Page 1

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

ÉPMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0 ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET (MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG)

Szálas hőszigetelőanyagok beépítésének tervezése és kivitelezése

ÉMI Nonprofit Kft. 2016

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Összeállította, a tervezet előkészítéséért felelős: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A tervezet kidolgozásban közreműködött: Tóth Balázs Tamás Horváthné Pintér Judit Dr. Laczkovits Zoltán Lestyán Mária

Az irányelv elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság: Elnök: 

az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő szakmai vezetője

Tagok: 

Magyar Építész Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Szabványügyi Testület,

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

Országos Atomenergia Hivatal,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

képviselője.

Szerkesztette: Tóth Balázs Tamás

A kézirat lezárva: 2017.április Az MSZB által elfogadott Építésügyi Műszaki Irányelv (ÉpMI) irányelv elektronikus formában hozzáférhető az Építésügyi Műszaki Adattár honlapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

2


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Előszó az ÉpMI-xx-xx-xx/20xx irányelv 1. kiadásához A 2016-2018-as években a KÖFOP program keretében lehetőség nyílik jelentős számú új irányelv kidolgozására és közreadására. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek olyan területeken nyújtanak hatékony segítséget, ahol szabványok vagy jogszabályok nem adnak kellő útmutatást. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes, amennyiben azonban szerződés műszaki részében vagy MMT-ben kerül rögzítésre – kötelező érvényű lehet. Az Építésügyi Műszaki Irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által létrehozott munkacsoportok készítik. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl – a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Jelen irányelv az MSZ EN 13162 szabvány (Hőszigetelő termékek épületekhez, Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek.) által gyártott nem éghető szálas hőszigetelőanyagok építményekbe történő szakszerű, jogszerű és szabályszerű beépítését segíti. Az ÉMI Nonprofit Kft. egyéb területeken is a szakmai közmegegyezést és műszaki optimumot keresve –további irányelvek megjelentetését tervezi.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

3


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Tartalomjegyzék

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET ............................................................................... 7 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ............................................................................. 7 2.1.

Jellemző szerkezetek .................................................................................... 7

2.2.

A szerkezeteket érő hatások ....................................................................... 10

3. FOGALOMMAGYARÁZATOK - jogszabályok fogalmai................................. 12 3.1.

Álmennyezet ................................................................................................ 12

3.2.

Árkád ........................................................................................................... 12

3.3.

Függönyfal ................................................................................................... 12

3.4.

Homlokzat ................................................................................................... 12

3.5.

Légakna....................................................................................................... 12

3.6.

Loggia .......................................................................................................... 12

3.7.

Magastető .................................................................................................... 13

3.8.

Tetőtér ......................................................................................................... 13

3.9.

Álmennyezet ................................................................................................ 13

3.10.

Álpadló ..................................................................................................... 13

3.11.

Családi ház .............................................................................................. 14

3.12.

Előtétfal (függőleges membrán) ............................................................... 14

3.13.

Elsődleges építményszerkezetek ............................................................. 14

3.14.

Emeletközi födém ..................................................................................... 14

3.15.

Építőanyag ............................................................................................... 14

3.16.

Fedélszerkezet ......................................................................................... 14

3.17.

Függönyfal ............................................................................................... 14

3.18.

Homlokzati tűzterjedési határérték ........................................................... 15

3.19.

Menekülési útvonal................................................................................... 15

3.20.

Nem éghető anyag ................................................................................... 15

3.21.

Nem teherhordó födém (vízszintes önhordó membrán) ........................... 15

3.22.

Szintosztó födém ...................................................................................... 15

3.23.

Tetőfedés ................................................................................................. 16

3.24.

Tetőfödém ................................................................................................ 16

3.25.

Tetőfödém tartószerkezetei ...................................................................... 16

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

4


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

3.26.

Tetőfödém térelhatároló szerkezete ......................................................... 16

3.27.

Tetőszerkezet ........................................................................................... 16

3.28.

Tetőtűzterjedés elleni gát és osztósáv ..................................................... 16

3.29.

Tűzgátló alapszerkezet ............................................................................ 16

3.30.

Tűzgátló építményszerkezet .................................................................... 17

3.31.

Tűzgátló fal............................................................................................... 17

3.32.

Tűzgátló födém ........................................................................................ 17

3.33.

Tűzvédelmi osztály ................................................................................... 17

3.34.

Vakolt hőszigetelő rendszer ..................................................................... 17

3.35.

Válaszfal................................................................................................... 17

3.36.

Vázkitöltő fal ............................................................................................. 18

4. FOGALOMMAGYARÁZATOK - az irányelv értelmezését segítő fogalmak .. 18 4.1.

alátéthéjezat ................................................................................................ 18

4.2.

lábazat ......................................................................................................... 18

4.3.

Függesztett homlokzati fal .......................................................................... 18

5. KÖVETELMÉNYEK HŐSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEKNÉL ................ 19 5.1.

Tetőtér-beépítések ...................................................................................... 21

5.2.

Padlásfödémek ............................................................................................ 22

5.3.

Lapostetők ................................................................................................... 24

5.4.

Alulról hűlő födémek .................................................................................... 25

5.5.

Talajon fekvő padlók.................................................................................... 27

5.6.

Külső falak ................................................................................................... 28

5.7.

Lábazatok .................................................................................................... 30

5.8.

Pincefalak .................................................................................................... 30

6. KÖVETELMÉNYEK HANGSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEKNÉL ........... 30 6.1.

Emeletközi födémek úsztatott padlószerkezetei .......................................... 30

6.2.

Szerelt válaszfalak hangszigetelése ............................................................ 31

7. MELLÉKLETEK.................................................................................................. 33 1. sz. melléklet................................................................................................... 34 2. sz. melléklet................................................................................................... 35 3. sz. melléklet................................................................................................... 37 4. sz. melléklet................................................................................................... 38 5. sz. melléklet................................................................................................... 46

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

5


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

6


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Az irányelv az MSZ EN 13162 szabvány szerint gyártott ásványgyapot hőszigetelések alkalmazására vonatkozik. Az irányelv alkalmazása önkéntes, a gyári készítésű ásványgyapot hőszigetelő termékek építőipari alkalmazását segíti elő. Az épületgépészeti, tűzvédelmi és ipari hőszigetelő anyagok alkalmazásának, valamint

az

építési

helyszínen

előállított

hőszigetelő

termékek

felhasználásának szabályait az irányelv nem tartalmazza. Az irányelvben megnevezett termékek alkalmazásának általános szabályai, illetve a műszaki ismeretek mai állását meghaladó, újszerű alkalmazások sem tárgyai az irányelvnek.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2.1.

Jellemző szerkezetek fogófák feletti búvótér a tetőtérbeépítések felső vízszintes szakasza a fogófák feletti búvótér, tűzvédelmi követelmények esetén padlásfödémnek minősül ferde fa tetőszerkezet a szarufák közötti tér, amelyet hagyományosan a tetőterek határoló szerkezeteinek hőszigetelésére használják tetőszerkezet: az épület legfelső szintjét felülről határoló szerkezet, amely fedélszerkezetből és tetőfedésből áll,[6] koporsófödém tetőtérbeépítést határoló tetőfödém: az épület legfelső szintjét felülről határoló födém[5]

térdfal

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

a homlokzati fal folytatása az épület zárófödémének felső síkja fölött, amely a tetőszerkezetet vagy tetőfödémet támasztja alá térdfal előtti búvótér tetőfödémtől vagy tetőfödém térelhatároló szerkezetétől, a tetőtér felől elhatárolt terület padlásfödém az épület legfelső építményszintje feletti födémszerkezet, beépítés nélküli tetőtér

estén,

emeletközi

födém:

építményszintek

közötti,

valamint

építményszint és padlástér közötti vízszintes teherhordó, térelhatároló szerkezet, beleértve a tetőtér alatti födémet is, [5] nem járható szigetelésű padlásfödém beépítés, használat nélküli tetőtér esetén, a padlásfödémen való közlekedési igény nélkül járható szigetelésű padlásfödém beépítés, használat nélküli tetőtér esetén a padlásfödémen való közlekedési igénnyel, pl karbantartási céllal kéthéjú (hideg) lapostető Kettős teherviselő rétegű lefedő szerkezet, amelyben az

alsó hőszigetelt

teherviselő réteg felett átszellőztetett légréteg, ill. légtér helyezkedik el, a felsõ hőszigeteletlen — lehetőleg kis hőcsillapítású teherviselő réteg pedig csupán a csapadékvíz elleni szigetelés aljzatául szolgál.[9] egyhéjú (meleg) lapostető A tető teherviselő rétegével egybeépített rétegekből álló hőszigetelt lefedő szerkezet, amelyben a teherviselő rétegen kívüli rétegek rendeltetését és számát, a rétegek anyagát, minőségét és beépítési sorrendjét a külső és belső figyelembe vételével állapítják meg.[9] egyenes rétegrendű lapostető KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

8


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Olyan egyhéjú melegtető, amelyben a vízszigetelő réteg a hőszigetelés fölé kerül, amely a tetőfödémen helyzkedik el, tehát a hőszigetelés a csapadékvíz hatásától védett helyzetben van. fordított rétegrendű lapostető olyan egyhéjú melegtetõ , amelyben a hőszigetelés a vízszigetelő réteg fölé kerül, tehát a csapadékvíz a hőszigetelést átjárva jut a vízszigetelésre. nemjárható lapostető járható funkcióval nem rendelkező lapostető terasztető járható funkcióval rendelkező lapostető extenzív zöldtető Födémen épített, 8-20 cm termőréteggel borított, tág tűrésű növényfajokkal, szárazságtűrő növényekkel beültetett vagy vegetációs paplannal kialakított egyszintes (gyepszint) zöldfelület, amely megfelelő vízelvezetéssel rendelkezik, alapvetően alacsony fenntartási igényű és önfenntartó fejlődésre képes. Az extenzív zöldtetővel olyan természet közeli vegetáció kialakítása lehetséges, mely kevés gondozást igényel és nem jelent nagy terhelést a tető számára. egyhéjú, egyenes rétegrendú nemjárható lapostető A tető teherviselő rétegével egybeépített rétegekből álló hőszigetelt lefedõ szerkezet, amelyben a teherviselő rétegen kívüli rétegek rendeltetését és számát, a rétegek anyagát, minőségét és beépítési sorrendjét a külső és belső figyelembevételével állapítják meg.[9] alulról hűlő födém garázs-, pince- és árkádfödém melyeken, mint minden külső térelhatároló épületszerkezet esetén a hőszigetelést a külső oldalon, azaz alul kell beépíteni. talajon fekvő padló talajjal érintkező aljzatszerkezet KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

9


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

hőszigetelés homlokzatburkolattal külső térelhatároló falszerkezetek külső felületén alkalmazott nem vakolathordó homlokzati hőszigetelés burkolattal védett kialakítással például szerelt, átszellőztetett, előtétfalas műszaki megoldások vakolathordó homlokzati hőszigetelés ETAG 004 Bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott szigetelés belső oldali hőszigetelés külső térelhatároló szerkezetek (jellemzően falszerkezetek) belső felületén alkalmazott hőszigetelési megoldás

pincefal pinceszint

fal

szerkezete,

pinceszint:

olyan

építményszint,

amelynek

padlószintje több mint 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá [6] emeletközi födémek úsztatott padlószerkezetei építményszintek közötti vízszintes teherhordó, térelhatároló szerkezeten elhelyezkedő szerelt válaszfalak hangszigetelése szerelt szerkezetű, helyiséget lehatároló, födémtől födémig tartó nem teherhordó falszerkezet

2.2.

A szerkezeteket érő hatások Építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények: Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

10


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

b) a tűzbiztonság, c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, d) a biztonságos használat és akadálymentesség, e) a zaj és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékosság és hővédelem, g) az élet- és vagyonvédelem, valamint h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. [6] Épületszerkezeteket érő hatások -

Mechanikai hatások, sérülések - földrengés

-

Hőhatás

-

Napsugárzás

-

Csapadék

-

Szélhatás

-

Nedvesség – pára

-

Szennyező hatások

-

Akusztikai – rezgés

A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét a) az építési termék építményben való felhasználásának módja, b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások, c) az építményt érő várható hatások, és d)

a

jogszabályokban

az

építési

termékre,

valamint

a

tervezett

épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok figyelembevételével határozza meg.[7]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

11


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

3.

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

FOGALOMMAGYARÁZATOK - jogszabályok fogalmai Az irányelvben található épületszerkezetek meghatározása tekintetében elsődlegesen

a

vonatkozó

hazai

építésügyi

szerkezet,

amelyet

jogszabályok

fogalommeghatározásai az irányadóak

3.1.

Álmennyezet Nem

teherhordó,

térelhatároló

födémre

vagy

fedélszerkezetre rögzítenek. [6]

3.2.

Árkád Az építmény földszintjének a szabad tér felé jellemzően csak tartószerkezetével határolt és hosszoldalán nyitott, közterületi kapcsolat esetén többnyire közhasználat céljára szolgáló területe. [6]

3.3.

Függönyfal Az építmény tartószerkezetihez rögzített, azok előtt folytonosan kialakított önhordó térelhatároló falszerkezet. [6]

3.4.

Homlokzat Az építménynek a nézőpont felé eső legkülső pontjára illesztett függőleges felületre vetített, a terepcsatlakozása feletti része. [6]

3.5.

Légakna Közel

azonos

légszennyezettségű

helyiségek

közvetlen

természetes

szellőzésére szolgáló, határfalakkal határolt, vagy a szomszédos építési telek beépítéséig a telekhatárhoz csatlakozó oldalán nyitott tér. [6]

3.6.

Loggia

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

12


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Az épület homlokzati síkján belül lévő, három oldalról falakkal, alulról és felülről födémekkel határolt, helyiséghez közvetlenül csatlakozó külső tartózkodó tér. [6]

3.7.

Magastető Olyan tető, amelynek lejtése a 10%-ot meghaladja. [6]

3.8.

Tetőtér Az épület legfelső építményszintje feletti födémszerkezet felső síkja és a magastető szerkezetének alsó síkja közötti - minden irányból épületszerkezettel körülzárt

-

tér.

A

beépítés

nélküli

tetőtér

(padlás)

nem

minősül

építményszintnek. [6]

3.9.

Álmennyezet Nem teherhordó, vízszintes térelzáró szerkezet, amelyet födémre, tető- vagy tetőtér alatti födémre, fedélszerkezetekre erősítenek alkalmas függesztő szerkezet segítségével esztétikai, akusztikai, hőszigetelési, és tűzvédelmi igények kielégítése érdekében; emberi tartózkodásra alkalmas teret csak az alsó felületével határol: az általa kettéosztott légtér mindkét része ugyanabba a működésbeli egységbe vagy tűzszakaszba tartozik. [5]

3.10. Álpadló A teherhordó födémre támaszkodó, önálló tűzállósági határértékkel rendelkező vízszintes térelhatároló szerkezet, amely épületgépészeti és elektromos installáció fogadására szolgálhat: a) emelt vagy kettős padló: gyárilag készült padlórendszer, amely magában foglalja a padlólapot, a födémen levő teherhordó alátámasztást, valamint tartógerendát vagy más összetevőt, amelyek az épületbe szerelhető, megfelelő teherhordó szerkezetet biztosítanak, b) üreges padló: teherhordó réteg, amely egy speciális alsó szerkezettel - amely tartalmazhat tartólábakat - van alátámasztva azzal a céllal, hogy egy teret hozzon létre a teherhordó réteg és a födémszerkezet között pl. a távközlési, KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

13


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

áramellátási, fűtési vagy szellőzővezetékek számára, kijáraton vagy kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére. [5] 3.11. Családi ház Egy vagy két lakást és a lakáshoz tartozó gépkocsitárolót, egyéb helyiséget tartalmazó lakóépület. [5] 3.12. Előtétfal (függőleges membrán) Önhordó, függőleges térelhatároló szerkezet, amely egyéb szerkezetektől függetlenül, önálló tűzállósági határértékkel rendelkezik. [5] 3.13. Elsődleges építményszerkezetek Azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület egészének vagy egyes szintjeinek állékonyságát tűz esetén biztosítják, valamint a tűzterjedést gátló szerkezetek. [5] 3.14. Emeletközi födém Építményszintek közötti, valamint építményszint és padlástér közötti vízszintes teherhordó, térelhatároló szerkezet, beleértve a tetőtér alatti födémet is. [5] 3.15. Építőanyag Építési

tevékenységhez

használt,

építési

termék,

építményszerkezet

alkotóelemét képező anyag. [5]

3.16. Fedélszerkezet A tetőszerkezet teherhordó része, amely tartja és amelyhez rögzítik a tetőfedést. [5]

3.17. Függönyfal

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

14


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Olyan nem teherhordó, térelhatároló falszerkezet, amelyet az épület teherhordó szerkezeteire, általában födémeire rögzítenek és azok síkja előtt helyezkedik el. [5] 3.18. Homlokzati tűzterjedési határérték A vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő. [5] 3.19. Menekülési útvonal A menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában - tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon - biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig. [5] 3.20. Nem éghető anyag Szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete

a

vonatkozó

műszaki

eljárásban

a

meghatározási

hőmérséklethatárig nem állapítható meg, valamint az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag. [5] 3.21. Nem teherhordó födém (vízszintes önhordó membrán) Olyan önhordó vízszintes térelhatároló építményszerkezet, amely egyéb szerkezetektől függetlenül, önálló tűzállósági határértékkel rendelkezik. [5] 3.22. Szintosztó födém A helyiség légterének részleges - a helyiség legalsó szint alapterületének legfeljebb 25%-án és csak vízszintes szerkezettel történő - megosztásával és a mennyezet alatti kiszellőztetésével kialakított belső szint, amelyen helyiség és 1 méternél magasabb tömör korlát vagy fal nem létesül. [5]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

15


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

3.23. Tetőfedés A tetőszerkezet külső térrel határos, csapadékzáró része. [5]

3.24. Tetőfödém Az épület legfelső szintjét felülről határoló födém. [5] 3.25. Tetőfödém tartószerkezetei A tetőfödém mindazon szerkezeti részei, amelyek tönkremenetele általános vagy nagy területre kiterjedő épületomlást vagy a tetőfödém jelentős szakaszának beomlását idézik elő, valamint a nagytömegű - általában nem könnyűszerkezetes - teherhordó térlefedő szerkezetek, melyek omlása egyéb szerkezeti károkat, az alattuk lévő födémek átszakítását okozhatja; az állandó terhelésbe valamennyi tetőréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni. [5] 3.26. Tetőfödém térelhatároló szerkezete A tetőfödém tartószerkezeteire támaszkodó könnyűszerkezetes, réteges felépítésű, legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű szerkezetek (önhordó) rétegei; az állandó terhelésbe valamennyi tetőréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni. [5]

3.27. Tetőszerkezet Az épület legfelső szintjét felülről határoló szerkezet, amely fedélszerkezetből és tetőfedésből áll. [5] 3.28. Tetőtűzterjedés elleni gát és osztósáv Hő és csapadékvíz elleni éghető anyagú tetőszigetelés mezőit megszakító gát és osztósáv, amely megakadályozza a tetőtűz terjedését. [5] 3.29. Tűzgátló alapszerkezet KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

16


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

A tűzfal, a tűzgátló fal, a tűzgátló válaszfal és a tűzgátló födém gyűjtőfogalma. [5] 3.30. Tűzgátló építményszerkezet Tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott építményszerkezet, amely a tűz átterjedését az általa elválasztott térrészek között meghatározott ideig meggátolja; a tűzgátló építményszerkezetek körébe tartoznak a tűzgátló alapszerkezetek, a tűzgátló lezárások és a tűzterjedés elleni gátak. [5] 3.31. Tűzgátló fal Falszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok, önálló rendeltetési egységek vagy helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja. [5] 3.32. Tűzgátló födém Födémszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok vagy helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja. [5] 3.33. Tűzvédelmi osztály Az építőanyagok és építményszerkezetek tűzzel szembeni viselkedésére jellemző kategória, amit a vonatkozó műszaki követelmények szerinti vizsgálat alapján állapítanak meg. [5] 3.34. Vakolt hőszigetelő rendszer Külső térelhatároló falon rögzített, hőszigetelő maggal rendelkező, a külső tér felől időjárásálló, mechanikai hatások ellen védő bevonattal vagy burkolattal ellátott többrétegű összetett rendszer, elemkészlet. [5]

3.35. Válaszfal A helyiséget lehatároló, födémtől födémig tartó nem teherhordó falszerkezet. [5]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

17


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

3.36. Vázkitöltő fal Olyan nem teherhordó falszerkezet, amelynek merevségét, rögzítését vázszerkezet biztosítja, [5]

4.

FOGALOMMAGYARÁZATOK - az irányelv értelmezését segítő fogalmak

4.1.

alátéthéjezat tetőfedés alá, a vízzáróság fokozására, kiegészítő intézkedésként beépített réteg tűzvédelmi osztálya min. E [8]

4.2.

lábazat Az épület homlokzatának a terep- vagy járda-csatlakozásnál, valamint az emeleti erkélyeknél, teraszoknál, illetve eltérő magasságú épületrészek között (a magasabbik épületrészen) kialakuló, a csatlakozó terepszint, vagy burkolt sík vonalától felfelé mért legfeljebb 30 cm magasságú, az alulról érkező nedvesedésnek (pl. felfröccsenő, vagy aláfolyó esővíznek, vagy olvadó hólének) kitett felület-sávja.

4.3.

Függesztett homlokzati fal az építmény teherhordó szerkezetei előtt folytonosan kialakított, ahhoz rögzített önhordó térelhatároló falszerkezet, amely a teherhordás kivételével a falszerkezetek valamennyi előírt

teljesítményjellemzőjével

rendelkezik és átlátszó részeket is tartalmaz. [10]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

18


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

KÖVETELMÉNYEK HŐSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEKNÉL Az egyes épületszerkezetekben felhasznált szálas hőszigetelőanyagokkat lényeges teljesítményjellemzőit az 1. táblázat foglalja össze.

Hővezetési tényező Hosszúság, szélesség (tűrések)

λ lambda -

Vastagság, tűrési osztályok

T1-T5

Testsűrűség

ρ

Derékszögűség

-

Síklapúság

-

Méretállandóság 23C-on, 90% páratartalommal Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság

-

Tűzzel szemben mutatott ellenállás

Tűzvédelmi osztály

Méretállandóság 70C-on, pára nélkül (DS(T+) Méretállandóság 70C-on, 90% páratartalommal (DS(TH)

DS(T+)

Nyomófeszültség / nyomószilárdság

DS(TH) Cs(10), CS(Y) vagy Cs(10\Y)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

válaszfalak

lépéshangszigetelés

belső oldali hőszigetelés

átszellőztetett homlokzatburkolat vakolathordó hmlokzati hőszigetelő rendszeben

talajon fekvő padló

alulról hülő födém

extenzív zöldtető

egyenes rétegrendű lapos tető

egyhéjú (meleg) tető

kéthéjú (hideg) tető

járható padlásfödém

nem járható padlásfödém

térdfal előtti búvótés

térdfal

ferde koporsófödém

JEL

ferde fa tetőszerkezet

Teljesítmény jellemző

fogófák feletti búvótér

1. táblázat: különböző épületszerkezetekben felhasznált szálas hőszigetelőanyagok lényeges teljesítményjellemzői


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Lapsíkra merőleges szakítószilárdság Pontszerű terhelhetőség Kúszás nyomás hatására Rövid ideig tartó vízfelvétel Hosszú ideig tartó vízfelvétel Páraáteresztés Dinamikai merevség Összenyomhatóság (CP), dl-db vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés Áramlási ellenállás Veszélyes anyagok kibocsátása Folyamatosan izzó égés

válaszfalak

lépéshangszigetelés

belső oldali hőszigetelés

vakolathordó hmlokzati hőszigetelő rendszeben

átszellőztetett homlokzatburkolat

talajon fekvő padló

alulról hülő födém

extenzív zöldtető

egyenes rétegrendű lapos tető

egyhéjú (meleg) tető

kéthéjú (hideg) tető

járható padlásfödém

térdfal előtti búvótés

térdfal

ferde koporsófödém

ferde fa tetőszerkezet

JEL

fogófák feletti búvótér

Teljesítmény jellemző

nem járható padlásfödém

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Fp WS WL(P) MU1 SD CP AP, AW AF RAL, EUCEB -

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

20


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.1.

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Tetőtér-beépítések Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém térelhatároló szerkezetének tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni

Akusztikai

MSZ 15601-1 szerint

Hőszigetelés rögzítése

gyártói előírás szerint szükséges vagy sem

2. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

kg/m3

Tűzvédelmi

-

-

min. a tetőfödém térelhatároló szerkezetének igazolására (pl, tűzállóság) szolgáló minősítésben szereplő EN 13501-1 A1-A2

λD

W•m-1•K-1

EN 12667,

osztály Deklarált hővezetési

lásd Megjegyzés

EN 12939

tényező Páradiffúziós

μ

-

EN 13162

1

Vastagsági

T1-

% vagy mm

EN 823

T3

tűrés

T5

A számszerűen

–3 % or –3 mma +10 % or

nagyobb (a), ill.

+10 mmb

ellenállási tényező

kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Tulajdonság

Jel

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Mértékegység

Lapsíkkal

Vonatkozó szabvány

Követelmény

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

párhuzamos

-

-

szakítószilárdság Áramlási ellenállás Vízfelvétel rövid

AF

ideig tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

Megjegyzés: A szarufák közötti hőszigetelés céljára nem javasolhatók a D > 0,039 W/mK ásványgyapot termékek, mert túlzottan laza szerkezetükből adódóan nem tekinthetők önhordónak, nem feszülnek be kellő mértékben a szarufák közé, így idővel már a saját csekély súlyuk hatására is lassan elmozdulnak lefelé. Ennek következtében a szarufák felső szakasza hőszigeteletlenné válik. A lefelé mozdulás folyamatát gyorsítja, ha az épület környezetében jelentős a közúti forgalomból adódó rezgés, illetve ha az épület tetőszerkezete gyakori és változó szélhatásnak van kitéve.

5.2.

Padlásfödémek Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém térelhatároló szerkezetének tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni

Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

rögzítést nem igényel

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

22


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

3. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

járható és nem

kg/m3

járható padlásnál eltérő Nyomószilárdság

kPa

MSZ EN 14303

igénybevételtől függő

-

-

EN 13501-1

A1

λD

W•m-1•K-1

EN 12667, EN 12939 lásd Megjegyzés

μ

-

EN 13162

1

% vagy mm

EN 823

T3

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

Cs(10), CS(Y) vagy Cs(10\Y)

Tűzvédelmi osztály Deklarált hővezetési tényező Páradiffúziós ellenállási tényező Vastagsági tűrés

A számszerűen T1-T5

nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

Lapsíkkal párhuzamos

-

-

szakítószilárdság Áramlási

AF

ellenállás Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

23


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.3.

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Lapostetők Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém

térelhatároló

szerkezetének

tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

Az alkalmazott műszaki megoldástól, a csapadékvízszigetelés anyagától, valamint az épület adottságaitól (pl. épület magasság miatti szélszívás) függ, méretezésse és, ÉMSZ irányelv valamint a gyártő előírások együttes alkalmazásával határozandó meg

4. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Jel

Mértékegység

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

kg/m3

Nyomószilárdság

CS(10)n

kPa

EN 826

a termék testsűrűségének ismerete, a szerkezet statikai és tűzállósági teljesítményének méretezéséhez szükséges 20

Pontszerű terhelés (5 mm

PL(5)n

N

EN 12 430

300

Tűzvédelmi osztály

-

-

EN 13501-1

A1

Deklarált hővezetési

λD

W•m-1•K-1

EN 12667, EN

lásd Megjegyzés

összenyomódásnál)

tényező Páradiffúziós ellenállási

12939 μ

-

EN 13162

1

tényező

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

24


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Tulajdonság

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Vastagsági tűrés

% vagy mm

EN 823

T3

EN 1607

7,5

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

A számszerűen T1-T5

nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

Felületre merőleges

TR

kPa

irányú húzószilárdság Lapsíkkal párhuzamos

-

szakítószilárdság Áramlási ellenállás Vízfelvétel rövid ideig

AF

-

tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

5.4.

Alulról hűlő födémek Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém térelhatároló szerkezetének tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni

Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

Az alkalmazott szigetelési módtól (vakolathordó vagy nem) valamint a figadószerkezet anyagától függ, dűbelezéssel vagy dűbelezéssel és ragasztással, a gyártók alkalmazástechnikai útmutatója szerint

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

25


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

5. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

kg/m3

amennyiben rendszerminősítés meghatározza

Nyomószilárdság

CS(10)n

kPa

EN 826

20 vakolathordó kialakításnál

Felületre

TR

kPa

EN 1607

7,5

merőleges irányú

vakolathordó

húzószilárdság

kialakításnál

Deklarált

λD

W•m-1•K-1

EN 12667,

hővezetési

lásd Megjegyzés

EN 12939

tényező Páradiffúziós

μ

-

EN 13162

1

% vagy mm

EN 823

T3

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

ellenállási tényező Vastagsági tűrés

A számszerűen T1-T5

nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

Lapsíkkal párhuzamos

-

-

szakítószilárdság Áramlási ellenállás Vízfelvétel rövid

AF

ideig tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

26


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.5.

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Talajon fekvő padlók Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém térelhatároló szerkezetének tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni

Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

Rögzítést nem igényel

6. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

kg/m3

Nyomószilárdság

CS(10)n

kPa

EN 826

20

Tűzvédelmi osztály

-

-

EN 13501-1

A1

Deklarált hővezetési

λD

W•m-1•K-1

EN 12667,

lásd

EN 12939

Megjegyzés

-

EN 13162

1

% vagy mm

EN 823

T3

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

tényező Páradiffúziós ellenállási

μ

tényező Vastagsági tűrés

A számszerűen T1-T5

nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

Lapsíkkal párhuzamos

-

szakítószilárdság Áramlási ellenállás Vízfelvétel rövid ideig

AF

-

tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

27


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Megjegyzés: A talajon fekvő padlókat a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint az 1,50 m kerületi szegélysávban kell hőszigetelni. Az 1,50 m kerületi szegélysáv magában foglalja a lábazati hőszigetelés magasságát is. A lábazatszigetelés leírását a homlokzatokról szóló fejezet tartalmazza. A kerületi szegélysávon belüli padlófelület lehűlését a talaj hőtároló képessége jelentősen csökkenti, így a kerületi szegélysávon belül nem szükséges a padlók hőszigetelése. Ez különösen nagy alapterületű csarnokoknál, ipari épületeknél érvényesül kedvezően. A hőszigetelő anyag beépítése a kerületi szegélysávon belül megtakarítható. Családi házaknál, kisebb alapterületű épületeknél, bonyolult alaprajzi kialakítás esetén azonban célszerű lehet a teljes padlószerkezet hőszigetelése. Padlófűtés esetén, továbbá hűtőházak, hűtőkamrák padlójánál az alapterülettől függetlenül a teljes padlófelület hőszigetelésére szükség van. A talajon fekvő padlókhoz a hőszigetelő anyag választását a padló terhelése és a padló feletti tér funkciója határozza meg. A hűtőkamrák, hűtőházak padlószigetelése esetén az extrudált polisztirolhab padló-hőszigetelés alá azonban méretezett, jelentős páradiffúziós ellenállású talajnedvesség elleni szigetelés beépítésére van szükség, hiszen a páradiffúzió kívülről-befelé, azaz alulról felfelé irányul.

5.6.

Külső falak Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

28


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém térelhatároló szerkezetének tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni

Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

Az alkalmazott szigetelési módtól (vakolathordó vagy nem pl átszellőztetett) , az épület kialakításától (pl. szélszívás) valamint a fogadószerkezet anyagától függ, dűbelezéssel vagy dűbelezéssel és ragasztással, a gyártók alkalmazástechnikai útmutatója szerint

7. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

kg/m3

a rendszerminősítésekben feltüntetett elvárásoknak megfelelő

Nyomószilárdság

CS(10)n

kPa

EN 826

20 vakolathordó kialakításnál

Felületre merőleges

TR

kPa

EN 1607

7,5

irányú

vakolathordó

húzószilárdság

kialakításnál

Tűzvédelmi osztály

-

-

EN 13501-1 A1

Deklarált hővezetési

λD

W•m-1•K-1

EN 12667,

tényező Páradiffúziós

lásd Megjegyzés

EN 12939 μ

-

EN 13162

1

% vagy mm

EN 823

T3

ellenállási tényező Vastagsági tűrés T1-T5

A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

29


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

eredményező a mértékadó.

Tulajdonság

Jel

Lapsíkkal párhuzamos

Vízfelvétel rövid ideig tartó

Vonatkozó

egység

szabvány

Követelmény

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

-

-

AF

szakítószilárdság Áramlási ellenállás

Mérték-

vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

5.7.

Lábazatok A homlokzatok hőszigetelésével egy időben a lábazatokat is hőszigetelni kell. A lábazati hőszigeteléssel meg kell védeni a lábazat legalább 30 cm magas vízszigetelését is. A lábazati hőszigetelés az építés ideje alatt, ha időszakosan is, de ki van téve a csapóesőnek, felcsapódó víznek, a hónak, ezért extrudált polisztirolhab vízálló, fagyálló hőszigetelést célszerű alkalmazni.

5.8.

Pincefalak A mértékadó talajvízszint felett épülő pincéket talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni.

6.

KÖVETELMÉNYEK HANGSZIGETELT ÉPÜLETSZERKEZETEKNÉL

6.1.

Emeletközi födémek úsztatott padlószerkezetei Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

30


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Tűzvédelemi

tetőfödém

térelhatároló

szerkezetének

tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

rögzítést nem igényel

8. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

kg/m3

Tűzvédelmi osztály

-

-

EN 13501-1

Deklarált hővezetési

λD

W•m-1•K-1

EN 12667, EN lásd

tényező Páradiffúziós ellenállási

A1

12939

Megjegyzés

-

EN 13162

1

% vagy mm

EN 823

T3

EN 29 052-1

≥ 10

EN 12 431

≤5

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

μ

tényező Vastagsági tűrés

A számszerűen T1-T5

nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

Dinamikai merevség

SD

MN/m3

Összenyomhatóság

CP

mm

-

-

Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság Áramlási ellenállás Vízfelvétel rövid ideig tartó

AF

vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

6.2.

Szerelt válaszfalak hangszigetelése Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmélnyek: Megfelelőség igazolásának módja 4. sz. melléklet szerint

Statikai

statikai méretezés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

31


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Energetikai

energetikai számítás

Páratechnikai

méretezés

Tűzvédelemi

tetőfödém térelhatároló szerkezetének tűzállósági teljesítmény jellemzőjét tudni kell igazolni

Akusztikai

MSZ 15601-1

Hőszigetelés rögzítése

amennyiben szükséges, gyártói útmutatók szerint

9. táblázat: Az építményszerkezettel szemben támasztott követelmények igazolásához szükséges hőszigetelésekre vonatkozó teljesítmény jellemzők Tulajdonság

Mértékegység

Jel

Vonatkozó

Követelmény

szabvány Sűrűség

ρ

rendszerminősítések,

kg/m3

akusztikai méretezések szerint Tűzvédelmi osztály

-

-

EN 13501-1

Deklarált hővezetési

λD

W•m-1•K-1

EN 12667, EN lásd Megjegyzés

tényező Páradiffúziós

A1

12939 μ

-

EN 13162

1

% vagy mm

EN 823

T3

EN1608

megfelelő

kPa s/m2

EN 29053

AF6

WS

kg•m–2

EN 1609

≤ 1,0

WL(P)

kg•m–2

EN 12087

≤ 3,0

ellenállási tényező Vastagsági tűrés

A számszerűen T1-T5

nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó.

Lapsíkkal párhuzamos

-

-

szakítószilárdság Áramlási ellenállás Vízfelvétel rövid ideig

AF

tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

32


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

7.

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Felhasznált irodalom 2. sz. melléklet: Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok, szabványok 3. sz. melléklet: Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kapcsolódó elemei 4. sz. melléklet: Hőszigeteléseket tartalmazó építményszerkezetek igazolási módozatai, lehetőségei 5. sz. melléklet: Segédletek

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

33


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

1. sz. melléklet Felhasznált irodalom

A1 Hőszigetelőanyag-gyárók egyesületének tagjai által rendelkezésre bocsájtott szakmai anyagok és alkalmazástechnikai útmutatók [1]

ÉPÍTÉSZETI HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSEK ISOVERALKALMAZÉSTECHNIKA

[2]

LESTYÁN MÁRIA SZAKMAI CIKKEI

Hazai szakirodalom [3]

MSZ 4890/4-1998 KŐZETGYAPOT TERMÉKEK

[4]

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI

[5]

54/2014. (XII. 5.) BM rendeletaz Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

[6]

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrőlű

[7]

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

[8]

ÉMSZ irányelv Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelve

[9]

Dr. Koppá ny Attila Épületszerkezetek Lapostetők, tetőszigetelések

[10]

Tűzterjedés elleni védelem című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

34


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

2. sz. melléklet Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok, szabványok

1997. évi LXXVIII. (ún. „Építési”) törvény,

253/1997 (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK többször módosított),

191/2009. (IX.15) Kormányrendelet (építőipari kivitelezés).

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (módosítva: 40/2012 (VIII. 13.) BM rendelettel).

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (módosítva: 105/2012 (V. 30.) Kormányrendelet).

MSZ 15601:2007 számú szabvány – Épületen belüli hangszigetelési követelmények.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról.

MSZ 04.803 szabványsorozat (Építő- és szerelőipari szerkezetek).

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

MSZ EN 13162:2012+A1:2015 (Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások.).

ÉMSZ – Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (2006).

Valamennyi bevonatréteggel ellátott, többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszer (ETICS – THR) tervezésében, minősítésében, megvalósításában irányadó az ETAG 004 (External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering 27-06-2013).

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

35


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

36


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

3. sz. melléklet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kapcsolódó elemei

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

37


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

4. sz. melléklet Hőszigeteléseket tartalmazó építményszerkezetek igazolási módozatai, lehetőségei

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól értelmében: Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja. Statikai méretezés – Eurocode alapú számítás Építményszerkezet = Építési termék - Teljesítmény nyilatkozat Építményszerkezetben alkalmazott hőszigetelés – Teljesítmény nyilatkozat Tűzvédelmi jellemző: Építményszerkezet tűzvédelmi osztálya – MSZ EN 13501-1 lapja szerinti vizsgálattal, vagy OTSZ szerint. Tűzállósági teljesítmény, - R érték – Eurocode alapú számítás, EI – érték akkreditált vizsgló laboratóriumi jelentés Energetika – 7/2006 TNM rendelet alapú méretezés Páratechnika – méretezés Annak eldöntéséhez, hogy a hőszigetelés tűzvédelmi szempontból megfelelőek e az adott épületben, szerkezetben való alkalmazáshoz az alábbiakat kell ismernünk. -

Kockázati osztály besorolás

-

Szintszám

-

Rendeltetés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

38


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

-

Szomszédos tűzszakaszhoz való csatlakozás módja – tűztávolság

-

Menekülési útvonalon történő alkalmazás

-

Épületszerkezet típusa

-

Épületszerkezet minősítése

-

TvMI Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben foglalt megoldások

Amennyiben egy épületszerkezet, pl. tetőfödém térelhatároló szerkezete (magastetőnél,

trapézlemezes

födémnél),

gipszkarton

válaszfal,

kötött

rétegrendben került minősítésre akkor kizárólag olyan hő és hangszigetelés építhető be, amelynek teljesítmény jellemzői megegyeznek a minősítésben szereplő anyag jellemzőkkel. Hiába lehet az OTSZ szerint „gyengébb” tűzvédelmi jellemzővel rendelkező terméket beépíteni, ha arra nincs minősítés nem lehet betervezni, beépíteni. Tehát irányadó a jogszabályi előírásunkon túl elsődlegesen az, hogy mit tartalmaznak a minősítések, mire van papír. Hő- és hangszigetelésekre vonatkozó előírások az OTSZ-ben az alábbi területeken találhatóak. -

Álmennyezeteknél

-

Tűzterjedés elleni gát kialakításánál (homlokzaton, tetőn)

-

Tűzterjedés ellen védett tető és homlokzat kialakítás esetén

-

Tűzfalakon

-

Külső térelhatároló falszerkezeteken és falszerkezetekben

-

Loggiák környezetében

-

Épületek előrenyúló épületrészeit alulról határoló födém alsó felületén, valamint a visszaugró épületrészei feletti, épületen kívüli teret felülről határoló födém alsó felületén

-

Épületek nyitott áthajtóinak és átjáróinak fal- és mennyezeti felületein, ha ezek az egyedüli menekülési útvonalat és a tűzoltóság számára az egyetlen megközelítési lehetőséget jelentik

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

39


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

-

Légaknáknál

-

Gépészeti vezetékeken

-

Tetőtér beépítéseknél

-

Tetőfödém térelhatároló szerkezetén

-

Szállásrendeltetésű épület, épületrész tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeinél

-

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiségeknél

-

Az iroda és igazgatási rendeltetésű épület, épületrész tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeinél

-

A helyhez kötött betegek huzamos tartózkodására, valamint tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeknél

-

Szociális, művelődési, kulturális, hitéleti, kereskedelmi, vendéglátás, valamint válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás rendeltetés tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeknél

-

Sportrendeltetésű helyiség esetén a nézőtérnél

-

Gépjárműtároló helyiségében

-

Ipari rendeltetésű épület esetén a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására és forgalmazására szolgáló alaprendeltetésű helyiségnél, tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeinél

-

Kiürítési, menekülési útvonalakon

-

Átmeneti védett terek esetében

-

Ponyvaszerkezetű épületeknél

-

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

40


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

-

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Tűzgátló válaszfalakban (normál válaszfal tűzvédelmi teljesítménnyel)

Az előírás hő- ős hangszigetelések kapcsán vonatkozhat a konkrét építési termék tűzvédelmi osztályára ami A1-E kategóriáig terjedhet, homlokzati tűzterjedési határértékre, amely lehet 15, 30, 45 perc illetve a hőszigetelést tartalmazó szerkezetre, amelynél a tűzvédelmi osztályon kívül tűzállósági követelmény is van, pl. tetőfödém térelhatároló szerkezeténél, A2 REI 30. Az eltérő követelményeknek való megfelelést természetesen eltérő módon lehet igazolni. A hő- és hangszigetelések jellemzően harmonizált szabvány, vagy ETA alapján kerülnek gyártásra, ezért a CPR rendelet értelmében CE jelel, magyar nyelvű teljesítmény nyilatkozattal kell fogalomba hozni. A teljesítmény nyilatkozatnak tartalmaznia kell a termék tűzvédelmi osztályát is. A minősítések néha lehetnek megtévesztőek is. Pl. cellulóz szigetelésnél a tűvédelmi osztály E, de beépített rétegrendben vizsgálva B, s2, do. Nem mindegy melyiket veszem figyelembe! Elterjedőben vannak továbbá a fújható hab szigetelések, amelyek sokszor nem rendelkeznek hazai betervezéshez, beépítéshez megfelelő minősítésekkel. A tűzvédelmi osztálynak az MSZ EN 13501-1 harmonizált szabvány alapján kell vizsgáltnak lenni, DIN és egyéb más külföldi szabvány szerinti vizsgálat nem megfelelő. Hiába rendelkeznek ezek a termékek

külföldön

engedélyekkel,

Magyarországon

nem

tervezhetők,

építhetők be. Tehát a tűzvédelmi osztályát a hőszigetelésnek magyar nyelvű teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, MSZ EN 1350-1 lapja szerint vizsgáltan. Amikor

külső

térelhatároló

szerkezettel

kapcsolatban

van

homlokzati

tűzterjedés határérték követelmény igazolási kötelezettség, az már jóval bonyolultabb kérdés. Az igazolás módja attól függ milyen építési termékről, készletről vagy szerkezetről beszélünk. Vakolathordó (ETICS) rendszernél amennyiben az A1, A2 tűzvédelmi osztályú elég a teljesítmény nyilatkozat, nem kell homlokzati tűzterjedés határérték vizsgálatot végezni, a B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező rendszerek esetében viszont kell. Ezek a rendszerek ETA alapján készülnek, tehát teljesítmény nyilatkozattal korlátlanul forgalomba hozhatóak lehetnek, viszont Magyarországon csak akkor tervezhetőek, építhetőek be, ha az ÉMI-nél megvizsgáltatták! Ezeknél a

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

41


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

rendszereknél a teljesítmény nyilatkozaton vagy külön minősítésben igazolni kell a határértéket. Más a helyzet az átszellőztetett homlokzatoknál. Minden esetben homlokzati tűzterjedés határérték vizsgálattal kell tudni igazolni a megfelelőségüket. Ezeknél a rendszereknél a hőszigetelés csak A1-A2 tűzvédelmi osztályú lehet, olyan amilyen a gyártó minősítésében szerepel. Az üveggyapot és a kőzetgyapot olvadáspontja eltérő, ezért a legtöbb minősítésben a tűzvédelmi osztály A1 mellett a ki van kötve az is, hogy kőzetgyapot szigetelés alkalmazható valamint meg van adva annak a min. testsűrűsége is. pl. 32 kg/m3, de a nyílászárók környezetében akár 90 kg/m3 is lehet az az érték. Tehát nem csak a tűzvédelmi osztály kell ellenőriznie hanem az anyag típusát (kőzetgyapot vagy üvegyapot) és testsűrűségét is. Mivel a testsűrűség nem deklarálandó érték a szabvány szerint erre a gyártók szoktak nyilatkozatot kiállítani. Amennyiben az átszellőztetett homlokzati rendszer tűzvédelmi osztályát a vizsgálatnál nem határozták meg a tervezőnek kell az OTSZ 14. §.a szerint a tűzvédelmi osztályba sorolást megtenni az egyes beépítésre kerülő szerkezeti elemek MSZ EN 13501-1 lapja szerinti besorolása alapján. Összefoglalva az igazoláshoz kellhet, NMÉ (ÉME, TMI korábban) a homlokzati tűzterjedés határérték igazoláshoz, tűzvédelmi osztály besorolás (tervező?), a hőszigetelés teljesítmény nyilatkozata, a gyártó nyilatkozata a hőszigetelés testsűrűségről, és egyes esetekben a rögzítő elemekről, dűbelekre vonatkozó teljesítmény nyilatkozatok. Egy átszellőztetett homlokzat megfelelősége csak akkor igazolt, ha ezek mindegyike feltöltésre került az elektronikus építési naplóba. A többi külső térelhatároló falszerkezet vonatkozásában (teherhordó fal, könnyűszerkezetes Építményszerkezetek

fal,

függönyfal,

tűzvédelmi

stb.)

jellemzői

iránymutatással című

TvMI

az

szolgálhat

www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otsz/epitmenyszerkezet_TvMI_20160715. pdf Válaszfalak esetében amennyiben azzal szemben tűzvédelmi követelmény van tűzgátló válaszfalnak hívjuk. Ebben az esetben a falszerkezetnek kell minősítéssel rendelkeznie. Gipszkarton válaszfalak esetében csak olyan

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

42


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

teljesítmény jellemzőjű szigetelés építhető be, ami a rendszer minősítéseiben szerepel. Igazolni kell tudni egyszer a rendszert a minősítésével a szigetelést pedig a teljesítmény nyilatkozatával! Vigyázat! Amennyiben egy meglévő szerkezet (aminek önmagában volt minősítése) később burkolatot, bevonatot teszünk és az éghető, abban az estben nem módosítja annak tűzvédelmi jellemzőjét, amennyiben az alábbiak teljesülnek. Bánjunk óvatosan a meglévő szerkezetek „öltöztetésével”! 14. §. (7)Nem befolyásolja a szerkezet tűzvédelmi osztályát a) A1 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében aa) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője legfeljebb 2 MJ/m2, ab) az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 1,4 MJ/m2, b) A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében ba) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője legfeljebb 4 MJ/m2, bb) az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 4 MJ/m2, bc) az az A1-A2 tűzvédelmi osztályú építési termékekből álló szerelt födémszerkezetben alkalmazott - legalább E tűzvédelmi osztályú - párazáró fólia, amelynek égéshője legfeljebb 10,5 MJ/m2, és a teljes födémszerkezet égéshője nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, továbbá az átvezetések, áttörések tűzgátló lezárása biztosított oly módon, hogy a párazáró fólia az átvezetéseknél nem gyulladhat meg a födémszerkezetre előírt időtartamon belül. (8) Azoknak a szerkezeteknek a besorolását, amelyeknek tűzvédelmi osztálya az (1)-(7) bekezdések alapján egyértelműen nem határozható meg, komponenseik tűztechnikai vizsgálatok során észlelt viselkedése és tűzvédelmi osztálya figyelembevételével kell elvégezni, meghatározni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

43


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

Épületszerkezetek esetében a szerkezet megfelelőségét a Tűzvédelmi Törvény szerint kell tudni igazolni. A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni: a)

Magyarországon

vagy

az

Európai

Unióban

akkreditált

vizsgáló

laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata, b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető

építési

napló

bejegyzése,

amennyiben

az

adott

összetételű

építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza, e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata.

Építményszerkezet esetén tehát már sokkal bonyolultabb a kérdés. A szerkezet tűzvédelmi osztályát vagy tartalmazza a minősítés MSZ EN 13501-1 lapja szerint (pl. szendvicspanel) vagy tervezőnek kell igazolni OTSZ 14. §. szerint. A tűzállósági teljesítményt vagy vizsgálattal, vagy pl. Eurocode alapú számítással kell igazolni fentiek szerint. Az igazolások mellet minden esetben szükség van a beépítésre kerülő egyes építési termékek teljesítmény nyilatkozatár a is!!!! Ezen felül pedig a felelős műszaki vezető kivitelezést

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

44


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

igazoló nyilatkozata is szükséges lehet, amennyiben azt a Tűzvédelmi Törvény megköveteli! Egy építési termék, szerkezet megfelelőségének az igazolás abban az esetben megfelelő, ha minden szükséges elemét az igazolásnak a munkára szerződött kivitelező feltöltötte az elektronikus építési naplóba. Egyes szerkezeteknél pl. magastető, tetőtérbeépítésnél a tetőfödém térelhatároló szerkezetén akár több kivitelező is dolgozhat, (ács, tetőfedő, szárazépítő, koporsó födém esetén kőműves) akik csak a saját vállalkozásuk szintjéig töltik fel az igazolásokat, de a műszaki ellenőrnek egységében kell tudnia ezt átlátni és a megfelelőséget értékelni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

45


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

5. sz. melléklet Segédletek 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai

Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek A SORSZÁM TERMÉKTULAJDONSÁG

B FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

1.1

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

1.2

Hosszúság, szélesség (tűrések)

1.3

Vastagság, tűrési osztályok

minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor)

1.4

Testsűrűség

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

1.5

Derékszögűség

minden felhasználási területre

1.6

Síklapúság

1.7

Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal

minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén

1.8

Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal

magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén

1.9

Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság

minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén

1.10

Tűzvédelmi osztály

minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén

1.11

Nyomófeszültség/nyomószilárdság

nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén

minden felhasználási területre

1.12

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

1.13

keresztirányú húzási igénybevétel esetén

1.14

Lapsíkra merőleges szakítószilárdság

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően

1.15

Pontszerű terhelhetőség

pontszerű nyomási igénybevétel esetén

1.16

Kúszás nyomás hatására

tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén

1.17

Rövid ideig tartó vízfelvétel

ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

46


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-24/2016_pv1.0

1.18

Hosszú ideig tartó vízfelvétel

ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet

1.19

Páraáteresztés

ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték

1.20

Dinamikai merevség

úsztatott padlóban

1.21

Összenyomhatóság (CP), d L d vastagság B

1.22

Vastagságcsökkenés tartós teher hatására

tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén

1.23

Hangelnyelés

akusztikai követelmények esetén

1.24

Áramlási ellenállás

1.25

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

1.26

Nyírószilárdság (τ)

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott

1.27

Nyírási modulus (G)

lapok esetén

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

47

Profile for ÉMI Nonprofit Kft.

Szálas hőszigetelő anyagok beépítésének tervezése és kivitelezése  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Szálas hőszigetelő anyagok beépítésének tervezése és kivitelezése  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Advertisement