Page 1

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0 ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET (MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG)

Épületenergetikai audit dokumentációjának alapkövetelményei

ÉMI Nonprofit Kft. 2016

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Összeállította, a tervezet előkészítéséért felelős: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A tervezet kidolgozásban közreműködött: Bencze Norbert Bogsch Albert Jenei Dávid

Az irányelv elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság: Elnök: 

az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő szakmai vezetője

Tagok: 

Magyar Építész Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Szabványügyi Testület,

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

Országos Atomenergia Hivatal,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

képviselője.

Szerkesztette: Bencze Norbert

A kézirat lezárva: 2017.április Az MSZB által elfogadott Építésügyi Műszaki Irányelv (ÉpMI) irányelv elektronikus formában hozzáférhető az Építésügyi Műszaki Adattár honlapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

2


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Előszó az ÉpMI-xx-xx-xx/20xx irányelv 1. kiadásához A 2016-2018-as években a KÖFOP program keretében lehetőség nyílik jelentős számú új irányelv kidolgozására és közreadására. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek olyan területeken nyújtanak hatékony segítséget, ahol szabványok vagy jogszabályok nem adnak kellő útmutatást. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes, amennyiben azonban szerződés műszaki részében vagy MMT-ben kerül rögzítésre – kötelező érvényű lehet. Az Építésügyi Műszaki Irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által létrehozott munkacsoportok készítik. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl – a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Jelen irányelv az MSZ EN 16247-1:2013 Energiaaudit 1.rész: Általános követelmények

és az MSZ EN 16247-2:2014 Energiaaudit 2.rész: Épületek

szabványokhoz kapcsolódóan, ezek kiegészítésére valamint a hazai sajátosságok – szabályozási és jogszabályi előírások - figyelembevételével ad iránymutatást az épületenergetikai audit dokumentációjának alapkövetelményeihez fogalmaz meg formai és tartalmi kritériumokat. Az ÉMI Nonprofit Kft. egyéb területeken is a szakmai közmegegyezést és műszaki optimumot keresve –további irányelvek megjelentetését tervezi.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

3


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Tartalomjegyzék 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET ............................................................................ 6 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ........................................................................... 6 2.1

Szabályozási környezet bemutatása .......................................................... 6

2.2

A műszaki irányelv célja ............................................................................. 8

3. FOGALOMMAGYARÁZATOK, JELÖLÉSEK ................................................. 8 3.1

Fogalommagyarázatok ............................................................................... 8

3.1.1

energiaaudit ......................................................................................... 8

3.1.2

helyszíni adatgyűjtés és felmérés ........................................................ 8

3.1.3

épületenergetikai audit dokumentum ................................................... 9

3.1.4

épület ................................................................................................... 9

3.1.5

épület energiahatékonysága ................................................................ 9

3.1.6

energiaszolgáltató szervezet ............................................................. 10

3.1.7

energia forrás, energia hordozó ......................................................... 10

3.1.8

elsődleges „primer” energiaforrás ...................................................... 10

3.1.9

másodlagos „szekunder” energiaforrás ............................................. 10

3.1.10 nem megújuló energiaforrás .............................................................. 10 3.1.11 megújuló energiaforrás ...................................................................... 11 3.1.12 primer energia ................................................................................... 11 3.1.13 összesített energetikai jellemző ......................................................... 11 3.1.14 rendszer határ ................................................................................... 11 3.1.15 épületgépészeti rendszer ................................................................... 12 3.1.16 épületgépészeti berendezés .............................................................. 12 3.1.17 épület ellátó funkció ........................................................................... 12 3.1.18 külső határoló épületszerkezetek ...................................................... 12 3.1.19 elektromos segédenergia .................................................................. 13 3.1.20 rendszer hővesztesége ...................................................................... 13 3.1.21 szállított (szolgáltatott) energia .......................................................... 13 3.1.22 közmű ................................................................................................ 14 3.1.23 közüzemi szolgáltató ......................................................................... 14 3.1.24 közüzemi szerződés .......................................................................... 14 3.1.25 fogyasztó ........................................................................................... 14 3.1.26 fizető .................................................................................................. 15 KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

3.1.27 fogyasztási hely ................................................................................. 15 3.1.28 fogyasztói vezetékhálózat .................................................................. 15 3.1.29 közvetett természetes megvilágítás ................................................... 15 3.1.30 közvetlen természetes megvilágítás .................................................. 16 3.1.31 fényforrás, lámpa ............................................................................... 16 3.1.32 lámpatest ........................................................................................... 16 3.1.33 színhőmérséklet................................................................................. 16 3.1.34 becsült gazdasági élettartam ............................................................. 16 3.1.35 rendeltetés (épület funkciója) ............................................................. 16 3.1.36 abszolút nedvesség- vagy páratartalom ............................................ 17 3.1.37 relatív (viszonylagos) nedvesség- vagy páratartalom ........................ 17 3.2

Jelölések .................................................................................................. 17

4. MÓDSZERTAN .............................................................................................. 19 4.1

Helyszíni bejárások és adatgyűjtések lefolytatása ................................... 19

4.1.1

Adatgyűjtés ........................................................................................ 22

4.1.2

Helyszíni szemle ................................................................................ 23

5. AUDIT DOKUMENTÁCIÓ KÖVETELMÉNYEI ............................................... 24 5.1

Helyszíni felmérési jegyzőkönyv .............................................................. 24

5.2

Számítások, összehasonlítások, elemzések elkészítése ......................... 27

5.3

Épületenergetikai (audit) jelentés ............................................................. 28

5.4

Épületenergetikai akcióterv ...................................................................... 31

6. MELLÉKLETEK .............................................................................................. 32 I.

Épületenergetikai számítások összefoglalója ............................................ 49

II. Meteorológiai adatok összefoglalója .......................................................... 52 III. Energiahasználó berendezések összefoglalója ......................................... 53 IV. Gazdasági kiértékelés összefoglalója ......................................................... 55 V. Ökológiai és széndioxid kibocsátás kiértékelés összefoglalója .............. 57 VI. Fogyasztási adatok összefoglalója ............................................................. 58 VII. Energiafelhasználás tényleges és számolt összehasonlító adatainak összefoglalója...................................................................................................... 60 VIII. Energiafelhasználás tényleges és számolt összehasonlító adatainak összefoglalója...................................................................................................... 61

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

5


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Az elkészítendő irányelvet érvényességi, alkalmazási területének tekintetében funkció megkülönböztetés nélkül, minden épületre kiterjeszthető, olyan módon, hogy amennyiben egyes területek az adott audit tárgyát képező épületre vagy az audit tartalmára tekintve nem jellemző, azt nem releváns megjegyzéssel szükséges ellátni. Az irányelv érvényességi területe kiterjeszthető a lakó- és szállás jellegű épületekre is. Egy épület üzemeltetése és használata szükségessé teszi olyan épületeken belüli rendszerek vizsgálatát, mint a fűtés, hűtés, légtechnika, világítás, használati- melegvíz rendszer, épületszállítási rendszer (pl. lift, mozgólépcső), továbbá egyéb beépített energia felhasználó berendezések, de kimondottan az ipari és/vagy mezőgazdasági tevékenységből adódó ezekhez funkcionálisan köthető berendezésekre, gépekre, eszközökre nem terjed ki, azonban ezek használatából eredő energiafogyasztásokat is fel kell tűntetni. Jelen

műszaki

irányelv

tekintetében

az

érvényességi

területnél

leírt

korlátozások kizárólag az épületekkel kapcsolatban elvégzendő audit dokumentációjára vonatkozik.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1 Szabályozási környezet bemutatása Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve (2012.október 25.) az energiahatékonyságról, az alábbiak szerint definiálja az energiaaudit fogalmát: „Olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, illetve magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és beszámol az eredményekről”.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

6


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

A 2012/27/EU irányelv 8. cikke (Energetikai auditok és energiagazdálkodási rendszerek) foglalkozik az energetikai auditok bevezetésével, bevezetésének szükségességéről, alkalmazásáról és elvárt hatásairól valamint annak VI. melléklete (Az energetikai auditokra vonatkozó minimumkövetelmények, beleértve az energiagazdálkodási rendszerek keretében elvégzett auditokat is) nagy vonalakban iránymutatást ad ezek minimumkövetelményeiről. Az energia audit fogalmát az MSZ EN 16247-1:2013 szabvány is definiálja az alábbiak szerint: „Valamely helyszín, épület, rendszer vagy szervezet energiafelhasználásának

és

energiafogyasztásának

rendszerelméletű

felülvizsgálata és elemzése, amelynek tárgya az energiaáramlások és az energiahatékonyság-növelés azonosítása és azok jelentése” Az MSZ EN 16247-1:2013 európai szabvány az energiaauditok követelményeit, közös módszertanát és az elkészítendő anyagokat határozza meg. Ez bármely intézményre és szervezetre, minden energiaformára és energiafelhasználásra vonatkozik, kivéve a külön- vagy magántulajdonú lakásokat/lakóhelyeket/lakó funkciójú ingatlanokat. Ez az európai szabvány az összes energiaaudit általános követelményeit foglalja magában. Az általános követelményeket külön részben specifikus energiaaudit-követelmények egészítik ki, amelyek kifejezetten az épületek, az ipari folyamatok és a szállítás energiaauditjaihoz tartoznak. Az MSZ EN 16247-2:2014 európai szabvány az épületekre vonatkozó energiaaudit lefolytatásának követelményeihez alkalmazható. A lakóépületek kivételével,

épület

vagy

épületcsoport

energiaauditjának

általános

követelményeit, módszertanát és a dokumentálás szükségességét írja elő, viszont kellő részletességgel nem tér ki a keletkező dokumentumok felépítésére, formai és tartalmi követelményeire.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

7


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

2.2 A műszaki irányelv célja Az irányelv kitér az MSZ EN 16247-1:2013 Energiaaudit 1.rész: Általános követelmények

valamint az MSZ EN 16247-2:2014 Energiaaudit 2.rész:

Épületek, 5.3 Adatgyűjtés (Collecting data), a 5.4 helyszíni munka (Field work), a 5.5. Elemzés (Analysis) valamint a 5.6 pontjaiban Riport készítés (Riport) megfogalmazott elvárások dokumentumokban való rögzítésének tartalmi és formai elemeire. Az irányelv segítséget nyújt a dokumentumok elkészítéséhez valamint abban, hogy

ezek

egységes

és

minden

érintett

fél

(auditor,

megrendelő,

dokumentációkat nyilvántartó rendszer, stb.) számára összehasonlítható módon és tartalommal készüljenek el.

3. FOGALOMMAGYARÁZATOK, JELÖLÉSEK 3.1 Fogalommagyarázatok

3.1.1 energiaaudit Valamely helyszín, épület, rendszer vagy szervezet energiafelhasználásának és energiafogyasztásának rendszerelméletű felülvizsgálata és elemzése, amelynek tárgya az energiaáramlások és a potenciális energiahatékonyságnövelés azonosítása és ezek jelentés formájában történő közlése, valamint konkrét javaslatok megfogalmazása az energiahatékonyság irányába történő fejlesztéssel kapcsolatban. MEGJEGYZÉS: átvéve az MSZ EN 16247-1:2013 szabványból (3.1)

3.1.2 helyszíni adatgyűjtés és felmérés Az épületenergetikai audit vizsgálatával érintett épület/épületrészre vonatkozó releváns

műszaki-szakmai

információk,

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

dokumentumok

összegyűjtése 8


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

szemrevételezéssel,

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

méréssel,

ismerőkkel/használókkal/üzemeltetőivel

a történő

helyszínt

egyeztetésekkel,

vagy

dokumentumok elemzésével

3.1.3 épületenergetikai audit dokumentum Az épületenergetikai auditokra vonatkozó MSZ EN 16247-1:2013 és MSZ EN 16247-2:2013

szabványok

előírásai

alapján

lefolytatott

helyszíni

jegyzőkönyvek, ellenőrző mérések, épületenergetikai számítások valamint fogyasztási adatok vizsgálatát, elemzését összefoglaló megfelelő műszaki és formai tartalommal elkészített jelentés.

3.1.4 épület Falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására. MEGJEGYZÉS: átvéve a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletből (2. § a,)

Az egész szerkezet, beleértve a termikus burkot és minden olyan beépített gépészeti rendszert, amelyek energiát használnak a belső klíma (fűtés, hűtés, légtechnika), használati-melegvíz, és a világítás valamint a használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására. MEGJEGYZÉS 1.: A kifejezés a teljes épület egészére vagy egyes külön tervezett és használt részeire is vonatkozhat. MEGJEGYZÉS 2.: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.1.1)

3.1.5 épület energiahatékonysága Az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet számított vagy mért mennyisége, amely többek között magába foglalja a fűtéshez, a hűtéshez, a szellőztetéshez, a használati-melegvíz ellátáshoz szükséges energiát. MEGJEGYZÉS: átvéve a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletből (2. § h,)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

9


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

3.1.6 energiaszolgáltató szervezet A villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltató. MEGJEGYZÉS: átvéve a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletből (2. § d,)

3.1.7 energia forrás, energia hordozó Azok a természetes anyagok, amelyek összetételükből vagy szerkezetükből eredendően energia kinyerésére alkalmasak, energiát tartalmaznak, vagy fizikai

tulajdonságaiknál

fogva

(mozgás,

hőmérséklet,

nyomás)

energiaátadásra, energia közvetítésére képesek.

3.1.8 elsődleges „primer” energiaforrás Hasznosítható energiát tartalmazó természetes előfordulású környezeti anyag, közeg vagy jelenség (fosszilis tüzelőanyagok, vízenergia, szélenergia, geotermikus energia, hasadóanyagok, napenergia, biomassza).

3.1.9 másodlagos „szekunder” energiaforrás További átalakítást még igénylő anyagok (gőz, villamos áram, sűrített levegő, radioaktív források).

3.1.10 nem megújuló energiaforrás A természetben korlátozottan elérhető és véges mennyiségben rendelkezésre álló, rövid időn belül nem újratermelődő, nem újra felhasználható valamint nem termeszthető fosszilis tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz, propán-bután gáz, kőszén, urán).

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

10


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

3.1.11 megújuló energiaforrás Olyan a természetes előfordulású környezeti anyag, közeg vagy jelenség, amely a hasznosításuk során forrásuk nem csökken számottevően, „kifogyhatatlan” illetve rövid időn belül újratermelődik (biogáz, biomassza, geotermikus energia, napenergia, szélenergia, vízenergia).

3.1.12 primer energia Az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, amely nem esett át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson. MEGJEGYZÉS: átvéve a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletből

3.1.13 összesített energetikai jellemző Az épület energiafelhasználásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket; az épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságait; az épületgépészeti berendezések és rendszerek jellemzőit,

a

felhasznált

energia

fajtáját,

az

előírt

beltéri

légállapot

követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a sajátenergia-előállítást. MEGJEGYZÉS: átvéve a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletből

3.1.14 rendszer határ Amelybe beletartozik az épülethez (mind az épületen belüli, mind az épületen kívüli) tartozó területek, ahol az energia fogyasztása vagy előállítása történik. MEGJEGYZÉS 1: A keletkező veszteségeket a rendszer határain belülieket kifejezetten a rendszer veszteségeként, míg a rendszer határain kívülieket az átszámítási tényezőben kell figyelembe venni. MEGJEGYZÉS 2.: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.3.3)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

11


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

3.1.15 épületgépészeti rendszer Az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, melegvíz-ellátására,

világítására,

vagy

ezek

kombinációjára

szolgáló

berendezések és vezetékrendszerek összessége MEGJEGYZÉS: átvéve a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletből

Műszaki berendezések fűtésre, hűtésre, szellőzéshez, használat-melegvíz előállításra, világításra és villamos-energia termelésre. MEGJEGYZÉS 1.: Egy gépészeti rendszer egy vagy több épület ellátó funkciót is kiszolgálhat (pl. fűtési rendszer, fűtési és HMV rendszer). MEGJEGYZÉS 2.: Egy gépészeti rendszer több alrendszerből is állhat. MEGJEGYZÉS 3.: A villamos-energia termelés magában foglalhatja a kapcsolt energiatermelést és a PV rendszert. MEGJEGYZÉS 4.: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.1.4)

3.1.16 épületgépészeti berendezés Az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtéséhez, hűtéséhez szükséges hőenergiát, melegvíz igényét, vagy ezek kombinációjára előállító illetve szellőztetését és világítását kiszolgáló eszköz.

3.1.17 épület ellátó funkció Az épületgépészeti rendszerek és berendezések által ellátott funkciók, amelyek a belső légállapot, a megvilágítás és az épület használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítására. MEGJEGYZÉS: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.1.5)

3.1.18 külső határoló épületszerkezetek Az épület, építmény külső önálló alkotórésze, amely lehatárolja a belső fűtött, hűtött vagy gépi módon szellőztetett, – berendezés által szabályozott keretek között tartott - légteret a külső környezettel közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban álló tértől.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

12


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Jellemző szerkezetei: külső fal, fűtött és fűtetlen terek közötti fal, szomszédos fűtött épületek közötti fal, talajjal érintkező fal, lapostető, fűtött tetőteret határoló szerkezetek – „ferde” magastető, alsó zárófödém - külső térrel határos árkád feletti vagy fűtetlen belső térrel határos pince feletti, felső zárófödém – padlásfödém, homlokzati üvegezett nyílászáró, tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti üvegezetlen ajtó vagy kapu, talajon fekvő padló.

3.1.19 elektromos segédenergia A fűtési, hűtési, szellőzési és/vagy használati-melegvíz előállító rendszerek által előállított energia szükséglet kielégítésének támogatására felhasznált energia. MEGJEGYZÉS 1.: Magában foglalja a ventillátorok, szivattyúk, elektronikai alkatrészek, stb. által felhasznált energiát. A szellőzőrendszerekben a légszállításhoz és a hővisszanyerő berendezésekhez felhasznált elektromos energia nem tekinthető segédenergiának az a szellőzés energiafelhasználása. MEGJEGYZÉS 2.: Az EN ISO 9488 Napenergia. Fogalommeghatározások, a szivattyúk és szelepek által felhasznált energiát „parazitikus energia”-nak nevezik. MEGJEGYZÉS 3.: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.2.1)

3.1.20 rendszer hővesztesége A fűtési, hűtési, használati-melegvíz, párásítás, párátlanítás vagy szellőztetés gépészeti rendszereinek hővesztesége, amely nem járul hozzá a rendszer hasznos kimenetéhez. MEGJEGYZÉS 1. A rendszerveszteség az épület belső hőnyereségévé válhat, ha visszanyerhető. MEGJEGYZÉS 2. Nem a rendszer hővesztesége amennyiben egy alrendszerében közvetlenül visszanyerhető, és közvetlenül a rendszerhez kapcsolódó szabványban kezelendő. MEGJEGYZÉS 3. A világítási rendszer vagy más funkciókból származó (például számítógépes berendezések) által leadott hő nem része a rendszer hőveszteségének, mint belső hőnyereség kezelendő. MEGJEGYZÉS 4.: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.2.3)

3.1.21 szállított (szolgáltatott) energia Energia, energiaforrásonként kifejezve, amelyet a rendszer határain keresztül szállítanak az épületgépészeti rendszerekbe, hogy ellássa a fogyasztókat (fűtés, hűtés, szellőzés, használati-melegvíz, világítás, készülékek stb.) vagy a termelt villamos energia. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

13


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

MEGJEGYZÉS 1.: Az aktív szolár- és szélenergia-rendszerek esetében a napelemeken vagy a napkollektorokon által előidézett napsugárzás vagy a szél kinetikus energiája nem része az épület energiamérlegének. Nemzeti szinten döntenek

arról,

hogy

a

telephelyen

előállított

megújuló

energia

része-e

a

szállított

energiának.

MEGJEGYZÉS 2.: A szállított energia felhasználása meghatározottan kiszámítható, vagy mérhető. MEGJEGYZÉS 3.: átvéve a MSZ EN 15603:2008 szabványból (3.3.4)

3.1.22 közmű Termelő, elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő rendeltetésű építmények, vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő berendezései révén, vagy távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva központosan, folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve elégíti ki. MEGJEGYZÉS: átvéve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletből (1. számú melléklet Fogalommeghatározások 68.)

3.1.23 közüzemi szolgáltató Külön

törvény

alapján

termékértékesítési

vagy

szolgáltatásnyújtási

kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott közszolgáltatás. MEGJEGYZÉS: átvéve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletből (1. számú melléklet Fogalommeghatározások 73.)

3.1.24 közüzemi szerződés Szolgáltató és a fogyasztó között, általános és/vagy egyedi a szolgáltatás jogi, gazdasági és műszaki feltételeit meghatározó, szabályozó írásos formában létrejött dokumentum.

3.1.25 fogyasztó

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

14


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Szolgáltatótól energiát vételező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy természetes személy. (Jellemzően lakossági vagy egyéb fogyasztó).

3.1.26 fizető Közüzemi szerződés, vagy külön fizetési megállapodás szerint meghatározott fogyasztási helyen szerződött, felhasznált, illetve vételezett energia árának és egyéb járulékos költségeinek megfizetője. Megállapodás szerint a fizető és a fogyasztó eltérő lehet.

3.1.27 fogyasztási hely Az összefüggő, csatlakozási ponto(ko)n keresztül ellátott terület, ahol az energia felhasználás történik.

3.1.28 fogyasztói vezetékhálózat A csatlakozási pont utáni mért illetve méretlen vezetékhálózat. (A méretlen hálózati rész jellemzően a csatlakozási pont és a fogyasztásmérő - beleértve a mérőhelyet és a mérőt is - közötti szakasz).

3.1.29 közvetett természetes megvilágítás Közvetlen természetes megvilágítású helyiségen, helyiségrészen keresztül történő megvilágítás. MEGJEGYZÉS: átvéve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletből (1. számú melléklet Fogalommeghatározások 74.)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

15


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

3.1.30 közvetlen természetes megvilágítás Külső térelhatároló szerkezetben kialakított, bevilágításra szolgáló felületen keresztül történő nappali megvilágítás. MEGJEGYZÉS: átvéve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletből (1. számú melléklet Fogalommeghatározások 75.)

3.1.31 fényforrás, lámpa Mesterséges vagy természetes módon létrejövő energiaátalakítás folyamának eredményeként fényt bocsát ki.

3.1.32 lámpatest A fényforrás elhelyezésére szolgáló szerkezetet.

3.1.33 színhőmérséklet A kisugárzott energia hullámhossz szerinti eloszlására jellemző szám a látható tartományon belül.

3.1.34 becsült gazdasági élettartam Épület esetében jogszabályban, vagy az építtető által a tervezési programban megadott időtartam, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló

miniszteri

rendeletben

meghatározott

épületelem

esetében

jogszabályban, szabványban, teljesítménynyilatkozatban vagy megfelelőség igazolásban meghatározott időtartam. MEGJEGYZÉS: átvéve a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletből (2. § e,)

3.1.35 rendeltetés (épület funkciója) Az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

16


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

MEGJEGYZÉS: átvéve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletből (1. számú melléklet Fogalommeghatározások 101.)

Jellemzően meghatározható használati jellegek, rendeltetések, funkciók: lakó (lakás,

üdülő),

szállásjellegű

(hajléktalanszálló,

kollégium,

diákotthon,

diákszálló, idősek otthona), egészségügyi, vendéglátó, kereskedelemi és szolgáltató, kulturális és közösségi szórakoztató (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, cirkusz), sport, nevelési (iskola, bölcsőde, alap-, középés felsőoktatási), iroda, igazgatási, oktatási, ipari, mezőgazdasági, közlekedési.

3.1.36 abszolút nedvesség- vagy páratartalom Egységnyi tömegű levegőben mért vízgőz tömege.

3.1.37 relatív (viszonylagos) nedvesség- vagy páratartalom Egy adott hőmérsékleten a levegőben lévő vízgőz nyomásának és a telített gőz nyomásának hányadosa (adott hőmérséklethez tartozó levegőben lévő és a telítettséghez tartozó vízpára aránya). φ=Pg/Pgt*100%

3.2 Jelölések

Jelölés

Mértékegység

Megnevezés

Épületenergetika, épületfizika, épületgépészet A

m2

felület, a belméretek alapján számolva

AN

m2

(fűtőtt) hasznos alapterület

m2

az üvegezés felülete, az üvegezés mérete alapján számolva

V

m3

a fűtött térfogat, belméretek szerint számolva

U

W/ m2K

hőátbocsátási tényező.

Um

W/ m2K

UR

W/ m2K

ψ

W/m·K

az átlagos hőátbocsátási tényező csatlakozási hőhidak hatását is figyelembe vevő szorzóval korrigált („eredő”) hőátbocsátási tényező vonalmenti hőátbocsátási tényező az élek vagy a kerület hosszegységére vonatkozóan

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

17


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

d

m

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

rétegvastagság az üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége

g l

m

csatlakozási élek hossza vagy kerület

EF

kWh/m2/a

a fűtés fajlagos éves primer energiaigénye

EHMV

kWh/m2/a

a használati-melegvízellátás fajlagos éves primer energiaigénye

Ehű

kWh/m2/a

a gépi hűtés fajlagos éves primer energia igénye

ELT

kWh/m2/a

a légtechnikai rendszer fajlagos éves primer energiaigénye

Evil

kWh/m2/a

a beépített világítás fajlagos éves primer energia igénye

EP

kWh/m2/a

az összesített energetikai jellemző (éves) primer energia átalakítási tényező

e QF

kWh/a

éves nettó fűtési energiaigénye

Qhű

kWh/a

a gépi hűtés éves nettó energiaigénye

QLT,n

kWh/a

a légtechnikai rendszer éves nettó hőigénye

QLT,v

kWh/a

a levegő elosztás éves hővesztesége

Ck

a hőtermelő teljesítménytényezője

Ch

a hűtőgép teljesítménytényezője

m

kg/m2

fajlagos hőtároló tömeg

n

1/h

légcsereszám (átlagos)

nT

1/h

tömítetlenségből származó légcsere növekedés

nLT

1/h

légcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében

ninf

1/h

légcsereszám a légtecnikai rendszer üzemszünete alatt

nnyár

1/h

légcsereszám nyáron

nhű

1/a

hűtési napok száma

q

W/m3K

fajlagos hőveszteségtényező

qb

W/m2

a belső hőterhelés fajlagos értéke

qf

kWh/m2/a

a fűtés fajlagos éves nettó hőenergia igénye

qm

W/m3K

fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értéke

t

K (°C)

hőmérséklet

te

K (°C)

a külső hőmérséklet

te

K (°C)

a külső hőmérséklet napi átlagértéke

ti

K (°C)

a belső hőmérséklet

tx

K (°C)

a szomszédos tér hőmérséklete

te, átl

°C

külső hőmérséklet átlaga a fűtési idényben, értéke állandó: 4

Pg

Pa

parciális gőznyomás

Pgt

Pa

telített gőznyomás

x

g/kg

abszolút pára vagy nedvességtartalom

φ

%

relatív páratartalom

αk

a hőtermelő által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált rendszer esetén)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

18


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

αh

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

a hűtőgép által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált rendszer esetén)

ZLT

kh/a

a légtechnikai rendszer működési idejének ezredrésze a fűtési idényben

ZF

kh/a

a fűtési idény hosszának órában mért ezredrésze, értéke állandó: 4,4

Zhű

kh/a

a hűtési idény hossza órában

Világítás, épületvillamosság h

élettartam

φ

lm (lumen)

fényáram

E

lux

felületegységre eső fényáram

cd/m2

fénysűrűség

lm/W

fényhasznosítás (fényáram/villamos teljesítmény)

K (kelvin)

színmegjelenítés (színhőmérséklet) színvisszaadási index (adott látási feladathoz eltérő színvisszaadási indexű fokozat szükséges)

U

V

elektromos feszültség

I

A

elektromos áramerőség

P

W (VA)

elektromos teljesítmény

W

VAs (kWh)

elektromos munka

F Ra

AC

váltakozó áram (Alternating Current)

DC

egyenáram (Direct Current) 1. táblázat - Jelölések

4. MÓDSZERTAN 4.1 Helyszíni bejárások és adatgyűjtések lefolytatása A bejárások elvégzése, az audithoz szükséges adatok begyűjtése a helyszínen nélkülözhetetlen kiindulási alap az energetikai dokumentum összeállításához. A helyszíni bejárásokon az épület és energetikai környezetének komplex vizsgálatát szükséges elvégezni a jelenlegi műszaki állapot és üzemvitel pontos meghatározása céljából. Ahhoz, hogy az épület energetikai mutatói energiahatékonyság javítási célzattal meghatározhatóak legyenek, széles körű felmérés és elemzés szükséges, mind az energetikai rendszer hőbázis ellátó részére, mind a hőfelhasználó, mint fogyasztó részére vonatkozóan. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

19


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

A vizsgálattal, melynek során az épület építészeti, szerkezeti (mint passzív elem), hőtechnikai vonatkozásait, valamint az épületgépészeti energetikai rendszerek (mint aktív elem) összes jellemzőjét meghatározzuk, a jelenlegi műszaki állapotra vonatkozó adatokat. A felmérés során helyszíni felmérési jegyzőkönyvet szükséges készíteni, a továbbiakban részletezett adatokkal. Az épületek szerkezeti vizsgálatánál külön hangsúlyt helyezzünk a meglévő épületszerkezetek

és

nyílászárók

kapcsolatára,

az

épületszerkezetek

hőtechnikai korszerűsítésére, nyílászáró cserére, a kapcsolatos kiadódó – épületfizikai

károsodásokat

megelőző

mesterséges

szellőztetés

szükségességére. A felmérés részeként a rendelkezésre álló számlákat legalább 3 évre visszamenőlegesen szükséges begyűjteni, hogy a feldolgozását elvégezzük, és a felméréssel rögzített állapothoz képest adott felmérési javaslat számított értékei összehasonlításából megkapjuk a költségmegtakarítási lehetőségeket. A

több

változatú

vizsgálathoz

beruházási

költség-

és

üzemeltetési

költségelemzést is adva döntés előkészítő anyagot kell majd a későbbiekben szolgáltatni. A

felmérések

kapcsán

kiemelten

kell

kezelni

az

épített

kulturális

örökségvédelem szempontjainak (energetikai célok és a védelmi szempontok kapcsolata, egymásra hatása), valamint a belső tér komfortszintjének a funkcióhoz tartozó elvárt mértékének megtartásához. Az épület és energetikai környezetének kapcsolatát rendszerként tekintjük, ami a hőbázis és hőszállító mint hőellátó rendszer, valamint az épület mint végfelhasználó kapcsolatát jelenti. A felmérés során veszteség feltáró vizsgálatokat is szükséges végezni tehát az ellátó rendszerek, az épületben működő rendszerek vonatkozásaiban, amiből egyértelműen kiderül, hogy hogyan csökkenthető az energiaveszteség, és KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

20


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

hogyan lehet az energiafelhasználást beruházási költség nélküli, ill. beruházási költséggel járó beavatkozásokkal csökkenteni. Az

energetikai

ismertetésre

állapotfelmérés

kell,

hogy

kapcsán

kerüljön

az

a

felmérési

épületek

dokumentumban

kapcsolati

rendszereit,

azonosítását. A felméréshez szükséges tervdokumentációkat (építészet, épületgépészet, stb.), valamint műszaki leírásokat a az audittal érintett helyszín által megbízott képviselőjének segítségével szükséges begyűjteni. A felmérések és a rendelkezésre álló tervdokumentációk alapján elvégzett számításokkal, ill. az abból kapott értékekkel kell összevetni a fogyasztói számlák tartalmát. Meghatározásra kell, hogy kerüljenek az átlagos energiafogyasztási jellemzők a téli-, nyári hőfokhíd figyelembe vételével, majd ezek alapján lehet módosítási javaslatot adni az energia szolgáltatókkal meglévő szerződések lekötött energetikai mennyiségek felülvizsgálatára, lehetőség szerint csökkentésére. Az épületek és épületszerkezetek állaga alapján a szemrevételezéssel megállapítható

tulajdonságokat

is

szükséges

rögzíteni,

valamint

az

épületszerkezetek – falazati anyagok, nyílászárók beépítése, utólagos hőszigetelés és nyílászáró csere, árnyékolás - vizsgálatát, továbbá a világítástechnikai rendszerek helyszíni felmérését, illetve a megvilágítás mérést elvégezni. A kapcsolatos épületgépészeti rendszervizsgálat helyszíni felmérésénél az épületek funkciójához igazodó mértékben és mélységben helyiség légállapot paramétereket határozható meg, a HMV fogyasztásban méréssel csúcsidőket meghatározva keringtetési menetrendet lehet majd összeállítani. A felmérés során szükséges mérések, melyek a léghőmérséklet légtechnikai légsebesség és

nedvességtartalom,

fűtési-,

hűtési

rendszerek

beszabályozottsága,

levegőminőség meghatározása, megvilágítás mérése. Indokolt esetben és igény esetén a légtömörség és a thermovíziós méréseket is el lehet végezni. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

21


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

4.1.1 Adatgyűjtés Az MSZ EN 16247-1:2013 szerint az összegyűjtendő adatoknak az alábbiakban ismertetetteket szükséges minimum tartalmaznia: -

az energiafelhasználó rendszerek, folyamatok és berendezések listája;

-

az auditált objektumok részletes jellemzőit, beleértve az ismert befolyásoló tényezőket és a szervezet véleményét arról, hogy hogyan befolyásolják ezek az energiafogyasztás;

-

történeti adatokat o energia fogyasztás, o befolyásoló tényezőket, o kapcsolódó lényeges méréseket;

-

az üzemelés-történetét és múltbeli eseményeit, amelyek befolyásolhatják az energiafogyasztást az adatgyűjtés során;

-

tervezési, üzemelési és karbantartási dokumentumokat;

-

az energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos energiaauditokat és korábbi tanulmányokat;

-

a kereskedelmi bizalom védelmére/megőrzésére használandó jelenlegi és a jövőben várható vagy referenciatarifákat;

-

más lényeges adatokat.

Az épületaudithoz kapcsolódó adatgyűjtésnek az előbbiekben ismertettek szerint speciálisan: Általános adatok, melyek alapinformációkat szolgáltatnak az épületről és annak használatáról. Az általános adatok köre a következőkre terjedhet ki például: -

az épület funkciója,

-

az épület elhelyezkedése,

-

az épület címe,

-

az épület alapterületi adatai,

-

az épület energiafogyasztási adatai számlák alapján,

-

az épület építésének éve,

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

22


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

-

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

illetve lehetőség szerint az eddigi ismert felújítások.

Műszaki adatok, melyek tartalmaznak minden olyan energetikai és egyéb adatot, amely szükséges egy számítás vagy energetikai tanúsítás illetve egy audit elkészítéshez, illetve annak eredményeként előáll. A műszaki adatkör kiterjed például: -

az energiafogyasztási adatokra lehetőség szerint 3 évre visszamenően, energiahordozónként (pl. gáz, villany, távhő, szén, fa, stb.),

-

a meglévő számlák alapján a rendelkezésre álló időintervallumok szerint,

-

az üzemeltetés módja, jellemző használati körülmények,

-

az adott épület energetikai számításokhoz szükséges input adatok közül: o

az épületburok (a külső fűtetlen teret és a fűtött teret lehatároló) szerkezeteit, a falak, födémek, padlók, ablakok, ajtók jellemzőit, a meghatározásuk

módját

(pl.

építési

idő

alapján,

feltárás,

szemrevételezés utáni beazonosítás, stb.) szerkezetek rétegrendje, o az épületgépészet elemei, a fűtés, a használati melegvíz rendszer, a szellőzés, a klímatechnika és a világítás és egyéb energia felhasználó berendezések energiaigényének meghatározásához szükséges adatok, -

az üzemeltetésre jellemző értékek, használat módja és körülményei, mint az, hogy az adott időben az adott épületben (helyiségben) hányan tartózkodnak, illetve a belső komfort paraméterek (pl. léghőmérséklet, páratartalom,

légsebesség,

környező

felületek

közepes

sugárzó

hőmérséklete, megvilágítás).

4.1.2 Helyszíni szemle Az MSZ EN 16247-1:2013 szerint a helyszíni szemlén az alábbiakban ismertetetteket szerint kell lefolytatni: -

az auditálandó objektum(ok) felülvizsgálata;

-

az auditálandó objektum(ok) energiafelhasználásának az energiaaudit célkitűzése, témaköre és gondossága szerinti kiértékelését;

-

az üzemelési rutinműveletek, a felhasználói magatartás megértése, azok kihatását az energiafogyasztásra és – hatékonyságra;

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

23


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

-

az

előzetes

ötletek

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

összegyűjtése

az

energiahatékonyság-növelési

lehetőségeiről; -

azon

területetek

és

folyamatok

összegyűjtése,

amelyek

későbbi

elemzéséhez további mennyiségi adatokra van szükség; -

nevezzen ki egy vagy több személyt aki(k) szükség szerint a személyzete vezetőjeként és kísérőjeként tevékenykedik, ha szükséges a helyszíni bejárás során, ezeknek az egyéneknek megfelelő kompetenciákkal és szakmai hozzáértéssel kell rendelkezniük, hogy szüksége esetén közvetlen műveletet hajtsanak végre a folyamatokon és berendezéseken;

-

biztosítson hozzáférhetőséget az energetikaiauditornak rajzok, kézikönyvek és más, az üzembe helyezés lényeges műszaki dokumentációihoz, beleértve bármely végrehajtott üzembehelyezési próba eredményeit.

5. AUDIT DOKUMENTÁCIÓ KÖVETELMÉNYEI Az épületek energetikai auditját alapvetően három egymással összefüggő, egymásra épülő, de ugyanakkor jól elkülöníthető fejezetben szükséges rögzíteni: -

Helyszíni felmérési jegyzőkönyv.

-

Épületenergetikai (audit) jelentés.

-

Épületenergetikai akcióterv.

5.1 Helyszíni felmérési jegyzőkönyv A helyszíni felmérés során kell rögzíteni az épület felméréskori állapotát. A felméréshez elengedhetetlen az épület műszaki üzemeltetési személyzetének segítő, aktív részvétele. A felmérés az alábbi témákat kell magába foglalja, melyekről a felmérési jegyzőkönyvet ki kell állítani. Az épület funkciójának, használatának főbb adatai: használat módja, időbelisége, használók száma, fajtája. Az épület kora, korábbi átépítések, felújítások áttekintése.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

24


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

-

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

A rendelkezésre álló tervrajzok, dokumentumok áttekintése, lehetőség szerinti digitalizálása.

-

Épületszerkezetek

áttekintése,

fajtái,

hőtechnikai

jellemzői,

felületek

mennyisége; -

Épületgépészeti rendszerek áttekintése: o fűtési rendszer: 

hőtermelő berendezések vizsgálata;

a fűtési rendszer vizsgálata: fűtési közeg, elosztó csőhálózat, szigetelések, hőleadók típusa, mennyisége, szabályozás módja, üzemidők, üzemeltetési tapasztalatok.

o HMV: 

hőtermelő

berendezések

vizsgálata:

hőközponti,

épület

központi, helyi HMV előállítás; 

cirkulációs hálózat megléte, állapota, vezérlése, üzemeltetési tapasztalatok;

tárolók.

o légtechnika: 

helyi elszívások, légkezelő gépek, speciális légtechnikai elemek vizsgálata;

fűtési, hűtési rendszerekkel való kapcsolat;

szabályozás módja, üzemidők, üzemeltetési tapasztalatok.

o hűtési rendszer: 

hűtőgépek típusai, teljesítményük, főbb műszaki paramétereik

hűtési rendszer jellemzői, hőleadók, szabályozás, üzemidők; üzemeltetési tapasztalatok.

o Világítás: az épület világítási hálózatainak főbb jellemzői o Megújuló

energiák:

a

megújuló

energiaforrást

hasznosító

berendezések főbb adatai, esetleges további termelő berendezések telepíthetőségének alapvető feltételei teljesülnek-e. o Egyéb nagyobb energia felhasználó berendezések.

-

Energia fogyasztás vizsgálata számlák alapján: valamennyi energiahordozó számlájának feldolgozása legalább 3 évre visszamenően, lehetőség szerint havi bontásban.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

25


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

A helyszíni felmérés részét képezi a belső légállapotok és szerkezetek alábbi mérési technikákkal való felmérése is a funkcióra legjellemzőbb helységekben: Belső légállapotok:

-

o belső léghőmérséklet mérése; o belső felületi hőmérsékletek mérése; o levegő nedvességtartalmának mérése; o légsebességek, sebesség eloszlások mérése, ha aktív légtechnikai elemek találhatók az épületben. Épületszerkezetek mérése;

-

o hőátbocsátási tényező műszeres mérése, ha az más módszerrel nem határozható meg; o hőkamerával végzett felmérés a szerkezeti hibák feltárása érdekében, amennyiben a szükséges hőmérséklet különbség tartósan fennáll. Megvilágítás mérése.

-

Az elvégzett méréseket dokumentálni szükséges, amelyek alapján majd a felmérési dokumentáció elkészül és mellékletként csatolni szükséges. A helyszíni bejárásokkal az épület és energetikai környezetének komplex vizsgálatát kell elvégezni a jelenlegi műszaki állapot és üzemvitel pontos meghatározása céljából. Összefoglaló a felmérés eredményéről.

-

Felmérési jegyzőkönyvek; o Az energia audit (megtakarítás) peremfeltételeinek a meghatározása; o az energia megtakarítási lehetőségekre; o jelenlegi rendszerelemeinek racionálisabb kihasználására; o megújuló energiahasznosításra; o légtechnikai

rendszereknél,

lehetséges

időrend,

üzemeltetési

menetrend változtatást. -

Funkció.

-

Épített kulturális örökség védelme (az energetikai célok összehangolása a védelmi szempontokkal).

-

Épület energia számláinak megléte 3 évre visszamenőleg.

-

Külső közműkapcsolatok és fogyasztásmérők státusza.;

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

26


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

-

Tervek megléte, és betekinthetősége.

-

Igények használati időbeli lefutása (táblázatos, grafikonos formában).

-

Műszaki

állapotindikátorok.

(épület

statika,

és

installáció

állapota

szemrevételezéssel); o épület (létesítmény) fizikai felmérése, meghatározó méretei, és alapterülete; o épületszerkezet (a terv alapján kijelölni szükséges a helyszínen megvizsgálandó csomópontokat); o termo-kamerás felvételek; o épület légtömörség kérdése. -

Gépészeti rendszerek felmérése; o Hőfogyasztás (távhő); o gázfogyasztás; o vízfogyasztás; o HMV felhasználás; o fűtési rendszerek; o hűtési rendszerek; o szellőzési rendszerek.

-

Világítás, módja, világító testek, megvilágítás erőssége.

-

Egyéb

technológiai

rendszerek

energetikai

vonatkozásainak

a

feltérképezése.

5.2 Számítások, összehasonlítások, elemzések elkészítése Az MSZ EN 16247-1:2013 szerint az elemzéseknek, számításoknak az alábbiakban ismertetett tartalommal kell, hogy elkészüljenek: -

Az energiateljesítmény jelenlegi helyzete lesz a referencia arra nézve, hogy mely korszerűsítések valósíthatóak meg: o a felhasznált energiafogyasztások és forrásuk felsorolásának; o az auditált objektum energiafolymatainak és energiamérlegeinek; o az energiaigény időbeli lefutásrendjének; o az energiafogyasztás és a befolyásoló tényezők közötti viszonyainak;

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

27


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

o egy vagy több energiateljesítmény-mérőszámának, amelye alkalmasak az auditált objektum kiértékelésére. -

Az energiaauditornak ki kell értékelnie mindenegyes energiahatékonyságnövelés befolyását az adott energiateljesítményi helyzetre a következők alapján: o az energiahatékonyság-növelő intézkedések által lehetővé tett pénzügyi megtakarítás; o szükséges befektetések; o a más nem lehetséges nem energianyereség (mint termelékenység vagy karbantartás); o a költség és az energiafogyasztás összehasonlítása az egyes energiahatékonyság-növelő intézkedési vázlatok között; o műszaki kölcsönhatás többféle tevékenységek között.

5.3 Épületenergetikai (audit) jelentés A jelentés célja a jelenlegi rendszer értékelése, az összefüggések feltárása, veszteségek pontos feltárása, majd több beavatkozási javaslat kidolgozása. A jelentés elkészítése során az alábbi feladatokat kell elvégezni: -

Épületenergetikai tanúsítás a hatályos jogszabályok szerint.

-

Hőveszteség-hőnyereség, hőterhelés számítás; o hőveszteség: a szerkezetek számított jelenlegi adatai és a jelenlegi előírások szerint; o hőnyereség: belső hőterhelés (emberek, világítás, technológiai és informatikai rendszerek állandó és változó hőterhelése, stb.); o külső hőterhelés (napsugárzás, árnyékolás, passzív szerkezetek, stb.). Ezek egymással való viszonya, hatásai, stb.

-

Fűtési rendszer: o számítással kell meghatározni az épület hőigényét, veszteségeit, primer energia igényét; o a számítással kapott eredményt kell a számlákból és mérésekből kiolvasható valós fogyasztással összehasonlítani; o az esetleges eltérések okát fel kell deríteni.

-

HMV rendszer:

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

28


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

o számítással kell meghatározni az épület HMV igényét, annak előállításához szükséges hőigényt, a hálózat veszteségeit, primer energia igényét; o a számítással kapott eredményt kell a számlákból és mérésekből kiolvasható valós fogyasztással összehasonlítani; o az esetleges eltérések okát fel kell deríteni. -

Légtechnikai rendszer: o számítással kell ellenőrizni a légszállítás szükséges mértékét, az ehhez szükséges fűtési, hűtési hőenergia és villamos energia igényét; o a számítás eredményeit be kell építeni az adott hőhordozó elemzésébe.

-

Hűtési rendszer: o a hűtési hőfokhíd alapján meg kell határozni a hűtési hőigényt, annak előállítási hatékonysága alapján a primer energia igényt; o a számítás eredményeit be kell építeni villamos energia elemzésébe.

-

Világítási rendszer: o elemezni kell a kapcsolási módokat, azokat értékelni kell a megfelelő megvilágítás és energetika szempontjaival; o a világítási rendszerek energia igényét is be kell építeni a villamos energia elemzésébe.

-

Megújuló energiák: o számítással kell ellenőrizni az egyes termelő rendszerek által várhatóan megtermelt energia mértékét; o a számítás eredményeit össze kell hasonlítani a mért értékekkel (ha mérési eredmény rendelkezésre áll); o eltérés esetén elemezni kell annak okait.

-

Egyéb nagyobb energia felhasználó berendezések: o számítással kimutatni, hogy az egyes berendezéseknek mekkora az éves fogyasztása.

-

Fogyasztási adatok: o elemezni kell az egyes energia hordozók fogyasztását a számlázási adatok alapján; o vizsgálni kell az esetleges teljesítmény lekötések mértékét, azok viszonyát a szükséges teljesítménnyel.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

29


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

A beavatkozási javaslatok kidolgozása során fel kell tárni minden olyan lehetőséget, amellyel energetikai megtakarítás érhető el. Minden javaslat esetén meg kell határozni az elérhető megtakarítás mértékét. A javaslatokat két csoportra bontva kell elkészíteni: -

Beruházási költséggel nem járó és rövid távú (2-5 év alatt megtérülő) intézkedések: o üzemeltetési szokások változtatása; o üzemeltetési menetrendek átalakítása; o a jelenlegi rendszerek racionálisabb kihasználása; o fűtési előremenő hőmérséklet csökkentési lehetősége; o hűtési, előremenő hőmérséklet növelési lehetősége; o lekötött teljesítmények csökkentésének lehetőségei.

-

Beruházást igénylő

intézkedések (5-10 év alatt és költségigényes

hosszútávon megtérülő intézkedések): o épületszerkezetek hőszigetelés; o nyílászárók cseréje; o fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése; o megújuló

alapon

energiát

termelő

rendszerek

telepítésének

lehetőségei. Valamennyi intézkedési javaslathoz költségbecslést, és megtérülés számítást kell készíteni. Az intézkedési javaslatokhoz idő és pénzügyi ütemezést is szükséges csatolni. Az beruházást igénylő intézkedéseknél fel kell tárni, be kell mutatni a pályázati lehetőségeket. A javasolt intézkedéseket a pályázati források felhasználásával és azok igénybevétele nélkül is szükséges A több változatban (minimum 3 db) elkészített, majd egy közbenső konzultáció alkalmával ismertetni (a negatív és pozitív hatásokat figyelembe véve - SWOT elemzés) a megrendelői oldalon lévő döntéshozóval a lehetséges alternatívákat. Az ismertetés után van lehetőség arra, hogy az alternatívák közül kiválasztásra kerüljön az adott épületre vonatkozó megvalósítandó akció terv.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

30


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

A jelentés célja a jelenlegi energetikai rendszer értékelése, az összefüggések feltárása, majd beavatkozási javaslatok kidolgozása. A jelentés elkészítése során az alábbi feladatokat kell elvégezni: - Vezetői összefoglaló a jelentésről; - Energia szállítói szerződések összefoglalása; - Energia számlák feldolgozása; - Határoló szerkezetek épület fizikai jellemzői; - Energetikai számítások (meglévő állapot és alternatív változatok) számításai - Hőterhelés számítások; - Gépészeti berendezések leírása; - Elektromos fogyasztók és világítás; - Megújuló energiák adta lehetőségek ismertetése; - Beruházást nem igénylő rövidtávú intézkedések; - Beruházással járó rövidtávú intézkedések (2-5 év alatt megtérülő); - Beruházással járó intézkedések (5-10 év alatt megtérülő); - Beruházással járó intézkedések (hosszútávon megtérülő); - Valamennyi koncepcióra tételcsoportos költségbecslés; - Intézkedésekhez költségbecslést és megtérülés számítással táblázatszerűen összefoglalva tájékoztató jelleggel.

5.4 Épületenergetikai akcióterv Az akcióterv célja a jelentésben feltárt energia megtakarítási lehetőségek és beavatkozási

javaslatok

bemutatása,

elemzése

során

kiválasztásra

került

beavatkozási csomag konkrét kifejtése, bemutatása, levezetése. Az egyes felújítási lehetőségeket rendszerenként kell meghatározni, de komplexen szükséges értékelni. Az akcióterv a következő munkarészeket szükséges tartalmaznia: -

Vezetői összefoglaló az akciótervről;

-

A kiválasztott változatról tételcsoportos költségvetés;

-

Koncepcionális átfogó műszaki leírás;

-

A fő darabok műszaki specifikációja;

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

31


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

-

Menedzseri, műszaki és pénzügyi megvalósíthatósági elemzés;

-

Becsült időbeli ütemezés;

-

Az elérhető megtakarítás mértékének számai (energia, költség);

-

Fejlesztési koncepciók illesztése a kiválasztott épületek tényleges fizikai, energetikai és egyéb adottságaihoz.

6. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet:

Felhasznált irodalom

2. sz. melléklet:

Az

irányelv

készítésekor

érvényes,

vonatkozó

jogszabályok, szabványok 3. sz. melléklet:

Helyszíni

jegyzőkönyv

minta

táblázatok,

ábrák,

grafikonok 4. sz. melléklet:

Épületenergetikai jelentés – minta táblázatok, ábrák,

grafikonok 5. sz. melléklet:

Akcióterv – minta táblázatok, ábrák, grafikonok

6. sz. melléklet:

Függelék

7. sz. melléklet

Alátámasztó dokumentumrész

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

32


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

1. sz. melléklet Felhasznált irodalom Szabványok [1]

MSZ EN 16247-1:2013 Energiaaudit 1. rész: Általános

[2]

MSZ EN 16247:2:2014 Energiaaudit 2. rész: Épületek

[3]

MSZ EN 15603:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. A teljes energiaigény és az energetikai minőség meghatározása

[4]

MSZ EN 15459:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energetikai rendszereinek gazdaságossági értékelési eljárása

Jogszabályok [5]

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

[6]

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

[7]

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

[7]

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló

szervezetek

adatszolgáltatásáról,

valamint

a

közreműködő

szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről [7]

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

33


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

2. sz. melléklet Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok

-

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

-

266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

-

7/2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

-

176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

-

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012.október 25.) az energiahatékonyságáról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010.május 19.) az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás)

-

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU irányelve (2010.május 19.) az

energiával

kapcsolatos

termék

energia-

és

egyéb

erőforrás-

fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (átdolgozás)

Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó szabványok

-

ISO 50001 Energiairányítási rendszerek szabvány

-

MSZ EN 15316-1:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 1. rész: Általános előírások

-

MSZ EN 15316-2-1:2008

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

34


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 2-1. rész: Helyiségfűtő hőátadó rendszerek -

MSZ EN 15316-2-3:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának

számítási

módszere.

2-3.

rész:

Helyiségfűtő

elosztórendszerek -

MSZ EN 15316-3-1:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-1. rész: Használati melegvízrendszerek, a szükségletek jellemzése (vízkivételi követelmények)

-

MSZ EN 15316-3-2:2008

-

Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-2. rész: Használati melegvízrendszerek, vízelosztás

-

MSZ

EN

15316-3-3:2008

Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-3. rész: Használati melegvíz-rendszerek, víztermelés -

MSZ

EN

15316-4-1:2008

Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-1. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, égéstérrendszerek (vízmelegítők) -

MSZ

EN

15316-4-2:2009

Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-2. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, hőszivattyúrendszerek -

MSZ

EN

15316-4-3:2008

Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-3. rész: Hőfejlesztő és termikus napenergia-hasznosító rendszerek -

MSZ

EN

15316-4-4:2008 Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-4. rész: Hőfejlesztő és az épület szerves részét képező kombinált rendszerek -

MSZ

EN

15316-4-5:2008

Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-5. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, valamint a távhő-, és a nagy kiterjedésű rendszerek teljesítőképessége és minősége KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

35


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

-

MSZ

EN

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

15316-4-6:2008

Épületek

fűtési

rendszerei.

A

rendszer

energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-6. rész: Hőfejlesztő és fotovillamos rendszerek -

MSZ EN 15316-4-7:2009 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának

számítási

módszere.

4-7.

rész:

Helyiségek

biomasszaégető hőfejlesztő rendszerei -

MSZ EN 15316-4-8:2011 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-8. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, légfűtés és felülről sugárzó fűtőrendszerek

-

MSZ EN 15217:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. Módszerek az épületek energetikai teljesítőképességének kifejezésére és energetikai tanúsításra

-

MSZ EN 15242:2007 Épületek szellőztetése. Épületek légáramlását -beleértve a szivárgást is meghatározó számítási mórszerek

-

MSZ EN 15193:2008 Épületek energetikai jellemzői. A világítás energetikai követelményei

-

MSZ EN 15232:2012 Épületek

energetikai

teljesítőképessége.

Az

épületautomatizálás,

a

szabályozás és az épületmenedzselés kihatásai -

MSZ EN 15241:2007 Nem lakóépületek szellőztetése. Épületek szivárgás és szellőztetés általi energiaveszteségének számítási módszerei

-

MSZ EN 15243:2008 Épületek szellőztetése. Klimatizált épületek helyiség-hőmérsékletének, terhelésének és energiafelhasználásának számítása

-

MSZ EN 15255:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. Helyiségek érzékelhető hűtési terhelésének kiszámítása. Általános feltételek és jóváhagyási eljárások

-

MSZ EN 15332:2008 Fűtőkazánok. Forróvíz-tároló rendszerek energetikai értékelése

-

MSZ EN 15459:2008

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

36


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energiarendszereinek gazdaságossági értékelése -

MSZ EN 15459:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energetikai rendszereinek gazdaságossági értékelési eljárása (magyar nyelvű)

-

MSZ EN 61853-1:2011 Fotovillamos (PV-) modulok teljesítőképességi vizsgálatai és energetikai besorolása. 1. rész: Teljesítőképességi mérések a besugárzás és a hőmérséklet függvényében és a teljesítmény értékelése (IEC 61853-1:2011)

-

MSZ EN 62442-1:2012 Lámpaműködtető

eszközök

energetikai

követelményei.

1.

rész:

Fénycsőelőtétek. Mérési módszer a fénycsőelőtét-áramkörök összes teljesítményfelvételének és az előtét hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-1:2011) -

MSZ EN 62442-2:2014 Lámpaműködtető

eszközök

energetikai

követelményei.

2.

rész:

A

nagynyomású kisülőlámpák működtetőeszközei (a fénycsövek kivételével). Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-2:2014) -

MSZ EN 62442-3:2014 Lámpaműködtető

eszközök

energetikai

követelményei.

3.

rész:

Halogénlámpák és LED-modulok működtetőeszközei. Mérési módszer a működtetőeszköz hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-3:2014) -

MSZ EN ISO 7345:1997 Hőszigetelés.

Fizikai

mennyiségek

és

fogalommeghatározások

(ISO

7345:1987) -

MSZ EN ISO 9488:2000 Napenergia. Szakszótár (ISO 9488:1999)

-

MSZ EN ISO 9488:2000 Napenergia. Fogalommeghatározások (ISO 9488:1999) (magyar nyelvű)

-

MSZ EN ISO 12569:2013 Épületek és építőanyagok hőtechnikai viselkedése. A fajlagos légáram meghatározása épületekben. Nyomjelző gázos eljárás (ISO 12569:2012)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

37


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

-

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

MSZ EN ISO 13789:2008 Épületek hőtecnikai viselkedése. Transzmissziós és szellőzési hőátadási tényező. Számítási módszer (ISO 13789:2007)

-

MSZ EN ISO 13790:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. A fűtési és hűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2008)

-

MSZ EN ISO 14414:2015/A1:2016 Szivattyúrendszer

energetikai

értékelése.

1.

módosítás

(ISO/ASME

14414:2015/Amd 1:2016) -

ISO 13600:1997 Épületgépészeti rendszerek – Alapfogalmak

Megjegyzés: Ez az irányelv dátum nélküli hivatkozásokat tartalmaz más kiadványokból. A rendelkező hivatkozásokat a szöveg a megfelelő helyen idézi, a kiadványok felsorolása jelen mellékletben megtörtént. Dátum nélküli hivatkozások esetén a hivatkozott kiadvány legutolsó kiadását kell értelmezni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

38


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

3. sz. melléklet Helyszíni felmérési jegyzőkönyv – minta táblázatok

Azonosító adatok AUDITOR (bejárást vezető szakértő) neve, elérhetősége

MEGRENDELŐ (képviselőjének) neve, elérhetősége

Helyszíni bejárással kapcsolatos információk Időpont Helyszín Rövid összefoglaló a helyszín bejárás tapasztalatairól

Korábbi épületenergetikai fejlesztések rövid ismertetése

Használat módjának, jellemző időbeliségének rövid ismertetése

Épületet használók jellege és száma

Bejárás során átvett dokumentumok Dokumentum sorszáma

Megnevezés

Eredeti / Másolat

Fajta

Jellege

Megjegyzés

Fogyasztásmérők Sorszám

(gáz, elektromos, hőmennyiség)

Gyári szám főmérő

almérő

2. táblázat – Alapadatok 1.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

39


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Az épület jellemzőinek áttekintése: Épületszerkezetek áttekintése Alapozás, talajon fekvő padló Külső falak - tartószerkezet Tetőszerkezet Nyílászárók Egyéb Épületgépészeti rendszerek áttekintése Fűtési rendszer Használati melegvíz ellátó rendszer Légtechnikai rendszer Hűtési rendszer Világítás rendszer Energia termelő rendszer (megújuló) Belső légállapotok és szerkezetek – mérések Belső légállapotok mérése Épületszerkezetek hőátbocsátási tényezőinek műszeres meghatározása Megvilágítás mérése

elvégezve/nem releváns

Termográfiás vizsgála

elvégezve/nem releváns

elvégezve/nem releváns elvégezve/nem releváns

Egyéb észrevételek, megjegyzések

Megrendelő által elképzelt épületenergetikai fejlesztési lehetőségek

3. táblázat – Alapadatok 2.

Épületszerkezetek - külső, fűtött épületburkot határoló szerkezetek Külső fal Rétegrend Szerkezeti vastagság Födém (alsó záró) Rétegrend Szerkezeti vastagság

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

40


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Födém (felső záró) Rétegrend Szerkezeti vastagság Tető Rétegrend Szerkezeti vastagság Padló Rétegrend Szerkezeti vastagság Üvegezett nyílászáró Fajtája Tokszerkezet anyaga Üvegezés típusa Méret Tájolás Árnyékolás Állapot Ajtó, kapu Fajtája Anyaga Méret Tájolás Állapot 4. táblázat – Épületszerkezetek

Hőtermelő rendszer Hőtermelés módja Kazán Típus

Gyártási év

Darabszám Beépített teljesítmény [kW] Fűtőközeg fajtája

Fűtőközeg nyomása

Energiaforrás Égéstermék elvezetés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

41


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Vízkezelés Berendezés típusa

Gyártási év

Teljesítmény [kW] Fűtési szivattyú Funkció Típus

Gyártási év

Térfogatáram [m³/h] Nyomás ∆p [Pa] Villamos teljesítmény [kW] Fűtési szabályozó kör Funkció Szabályozó szelep méret NA

kvs Hőtermelő rendszer állapota

Megjegyzés

5. táblázat – Hőtermelő rendszer

Hűtőrendszer Hűtés módja Hűtőberendezés Típusa

Gyártási év

Darabszám Beépített teljesítmény [kW] Hűtőközeg fajtája

Hűtött közeg

Villamos teljesítmény [kW] SCOP (COP)

SEER (EER) Hűtési szivattyú

Funkció Típus

Gyártási év

Térfogatáram [m³/h] Nyomás ∆p [Pa] Villamos teljesítmény [kW] Hűtési szabályozó kör

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

42


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Funkció Szabályozó szelep méret NA

kvs Hűtési puffertároló

Típusa

Gyártási év

Darabszám Térfogat [liter] Hőtermelő rendszer állapota

Megjegyzés

6. táblázat - Hűtőrendszer

Használati-melegvíz termelés HMV termelés módja Hőcserélő Fajta Típus

Gyártási év Teljesítmény [kW]

Darabszám Közeg fajtája Tárolótartály Típus Darabszám Térfogat [liter] Cirkulációs Szivattyú Funkció Típus

Gyártási év

Térfogatáram [m³/h]

Nyomás ∆p [Pa]

Villamos teljesítmény [kW] Töltőszivattyú Funkció Típus Térfogatáram [m³/h]

Gyártási év Nyomás ∆p [Pa]

Villamos teljesítmény [kW]

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

43


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Fűtés oldali szabályozó kör Funkció Szabályozó szelep méret NA

kvs

Üzemidő HMV rendszer állapota

Megjegyzés

7. táblázat – HMV rendszer

Légetechnikai rendszer Megnevezés Ellátott terület Gépház elhelyezkedése Légkezelő berendezés Típus Gyártási év Befúvás Légszállítás [m³/h] Ventilátor villamos teljesítmény [kW] Hővisszanyerő teljesítmény [kW] Előfűtő teljesítmény [kW]

Nyomás ∆p [Pa]

Közeg Közeg

Hűtő teljesítmény [kW]

Közeg

Utófűtő teljesítmény [kW]

Közeg

Szűrő fokozat Ventilátor villamos teljesítmény [kW]

Szűrő fokozat Nedvesítő

Típus

Közeg

Mennyiség Elszívó ventilátor Típus Gyártási év KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

44


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Légszállítás [m³/h] Ventilátor villamos teljesítmény [kW]

Nyomás ∆p [Pa]

Fűtési szabályozó kör Közeg Hőfoklépcső [°C] / Nyomás [bar] Szabályozó szelep méret NA

kvs Fűtési szivattyú

Típus Térfogatáram [m³/h] Nyomás ∆p [Pa] Villamos teljesítmény [kW] Hűtési szabályozó kör Közeg Hőfoklépcső [°C] Szabályozó szelep méret NA

kvs Hűtési szivattyú

Típus Térfogatáram [m³/h]

Nyomás ∆p [Pa]

Villamos teljesítmény [kW] Hővisszanyerő Hőfoklépcső [°C]

Közeg Üzemidő

Folyamatos/szakaszos Légtechnikai rendszer állapota

Megjegyzés

8. táblázat – Légtechnikai rendszer

Villamos rendszerek Kapcsoló és elosztó berendezések Villamos betáplálás

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

45


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Módja Teljesítmény [kW] Szünetmentes (inverter) áramforrás Típus Teljesítmény [kW]

Gyártási év Tartalék áramforrás

Generátor típus Teljesítmény [kW]

Gyártási év

Üzemidő Villamos rendszer állapota

Megjegyzés

9. táblázat – Villamos rendszer

Helyiség adatlap Helyiség megnevezése Azonosító Fűtési hőleadó Radiátor

Bordáscső

Fan-coil

Légfűtés

VRV

Ablakklíma

Központi klíma

VRV

LED

Egyéb

Mennyiség Hűtési hőleadó Fan-coil

Split-klíma

Mennyiség Szellőzési berendezése Megnevezés Mennyiség Világítás Izzó

Kompakt fénycső

fénycső

Mennyiség Technológiai berendezés (állandó elektromos berendezési tárgyak: számítógép, monitor, nyomtató, hűtő, mikrohullámú sütő, főzőlap) Megnevezés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

46


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Mennyiség Légállapot adatok Páratartalom [%rF]

Hőmérséklet [oC]

Légsebesség [m/s]

Egyéb

Megjegyzés

10. táblázat – Helyiség adatlap (épületgépészeti és légállapot adatok)

Energiafogyasztási adatok Földgáz fogyasztás Szolgáltató neve Ügyfél azonosító Mérő/mérőhely azonosító Fogyasztási mennyiség

m3

Fűtőérték

MJ/m3

Alapdíj

Ft/hó

Fogyasztás díja

Ft/ MJ Villamos energia fogyasztás

Szolgáltató neve Ügyfél azonosító Mérő/mérőhely azonosító Fogyasztási mennyiség

kWh

Alapdíj

Ft/hó

Fogyasztás díja

Ft/ kWh Távhő fogyasztás

Szolgáltató neve Ügyfél azonosító Mérő/mérőhely azonosító Fogyasztási mennyiség

GJ

Alapdíj

Ft/hó

Fogyasztás díja

Ft/GJ Használati melegvíz fogyasztás

Szolgáltató neve

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

47


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Ügyfél azonosító Mérő/mérőhely azonosító Fogyasztási mennyiség

m3

Alapdíj

Ft

Fogyasztás díja

Ft/m3 Hidegvíz (ivóvíz) fogyasztás

Szolgáltató neve ügyfél azonosító mérő és mérőhely azonosító Fogyasztási mennyiség

m3

Alapdíj

Ft

Fogyasztás díja

Ft/m3 Vízfogyasztó helyek száma

WC

Mosdó

Mosogató

Zuhanyzó

Fürdőkád

Egyéb

Épületet használók száma 11. táblázat – Energiafogyasztási adatok

Világítás adatlap Helyiség megnevezése

Fényforrás megnevezése

Fényforrás típusa

Szabályozás módja

Mennyi ség

Felvett teljesítmény

[db]

[kWh]

Megvilá gítási érték [lux]

Színhőmérs éklet [K]

12. táblázat – Világítás adatlap

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

48


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

4. sz. melléklet Épületenergetikai audit jelentés– minta táblázatok, ábrák, grafikonok

A felmérés és az adatgyűjtés eredményeit, valamint az ezekből levont következtetéseket és megállapításokat, a kapcsolódó számításokat és eredményeit összesíteni szükséges.

I.

Épületenergetikai számítások összefoglalója

A meglévő állapotra vonatkozóan a hatályos jogszabály előírásaival összhangban levő számítások elvégzése és a számítások összegzése szükséges. A számításokat jogszabályi hivatkozás hiányában a vonatkozó szabványok szerint is el lehet végezni. Épület határoló felületei, szerkezetei, eredmények Nyílászárók ablak (külső, fa és PVC) Típusa pl.:

üvegezett ajtó (külső, fém) ajtó (külső) homlokzati üvegfal

Hőátbocsátási tényező

W/m2K

Megengedett értéke

W/m2K

A hőátbocsátási tényező megfelelősége Üvegezési arány

% Épületszerkezetek árkád feletti födém tető külső fal

Típusa pl.:

padlásfödém pincefödém belső fal (fütetlen tér felé) padló (talajra fektetett)

Rétegtervi hőátbocsátási tényező

W/m2K

Megengedett értéke

W/m2K

A hőátbocsátási tényező megfelelősége Eredő hőátbocsátási tényező

W/m2K

vagy Vonalmenti hőátbocsátási tényező

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

W/mK

49


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Rétegrendek Réteg

d

λ

megnevezés

[cm]

[W/mK]

U

A

AU

[W/m2K]

[m2]

[W/K]

Határoló szerkezetek Szerkezet megnevezés

tájolás

Épületszerkezetekből számított adatok Épület tömeg besorolása

könnyű/nehéz

Fűtött térfogatot határoló összfelület [A]

m2

Fűtött térfogat [V]

m3

Felület-térfogat arány [A/V]

m2/m3

Számított fajlagos hőveszteségtényező [q]

W/m3K

Megengedett fajlagos hőveszteségtényező [q max]

W/m3K

Az épület fajlagos hőveszteségtényezőjének megfelelősége 13. táblázat - Épület határoló felületei, szerkezetei, eredmények

Energia igény tervezési adatok, eredmények Épület használat jellege Fűtött alapterület [AN]

m2

Átlagos légcsereszám a fűtési idényben [n]

1/h

Légcsereszám nyáron [n]

1/h

Szakaszos üzem korrekciója [σ] Fűtési rendszer Megnevezése Rendszer alapterülete [AN] Fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye [qf]

m2 kWh/m2a

Kazán típusa, ellőállítás módja, energia hordozója Fűtési elosztóvezetékek és szabályozása Fűtési szivattyú, hőlépcső

K

Fűtési tárolás EF

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

kWh/m2a

50


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Melegvíz-termelő rendszer Megnevezése Rendszer alapterülete [AN]

m2

Kazán típusa, ellőállítás módja, energia hordozója Elosztó vezetékek és cirkulációja HMV tárolás EHMV

kWh/m2a Hűtési rendszer

Megnevezése Rendszer alapterülete [AN]

m2

Hűtés fajlagos nettó hőenergia igénye [qh]

kWh/m2a

Típusa, ellőállítás módja, energia hordozója Szabályozása Ehű

kWh/m2a Légtechnikai rendszer

Megnevezése Rendszer alapterülete [AN]

m2

Típusa, ellőállítás módja, energia hordozója Szabályozása Rendszer frisslevegő szállítása

m3/h

Hőtvisszanyerő átlagos, jellemző hatásfoka ELT

% kWh/m2a

Világítási rendszer Rendszer alapterülete [AN]

m2

Szabályozása Evil

kWh/m2a Energia nyereség

Rendszer alapterülete [AN] E+

m2 kWh/m2a

Összesített energetikai jellemző, besorolás Összesített energetikai jellemző számított értéke [EP]

kWh/m2a

Összesített energetikai jellemző megengedett értéke [Epmax]

kWh/m2a

Az energetikai jellemző a követelményértékre vonatkoztatva

%

Energetikai minőség szerinti besorolás AA++ - JJ 14. táblázat - Energia igény tervezési adatok, eredmények

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

51


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

1. ábra – Energetikai minőség szerinti besorolás

Épület összesített energiafogyasztása, CO2 kibocsátása, számított energia költsége

Energiahordozó típusa

E

e

[MWh/a]

[-]

Eprim [kWh/év]

[MJ/év]

eCO2

ECO2

K

[kgCO2eq /kWh]

[kgCO2eq /év]

[eFt/év]

Tűzifa, biomassza Távhő Szén Gáz Olaj Elektromos áram Elektromos áram (termelt) Összesen: 15. táblázat - Épület összesített energiafogyasztása, CO2 kibocsátása, számított energia költsége

II.

Meteorológiai adatok összefoglalója Napi középhőmérséklet adatok Időtartam

°C

Időtartam

°C

01.01.- 01.15.

-1,0

01.16.- 01.31.

-2,1

02.01.- 02.15.

-4,2

02.16.- 02.28.

-3,5

03.01.- 03.15.

0,8

03.16.- 03.31.

2,4

04.01.- 04.15.

12,8

04.16.- 04.30.

13,8

05.01.- 05.15.

14,4

05.16.- 05.31.

15,7

06.01.- 06.15.

18,4

06.16.- 06.30.

20,7

07.01.- 07.15.

22,5

07.16.- 07.31.

24,6

08.01.- 08.15.

23,5

08.16.- 08.31.

20,8

09.01.- 09.15.

16,4

09.16.- 09.30.

14,8

10.01.- 10.15.

13,5

10.16.- 10.31.

8,7

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

52


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

11.01.- 11.15.

5,4

11.16.- 11.30.

2,9

12.01.- 12.15.

1,1

12.16.- 12.31.

-0,7

maximum

24,6

minimum

-4,2

átlag 11,1 16. táblázat – Napi középhőmérsékleti adatok (példa)

2. ábra – Napi középhőmérsékletek grafikonja (példa)

III.

Energiahasználó berendezések összefoglalója

Energiahasználó berendezések összefoglalója Energiafogyasztó megnevezése

Mennyiség Napi Használati Teljesítmény [db] használati gyakoriság [kWh] idő [nap/év] [óra/nap] n

t

d

Számítógép Monitor Hordozható számítástechnikai eszköz Nyomtató (compact) Nyomtató (központi) Faxkészülék Szerver Telefonközpont

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

P

Éves energia fogyasztás [kWh/a]

Energia hordozó

=n*t*d*P

Primer energia fogyasztá s [kWh/a] =P*e

elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram

53


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Tűzhely - egybeépített (elektromos)

elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram gáz gáz gáz gáz/elekt romos áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram elektrom os áram

Főzőlap (elektromos) Sütő (elektromos) Tűzhely (gáz) Főzőlap (gáz) Sütő (gáz) Tűzhely (kombinált) Mosogatógép Mosógép Szárítógép Kombinál hűtőszekrény Fagyasztó Televízió Audió berendezés Porszívó/takarítógép Egyéb energiafogyasztó berendezés Összesen 17. táblázat - Energiahasználó berendezések összefoglalója

Fényforrások összefoglalja Helyiség megneve zése

Fényforrá s megneve zése

Fényforrás típusa

Napi Használ Szabá Mennyisé Megvilágí Leado Felvet Energi haszná ati lyozás g tási érték tt t a lati gyakori módja [db] [lux] teljesí teljesí fogyas idő ság tmény tmény ztás [óra/na [nap/év] [kWh] [kWh] [kWh/a] p] t d kézi/id n Ple P=Ple* =t*d*P ő/jele hf nlét

Összesen 18. táblázat – Fényforrások összefoglalja

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

54


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

IV.

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Gazdasági kiértékelés összefoglalója

Fejlesztési koncepciók összehasonlító táblázata Fajlagos primerenergia igény [kWh/m2/a] Meglévő állapot Fűtési rendszer Használati meleg-víz termelő rendszer

II. fejlesztés

III. fejlesztés

EHMV

Hűtési rendszer

Ehű

Légtechnikai rendszer

ELT

Világítási rendszer

Evil

Energia nyereség

E+

Összesített energetikai jellemző

EP

Összesített energetikai jellemző megengedett értéke Energetikai besorolás Villamos energia fogyasztás

EP max

MWh/év

Földgáz fogyasztás

MJ/év

Távhő

MJ/év

CO2 kibocsátás

t/év

Energia költség

Ft/év

Karbantartási költség

Ft/év

Emissziós és hulladékköltségek

Ft/év

Üzemeltetési költségek összesen

Ft/év

Beruházási költség

Ft

Belső megtérülési ráta (BMR/IRR)*

%

Megtérülési idő*

I. fejlesztés

EF

év 19. táblázat - Fejlesztési koncepciók összehasonlító táblázata

*- Egyszerű megtérülési idő, a beruházás törlesztési ideje ns [év]

n s  Bi / C i ahol: Ci hozam Bi beruházási költség - Valós vagy dinamikus megtérülési idő, a beruházás törlesztésének nd ideje, a diszkontálás feltételezése mellett [év] nd

0  C0   Ci * (1  r )1 i 1

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

55


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

ahol: Ci hozam r diszkont -1 (1+r) diszkonttényező - Nettó jelenérték (NPV) [ezer Ft/év] n

NPV  C0   i 1

Ci (1  r )i

ahol: n = m + z, m a megvalósítás időtartama (év) z a figyelembe vett üzemévek száma (az egységes összehasonlíthatóság érdekében 15 év, vagy a várható élettartam, ha az rövidebb)

- Belső megtérülési ráta (BMR) BMR = r x100 [%] n

1

 (1  r ) ( É i 1

i

i

 M i  Bi  Pi )  0

ahol: i évek száma i = 1 a beruházás kezdetének éve) n = m + z, m a megvalósítás időtartama (év) z a figyelembe vett üzemévek száma (az egységes összehasonlíthatóság érdekében 15 év, vagy a várható élettartam, ha az rövidebb) r a keresett ráta Éi éves működési pénzáram Mi maradványérték (A beruházás valós maradványértéke az n. évben, előző években Mi = 0!) Bi beruházási költség Pi pótló beruházás

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

56


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Ökológiai és széndioxid kibocsátás kiértékelés összefoglalója

V.

V.1 Ökológiai értékelés Az ökológiai kiértékelést mind a globális értékelés, mind a lokális értékelés módszerével is elvégezhető. A globális értékelés az össztársadalmi nézőpont alapján végzendő. Az energiaszállítások megváltozásakor, amikor az energiát más helyen állítják elő a számításba bele kell venni a kibocsátott szennyező anyagok konkrét vagy átlagos adataiból kiinduló emissziós tényezőket is. A lokális értékelést kizárólag annak a településnek a területén lévő források szennyezőanyag-kibocsátásának megváltozása alapján lehet elvégezni, amelyen a kiértékelés tárgya található.

V.2 A CO2 emisszió értékelése A karbon-emissziós tényezőket az elégetett tüzelőanyagban lévő egységnyi energiára jutó szén, illetve széndioxid mennyisége adja meg. Az emisszió jelentkezhet vagy általánosan, vagy helyben.

Ökológiai értékelés

Szennyező anyag

Meglévő állapot t/év

I. változat

II. változat

III. változat

t/év

t/év

t/év

Szilárd szennyező anyagok SO2 NOx CO CO2 20. táblázat - Ökológiai értékelés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

57


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

VI.

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Fogyasztási adatok összefoglalója

Villamos energia fogyasztási adatok 9 800 kWh/év

9 648 kWh/év

9 600 kWh/év 9 400 kWh/év

9 240 kWh/év

9 200 kWh/év 9 000 kWh/év 8 740 kWh/év

8 800 kWh/év 8 600 kWh/év 8 400 kWh/év 8 200 kWh/év 2012

2013

2014

3. ábra – 3 évi villamos fogyasztási adatok ábrázolása (példa)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

58


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

59


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Földgáz energia fogyasztási adatok 18 000 m3 16 000 m3 14 000 m3 12 000 m3 10 000 m3 8 000 m3 6 000 m3 4 000 m3 2 000 m3 0 m3

16 722 m3 13 989 m3 11 535 m3

2012

2013

2014

4. ábra – 3 évi földgáz fogyasztási adatok ábrázolása (példa)

Víz fogyasztási adatok 140 m3

131 m3

120 m3

109 m3

112 m3

2013

2014

100 m3 80 m3 60 m3 40 m3 20 m3 0 m3 2012

5. ábra – 3 évi víz fogyasztási adatok ábrázolása (példa)

VII.

Energiafelhasználás tényleges és számolt összehasonlító adatainak összefoglalója Tényleges és számolt villamos energia fogyasztás elemzése: 10 990 kWh/év

11 000 kWh/év

9 209 kWh/év

10 000 kWh/év 9 000 kWh/év 8 000 kWh/év Éves átleg fogyasztás:

Számolt fogyasztás

6. ábra – Számlák szerinti (tényleges) és számolt villamosenergia fogyasztási adatok ábrázolása (példa)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

60


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Tényleges és számolt földgáz fogyasztás elemzése:

200 000 kWh/a

133 779 kWh/a

173 910 kWh/a

150 000 kWh/a 100 000 kWh/a 50 000 kWh/a 0 kWh/a Éves átleg fogyasztás:

Számolt fogyasztás

7. ábra – Számlák szerinti (tényleges) és számolt földgáz fogyasztási adatok ábrázolása (példa)

VIII. Energiafelhasználás tényleges és számolt összehasonlító adatainak összefoglalója

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

61


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

8. ábra – Számlák szerinti (tényleges) és számolt földgáz fogyasztási adatok ábrázolása (példa)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

62


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

5. sz. melléklet Függelék

I.

Épületgépészeti rendszerhez kapcsolódó adatok

Jellemzően használatos hőelőállító berendezések funkciói, fajtái és típusai Funkció

Típus

Fűtés

Alacsony hőmérsékletű gázkazán

Használati melegvíz (HMV)

Állandó hőmérsékletű gázkazán

Légtechnika

Állandó hőmérsékletű olajkazán

Technológia

Biomassza tüzelésű kazán

Gőztermelés

Cserépkályha Egyedi kályha (szén, fa vegyes tüzelés) Fajta

Elektromos hősugárzó

Épület ellátó (központi)

Elektromos hőtárolós kályha

Épületrészt ellátó

Elektromos kazán

Helyiséget ellátó

Fa tüzelésű kazán Gázkonvektor Gőzkazán Hőszivattyú levegő-levegő Hőszivattyú levegő-víz Hőszivattyú talajhő-víz Hőszivattyú víz-víz Kandalló Kombi kazán - átfolyós Kombi kazán - külső tárolós Kombi kondenzációs kazán - átfolyós Kombi kondenzációs kazán – külső tárolós Kondenzációs gázkazán Pellett tüzelésű kazán Szilárd tüzelésű kazán Távfűtés Átfolyós gáz-vízmelegítő Átfolyós elektromos vízmelegítő Elektromos patronos vízmelegítő Fürdőhenger Gázbojler

Villanybojler 21. táblázat – Jellemzően használatos hőelőállító berendezések funkciói, fajtái és típusai

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

63


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Jellemzően használatos fűtési rendszer közege, jellege, szabályozása és hőleadó típusai Rendszer közeg

Hőleadók típusa

Víz

Öntöttvas radiátor

Gőz

Acéllemez tagos radiátorr

Levegő

Lapradiátor

Hűtő-fűtő közeg

Padlókonvektor Szegélyfűtőtest

Jelleg (elosztási mód)

Bordáscső (regisztercső)

Egycsöves átfolyós

Fan-coil

Egycsöves átkötőszakaszos

Felületfűtés (fal)

Két csöves

Felületfűtés (mennyezet)

Két csöves több áramkörös

Gázkonvektor

Zónázott

Gázsugárzó Hőtárolós kályha Szabályozási mód

Padlófűtés

Statikus hidraulikai beszabályozás

Termoventilátor

Dinamikus hidraulikai beszabályozás

Villany radiátor

Időjáráskövető szabályozás

VRV (VRF) rendszer

Értéktartó szabályozás

Split

Elektronikus szabályozó optimalizálási funkcióval

Kandalló

Elektronikus szabályozó

Egyszerű radiátorszelep (kézi kerék)

Gázkonvektor Egyedi kályha (szén, fa vegyes tüzelés) Elektromos hősugárzó

Szabályozás nélküli

Elektromos hőtárolós kályha

Felügyeleti rendszer

Szabályozó termosztát Termosztatikus szelep 22. táblázat - Jellemzően használatos fűtési rendszer közege, jellege, szabályozása és hőleadó típusai

Jellemzően használatos hűtési rendszer fajták és típusai Fajtája

Típusa

Épület ellátó (központi)

Ablakklíma

Épületrészt ellátó

Mobil klíma

Helyiséget ellátó

Splitt rendszerű Multisplitt rendszerű VRV (VRF)

Folyadékhűtő 23. táblázat – Jellemzően használatos hűtési rendszer fajták és típusai

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

64


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Jellemzően használatos légtechnikai rendszer fajták és funkciói Fajtája

Funkciója

Tűzvédelmi szellőzés

Szellőzés

Helyi elszívó berendezések

Fűtés

Frisslevegő befúvás légkezelő nélkül

Hűtés

Szellőzés légkezelővel

Nedvesítés

Szárítás 24. táblázat - Jellemzően használatos légtechnikai rendszer fajták és funkciói

Hőszivattyúk szezonális hatékonysági fokainak besorolása Készülék besorolások az SEER érték alapján A+++

SEER ≥ 8,5

A++

6,1 ≤ SEER < 8,5

A+

5,6 ≤ SEER < 6,1

A

5,1 ≤ SEER < 5,6

B

4,6 ≤ SEER < 5,1

C

4,1 ≤ SEER < 4,6

D

3,6 ≤ SEER < 4,1

E

3,1 ≤ SEER < 3,6

Készülék besorolások az SCOP érték alapján A+++

SCOP ≥ 5,1

A++

4,6 ≤ SCOP < 5,1

A+

4,0 ≤ SCOP < 4,6

A

3,4 ≤ SCOP < 4,0

B

3,1 ≤ SCOP < 3,4

C

2,8 ≤ SCOP < 3,1

D

2,5 ≤ SCOP < 2,8

E 2,2 ≤ SCOP < 2,5 25. táblázat – Hőszivattyúk szezonális hatékonysági fokainak besorolása

Tüzelőanyagok fűtő- és CO2 kibocsátási értékei

Kódjel

Fűtőérték Kibocsátási tényező

Tüzelőanyag megnevezése

[MJ/kg; MJ/gnm3]

[LAIR] 1. Szilárd tüzelőanyagok 1.1 Hazai feketeszén 1.2 Import feketeszén 1.3 Hazai barnaszén

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

17 18 12

24 26 12

[t CO2/TJ]

94,6 94,6 96,1

65


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

1.4 Import barnaszén 1.5 Lignit 1.6 Koksz 1.7 Petrolkoksz 1.8 Tűzifa és fahulladék* 1.9 Biobrikett és egyéb bio tüzelőanyagok* 1.10 Brikett 2. Cseppfolyós tüzelőanyagok 2.1 Tüzelőolajok 2.1.2 TÜ 5/20 tüzelőolaj 2.1.2 Erőművi tüzelőolaj 2.1.3 Gázturbina olaj (GTO) 2.2 Fűtőolajok 2.2.1. FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj 2.2.2 FA 60/120 fűtőolaj 2.2.3 FA 60/130 fűtőolaj 2.2.4 F 60/130 fűtőolaj 2.2.5 F 90/160 fűtőolaj 2.2.6 F 100/200 nehéz fűtőolaj 2.2.7 FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj 2.2.8 FA 100/200 nehéz fűtőolaj 2.3 Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok 2.3.1 Benzin 2.3.2 Dízelolaj

19 13 51 52 15 16 53

16 7 29,8 35 16 16 21

94,6 113,2 108,17 100,8 (109,63) (109,63) 94,6

60 61 61

42 42 42

74,07 74,07 74,07

70 71 72 73 74 75 76 77

41 41 41 41 40 39,5 40 39,5

77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37

90 90

44 42

69,3 74,07

3. Gáznemű tüzelőanyagok 3.1 Földgáz 31 34 3.2 PB-gáz 35 45,7 3.3 LPG 37 45,7 3.4 Kamragáz (kokszolásból) 33 17 3.5 Kohógáz 34 3,12 3.6 Biogáz* 36 22,65 3.7 Csökkentett metántartalmú földgáz (inert gáz) 38 16,29 * Ezeket a számításokban 0 kibocsátással kell figyelembe venni 26. táblázat – Tüzelőanyagok fűtő- és CO2 kibocsátási értékei

56,1 63,07 63,07 47,67 242 (54,9) 56,1

MEGJEGYZÉS: átvéve a 213/2006. (X. 27.) Kormányrendelet 5. mellékletéből

II.

Villamos és világítási rendszerhez kapcsolódó adatok

Jellemző használatos fényforrások élettartalma és fényerő értékei Élettartam

Fényáram 220

400

700

900

1300

óra [h]

lumen [lm]

lumen [lm]

lumen [lm]

lumen [lm]

lumen [lm]

1 000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

Halogénizzó (6-24 V, 220 V)

10-15 000

28 W

42 W

53 W

70 W

Kompakt fénycső (CFL)

8-12 000

18 W 6W

8W

12 W

15 W

20 W

Hagyományos fénycső

12-15 000

Nagynyomású nátrium

30 000

30 000 10 W 4W 6W 12 W 27. táblázat – Jellemző használatos fényforrások élettartalma és fényerő értékei

16 W

Hagyományos izzólámpa

LED

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

66


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-21/2016_pv1.0

Jellemzően használatos fényforrások csoportosítása Megnevezés

Csoport Hőmérsékleti sugárzók

Hagyományos izzólámpa Halogénizzó Hagyományos Fénycső

Kisnyomású kisüléses fényforrások

Kompakt fénycső (CFL) Indukciós lámpa Kisnyomású nátrium lámpa Higanylámpa

Nagynyomású kisüléses fényforrások

Fémhalogén lámpa Nagynyomású nátrium lámpa Xenon

Félvezető alapú LED 28. táblázat – Jellemzően használatos fényforrások csoportosítása

A hálózatok szabványos feszültségei* Hálózat megnevezése törpefeszültségű hálózat kisfeszültségű hálózat ipari üzemek belső elosztóhálózata elosztóhálózat főelosztóhálózat

Feszültség [V, kV] < 50 V 0,4 kV (3 x 400/230 V) 1, 6, 10, 20 kV 10, 20, 35 kV 120, 220, 330 kV

országos alaphálózat

330, 400, 750 kV nemzetközi kooperációs hálózat 120, 220, 400, 750 kV 29. táblázat – Elektromos hálózatok szabványos feszültségei

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

67

Profile for ÉMI Nonprofit Kft.

Épületenergetikai audit dokumentációjának alapkövetelményei  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Épületenergetikai audit dokumentációjának alapkövetelményei  

Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet

Advertisement