Page 1

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0 ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET (MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG)

Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai

ÉMI Nonprofit Kft. 2016

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Összeállította és a tervezet előkészítéséért felelős: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. A tervezet kidolgozásban közreműködött: Maga Ágota

Az irányelv elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság: Elnök: 

az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő szakmai vezetője

Tagok: 

Magyar Építész Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Szabványügyi Testület,

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

Országos Atomenergia Hivatal,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

képviselője.

Szerkesztette: Maga Ágota

A kézirat lezárva: 2017.április Az MSZB által elfogadott Építésügyi Műszaki Irányelv (ÉpMI) elektronikus formában hozzáférhető az Építésügyi Műszaki Adattár honlapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

2


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Előszó az ÉpMI-xx-xx-xx/20xx irányelv 1. kiadásához A 2016-2018-as években a KÖFOP program keretében lehetőség nyílik jelentős számú új irányelv kidolgozására és közreadására. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek olyan területeken nyújtanak hatékony segítséget, ahol szabványok vagy jogszabályok nem adnak kellő útmutatást. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes, amennyiben azonban szerződés műszaki részében vagy MMT-ben kerül rögzítésre – kötelező érvényű lehet. Az Építésügyi Műszaki Irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által létrehozott munkacsoportok készítik. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl – a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Jelen irányelv az ipari-, kereskedelmi-, valamint garázsajtóval és kapuval szemben, beépítési

körülményektől

függően

minimálisan

elvárt

teljesítményjellemző

követelményeit / követelményértékeit határozza meg. Ezen irányelv jelentős mértékben támaszkodik az MSZ EN 13241-1:2003+A1:2011 termékszabványra, valamint az MSZ EN 12453:2001, az MSZ EN 12605:2001 és MSZ EN 12978:2003+A1:2009 számú szabványokra. Az ÉMI Nonprofit Kft. egyéb területeken is a szakmai közmegegyezést és műszaki optimumot keresve – további irányelvek megjelentetését tervezi.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

3


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Tartalomjegyzék 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

5

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

6

3. KÖVETELMÉNYEK

8

3.1. Általános követelmények

8

3.2. Teljesítőképességi jellemzők (teljesítményjellemzők)

9

3.3. A teljesítőképességi jellemzők (teljesítményjellemzők) követelményei / követelményértékei 4. MELLÉKLETEK

17 28

4.1. Felhasznált irodalom

29

4.3. Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok

31

4.2. Laboratóriumi vizsgálatok mintajegyzőkönyvei

32

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

4


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

1.

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Jelen irányelv az olyan nem tűz- és füstgátló ajtókkal, kapukkal és korlátokkal szemben minimálisan elvárt teljesítőképességi, beépítési és biztonságossági követelményeket határozza meg, amelyeket személyek számára hozzáférhető, ipari-, kereskedelmi- vagy lakóterületen építenek be, és amelyek elsősorban személyek által kísért vagy vezetett áruk és járművek biztonságos áthaladását teszik lehetővé. Ahol jelen irányelv az ajtó, szerkezet vagy kapu kifejezést használja, azt úgy kell tekinteni, hogy használható az alábbiakban, valamint az MSZ EN 124331:2003+A1:2011 szabvány szerint meghatározott valamennyi típusú és változatú ajtóra, kapura és átjáróajtóra. Az irányelv kiterjed olyan, kereskedelmi célú területeken alkalmazott legördülő lezáródó szerkezetekre, külső rácsszerkezetekre is, amelyeket főként személyek áthaladására és áruszállításra használnak. A fenti szerkezetek kézi, vagy gépi működésűek lehetnek. Jelen irányelv nem vonatkozik az alábbiakban felsorolt felhasználási területre tervezett termékekre: 

zsilipkapuk és dokk-kapuk;

felvonóajtók;

járműajtók;

páncélajtók;

főleg állattartásnál használt ajtók;

textilből készült színházi függönyök;

sorompók, vasúti sorompók;

forgóajtók;

vízszintesen mozgó, kézi működtetésű, gyalogos áthaladásra szolgáló ajtó, amelynek szárnyfelülete ˂ 6,25 m2;

vízszintesen

mozgó,

gépi

működtetésű,

elsősorban

gyalogos

áthaladásra szolgáló ajtó, amelynek szélessége ˂ 2,50 m, szárnyfelülete ˂ 6,25 m2.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

5


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

2.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1.

kapu

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Olyan nyílás zárására szolgáló szerkezet, amelyen járművek és személyek haladnak át. [6]

2.2.

kapuszárny A kapu mozgó része a nyílás zárására. [6]

2.3.

ipari kapu Olyan kapu, amelye ipari célra használt épültben, illetve az azokhoz tartozó telken építenek be. [6]

2.4.

garázskapu Gépkocsik parkolására alkalmas épületekben és telkeken beépített kapu. [6]

2.5.

átjáróajtó Gyalogosok számára átjutást biztosító ajtó a kapuszárnyban. [6]

2.6.

megvezetés Rögzített részek, amelyek a szárnyat vezetik és/vagy tartják. [6]

2.7.

szekcionált kapu (vízszintes) Több vízszintes, egymáshoz kapcsolódó elemből álló szárnyú kapu. [17]

2.8.

harmonika kapu Kapu két vagy több csuklósan csatlakoztatott szárnnyal, amelyet felül és/vagy alul megvezettek, vagy megtámasztottak. [6]

2.9.

billenő kapu Egyrészes vezetett szárny, ami működésekor billenő mozgást végez és vízszintesen a felső végállásban marad. [6]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

6


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

2.10. lengőkapu Kapu olyan szárnnyal, amely oldalsó éle mentén elfordítható és mindkét irányban nyílik. [6] 2.11. oldalra nyíló kapu Kapu olyan szárnnyal, amely oldala mentén elfordítható és csak egy irányban nyílik. [6] 2.12. tolókapu A megvezetésében vízszintesen mozgatható kapuszárny. [6] 2.13. gördülőrács Olyan kapu, amelynek szárnya egymáshoz kapcsolódó lemezekből áll. [6] 2.14. ajtó működő erő A gépi működtetésű ajtó szárnya által kifejtett erő, amikor egy személlyel és/vagy egy akadállyal érintkezésbe kerül. [17] 2.15. függőlegesen mozgó ajtó Minden olyan ajtó, amelynél a fő záródó él a mozgás ideje alatt párhuzamos marad a talajjal, vagy a padlóval. [17] 2.16. vízszintesen mozgó ajtó Minden olyan ajtó, amelynél a fő záródó él a mozgás ideje alatt merőleges marad a talajra, vagy a padlóra. 2.17. szakképzett beépítő Illetékes személy, vagy egy szervezet, akit az ajtók beépítésére - beleértve a minőségjavítást is - ajánlanak egy harmadik fél felé. [12]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

7


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

2.18. illetékes személy Megfelelően képzett személy, minősített tudással és gyakorlati tapasztalattal, valamint a szükséges tanácsokkal ellátva annak érdekében, hogy alkalmas legyen az előírt beépítés megfelelő és biztonságos elvégzésére. [12] 2.19. kézikönyv Könyv, amely egy meghatározott ajtóra vonatkozó általános adatokat tartalmazza és az ajtóra vonatkozó ellenőrzések, mérések, karbantartási és javítási munkák, vagy módosítások feljegyezhetők benne. [12] 2.20. minőségjavító szerkezeti elem Szerkezeti elem, mint pl. egy hajtómű, ellenőrző egység, biztonsági berendezés, amelyet egy már meglévő ajtóhoz szereltek a gépi működtetés kialakítása, vagy továbbfejlesztése céljából. [12]

2.21. tulajdonos Természetes, vagy jogi személy, aki az ajtó fölött rendelkezik, és felelős az ajtó használatáért és működtetéséért. [12]

3.

KÖVETELMÉNYEK

3.1.

Általános követelmények

Az

ipari-,

kereskedelmi-

valamint

garázsajtók

és

kapuk

típusának

kiválasztásakor, a szerkezetre vonatkozó követelmények meghatározásakor figyelembe kell venni a beépítés helyét és a szerkezettel szemben elvárt működtetési követelményeket. Az ajtó helyzete az épületen belül (homlokzati, vagy belsőtéri beépítés), a működési mód, a működtetési gyakoriság, az automatizálás foka, az átjáróajtóval való felszereltség, a működési biztonság, a könnyű kezelhetőség, a karbantartás mértéke és gyakorisága stb., az alkalmazandó szerkezet kiválasztásának alapvető szempontjait képezik. Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtókra és kapukra vonatkozó műszaki specifikációk tartalmazzák a teljesítőképességi követelményeket, amelyeket

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

8


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

meghatározott vizsgálati / értékelési / számítási módszerekkel

igazolni

szükséges. Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtókat és kapukat a tervezett körülmények és a várható használati feltételek közötti kielégítő és biztonságos működtetést, karbantartást, javítást és szétszerelést biztosító módon kell megtervezni, kialakítani és beépíteni.

3.2.

Teljesítőképességi jellemzők (teljesítményjellemzők) [17] Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtókra és kapukra az alábbi teljesítőképességi jellemzők (teljesítményjellemzők) értelmezhetők:

3.2.1. Kézi működtető erő Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk működtetéséhez szükséges kézi működtető erő, amelynek meghatározását az MSZ EN 12605:2001, 5.1.5. szakaszában leírt módszer szerint kell elvégezni. Ennek megfelelően meg kell határozni a szerkezet zárt, közbenő, valamint nyitott pozícióból történő elmozdításához szükséges erőt. A kézi működtető erő értékelését az MSZ EN 12604:2001, 4.4.4.1. szakasza szerint kell elvégezni. Gépi működtetésű szerkezetek esetén - a hajtómű leállása esetén - szükséges kézi működtető erőt az MSZ EN 12453:2001, 5.3.5. szakasza szerint kell értékelni.

3.2.2. Mechanikai ellenállás Az ipari-, kereskedelmi-, valamint garázsajtók és kapuk mechanikai szilárdságát az MSZ EN 12605:2001, 5.1.1. és az 5.4.1. szakaszaiban leírt vizsgálati módszerek szerint kell meghatározni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

9


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

A méréseknek igazolni kell, hogy a szerkezet a működtetést befolyásoló maradandó deformáció nélkül ellenáll a nyitási és záródási mozgásoknak. Ellenőrizni kell, hogy az elvégzett mérések és/vagy számítások biztosítják-e, hogy normál működés során ne történjen maradandó deformáció a szerkezeten, annak szerkezeti elemein, valamint a rögzítéshez használt elemeken. 3.2.2.1.Működőképesség Mérésekkel igazolni kell, hogy a szerkezet a működtetést befolyásoló maradandó deformáció nélkül ellenáll a nyitási- és záródási mozgásoknak. 3.2.2.2.A kisiklás és szétkapcsolódás elkerülésének biztosítása Ellenőrizni kell, hogy amikor a szerkezet szárnyai vagy egyéb mozgó részei mozdulatlan akadállyal kerülnek érintkezésbe, vagy a felfüggesztés elemei meghibásodnak, a szerkezet kisiklása, vagy szétkapcsolódása megelőzhetőe. 3.2.2.3.A szél hatásából szármázó, nem tervezett mozgások elkerülésének biztosítása Ellenőrizni kell, hogy a szerkezet szárnyai, amelyeket a szél megmozdíthat, vagy

előre

nem

tervezett

módon

megnyomhat,

végpozíciójukban

biztonságosak-e a nem tervezett mozgásokkal szemben. 3.2.2.4.A vízszintesen mozgó szerkezetek ellenőrizetlen mozgásai elkerülésének biztosítása Ellenőrizni kell, hogy normál használat során a szerkezet szárnyai bármely pozícióban megállíthatóak-e, ezáltal az ellenőrizetlen, veszélyes mozgások kizárhatóak-e. 3.2.2.5.Kézi működtető erő mértéke/szintje Meg kell határozni – normál használat esetén –a szerkezet nyitásához / zárásához szükséges erőt.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

10


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.2.2.6.Működési sebesség és működési erő Meg kell határozni a szerkezet működési sebességét és a működő erőket.

3.2.3. Mechanikai tartósság Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk mechanikai tartósságát az MSZ EN 12605:2001, 5.1-ben meghatározott vizsgálati módszer szerint kell meghatározni. Az

ipari-,

kereskedelmi-

valamint

garázsajtók

és

kapuk

gyártójának

gondoskodnia kell az ajtó mechanikai tartósságáról, az MSZ EN 12604.2001, 5. szakasza szerint közölnie kell a működtetési ciklusok adott számát az előirt gyakoriságú és tartalmú karbantartások elvégzéséhez.

3.2.4. Az üvegezett/üveg szerkezeti elemek geometriája Amennyiben az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtóban és kapuban átlátszó anyagokat is felhasználtak, törésük esetén azok nem válhatnak veszélyessé. Az üvegezés ütésállóságát az MSZ EN 12600:2003 szabvány szerint kell meghatározni és osztályba sorolni. A törés megelőzését megfelelő és kielégítő rendelkezésekkel biztosítani szükséges. Az

elsődlegesen

átlátszó

anyagokból

készült

ajtószárnyak

megfelelő

láthatóságáról gondoskodni szükséges.

3.2.5. Vágás elleni védelem Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk hozzáférhető részei a szerkezetet használók számára nem okozhatnak vágási kockázatot.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

11


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Az éles éleket az EN 12604:2001, 4.5.1. és az EN 12453:2001, 5.1.1.3. szerint meg kell szüntetni, vagy még a szerkezet tervezési szakaszában ki kell küszöbölni.

3.2.6. Megbotlás elleni védelem Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk részei nem okozhatnak megbotlási kockázatot.

3.2.7. Biztonságos nyitás A függőlegesen mozgó ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtóknak és kapuknak biztonságosnak kell maradniuk felfüggesztésük (beleértve a hajtóművet is), a lezuhanással szembeni kiegyensúlyozó rendszerük vagy az ellenőrizetlen kiegyensúlyozatlan mozgással szembeni védelmi rendszerük egyes elemeinek meghibásodása esetén. A követelmények az MSZ EN 12604:2001, 4.3.4. határozza meg. Ezeket a követelményeket az MSZ EN 12605:2001, 5.3.2. és az 5.4.2. szerint kell igazolni. Ellenőrizni kell, hogy a szerkezet szárnya vagy az egyéb, mozgó szerkezeti elemek –normál működés során – kisiklással és szétkapcsolódással szemben védettek-e. Ellenőrizni kell, hogy – szükség esetén – a szerkezet szárnya 300 mm távolságon belül képes automatikusan megállni, további lefelé irányuló mozgás nélkül. A lezuhanás-gátló eszköznek alkalmasnak kell lennie a leeső szárny mozgásának megállítására az engedélyezett távolságon belül. Az összekapcsolt blokkoló elemek véletlenszerűen nem hagyhatják el a zárt pozíciót.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

12


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Ellenőrizni kell, hogy amikor a szerkezet szárnyai, vagy egyéb mozgó részei mozdulatlan akadállyal kerülnek érintkezésbe, esetleg a felfüggesztés elemei meghibásodnak, a szerkezet kisiklása, vagy szétkapcsolódása megelőzhető-e. Ellenőrözni kell továbbá, hogy szélső pozícióban az ajtószárny biztonságos és megfelelő módon megáll-e. A vízszintesen mozgó szerkezeteknek kisiklással szemben védettnek kell lenniük. A részletes követelményeket az MSZ EN 12604:2001, 4.3.1. határozza meg. Ezeket a követelményeket az MSZ EN 12605:2001, 5.1.2. és az 5.4.2. szerint igazolni kell.

3.2.8. Veszélyes anyagkibocsátás Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk nem bocsáthatnak ki veszélyes anyagokat olyan mértékben, amelyek meghaladják az idevonatkozó európai szabványokban vagy más előírásokban engedélyezett maximális értéket.

3.2.9. Működő erők (gépi működtetés esetén) A működő erőket, amelyek a gépi működtetésű ajtók szárnyai fejtenek ki, beleértve a gépi működtetésű átjáróajtót is, ahol a beszorulási, elnyíródási és ütési kockázatokkal szembeni védelem az erők korlátozásával van megoldva, az MSZ EN 12453:2001, 5.1.1.5 és az 5.1.3-ban meghatározottak szerinti biztonságos szinten kell tartani a felhasználók számára. Ezeknek a követelményeknek a teljesülését az MSZ EN 12445:2001, 5. és 7.3. szakaszaiban meghatározott vizsgálatokkal kell igazolni. Gépi működtetésű ajtók esetén, amelyek önműködő leállás nélkül működnek, a működő szerkezet kioldás utáni futástávolságát ellenőrzés alatt kell tartani.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

13


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

A speciális követelményeket az MSZ EN 12453:2001, 5.1.14. határozza meg. A követelmények teljesülését az MSZ EN 12445:2001, 4.1.1 4. szerinti vizsgálatokkal kell igazolni.

3.2.10.Vízzáróság Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk vízzáróságát az MSZ EN 12489:2001 szabvány szerint elvégzett méréssel kell meghatározni. A mérés elvégezhető a teljesen készre szerelt szerkezeten vagy egyes önálló, jellemző részein. Az elvégzett mérés eredményei alapján a szerkezetet az MSZ EN 12425:2001 szabvány szerinti műszaki osztályokba kell sorolni. Az osztályba sorolás vizsgálati eredményei származhatnak a termék maximális méretű vizsgálati mintaszerkezetének vagy az MSZ EN 12489:2001 szabványban meghatározott minimális méretű, a szárnykivitelt reprezentáló vizsgálati mintaszerkezetnek a méréseiből, attól függően, hogy melyik módszer a szigorúbb. A vizsgálati eredményeknek igazolnia kell, hogy az MSZ EN 12425:2001 szabvány szerint meghatározott, vonatkozó osztályban érvényes időtartam alatt és vizsgálati nyomás alkalmazása esetén az ajtón keresztül vízbehatolás nem történik.

3.2.11.Szélteherrel szembeni ellenállás Egy ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtóknak és kapunak a szélteherrel szembeni ellenállása az a képesség, ahogyan ellenáll egy meghatározott szélnyomásnak. Egy szerkezet szélteherrel szembeni ellenállását az MSZ EN 12444:2001 szabvány szerint elvégzett méréssel vagy számítással kell meghatározni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

14


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

Az elvégzett mérés/számítás eredményei alapján a szerkezetet az MSZ EN 12424:2001 szabvány szerinti műszaki osztályba kell sorolni. Egy szerkezet szélteherrel szembeni ellenálló képességének vizsgálata történhet a teljes szerkezeten, vagy lehet egy modell-vizsgálat, esetleg egy szerkezeti elem vizsgálata, extrapolációval vagy számítással. Attól függően, hogy a szerkezet értékelése vizsgálaton vagy számításon alapul, különböző biztonsági tényezőket kell alkalmazni az MSZ EN 13241-1:2003+A12011 szabvány, C melléklete szerint.

3.2.12.Akusztikai teljesítőképesség A léghangszigetelési teljesítményjellemzőt - ahol az szükséges - az MSZ EN ISO 10140-2:2011 szerint kell meghatározni. A vizsgálat eredményeit az MSZ EN ISO 717-1:2013 szerint kell kiértékelni.

3.2.13.Hőátbocsátás A teljesen összeszerelt ajtó vagy kapuszerkezet hőátbocsátási tényezőjét az MSZ EN 12428:2013 és a MSZ EN EN 13241-1:2003+A1-2011 szabvány, B melléklete szerint kell meghatározni. A hőátbocsátási tényezőt, mint a vizsgálat vagy számítás eredményét, az Uértékkel [W/m2K] kell kifejezni. (Megjegyzés: A fenti szabványban ismertetett módszerek figyelmen kívül hagyják a napsugárzás, vagy a légáteresztés okozta transzmissziós hőátvitelt.)

3.2.14.Légáteresztés A teljesen összeszerelt, zárt állapotú ajtó- vagy kapuszerkezet teljes felületre vonatkozó légáteresztését az MSZ EN 12427:2001 szerint kell vizsgálni és számítani. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

15


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

A

vizsgálati

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

eredményeket

az

MSZ

EN

12426:2001

szabványban

meghatározott műszaki osztályokkal kell megadni.

3.2.15.A teljesítőképességi jellemzők tartóssága Amennyiben a hőszigetelésre, légáteresztésre és a vízzárásra vonatkozóan a gyártó teljesítményjellemzőt közöl, az MSZ EN 12605:2000, 5.2. szerinti tartóssági vizsgálat ki kell, hogy terjedjen a teljes szerkezetre (beleértve valamennyi szerkezeti elemet, tömítést, vasalatot, hőszigetelő anyagot stb.) Ahol a gyártói utasítás azt előírja, a megfelelő szerkezeti elemeket a vizsgálat idején a gyártói karbantartási utasításban meghatározott gyakorisággal ki kell cserélni. A szerkezeti elemek törését, kopását és elhasználódását szemrevételezéssel ellenőrizni kell a vizsgálat alatt, minimálisan az MSZ EN 12605:2000, 5.2.4.1. szakaszában meghatározza gyakorisággal, az alábbiak szerint: –vizuálisan megállapítható deformáció és kopás: a teljes ciklusszám minden befejezett 10 %-a után; – biztonsági funkciók ellenőrzése: a teljes ciklusszám minden befejezett 20 %a után; – funkcióellenőrzés: a teljes vizsgálati sor befejezésekor. A vizsgálati időtartam alatt a karbantartási műveleteket – a gyártói kézikönyvben leírtak szerint – el kell végezni.

3.2.16.Védelem beszorulással, elnyíródással és behúzással szemben (gépi működtetés esetén) A

teljesítményjellemző

vizsgálata

és

értékelése

a

2006/42/EK

Gépi

Berendezések EU irányelv hatálya alá esik, jelen irányelv hatáskörébe nem tartozik bele.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

16


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.2.17.Elektromos biztonság (gépi működtetés esetén) A

teljesítményjellemző

vizsgálata

és

értékelése

a

2006/42/EK

Gépi

Berendezések EU irányelv hatálya alá esik, jelen irányelv hatáskörébe nem tartozik bele. 3.2.18.Elektromágneses összeférhetőség (EMC) A

teljesítményjellemző

vizsgálata

és

értékelése

a

2004/108/EK

Elektromágneses kompatibilitás és 2006/42/EK Gépi Berendezések EUirányelvek hatálya alá esik, jelen irányelv hatáskörébe nem tartozik bele. 3.3.

A teljesítőképességi jellemzők (teljesítményjellemzők) követelményei / követelményértékei

3.3.1. Kézi működtető erő 1. sz. táblázat – Kézi működtető erő értékelése Min. Jellemző

Mértékegység

Érték*

követelmény

Kézi

működtető

erő *

N

ipari /kereskedelmi terület: ≤ 260 / 390**

≤ 260

magánterület: ≤ 150 / 225**

≤ 150

A szél és egyéb környezeti faktorok befolyásoló hatása nélkül, a gyártó által meghatározott módon karbantartott szerkezet esetén, a gyártó által megadott használati időtartam alatt;

** Gépi működtetésű szerkezet esetén, a hajtómű meghibásodásakor, amikor kézi működtetés válik szükségessé.

3.3.2. Mechanikai ellenállás Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtókat és kapukat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a normál felhasználás során fellépő erők, ütések és feszültségek ne okozzanak sérüléseket az ajtón, és ne károsítsák annak mechanikai teljesítőképességét. A szerkezeteket és annak valamennyi szerkezeti elemét úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy azokon - normál használat során - maradandó deformáció ne keletkezhessen. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

17


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

A szerkezetek tervezése és kivitelezése során biztonsági tényezőket kell alkalmazni,

amelyek

figyelembe

veszik

a

szerkezetekre

ható

legkedvezőtlenebb statikus és dinamikus erőket, amelyek a működési ciklusok során, vagy a szerkezet biztonsági berendezéseinek / eszközeinek használata során felléphetnek (lásd 1. sz. táblázat) Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtókat és kapukat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a normál használat során, a működő erők és nyomatékok eredményeként megjelenő rugalmas alakváltozás a szerkezet funkcionalitását ne befolyásolja. 2. sz. táblázat – Biztonsági tényezők Terhelési feltételek

Nyomáskülönbségből

adódó

Biztonsági tényezők

Biztonsági

számításhoz

tényezők méréshez

2,0 min. törési terhelés

feszültség

1,5 min. nyúlási terhelés

Egyéb terhelés miatti feszültség

3,5 min. törési terhelés

(pl. önsúly)

2,0 min. nyúlási terhelés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

1,10

1,10

18


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.3.3. Mechanikai tartósság 3. sz. táblázat – Mechanikai tartósság értékelése Jellemző

Mértékegység

Érték

-

Ciklusszám:

Mechanikai tartósság

Min. követelmény Megfelel

(Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk gyártójának az MSZ EN 12604.2000, 5. szakasza szerint közölnie kell a működtetési ciklusok adott számát, amely után karbantartás elvégzése szükséges)

3.3.4. Az üvegezett/üveg szerkezeti elemek geometriája 4. sz. táblázat – Ütésállóság értékelése Jellemző Ütésállóság*

Mértékegység mm

Min. követel-

Műszaki osztály

mény

1

2

3

(1200)

(450)

(190)

1 / Megfelel**

* MSZ EN 12600:2003 szabvány alapján osztályba sorolva; Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv minta, lásd 4.3. sz. melléklet. ** Az üvegezés – normál körülmények – nem törhet el. Amennyiben eltörik, éles szilánkok, vágó élek, vagy egyéb veszélyes részek nem keletkezhetnek.

Az elsődlegesen átlátszó anyagokból készült ajtószárnyaknak jól láthatónak kell lenniük. 3.3.5. Vágás elleni védelem Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtókat és kapukat úgy kell megtervezni, hogy ne hordozzanak vágási, nyomási, nyírási, elakadási és beszívási kockázatokat a szerkezetet használók részére. A fenti követelmények megvalósulásáról a tervezés és a beépítés során kell gondoskodni. Amikor a fenti kockázatok nem kerülhetőek el teljes mértékben a tervezés és kivitelezés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

19


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

során, a meglétükre a szerkezeten megfelelő helyen elhelyezett jelzésekkel kell felhívni a figyelmet. A szerkezetek szárnyait és vasalati elemeit úgy kell megtervezni, hogy az ajtót használó személy a nyitási és zárási fázisban ne legyen kitéve vágási, nyomási, nyírási, elakadási és beszívási kockázatoknak. Ne legyenek záródó élek, amelyeken a szárny mozgásakor az áthaladás történik, vagy azokat a padlószinttől számított 2,5 m magasságban kell biztosítani.

Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk tervezésekor ügyelni kell arra, hogy

hozzáférhető, kiálló részek, amelyek sérülést okozhatnak vagy

amelyeken az áthaladó személy ruházata beakadhat, ne legyen .

3.3.6. Megbotlás elleni védelem Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk részei nem okozhatnak megbotlási kockázatot. A közlekedési területen megjelenő magasságkülönbségek 5 mm-ig nem tekinthetők veszélyesnek. Ha a magasságkülönbség műszaki okok miatt nagyobb, mint pl. átjáróajtó küszöb, akkor a kiálló részeknek vagy jól láthatónak kell lenniük, vagy figyelmeztető jelzéssel kell ellátni azokat.

3.3.7. Biztonságos nyitás

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

20


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

A függőlegesen mozgó ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtóknak és kapuknak biztonságosnak kell maradniuk felfüggesztési rendszerük, a lezuhanással szembeni kiegyensúlyozó rendszerük vagy az ellenőrizetlen, kiegyensúlyozatlan mozgással szembeni védelmi rendszerük egyes elemeinek meghibásodása esetén. Az ajtó- és kapuszerkezetek - egyes szerkezeti elemeinek meghibásodása esetén - nem záródhatnak be. A szerkezeteket úgy kell megtervezni, hogy egy egyszeres hiba fellépése esetén a következményes, rövid időn belül fellépő tranziens terhelések ne okozzanak olyan másodlagos meghibásodást, amely az ajtószárny lezuhanását eredményezhetné. A lezuhanással szembeni védelemnek az alábbiakat kell figyelembe venni: – az ajtó motorjának működési fékezése nem tekinthető lezuhanás elleni védelemnek; –az ajtószárnynak a lezuhanással szemben védettnek kell lenni abban az esetben is, amikor a felfüggesztési rendszerben olyan meghibásodás

történik,

amely

a

gépi

működtetésről

kézi

működtetésre való átállást teszi szükségessé; – a felfüggesztési rendszer meghibásodása esetén az ajtószárnynak – egy utolsó, maximum 300 mm távolságú mozgással nyugalomba kell kerülnie, és abban kell maradnia mindaddig, amíg nem történik további beavatkozó tevékenység; –

a

lezuhanással

szembeni

védelemnek

a

felfüggesztés

meghibásodásakor aktiválódnia kell; – a lezuhanás elleni védelmet úgy kell megtervezni, hogy mint vészhelyzeti rendszer, az ajtószárny teljes dinamikus terhelését elviselje.

A dinamikus terhelés alatt az ajtószárny és a lezuhanás

elleni védelem kapcsolatának hatékonynak kell maradnia;

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

21


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

– a lezuhanás gátlót úgy kell megtervezni, hogy miután egyszer aktiválódott, bármi rezgés, lengés, stb. eredményeként nem csúszhat meg. Megfelelő figyelmeztetéssel a felhasználó figyelmét fel kell hívni arra, hogy ilyen jellegű esemény megtörténtekor szakszerű segítséget kérjen az eszköz kioldására; – a lezuhanás gátlónak és az ajtó egyéb szerkezeti elemeinek cserélhetőnek kell lenniük, miután az eszköz egyszer aktiválódott. Abban az esetben, amikor a cserealkatrészek nincsenek pontosan meghatározva, a lezuhanás gátló aktiválódása nem okozhat olyan deformációt, amely a soron következő működést hátrányosan befolyásolja. A szerkezetek szárnyainak vagy egyéb mozgó szerkezeti elemeknek – normál működés során – kisiklással és szétkapcsolódással szemben védettnek kell lenniük. A függőlegesen mozgó ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk szárnyait vagy egyéb mozgó részeit úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy amennyiben felfüggesztés

mozdulatlan elemei

akadállyal

kerülnek

meghibásodnak,

a

érintkezésbe,

szerkezetek

vagy

kisiklása

a

vagy

szétkapcsolódása megelőzhető legyen. A szélső pozícióban az ajtószárnynak biztonságosan és megfelelő módon meg kell állnia A vízszintesen mozgó szerkezeteknek kisiklással szemben védettnek kell lenniük.

3.3.8. Veszélyes anyagkibocsátás Az ipari-, kereskedelmi- valamint garázsajtók és kapuk nem bocsáthatnak ki veszélyes anyagokat olyan mértékben, amelyek meghaladják az idevonatkozó európai szabványokban vagy más előírásokban engedélyezett maximális értéket.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

22


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.3.9. Működő erők (gépi működtetés esetén) A működő erőket, amelyek a gépi működtetésű ajtók szárnyai fejtenek ki, beleértve a gépi működtetésű átjáróajtót is, a felhasználók számára biztonságos szinten kell tartani. A működő erők maximális értékei és csillapodási folyamata az alábbi diagram szerintiek legyenek:

lásd MSZ EN 12453:2000 szabvány [8], A melléklet, A.1. rajz

ahol: Fd

Mért maximális erő a Td dinamikus periódus alatt

Td

Mért maximális erő a Td dinamikus periódus után

Td

Időtartam, mialatt a mért erő nagyobb, mint 150 N

Tt

Időtartam, mialatt a mért erő nagyobb, mint 25 N

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

23


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.3.9.1. Megengedhető dinamikus erő 5. sz. táblázat – Dinamikus erő értékelése Max. dinamikus erő

A záródó- és a szemközti él közötti

A záródó- és a

távolság

szemközti éltől eltérő

50 - 500 mm

résméret > 500 mm

sík felületek közti méret,

résméret esetén

> 0,1 m2, ˂ 100 mm oldal nélkül Vízszintesen mozgó ajtó A padlószintre merőleges tengely körül forgó ajtó Függőlegesen mozgó ajtó

400 N

1400 N

1400 N

400 N

1400 N

1400 N

400 N

400 N

1400 N

400 N

400 N

1400 N

A padlószinttel párhuzamos tengely körül forgó ajtókorlát

A táblázat szerinti erő a Td ≤ 0,75 s időtartam alatt megengedett max. erő.

3.3.9.2. Megengedhető statikus erő A Td időratam után a statikus erő nem lehet nagyobb, mint 150 N. A statikus erőnek egy max. 5 s időperiódus (Tt) alatt 25 N-re kell csillapodnia. Td utáni időszakban a görbén csúcsok elfogadhatóak abban az esetben, ha: – az egymást követő csúcsok amplitúdói csökkennek; –a lengés időtartama ≤ 1 s; – a statikus periódus után számolt átlagos erő ≤ 150 N. Gépi működtetésű ajtók esetén, amelyek a kezelőszerv működtető állásban való tartásával működnek, a működő szerkezet kioldás utáni futástávolságát ellenőrzés alatt kell tartani.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

24


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.3.10.Vízzáróság 6. sz. táblázat – Vízzáróság értékelése

Jellemző*

Műszaki osztály***

ség

Vízzáróság *

Min.

Mértékegy-

követelmény

-

0

1

2

3

1**

A termékjellemző rácsszerkezetekre nem értelmezhető.

** Homlokzati beépítés esetén. *** MSZ EN 12425:2001 alapján; Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv minta, lásd 4.3. sz. melléklet.

3.3.10.Szélteherrel szembeni ellenállás Az

alábbi

követelmények

a

szerkezetek

zárt

állapotú

képességeire

vonatkoznak, és nem alkalmazhatók annak az esetnek a megítélésére, hogy szélteher esetén a szerkezetek kinyithatók-e, zárhatók-e. A teljesítményjellemző értékelésekor nem követelmény az sem, hogy a szélterhelés alatti szerkezet működtethető legyen. Amennyiben egyéb, vonatkozó követelményen nincs megadva, a szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy az ellenálljon az MSZ EN 12604:2001 szabvány, 4.2.4. szerinti, 1. osztálynak megfelelő negatív és pozitív nyomáskülönbségeknek. A homlokzatba beépített szerkezet - ettől a követelménytől eltérően -, legalább az MSZ EN 12424:2001 szabvány szerinti 2. osztálynak kell, hogy megfeleljen.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

25


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

7. sz. táblázat – Kézi működtető erő értékelése

Jellemző

Min.

Mértékegy-

Műszaki osztály****

ség

mény

Szélteherrel szembeni

Pa

ellenállás*

követel-

0

300

450

700

1000

1

2

3

4

*

A termékjellemző rácsszerkezetekre nem értelmezhető.

**

Belső téri elhelyezés.

> 1000 5

1** 2***

*** Földszint, homlokzati beépítés esetén. **** MSZ EN 12424:2001 alapján; Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv minta, lásd 4.3. sz. melléklet.

(Megjegyzés: Amennyiben egy szerkezetnek különböző magasságokban kell szélteherrel szemben ellenállónak lennie, azt úgy kell kialakítani, hogy elérje a különböző szintek különböző szélterhelési osztályait).

3.3.11.Akusztikai teljesítőképesség 8. sz. táblázat – Akusztikai teljesítőképesség értékelése Min. Jellemző*

Mértékegység

Érték

követelmény

Léghanggátlás *

dB (A)

Érték:

**

A termékjellemző rácsszerkezetekre nem értelmezhető;

** Homlokzati szerkezetek esetén: MSZ 15601-2:2007 szerint; ** Épületen belüli szerkezetek esetén: MSZ 15601-2:2007 szerint. Megjegyzés: Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv minta, lásd 4.3. sz. melléklet

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

26


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

3.3.13.Hőátbocsátás 9. sz. táblázat – Hőátbocsátás értékelése Min. Jellemző*

Mértékegység

Érték

követelmény

Hőátbocsátási tényező *

Érték:

W/m2 K

1,8** 3,0***

A termékjellemző rácsszerkezetekre nem értelmezhető.

** Homlokzati ajtó / kapu fűtött és fűtetlen tér között. *** Homlokzati ajtó / kapu fűtetlen terek között. Megjegyzés: Laboratóriumi Vizsgálati és Számítási Jegyzőkönyv minta, lásd 4.3. sz. melléklet

3.3.13.Légáteresztés 10. sz. táblázat – Légáteresztés értékelése

Jellemző

Légáteresztés* *

Min.

Mértékegy-

Műszaki osztály***

ség m³ / m² h

követelmény

0

24

12

6

3

1,5

<1,5

1

2

3

4

5

6

2**

A termékjellemző rácsszerkezetekre nem értelmezhető.

** Homlokzati beépítés esetén. *** MSZ EN 12426:2001 alapján; Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv minta, lásd 4.3. sz. melléklet.

3.3.14.A teljesítőképességi jellemzők tartóssága 11. sz. táblázat – Teljesítőképességi jellemzők értékelése

Jellemző

Érték

ség

követelmény

Ciklusszám:

A teljesítőképességi jellem-

Min.

Mértékegy-

-

Megfelel

zők tartóssága

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

27


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

4.

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

MELLÉKLETEK 1.sz.melléklet: Felhasznált szabványok 2.sz.melléklet: Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok 3.sz.melléklet: Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv minták (légzárás, vízzárás, szélállóság, akusztika, ütésállóság vizsgálatokról)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

28


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

4.1. sz. melléklet Felhasznált irodalom [1]

MSZ EN 12424:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. Osztályba sorolás.

[2]

MSZ

EN

Ipari,

12425:2001,

kereskedelmi

és

garázsajtók,

kapuk.

Vízbehatolással szembeni ellenállás. Osztályba sorolás. [3]

MSZ EN 12426:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Légzáróság. Osztályba sorolás

[4]

MSZ EN 12427:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Légzáróság. Vizsgálati módszer.

[5]

MSZ EN 12428:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Hőátbocsátás. Követelmények a számítás.

[6]

MSZ EN 12433-1:2002, Kapuk. Fogalommeghatározások. 1. rész: A kapuk fajtái.

[7]

MSZ EN 12444:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálat és számítás.

[8]

MSZ EN 12453:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi üzemeltetésű ajtók használati biztonsága. Követelmények.

[9]

MSZ

EN 12489:2001,

Ipari,

kereskedelmi

és

garázsajtók,

kapuk.

Vízbehatolással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer. [10]

MSZ EN 12604:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Mechanikai szempontok. Követelmények.

[11]

MSZ EN 12605:2001, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Mechanikai szempontok. Vizsgálati módszer.

[12]

MSZ EN 12635:2002+A1:2009, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Beépítés és használat.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

29


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

[13]

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

MSZ EN 12978:2003+A1:2009, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi működtetésű ajtók és kapuk biztonsági szerkezetei. Követelmények és vizsgálati módszerek.

[14]

MSZ

EN

ISO

10140-2:2011,

Akusztika.

Épületek

és

épületelemek

hangszigetelésének vizsgálata. 3. rész: Épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata (ISO 140-3:1995). [15]

MSZ

EN

ISO

717-1:2013,

Akusztika.

Épületek

és

épületelemek

hangszigetelésének értékelése. 1. rész: Léghangszigetelés (ISO 717-1:1996). [16]

MSZ EN ISO 12567-1:2011, Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 1. rész: Teljes ajtók és ablakok (ISO 12567-1:2000.

[17]

MSZ EN 13241-1:2003+A1:2011, Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termékszabvány. 1. rész: Nem tűz- és füstgátló termékek

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

30


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

4.2. sz. melléklet Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

31


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-08/2016_pv1.0

4.3.sz. melléklet: Laboratóriumi Vizsgálati és Értékelő Jegyzőkönyv-minták (légzárás, vízzárás, szélállóság, akusztika, UD-érték, ütésállóság teljesítményjellemzőkről)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

32


33

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Műszaki Igazgatóság, Központi Vizsgáló Laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: (+36-1)-372-6100; E-mail: info@emi.hu

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A termék(ek) és/vagy vizsgálat megnevezése:

MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu légzáróság, vízzáróság és szélteherrel szembeni ellenállásának meghatározása

Kérelmező:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

A vizsgálati szabvány(ok) megnevezése:

MSZ EN 12427:2001 szabvány szerinti légzáróság MSZ EN 12489:2001 szabvány szerinti vízzáróság MSZ EN 12444:2001 szabvány szerinti szélteherrel szembeni ellenállás

A vizsgálat helye:

Szerkezetvizsgáló Egység H-1113 Budapest, Diószegi út 37.

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A vizsgálati jegyzőkönyvben adott véleményadás, értelmezés és értékelés nem akkreditált státusban végzett tevékenység. A jegyzőkönyv 6 db számozott oldalt és - db mellékletet tartalmaz.

Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


34

Vizsgálati jegyzőkönyv 1. ADATOK 1.1. Megbízó adatai Megbízó neve:

MINTA Kft.

Címe:

MINTA város, MINTA út xx.

A megbízó ügyintézője:

Minta Péter

A megbízás kelte:

2016. november

A termék megnevezése

MINTA típusú szekcionált garázskapu

A típus részletes műszaki leírása a gyártó rendszerdokumentációjában található. A próbatestet a vizsgálati tervben meghatározottak alapján a Megbízó szállította a Szerkezetvizsgáló Egységhez. 1.2. Vizsgálati próbatest adatai Mintavétel módja:

Vizsgálatra a megrendelő által beküldött minta.

Beérkezés dátuma:

2016. november 15.

A próbatest száma:

GK-001/2016

Kapuszerkezet Méret (sz x m): Gyártási hely:

TK 400 x 340 cm MINTA Kft.

Felület:

Paneltípus / Panelgyártó

MINTA város, MINTA út xx. Steelline / STEELLINE GmbH

Sín típusa:

FlexiForce, standard Lift, IND

Panelvastagság

40 mm

Görgőtípus

FlexiForce, 574-60

Vasalat típusa

FlexiForce, 450

Felső tömítés

FlexiForce 1036

Alsó tömítés

FlexiForce 1035

Fő záródó él tömítése

FlexiForce SLV

Oldalsó tömítés

FlexiForce 1085

13,60 m2

Egyéb adatok:

Megjegyzés:

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


35

Vizsgálati jegyzőkönyv

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


36

Vizsgálati jegyzőkönyv

1.3. Műszaki előírások, követelmények A vizsgálatokat és osztályokat az MSZ EN 13214-1:2003+A1:2013 számú termékszabvány szabvány előírásai tartalmazzák 2. VIZSGÁLATOK 2.1. Vizsgálati körülmények

Vizsgálat helye:

Szerkezetvizsgáló Egység

Előkészítés:

Vágó Attila / Mayer Zoltán Pál

Vizsgálat időpontja:

2016. november 17.

Vizsgálatot végezte:

Vágó Attila / Mayer Zoltán Pál

Környezeti paraméterek:

levegő hőmérséklet:

22,5 C, ± 0,5 C

páratartalom:

42 % ± 1 %

légnyomás:

1013 hPa ± 10 hPa

2.2. Vizsgáló eszközök

A vizsgálatokat az ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Egységénél végeztük, a HOLZBAUHOLTEN GmbH által gyártott „ROSENHEIM-VHEPC” típusú ablakvizsgáló berendezésen, a 3.6.2. verziójú mérőprogrammal, az alábbi eszközökkel: Mérőeszköz megnevezése

Mérőeszköz mérési tartománya (ha értelmezhető)

Mérőeszköz azonosító

Mérőeszköz

száma

ellenőrzött állapota

Légmennyiség mérő

0-400 m3/h

44.1.

kalibrált

Vízmennyiség mérő

0-40 l/min

44.2.

kalibrált

Nyomás mérő

0-4000 Pa

44.3.

kalibrált

-

44.4.

kalibrált

0-50 mm

70.1., 70.2., 70.3.

kalibrált

Elmozdulás mérő Elmozdulás érzékelő

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


37

Vizsgálati jegyzőkönyv

2.3. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12427:2001

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Légzáróság. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12489:2001

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Vízbehatolással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12444:2001

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálat és számítás

Megjegyzés: A szabványoktól való eltérés nélkül.

3. EREDMÉNYEK 3.1. Mért légzáróság vizsgálati adatok az MSZ EN 12427: 2001 szabvány szerint Légáteresztés + 50 Pa nyomáson: 12,0 m3/hm2 Megjegyzés: a légmennyiség és légnyomás mérés mérési bizonytalansága   5 %

3.2.Vízzáróság vizsgálati adatok az MSZ EN 12489:2001 szabvány szerint

Beázás mértéke az egyes helyeken

Nyomás

Időtartam

(Pa)

(Perc)

A

B

C

D

E

F

0

0-10

3

0

0

0

0

0

10

11-15

3

0

0

0

0

0

30

16-20

3

2

0

0

0

0

50

21-25

3

2

2

0

0

0

70

26-30

3

3

3

3

0

0

90

31-35

3

3

3

3

3

3

Beázási helyek: A: szivárgás az alsó tömítési élen B: szivárgás a két panel közti élen C: szivárgás a két panel közti élen D: szivárgás a két panel közti élen E: szivárgás a két panel közti élen F: vízfolyás B, C és D élekről Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


38

Vizsgálati jegyzőkönyv

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


39

Vizsgálati jegyzőkönyv

Vízszivárgás mértéke: 0 : nincs szivárgás 1: Egy cseppnyi szivárgás 2: 2 vagy több csepp, vagy összefüggő vízcsorgás 3: vízsugár 4: számottevő vízsugár 3.3.

Szélteherrel szembeni ellenállás vizsgálata az MSZ EN 12179:2001 szabvány szerint Nyomás (Pa) 0 300

Megjegyzés: Nincs maradó deformáció; Nincs törés, elmozdulás

450

Nincs maradó deformáció; Nincs törés, elmozdulás

700

Nincs maradó deformáció; Nincs törés, elmozdulás

1000

Nincs maradó deformáció; Nincs törés, elmozdulás

4. NYILATKOZAT A Vizsgálati jegyzőkönyvvel azonos projektszámú Értékelő jegyzőkönyv kerül kiadásra.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


40

Vizsgálati jegyzőkönyv

5. MELLÉKLETEK: -

Budapest, 2016. november 18.

A vizsgálatot végezte:

A jegyzőkönyvet összeállította:

Vágó Attila / Mayer Zoltán Pál

Maga Ágota

laboráns / vizsgáló technikus

vizsgáló mérnök

Szakmailag ellenőrizte:

Jóváhagyta:

Horváth Zsolt Soma

Sólyomi Péter

egységvezető

Központi laboratóriumvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


41

Értékelő Jegyzőkönyv

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYV

A termék(ek) és vizsgálat megnevezése:

MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu légzáróság, vízzáróság és szélteherrel szembeni ellenállásának értékelése

Kérelmező:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

Az értékelési szabvány(ok) megnevezése:

MSZ EN 12426:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Légzáróság. Osztályba sorolás MSZ EN 12425:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Vízbehatolással szembeni ellenállás. Osztályba sorolás MSZ EN 12424:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. Osztályba sorolás

Az értékelés helye:

Szerkezetvizsgáló Egység H-1113 Budapest, Diószegi út 37.

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. Az értékelő jegyzőkönyv csak az azonos projektszámú vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt érvényes és a Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ


42

Értékelő Jegyzőkönyv

laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A jegyzőkönyv 3 db számozott oldalt tartalmaz.

Az xx-Éxxxx-xxxxx-2016 azonos projektszámú Vizsgálati jegyzőkönyv eredményeinek értékelése (az GA-001/2016 számú próbatest vizsgálati eredményei alapján): 1. LÉGÁTERESZTÉS Osztályok

Légáteresztés

A szerkezet

(határérték + 50 Pa nyomásnál)

osztályozása

0

-

NPD

1

> 24 m3 / h m²

2

> 12 m3 / h m²

3

> 6 m3 / h m²

4

> 3 m3 / h m²

5

> 1,5 m3 / h m²

6

(megállapodás szerint)

12,0 m3 / h m²

A vizsgálati adatok alapján a vizsgált szerkezet az MSZ EN 12426:2001 szabvány szerinti 2. osztályba sorolható.

2. VÍZZÁRÁS Vizsgálati nyomás

Követelmény

(Pa)

(locsolás)

0

-

NPD

1

30

15 perc

2

50

20 perc

3

> 50

megállapodás szerint

Osztály

A vizsgálati adatok alapján – az F vizsgálati hely tekintetében - a vizsgált szerkezet az MSZ EN 12425:2001 szabvány szerinti 3. osztályba (70 Pa) osztályba sorolható.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ


43

Értékelő Jegyzőkönyv

3. SZÉLÁLLÓSÁG Vizsgálati nyomás, P (Pa) 0

Osztály 0

300

1

450

2

700

3

1000

4

> 1000

5

A szerkezet osztályozása

Eredmény Nincs maradó deformáció; Nincs törés, összeomlás Nincs maradó deformáció; Nincs törés, összeomlás Nincs maradó deformáció; Nincs törés, összeomlás Nincs maradó deformáció; Nincs törés, összeomlás Nincs maradó deformáció; Nincs törés, összeomlás

A vizsgált szerkezet az MSZ EN 12444:2001 szabvány alapján a 4. osztályba sorolható. 4. ÖSSZEFOGLALÁS Jellemző

Osztályozási módszer

Osztályozás

Légáteresztés

MSZ EN 12426:2001

2. osztály

Vízzárás

MSZ EN 12425:2001

3. osztály

Szélállóság

MSZ EN 12444:2001

4. osztály

Budapest, 2016. november 18. A értékelést végezte (a jegyzőkönyvet összeállította): Maga Ágota vizsgáló mérnök

Szakmailag ellenőrizte:

Horváth Zsolt Soma

Jóváhagyta:

Sólyomi Péter Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ


44

Értékelő Jegyzőkönyv

egységvezető

Központi Vizsgáló laboratóriumvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ


45

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Műszaki Igazgatóság, Központi Vizsgáló Laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: (+36-1)-372-6100; E-mail: info@emi.hu

A NAT által NAT-1-1110/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A termék(ek) és vizsgálat megnevezése:

MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu laboratóriumi hangszigetelése

Kérelmező:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

A vizsgálati szabvány(ok)

MSZ EN ISO 10140-2:2011

megnevezése:

A vizsgálat helye:

Szerkezetvizsgáló Laboratórium – O épület H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A vizsgálati jegyzőkönyvben adott véleményadás, értelmezés és értékelés nem akkreditált státusban végzett tevékenység. A jegyzőkönyv 4 db számozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz. Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


46

Vizsgálati jegyzőkönyv

1.

ADATOK

Megbízó:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

A megbízó ügyintézője:

MINTA Gábor műszaki igazgató

A megbízás kelte:

2016. november

A vizsgált szerkezetek megnevezése:

MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu

2.

VIZSGÁLATOK

A mintákat a kérelmező szállította le. A beépítést a kérelmező végezte. A léghangszigetelés vizsgálatok az MSZ EN ISO 10140-2:2011 számú szabvány alapján történtek. A súlyozott hangszigetelési jellemzők meghatározása az MSZ EN ISO 717-1:2013 szerint történt.

A próbatest adatait, jellemzőit és a vizsgálatok eredményeit a mellékelt vizsgálati lap tartalmazza. A vizsgálathoz használt műszerek a következők voltak: 

Brüel&Kjaer PULSE 3160A042 LAN-XI mérőrendszer

Brüel&Kjaer 4190 mikrofon

Brüel&Kjaer 2669 mikrofon előerősítő

RION NC73 akusztikai kalibrátor

DS600 teljesítményerősítő

TOA F-505G hangsugárzó

A léghangszigetelés vizsgálat az ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Egységének akusztikai laboratóriumában (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. O épület) készült. A Laboratórium vizsgálóhelyiségeinek az elrendezése az alábbi ábrán látható.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


47

Vizsgálati jegyzőkönyv

4

3 

'

2

1 

'

3.

EREDMÉNYEK

Az MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapuszerkezet súlyozott laboratóriumi léghanggátlási száma: Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


48

Vizsgálati jegyzőkönyv

Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -2) dB

A vizsgálatok részletes adatait, valamint a vizsgálati eredményeket a mellékelt vizsgálati lap tartalmazza. A vizsgálati eredmények csak az adott szerkezet léghangszigetelési képességét jellemzik.

4.

MELLÉKLETEK

1. melléklet: MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu – léghanggátlás vizsgálati lap 2. melléklet: Adatok, ábrák az ajtószerkezetről

Budapest, 2016. november 18.

A vizsgálatot végezte és a vizsgálati jegyzőkönyvet összeállította:

Ilyés László vizsgáló mérnök

Szakmailag ellenőrizte:

Horváth Zsolt Soma Szerkezetvizsgáló laboratóriumvezető

Jóváhagyta:

Sólyomi Péter Központi laboratóriumvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


49

Vizsgálati jegyzőkönyv – 1. sz. melléklet

Vizsgált szerkezet: MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu laboratóriumi hangszigetelése

Laboratóriumi LÉGHANGSZIGETELÉS vizsgálat az MSZ EN ISO 10140-2:2011 szabvány szerint

A vizsgált szerkezetre és a vizsgálat körülményeire vonatkozó rajzok és adatok:

További adatok a 2. mellékletekben találhatók.

Megbízó: MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx Vizsgált szerkezet: MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu laboratóriumi hangszigetelése

Vizsgált szerkezet névleges mérete: 2,50 x 2,61 m Vizsgált szerkezet fajlagos tömege: 47 kg/ajtószárnym2

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


50

Vizsgálati jegyzőkönyv – 1. sz. melléklet

Vizsgálat helye: ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


51

Vizsgálati jegyzőkönyv – 1. sz. melléklet

Mérőhelyiség1    

térfogata: 52,9 m3 hőmérséklete: 20 ◦C relatív nedvességtartalma: 61 % statikus nyomás: 101,76 kPa

Mérőhelyiség2    

térfogata: 50,2 m3 hőmérséklete: 20 ◦C relatív nedvességtartalma: 64 % statikus nyomás: 101,45 kPa

Értékelés az MSZ EN ISO 717-1:2013 szerint:

Vizsgálat időpontja: 2016. november 15. f [Hz]

R [dB]

Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -2) dB

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000

2500 3150 4000

5000

26,7

26,6

24,4

26,5

27,9

30,2

29,0

27,7

30,6

26,8

24,5

34,3

34,1

28,5

28,8

33,1

33,3

33,8

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


52

Vizsgálati jegyzőkönyv – 2. sz. melléklet

Vizsgált szerkezet: MINTA típusú, függőlegesen mozgó, szekcionált garázskapu

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


53

Vizsgálati jegyzőkönyv – 2. sz. melléklet

Kapu külméret: 2500x2610 mm Paneltípus: EPCO, R Panelvastagság: falcolt 40 mm Sín:FlexiForce, RES-X Görgő: FlexiForce, 574RES Vasalat: FlexiForce, 422 sorozat Tömítés, felül: FlexiForce 1036 Tömítés, alul: FlexiForce, 1035 Tömítés, oldalt: FlexiForce, 1085

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


54

Vizsgálati jegyzőkönyv A NAT által NAT-1-1110/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A termék megnevezése:

MINTA típusú garászkapu UD-értékének meghatározása

Kérelmező: MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

A vizsgálati szabványok megnevezése:

A (számításos) vizsgálat helye:

MSZ EN 12428:2013 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, Követelmények a számításhoz

kapuk.

Hőátbocsátás.

ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Egység

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A jegyzőkönyv 4 db számozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


55

Vizsgálati jegyzőkönyv 1.

ADATOK

1.1.

A megbízással kapcsolatos adatok

1.2.

Megbízó neve és címe:

MINTA Kft.

Gyártó neve és címe:

MINTA város, MINTA út xx. MINTA Kft.

Megbízó ügyintézője:

MINTA város, MINTA út xx. XY

Megbízás kelte:

2011.11.01.

A vizsgálati minta adatai

A termék megnevezése:

MINTA típusú garázskapu

A termék egyéb azonosító adatai:

A termék műszaki ismertesét az a gyártó által rendelkezésünkre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza

Mintavétel módja, helye, időpontja:

nincs adat

Gyártás időpontja:

nincs adat

2.

VIZSGÁLATOK

2.1

Műszaki előírások A termékekre vonatkozó előírásokat az MSZ EN 13214-1:2003+A1:2013 számú termékszabvány tartalmazza.

2.2

Számítási módszer A termék UD-értékének számításos meghatározása az MSZ EN 12428:2013,

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


56

Vizsgálati jegyzőkönyv Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Hőátbocsátás. Követelmények a számításhoz című szabványnak megfelelően történt a Winiso2D Professional 6.05 program alkalmazásával. 2.3.

Vizsgálati minta 1 Panelek kapcsolódása

Magasság (M) Magasság (m) 3 4 2 Szélesség (SZ) Méret: 2,5 m x 2,61 m Panelek száma: 5 Panel U: 0,60 W/m2K Sorszám

Kapurész

1

Felső metszet

2,5

0,55

2

Alsó metszet

2,5

0,41

3

Oldalsó metszet

5,22

0,37

4

Panelek kapcsolódása

10,22

0,25

2.4.

Hossz (H), m

ψ-érték, W/mK

Alkalmazott anyagok Anyag

Hővezetési tényező W/mK

Alumínium

160

Acél

50

XPS*

0,033

PVC

0,17

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


57

Vizsgálati jegyzőkönyv Tömítés

0,06

EPDM

0,25

Légrés

MSZ EN ISO 10077-2 alapján számolt

* MSZ EN 12667:2001 szabvány szerint elvégzett vizsgálat alapján, lásd 1. sz. melléklet.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


58

Vizsgálati jegyzőkönyv 2.5.

Felületi hővezetési ellenállások

A számítások Rsi = 0,13 m2K / W (belső oldali, ti = 20 ᵒC esetén), Rse = 0,04 m2K / W (külső oldali, te = 20 ᵒC esetén) figyelembe vételével történtek. 3.

EREDMÉNYEK A kapu UD-értékének meghatározása az UD = ( Ap x UP + Aw x Uw + ( ∑ (ψ x L))) / AD összefüggés alapján történik, ahol: UP, UW ψ L AP, AW, AD

- panel és üvegezett rész (ha van) hőátbocsátási ellenállása, W/m2K; - kerületi részek vonalmenti hőátbocsátási tényezője, W/mK; - hossz, m; - panel-, üvegezett rész- és ajtó felülete.

A számítás eredményeként: UD = 1,8 W/m2K. 4.

NYILATKOZAT - A vizsgálati jegyzőkönyvben közölt adatok és eredmények kizárólag a vizsgált próbatestre vonatkoznak. - A Vizsgálati Jegyzőkönyv és mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható le.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


59

Vizsgálati jegyzőkönyv 5.

MELLÉKLETEK

1. melléklet: Vizsgálati jegyzőkönyv (6 oldal)

Budapest, 2016.11.17.

A vizsgálatot végezte, a jegyzőkönyvet összeállította:

…………………………………. Maga Ágota vizsgáló mérnök Szakmailag ellenőrizte: ……….………………….... Sólyomi Péter központi laboratóriumvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


60

Vizsgálati jegyzőkönyv A NAT által NAT-1-1110/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A termék megnevezése:

Kérelmező:

A vizsgálati szabványok megnevezése:

A vizsgálat helye:

MINTA típusú XPS szigetelő lap

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

MSZ EN 12667:2001 Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős módszerrel. Nagy és közepes hővezetési ellenállású anyagok. ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A jegyzőkönyv 4 db számozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


61

Vizsgálati jegyzőkönyv 1.

ADATOK

1.1.

A megbízással kapcsolatos adatok

1.2.

Megbízó neve és címe:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

Gyártó neve és címe:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

Megbízó ügyintézője:

XY

Megbízás kelte:

2011.11.01.

A vizsgálati minta adatai

A termék megnevezése:

MINTA típusú XPS szigetelő lap

A termék egyéb azonosító adatai:

A termékek műszaki ismertesét az a gyártó által rendelkezésünkre bocsátott műszaki dokumentáció tartalmazza

Mintavétel módja, helye, időpontja:

Gyártói mintavételi Jegyzőkönyv szerint

Gyártás időpontja:

Gyártói mintavételi Jegyzőkönyv szerint

2.

VIZSGÁLATOK

2.1

Műszaki előírások A termékekre vonatkozó előírásokat az MSZ EN 13163:2013 számú termékszabvány tartalmazza.

2.2

Vizsgálati szabványok A termékek vizsgálata az MSZ EN 12667:2001 „Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős módszerrel. Nagy és közepes hővezetési ellenállású anyagok” című szabványnak megfelelően történt.

2.3.

Vizsgálati körülmények, vizsgáló berendezés A vizsgálatot az ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában végeztük. A próbatestek mérésére laboratóriumi klímán történő kondicionálás után került sor. Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


62

Vizsgálati jegyzőkönyv

A vizsgálat dátuma: Labor légállapot: Mérőberendezés:

2016.11.17. 20-23 C,  = 45-52 % HOLOMETRIX Rapid-k, RK-80a Egymintás, vízszintes elrendezésű, asszimmetrikus berendezés, függőleges, felülről lefelé irányuló hőáram. Berendezés felülete: 0,3 m x 0,3 m Berendezés mérőfelülete: 0,1 m x 0,1 m Mérési pontosság: 5% Kalibráció: - időpontja: 2016.11.15. - mérés jele: 16111550.CAL - érvényessége: 2016.12.15. - referencia próbatest jele: CAL 2-09 - referencia próbatest anyaga: EPS - referencia próbatest hővezetési ellenállása: R=1,27 m2K / W

2.4

Vizsgálati feltételek A hővezetési tényező vizsgálata a 2.2. pontban megjelölt vizsgálati szabványnak megfelelően, 10 C átlagos hőmérséklet, valamint ΔT = 10 K hőmérséklet-különbség mellett történt.

3.

EREDMÉNYEK A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: Próbatest jele

Sűrűség

Hőáramsűrűség q [W / m2]

Hővezetési ellenállás R [m2K / W]

Hővezetési tényező  [W/mK]

 kg/m3 LA-xxx1/2016

29,20

6,794

1,485

0,0318

LA-xxx2/2016

28,77

6,821

1,500

0,0329

(A vizsgálatok egyéb adatait a mellékletben található Vizsgálati lapok tartalmazzák.) A megadott hővezetési tényező érték  10 o C átlaghőmérsékleten érvényes. A MINTA Kft. által gyártott MINTA típusú XPS szigetelő lap hővezetési tényezője és hővezetési ellenállása :  = 0,033 W/mK, R = 1,50 m2K / W, Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


63

Vizsgálati jegyzőkönyv

(MEGJEGYZÉS:

4.

A fent megadott  hővezetési tényező, valamint R hővezetési ellenállás érték nem használható fel a 2.3 pontban említett, vonatkozó termékszabvány szerint meghatározott D közölt hővezetési tényezőként, valamint RD közölt hővezetési ellenállásként.)

NYILATKOZAT - A vizsgálati jegyzőkönyvben közölt adatok és eredmények kizárólag a vizsgált próbatestre vonatkoznak. - A vastagság hővezetési tényezőre gyakorolt hatását a vonatkozó termékszabvány szerint kell figyelembe venni. - Az MSZ EN 12667:2001 szabványban ismertetett felület-egyenletlenségi hibaellenőrzés nem az ott leírt eljárás szerint történt. - A mért és számított értékek kerekítése a vonatkozó termékszabvány útmutatása szerint történt. - A Vizsgálati Jegyzőkönyv és mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható le.

5.

MELLÉKLETEK 1. melléklet: Vizsgálati lap (2 db)

Budapest, 2016.11.17.

A vizsgálatot végezte:

…………………………………… Mayer Zoltán Pál vizsgáló technikus

A jegyzőkönyvet összeállította:

…………………………………. Maga Ágota vizsgáló mérnök

Szakmailag ellenőrizte:

……….………………….... Sólyomi Péter központi laboratóriumvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


64

Vizsgálati jegyzőkönyv Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ MÉRÉS VIZSGÁLATI LAP Mintaszám: Megbízó: Gyártó: Termék: Mintavétel módja: Vizsgálati módszer: Kalibráció adatai:

LA-xxx1/2016 MINTA Kft. MINTA Kft., MINTA város, MINTA út xx. XPS szigetelő lap Megbízó által beszállítva MSZ EN 12667:2001 Ideje: 2016.11.15. Érvényessége: 2016.12.15. Referencia próbatest jele: CAL 2-09 Referencia próbatest anyaga: EPS A laboratóriumi légállapot jellemzői: léghőmérséklet: 23 C Relatív nedv. tartalom: 40 % A próbatest adatai a mérés kezdetén: Próbatest jele

Próbatest tömege m kg

LA-xxx1/2016

0,1243

Próbatest vastagsága d m névleges mért 0,050 0,0473

Próbatest sűrűsége  kg/m3 mért 29,20

Gyártó által közölt hővezetési tényező  [W/mK] 0,035

Megjegyzés: A próbatest hét darab rétegben került kialakításra!

A próbatest tömegváltozása a mérés-előkészítés és a mérés alatt: Szárítás utáni alatti tömeg tömegváltozás [kg] [kg] % -

előtti tömeg [kg] -

előtti tömeg [kg] -

Kondicionálás utáni alatti tömeg tömegváltozás [kg] [kg] % -

Mérési adatok: Mérés időpontja: 2016.11.17. Próbatest felületi hőmérséklet

Mérés utáni alatti tömeg tömegváltozás [kg] [kg] % 0,1243 0,0 0,0

előtti tömeg [kg] 0,1243

Stacioner állapot vizsgálati időtartama: 30 perc

meleg oldal

hideg oldal

A próbatest középhőmérséklete

t1 [oC] 15,04

t2 [oC] 4,96

tm [oC] 10,00

Hőmérsékletkülönbség a próbatesten

Hőáramsűrűség a próbatesten keresztül

t [K] 10,09

q 6,794004

Eredmény:

A hővezetési ellenállás értéke 10 C átlaghőmérsékleten: Ri = 1,485133 m2K/W A hővezetési tényező értéke 10 C átlaghőmérsékleten: i = 0,031849 W/mK

Megjegyzés:

A mérés pontossága  5 %

Budapest, 2016. november 17. Mayer Zoltán Pál

Maga Ágota Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


65

Vizsgálati jegyzőkönyv vizsgáló technikus

vizsgáló mérnök

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


66

Vizsgálati jegyzőkönyv Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ MÉRÉS VIZSGÁLATI LAP Mintaszám: Megbízó: Gyártó: Termék: Mintavétel módja: Vizsgálati módszer: Kalibráció adatai:

LA-xxx2/2016 MINTA Kft. MINTA Kft., MINTA város, MINTA út xx. XPS szigetelő lap Megbízó által beszállítva MSZ EN 12667:2001 Ideje: 2016.11.15. Érvényessége: 2016.12.15. Referencia próbatest jele: CAL 2-09 Referencia próbatest anyaga: EPS A laboratóriumi légállapot jellemzői: léghőmérséklet: 23 C Relatív nedv. tartalom: 40 % A próbatest adatai a mérés kezdetén: Próbatest jele

Próbatest tömege m kg

LA-xxx2/2016

0,1243

Próbatest vastagsága d m névleges mért 0,050 0,048020

Próbatest sűrűsége  kg/m3 mért 28,77

Gyártó által közölt hővezetési tényező  [W/mK] 0,035

Megjegyzés: A próbatest hét darab rétegben került kialakításra!

A próbatest tömegváltozása a mérés-előkészítés és a mérés alatt: Szárítás utáni alatti tömeg tömegváltozás [kg] [kg] % -

előtti tömeg [kg] -

előtti tömeg [kg] -

Mérési adatok: Mérés időpontja: 2016.11.17. Próbatest felületi hőmérséklet

Kondicionálás utáni alatti tömeg tömegváltozás [kg] [kg] % -

Mérés utáni alatti tömeg tömegváltozás [kg] [kg] % 0,1243 0,0 0,0

előtti tömeg [kg] 0,1243

Stacioner állapot vizsgálati időtartama: 30 perc

meleg oldal

hideg oldal

A próbatest középhőmérséklete

t1 [oC] 15,04

t2 [oC] 4,96

tm [oC] 10,00

Hőmérsékletkülönbség a próbatesten

Hőáramsűrűség a próbatesten keresztül

t [K] 10,09

q 6,794004

Eredmény:

A hővezetési ellenállás értéke 10 C átlaghőmérsékleten: Ri = 1,50 m2K/W A hővezetési tényező értéke 10 C átlaghőmérsékleten: i = 0,0329 W/mK

Megjegyzés:

A mérés pontossága  5 %

Budapest, 2016. november 17. Mayer Zoltán Pál

Maga Ágota Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


67

Vizsgálati jegyzőkönyv vizsgáló technikus

vizsgáló mérnök

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


68

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Műszaki Igazgatóság, Központi Vizsgáló Laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: (+36-1)-372-6100; E-mail: info@emi.hu

A NAT által NAT-1-1110/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

Vizsgálati Jegyzőkönyv

A termék megnevezése:

Kérelmező:

A vizsgálati szabványok megnevezése:

A (számításos) vizsgálat helye:

MINTA típusú biztonsági üveg ütésállóságának meghatározása

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

MSZ EN 12600:2003 Építési üveg. Ingás vizsgálat. Ütésvizsgálati módszer és a síküvegek osztályba sorolása ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Egység

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A jegyzőkönyv 5 db számozott oldalt és - db mellékletet tartalmaz.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


69

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Műszaki Igazgatóság, Központi Vizsgáló Laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: (+36-1)-372-6100; E-mail: info@emi.hu

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


70

Vizsgálati jegyzőkönyv

1.

ADATOK

1.1.

A megbízással kapcsolatos adatok Megbízó:

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx. Megbízás kelte: 2016. november 04. Megbízó ügyintézője: XY 1.2.

A megbízás tárgya Két darab, MINTA típusú ragasztott biztonsági üveg MSZ EN 12600:2003 szabvány szerinti ingás ütővizsgálata. A termék megnevezése:

MINTA típusú ragasztott biztonsági üveg az alábbi kialakításban: 5/1/5 mm (0,38 szürke PVB)

A próbatestet a szerződésben meghatározottak alapján a Megbízó ügyintézője szállíttatta az Épületszerkezeti Egység laboratóriumába. 2.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

2.1. A vizsgált próbatestek névleges adatai

Típus:

Ragasztott biztonsági üveg az alábbi kialakításban: 5/1/5 mm (0,38 szürke PVB)

Mintavétel módja:

Vizsgálatra a megrendelő által beküldött minta.

Beérkezés dátuma:

2016. november 15.

A próbatest száma:

ÜV-017-020/2016

Egyéb adatok:

-

Megjegyzés:

A mérőállvány kalibrációjának dátuma: lásd kalibrálási jegyzőkönyv (Szerkezetvizsgáló Egység) Ütőtest tömege: 50,05 kg

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


71

Vizsgálati jegyzőkönyv

A próbatestek adatai: Próbatest

Szélesség mm

1. 2. 3. 4.

876 876 876 876

2.2.

Magasság Felület Vastagság mm m2 mm

1938 1938 1938 1938

1,696 1,696 1,696 1,696

10,04 10,02 10,04 10,05

Tömeg kg

-

10.000 mm2 tömeg kg -

4.400 mm2 tömeg kg -

6.500 mm2 tömeg kg -

Vizsgálati módszer

A vizsgálatokat az alábbi szabványok előírásai szerint végeztük*: Építési üveg. Ingás vizsgálat. Ütésvizsgálati módszer és a MSZ EN 12600:2003 síküvegek osztályba sorolása Megjegyzés: * A szabványtól való eltérés nélkül. 2.3.

Vizsgálatok előkészítése, végrehajtása

A vizsgálatot az Épületszerkezeti és Épületfizikai Laboratóriumban végeztük az alábbi eszközökkel: - Digitális erőmérő - Digitális mérőszalag - Teleszkópos mérőrúd - Fa golyó - Gumi ütőtest 3.

VIZSGÁLATOK

3.1.

A vizsgálat körülményei

(76. jelű - 0-500 N) (41. jelű – 0-5 m), (40. jelű – 3 m) (77. jelű – 76 ±1 mm) (78. jelű - 50 ±0,1 kg)

Tárolóhely / Előkészítés: Tokrögzítés módja:

Épületszerkezeti Egység – Vágó Attila Vakkeret gyorsszorítóval rögzítve.

A vizsgálat időpontja:

2016. november 15.

A vizsgálatot végezte:

Maga Ágota, Mayer Zoltán Pál, Vágó Attila

Környezeti paraméterek:

levegő hőmérséklet:

22,3  C, ± 0,5 ºC Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


72

Vizsgálati jegyzőkönyv

3.2.

páratartalom:

53-54 % ± 1 %

légnyomás:

1022 hPa ± 10 hPa

Mért adatok

Próbatest/ Ütésmagasság (mm) 1.

Törés van-e

76 mm-es nyílás van-e

Átnyom ó erő (N)

190 450 1200

Nincs Nincs Igen

Megfelel

Próbatest/ Ütésmagasság (mm) 2. 190 450 1200

Törés van-e

Törés van, nyílás nincs 76 mm-es nyílás van-e

Próbatest/ Ütésmagasság (mm) 3. 190 450 1200

Törés van-e

Próbatest/ Ütésmagasság (mm) 4. 190 450 1200

Törés van-e

4.

Nincs Nincs Igen

Nincs Nincs Igen

Nincs Nincs Igen

Törés van, 76 mm-es nyílás nincs 76 mm-es nyílás van-e

Törés van, nyílás nincs 76 mm-es nyílás van-e

Törés van, nyílás nincs

Átnyomó erő N

Megfelel

Átnyomó erő N

Megfelel Átnyomó erő N

Megfelel

Leváló részek tömege kg (a) nincs

Legnagyobb 10 db legnagyobb részecske részecske tömege tömege kg kg (b) (a) -

-

I I II, a

Leváló részek tömege kg (a) nincs

Legnagyobb részecske tömege kg (a) -

10 db legnagyobb részecske tömege kg (b)

Megjegyzés Sérülés I-IV a-b I I II, a

Leváló részek tömege kg (a) nincs

Legnagyobb részecske tömege kg (a) -

10 db legnagyobb részecske tömege kg (b)

Leváló részek tömege kg (a) nincs

Legnagyobb részecske tömege kg (a) -

10 db legnagyobb részecske tömege kg (b)

-

-

-

Megjegyzés Sérülés I-IV a-b

Megjegyzés Sérülés I-IV a-b I I II, a Megjegyzés Sérülés I-IV a-b I I II, a

NYILATKOZAT

- A vizsgálati jegyzőkönyvben közölt adatok és eredmények kizárólag a vizsgált próbatestekre vonatkoznak.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


73

Vizsgálati jegyzőkönyv

- A Vizsgálati Jegyzőkönyv és mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható le. - A Vizsgálati jegyzőkönyvvel azonos projektszámú Értékelő jegyzőkönyv kerül kiadásra.

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


74

Vizsgálati jegyzőkönyv

5.

MELLÉKLETEK : -

Budapest, 2016. november 18.

A vizsgálatot végezte, a jegyzőkönyvet összeállította:

…………………………………. Maga Ágota vizsgáló mérnök Szakmailag ellenőrizte: ……….………………….... Sólyomi Péter központi laboratóriumvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.1-2016.07.07_VJ


75

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Műszaki Igazgatóság, Központi Vizsgáló Laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: (+36-1)-372-6100; E-mail: info@emi.hu

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016

Témaszám: -

ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYV

A termék megnevezése:

Kérelmező:

MINTA típusú biztonsági üveg ütésállóságának értékelése

MINTA Kft. MINTA város, MINTA út xx.

A vizsgálati szabványok megnevezése:

A (számításos) vizsgálat helye:

MSZ EN 12600:2003 Építési üveg. Ingás vizsgálat. Ütésvizsgálati módszer és a síküvegek osztályba sorolása ÉMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Egység

2016. november 18.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak. Az értékelő jegyzőkönyv csak az azonos projektszámú vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt érvényes és a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A jegyzőkönyv 2 db számozott oldalt tartalmaz.

Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ


76

Értékelő Jegyzőkönyv OLDALSZÁM 76/2

Az xx-Éxxxx-xxxxx-2016 azonos projektszámú Vizsgálati jegyzőkönyv eredményeinek értékelése (az ÜV-017-020/2016 számú próbatest vizsgálati eredményei alapján): 1. Osztályba sorolás: Próbatest

Ejtési magasság α (1-3)

Törés módja β (A-C)

Törési magasság Ф (0-3)

Osztály α (β) Ф

1.

1

B

1

1B1

2.

1

B

1

1B1

3.

1

B

1

1B1

4.

1

B

1

1B1

α

az az ejtési magasság, ahol a próbatest a szabvány szerint akár a), vagy b) szerint eltörött, vagy nem törött el egyáltalán: 3. osztályú 2. osztályú 1. osztályú

β

a törés módja: A típus B típus C típus

Ф

az az anyag, amely 190 mm ejtési magasságnál kielégíti az I-III. szerinti követelményeket az az anyag, amely 190 és 450 (mm) ejtési magasságoknál kielégíti az I-III. szerinti követelményeket az az anyag, amely 190, 450 és 1200 (mm) ejtési magasságoknál kielégíti az I-III. szerinti követelményeket) I. Sértetlen maradt, vagy ; II. Az a)-ban ismertetett követelmények szerint tört el, vagy ; III. A b)-ben ismertetett követelmények szerint tört el, vagy; IV. Eltörött és nem felelt meg az a), vagy b) szerinti követelményeknek. számos repedés jelenik meg , elkülöníthető, éles szélű törmeléket formálva, néhány közülük nagyobb; számos repedés jelenik meg, de a törmelék együtt marad , nem elkülöníthető szétesés történik, ami viszonylagosan veszélyes apró részecskék nagy számú megjelenéséhez vezet)

az a legnagyobb ejtési magasság, ahol a próbatest vagy a) szerint eltörött, vagy nem törött el egyáltalán (amikor egy üveg 1900 mm-es magasságnál eltörik és a törés módja nem a) szerinti, akkor Ф= 0).

Budapest, 2016. november 18. Az értékelést végezte (a jegyzőkönyvet összeállította): Maga Ágota vizsgáló mérnök Szakmailag ellenőrizte: Horváth Zsolt Soma

Jóváhagyta: Sólyomi Péter Központi laboratóriumvezető Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ.07.07_VJ


77

Értékelő Jegyzőkönyv OLDALSZÁM 77/2

egységvezető

Projektszám: xx-Éxxxx-xxxxx-2016 Bizonylat azonosító: KBiA-III-1.5-2016.07.01_ÉJ.07.07_VJ

Profile for ÉMI Nonprofit Kft.

Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Advertisement