Page 1

ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0 ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET (MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG)

Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél

ÉMI Nonprofit Kft. 2016

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Összeállította, a tervezet előkészítéséért felelős: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A tervezet kidolgozásban közreműködött: Kada Ildikó

Az irányelv elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság: Elnök: 

az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő szakmai vezetője

Tagok: 

Magyar Építész Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Szabványügyi Testület,

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft.,

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

Országos Atomenergia Hivatal,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

képviselője.

Szerkesztette: Kada Ildikó

A kézirat lezárva: 2017.április Az MSZB által elfogadott Építésügyi Műszaki Irányelv (ÉpMI) irányelv elektronikus formában hozzáférhető az Építésügyi Műszaki Adattár honlapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

2


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Előszó az ÉpMI-xx-xx-xx/20xx irányelv 1. kiadásához A 2016-2018-as években a KÖFOP program keretében lehetőség nyílik jelentős számú új irányelv kidolgozására és közreadására. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek olyan területeken nyújtanak hatékony segítséget, ahol szabványok vagy jogszabályok nem adnak kellő útmutatást. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes, amennyiben azonban szerződés műszaki részében vagy MMT-ben kerül rögzítésre – kötelező érvényű lehet. Az Építésügyi Műszaki Irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által létrehozott munkacsoportok készítik. Az Építésügyi Műszaki Irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl – a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. Jelen irányelv maghatározza az újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételeit falak, padlásfödémek, lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél. Ezen irányelv jelentős mértékben támaszkodik az MSZ EN 13163:2012+A1:2015 harmonizált termékszabványra, a csomagolási, valamint az EPS hőszigetelő lemezek gyártása során keletkezett saját vágási hulladék sajátosságainak figyelembe vételével, továbbá az MSZ EN 14064-1:2010, MSZ EN 14064-2:2010, MSZ EN 15101-1:2014, MSZ EN 15101-2:2014, MSZ EN 16025-1:2013 és MSZ EN 16025-2:2013 termékszabványokra. Az ÉMI Nonprofit Kft. egyéb területeken is a szakmai közmegegyezést és műszaki optimumot keresve –további irányelvek megjelentetését tervezi.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

3


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET ................................................................................ 6 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FOGALOMMAGYARÁZATOK, ........................... 6 2.1. expandált polisztirol (EPS) .......................................................................... 6 2.2. fokozat .......................................................................................................... 7 2.3. osztály........................................................................................................... 7 2.4. ásványgyapot ............................................................................................... 7 2.5. beépített szigetelő réteg deklarált vastagsága .......................................... 7 2.6. ülepedés ....................................................................................................... 7 2.7. beépített deklarált szigetelőanyag mennyiség .......................................... 7 2.8. teljesítmény táblázat .................................................................................... 7 2.9. rendszer ........................................................................................................ 8 2.10. befúvó nyílás ................................................................................................ 8 2.11. laza cellulóz szigetelés (LFCI)..................................................................... 8 2.12. nyitott terű fújásos alkalmazás ................................................................... 8 2.13. üregkitöltés................................................................................................... 8 2.14. padló ............................................................................................................. 8 2.15. vázas fal és tető szerkezetek ...................................................................... 8 2.16. a beépített kötött EPS habarcs vastagsága ............................................... 9 2.17. a kötött EPS habarcs névleges vastagsága .............................................. 9 2.18. tervező .......................................................................................................... 9 2.19. kivitelező ....................................................................................................... 9 2.20. gyárilag előkevert EPS-szárazhabarcs ...................................................... 9 2.21. habarcs ......................................................................................................... 9 2.22. kötött EPS (BEPS)........................................................................................ 9 3. ÚJRAHASZNOSÍTOTT EPS ALAPANYAGÚ HŐSZIGETELÉSEK .................. 10 3.1.

Hulladék EPS csomagolóanyagból gyártott hőszigetelő anyagok . 10

3.1.1. Összetétel, tűzzel szembeni viselkedés ................................................ 10 3.1.2. Típusvizsgálat, teljesítményigazolási eljárás ......................................... 10 3.2.

Az MSZ EN 13163:2012+A1:2015 szerinti termékek vágási hulladékának felhasználásával gyártott hőszigetelő anyagok ........ 11

3.2.1. Összetétel, tűzzel szembeni viselkedés ................................................ 11 3.2.2. Típusvizsgálat, teljesítményigazolási eljárás ......................................... 12 KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

4


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

4. HELYSZÍNEN BEFÚJÁSSAL KIALAKÍTOTT, ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGÚ HŐSZIGETELÉSEK........................................................................................... 13 4.1. Laza cellulóz szigetelés (LFCI) ................................................................. 14 4.1.1. Követelmények ...................................................................................... 14 4.1.2. Vizsgálati módszerek ............................................................................. 15 4.1.3. A kivitelező deklarációja ........................................................................ 19 4.1.4. Beépítési követelmények ....................................................................... 21 4.2. Laza ásványgyapot hőszigetelés, ............................................................. 22 4.2.1. Követelmények ...................................................................................... 22 4.2.2. Vizsgálatok, vizsgálati módszerek ......................................................... 23 4.2.3. Útmutatások a kivitelezéshez ................................................................ 27 4.2.4. A kivitelező deklarációja ........................................................................ 27 4.2.5. Beépítési követelmények ....................................................................... 30 5. GYÁRILAG ELŐKEVERT EPS-SZÁRAZHABARCSBÓL, HELYSZÍNEN KÉSZÜLŐ KÖTÖTT EPS SZIGETELÉS (BEPS) .............................................. 31 5.1. Követelmények ........................................................................................... 32 5.1.1. Általános követelmények ....................................................................... 32 5.1.2. A fogadó szerkezet alkalmasságának ellenőrzése ................................ 32 5.1.3. Helyszíni mérések és számítások ......................................................... 32 5.1.4. A beépített kötött BEPS deklarált vastagsága (dN) ............................... 32 5.1.5. Beépített szigetelés deklarált hővezetési ellenállása (RD) .................... 33 5.1.6. A beépített BEPS deklarált sűrűsége .................................................... 33 5.1.7. Burkolhatóság........................................................................................ 34 5.2. Útmutatások a beépítéshez ....................................................................... 34 5.3. Kivitelezői nyilatkozat ................................................................................ 35 5.4. Beépítési követelmények .......................................................................... 36 6. MELLÉKLETEK ................................................................................................. 36 1.

sz. melléklet ................................................................................................ 38

2.

sz. melléklet ................................................................................................ 40

3.

sz. melléklet ................................................................................................ 41

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

5


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

1.

Az irányelv az alábbi területekre terjed ki: -

Csomagolási EPS hulladékból és építőipari EPS hőszigetelő lemezekből képződött hulladékok felhasználásával gyártott EPS hőszigetelő anyagok falak, padlásfödémek, ferdetetők, lapostetők és padlók hőszigetelésére. A felhasznált EPS alapanyagok égésgátló adalékszer tartalom szerinti csoportosítására.

-

Helyszínen beépített szórt cellulóz és ásványgyapot, valamint kötött EPShabarcs – mint újrahasznosított alapanyagokból készülő - hőszigetelő anyagok falak, padlásfödémek, ferdetetők, lapostetők és padlók hőszigetelésére, az anyagok helyszíni vizsgálatára és a kivitelező kötelezettségébe tartozó, a végtermék minőségére vonatkozó nyilatkozat tartalmára. Az irányelv nem terjed ki az újrahasznosított alapanyagot is tartalmazó gyári készítésű EPS hőszigetelő lemezek, a beépítendő laza cellulóz (LFCI), laza ásványgyapot

(MW-),

gyárilag

előkevert

EPS-szárazhabarcs

termékek

követelményeire, vizsgálatára és a teljesítményigazolási eljárások módjára. Erre a területre külön termékszabványok (harmonizált is) vonatkoznak.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FOGALOMMAGYARÁZATOK [1], [3],

2.

[4], [5], [6], [7], [8],

2.1.

expandált polisztirol (EPS) Merev zártcellás szerkezetű műanyag, melyet hőre lágyuló expandálható polisztirol vagy polisztirol kopolimer gyöngyből vagy granulátumból gyártanak. A tervezett felhasználási területnek megfelelően négy típusba sorolhatók:

-

EPSi: termékek terhelésnek kitett alkalmazásra, ahol i a deklarált érték (a 10%os deformációhoz tartozó nyomófeszültség értékkel kifejezve),

-

EPS S: termékek terhelésnek nem kitett alkalmazásra,

-

EPS

SD:

termékek

terhelésnek

nem

kitett

alkalmazásra

tulajdonsággal, -

EPS T: termékek úsztatott padlóban való alkalmazásra

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

akusztikus


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

2.2.

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

fokozat Egy követelmény alsó vagy felső határának megadott értéke, amely az adott termékjellemző közölt értékeként van megadva.

2.3.

osztály Ugyanazon jellemző két fokozatának kombinációja, amelyek közé kell esnie a teljesítőképességnek.

2.4.

ásványgyapot Gyapjas állagú hőszigetelő anyag, melyet olvasztott kőzetből, salakból vagy üvegből gyártanak.

2.5.

beépített szigetelő réteg deklarált vastagsága A kivitelező által beépített szigetelés vastagsága az ülepedést megelőzően.

2.6.

ülepedés A beépített szigetelés vastagságának időbeni csökkenése padlástér, üreges vagy vázas szerkezeti beépítés esetén, az eredeti beépített vastagságra vonatkoztatva, százalékban kifejezve.

2.7.

beépített deklarált szigetelőanyag mennyiség A szigetelés terület egységre vonatkoztatott tömege.

2.8.

teljesítmény táblázat Táblázat, amely megadja a különböző deklarált hővezetési ellenállás értékek eléréséhez szükséges szigetelőanyag vastagságot és mennyiséget.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

7


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

2.9.

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

rendszer Pontos típusa a szórt ásványgyapot szigetelésnek, a befúvó berendezésnek, a szórócsőnek és a fúvókának.

2.10.

befúvó nyílás A téglafalon vagy a vázas szerkezeten kialakított nyílás, amin keresztül befújják az ásványgyapotot.

2.11.

laza cellulóz szigetelés (LFCI) Szálas, rostos, vagy szemcsés szigetelő anyag, amely származhat papírból, papír pépből és/vagy fából, egyéb növények rostjából, alkalmazhatják adalékszerrel vagy a nélkül befújva, vagy injektálva, nedvesen vagy a nélkül.

2.12.

nyitott terű fújásos alkalmazás Minden olyan vízszintes alkalmazás, ahol a beépített szigetelő anyag felső felülete lefedés/takarás nélkül marad (pl. galériák, padlásterek, mennyezetek, padlók).

2.13.

üregkitöltés Olyan alkalmazás, ahol a beépített szigetelő réteg egy zárt térben kerül kialakításra (pl. vázas fal, tető és padló szerkezetek).

2.14.

padló Két emelet közötti vízszintes egység, alagsor felett vagy közvetlenül a talajon.

2.15.

vázas fal és tető szerkezetek

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

8


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Falak fa vagy fém oszlopokkal, magastető szarufák és csapolt gerendák, közötte és felette hőszigeteléssel, valamint tömör falazott szerkezetek belső és külső hőszigeteléssel.

2.16.

a beépített kötött EPS habarcs vastagsága A kivitelező által beépített kötött EPS habarcs vastagsága.

2.17.

a kötött EPS habarcs névleges vastagsága A kötött EPS habarcs, tervező által előírt vastagsága.

2.18.

tervező Az a felelős személy, aki meghatározza a hő és/vagy hangszigetelő anyag térfogatát és vastagságát és a termék típusát az adott kivitelezés esetén.

2.19.

kivitelező Az a személy, cég, vagy szervezet, aki felelős a hő és/vagy hangszigetelés beépítésért.

2.20.

gyárilag előkevert EPS-szárazhabarcs EPS adalékanyag és ásványi kötőanyag laza száraz keveréke kötött EPS készítéséhez.

2.21.

habarcs Az építés helyszínén vízzel kevert EPS szárazhabarcs.

2.22.

kötött EPS (BEPS)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

9


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Beépített és megkötött friss habarcs hő és/vagy hangszigetelésként alkalmazva.

3.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT EPS ALAPANYAGÚ HŐSZIGETELÉSEK

3.1.

Hulladék EPS csomagolóanyagból gyártott hőszigetelő anyagok

3.1.1.

Összetétel, tűzzel szembeni viselkedés Az EPS csomagolóanyagok általában nem tartalmaznak égéskésleltető szert. Építőipari hőszigetelő termékek gyártásához történő felhasználásuk csak abban az esetben nem jelent tűzvédelmi kockázatot, ha nem éghető – jellemzően cement – kötőanyaggal társítva történik az újrahasznosításuk. Így feldolgozva az alábbi típusú hő és/vagy hangszigetelő termék gyártásához használhatók fel:

-

Gyárilag előkevert, EPS-szárazhabarcs (BEPS) falak, mennyezetek, lapostetők és padlók helyszíni hőszigetelésére Jelen Műszaki Irányelv tervezet előírása alapján EPS csomagolóanyagok újrahasznosítása építőipari termékek gyártásához, csak cement kötőanyag alkalmazásával történhet. Így biztosítható az MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 jelzetű szabvány szerint a legalább A2 tűzvédelmi osztály.

3.1.2.

Típusvizsgálat, teljesítményigazolási eljárás A

3.1.1.

szerinti

termékek

vonatkozó

lényeges

termékjellemzőinek

megadásával, meghatározásuk módjával, az eredmények értékelésével, a terméktípus meghatározásával, a teljesítményigazolás módjával jelen Műszaki Irányelv tervezet nem foglalkozik. Ezt a kérdéskört az alábbi európai harmonizált dokumentum tárgyalja: -

Kötött EPS-habarcs (BEPS): MSZ EN 16025-1:2013 jelzetű európai termékszabvány A teljesítményigazolási eljárás során a tűzvédelmi osztályba sorolás mindig a bejelentett vizsgálólaboratórium hatáskörébe tartozik.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

10


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A teljesítményigazolási eljárás keretében a terméktípus meghatározása során a gyártónak meg kell adni az EPS adalékanyag mennyiségét, ezen belül az újrahasznosított EPS mennyiségét és azon belül is a csomagolási EPS mennyiségét tömegszázalékban kifejezve. Az értékeket (tól-ig), vagy (adott érték ± eltérés) módon kell megadni.

3.2.

Az MSZ EN 13163:2012+A1:2015 szerinti termékek vágási hulladékának felhasználásával gyártott hőszigetelő anyagok

3.2.1.

Összetétel, tűzzel szembeni viselkedés Normál EPS termékek Ebben az esetben a gyártók saját termékeiből származó vágási hulladékot dolgozzák vissza, általában legfeljebb 5-10 % mennyiségben. Ez a gyártási folyamat nem befolyásolja a termék tűzvédelmi osztályba sorolását. Az így gyártott termékre is alkalmazható a tisztán eredeti anyagból gyártott termékre meghatározott tűzvédelmi osztály.

EPS könnyűbeton hőszigetelő tábla Az MSZ EN 13163:2012+A1:2015 szabvány szerint gyártott termékek vágási hulladékának és cement kötőanyagnak a felhasználásával gyári készítésű EPS könnyűbeton szigetelő táblák készíthetők falak külső hőszigetelésére (ETICS), padlók, mennyezetek, lapostetők hőszigetelésére, hangszigetelésre.

ÖKO EPS termékek Az úgynevezett ÖKO termékek körülbelül 10-100%-ban újrahasznosított EPS alapanyagból készülhetnek. Ez az alapanyag lehet az adott gyártó saját vágási és egyéb hulladéka, de lehet akár más gyártótól származó vágási hulladék, vagy egyéb módon képződött hulladék (pl. beépítés során keletkezett vágási hulladék, szállítás, tárolás során sérült lemezek stb.).

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

11


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Amennyiben az építési helyszínről, vagy építőanyag kereskedésektől begyűjtött termékek típusa, gyártója, gyártási azonosítója ismert, meg lehet tudni az alapanyag és az égéskésleltető szer típusát. Ekkor a gyártónak a hulladék alapanyagot az égéskésleltető szer típusától – HBCD, vagy polimer égéskésleltető – függően kell elkülöníteni és feldolgozni. Ez a kérdés legfeljebb még 1-2 évig jelent problémát, mivel az európai alapanyaggyártók 2015-2016 között gyakorlatilag már teljesen átálltak a polimer égéskésleltetővel gyártott EPS gyöngy gyártására, így a HBCD-t tartalmazó hulladék EPS alapanyag forrás hamarosan megszűnik. Amiatt, hogy a hulladék alapanyagok ilyen szempontból történő beazonosítása igen körülményes (gyakorlatilag megoldhatatlan), jelen Műszaki Irányelv tervezet előírja, hogy egy adott ÖKO EPS terméktípus gyártásához csak a saját, vagy más gyártótól származó, de azonosított alapanyagú és égéskésleltető szer típusú hulladék EPS alapanyag használható fel.

3.2.2.

Típusvizsgálat, teljesítményigazolási eljárás Normál EPS termékek Új típusvizsgálat elvégzése nem szükséges. A termékkört lefedi az MSZ EN 13163:2012+A1:2015 európai harmonizált termékszabvány.

EPS könnyűbeton hőszigetelő tábla A

termékek

vonatkozó

lényeges

termékjellemzőinek

megadásával,

meghatározásuk módjával, az eredmények értékelésével, a terméktípus meghatározásával, a teljesítményigazolás módjával jelen Műszaki Irányelv tervezet nem foglalkozik. Ezt a kérdéskört az alábbi európai harmonizált dokumentum tárgyalja: EPS könnyűbeton szigetelő tábla: 040065-00-1201 számú Európai Értékelési Dokumentum (EAD)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

12


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

ÖKO EPS termékek A 3.2.1. szerint, beazonosított alapanyag felhasználásával gyártott ÖKO termékekre

első

típusvizsgálat

elvégzése

szükséges

a

vonatkozó

MSZ EN 13163:2012+A1:2015 európai harmonizált termékszabvány alapján. A terméktípus meghatározása során a gyártónak meg kell adnia az eredeti és az újrahasznosított EPS mennyiségét (tól-ig), vagy (adott érték ± eltérés) módon meghatározva,

tömegszázalékban

kifejezve,

valamint

az

alapanyag

égéskésleltető szerének típusát.

4.

HELYSZÍNEN BEFÚJÁSSAL KIALAKÍTOTT, ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGÚ HŐSZIGETELÉSEK A

helyszínen

befújással

kialakított,

un.

laza

hőszigetelő

termékek

alkalmazhatók falak, padlók, magastetők, padlásterek, mennyezetek, galériák hőszigetelésére. A beépítendő termékre vonatkozó lényeges termékjellemzők megadásával, meghatározásuk módjával, az eredmények értékelésével, a terméktípus meghatározásával, a teljesítményigazolás módjával jelen Műszaki Irányelv tervezet nem foglalkozik. Ezt a kérdéskört az MSZ EN 15101-1:2014 (jelenleg még nem harmonizált státuszú) és MSZ EN 14064-1:2010 (harmonizált státuszú) jelzetű európai szintű termékszabványok tárgyalják. A beépített szigetelés hőtechnikai teljesítménye jelentősen függ a beépítés körülményeitől, a kialakított szigetelés vastagságától, a kifújt szigetelő anyag mennyiségétől, testsűrűségétől. Ezért a kivitelezőnek többek között nyilatkoznia kell az általa, az adott helyszínen kialakított szigetelés vastagságáról, testsűrűségéről, mely értékek alapján megadható az adott helyszínen kialakított szigetelés deklarált hővezetési ellenállása (gyártó által megadott teljesítmény táblázatból vett érték). Megjegyezés: A kivitelezői nyilatkozat, ill. a korrekt deklarált hővezetési ellenállás érték ismerete fontos lehet például az adott épület pontos energetikai tanúsítványának elkészítésénél.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

13


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

A

beépített

szigetelés

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

minősítésével,

helyszíni

vizsgálatával

az

MSZ EN 15101-2:2014 és MSZ EN 14064-2:2010 jelzetű európai szintű termékszabványok foglalkoznak. A szabványok angol nyelvűek, ezért jelen Műszaki Irányelv tervezet célja ezen információk magyar nyelven történő közzététele, segítve ezzel a kivitelezők minél szakszerűbb munkáját és adatszolgáltatását. Jelen Műszaki Irányelv tervezet célja továbbá a kivitelezésre vonatkozó hazai előírások megfogalmazása és összefoglalása.

4.1.

Laza cellulóz szigetelés (LFCI) [6]

4.1.1.

Követelmények 4.1.1.1. Általános követelmények A

kivitelező

csak

olyan

szigetelő

anyagot

építhet

be,

amely

teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, és a nyilatkozat szerinti teljesítmény megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek. A kivitelezőnek és/vagy felelős műszaki vezetőnek ellenőriznie kell a fogadó szerkezetet, hogy az megfelel-e a termékgyártó alkalmazási útmutatójában és a vonatkozó nemzeti előírásokban, pl. OTSZ-ben megadottaknak. Az ellenőrzés eredményét írásban, jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kivitelezőnek nem feladata a deklarált hővezetési ellenállás érték számítása. Azt az MSZ EN 15101-1 termékszabvány szerint elvégzett típusvizsgálat eredményei alapján a gyártó adja meg a termék teljesítmény táblázatában. A kivitelezőnek azonban le kell ellenőriznie, hogy a beépített szigetelés területi sűrűsége és vastagsága a megadott tűrésen belül megfelel-e a deklarált értékeknek. Ezen értékek alapján, figyelembe véve a termék teljesítmény tábláztában megadott értékeket, az adott beépítésre vonatkozó deklarált hővezetési ellenállás megadható.

4.1.1.2. A befújt szigetelés deklarált vastagsága (d) és deklarált sűrűsége (k) nyitott terű fújásos alkalmazás esetén (pl. padlástér)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

14


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Az értékeket helyszíni vizsgálattal kell meghatározni. A kifújt réteg átlagos vastagsága nem lehet kevesebb, mint amit a gyártó megadott a termék teljesítmény táblázatban, az adott hővezetési ellenállás érték eléréshez. A felhasznált bálák száma és a befújt szigetelés deklarált sűrűsége az adott alkalmazáshoz megadott bálaszámon, ill. sűrűség tartományon belül kell, legyen.

4.1.1.3. A befújt szigetelés deklarált vastagsága (d) és deklarált sűrűsége (k) üregkitöltés esetén (pl. vázas falszerkezet, tető, és padló szerkezetek) Az értékeket helyszíni vizsgálattal kell meghatározni. A felhasznált bálák száma és a deklarált beépített szigetelés sűrűség az adott alkalmazáshoz megadott bálaszámon, ill. sűrűség tartományon belül kell, legyen.

4.1.2.

Vizsgálati módszerek 4.1.2.1. Általános rész Az 1. táblázat tartalmazza a próbatestek méretét, egy vizsgálati eredmény megadásához szükséges mérések minimális számát, illetve az egyéb speciális vizsgálati feltételeket.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

15


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Vonatkozó fejezet

4.1.1.2.

4.1.1.3.

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Próbatest Vizsgálatok Méretek száma

Vizsgálati módszer

Tárgy beépített szigetelés vastagsága nyitott terű fújásos alkalmazásnál beépített szigetelés vastagsága üregkitöltésnél

4.1.2.2., és 4.1.2.3.

≥ 0,16 m2 -

4.1.2.5.1. és 4.1.2.5.3.

≥ 0,5 m×0,5 m× 0,06 m

5 db/100 m2

1 10 db/100 m2 -

Speciális körülmények vastagság és a bálák száma vitás esetben a keretes módszerrel vitás esetben

1. táblázat - Próbatestek mérete

4.1.2.2. A befújt szigetelés deklarált vastagsága A vastagságot a padlástér minden egyes 100 m 2-én legalább 5 különböző helyén kell megmérni, acél mérőtű (d = 3 mm) és mm beosztású acél vonalzó segítségével. Vitás esetben a vastagságot a tű-mérőlap módszerrel kell meghatározni, az alábbiak szerint. A mérőlap célszerűen egy merev átlátszó műanyagból kialakított 200×200 mm méretű lap, egyik felületén fogantyúval ellátva. A mérőlap közepén és a fogantyún, a mérőtű áthatolását lehetővé tévő átmérőjű furat van. A mérőlap és a fogantyú együttes tömege akkora legyen, hogy (20 ± 1,5) Pa terhelést fejtsen ki a szigetelésen. A mérőlapot óvatosan a szigetelés felületére kell helyezni, a tűt forgó mozgással át kell nyomni a szigetelésen az alapfelületig. A tűt a fogantyúnál rögzíteni kell és a nyomólappal együtt fel kell emelni, majd a mm beosztású fém vonalzóval meg kell mérni a tűcsúcs és a mérőlap alsó síkja közötti távolságot.

4.1.2.3. A befújt szigetelés deklarált területi sűrűsége A befújt szigetelés területi sűrűségét meg lehet adni, a befújt termék teljes tömegének és a teljes szigetelt felület hányadosának értékeként (kg/m2). A

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

16


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

befújt termék teljes tömegét a felhasznált bálák számából és súlyából lehet meghatározni. Vitás esetekben a 4.1.2.4. pont szerinti módszert kell alkalmazni.

4.1.2.4. Keretes módszer a befújt szigetelés deklarált sűrűségének meghatározására A próbatest vastagságát a 4.1.2.2. szerinti mérőlapos módszerrel kell meghatározni. A kifújt szigetelésbe óvatosan, egy megfelelő magasságú, zárt palástú, legalább 0,16 m2 felületű hengeres keretet kell belenyomni. Ezután ki kell venni a kereten belül lévő szigetelő anyagot és meg kell mérni a tömegét. A befújt szigetelés területi sűrűsége megadható, mint a kereten belül lévő szigetelés tömegének és a vizsgáló keret felületének hányadosa (kg/m 2). A befújt szigetelés deklarált sűrűsége megadható, mint a beépített szigetelés területi sűrűségének és vastagságának hányadosa (kg/m3).

4.1.2.5. A befújt szigetelés deklarált sűrűségének meghatározása üregkitöltés esetén 4.1.2.5.1. Az üreg átlagos szélességének meghatározása Eljárás Az üreg szélességét a szigetelést védő burkolaton fúrt, vagy a téglák eltávolítása során keletkezett nyílásokon keresztül kell meghatározni. 100 m2 falfelületenként

10

db

mérőnyílást

kell

kialakítani,

melyek

lehetőleg

egyenletesen legyenek elosztva a teljes falfelületen. A méréshez fém mérőszalagot, vagy nulláról induló fém vonalzót kell használni, melyet ütközésig be kell szúrni a hézagon át az üregbe. Az üreg szélessége a leolvasott érték, levonva belőle a külső réteg vagy burkolat vastagságát. Érték megadása Az üreg szélességét a 10 egyedi mérés átlagából kell megadni. Padlók A meglévő padló alatti üreg mélységének meghatározását szintén a fenti módszer elve szerint kell végezni.

4.1.2.5.2. A fúvógép teljesítményének beállítása KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

17


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A fúvógépet be kell állítani a termékgyártó által megadott műszaki adatok alapján. Ezt követően a gép teljesítményének finom beállításához egy vizsgáló dobozba kell befújni a szigetelő anyagot. A doboz belső mérete adott, a befújt anyag súlyát megmérve pedig számítható sűrűség. Vizsgáló doboz Legalább 1,00×0,625×0,160 m méretű téglatest alakú fa doboz. Minden oldalán legyen egy 25 mm átmérőjű szellőző nyílás a szélektől legalább 100 mm-re. A befúvó nyílás a doboz egyik homloklapján legyen, a felső negyed közepén. Eljárás A dobozt meg kell tölteni a szigetelő anyaggal a fúvógép gyártójának beállítási útmutatója alapján. Ügyelni kell arra, hogy a doboz teljesen meg legyen töltve, és ne legyenek üregek a szigetelő anyagban. Ha a beállított gépteljesítménnyel elért sűrűség nem megfelelő, a dobozt ki kell üríteni és új beállítással újra el kell végezni az eljárást, mind addig, amíg el nem érik a kívánt sűrűség értéket. Számítás Meg kell mérni a dobozba befújt szigetelő anyag tömegét. A számítást az alábbi képlet szerint kell végezni: befújt szigetelőanyag sűrűsége (kg/m3) =

M ins Vcav .

(1)

Mins – a dobozba befújt szigetelő anyag tömege (kg), Vcav – az üreg térfogata (m3)

4.1.2.5.3. Befújt szigetelés sűrűségének deklarálása A befújt szigetelő anyag deklarált sűrűségét az alábbiak szerint kell meghatározni. Eljárás Meg kell mérni a falak külső méreteit és fel kell jegyezni a feltöltendő fal felületét, kivonva belőle a csomópontok, szemöldökfák, ajtó/ablakfélfák, küszöbök, gerendák, szarufák stb. területét.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

18


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Meg kell határozni a 4.1.2.5.1. szerint az üreg átlagos szélességét, majd ki kell számítani az üreg térfogatát, mint a feltöltendő fal teljes felületének és a feltöltendő üreg szélességének szorzata. Számítás A szigetelő anyag tömegét a felhasznált bálák számából lehet meghatározni. A sűrűséget az alábbi képlet alapján kell meghatározni: befújt szigetelőanyag deklarált sűrűsége (kg/m3) =

M ins Vcav

(2)

Mins – a beépített szigetelő anyag tömege (kg), Vcav – az üreg térfogata (m3)

4.1.3.

A kivitelező deklarációja Az elkészült szigetelésről a kivitelezőnek egy nyilatkozatot kell kiadnia, amelyben a következőkben megadott alapvető információk szerepeljenek.

4.1.3.1. Padlástér szigetelésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat tartalma

Kivitelező cég neve: címe: Gépkezelő neve: Hőszigetelő anyag - márkaneve: - gyártó termékkódja: - termék típusa: - egy bála súlya (kg): - a vonatkozó termékszabvány: - a termék, vonatkozó termékszabvány szerinti jelölési kódja: - a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat száma: A kivitelezés helyszíne - cím: - az épület típusa: A szigetelés KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

19


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

- a szigetelt terület nagysága (m2): - a befújt szigetelés vastagsága (mm): - deklarált vastagság (mm): - hővezetési ellenállás (m2×K/W): - minimálisan felhasználandó bálák száma: - a szigetelés minimális területi sűrűsége (kg/m2): - a felhasznált bálák száma: - a befújt a szigetelés területi sűrűsége (kg/m2): - a fúvógép típusa, és beállítási paraméterei: A szigetelés készítésének dátuma A gépkezelő aláírása 2. táblázat -

4.1.3.2. Fal, vázas szerkezet, padló szigetelésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat tartalma

Kivitelező cég neve: címe: Gépkezelő neve: Hőszigetelő anyag - márkaneve: - gyártó termékkódja: - termék típusa: - egy bála súlya (kg): - a vonatkozó termékszabvány: - a termék, vonatkozó termékszabvány szerinti jelölési kódja: - a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat száma: A kivitelezés helyszíne - cím: - az épület típusa:

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

20


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A szigetelés - a szigetelt terület nagysága (m2): - az üreg átlagos szélessége (mm): - a felhasznált bálák száma: - a befújt a szigetelés átlagos sűrűsége (kg/m3): - hővezetési ellenállás (m2×K/W): A szigetelés készítésének dátuma A gépkezelő aláírása 3. táblázat -

4.1.4.

Beépítési követelmények A beépítésre kerülő termék elvárt műszaki teljesítményének meghatározásakor a 2. táblázatban lévő beépítési követelményeket szükséges figyelembe venni. Alapvető jellemző Hővezetési tényező Ülepedés – vízszintes felületeken történő alkalmazás (födémek) Ülepedés – falaknál történő alkalmazás

Beépítési követelmény Közölt érték (D) megadása szükséges < 20% (SH0 – SH20 osztály) < 1% (SH0 osztály)

Tűzvédelmi osztály

Az aktuális OTSZ szerint

Rövid idejű vízfelvétel

WS1 (< 1,0 kg/m2)

Páradiffúziós tényező Gombákkal szembeni ellenállás

Közölt érték () megadása szükséges BA 0 osztály

Légáram ellenállás – csak akusztikai alkalmazásnál, vagy akkor, ha felmerül a hővezetési ellenállás csökkenésének esélye konvekció

Közölt érték (ra) megadása szükséges

következtében

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

21


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Hangelnyelés – csak hangelnyelő

Közölt érték (w) megadása

felületként történő alkalmazásnál

szükséges

4. táblázat - LFCI hőszigetelés beépítési követelményei

4.2.

Laza ásványgyapot hőszigetelés[4],

4.2.1.

Követelmények 4.2.1.1. Általános követelmények A

kivitelező

csak

olyan

szigetelő

anyagot

építhet

be,

amely

teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, és a nyilatkozat szerinti teljesítmény megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek.

4.2.1.2. A fogadószerkezet megfelelőségének ellenőrzése A kivitelezőnek és/vagy felelős műszaki vezetőnek ellenőriznie kell a fogadó szerkezetet, hogy az megfelel-e a termékgyártó alkalmazási útmutatójában, és a vonatkozó nemzeti előírásokban, pl. OTSZ-ben megadottaknak. Az ellenőrzés eredményét írásban jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

4.2.1.3. Helyszíni mérések és számítások 4.2.1.3.1. A befújt szigetelés deklarált hővezetési ellenállásának meghatározása padlástér hőszigetelése esetén A hővezetési ellenállást a 4.2.2.2. fejezetben megadottak szerint kell megállapítani. A befújt szigetelés deklarált vastagságának átlagértéke nem lehet kisebb, mint a gyártói teljesítmény táblázatban megadott minimum érték. Az egyedi értékek 30 mm-el lehetnek kisebbek, mint a gyártói teljesítmény táblázatban megadott minimum érték. A befújt bálák száma és a befújt területi sűrűség nem lehet kevesebb, mint a gyártói teljesítmény táblázatban megadott minimum érték. Vitás esetekben a 4.2.2.2.3. fejezet szerinti keretes módszert és a mérőlapostűs módszert kell alkalmazni a befújt szigetelés területi sűrűségének és a szigetelés vastagságának és meghatározásához.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

22


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A befújt szigetelés hővezetési ellenállása deklarálható a mért vastagság és a gyártói teljesítmény táblázat alapján.

4.2.1.3.2. A befújt szigetelés deklarált hővezetési ellenállásának meghatározása üreges fal és vázas szerkezet hőszigetelése esetén A hővezetési ellenállást a 4.2.2.3. fejezetben megadottak szerint kell megállapítani. A befújt bálák száma nem lehet kevesebb, mint a gyártói teljesítmény táblázatban megadott minimum érték. A befújt szigetelés hővezetési ellenállása deklarálható a gyártói teljesítmény táblázat alapján. A befújt szigetelés hővezetési ellenállása (RD) az alábbi képlet szerint számítható is. RD = d

1

D

(m2×K/W), ahol

(3)

d – az üreg vagy vázszerkezet szélessége (m), λD – deklarált hővezetési tényező (W/m×K) A deklarált hővezetési ellenállás értékét a legközelebbi 0,05 m2×K/W-ra lefelé kerekítve, 0,05 m2×K/W lépcsőnként kell megadni.

4.2.2.

Vizsgálatok, vizsgálati módszerek 4.2.2.1. Általános rész A 3. táblázat tartalmazza a próbatestek méretét, egy vizsgálati eredmény megadásához szükséges mérések minimális számát, illetve az egyéb speciális vizsgálati feltételeket.

Vonatkozó fejezet

Tárgy

Vizsgálati módszer

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

Próbatest Vizsgálatok Méretek száma

Speciális körülmények

23


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

4.2.1.3.1 .

hővezetési ellenállás befújt padlástér hőszigetelése esetén

4.2.1.3.2 .

hővezetési ellenállás üreges fal és vázszerkezet hőszigetelése esetén

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

-

10 db/100 m2

4.2.2.2.1.4.2.2.2.3. ≥ 0,12 m2 4.2.2.3.1.4.2.2.3.3.

1 10 db/100 m2

≥ 0,5 m×0,5 m× 0,06 m

-

vastagság és a bálák száma vitás esetben a keretes módszerrel vitás esetben

5. táblázat - Próbatestek mérete

4.2.2.2. A befújt szigetelés deklarált hővezetési tényezőjének meghatározása padlástér szigetelése esetén 4.2.2.2.1. A befújt szigetelés deklarált vastagságának meghatározása alapján A vastagságot a padlástér minden egyes 100 m 2-én legalább 10 különböző helyén kell megmérni, acél mérőtű (d = 3 mm) és mm beosztású acél vonalzó segítségével. Vitás esetben a vastagságot a tű-mérőlap módszerrel kell meghatározni, az alábbiak szerint. A mérőlap célszerűen egy merev átlátszó műanyagból kialakított 200×200 mm méretű lap, egyik felületén fogantyúval ellátva. A mérőlap közepén és a fogantyún, a mérőtű áthatolását lehetővé tévő átmérőjű furat van. A mérőlap és a fogantyú együttes tömege akkora legyen, hogy (20 ± 1,5) Pa terhelést fejtsen ki a szigetelésen. A mérőlapot óvatosan a szigetelés felületére kell helyezni, a tűt forgó mozgással át kell nyomni a szigetelésen az alapfelületig. A tűt a fogantyúnál rögzíteni kell és a nyomólappal együtt fel kell emelni, majd a mm beosztású fém vonalzóval meg kell mérni a tűcsúcs és a mérőlap alsó síkja közötti távolságot.

4.2.2.2.2. A befújt szigetelés deklarált területi sűrűsége alapján

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

24


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A befújt szigetelés területi sűrűsége megadható, mint a teljes befújt szigetelés tömegének és a teljes szigetelt felületnek a hányadosa. A teljes befújt szigetelés tömege kiszámítható a felhasznált bálák számából. Vitás esetben a meghatározáshoz a 4.2.2.2.3. szerinti un. keretes módszert kell alkalmazni.

4.2.2.2.3. A befújt szigetelés deklarált területi sűrűségének keretes módszerrel történő meghatározása alapján A kifújt szigetelésbe óvatosan, egy megfelelő magasságú, zárt palástú, legalább 0,12 m2 felületű hengeres keretet kell belenyomni. Ezután ki kell venni a kereten belül lévő szigetelő anyagot és meg kell mérni a súlyát. A befújt szigetelés deklarált területi sűrűsége megadható, mint a kereten belüli szigetelőanyag tömegének és a keret felületének hányadosa (kg/m2).

4.2.2.3. A befújt szigetelés hővezetési ellenállásának meghatározása üreges falak és vázas szerkezetek szigetelésénél 4.2.2.3.1. Átlagos üregszélesség meghatározása Az átlagos üregszélességet, a befújó nyíláson keresztül az alábbiak szerint kell megmérni, 100 m2-ként legalább 10 helyen. Eljárás A burkolaton pl. fúrással nyílásokat kell kialakítani. A méréshez fém mérőszalagot, vagy nulláról induló fém vonalzót kell használni, melyet ütközésig be kell szúrni a hézagon át az üregbe. Az üreg szélessége a leolvasott érték, levonva belőle a külső réteg vagy burkolat vastagságát. A 10 mérési hely egyenletesen legyen elosztva a felületen. Érték megadása Az üreg szélességét a 10 egyedi mérés átlagából kell megadni.

4.2.2.3.2. A fúvógép teljesítményének beállítása KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

25


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A fúvógép teljesítményét be kell állítani a termékgyártó által megadott műszaki adatok alapján. A gép teljesítményének finom beállításához egy vizsgáló dobozba kell befújni a szigetelő anyagot. A doboz belső mérete adott, a befújt anyag súlyát megmérve pedig számítható sűrűség. Vizsgáló doboz Legalább 0,50×0,50×0,06 m belső méretű téglatest alakú fa doboz. Minden oldalán legyen egy (25± 2) mm átmérőjű szellőző nyílás a szélektől legalább 100 mm-re. A befúvó nyílás a doboz egyik homloklapjának közepén legyen. Eljárás A dobozt teljesen meg kell tölteni a szigetelő anyaggal a fúvógép gyártójának beállítási útmutatója alapján. Ügyelni kell arra, hogy a doboz teljesen meg legyen töltve, és ne legyenek üregek a szigetelő anyagban. Ha a beállított gépteljesítmény nem megfelelő, a dobozt ki kell üríteni és új beállítással újra el kell végezni az eljárást. Fel kell jegyezni a vizsgáló doboz feltöltéséhez szükséges időt és a betöltött szigetelő anyag tömegét. Ki kell számolni a sűrűséget és a szórási teljesítményt. Össze kell hasonlítani az így kapott területi sűrűséget és szórási teljesítményt a szigetelőanyag gyártó által deklarált értékkel. Ha a kapott érték nem esik bele a gyártó által megadott toleranciába, új gépbeállítással meg kell ismételni az eljárást.

4.2.2.3.3. Befújt szigetelés területi sűrűségének meghatározása A befújt szigetelés területi sűrűségét (kg/m2) számítani lehet a felhasznált bálák számából és súlyából, valamint a kitöltendő fal felületéből. Vitás esetekben az alábbi eljárás alkalmazható. A falazat egy kb. 0,5×0,5 m felületéből, ki kell venni a szigetelő anyagot és meg kell határozni a tömegét. A beépített szigetelés területi sűrűsége megadható, mint a kivett szigetelő anyag tömegének és a kibontott felület pontos nagyságának hányadosa (kg/m2). Az így meghatározott területi sűrűség a gyártó által meghatározott minimum értéknek legalább a 85%-a legyen. KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

26


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

4.2.3.

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Útmutatások a kivitelezéshez A nemzeti gyakorlatot vagy a helyi szabályozásokat és a gyártói útmutatásokat kell követni.

4.2.4.

A kivitelező deklarációja Az elkészült szigetelésről a kivitelezőnek egy nyilatkozatot kell kiadnia, amelyben az alábbi lényeges információk szerepeljenek.

-

a szigetelő anyag kereskedelmi neve és jelölési kódja,

-

a szigetelő anyag teljesítménynyilatkozatának száma, ha létezik,

-

a befújt szigetelő anyag 4.2.1.3.1 vagy 4.2.1.3.2. szerint (amelyik alkalmazható) meghatározott deklarált hővezetési ellenállása,

-

a befújt szigetelés 4.2.2. szerint meghatározott deklarált vastagsága,

-

a befújt szigetelés 4.2.2. szerint meghatározott deklarált területi sűrűsége,

-

a felhasznált szigetelő anyag mennyisége (bálák száma vagy súlya (kg)),

-

a szigetelés készítésének helyszíne és időpontja. A nyilatkozatban megadható további adatokra példát az alábbi nyilatkozat formátumok tartalmaznak.

4.2.4.1. Padlástér szigetelésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat tartalma Kivitelező - cég neve: - címe: Gépkezelő neve: Hőszigetelő anyag - márkaneve: - gyártó termékkódja: - termék típusa: - egy bála súlya (kg): - a vonatkozó termékszabvány: - a termék, vonatkozó termékszabvány szerinti jelölési kódja: - a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

27


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A kivitelezés helyszíne - cím: - az épület típusa: A szigetelés - a szigetelt terület nagysága (m2): - a befújt szigetelés vastagsága (mm): - az ülepedés után elvárt vastagság (mm): - deklarált hővezetési ellenállás (m2×K/W): - minimálisan felhasználandó bálák száma: - a szigetelés minimális területi sűrűsége (kg/m2): - a felhasznált bálák száma: - a befújt a szigetelés területi sűrűsége (kg/m2): - a fúvógép típusa, és beállítási paraméterei: A szigetelés készítésének dátuma A gépkezelő aláírása 6. táblázat -

4.2.4.2. Üreges falak szigetelésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat tartalma Kivitelező - cég neve: - címe: Gépkezelő neve: Hőszigetelő anyag - márkaneve: - gyártó termékkódja: - termék típusa: - egy bála súlya (kg): - a vonatkozó termékszabvány: - a termék, vonatkozó termékszabvány szerinti jelölési kódja: - a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

28


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A kivitelezés helyszíne - cím: - az épület típusa: A szigetelés - a szigetelt terület nagysága (m2): - az üreg átlagos szélessége (mm): - a felhasznált bálák száma: - a befújt a szigetelés átlagos sűrűsége (kg/m3): - deklarált hővezetési ellenállás (m2×K/W): A szigetelés készítésének dátuma A gépkezelő aláírása 7. táblázat -

4.2.4.3. Vázas szerkezetek szigetelésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat tartalma Kivitelező - cég neve: - címe: Gépkezelő neve: Hőszigetelő anyag - márkaneve: - gyártó termékkódja: - termék típusa: - egy bála súlya (kg): - a vonatkozó termékszabvány: - a termék, vonatkozó termékszabvány szerinti jelölési kódja: - a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat száma: A kivitelezés helyszíne - cím: - az épület típusa: ellenőrzött/nem ellenőrzött A szigetelés

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

29


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

- a szigetelt terület nagysága (m2): - az üreg átlagos szélessége (mm): - a felhasznált bálák száma: - a deklarált hővezetési ellenállás minimum szintje (m2×K/W): A szigetelés készítésének dátuma A gépkezelő aláírása 8. táblázat -

4.2.5.

Beépítési követelmények

A beépítésre kerülő termék elvárt műszaki teljesítményének meghatározásakor a 4. táblázatban lévő beépítési követelményeket szükséges figyelembe venni. Alapvető jellemző Hővezetési tényező Ülepedés – vízszintes felületeken történő alkalmazás (födémek) Ülepedés – falaknál történő alkalmazás

Beépítési követelmény Közölt érték (D) megadása szükséges < 10% (S1 – S3 osztály) < 1% (S1 osztály)

Sűrűség Üveggyapot – falüregben Üveggyapot – függőleges vagy ferde vázszerkezetben Üveggyapot – vízszintes szerkezetben Kőzetgyapot – falüregben Kőzetgyapot – függőleges vagy ferde vázszerkezetben Kőzetgyapot – vízszintes

min. 25 kg/m3 min. 30 kg/m3 min. 30 kg/m3 min. 60 kg/m3 min. 70 kg/m3 min. 65 kg/m3

szerkezetben Tűzvédelmi osztály

Az aktuális OTSZ szerint

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

30


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

Vízfelvétel Páradiffúziós tényező

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

< 1,0 kg/m2 Közölt érték () megadása szükséges

9. táblázat - Befújt ásványgyapot hőszigetelés beépítési követelményei

5. GYÁRILAG ELŐKEVERT EPS-SZÁRAZHABARCSBÓL, HELYSZÍNEN KÉSZÜLŐ KÖTÖTT EPS SZIGETELÉS (BEPS) [8] A helyszínen kialakított BEPS szigetelések alkalmazhatók falak, mennyezetek, magastetők és padlók hőszigetelésére. A beépítendő termékre vonatkozó lényeges termékjellemzők megadásával, meghatározásuk módjával, az eredmények értékelésével, a terméktípus meghatározásával, a teljesítményigazolás módjával jelen Műszaki Irányelv tervezet nem foglalkozik. Ezt a kérdéskört az MSZ EN 16025-1:2013 (jelenleg még nem harmonizált státuszú) jelzetű európai szintű termékszabvány tárgyalja. A beépített szigetelés hőtechnikai teljesítménye jelentősen függ a beépítés körülményeitől, a kialakított szigetelés vastagságától, a szigetelő anyag mennyiségétől, testsűrűségétől. Ezért a kivitelezőnek többek között nyilatkoznia kell az általa, az adott építési helyszínen kialakított szigetelés vastagságáról, testsűrűségéről, mely értékek alapján megadható az adott építési helyszínen kialakított szigetelés deklarált hővezetési ellenállása (az MSZ EN 16025-1:2013 szerint elvégzett típusvizsgálat során meghatározott λD érték alapján). Megjegyzés: A kivitelezői nyilatkozat, ill. a korrekt deklarált hővezetési ellenállás érték ismerete fontos lehet például az adott épület pontos energetikai tanúsítványának elkészítésénél.

A beépített szigetelés minősítésével, helyszíni vizsgálatával az MSZ EN 160252:2013 jelzetű európai szintű termékszabvány foglalkozik. Mivel a szabvány angol nyelvű, jelen Műszaki Irányelv tervezet célja ezen információk magyar nyelven történő közzététele, segítve ezzel a kivitelezők minél szakszerűbb munkáját és adatszolgáltatását. Jelen Műszaki Irányelv tervezet célja továbbá a kivitelezésre vonatkozó hazai előírások megfogalmazása és összefoglalása.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

31


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.1.

Követelmények

5.1.1.

Általános követelmények A

kivitelező

csak

olyan

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

EPS

szárazhabarcsot

építhet

be,

amely

teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, és a nyilatkozat szerinti teljesítmény megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek.

5.1.2.

A fogadó szerkezet alkalmasságának ellenőrzése A kivitelezőnek és/vagy felelős műszaki vezetőnek ellenőriznie kell a fogadó szerkezetet, hogy az megfelel-e a termékgyártó alkalmazási útmutatójában és a vonatkozó nemzeti előírásokban, pl. OTSZ-ben megadottaknak. Az ellenőrzés során tapasztalt tényeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5.1.3.

Helyszíni mérések és számítások 5.1.3.1. A beépített friss habarcs látszólagos sűrűsége A kivitelezés során a kivitelezőnek legalább 10 m 3-ként meg kell vizsgálnia a friss habarcs látszólagos sűrűségét. Ehhez, a gyártó által megadott alkalmazási útmutató szerint bekevert, legalább 5 liter friss habarcsot kell betölteni egy erre a célra alkalmas, ismert térfogatú edénybe és meg kell mérni a tömegét ±1 g pontossággal. A térfogatot ±0,5 % pontossággal kell megadni. a friss habarcs látszólagos sűrűsége (kg/m3) =

M frh Ved

,

ahol

(4)

Mfrh – a friss habarcs tömege (gramm) Ved – az edény térfogata (liter) A friss habarcs látszólagos sűrűség értékét 1 kg/m3 pontossággal kell megadni. A mért értékeket a kivitelezőnek jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A mért értékeknek összhangban kell lenniük a gyártó által megadott értékkel. A kivitelezőnek a mérési eredményeket legalább 3 évig meg kell őriznie.

5.1.4.

A beépített kötött BEPS deklarált vastagsága (dN)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

32


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A beépített szigetelés minden egyes 100 m 2-én, legalább 5 különböző helyen meg kell mérni a vastagságot az EN 823 B.1. módszere szerint mérőlapos-tűs módszerrel. A méréshez 0,5 mm beosztású acél vonalzót kell használni. Az egyedi mért értékeket és az átlagértéket (dN) a kivitelezőnek jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A kivitelezőnek a mérési eredményeket legalább 3 évig meg kell őriznie.

5.1.5.

Beépített szigetelés deklarált hővezetési ellenállása (RD) Meg kell adni a beépített szigetelés deklarált hővezetési ellenállását (RD) a gyártó által az MSZ EN 16025-1 szerint megadott adatok (λD) alapján. A számítást az alábbi képlet szerint kell végezni: RD (m2×K/W) = d / λD, ahol

(5)

d – a beépített szigetelés deklarált vastagsága (m), λD – a termékre az MSZ EN 16025-1 szerint deklarált hővezetési tényező (W/m×K) A hővezetési tényező korrekciós értékének számítását, figyelembe véve a nedvesség és a hőmérséklet hatását, az MSZ EN ISO 10456 szerint kell elvégezni. A deklarált hővezetési ellenállás értékét 0,05 m2×K/W-ra lefelé kerekítve kell megadni.

5.1.6.

A beépített BEPS deklarált sűrűsége A kivitelezőnek a beépített BEPS sűrűségét minden egyes 100 m 3-ként, de kivitelezésenként legalább egyszer meg kell határoznia. A vizsgálathoz a próbatest térfogata legalább 3 liter legyen (200×200×100 mm). A bekeverést a gyártói útmutatás szerint kell végezni. A próbatest térfogatát ±0,5 %, a tömegét ±1 g pontossággal kell megadni. A BEPS deklarált sűrűségét az alábbi képlet szerint kell kiszámítani: BEPS deklarált sűrűsége (kg/m3) =

M spec V

, ahol

(6)

Mspec – próbatest tömege (gramm), V – térfogat (liter) KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

33


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

A beépített BEPS deklarált sűrűség értékét 1 kg/m3 pontossággal kell megadni. A

mért

értéknek

összhangban

kell

lennie

a

gyártó

által

az

MSZ EN 16025-1 szerint megadott értékkel, azaz annál nem lehet nagyobb. A mért értékeket a kivitelezőnek jegyzőkönyvben kell rögzítenie, melyeket a megrendelő kérésére elérhetővé kell tennie. A próbatesteket legalább 6 hónapig, szobahőmérsékleten tárolva, beazonosíthatóan jelölve meg kell őriznie.

5.1.7.

Burkolhatóság Meg kell határozni a BEPS szigetelés maradó nedvességtartalmát az MSZ EN ISO 12570 szerint. A

BEPS

burkolásra

alkalmas,

ha

a

termékre

jellemző

maradó

nedvességtartalom bizonyítottan összhangban van (megfelel) a későbbi padlószerkezetre vonatkozó követelménnyel. A burkolhatósági állapot elérése ellenőrizhető pontnyomásos vizsgálattal - 120 másodpercig

0,2

kN

terhelést

-

is.

A

vizsgálat

során

esetleges

felületkiegyenlítés alkalmazásával biztosítani kell, hogy az 50 cm 2 mérési felületen a terhelés teljes érintkezéssel hasson a próbatest felületén. A BEPS burkolásra alkalmasnak tekinthető, ha a vizsgálat során a deformáció kisebb, mint 3 mm. A gyártónak meg kell adnia azt az időtartamot, ami eltelte után a deformáció már 3 mm alatt van. Megjegyzés: a maximális maradó nedvességtartalom megengedetten függ például a későbbi felhasználás módjától, a burkolat típusától vagy vastagságától.

5.2.

Útmutatások a beépítéshez A kivitelezőnek be kell tartania a gyártó által megadott utasításokat, mint például a kivitelezés körülményei, előírt szárazhabarcs - víz keverési arány, keverés módja, fordulatszáma stb. A vonatkozó nemzeti gyakorlatot és szabályozásokat is figyelembe lehet venni.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

34


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.3.

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Kivitelezői nyilatkozat A kivitelezőnek a megrendelő részére egy nyilatkozatot kell adnia, arra vonatkozóan, hogy a felhasznált EPS-szárazhabarcs termék megfelel az MSZ EN 16025-1:2013 termékszabványnak vagy vonatkozó NMÉ-nek, továbbá, hogy a kivitelezést az MSZ EN 16025-2:2013 szabványban és jelen Műszaki Irányelvben előírtak szerint végezte. A fentieken túlmenően a nyilatkozat tartalmazza az alábbi adatokat is: Kivitelező cég neve: címe: A kivitelezést végző személy(ek) neve: BEPS szigetelő anyag - márkaneve: - gyártó termékkódja: - termék típusa: - a vonatkozó termékszabvány: - a termék vonatkozó termékszabvány szerinti jelölési kódja: - a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat száma: A kivitelezés helyszíne - cím: - az épület típusa: A szigetelés - a beépített BEPS szigetelés deklarált vastagsága (mm): - a beépített szigetelés 5.1.5 szerint meghatározott deklarált hővezetési ellenállása (m2×K/W): - a beépített friss habarcs látszólagos sűrűsége (kg/m3): - az elkészült BEPS szigetelés meny-nyisége (m3), vagy a felhasznált zsákok száma - ha szükséges a beépített BEPS sűrűsége (kg/m3): A szigetelés készítésének dátuma: A kivitelezést végző aláírása: 10. táblázat -

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

35


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

5.4.

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Beépítési követelmények

A beépítésre kerülő termék elvárt műszaki teljesítményének meghatározásakor a 5. táblázatban lévő beépítési követelményeket szükséges figyelembe venni. Alapvető jellemző Hővezetési tényező Tűzvédelmi osztály

Beépítési követelmény Közölt érték (D) megadása szükséges, D < 0,18 W/mK Az aktuális OTSZ szerint

Vízfelvétel rövid idejű (24 h) részleges bemerítéssel (MSZ EN 1609,

< 3,5 kg/m2

A módszer) Vízfelvétel hosszú idejű (28 nap) részleges bemerítéssel – csak padlóban történő alkalmazásnál

< 4,5 kg/m2

(MSZ EN 12087, 1A módszer) Páradiffúziós tényező Dinamikai merevség – csak úsztatott padlónál akusztikai alkalmazás mellett Összenyomhatóság – csak úsztatott padlónál akusztikai alkalmazás mellett

Közölt érték () megadása szükséges SD osztály követelmény az MSZ 7573:2015 szerint CP osztály követelmény az MSZ 7573:2015 szerint

Nyomószilárdság 10%-os

CS(10) osztály követelmény az

összenyomódásnál

MSZ 7573:2015 szerint

Hosszú idejű alakváltozás nyomóerő

CC osztály követelmény az

hatására - kúszás

MSZ 7573:2015 szerint

11. táblázat - BEPS hőszigetelés beépítési követelményei

6. MELLÉKLETEK

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

36


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

1. sz. melléklet: Felhasznált irodalom 2. sz. melléklet: Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok 3. sz. melléklet: Helyszíni befújású hőszigetelő anyagok beépítése. Kivitelezői nyilatkozat minta a fogadószerkezet alkalmasságának ellenőrzéséről

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

37


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

1.

sz. melléklet

Felhasznált irodalom Szabványok [1]

MSZ EN 13163:2012+A1:2015 – Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírások

[2]

MSZ 7573:2015 – Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

[3]

MSZ EN 14064-1:2010 – Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 1. rész: A beépítés előtti laza kitöltőanyag előírásai

[4]

MSZ EN 14064-2:2010 – Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 2. rész: A beépített termékek előírásai

[5]

MSZ EN 15101-1:2014 – Építőipari hőszigetelő termékek. Helyszínen kialakított laza cellulóz (LFCI) termékek. 1. rész: A beépítendő termékek előírásai

[6]

MSZ EN 15101-2:2014 – Építőipari hőszigetelő termékek. Helyszínen kialakított laza cellulóz (LFCI) termékek. 2. rész: A beépített termékek előírásai

[7]

MSZ EN 16025-1:2013 – Magasépítésben használt hő- és/vagy hangszigetelő termékek.

Kötött

EPS-habarcsok.

1.

rész:

Gyárilag

előkevert

EPS-

szárazhabarcs követelményei [8]

MSZ EN 16025-2:2013 – Magasépítésben használt hő- és/vagy hangszigetelő anyagok.

Kötött

EPS-habarcsok.

2.

rész:

Gyárilag

előkevert

EPS-

szárazhabarcs elkészítése

[9]

EAD 040065-00-1201 – Thermal insulation and/or sound absorbing boards

based on expanded polystyrene and cement (July 2016)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

38


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

[10]

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

MSZ EN 823:2013 – Hőszigetelő termékek épületekhez. A vastagság meghatározása

Hazai szakirodalom [11]

Budavári Zoltán, Frey Lajos: Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazása külső falak, lapostetők szigetelésénél. K-6/2010 számú ÉMI Kutatási jelentés (2010. december)

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

39


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

2. sz. melléklet

Az irányelv készítésekor érvényes, vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az

építési

termékek

forgalmazására

vonatkozó

harmonizált

feltételek

megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról A belügyminiszter 20/2014. (III. 7.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

40


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

sz. melléklet

3.

Helyszíni befújású hőszigetelő anyagok beépítése Kivitelezői nyilatkozat a fogadószerkezet alkalmasságának ellenőrzéséről (Minta)

Üreges falak kitöltése Annak megállapítására, hogy a fal alkalmas-e a befújt hőszigetelés fogadására, az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: a)

a szerkezet állapota és a kivitelezés körülményei;

b)

az üreg állapota;

c)

a kitöltendő üreg mérete, kiterjedése;

d)

a külső héj/kéreg jellege és állapota;

e)

a belső héj/kéreg jellege és állapota;

f)

az üregen belüli szerelvények;

g)

az üreg átszellőzése.

Minden olyan füstgázt elvezető berendezést, amely átmegy a falon, vagy a fal mellett helyezkedik el, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján meg kell vizsgálni. Vázszerkezetes falak kitöltése Annak megállapítására, hogy a vázszerkezet alkalmas-e a befújt hőszigetelés fogadására, a következő tényezőket kell figyelembe venni. Ezek közül van, ami függ attól, hogy a belső héj kasírozott/burkolt-e vagy sem: a)

a szerkezet állapota és a kivitelezés körülményei;

b)

a vázszerkezet állapota;

c)

a vázszerkezet mérete, vastagsága;

d)

a külső héj/kéreg jellege és állapota;

e)

a belső héj/kéreg jellege és állapota;

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

41


ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVTERVEZET MUNKACSOPORT ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG

f)

a belső héj/kéreg jellege és alkalmazása;

g)

a vázszerkezet átszellőzése

ÉpMI-T-EA-01-25/2016_pv1.0

Padlók kitöltése Annak megállapítására, hogy a padlószerkezet alkalmas-e a befújt hőszigetelés fogadására, az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: a)

a szerkezet állapota és a kivitelezés körülményei;

b)

az üreg állapota;

c)

a kitöltendő üreg mérete, kiterjedése;

d)

a padlószerkezet jellege és állapota;

e)

a burkoló anyag jellege és állapota;

f)

az üregen belüli szerelvények;

g)

az üreg átszellőzése.

KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00037 pályázati 88/2017 sz. szerződés és 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet alapján összeállított munkaanyag

42

Profile for ÉMI Nonprofit Kft.

Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők...  

Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél - Építé...

Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők...  

Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél - Építé...

Advertisement