Page 1

Pr oces sf r om gr eenpapper Us i nggr eenpapperbycut t i ngt hr eepar t st os t udyt hes pacewhi chyoul i ke. T henpi ni ngpos i t onf ormodel i ng.

T heor i gi nal

F i r s tcut t i ng

S econdcut t i ng

T hi r dcut t i ng

pi ni ngpos i t i on

Project2  
Advertisement