Page 1

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0 ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET (MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG)

Akusztika Helyiségek teremakusztika követelményei

ÉMI Nonprofit Kft. 2016

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Összeállította, a tervezet előkészítéséért felelős: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A tervezet kidolgozásban közreműködött: Ilyés László

Az irányelv elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság: Elnök: 

az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő szakmai vezetője

Tagok: 

Magyar Építész Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Szabványügyi Testület,

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

Országos Atomenergia Hivatal,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

képviselője.

Szerkesztette: Ilyés László

A kézirat lezárva: 2017.április Az MSZB által elfogadott Építésügyi Műszaki Irányelv (ÉpMI) irányelv elektronikus formában hozzáférhető az Építésügyi Műszaki Adattár honlapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

2


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Előszó az ÉpMI-xx-xx-xx/20xx irányelv 1. kiadásához A 2016-2018-as években a KÖFOP program keretében lehetőség nyílik jelentős számú új irányelv kidolgozására és közreadására. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek olyan területeken nyújtanak hatékony segítséget, ahol szabványok vagy jogszabályok nem adnak kellő útmutatást. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes, amennyiben azonban szerződés műszaki részében vagy MMT-ben kerül rögzítésre – kötelező érvényű lehet. Az Építésügyi Műszaki Irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által létrehozott munkacsoportok készítik. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl – a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Jelen irányelv az épületek különböző funkciójú, felhasználású helyiségek teremakusztikai követelményeit adja meg. A kielégítő és elvárható helyiséghasználat számos esetben megkívánja a megfelelő akusztikai környezetet kialakítását, beleértve ebbe a helyiség hangelnyelési és hangterjedési jellemzőit, az épületgépészettől és egyéb forrásoktól származó zajterhelés nagyságát és a belső illetve homlokzati hangszigetelést is. A helyiségek felsorolt akusztikai jellemzői – többé-kevésbé – függenek egymástól, azokat részben együtt célszerű értelmezni és kezelni. A megfelelő akusztikai környezet kialakítása sok esetben elengedhetetlen a helyiség rendeltetésszerű használata érdekében (pl. előadótermek, hangversenytermek, stúdiók), míg más esetekben komoly társadalmi-gazdasági előnnyel jár, így például lehetővé teszi a nyugodtabb pihenést, a hatékonyabb munkavégzést illetve tanulást vagy a gyorsabb gyógyulást, regenerálódást. A kellemes akusztikai környezet elősegíti KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

3


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

a kiegyensúlyozottabb életvitelt, ami nemcsak az egyén, hanem a társadalom egésze szempontjából is hasznos. Speciális esetekben – így a veszélyhelyzetekben alkalmazott rendszereknél – akár életek is múlhatnak a beszédérthetőség biztosításán. Az ÉMI Nonprofit Kft. egyéb területeken is a szakmai közmegegyezést és műszaki optimumot keresve –további irányelvek megjelentetését tervezi.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

4


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Tartalomjegyzék

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET ...................................................................................7 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ..................................................................................8 2.1.

A helyiségek akusztikai komfortját jellemző mennyiségek ............................. 8

2.2.

A helyiségek teremakusztikai jellemzése ...................................................... 9

3. FOGALOMMAGYARÁZATOK ............................................................................. 11 3.1.

Akusztika ..................................................................................................... 11

3.2.

Hang ............................................................................................................ 11

3.3.

Hallható hang .............................................................................................. 11

3.4.

Zaj ............................................................................................................... 11

3.5.

Teremakusztika ........................................................................................... 11

3.6.

Épületakusztika ........................................................................................... 12

3.7.

Hangnyomás ............................................................................................... 12

3.8.

Hangnyomásszint ........................................................................................ 12

3.9.

A-hangnyomásszint ..................................................................................... 12

3.10.

Határgörbékkel jellemzett zajosság .......................................................... 12

3.11.

Effektív érték ............................................................................................ 12

3.12.

Frekvencia ................................................................................................ 13

3.13.

Hangelnyelés ........................................................................................... 13

3.14.

Egyenértékű hangelnyelési felület ............................................................ 13

3.15.

Léghangszigetelés ................................................................................... 13

3.16.

Lépéshangszigetelés................................................................................ 13

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

5


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

3.17.

Utózengési idő ......................................................................................... 14

3.18.

Közepes utózengési idő ........................................................................... 14

3.19.

Beszédérthetőség .................................................................................... 14

3.20.

Noise masking .......................................................................................... 14

4. KÖVETELMÉNYEK .............................................................................................. 16 4.1.

A követelmények értelmezési kerete ........................................................... 16

4.2.

Oktatási létesítmények, óvodák, bölcsődék ................................................. 19

4.3.

Hivatali munkahelyek ................................................................................... 21

4.4.

Szállodák ..................................................................................................... 23

4.5.

Egészségügyi létesítmények ....................................................................... 24

4.6.

Szabadidős és sportlétesítmények .............................................................. 26

4.7.

Lakóépületek ............................................................................................... 28

5. MELLÉKLETEK .................................................................................................... 30 1. sz. melléklet .................................................................................................... 30 2. sz. melléklet .................................................................................................... 32

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

6


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

1.

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Az irányelv az épített környezet egyes, emberi tartózkodásra szolgáló helyiségei

esetén

határozza

meg

a

megfelelő

használatot

biztosító

teremakusztikai követelményeket. Kiemelten és célzottan az utózengési időre vonatkozó követelményeket adja meg, kiegészítve a – részben egyéb előírásokban, szabványokban is megtalálható – zajvédelmi és épületakusztikai előírásokkal. Az irányelv igyekszik azokat a leggyakoribb helyiségtípusokat számba venni, ahol teremakusztikai igények is felmerülhetnek. Különösen új funkciók, új tevékenységek esetén a jelen irányelvben nem kezelt eseteket – amennyiben teremakusztikai igények merülnek fel – szaktervező bevonásával célszerű tisztázni. Az irányelv a kifejezetten emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek, térrészek akusztikai környezetével foglalkozik. Nem tartalmaz követelményeket állatok tartózkodási környezetével kapcsolatosan. Az irányelv nem foglalkozik sem a különböző követelmények eléréséhez, teljesítéséhez szükséges műszaki megoldások, méretezés, modellezés kérdéseivel, sem a különböző követelmények teljesülésének méréssel történő ellenőrzésének kérdéseivel. Az irányelv nem terjed ki a helyiségekben megengedhető rezgésterhelés kérdéseire, így sem az épületkárosodást jelentő, sem az emberre ható rezgések követelményeivel nem foglalkozik. Az irányelvben adott követelményektől még abban az esetben is el lehet térni, ha magát az irányelvet egy adott feladat kapcsán kötelezőnek fogadják el a felek, azonban ilyen esetekben ezt csak a felek beleegyezésével és pontos műszaki indokolással szabad megtenni. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

2.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1.

A helyiségek akusztikai komfortját jellemző mennyiségek

A helyiségek akusztika megfelelőségét alapvetően három, egymástól teljesen nem függetleníthető témakörrel lehet jellemezni: A.) A térben történő hangenergia áramlás idő- és térbeli lefolyását leíró – teremakusztikainak nevezhető – mennyiségekkel. B.) Adott gerjesztési környezet mellett a szomszédos terekből átjutó hangenergia nagyságát megadó hangszigetelési képességekkel – ide értve a rezgésszigetelési tulajdonságokat is. C.) Magában a térben keletkező hangenergia hatására a tartózkodási zónában kialakuló hangnyomásszintekkel, a zajterhelések nagyságával. A fizikai – és így a fogalmi – rendszer átfedéseket mutat, nem minden esetben egyértelmű a fogalmak használata. Általánosságban az mondható, hogy az A.) szerinti kérdéskört teremakusztikának nevezhetjük, a B.) szerinti kérdéskört épületakusztikának, míg a C.) esetben leginkább a zajvédelem témakörével adhatjuk meg a fogalmakat. A fogalommagyarázatoknál megadjuk a jelen irányelvben alkalmazott értelmezéseket. A végső cél minden esetben a helyesnek mondható akusztikai környezet kialakítása különböző műszaki megoldásokkal, de sok esetben még a megfelelő vagy optimális akusztikai környezet megadása sem egyértelmű, különösen a teremakusztikai kérdések esetén. Jellemző egy szakmai konszenzus a kérdések jelentős részében, de magas teremakusztikai elvárások (pl. hangversenyterem, stúdió) esetén az egyéni megítélés, az egyes emberek ízlésbeli különbségei is érzékelhető.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

8


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Az akusztikai környezet részben szubjektív megítélésű, és nem független a többi, érzelmünkre és értelmünkre gyakorolt hatástól sem (pl. világítás, belső építészet, kipihentség, hangulat, egészségi állapot, mentális állapot, stb.).

2.2.

A helyiségek teremakusztikai jellemzése

Az irányelvben teremakusztikai paramétereket közül az utózengési idő szerepel a követelmények között. Speciálisan, kifejezetten igényes akusztikai tervezés esetén

egyéb

teremakusztikai

paraméteretek

követelményként

történő

megfogalmazása is szükséges lehet a tervezés során, de ezek általánosítása nem célszerű. Az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek esetén jellemzően elegendő az utózengési idő és a beszédérthetőséi paraméterek biztosítása. Az egyéb teremakusztikai paraméterek ’finomhangolására’ is sor kerülhet az igények függvényében, de ez nem vagy nehezen általánosítható és jellemzően egyéb országok nemzeti szabályozásaiban sem alkalmazottak. A hangosított rendszerek beszédérthetőségének biztosítása elektroakusztikai tervezési feladat; a megadott utózengési idők megteremtik a racionális lehetőségét a megfelelő beszédérthetőséget biztosító hangosítási rendszerek kiépítésének. A teremakusztikai paraméteretek esetén általában nem minimál követelményt fogalmazunk meg, hanem egy optimális tartományt. Ezzel szemben a zajvédelmi és hangszigetelési kérdéseknél szinte minden esetben egy minimális elvárást jelöl a követelmény. A hangszigetelés esetén csak javítjuk az akusztikai komfortot, ha növeljük a mértékét; hasonlóan, a kisebb zajú épületgépészeti berendezések telepítésének is ’csak’ műszaki illetve gazdasági korlátai vannak. Azt mondhatjuk, hogy a hangszigetelés és a zajvédelem – legalábbis akusztikai szempontból – nem vihető túlzásba. A teremakusztika ettől lényegesen különbözik: a megfelelő akusztikai komfort a paraméterek egyegy tartományával írható le (kivételnek tekinthető ez alól a beszédérhetőség). A fentiek figyelembe vételével ugyan, de az esetek jelentős részében az az egyszerűsítés tehető, hogy a jelen irányelvben megadott utózengési idők minimumkövetelmények. A szokásos belsőépítészeti megoldások mellett a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

9


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

tárgyalt helyiségfunkciók jellemzően nem csillapíthatók túl, legalábbis ez lényegesen kisebb problémát okoz, mint a kevéssé csillapított terek esete. Kivétel ez alól a jelen irányelvben nem kiemelten tárgyalt zenei célú termek esete, ahol az elvárható zenei élvezet illetve felvétel megköveteli a szigorúbb toleranciatartomány megadását. Az irányelvben külön jelezzük, hogy milyen mértékben szükséges és lehetséges minimumkövetelményként tekinteni a megadott utózengési időre.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

10


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

3.

FOGALOMMAGYARÁZATOK

3.1.

Akusztika

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

A hang, és általában a rezgések tudománya. Görög eredetű szó: akuein – hallani. Igen széles tudományterületet ölel fel, néhány szokásos szakterületi elnevezés: épületakusztika, teremakusztika, városépítési akusztika, numerikus akusztika,

fizikai

akusztika,

zenei

akusztika,

pszichológiai

akusztika,

elektroakusztika, nemlineáris akusztika, áramlástani akusztika, gépészeti akusztikai, stb.

3.2.

Hang A rugalmas közegnek az akusztika tárgyába tartozó mechanikai rezgése, illetve hulláma, amelyet a részecske és a hangtér adatai jellemeznek. Értelmezhetjük, mint fizikai, élettani és információs jelenséget.

3.3.

Hallható hang Olyan hang, amelynek frekvenciája 20 Hz és 16000 Hz közötti, intenzitása pedig 10-12 W/m2 és 1 W/m2 közötti. A hallható hang tartománya pontosabban a hallásgörbével adható meg.

3.4.

Zaj Fizikailag a hanggal azonos fogalom, de fiziológiailag különbözik tőle: minden olyan hangot zajnak hívunk, ami szubjektíve zavaró, hallgatása kellemetlen kényszer és/vagy káros hatású.

3.5.

Teremakusztika Az akusztikai azon részterülete, amely – legalább részben – zárt terekben a hangenergia időbeli és térbeli viselkedését írja le. Gyakorlati értelmezése a

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

11


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

beszéd és zene optimális észleléséhez megfelelő belső állapot tervezését és megvalósítását jelenti. Elsődlegesen a helyiségben keletkező hasznos hangenergia kezelését jelenti, de tágabb értelemben ide tartoznak a hangszigetelés

és

a

zajcsökkentés

területei

is,

mint

a

zenei

és

beszédinformáció kialakulását befolyásoló tényezők.

3.6.

Épületakusztika Az akusztikán belül a hangszigetelés területe, azaz gátolni, csökkenteni a térrészek közötti hangenergia áramlást. Ide tartozik a belső határoló szerkezetek és a homlokzati héjak, szerkezetek akusztikai méretezése is.

3.7.

Hangnyomás A hang hatására a statikus légnyomáshoz hozzáadódó nyomásingadozás.

3.8.

Hangnyomásszint A hangnyomás négyzetéből és a vonatkoztatási hangnyomás (p0=20 μPa) négyzetéből számított hányados 10-es alapú logaritmusának a tízszerese. Jele Lp, mértékegysége decibel, dB.

3.9.

A-hangnyomásszint Az A-súlyozó szűrő alkalmazásával meghatározott hangnyomásszint. Jele LpA, mértékegysége decibel, dBA, dB(A). Az emberi fül frekvencia szerinti érzékenységét követő szűrők közül a 40 dB-es hangossági görbe inverze alapján szabványosított függvény.

3.10. Határgörbékkel jellemzett zajosság A

zaj

nagyságának

jellemzésére

és

minősítésére

használt

frekvenciafüggvények. Elterjedtebb változatai: NR (Noise Rating), NC (Noise Criteria), PNC (Preferred Noise Criteria). 3.11. Effektív érték

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

12


ÉPĂ?TÉSĂœGYI MĹ°SZAKI IRĂ NYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELĹ?KÉSZĂ?TĹ? ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Valamely våltozó mennyisÊg egy időintervallumban vett pillanatnyi ÊrtÊkeinek nÊgyzetes kÜzÊpÊrtÊkÊből vont nÊgyzetgyÜke.

3.12. Frekvencia Valamely periódusos våltozås egy måsodperc alatti periódusainak szåma. MÊrtÊkegysÊge a hertz, Hz. 3.13. HangelnyelÊs A felßletre eső hangenergia nem visszavert rÊszÊnek Ês az Üsszes beeső hangenergiånak a hånyadosa. Az akusztikailag teljesen visszaverő felßletek hangelnyelÊsi tÊnyezője nulla, a tÜkÊletesen elnyelő felßletekÊ 1. A hangelnyelÊsi tÊnyező fßgg a frekvenciåtól Ês hang beesÊsi szÜgÊtől. Jele ι, mÊrtÊkegysÊg nÊlkßli mennyisÊg. 3.14. EgyenÊrtÊkŹ hangelnyelÊsi felßlet Annak az ι = 1 hangelnyelÊssel jellemezhető, tÜkÊletesen elnyelő felßletetnek a mÊrete, ami hatåsåban megegyezik a tÊnylegesen a tÊrben lÊvő anyagok, felßletek, tårgyak hatåsåval. Jele A, mÊrtÊkegysÊge m2. 3.15. LÊghangszigetelÊs Az alåbbi kÊplettel definiålt mennyisÊg, ahol L1 Ês L2 az adó- Ês vevőoldali hangnyomåsszintek, S a vizsgålt szerkezet felßlete, A a vevőoldali helyisÊg egyenÊrtÊkŹ elnyelÊsi felßlete.

đ?‘… = đ??ż1 + đ??ż2 − 10đ?‘™đ?‘œđ?‘”

đ?‘† đ??´

A laboratóriumi Ês a helyszíni mennyisÊg ÊrtelmezÊs azonos, de a jelÜlÊs megkßlÜnbÜzteti a kettőt (R a laboratóriumi, R’ a helyszíni hangszigetelÊs). Súlyozott ÊrtÊkek jelÜlÊse: Rw, R’w, Rw+C, R’w+C, Rw+Ctr, R’w+Ctr. 3.16. LÊpÊshangszigetelÊs KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pålyåzati 88/2017 sz. szerződÊs Ês 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapjån Üsszeållított munkaanyag

13


ÉPĂ?TÉSĂœGYI MĹ°SZAKI IRĂ NYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELĹ?KÉSZĂ?TĹ? ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Az alåbbi kÊplettel definiålt mennyisÊg, ahol L2 a szabvånyos lÊpÊshanggeneråtor mŹkÜdÊse mellett a vevőoldalon kialakuló hangnyomåsszint, A a vevőoldali

helyisĂŠg

egyenĂŠrtĂŠkĹą

elnyelĂŠsi felĂźlete,

A0 pedig

10 m2

vonatkoztatåsi ÊrtÊk. Súlyozott ÊrtÊkek jelÜlÊse: Ln,w, L’n,w.

đ??żđ?‘› = đ??ż2 + 10đ?‘™đ?‘œđ?‘”

đ??´ đ??´0

A laboratóriumi Ês a helyszíni mennyisÊg ÊrtelmezÊs azonos, de a jelÜlÊs megkßlÜnbÜzteti a kettőt (Ln a laboratóriumi, L’n a helyszíni hangszigetelÊs). 3.17. UtózengÊsi idő Az az idő, amíg a teremben az energiasŹrŹsÊg 60 dB-lel, azaz egymilliomod rÊszÊre csÜkken a hang forråsånak megszßntetÊsÊt kÜvetően. Jele T60, mÊrtÊkegysÊge måsodperc, s. Az utózengÊsi idő elsősorban a terem mÊretÊtől Ês egyenÊrtÊkŹ hangelnyelÊsi felßletÊtől fßgg. 3.18. KÜzepes utózengÊsi idő Az utózengÊsi idő terc- vagy oktåvsåvos frekvenciafßggvÊnyÊnek valamely elemeiből kÊpzett aritmetikai åtlag. Jele Tm, mÊrtÊkegysÊge måsodperc, s. Jelen irånyelvben a 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz Ês 2 kHz frekvenciåkon vett oktåvsåvos ÊrtÊkek åtlagakÊnt Êrtelmezett. 3.19. BeszÊdÊrthetősÊg Olyan mŹszaki mÊrőszåm, amely a beszÊdkommunikåció sorån azt mutatja, hogy a beszÊd mennyire Êrthető, fßggetlenßl a beszÊlő Ês a hallgató egyedi jellegzetessÊgeitől, jellemzőitől. Elsősorban az utózengÊsi idő Ês az alapzaj hatårozza meg. TÜbb módszer Ês mÊrőszåm is kidolgozåsra kerßlt; legelterjedtebb a 0-1 kÜzÜtt Êrtelmezett STI (Speech Transmission Index).

3.20. Noise masking

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pålyåzati 88/2017 sz. szerződÊs Ês 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapjån Üsszeållított munkaanyag

14


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Jellemzően mesterséges forrásokkal előállított. szélessávú elfedő zaj, ami elfedi, ’maszkolja’ a zajokat, így növeli az akusztikai intimitást, szeparáltságot.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

15


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

4.

KÖVETELMÉNYEK

4.1.

A követelmények értelmezési kerete

A különböző helyiségfunkciók esetén a teremakusztikai követelményeket különböző igényszintekhez lehet megállapítani. Különbséget célszerű tenni az új kialakítású és felújításra kerülő helyiségek, épületek között. A műszaki és gazdasági

lehetőségek

gyakran

határt

szabnak

a

teremakusztikai

beavatkozásoknak, de a használhatóság minimális feltételeit minden esetben biztosítani kell. Az alábbi táblázatokban a különböző típusú helyiségfunkciókhoz rendeljük hozzá az akusztikai paramétereket. A megadott utózengési idők egy általános használhatóságot biztosítanak, de nem értelmezik a hangosítási illetve veszélyhelyzeti rendszerek követelményeit. A hangszigetelési követelményeket alapvetően a magyar szabványok tartalmazzák, de jelen irányelv is ad meg értékeket. A belső zajterhelési értékek esetén több szabvány is ad követelményértékeket a

gépészeti

berendezésekkel

kapcsolatban.

A

táblázatban

megadott

zajterhelési értékek a folyamatos jellegű gépészeti forrásokra vonatkoznak. Rövidebb idejű – tipikusan csak néhány perces – üzemelést jelentő esetekben 5 dBA értékkel magasabb szintek is megengedhetőek. Amennyiben helyiségenként szabályozható a gépészeti rendszer, abban az esetben már a tervezés során tisztázni szükséges a méretezési állapotot, és igény esetén a megvalósulást ennek megfelelően kell minősíteni. Tonális

komponensek

jelenléte

mellett

az

LAeq-Kton+2

értéket

kell

követelményként tekintetni. A tonalitás jellemzése, a Kton meghatározása a vonatkozó magyar szabványok szerint történik. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

16


ÉPĂ?TÉSĂœGYI MĹ°SZAKI IRĂ NYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELĹ?KÉSZĂ?TĹ? ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

A dominånsan kifejezetten alacsonyfrekvenciås Üsszetevőket tartalmazó zajok szubjektív megítÊlÊse rosszabb, mint az LAeq ÊrtÊkből az egyÊbkÊnt kÜvetkezne. Ezzel kapcsolatban jelenleg nincs jól hasznålható szakmai konszenzus illetve Ês/vagy gyakorlat, de javasolt – Ês vitås esetben szßksÊges – ezen esetekben hatårgÜrbÊkkel megadott kÜvetelmÊnyeket meghatårozni. Ebben az esetben a hatårgÜrbÊkkel tÜrtÊnő minősítÊshez az NC gÜrbÊk alkalmazåsa javasolt; egyÊb hatårgÜrbÊk alkalmazåsa is megengedhető (NR, PNC, stb.) szakmai megegyezÊs esetÊn. A minősítÊsnÊl az adott helyisÊgre egyÊbkÊnt meghatårozott LAeq ÊrtÊkből kiindulva az NC=1,25(LAeq–13) kÊplet alkalmazott. Az alacsonyfrekvenciås dominancia azt jelenti, hogy a 125 Hz alatti tartomånyban szubjektíve hatårozottan ÊrzÊkelhető a zaj, Ês az A-súlyozåsú tercsåvos spektrumban ezen Üsszetevők kÜzßl egy vagy tÜbb amplitúdója nem kisebb, mint a magasabb frekvenciåkÊ. A homlokzati szerkezetek hangszigetelÊsi mÊretezÊse a vonatkozó magyar szabvåny szerint tÜrtÊnik. A kÜzlekedÊstől vagy egyÊb kßlső forråsoktól szårmazó belső zajhatårÊrtÊkek vonatkozåsåban jelen irånyelv Ês a vonatkozó magyar szabvåny is ad kÜvetelmÊnyÊrtÊkeket. Ellentmondó esetekben a magyar szabvånyok előíråsait kell kÜtelező ÊrtÊknek tekinteni, de szerződÊsben rÜgzített módon jelen irånyelv előíråsait is megengedett kÜvetelmÊnynek tekinteni, amennyiben azok nem enyhÊbbek a szabvånyos kÜvetelmÊnyeknÊl. A teremakusztikai kÜvetelmÊnyek a Tm kÜzepes utózengÊsi időre vonatkoznak.

�� =

đ?‘‡250 đ??ťđ?‘§ + đ?‘‡500 đ??ťđ?‘§ + đ?‘‡1 đ?‘˜đ??ťđ?‘? + đ?‘‡2 đ?‘˜đ??ťđ?‘§ 4

Az utózengÊsi időkre vonatkozó kÜvetelmÊnyek alapvetően a berendezÊs nÊlkßli Ês szemÊlyek nÊlkßli teremållapotra vonatkoznak. Ennek oka elsősorban a kivitelezÊs – Ês rÊszben a tervezÊs – sorån tÜrtÊnő ellenőrzÊs KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pålyåzati 88/2017 sz. szerződÊs Ês 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapjån Üsszeållított munkaanyag

17


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

megfelelő pontosságú és egyszerűségű megvalósíthatósága. Amennyiben a mérésekre már bútorozott állapotban kerül sor, úgy a követelmények teljesítése így is elfogadható; a bútorozás jellemzően biztonságot jelent a teremakusztikai paraméterekben. Nagyobb létszámú, 100 főt meghaladó nézőt és/vagy hallgatóságot felételezve a sportcsarnokok, uszodák, multifunkciós termek esetén figyelembe lehet venni az emberek hangelnyelő képességét. A tervezés során egyértelműen jelezni kell, hogy milyen állapotra vonatkoztatottak a követelmények. A hallgatóság hatása szakirodalmi adatokkal, konkrét mérési eredményekkel vagy – általános sűrűségű ülésmezők illetve tipikus sűrűségű álló hallgatóság esetén – az alábbi táblázatos értékekkel közelíthető.

Elrendezés Hallgatóság A

gépészeti

zajokra

Oktávsáv középfrekvencia [Hz] 250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

0,40

0,50

0,65

0,65

vonatkozó

követelmények

minden

huzamosabb

tartózkodásra kijelölt vagy kijelölhető pozícióra vonatkoznak. Huzamosabb tartózkodásra jellemzően nem használt területek, helyiségek, térrészek esetén térbeli átlagként értelmezettek. Az egyenértékű szintben magadott követelmény bármely 5 perces intervallumra értelmezett. A gépészeti zajok maximális szintjei legfeljebb 5 dBA értékkel haladhatják meg a táblázatokban megadott egyenértékű szinteket. A közlekedési zajokra vonatkozó követelmények teljesülése a vonatkozó magyar szabvány szerint, az adott helyiség térbeli és időbeli átlagaként értelmezett. A megítélési idő a 06-22 óra között nappali 16 óra, 22-06 óra közötti éjszakai 8 óra. A követelmény teljesülését az adott funkcióhoz tartozó használati időszakban kell biztosítani. Amennyiben jelen irányelv felhasználásával történik a tervezés illetve minősítés, meg kell határozni, hogy az irányelv különböző követelményértékei közül mit tekintenek kötelező értéknek. Bár az akusztikai komfortot a különböző KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

18


ÉPĂ?TÉSĂœGYI MĹ°SZAKI IRĂ NYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELĹ?KÉSZĂ?TĹ? ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

jellegŹ paramÊterek (teremakusztikai, zajterhelÊs, hangszigetelÊs) egyßttese hatårozza meg, de azok kÜvetelmÊnykÊnt Ünmagukban is Êrtelmezhetők. A kÜvetelmÊnyeknÊl megfogalmazott minősÊgektől (tervezÊsi alapållapot, emelt akusztikai minősÊg, visszafogott akusztikai minősÊg) helyisÊgcsoporton belßl is el szabad tÊrni, de ennek tÊnyÊt Ês okåt rÜgzíteni kell a tervezÊs sorån. Ahol a tervezÊs jelentősebb akusztikai kÜvetelmÊnyt is tartalmazó minősítő rendszer szerint is tÜrtÊnik (pl. Breeam) Ês az akusztika előíråsokkal megszerezhető kredit elÊrÊse megvalósul, ott – a kÜvetelmÊnyrendszer egyszerŹsítÊse miatt – cÊlszerŹ åltalånossågban csak a minősítő rendszer ÊrtÊkeit kÜvetelmÊnynek tekinteni.

4.2.

Oktatåsi lÊtesítmÊnyek, óvodåk, bÜlcsődÊk

A teremakusztikai kÜvetelmÊnyek a tanulók åltal is hasznålt folyosóra, lÊpcsőhåzra vonatkoznak. à ltalånos iskola, óvoda Ês bÜlcsőde esetÊn a tervezÊsi alapållapotot kell minimålisan elÊrni, Ês az emelt akusztikai minősÊg teljesítÊse erősen javasolt. Egyetemek, főiskolåk Ês egyÊb felnőttkÊpzÊsi lÊtesítmÊnyek

esetĂŠn

a

folyosĂłk,

lÊpcsőhåzak

esetĂŠn

elegendő

a

visszafogottabb akusztikai minősÊg elÊrÊse. A tåblåzatban az osztålytermekre, foglalkoztatókra Ês Êtkezőkre megadott ÊrtÊkek 200 m3 tÊrfogatot meghaladó helyisÊgek esetÊn az alåbbi korrekciós taggal megnÜvelhető a kÜvetelmÊny (V0 a vonatkoztatåsi tÊrfogat, 1 m3).

đ??žđ?‘‡đ?‘š = 0,4 đ?‘™đ?‘œđ?‘”

đ?‘‰ − 0,92 đ?‘‰0

Zenei cÊlú osztålytermek esetÊn egyedi megítÊlÊs szßksÊges a hasznålati kÜrßlmÊnyek ismeretÊben; tipikusan 50-80%-kal magasabb utózengÊsi idők megengedettek. Ezen esetekben cÊlszerŹ az utózengÊsi idők alsó tolerancia ÊrtÊkeit is meghatårozni a frekvencia fßggvÊnyÊben.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pålyåzati 88/2017 sz. szerződÊs Ês 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapjån Üsszeållított munkaanyag

19


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Az iskolák esetén erősen meghatározza a tanulók életkora, jellemző viselkedése a zajcsökkentési igényeket. Ezzel összefüggésben az általános iskolák esetén tervezési alapállapotként az emelt szintű teremakusztikai minőséget kell tekinteni; ettől eltérni csak műszakilag alátámasztott módon szabad.

Teremakusztika, Tm [s] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

0,7

0,5

1,1

Folyosó

1,0

0,8

1,6

Lépcsőház

1,2

1,0

2,0

1,5

1,2

3,5

Étkező

1,0

0,7

2,2

Könyvtár

0,6

0,5

-

0,7

0,5

1,2

helyiségfunkció Osztályterem, foglalkoztató

Tornaterem, edzőterem,uszoda

Konferenciaterem, előadóterem

akusztikai minőség

Gépészeti zajterhelés, LAeq [dBA] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

37

34

40

Folyosó

45

40

50

Lépcsőház

45

40

50

helyiségfunkció Osztályterem, foglalkoztató

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

akusztikai minőség

20


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Tornaterem,

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

45

40

52

Étkező

50

40

55

Könyvtár

35

30

40

Konferenciaterem

37

34

40

edzőterem,uszoda

Közlekedési zajterhelés, LAeq [dBA] Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

38

35

42

Folyosó

45

40

50

Lépcsőház

45

40

50

45

42

50

Étkező

45

42

48

Könyvtár

35

30

40

Konferenciaterem

37

34

40

helyiségfunkció Osztályterem, foglalkoztató

Tornaterem, edzőterem,uszoda

4.3.

Visszafogott

Tervezési

akusztikai minőség

Hivatali munkahelyek

A

konferenciatermek,

előadótermek

és

étkezők

esetén

az

oktatási

létesítményeknél adott követelmények érvényesek. Az irodai követelmény kisebb, legfeljebb 50 m2 alapterű irodák esetén érvényes; nagyobb alapterület esetén az open-space tereknél található értékeket lehet tekinteni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

21


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Teremakusztika, Tm [s] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

0,4

0,4

0,6

Iroda; tárgyaló

0,6

0,5

1,2

Open-space iroda

0,6

0,4

1,0

Közlekedő

0,6

0,5

1,0

helyiségfunkció

Videokonferencia terem

akusztikai minőség

Gépészeti zajterhelés, LAeq [dBA] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

35

30

38

Iroda; tárgyaló

37

34

40

Open-space iroda

40

37

42

Közlekedő

42

40

45

helyiségfunkció

Videokonferencia terem

akusztikai minőség

Közlekedési zajterhelés, LAeq [dBA] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

37

34

40

Iroda; tárgyaló

40

35

42

Open-space iroda

40

37

42

helyiségfunkció

Videokonferencia terem

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

akusztikai minőség

22


ÉPĂ?TÉSĂœGYI MĹ°SZAKI IRĂ NYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELĹ?KÉSZĂ?TĹ? ANYAG

KÜzlekedő

4.4.

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

42

40

45

SzĂĄllodĂĄk

A konferenciatermek, előadótermek, tornatermek, edzőtermek, uszodåk Ês Êtkezők esetÊn az oktatåsi lÊtesítmÊnyeknÊl adott kÜvetelmÊnyek ÊrvÊnyesek. A lobby esetÊn megadott teremakusztikai kÜvetelmÊny 1000 m3 tÊrfogatig ÊrvÊnyes; nagyobb tÊrfogatú terek esetÊn

az alĂĄbbi korrekciĂłs taggal

megnĂśvelhetĹ‘ a kĂśvetelmĂŠny (V0 a vonatkoztatĂĄsi tĂŠrfogat, 1 m3). đ??žđ?‘‡đ?‘š = 2,0 đ?‘™đ?‘œđ?‘”

đ?‘‰ − 6,0 đ?‘‰0

Teremakusztika, Tm [s] helyisĂŠgfunkciĂł

Szållodai szoba Lobby, előtÊr, recepció Lift előtÊr KÜzlekedő, folyosó

Visszafogott

TervezĂŠsi

Emelt akusztikai

alapĂĄllapot

minősÊg

0,7

0,5

-

1,5

1,0

-

0,9

0,6

-

0,7

0,5

-

akusztikai minősÊg

GĂŠpĂŠszeti zajterhelĂŠs, LAeq [dBA] helyisĂŠgfunkciĂł

SzĂĄllodai szoba

TervezĂŠsi

Emelt akusztikai

alapĂĄllapot

minősÊg

35

32

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pålyåzati 88/2017 sz. szerződÊs Ês 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapjån Üsszeållított munkaanyag

Visszafogott akusztikai minősÊg 40

23


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Lobby, előtér, recepció Lift előtér Közlekedő, folyosó

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

42

40

50

45

40

50

45

40

48

Közlekedési zajterhelés, LAeq [dBA] helyiségfunkció

Szállodai szoba Lobby, előtér, recepció Lift előtér Közlekedő, folyosó

4.5.

Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

37

35

42

45

40

50

45

40

50

45

40

50

akusztikai minőség

Egészségügyi létesítmények

A folyosók, konferenciatermek, előadótermek és étkezők esetén az oktatási létesítményeknél adott követelmények érvényesek. Pszichoterápiás foglalkoztatók esetén a tornatermeknél adottak követelmények érvényesek.

Teremakusztika, Tm [s] helyiségfunkció

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

Visszafogott akusztikai minőség 24


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Műtő

1,0

0,8

-

Vizsgáló helyiség

0,8

0,5

-

-

0,8

-

0,8

0,6

-

1,3

1,0

2,2

Egyágyas betegszoba Többágyas betegszoba Tornaterem, edzőterem, uszoda

Gépészeti zajterhelés, LAeq [dBA] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

Műtő

35

32

40

Vizsgáló helyiség

38

35

45

30

28

30

30

28

30

helyiségfunkció

Egyágyas betegszoba Többágyas betegszoba

akusztikai minőség

Közlekedési zajterhelés, LAeq [dBA] Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

Műtő

35

32

38

Vizsgáló helyiség

38

35

42

30

28

30

helyiségfunkció

Egyágyas betegszoba

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

akusztikai minőség

25


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Többágyas betegszoba

4.6.

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

30

28

30

Szabadidős és sportlétesítmények

A folyosók, konferenciatermek, előadótermek és étkezők esetén az oktatási létesítményeknél adott követelmények érvényesek. A sportcsarnok esetén alapvetően sportolásra használt helyiségek értendők; egyéb előadások, rendezvények akusztikai megfelelősége nem tervezési cél. Ezen sportcsarnokok esetén általában kiemeltebb szempont a megfelelő szurkolói hangulat megteremtése, ezért a magasabb utozengési idők is megengedettek. A tervezés során tisztázni szükséges a helyiség tervezett felhasználási területét. Igény esetén meg kell teremteni a lehetőségét egy későbbi funkcióeltolódás esetén fennálló magasabb akusztikai igényű környezet

kialakítására

(pl.

tartószerkezetek

elhelyezése

hangelnyelő

panelekhez). A sportcsarnok itt 1000-10000 m3 közötti tereket jelenet. Kisebb helyiségek esetén az oktatási létesítményeknél megadott tornaterem, edzőterem értékei a követelmények. Nagyobb helyiségek esetén a teremakusztikai egyedi méretezése szükséges; az utózengési időre megadott képlet ezzel együtt iránymutató jelleggel használható. A multifunkciós csarnok esetén alapvetően sportolás és egyéb előadásokra, rendezvényekre is használt létesítmények értendők; terevezési cél a beszédés zenei célú rendezvények akusztikai megfelelősége is. A megadott értékek nem biztosítják a hangversenytermeknél alvárható akusztikai minőséget; igény esetén a megadott követelmények pontosítása, szigorítása szükséges. A megadott akusztikai paraméterek lehetővé teszik egy általános igényszintű, többcélú csarnok megfelelőségét. Igény esetén meg kell teremteni a lehetőségét egy későbbi funkcióeltolódás esetén fennálló magasabb akusztikai igényű környezet kialakítására (pl. tartószerkezetek elhelyezése hangelnyelő KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

26


ÉPĂ?TÉSĂœGYI MĹ°SZAKI IRĂ NYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELĹ?KÉSZĂ?TĹ? ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

panelekhez). Erősen eltÊrő jellegŹ felhasznålås Ês magasabb igÊnyszint mellett cÊlszerŹ biztosítani az adott igÊnyekhez hangolható teret (pl. forgatható hangelnyelő felßletek, fßggÜnyek, stb.). A multifunkciós csarnok itt 1000-10000 m3 kÜzÜtti tereket jelenet. Kisebb helyisÊgek esetÊn az oktatåsi lÊtesítmÊnyeknÊl megadott tornaterem, edzőterem

ĂŠrtĂŠkei

a

kĂśvetelmĂŠnyek.

Nagyobb

helyisĂŠgek

esetĂŠn

a

teremakusztikai egyedi mÊretezÊse szßksÊges; az utózengÊsi időre megadott kÊplet ezzel egyßtt irånymutató jelleggel hasznålható.

Teremakusztika, Tm [s] helyisĂŠgfunkciĂł

Sportcsarnok, uszoda MultifunkciĂłs csarnok

TervezĂŠsi alapĂĄllapot

Emelt

Visszafogott

akusztikai

akusztikai

minősÊg

minősÊg

đ??žđ?‘‡đ?‘š = 1,5 đ?‘™đ?‘œđ?‘”

đ?‘‰ − 3,0 đ?‘‰0

đ??žđ?‘‡đ?‘š − 0,5

đ??žđ?‘‡đ?‘š + 1,0

đ??žđ?‘‡đ?‘š = 0,9 đ?‘™đ?‘œđ?‘”

đ?‘‰ − 1,2 đ?‘‰0

đ??žđ?‘‡đ?‘š − 0,4

đ??žđ?‘‡đ?‘š + 0,8

GĂŠpĂŠszeti zajterhelĂŠs, LAeq [dBA] helyisĂŠgfunkciĂł

Sportcsarnok, uszoda MultifunkciĂłs csarnok

Visszafogott

TervezĂŠsi

Emelt akusztikai

alapĂĄllapot

minősÊg

45

40

55

42

38

48

akusztikai minősÊg

KĂśzlekedĂŠsi zajterhelĂŠs, LAeq [dBA] helyisĂŠgfunkciĂł

TervezĂŠsi

Emelt akusztikai

alapĂĄllapot

minősÊg

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pålyåzati 88/2017 sz. szerződÊs Ês 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapjån Üsszeållított munkaanyag

Visszafogott akusztikai minősÊg

27


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Sportcsarnok, uszoda Multifunkciós csarnok

4.7.

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

42

40

50

40

35

45

Lakóépületek

Az uszodák, tornatermek, edzőtermek esetén az oktatási létesítményeknél adott követelmények érvényesek. A lakáson belüli egyéb helyiségek az emberi tartózkodásra is használt helyiségeket jelenti (pl. konyha, fürdő, wc, közlekedő, kamra, sportszoba), de nem tartoznak ide a hétköznapi használatban nem használt helyiségek (pl. búvóterek, aknák). Lakáson belül utózengési időre nincs követelmény. Gépészeti zajterhelés, LAeq [dBA] helyiségfunkció Lakószobák lakóépületekben

Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

30

25

30

45

35

45

50

40

60

akusztikai minőség

Étkezőhelyiség, étkezőkonyha lakóépületekben Egyéb, lakáson belüli helyiség

Közlekedési zajterhelés, LAeq [dBA]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

28


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

helyiségfunkció Lakószobák lakóépületekben

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

Visszafogott

Tervezési

Emelt akusztikai

alapállapot

minőség

30

25

30

45

35

45

45

40

55

akusztikai minőség

Étkezőhelyiség, étkezőkonyha lakóépületekben Egyéb, lakáson belüli helyiség

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

29


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Felhasznált irodalom Szabványok [1]

MSZ EN 60849:2000 Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez

[2]

MSZ EN ISO 3382-1:2009 Akusztika. Helyiségek akusztikai jellemzőinek mérése 1. rész: Előadótermek

[3]

MSZ EN ISO 3382-2:2008 Akusztika. Helyiségek akusztikai jellemzőinek mérése 2. rész: Utózengési idő általános rendeltetésű helyiségekben

[4]

MSZ EN ISO 3382-3:2012 Akusztika. Helyiségek akusztikai jellemzőinek mérése 3. rész: Egyterű irodák

[5]

MSZ ISO 18233:2006 Akusztika. Új mérési módszerek alkalmazása az épületés teremakusztikában

[6]

DIN 18041: 2004 Acoustical quality in small to medium­sized rooms

[7]

DIN 18041: 2016 Acoustical quality in small to medium­sized rooms

[8]

SS 02 52 68 Acoustics – Sound classification of spaces in buildings – Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

[9]

MSZ 15601-1:2007 Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények

[10]

MSZ 15601-2:2007 Épületakusztika.

2. rész:

Homlokzati

szerkezetek

hangszigetelési követelményei [11]

MSZ EN 12354-6:2004 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 6. rész: Hangelnyelés helyiségekben

[12]

MSZ EN 60268-16:2011 Hangátviteli készülékek. 16. rész: A beszédérthetőség objektív értékelése beszédátviteli indexszel

[13]

ISO/CD 19488 Acoustics -- Acoustic classification scheme for dwellings

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

30


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

[14]

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

MSZ EN 13779:2007 Nem lakóépületek szellőztetése. Helyiségek szellőztető és légkondicionáló rendszereinek teljesítménykövetelményei

[15]

MSZ CR 1752:2000 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai

[16]

MSZ EN 15251:2007 Épületek energia-teljesítőképességének tervezésére és becslésére, levegőminőségére, hőmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozó beltéri bemeneti paraméterei

[17]

MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

Nemzetközi irodalom

[18]

Building Bulletin 93 – Acoustic Design of Schools

[19]

Marshall Long: Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, 2006

[20]

Z. Maekawa, J. H. Rindel, P. Lord: Envirenmental ans Architectural Acoustics, Spon Press, 2011

[21]

Mark Holdan: Applied Acoustics: Concepts, Absorbers and Silencers for Acoustical Comfort and Noise Control, Spreinger, 2013

[22]

Helmut Fuchs: Acoustics of Multi-Use Performing Art Centers, Spon Press, 2016

[23]

Chagok, N.M.D, Domtau, L.D, Agoyi, E., Akpan, E.E: Average Sound Absorption per Person at Octave Band Frequencies Between 125Hz And 4000Hz in an Enclosure, Journal of Natural Sciences Research, Vol.3, No.2, 2013

[24]

Application of B&K Equipment to Architectural Acoustics, Brüel&Kjaer, 1978

Hazai szakirodalom

[10]

P. Nagy József: A hangszigetelés elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Budapest 2004

[10]

[10]

Tarnóczy Tamás: Hangnyomás, hangosság, zajosság, Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1984 [25]

Tarnóczy Tamás: Teremakusztika I-II, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

31


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-11/2016_pv1.0

[26]

Reis Frigyes: Az épületakusztika alapjai, Terc, 2003

[27]

Épületszigetelési kézikönyv, szerk. Fülöp Zsuzsanna, Verlag Dashöfer, 2005

[28]

Leo L. Beranek: Zajcsökkentés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967

2. sz. melléklet Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok

[29]

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről

[30]

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

32

Profile for ÉMI Nonprofit Kft.

Akusztika - Helyiségek teremakusztikai követelményei  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Akusztika - Helyiségek teremakusztikai követelményei  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Advertisement