” Gert-Jan geeft aan dat het voor collegejaar 2019-2020 belangrijk is dat er

invulling wordt gegeven aan hetgeen er in de overeenkomst staat. “Ook de financiële verduurzaming is van groot belang – niet alleen voor het geld. We moeten een beweging worden waar bedrijven, scholen en studenten zich met elkaar inzetten voor de samenleving.” Margriet knikt instemmend. “Als het gaat om methodiekontwikkeling kijk ik vooral uit naar het moment waarop de modulehouders vanuit hier een grotere rol op de scholen krijgen. Als ik weet dat het daar goed loopt, kan ík een stapje terug doen. Dat is een leuke uitdaging om mee aan de slag te gaan.” 5


Interview Mentoren op Zuid

Caspar van Eerden en Soesja Pijlman Soesja Pijlman is docent Mentoren op Zuid, de 21-jarige Caspar van Eerden volgt de Lerarenopleiding Geschiedenis en is studentmedewerker. Aan het einde van collegejaar 2018-2019 laten ze elkaar weten hoe ze de samenwerking hebben ervaren en wat ze aan elkaar hebben gehad. “Beste Soesja, Het was goed om te zien hoe we elkaar − soms onbewust − aanvullen. De good cop/bad cop-methode ligt me wel. Soms kan het heftig overkomen wanneer een student door een docent wordt gecorrigeerd, en mijn rol is toch vooral die van een medestudent met wat meer ervaring. Wat het beste bij mij past en wat me goed afgaat, is het bewaken van de onderstroom; dat we als studentengroep allemaal dezelfde richting op blijven fietsen. Wanneer een student bijvoorbeeld steeds vaker afwezig is, spreek ik hem of haar gewoon aan. ‘We zitten inmiddels in week 15 en het wordt nu wel tijd dat je iets harder gaat fietsen.’ Wanneer een docent zoiets zegt, komt dat toch anders aan. Ondanks het feit dat sommige studenten even oud zijn of zelfs ouder dan ik, nemen ze zo’n opmerking toch makkelijker van mij aan.

6

Soesja, je bent voor mij en voor veel andere studenten een verademing. Ik waardeer het sociale en humane aspect van jouw docentschap enorm en hoop dat je dat behoudt. Tegenwoordig moet alles snel en zakelijk gaan, ook in het onderwijs. Jij voegt daar een stukje menselijkheid aan toe en dat is mooi. Ik hoop dat we volgend collegejaar weer aan elkaar gekoppeld worden. Voor nu wens ik je een fijne vakantie!”


ONDERWIJS

EMI op Zuid – Highlights

“Ik vond het fijn dat er iemand bijkwam waarmee ik kon sparren en ervaringen kon uitwisselen.” “Beste Caspar,

1200

verbonden koppels

Laat me allereerst aangeven dat ik het superluxe vind om een studentmedewerker te hebben. Docent zijn kan op een bepaalde manier eenzaam zijn. Daarom vond ik het fijn dat er iemand bijkwam waarmee ik kon sparren en ervaringen kon uitwisselen. ‘Ligt het aan mij dat die student er zo futloos bijzit of ervaar jij dat ook zo?’ Ik vind het prettig dat jij meer bereikt in die ‘onderstroom’. Dat je makkelijker en directer iets tegen een student kunt zeggen zonder dat het ervaren wordt als een tik op de vingers van de docent. Ik moet ze namelijk ook nog beoordelen en die rol heb jij niet, waardoor het contact tussen jou en de andere studenten relaxter is. Misschien komt dat ook doordat jij ze meer op individueel niveau aanspreekt en ik meer als groep. Wat ik bijzonder vind is hoe flexibel je bent en hoe snel je kunt schakelen. Zo vang je even tussendoor twee leerlingen op en voetbal je even later alweer mee met de jongens. Soms liet je me op een subtiele manier weten dat ik iets wellicht op een andere manier had kunnen brengen of doen. Voor mij is dit dus ook een leerproces. Hoe dan ook, ik zie in jou een stevige professional in wording. Je bent goed

in wat je doet, juist omdat je heel organisch met verschillende mensen bezig bent. Je hebt affiniteit met de leerlingen, met de studenten én met de mensen die jou moeten aansturen. Maar pas op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Ik heb veel vertrouwen in jou als geschiedenisdocent. Fijne zomer!”

7


– advertentie –

G E W M O D , G I K K U L E G UID Z P O MAAK ALTIJD GENOEG SPAGHETTISAUS. “Maak altijd genoeg spaghettisaus” is een tekst bij een foto over Rotterdam-Zuid van stadspsycholoog Marina ave Meeuwisse. In de speciale uitg Domweg gelukkig, op Zuid zijn 104 van haar foto’s met teksten verzameld. In deze Highlights vind je een voorproefje van de fotocolumns.

Wil je een gratis exemplaar van het boek ontvangen? EMI geeft r er tien weg. Stuur een mail naa een gt van emiopzuid@hr.nl en je ont unieke kijk op Zuid.

OP==O P!!! OOPP=OOPP


Wanneer je praktische wiskunde nodig hebt als je bij iemand op visite gaat. , op Zuid

Uit: Domweg gelukkig

9


Mama’s Garden

Uitbreiden en professionaliseren Wanneer je zwanger bent of net moeder bent geworden, heb je veel vragen. Het is fijn als je deze kunt stellen aan andere aanstaande of jonge moeders. Om deze vrouwen een informele ontmoetingsplaats te bieden, heeft EMI Mama's Garden op poten gezet.

“We leren onze studenten om anders te kijken en open en onbevangen te zijn.”

10

Community uitbouwen Meer kinderen en moeders bereiken op meer locaties, met een grotere inzet van studenten en moedervrijwilligers en het concept van Mama’s Garden overdraagbaar maken en uitrollen naar meerdere wijken in Rotterdam en op termijn naar andere steden. Dat is de ambitie van Wietske Willemse voor haar programma. “Mede dankzij het Oranje Fonds en het Sint Laurensfonds kan Mama’s Garden ook de komende drie jaar verder bouwen aan haar community en daar zijn we deze fondsen heel dankbaar voor!” De doelstelling van het Oranje Fonds bijvoorbeeld, sluit ook naadloos aan bij de fase waarin Mama’s Garden verkeert: uitbreiden en professionaliseren. Op termijn moet het gehele programma niet langer dienen als innovatie, maar als een regulier programma dat jonge kinderen en moeders een steuntje in de rug geeft en daarmee betere kansen op een gezonde toekomst biedt. Mama’s wát? Mama’s Garden biedt een veilige plaats voor moeder en kind om in contact te komen met andere vrouwen en (aanstaande) professionals. Enkele van deze moeders − met kinderen in de leeftijd tot vier jaar − komen niet als vanzelfsprekend andere moeders met jonge kinderen tegen in hun directe omgeving. Maar juist als je in de kleine kinderen zit, is het fijn om vragen te kunnen stellen en onzekerheden te kunnen delen, over een gezonde leefstijl of de sociale kaart

van de wijk bijvoorbeeld. Dat kan bij Mama’s Garden. Je bent er samen met andere moeders onderdeel van een community. Tijd voor moeders Mama’s Garden werkt nauw samen met docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam, en dan met name van het Instituut voor Gezondheidszorg, het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, het Instituut voor Sociale Opleidingen en het mbo (Albeda en Zadkine). Door de inzet van studenten en vrijwilligers is er tijdens de bijeenkomsten van Mama’s Garden echt tijd voor de moeders. De studenten bieden een luisterend oor, gaan in gesprek en beantwoorden vragen die de moeders hebben. Daarnaast kunnen de kinderen in een veilige ruimte spelen en zo hebben de moeders ‘even vrij’. De omgang tussen moeder, kind, student en vrijwilliger verloopt vooral informeel. Mama’s Garden biedt alleen lichte ondersteuning van moeders en verwijst door wanneer nodig of nodigt op verzoek van de moeders een professional uit. Esther Sjerp-de Vries, studieloopbaanbegeleider Startcollege Zadkine, zegt daar het volgende over: “De jonge moeders kunnen hun verhaal kwijt aan de studenten. Omdat ze onder leeftijdsgenoten zijn, voelen ze zich veilig.” “In onze Entree plus-klas voor jonge moeders kunnen meiden die zwanger of al moeder zijn, een mbo 1-opleiding zorg en dienstverlening volgen. Het


ZORG & WELZIJN

Wat maakt Mama’s Garden uniek voor het veld?

Mama’s Garden; • heeft tijd • kan doorverwijzen • weet de moeders te bereiken • leidt de medewerkers van de toekomst op • heeft buddy’s • ontlast zorgverleners

zijn meiden met veel problematiek, die al aan alle kanten zorg en begeleiding krijgen en overstelpt worden met adviezen. Waar zij behoefte aan hebben, is een plek waar ze gezellig kunnen samenzijn met hun kindjes en onderling ervaringen kunnen uitwisselen. Mama’s Garden biedt dat, en meer. De jonge moeders kunnen hun verhaal kwijt aan de studenten. Omdat ze onder leeftijdsgenoten zijn, voelen ze zich veilig. Daardoor wordt er heel ongedwongen gesproken over onderwerpen als opvoeding, seksualiteit en geld, maar ook over praktische zaken als kinder-EHBO. Soms ontstaat er zelfs een vriendschapsband. Vorig jaar bood een student een van de jonge moeders aan om haar te begeleiden bij haar bezoekjes aan de verloskundige. Een andere student, die logopedie studeerde, heeft een jonge moeder met een niet-Nederlandse achtergrond privélessen Nederlandse uitspraak gegeven. Beide voorbeelden zijn zo waardevol! Graag zou ik volgend jaar meer de diepte ingaan en een Mama’s Garden in onze school inrichten waar alle jonge moeders uit Vreewijk terechtkunnen.”

EMI op Zuid – Highlights

Mama’s Garden is onderdeel van EMI van Hogeschool Rotterdam en werkt intensief samen met verschillende partners, waaronder gemeente Rotterdam – Programma Stevige Start; Centrum voor Jeugd en Gezin; U CREATE, Centre of Expertise Create Industries; Albeda College, Zadkine Startcollege (mbo); Humanitas; huisartsenpraktijken; Bibliotheek Feijenoord en Bibliotheek Charlois; Lectoraat Verloskunde en Geboortezorg van het Kenniscentrum Zorginnovatie.

Voor en door moeders − Ontmoeten en vertrouwen: begrippen die bij Mama’s Garden hoog in het vaandel staan, ook online. Mama’s Garden heeft een levendig socialmedianetwerk onder de betrokken moeders van dit programma. Er is veel uitwisseling online, ook als er geen offline-bijeenkomsten zijn. Een van de deelnemers, Megin, houdt een blog bij in een besloten Facebookgroep waarin ze allerlei vertrouwelijkheden deelt met zo’n veertig collega-moeders. Op deze pagina stellen de deelnemers zich aan elkaar voor. Onder meer door dit blog vergroten de vrouwen hun community-gevoel. En voor het vertrouwen onderling geldt: voor en door moeders.

11


Interview Mama’s Garden

Elseligia Livramento Monteiro Elseligia Livramento Monteiro had nog nooit van Mama’s Garden gehoord, tot ze op zoek ging naar een geschikte stageplek. Nu kan ze zeggen dat Mama’s Garden de “beste stage ooit” is.

“Jonge moeders hebben ontzettend veel aan hun hoofd.”

12

Vertrouwen De tweedejaarsstudent Social Work draaide direct vanaf het begin volledig mee met het team. Tijdens de eerste paar bijeenkomsten maakte Elseligia kennis met de moeders en kinderen die Mama’s Garden bezochten. “Kinderen zijn in het begin heel terughoudend wanneer ze iemand niet kennen. Het was een uitdaging om zowel met de kinderen als de moeders een band op te bouwen.” Elseligia wilde tijdens deze stage uitzoeken welke richting ze later op wil. “Hiervoor heb ik een mbo-opleiding gedaan en was ik vooral gefocust op jongeren. Maar ik vind kinderen en opvoeding ook heel leuk. Bij Mama’s Garden heb ik geleerd hoe ik kinderen kan benaderen en het gesprek aan kan gaan met hun ouders. In mijn volgende stage bij Veilig Thuis kan ik die ervaring heel goed gebruiken.” Jongemoedersklas Mama’s Garden organiseert een aantal keer per jaar themabijeenkomsten in de jongemoedersklas van Zadkine en Albeda. Deze moeders volgen een entreeopleiding, waarna ze kunnen kiezen voor een vervolgopleiding. Tijdens de verkiezingen organiseerde Elseligia zo’n bijeenkomst. “De moeders moesten een partij opzetten en debatteren. De standpunten die ze innamen, hadden vooral betrekking op moederschap en onderwijs, onderwerpen die in hun leven een belangrijke rol spelen.

Buddyschap Naast het organiseren van bijeenkomsten voor Mama’s Garden werd Elseligia als buddy gekoppeld aan een jonge moeder. “In eerste instantie kreeg ik een moeder toegewezen met een te vroeg geboren baby. Ze had geen spulletjes, nog niks geregeld, niets aangevraagd. Ze kon de extra hulp dus goed gebruiken. Bij het kennismakingsgesprek hebben we opgeschreven waar we die hulp precies konden halen en bieden.” Maar het bleef bij dat eerste gesprek. “Ineens kregen we een bericht dat alles al geregeld was.” Een domper, maar ook begrijpelijk. “Moeders − en vooral onge moeders − hebben ontzettend veel aan hun hoofd. In eerste instantie lijkt een buddy dan fijn, maar als het erop aankomt, haken de jonge vrouwen af omdat er zoveel op hen afkomt. Ze hebben dan helemaal geen tijd om nog met iemand extern af te spreken.” Thuis bij Mama’s Garden Elseligia merkt bij de moeders die naar de bijeenkomsten komen dat er zeker behoefte is aan Mama’s Garden. Ze komen voor ontspanning, om andere moeders te spreken en vinden het fijn dat hun kinderen met andere kinderen spelen. “De moeders hebben echt even tijd voor zichzelf en hun kind. Thuis zijn de moeders vooral bezig met koken en het huishouden; bij Mama’s Garden hebben ze een moment voor zichzelf en kunnen ze verschillende activiteiten met hun kind samen doen. Samira en Wietske zijn heel lief en gezellig, en de stagiairs ook. Ik denk dat je je er als moeder gauw thuis voelt. Als ik moeder zou zijn, zou ik het ook leuk vinden om naar Mama’s Garden te gaan.”


ZORG & WELZIJN EMI Werkplaats

Didi

Donderdag

Dock Charlois

Maxime

Woensdag

Bibliotheek FeijenoordVoorlezen

Aleyna

Dinsdag

Zadkine College

Elseligia

Maandag

LOCATIE*

ORGANISATIE

DAG

Verkiezingen Kunst

Mama’s Garden

Social Media

Logiquiz Themabijeenkomsten

EMI op Zuid – Highlights

THEMA

Oplossing van de logiquiz Zadkine College

LOCATIE

EMI Werkplaats Dock Charlois Bibliotheek Feijenoord Voorlezen

Social Media Verkiezingen Voorlezen Bibliotheek Feijenoord Dock Charlois EMI Werkplaats Zadkine College

THEMA

Voorlezen

Verkiezingen

Social Media

Zadkine College

EMI Werkplaats

Dock Charlois

Bibliotheek Feijenoord

Maxime

Elseligia

Kunst

THEMA

Didi

LOCATIE

Aleyna

ORGANISATIE

DAG

dinsdag maandag

Kunst

THEMA

woensdag

donderdag

LOCATIE

Kunst donderdag

woensdag

LOCATIE*

Social Media

THEMA

dinsdag

ORGANISATIE

Verkiezingen

LOCATIE

maandag

DAG

DAG

Aleyna

Didi

Elseligia

Maxime

ORGANISATIE

Bibliotheek Feijenoord

De bijeenkomst op Zadkine werd geleid door Elseligia, die nooit op dinsdag werkt. Op haar vrije dag kwam het thema voorlezen aan de orde en iemand van Bibliotheek

Dock Charlois

EMI Werkplaats

Zadkine College

Kunst

Social Media

Op woensdag hebben de aanwezigen een kunstzinnig portret van zichzelf gemaakt bij Dock Charlois. Deze bijeenkomst werd niet georganiseerd door Aleyna of Didi. Mama’s Garden op maandag heeft niet de EMI Werkplaats als locatie.

THEMA

Feijenoord vertelde over BoekStart, een leesbevorderingsprogramma dat de taal- en spraakontwikkeling bij kinderen stimuleert. Verkiezingen

Didi organiseerde een bijeenkomst over de verkiezingen die niet in de bieb plaatsvond. In teams werden campagnes bedacht en gepresenteerd. Maxime heeft niet het thema social media uitgewerkt. In deze bijeenkomst werd een workshop gegeven over filmpjes maken in Quik.

Voorlezen

De themabijeenkomsten van Mama’s Garden bestaan uit een informatief en creatief gedeelte en worden geleid door professionals (uit de wijk), moeders, studentmedewerkers en/of studenten. Hieronder volgt een greep uit de themabijeenkomsten van Mama’s Garden. Ga na wie op welke dag, voor welke locatie, welk thema heeft georganiseerd.


Mama’s Garden

Een succesverhaal Als student kun je veel betekenen voor Mama’s Garden. Met je advies wordt écht iets gedaan.

Wat doe je als je als programmaleider zeer te spreken bent over het werk dat studenten hebben geleverd? Conceptontwikkeling Juist, je vraagt ze na het afstuderen om betrokken te blijven. Marlijn Quirijnen is een van de WdKAstudenten die bij heeft gedragen aan de conceptontwikkeling van Mama’s Garden. Het programma waarbij (aanstaande) moeders elkaar op diverse plekken in Rotterdam-Zuid kunnen ontmoeten en waar ook studenten van verschillende opleidingen aanwezig zijn. Hier worden ervaringen uitgewisseld en netwerken uitgebreid. Marlijn maakt tegenwoordig ontwerpen die geïnspireerd zijn door voeding − in de breedste zin van het woord. Zo werkt ze letterlijk met voeding, maar ook met aan voedsel gerelateerde materialen.

14

Onderzoek “Tijdens mijn studie heb ik met medestudenten onderzoek gedaan naar waar moeders op Rotterdam-Zuid behoefte aan hebben. Dat bleek de informele ontmoeting te zijn. Daarop bedachten we de pop-upversie en het eerste concept van Mama’s Garden: een mobiele kar met een tuinset, een speeltoren en een klein barretje. Zo kon Mama’s Garden ook langs speeltuinen, pleinen of parken gaan.” De programmaleider van het nog altijd lopende (en springlevende) Mama’s Garden, Wietske Willemse, was zo tevreden over het geleverde werk dat ze na hun afstuderen Marlijn en een medestudent vroeg om mee te denken over de doorontwikkeling van het eerste concept. Dit werd financieel mede mogelijk gemaakt door de Kiem Creative Subsidie.

Ondernemerschap Vanuit deze subsidie werden de twee alumni tevens door een ontwerpbureau begeleid in hun ondernemerschap, met het koppelen van een businessmodel aan een concept bijvoorbeeld. “Nu ontwerp ik producten voor de moeders en hun kinderen, zoals kaarten die je aan andere moeders kunt geven en goodiebags met daarin allerlei leuke en handige gadgets. Daarnaast ontwikkelden we een handboek met ideeën voor het uitvoeren van de themabijeenkomsten en methodieken om het programma ook in andere steden op te starten.”


EMI socials

Mama’s Garden 010

EMI op Zuid – Highlights

•••

Gepubliceerd door Wietske Nieuwinnultien 12 februari

Wat is Mama’s garden? Dat zie je hier! met dank aan Bart Boonstra, onze moeders en studenten Samar, Marcela, Megin, Mina, Maaike, Nino, Elseligia, Maxime, Samira Kross en iedereen die ik vergeet ... Meer weergeven

Jonge moeders kunnen soms nergens terecht - Serie Bart Boonstra aflevering 5

4.157 bereikte persone n 35 reacties en deelactie s 158 klikken

Mama’s Garden 010

•••

Gepubliceerd door Julia van Olffen 9 mei

Blog 2 Megin Sacré: Kleur bekennen We gaan met het hele gezin met de metro naar de stad om een toeristisch rondje met de Spido te maken, want onze Rotterdampas is binnen! Yari zit in de draagzak bij Yasalde, Neni zit in Yari zijn buggy en ik sta ernaast. Een vrouw naast ons met een kinderwagen kijkt behoorlijk nieuwsgierig naar Yari en Yasalde. Ze maakt een selfie met de telefoon richting hen. Ik vraag me af of dit daadwerkelijk een selfie is, of dat ze een foto maakt van de opmerkelijke match van mijn vriend en zoontje. De eerste heeft een donkere huidskleur en donker kroeshaar, de tweede is nagenoeg blank en heeft blond krullend haar. Waarom ik betwijfel of ze een selfie maakt? Toen Yari een paar maanden oud was, hadden we een zelfde soort tripje met de metro, geen idee meer waar heen. Neni en ik waren wat langzamer dan Yari en Yasalde, Yari zat ook toen in de draagzak bij Yasalde, zij waren de metro al ingestapt. Neni en ik kwamen wat later binnen. Ik hoorde een stel discussiëren op het moment dat ik Yasalde begroette ‘Zie je wel, het kan wel!’ zei de een terwijl ze duidelijk naar ons keek. ‘Nee echt niet hoor, dat kan niet’ zei de ander. ‘Nou als wij een kind krijgen, wordt het waarschijnlijk groen’ zei de eerste. Uit het verdere gefluister kon ik duidelijk opmaken dat het over Yari ging, kan een donkere man een blanke zoon hebben? Nu heb ik af en toe weleens de vraag of Neni mijn dochter is. Neni is donker, ik ben juist blank. Of mensen vragen terwijl ik naast haar sta ‘waar is je moeder?’ Het doet me niet zoveel, ze kwam uit mij, dus ik weet het echt zeker, ze is van mij. Voor mijn vriend is het een grotere worsteling, Yari kwam niet uit hem maar uit mij. Hij weet wel dat het écht ... Meer weergeven

Selectie berichten EMI social media

15


EVENEMENTEN 2018-2019

september 20 september 2018

Move2Social

Twee docenten van Hogeschool Rotterdam (HR) geven workshops aan veertien sociale ondernemers uit Rotterdam. Studenten van de minor Business Innovation helpen de ondernemers met hun businesscase.

Bezoek wethouder Onderwijs, Kunst & Cultuur Saïd Kasmi wordt op verzoek rondgeleid door HR om contextrijk onderwijs in de praktijk te ervaren. EMI neemt hem mee naar Zuid voor een bezoek aan verschillende locaties, waar hij in gesprek gaat met studenten, docenten en leerlingen.

Werkbezoek Centquatre

Medewerkers van EMI bezoeken CENTQUATRE-PARIS om inspiratie op te doen voor het nieuwe EMIprogramma Cultuur op Zuid.

oktober Rondleiding Zakia Guernina

Nieuw lid van het college van bestuur, Zakia Guernina wordt ondergedompeld in Zuid. Ze maakt kennis met de EMI-programma's Mentoren op Zuid, Mama's Garden, Gezond op Zuid en Urban Innovation.

4 oktober 2018

Kooning op Zuid

Studenten van de Willem de Kooning Academie (WdKA) − major Lifestyle Transformation Design – gaan op tour door Zuid. Door aanwijzingen op Instagram komen zij op diverse locaties. De betekenis van deze plekken leggen zij vast op beeld en die worden gedeeld via het account @kooningopzuid. Zo ontstaat een overzicht van al het moois op Zuid. 16

7 november 2018

29 november 2018

4 oktober 2018 Een selectie van de 91 evenementen die EMI het afgelopen jaar georganiseerd of bezocht heeft.

november

december 17 december 2018

Rondleiding directeuren

Directeuren, onderwijsmanagers en docenten van Social Work, Instituut voor Gebouwde Omgeving en WdKA maken kennis met partners, studenten, Zuid én elkaar. EMI organiseert een rondleiding op Zuid en neemt de deelnemers op de fiets mee langs verschillende locaties.


Selectie EMI-evenementen 2018-2019

juni

januari 17 januari 2019

Werkplaats Zuid

In Theater Zuidplein maken ruim 180 bezoekers met diverse achtergronden in acht werkplaatsen kennis met de programma’s van EMI. Studenten die het afgelopen jaar stage liepen en afstudeerden presenteren hun inzichten. 30 januari 2019

Ondertekening convenanten MoZ

EMI op Zuid – Highlights

6 juni 2019

PI presentaties

In de Creative Factory presenteren meer dan dertig derdejaars-IGOstudenten eindresultaten van het praktijkintegratieproject Maashaven Dynamics aan hun docenten en opdrachtgevers van Stadslab Maashaven, gemeente Rotterdam, Waterschap en EMI. 28 juni 2019

Mama's Garden Eindfeest

Met de ondertekening van een nieuw samenwerkingsconvenant voor het programma Mentoren op Zuid bekrachtigen alle partijen hun deelname voor de komende drie collegejaren.

12 juni 2019

International UIA BRIDGE workshops

Om het (college)jaar feestelijk af te sluiten, organiseert Mama’s Garden een zomerfeest in het Millinxparkhuis (DOCK). Naast spelletjes, schmink, een grabbelton en waterballonnen is er de poppenkast van Frits Duikelaar en kunnen kinderen op de foto met mysteryguest Hallo Kitty. De hapjes en drankjes worden verzorgd door de Wijkkeuken van Zuid.

Samen met partners op Zuid en internationale experts blikt UIA terug op de resultaten en de lessons learned van BRIDGE en wordt er vooruitgekeken.

mei 22 mei 2019

Tour op Zuid met oudgemeenteraadsleden

Tijdens een tour en een presentatie op Zuid worden oud-gemeenteraadsleden uitgedaagd om mee te denken en te discussiëren over de dilemma’s waar studenten van het programma Urban Innovation aan werken.

20 juni 2019

juli

Overhandiging cheque Rabobank

"Als eerste partner vanuit het bedrijfsleven adopteert Rabobank Rotterdam een aantal klassen van het programma Mentoren op Zuid. Twee directeuren van Rabobank Rotterdam overhandigen een cheque van € 127.122 aan het bestuur van Stichting Studentmentoren Rotterdam. "

9 en 10 juli 2019

Summit

Studenten van de opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie (IGO) en Transformation Design (WdKA) tonen de veelzijdigheid van het innovatieve woonconcept Samen & Anders.

17


Interview Wetenschap & Technologie

Tessa Nicolaas

18


WERKEN

EMI op Zuid – Highlights

“Het is belangrijk om bepaalde interesses op te wekken bij kinderen.” “Context is in mijn ogen het allerbelangrijkste voor een goede Wetenschap & Technologie-les. Denk maar aan vroeger: dat je zin voor zin je schoolboeken aan het lezen was. Daar leer je niets van.” Tessa Nicolaas, oud-student pabo en nu leerkracht basisonderwijs, heeft een duidelijke visie op hoe W&Tonderwijs er op de basisschool uit moet zien. “Toen ik een les over bouwprofielen wilde maken, heb ik de Zalmhaventoren als voorbeeld genomen. Zodra kinderen iets herkennen, willen ze er meer over weten.” Lessenserie Tessa heeft van jongs af aan interesse voor wetenschap en techniek, en koos op de middelbare school het profiel Natuur en Techniek. “Als je achtergrondniveau goed is, maakt dat het makkelijker om beter te worden in de didactiek.” In het derde jaar van de pabo ontwierp Tessa een lessenserie voor W&T. Die sprong in het oog bij EMI-medewerker Tamara van Heel en zij benaderde Tessa voor het ontwikkelen van lesbrieven voor het programma BRIDGE. “Uit alle lessen die in de afgelopen jaren waren ontworpen door studenten, koos ik de tien beste ideeën en die verwerkte ik in de lesbrieven.” De digitale lesbrieven W&T van Tessa zijn terug te vinden op de website van EMI. EMI heeft in samenwerking met de pabo de afgelopen jaren stevig ingezet op de professionalisering van docenten in het primair onderwijs op het gebied van W&T. De lesbrieven die Tessa ontwikkelde komen voort

uit dat traject. Verder is er nascholing gegeven en is er een W&T-box ontwikkeld, inclusief een waaier waarmee docenten laagdrempelig W&T-lessen kunnen geven. Wat heeft dat opgeleverd? “Ik denk dat er echt een draagvlak is gecreëerd. We hebben aan leerkrachten laten zien wat ze kunnen doen met hun leerlingen en hoe kun ze hen kunnen aanspreken en motiveren.” Talentontwikkeling Tijdens haar studie ontdekte Tessa dat veel kinderen in Rotterdam-Zuid niet goed op de hoogte zijn van loopbaanmogelijkheden. “Het is belangrijk om bepaalde interesses op te wekken bij kinderen, zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden en dat koppelen aan ‘wat kan ik ermee’, in plaats van ‘wat wil ik later worden’. Want kinderen hebben misschien talenten die passen bij beroepen die nu nog niet bestaan, maar over vijf of tien jaar wel.” Tessa is van mening dat W&T-onderwijs bijdraagt aan talentontwikkeling bij kinderen. “Ze ontdekken dat ze goed zijn in andere dingen dan ze dachten.” Tessa vindt het van waarde dat zij als vrouw met dit onderwerp bezig is. “Vaak is W&T toch een jongensding. Ik laat zien dat meiden ook talenten in die richting hebben of kunnen ontwikkelen.” Bachelor Award Tessa was tijdens haar studie finalist voor de Bachelor Award. Heel bijzonder, want de award wordt veelal uitgereikt aan studenten van opleidingen met een focus op innovatie. En als je je binnen het onderwijs bezig

wilt houden met innovatie, moet je een masteropleiding volgen. “Een beetje dubbel hoor. Het is heel belangrijk om te blijven innoveren, maar tegelijk is het worden van een goede leerkracht ook al een hele uitdaging.” Wat Tessa betreft is het invoeren van W&Tonderwijs op basisscholen een stap in de goede richting en bovendien veel minder ingewikkeld dan leerkrachten soms denken. “Je kunt met een elastiekje of een spiegel al een interessante W&T-les geven.”

Tessa, een belangrijke EMI-ambassadeur en bondgenoot, startte als student pabo op Hogeschool Rotterdam. Na haar stage ging ze aan de slag bij EMI als studentassistent en droeg zij bij aan het ontwikkelen van praktijkmaterialen. Na haar diplomering is ze werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en werkt ze mee aan een publicatie van EMI. Tessa heeft zich binnen EMI in een doorgaande lijn ontwikkeld van student tot (startend) professional.

Om het goede voorbeeld te geven, is Tessa binnen haar eigen school gestart met een werkgroep W&T. “Het allerbelangrijkste is het creëren van draagvlak binnen het team. Dat kan al ontstaan als er één enthousiasteling met W&T begint. We zijn nu met z’n tweeën en in het schoolplan beschrijven we wat we de komende jaren gaan doen en hoe wat dat gaan implementeren.” Tessa geeft nog een goede tip: “Lees onze publicatie Lessons Learned. Die zijn we momenteel in het kader van BRIDGE bij EMI aan het samenstellen en bevat in het kort al onze ervaringen van de afgelopen jaren.” 19


Producten W&T-powerpoints Bij een deel van de W&T-lesbrieven vind je een powerpoint die je bij een les kunt gebruiken.

W&T-nieuwsbrieven Kennisdelen en het uitwisselen van ervaringen wordt door de deelnemers goed gewaardeerd. In het archief van de nieuwsbrieven zijn ter inspiratie verslagen en interessante bronnen te vinden. W&T-box Bij de W&T-waaier hebben de deelnemende scholen ook een box met basismaterialen ontvangen. Zo kunnen leerkrachten meteen aan de slag met een les.

W&T-waaier De W&T-waaier bestaat uit een reeks eenvoudige W&T-lessen, met per les aandacht voor het doel, het benodigde materiaal en de achtergrond en een stapsgewijze uitleg voor het geven van de les.

W&T-publicatie Alle opgedane kennis en ervaring van W&T op Zuid wordt gebundeld in een publicatie, Lessons Learned. Een startpunt om op de scholen op Zuid met W&T aan de slag te gaan. Verwacht: september 2019

20

W&T-lesbrieven In de W&T-lesbrieven lees je hoe je met de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren uiteenlopende onderwerpen kunt behandelen. De lessen zijn ontwikkeld en getest door W&T-studenten van de pabo.

MoZ

W&T-waaier Mentoren op Zuid Voor Mentoren op Zuid wordt een speciale W&T-waaier ontwikkeld. Het idee is dat de studentmentor een kleine W&T-activiteit doet met een leerling op Zuid, wat de start moet zijn voor een gesprek over W&T-talenten en dromen voor de toekomst. Verwacht: september 2019


De tijd blijft een tijdje, als een oude vriend die je gemist hebt. Hij vestigt zich in je favoriete stoel, en vult de middag met verhalen. Over plaatsen waar hij is geweest en dingen die hij heeft gedaan, sinds hij je voor het laatst zag. Uit: Domweg gelukkig, op Zuid

21


Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid houdt zich bezig met het professionaliseren van aankomende, beginnende en ervaren leraren en sociale professionals als het gaat om samenwerken met ouders in achterstandssituaties − in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld. Hoe kunnen scholen en organisaties hun samenwerking met ouders verbeteren en de opvoedkracht van ouders helpen versterken? Het lectoraat werkt zowel voor Kenniscentrum Talentontwikkeling als voor Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI), beiden onderdeel van Hogeschool Rotterdam.

beter samenwerken met ouders. Daarnaast zijn er nog drie projecten van belang, waar ook steeds een aantal scholen op Zuid bij betrokken is: Ouders en huiswerk, Omgaan met armoede en Vaders en zonen. Ouders en huiswerk Om hun schoolsucces te bevorderen, helpen we leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs om met hun ouders in gesprek te gaan over wat zij op school leren. Zes Rotterdamse scholen (waarvan twee op Zuid) hebben de afgelopen maanden thuisopdrachten ontwikkeld voor groep 7 en klas 1. Deze worden in schooljaar 2019-2020 uitgeprobeerd. Ondertussen gaan nog negen scholen (uit Amsterdam, Almere en Groningen) thuisopdrachten ontwikkelen voor groep 8 en klas 2. In schooljaar 20202021 proberen al deze scholen de ontwikkelde opdrachten uit.

Geldzorgen kunnen kinderen ernstig belemmeren in hun ontwikkeling. De onderwerpen waarop het lectoraat zich richt, zijn belangrijk voor het vergroten van de toekomstkansen van kinderen en jongeren die opgroeien in achterstandssituaties. Veel projecten komen direct of indirect voort uit de samenwerking van EMI met Nationaal Programma Rotterdam Zuid en praktijkvraagstukken op Zuid. Ontwikkelingen en resultaten hiervan staan uitdrukkelijk in de etalage voor Rotterdam-Zuid: Thuis in Taal, Ouders en lob en de Gereedschapskist voor 22

We onderzoeken het effect van deze werkwijze − waarmee in de VS al positieve resultaten werden behaald − op de schoolresultaten en de motivatie van de leerlingen, en op de betrokkenheid en het zelfvertrouwen van de ouders. In 2022 verschijnt een handreiking en een film over deze aanpak in de Gereedschapskist. Omgaan met armoede Geldzorgen kunnen kinderen ernstig belemmeren in hun ontwikkeling.

Hoewel scholen armoede in gezinnen niet kunnen oplossen, worden zij er wel dagelijks mee geconfronteerd. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW werkt Ouders op Zuid samen met Hanzehogeschool Groningen aan het helder krijgen van hoe scholen armoede beter kunnen signaleren en er beter mee om kunnen gaan. Zo werken zeven scholen (waarvan twee op Zuid) mee aan het ontwikkelen en uitproberen van haalbare werkwijzen hierin. Begin 2021 verschijnt een handreiking op dit thema in de Gereedschapskist. Daarnaast onderzoeken we hoe projecten die armoede in gezinnen integraal willen aanpakken, zo goed mogelijk kunnen worden vormgegeven. Vaders en zonen Vaders spelen net als moeders een belangrijke rol in de opvoeding. Ook aan de hulpverlening van hun kinderen kunnen vaders een wezenlijke bijdrage leveren. In de praktijk blijkt echter dat vaders vaak niet betrokken zijn. Peter Vanhoof onderzoekt hoe de hulpverleners de vaders in een positie kunnen brengen zodat zij het hulpverleningsproces van hun zoon of dochter kunnen bevorderen. Dit onderzoeksproject leidt tot nieuwe werkwijzen en opleidingsmodules voor hulpverleners. Thuis in Taal Thuis in Taal biedt leerkrachten handvatten om stapsgewijs de samenwerkingsrelatie aan te gaan met zeer laaggeletterde, laagopgeleide ouders


WERKEN

en de interactie tussen ouder en kind te verrijken. Deze aanpak is samen met leerkrachten en ouders ontwikkeld, met de bestaande ouderactiviteiten van scholen en de behoeften van ouders als vertrekpunt. Het professionaliseringstraject voor leerkrachten helpt hen aan te sluiten bij de kenmerken van de ouders. Zij leren de achter -gronden van de ouders kennen en ontwerpen ouder-kind-activiteiten die passen bij de kennis en vaardigheden van de ouders en hun leefwereld. Dat moet de ouders helpen om strategieën toe te passen om het gesprek met hun kind aan te kunnen gaan. Deze werkwijze is tijdens promotieonderzoek ontwikkeld en onderzocht op zeven basisscholen. In 2019 werken zo’n honderd basisscholen met deze aanpak (ook in Brussel), waaronder de ruim zeventig voorscholen van Peuter & Co Rotterdam (onder andere die op Zuid). Vanaf de start wordt de praktijk op scholen gevolgd. De resultaten laten een duurzame ontwikkeling zien in het handelen van leerkrachten en in de samenwerkingsrelatie tussen leerkrachten en ouders. Ook is er een verbetering van de ouder-kindinteractie geconstateerd. De kennis over het samenwerken met laaggeletterde ouders is geïntegreerd in het curriculum van de opleiding Pedagogisch Educatief Professional. In de huidige fase zoekt het team naar de wijze waarop de ontwikkelde aanpak op grotere schaal kan worden geïmplementeerd, zonder dat de

werkzame principes worden aangetast. De eerste ervaringen die zijn opgedaan worden gedeeld met

EMI op Zuid – Highlights

komen tot bijgestelde versies voor het volgende jaar. Afgelopen jaar hebben vier vmbo- en twee basisscholen deel-

Om hun schoolsucces te bevorderen, helpen we leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs om met hun ouders in gesprek te gaan over wat zij op school leren. partners in de stad (onder andere via een inspiratiefestival op 3 oktober 2019). Ouders en lob Ouders en lob is een maatwerk professionaliserings-begeleidingstraject, gericht op het vergroten van de samenwerking met ouders en het versterken van het loopbaan ondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie. De begeleiding gaat uit van wat de school al doet op het vlak van loopbaanleren en oudercontacten, en sluit aan bij de ambities en draagkracht van de school. Hierop bouwen we voort met gebruik van bevindingen uit praktijkonderzoek, zoals vastgelegd in een handreiking ouders en lob voor het vmbo. We volgen en ondersteunen de school bij het uitvoeren van de nieuwe aanpak, en dragen bij aan observaties en evaluaties en het

genomen en heeft een aantal scholen gebruikgemaakt van adviesgesprekken. Naast de veranderde praktijk in de scholen zelf, zijn er gereedschappen zoals instructiefilmpjes in de gereedschapskist toegevoegd en is een handreiking voor het basisonderwijs geschreven, die aan alle basisscholen handvatten biedt om hun lob-praktijk en het betrekken van ouders hierbij vorm te geven. Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders met wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk beproefd professionaliseringsmateriaal: gereedschappen, handreikingen en filmmateriaal, bestemd voor professionals en opleidingen. Elk afgerond onderzoek levert een vooraf geplande bijdrage aan deze Gereedschapskist. Het kan 23


EMI en Hogeschool Rotterdam creëren ruimte om de programma’s te beproeven in de praktijk. jaren duren voordat een onderzoek zover is dat het daadwerkelijk gereedschap oplevert. In de Gereedschapskist is ook een gids opgenomen die scholen in Rotterdam(-Zuid) helpt om de samenwerking met ouders nader vorm te geven. De Gereedschapskist wordt goed gebruikt in de praktijk en binnen opleidingen − van Brussel tot Groningen. De gereedschappen zijn inmiddels ruim 80.000 maal bekeken. Minister Slob noemde de Gereedschapskist onlangs in een kamerbrief als voorbeeld van good practice. Op dit moment is materiaal op de volgende thema’s beschikbaar: Basale vormen van oudercontact (bijvoorbeeld kennismakings- en voortgangsgesprek, quickscans, informatiekaart en checklist oudercontact. Gebaseerd op het onderzoek van Mariëtte Lusse). Ouders en geletterdheid (bijvoorbeeld ouders en taal, de inloopactiviteit, Thuis in Taal in een notendop. Gebaseerd op het onderzoek van Martine van der Pluijm). Ouders en loopbaanontwikkeling (bijvoorbeeld handreiking ouders en lob in het vmbo en Ouders en schoolloopbaanontwikkeling in het basisonderwijs door onder andere Monique Strijk en Mariëtte Lusse, en het adviesgesprek door Rosa Rodrigues).

BRIDGE In Rotterdam-Zuid is er sprake van een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Verkeerde beroepskeuzes zorgen voor onnodige schooluitval, verspilde talenten en een discrepantie tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. Leerlingen denken niet altijd goed genoeg na over welke opleiding goed bij hen past of zicht geeft op een reële kans op werk en een kansrijke toekomst. Professionals en ouders zijn zoekende in hoe zij deze leerlingen kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste schoolloopbaankeuzes. BRIDGE wordt ingezet als antwoord op dit praktijkvraagstuk. BRIDGE is een driejarig programma van gemeente Rotterdam en partners op Rotterdam-Zuid, ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions. EMI is betrokken als partner en draagt bij aan de ontwikkeling van de inhoud van het programma als geheel. EMI is tevens nauw betrokken bij drie reeds beproefde interventies. Met Mentoren op Zuid wordt de actuele praktijk versterkt met directe en extra (lob-)ondersteuning aan leerlingen op Zuid, en met Wetenschap & Technologie en Ouders en lob worden de kansen van leerlingen vergroot door onderwijsteams te professionaliseren. EMI en Hogeschool Rotterdam creëren ruimte om de programma’s te beproeven in de praktijk, deze te verfijnen en willen meer studenten en docenten bij de interventies betrekken. Hoe deze drie EMI-programma’s loopbaanontwikkeling en -begeleiding inbedden en welke resultaten zijn behaald, lees je op de voorgaande pagina’s en bij Mentoren op Zuid.

24


Artikelkop

EMI op Zuid – Highlights

De passant klapte z’n paraplu in, en wendde de blik naar links. Hij vroeg zich af of hij de meisjes, die vereeuwigd zijn in de tijdelijkheid van een moment, later zou tegenkomen. Als letterkundigen, chirurgen, of Pokémon Go trainers. Uit: Domweg gelukkig, op Zuid 25


Interview Sociaal Ondernemerschap

Talitha Souisa, Evi Franken en Terence Pinas Het EMI-programma Sociaal Ondernemerschap richt zich op het vinden van creatieve manieren om de werkloosheid op Zuid aan te pakken en onbenutte talenten van bewoners te ontwikkelen. Evi, Terrence en Talitha van de opleiding Communication and Multimedia Design gingen voor hun afstudeeropdracht letterlijk de wijken in om complexe problemen aan te pakken.

WerkKracht Talitha Souisa is nog in haar onderzoeksfase, omdat ze gedurende het proces gewisseld is van vraagstelling. Bij het project WerkKracht zag ze dat vrouwen die pas naar Nederland zijn verhuisd het moeilijk hebben om passend werk te vinden, voornamelijk door taalbarrières. “Deze vrouwen hebben geringe kansen op de arbeidsmarkt. Dat ligt me na aan het hart. Ik wil die vrouwen onderling laten communiceren zodat ze elkaar kunnen helpen. Door gesprekken met de vrouwen kwam ik erachter dat het probleem niet aan het opleidingsniveau of hun wil lag, maar vooral aan het feit dat ze zich simpelweg niet goed genoeg kunnen uiten.” Talitha is momenteel bezig met het valideren van de probleemstelling en wil daar de tijd voor nemen. “Dat gun ik mezelf, omdat ik graag iets wil maken waar ik trots op kan zijn. Om het voor de deadline te halen, had ik het moeten afraffelen en daar heeft niemand baat bij. Die vrouwen niet en ik niet. Daarom ga ik gewoon iets later afstuderen dan gepland was.” Jouw stem telt Evi Franken ging aan de slag voor het Jongerenloket, waar jongeren terecht kunnen voor ondersteuning bij scholing, werk of wonen. “Het werd mij al snel duidelijk dat jongeren soms in een traject terecht komen dat niet direct aansluit op hun profiel. Ik heb

26

me gefocust op wat de jongeren zelf willen en onderzocht hoe zij graag geholpen willen worden. Dat werkt beter dan het aanbieden van kant-en-klare oplossingen.” Evi ontwikkelde de trajectwijzer Jouw stem telt, een systeem waarmee je snel en effectief kunt achterhalen welk traject het beste bij een jongere past. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen de jongeren aangeven wat zij belangrijk vinden, zoals reistijden en wat ze moeilijk of juist leuk vinden. Dat wordt vervolgens meegenomen in een gesprek waarin de jongere kan meedenken over de te volgen stappen. Het verschil met het bestaande intakegesprek is dat Evi’s product ervoor zorgt dat de jongere meer betrokken wordt bij de keuze van het traject. Vandaar de naam.” Link Up Toen Terrence Pinas in de Afrikaanderwijk belandde, ontdekte hij dat de samenwerking van de ondernemers met de Wijkcoöperatie verbeterd moest worden. De coöperatie brengt ondernemers, sociale organisaties en de markt samen en stimuleert duurzame lokale economie en kennisuitwisseling in de wijk. “Ik wilde de ondernemers in de wijk meer betrekken bij de Wijkcoöperatie. Want ik merkte dat iedereen graag wil samenwerken, maar het liefst zonder daar veel tijd en energie in te stoppen. Wat best logisch is, aangezien ze het druk


WERKEN

hebben met hun eigen onderneming. Maar ondanks die drukte zijn ze heel gedreven en hebben ze een sterke wil als het om de wijk gaat.” Terrence bedacht het concept Link Up, een applicatie voor vraag en aanbod. Ondernemers kunnen via de app aangeven wat ze te bieden hebben, vragen wie er wil samenwerken en daarop kunnen anderen dan reageren. De meerwaarde is dat

EMI op Zuid – Highlights

de betrokkenheid vergroot wordt, omdat je niet meer langs alle ondernemers hoeft om je product te presenteren. Het is ondernemen vanuit je luie stoel. Alles gaat via de Wijkcoöperatie, want wil je gebruikmaken van de app, dan moet je eerst lid worden. Wanneer men elkaar gevonden heeft, regelt de app ook een afspraak in het Gemaal op Zuid, de uitvalsbasis van de Wijkcoöperatie.”

27


28


Het EMI-programma Sociaal Ondernemerschap zorgt voor samenwerkingen en verbindingen die arbeidsparticipatie van bewoners bevorderen. In opdracht van praktijkpartners helpen studenten en docenten (beginnende) sociaal ondernemers van projecten op Zuid met de uitwerking, uitvoering en onderbouwing van hun businesscase. Ook worden onbenutte talenten ontdekt en ontwikkeld.

29


Urban Innovation

Samen & Anders

Samen & Anders is een onconventioneel woonconcept van woningcorporatie Laurens Wonen met een pilot op Rotterdam-Zuid. EMI koppelt als een van de partners studenten van Hogeschool Rotterdam aan het project. Bob Janse, kwartiermaker van Samen & Anders, is blij met de samenwerking. “Kritische vragen en onverwachte ideeën van jonge mensen: dat is precies wat we nodig hebben in onze zoektocht.” Op Rotterdam-Zuid is een groot verpleeghuis gedeeltelijk getransformeerd tot een wooncomplex, waar wordt samengewoond op een manier die je bijna nergens ziet: Samen & Anders. De kwetsbare en minder 30

kwetsbare bewoners van alle leeftijden helpen elkaar. De huurprijs is laag, maar van iedere bewoner wordt verwacht dat hij of zij tien uur per maand besteedt aan het opknappen van het pand, het ondersteunen van andere bewoners van het verpleeghuis of het verder ontwikkelen van het project. Hogeschool Rotterdam is met EMI bij het project betrokken als partner. Bob legt uit hoe het mes aan twee kanten snijdt. “Door met ons mee te denken en onderzoek te initiëren dat voor ons relevant is, fungeert EMI als een soort katalysator voor Samen & Anders. Andersom bieden wij studenten de kans om bij te dragen aan een innovatief project dat nog volop in ontwikkeling is.”

Nomadisch ontwikkelen “Binnen Laurens Wonen hebben we met elkaar afgesproken dat Samen & Anders een project is dat we nomadisch mogen ontwikkelen”, zegt Bob. “Op ons pad komen we zandstormen en struikrovers tegen, maar we zetten onverdroten door. De hulp van studenten helpt daarbij enorm. Het verse bloed van jonge mensen, hun onbevangen blik, kritische vragen en onverwachte ideeën zijn precies wat we nodig hebben in onze zoektocht.” De woningcorporatie heeft er bewust voor gekozen om niet alleen mooie opdrachten te formuleren voor studenten, maar ook een langetermijnovereenkomst aan te gaan met meerdere lectoraten van Hogeschool Rotterdam. “Twee keer per schooljaar schuiven wij onder anderen bij


WONEN

EMI op Zuid – Highlights

“Kritische vragen en onverwachte ideeën van jonge mensen: dat is precies wat we nodig hebben in onze zoektocht.” Anders te komen wonen. Helaas ontbreekt het ons nog aan financiële middelen om deze app te realiseren, maar het idee is ongelofelijk waardevol. Ook heeft een groep studenten een verbeterplan gemaakt voor onze begane grond, hebben studenten van de Willem de Kooning Academie een communicatieplan ontwikkeld om Samen & Anders bij een bredere doelgroep onder de aandacht te brengen en zijn er studenten geweest die een buurtonderzoek hebben gedaan om erachter te komen hoe de bewoners om ons heen tegen Samen & Anders aankijken. Elk onderzoek levert een schat aan informatie op.”

Carolien Dieleman, directeur van EMI, aan tafel om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wat is er nodig om Samen & Anders verder te brengen en welke rol kunnen studenten daarin spelen?” Meerwaarde van studenten Om een indruk te geven van de waarde die studenten toevoegen aan Samen & Anders noemt Bob een paar voorbeelden. “Binnen ons wooncomplex is plaats voor een x-aantal bewoners, die ook nog eens aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Dat maakt dat we veel mensen, die toch al vaak hun neus stoten, moeten teleurstellen. Om dit voor te zijn, bedacht een student Communication and Multimedia Design een app die toetst of je geschikt bent om bij Samen &

Oudere dames en grote rappers Dat er studenten rondlopen in het wooncomplex draagt alleen maar bij aan het concept van gemixt samenleven. “Bij ons zie je oudere dames uit het verpleeghuis met grote rappers kletsen. En ja, er lopen ook studenten rond.” Laatst liep het even fout. “Twee studenten hadden bij de liften een rode knop geplaatst. Dat was onderdeel van een experiment, maar sommige bewoners dachten dat het een bom was. Grote consternatie in het gebouw, haha. Zo gebeurt er altijd wel wat. Een student van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie heeft in samenwerking met Guido de Ruiter, senior adviseur van gemeente Rotterdam, en mij onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van Samen & Anders. De uitkomst is dat elke euro die we in het project steken, vier euro rendement oplevert. Dat komt onder meer doordat onze bewo-

ners minder beroep doen op artsen, hulpverleners en zorgverzekeraars. We moeten de overheid ervan zien te doordringen dat projecten als deze weliswaar geld kosten, maar nog veel meer opleveren.” Samen & Anders op meerdere locaties De ontwikkeling van een lokaal project naar een landelijk erkende woonvorm is het doel dat Bob voor ogen heeft met Samen & Anders. Daarbij kan hij de steun vanuit EMI en de inzet en frisse ideeën van studenten goed gebruiken. “Een concept als dit kun je niet klakkeloos kopiëren naar een ander gebouw op een andere plek. Je kunt het wel tránsponeren. De lokale omstandigheden zijn allesbepalend voor het slagen van het concept. Daarom gaan we een toolbox maken die handvatten biedt voor andere locaties om het concept voort te zetten.” “Samen met Angela van der Heijden, programmamedewerker Urban Innovation en CoP-regisseur voor account S&A vanuit EMI, onderzoeken we hoe we dit de komende jaren kunnen uitbouwen. Ook werken we aan het idee om op elke gang van ons woongebouw een ‘gangmaker’ aan te stellen als aanspreekpunt voor de andere bewoners, proberen we meer verbinding te zoeken met de buurt en willen we de levendigheid in onze plint vergoten. De inzet en creativiteit van de studenten van Hogeschool Rotterdam zijn hierbij ontzettend welkom.” 31


Kwaliteit van leven: 8,5 Bewoners van Samen & Anders waarderen hun kwaliteit van leven met een 8,5, bijna een verdubbeling van de 4,3 die ze als cijfer geven aan de periode vóór hun verblijf in het wooncomplex. Dat is een van de uitkomsten van een effectmeting die Quincy Maan als derdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie tijdens zijn stage bij Samen & Anders uitvoerde. “De wederkerigheid en de woonvorm hebben een aantal positieve maatschappelijke effecten. Bewoners ondersteunen elkaar op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak. Ze doen minder vaak een beroep op externe professionals, hun persoonlijke ontwikkeling gaat flink vooruit en ze zijn financieel zelfredzamer.” Maatschappelijke meerwaarde Quincy maakte gebruik van de Effectencalculator, een bestaande methode die het maatschappelijke en financiële effect van individuele ondersteuningsactiviteiten in beeld brengt. “Ik heb dertien bewoners geïnterviewd over hun ervaringen en met de Effectencalculator hebben we de meerwaarde van dit bijzondere woonconcept inzichtelijk gemaakt. Met een maatschappelijke prijslijst kon ook de

rendementsmeting in cijfers worden uitgedrukt. En wat blijkt? Elke euro die Laurens Wonen investeert, resulteert in ruim vier euro meerwaarde die wordt bespaard op hulpverlening, diensten van de gemeente, Wmo en uitkeringen. Laurens Wonen wil deze resultaten gebruiken om in gesprek te gaan met potentiële partners voor een nieuwe financiële structuur voor dit unieke project.” Ruilcommunity in de praktijk Het is fijn om te zien dat zijn werk niet ‘zomaar in de prullenbak belandt’. Het opgeleverde rapport heeft zeker meerwaarde voor Samen & Anders en EMI. Voor zijn stage deed Quincy mee aan het project Stad als leefomgeving, van oud-EMI-medewerker en ROP-docent Mark Wissing. “In de wijk Feijenoord werkten we aan een samenwerkingsmodel tussen vier partijen die diensten aan elkaar verleenden en van elkaar ontvingen. Zo ontstond er een ruilcommunity. Toen ik eenmaal bij Samen & Anders zag dat dit ook daadwerkelijk in de praktijk bestaat, werd ik helemaal enthousiast.”

Afstuderen op Zuid In de afgelopen jaren deden meerdere studenten via EMI onderzoek bij Samen & Anders. “Ik was blij dat ik het stokje over kon pakken. De resultaten van de Effectencalculator heb ik gepresenteerd bij een bijeenkomst van EMI aan veertig oud-gemeenteraadsleden. De reacties waren veelal positief en iedereen keek op van de financiële effecten. Dat snap ik wel, want op de zeventig bewoners van Samen & Anders worden op jaarbasis enkele miljoenen bespaard. Door deze stage ben ik het belang gaan inzien van huisvesting en gemeenschapsvorming, en heb ik in Rotterdam-Zuid een aantal parels ontdekt. Als het kan, wil ik hier volgend jaar mijn afstudeerstage volgen.”

“Als het kan, wil ik hier volgend jaar mijn afstudeerstage volgen.”

32


EMI socials

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Selectie berichten EMI social media

•••

Gepubliceerd door Julia van Olffen 14 maart

EMI verbindt onderwijs met onderzoek en praktijkpartners op Zuid. Docenten en studenten van verschillende opleidingen werken samen met organisaties aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, zorg, onderwijs en cultuur in Rotterdam Zuid. Meer info: https://www.emiopzuid.nl/

EMI, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie 02:05

Mama’s Garden 010

•••

Gepubliceerd door Floortje van Ree 1 februari

“Als je in Rotterdam woont, ben je een Rotterdammer.” Sabine Maertens in NRC artikel https://www.nrc.nl/.../01/31/verborgenparels-op-zuid-a3652319 over EMI, Mentoren op Zuid en geheime tips in Rotterdam. Nationaal Programma Rotterdam Zuid NIFFO Galerie/ Recycle Studio Hogeschool Rotterdam Rotterdam Le Cent Quatre

573 bereikte personen 364 videoweergaven s 59 reacties en deelactie 127 klikken

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

EMI op Zuid – Highlights

•••

Gepubliceerd door Hootsuite 15 november 2018

Eerder was Ferhat Dogan een student Bouwkunde aan Instituut voor de Gebouwde Omgeving - Hogeschool Rotterdam. Nu is hij trainee bij het programma Urban Innovation. Hij houdt zich bezig met vraagstukken over wonen op zuid wat in het verlengde ligt van het onderwerp van zijn afstudeeropdracht bij #EMIopzuid om goedkope studentenhuisvesting te realiseren. Het hele interview én ervaringen van anderen met EMI lezen? Check de website -> http://ow.ly/BppD30mBZmH #traineethursday

NRC.NL

‘Verborgen parels op Zuid’

Deze serie gaat over Rotterdammers van betekenis die toch niet ...

511 bereikte personen 13 reacties en deelacties 38 klikken 242 bereikte personen 12 reacties en deelacties 37 klikken

33


Urban Innovation

Expeditie Zuid

om de programmalijnen van Urban Innovation verder in te vullen.”

“Al die resultaten komen via samenwerking tot stand.” “Ik werk nu zeventig dagen als programmamedewerker Urban Innovation in de dynamische werkomgeving van EMI en ben blij verrast over zoveel boeiende studenten, initiatieven, evenementen en samenwerkingen. Hieronder noem ik een aantal hoogtepunten die ik al peddelend door de stad en wandelend in Hogeschool Rotterdam heb ervaren. Mijn eerste maanden bij EMI waren heel inspirerend en ik kijk ernaar uit 34

Aanpakken praktijkvragen “De begeleiders van afstudeerders, stagiairs en studenten van Praktijkintegratie (PI) Maashaven, PI Studeren en het honoursprogramma (HP) zijn heel enthousiast om met praktijkvragen in Rotterdam-Zuid aan de slag te gaan. En de eindpresentaties van de studenten PI Maashaven en PI Studeren in de Maassilo lieten een mooie verzameling oplossingen voor de stad zien. Waterschap Hollandse Delta ging daar dieper op in en vroeg een van de groepen hoe het Waterschap volgens de studenten de rioolwaterzuiveringsinstallatie het best konden herontwikkelen. De gemeente reageerde daarnaast enthousiast met de woorden “Dit willen we hebben!” op de plannen van de studenten die een Educatieve Wandelroute rondom de Maashaven hadden ontworpen. Verdiepende evenementen “Om de programmalijnen van Urban Innovation te verdiepen worden evenementen georganiseerd. Een aantal HP-studenten werd bijvoorbeeld gekoppeld aan een groep oudgemeenteraadsleden van Rotterdam. Zij gingen met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden om op Zuid woonruimte te vinden. Het was mooi om te zien dat de studenten zich goed staande hielden in het levendige politieke debat dat volgde.” “Stagiairs van Ruimtelijke Ordening & Planologie en Willem de Kooning

Academie spreken op 10 juli een internationaal publiek toe over hun bijdragen aan het wederkerig wonen binnen het project Samen & Anders (zie ook pagina 30). Bob Janse van Laurens Wonen heeft de stagiairs intensief begeleid. Op de bijeenkomst nemen zij als jonge professionals hun publiek mee in een maatschappelijke effectmeting en een interactief spel waarin het contact met anderen centraal staat.” Gezamenlijke inzet “Al die resultaten komen via samenwerking tot stand. Wat mij opvalt, is de open houding van alle partners die met elkaar werken aan een fijner Zuid − van NPRZ en Stadslab Maashaven tot Like je Wijk en de wijkmanagers. Werkelijk alle mensen die ik spreek, staan open voor verbinding. Hogeschool Rotterdam en EMI zijn bij de partners in de stad echt geland. Zij hebben de volgende vraagstukken al klaarliggen en kijken uit naar de oplossingen waarmee onze studenten komen.” “In studiejaar 2019-2020 gaan we een nieuwe samenwerking aan met Veldacademie en een aantal opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam. Zo wordt de wijk Hillesluis het centrum van een langetermijnproject over sociale veerkracht, waarbij actieonderzoek en interventies centraal staan.”

ndergeHla eijden A van


Aan zee.

Uit: Domweg gelukkig

Ik schrijf dit vanuit een andere tijdzone.

EMI op Zuid – Highlights

, op Zuid

Artikelkop

35


Facts & Figures EMI Bereik op Zuid Bewoners Leerlingen Ouders Professionals Partners

0614 6166 3876 1254 0227

Bijeenkomsten 5% 51% 32% 10%

228 Evenementen Excursies Gastcolleges

2%

Presentaties Expertmeetings

Friends & relatives

781

Partners in netwerken

Nederland Focuswijken Inwoners 79.427 17.336.612 Inwoners tot 27 jaar 38% 31% Besteedbaar inkomen 19.500 27.800 Werkzoekenden 24% 7% Citoscore groep 8 513,1 535,5 WOZ-waarde woningen 99.375 230.000

De informatie in dit schema is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarmee we een zo reĂŤel mogelijk cijfermatig beeld willen geven van de behaalde resultaten. Door veranderende methodiek kunnen de cijfers afwijken van eerdere versies van dit schema. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een gestandaardiseerde dataverzameling voor de landelijke expertisecentra. Dat zal van invloed zijn op de Facts & Figures voor de komende jaren en leiden tot meer eenduidigheid.

36

Communicatie

025

Focuswijken op Zuid

91 08 14 70 45

Publicaties Digitaal

102

Drukwerk Handboek

Filmpjes

025

55 36 11


Facts & Figures EMI 2018-2019

EMI op Zuid – Highlights

2018-2019 Onderwijs po vo mb hbo wo

132 022 003 004 009

Bereik HR

Instituuut

Bereik EMI

in opleiding

Bereik

IVL IVG ISO IGO RAC IFM IBK COM WDKA CMI

532 435 315 316 133 114 76 65 44 33

13% 12% 11% 8% 5% 5% 3% 2% 2% 1%

373 (2) 285 (4) 297 (3) 576 (1) 109 (6) 44 (8) 34 (9) 140 (7) 221 (5)

Afstudeerders

Minoren

Socials

183 125 96 269

21 Inzet studenten

218.101 uur minder door focus op kwaliteit ipv kwantiteit

7.192

32

studenten

Inzet HR studenten docenten lectoren

2149 *** 0113 0013

* = inclusief 86 buiten HR ** = inclusief 6 buiten HR

website bezoekers

37


Kunst & Cultuur

Cultuur op Zuid

38

Wat als straattaal de norm zou zijn? Met het project Ode aan de straat onderzochten de studenten Eline Schellekens en Loïs Simon de bijdrage die straattaal kan leveren aan de veerkracht van de stad. Met een groep (oud-)studenten, docenten en experts uit de kunst- en cultuursector gingen ze tijdens een eerste WERKplaats Kunst en Cultuur om de tafel om die vraag te bespreken. Ook vier andere groepen studenten van de opleidingen Lifestyle & Transformation Design en de minor City Branding van Willem de Kooning Academie (WdKA) presenteerden hun bevindingen van de afgelopen maanden aan de aanwezigen.

De sessie Kunst en Cultuur tijdens WERKplaats Zuid van EMI van 17 januari jl. was bijna het startschot van het nog te ontwikkelen nieuwe programma van EMI. Het verbeteren van het leefklimaat op Zuid door middel van kunst en cultuur, het meer verbinden van kunst en cultuur met het onderwijs en het cliché dat we wijkbewoners moeten zien te empoweren om zélf hun ideeën te realiseren. Niet top-down, maar bottom-up. Over het culturele aanbod op Zuid zei Inge Kruithof van Theater Walhalla: “Extreem toegankelijk, dat werkt op Zuid.”


KUNST & CULTUUR

EMI op Zuid – Highlights

“Extreem toegankelijk, dat werkt op Zuid.” net als hij het verschil maken in de maatschappij. Als gastspreker tijdens WERKplaats Zuid herhaalde hij zijn mantra: “Wat je doet voor Zuid, zonder Zuid, doe je tégen Zuid.” Een scherpe formulering, maar zeker met een kern van waarheid, en dat beaamde ook Jeroen Chabot, directeur van WdKA: “We moeten ervoor uitkijken dat wij dingen naar Zuid brengen en dat de zuiderlingen zich proefkonijnen gaan voelen. We moeten ze betrekken, met hen samenwerken. Daarom is wat EMI doet ook zo belangrijk.”

Wat je doet voor Zuid … Spoken word-artiest en festivalorganisator Y.M.P. is een rasverteller en zuiderling die openhartig spreekt over zijn leven aan ‘zíjn’ kant van de Maas. Opgroeien in een eenoudergezin, foute vrienden, verkeerde keuzes en uiteindelijk twee jaar detentie: een verhaal dat vaker voorkomt. Maar in zijn geval een verhaal met een positieve wending. Y.M.P. koos een andere weg, werd vader en ontwikkelde zich tot een veelgevraagd artiest en culturele vernieuwer in Rotterdam. Hij zette een eigen productiehuis op, waarin hij samenwerkt met zo’n dertig jongeren. Die willen

Cultureel kapitaal centraal “Veel meer de informele infrastructuur van kunst en cultuur en het al bestaande cultureel kapitaal van Zuid belichten vanuit EMI”, stelt Reinier Weers als eerste voorwaarde om vanuit EMI aan het werk te gaan. Vanaf maart 2018 ontwikkelt Reinier het programma Cultuur op Zuid voor EMI. Rotterdam-Zuid is een stadsdeel van zo’n 200.000 inwoners, vergelijkbaar met Almere. Het aantal kunstinstellingen is er laag, net als de hoeveelheid Cultuurplan-subsidies die er naartoe gaat. Reinier, die voor de afdeling cultuur van gemeente Rotterdam een inventarisatie maakte naar het aanbod van cultuur in de gebieden van Rotterdam, concludeerde in dat onderzoek onder andere: “In de zogenaamde doorstroomwijken ontbreekt het nu nog aan zogenaamde culturele ankers en aan voldoende plekken waar jongeren én ouderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Die zijn hard nodig voor sociale binding en

talentontwikkeling.” De informele infrastructuur is nu nog te kwetsbaar en te afhankelijk van enkele gepassioneerde individuen zoals eerdergenoemde Y.M.P. Dat de waarde van kunst en cultuur (en die van sport) inmiddels breed wordt onderkend door Nationaal Programma Rotterdam Zuid, gemeente en rijk − getuige de voorgenomen inzet en bijbehorende budgetten voor

In het najaar van 2018 organiseerde EMI voor zo’n dertig studenten van de major Lifestyle Transformation Design van WdKA een kennismaking met cultuur op Zuid via de #kooningopZuid-tour. Studenten plaatsten beelden op het account, waarna aanwijzingen voor de volgende locatie volgden. De groepen studenten kwamen met de tour op diverse locaties op Rotterdam-Zuid, zoals de Dijkwerkers aan de Maashaven, de Afrikaanderwijk Coöperatie, Speeltuin De Regenboog in Charlois en het kunstwerk Ziek en Genezen in Carnisse. Elke groep kreeg op een andere locatie een presentatie over maatschappelijke betrokkenheid. Sandra Pardoel van De Katrol sprak bijvoorbeeld over kwetsbare gezinnen en kinderen in de Afrikaanderwijk. Verder stonden de thema’s participant observation en streetart centraal tijdens de tour. Dat zie je terug in de tekst onder de beelden die de studenten hebben vastgelegd en gedeeld op het account @kooningopzuid. Met de tour wilde EMI een overzicht creëren van al het moois op Zuid, waar in het collegejaar 19/20 een vervolg aan wordt gegeven.

39


“Alles valt of staat of met het enthousiasme van de docenten. Zij moeten hun studenten deze kant op zien te krijgen.”

Er staat een volgende samenwerking met de opleiding Leisure & Events Management op stapel. In september 2019 start een groep tweedejaars van deze opleiding op Zuid in het Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad (LLVS). Met ondersteuning vanuit de Comenius Teaching Fellowship-beurs speelt het Leisure Lab in op de toenemende verdichting van de stedelijke omgeving en de daarbij behorende maatschappelijke vraagstukken als gentrificatie, superdiversiteit en overtoerisme. Studenten werken aan opeenvolgende iteraties van een vraagstuk in plaats van aan losse opdrachten, zodat de impact rondom het vraagstuk hoog is. Zij starten met het ontwikkelen van gevoel voor de buurt, halen verhalen op en komen tot interventies of programma’s met leisure als uitgangspunt. Het ultieme doel is het creëren van een schaalbaar educatief model voor stedelijke ontwikkeling en placemaking, dat als voorbeeld dient voor andere opleidingen en steden. Naast het Leisure Lab nemen de eerstejaarsstudenten en de docenten van Leisure & Events Management tijdens de introductieweek uiteraard Zuid mee in hun eerste verkenning van Rotterdam.

40

Cultuur op Zuid − geeft goede hoop. Maar daarmee blijven nog veel vragen onbeantwoord die samenhangen met de cultuurparticipatie van de Rotterdammers op Zuid. Want die is nu nog bedroevend laag, volgens Reinier, en daar kan EMI op inspringen met een cultureel programma. Welke informele infrastructuur is er al? Hoe kunnen we die ondersteunen? Waar hebben bewoners behoefte aan? Gepassioneerde mensen die met cultuur bezig zijn, zijn er al. Dit cultureel kapitaal vormt het uitgangspunt van denken over de bijdrage die EMI de komende jaren kan leveren. “EMI kan met studenten de vraag naar behoefte aan kunst en cultuur oppakken. Die kunnen de vraag

ophalen door middel van een-op-eengesprekken, debatten of als onderdeel van het programma Mentoren op Zuid.” Volgens Dafne Foet, hogeschooldocent en conceptontwikkelaar voor gebieden, zou het ondersteunen van initiatieven die er al zijn op Zuid niet zo heel ingewikkeld moeten zijn. “Hogeschool Rotterdam heeft flink wat opleidingen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap op Zuid. Maar alles valt of staat met het enthousiasme van de docenten. Zij moeten hun studenten deze kant op zien te krijgen.”


– Advertorial –

– advertentie –

Artikelkop

Aan de slag bij EMI op Zuid! Hoofd

Je bent geïnteresseerd in grootstedelijke vraagstukken. Je kunt schakelen en processen bewaken. Je hebt een goed analytisch vermogen. Je bent creatief, diplomatiek en werkt zelfstandig. Je weet waar je kracht ligt.

Hart

Je houdt van Rotterdam en je wilt je met toewijding inzetten voor, met en op Zuid. Je beschikt over een brede maatschappelijke interesse en over relativeringsvermogen.

Voeten Handen

Je bent in staat om verbanden te leggen tussen verschillende groepen in de samenleving, zowel binnen als buiten Hogeschool Rotterdam. Je bent open en flexibel. Je beschikt over een hands-onmentaliteit en kunt goed organiseren.

EMI op Zuid Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam-Zuid op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn, onderwijs en cultuur. Per programma dragen studenten, docenten en onderzoekers samen met partners en bewoners bij aan oplossingen voor wicked problems. Voorbeelden van onze programma’s zijn Mentoren op Zuid, Mama’s Garden, Ouders op Zuid en Urban Innovation. Ons werkproces kenmerkt zich door interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen.

bekijk onze video!

Je ziet waar de schoen knelt en waar nieuwe actuele maatschappelijke vraagstukken ontstaan. Je bent gericht op samenwerken en altijd bereid om extra stappen te zetten.

Past dit profiel bij jou? Ben je student? Stuur dan een gemotiveerde mail waarom je bij EMI aan de slag wilt gaan. Dan onderzoeken we samen wat de mogelijkheden zijn.

emiopzuid @ HR.nl

Ben je docent? Zie je mogelijkheden op Zuid? Neem contact met ons op. Samen kunnen we een uitdagend en relevant vraagstuk voorleggen aan studenten en deze koppelen aan een van onze programma’s. Meer weten? Meedoen op Zuid? Bekijk onze site:

www.emiopzuid.nl


Rauwe randjes. Een grootstedelijk stadsgevoel. Never a dull moment. Complexe vraagstukken. Dat is Rotterdam-Zuid. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Postbus 25035 3001 HA Rotterdam emiopzuid@hr.nl 010 794 5946

www.emiopzuid.nl

Profile for EMI op Zuid

Highlights EMI 2018-2019  

In interviews met studenten, medewerkers en partners op Zuid lees je hoe EMI op Zuid invulling geeft aan de verschillende programma's om Zui...

Highlights EMI 2018-2019  

In interviews met studenten, medewerkers en partners op Zuid lees je hoe EMI op Zuid invulling geeft aan de verschillende programma's om Zui...

Profile for emiopzuid
Advertisement