Page 1

Specialisten på intern materialhantering

IPM Ulricehamn. Foto: Superstudio, BorisXpression, M. Katona och G. Fahlström

2011

sedan 1958 utvecklar och tillverkar Helge Nyberg AB vagnar och lätta eltruckar under namnet Ergobjörn för intern materialhantering upp till 1000 kg. Som specialister förenklar och kostnadseffektiviserar vi lager och logistik för bland annat industri, sjukvård, flygplatser och postorder.

Tel +46 321 263 00 Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com www.helge-nyberg.com

TYSKLAND Mobil +49 160 99 143 743, +49 176 24 990 304 Fax +46 321 263 01

2011

HEAD OFFICE / SVERIGE Industrivägen 2 SE-523 90 Ulricehamn

SE

Specialisten på intern materialhantering


En specialist med annorlunda visioner Vi har inte tillverkat vagnar och lätta eltruckar sedan 1958 bara för att vi kan det. Vi har gjort det för att vi har sett behoven av våra lösningar. Det är en väldig skillnad. Självklart kan vi hantverket. Det kan du vara säker på. Men ännu viktigare: Företagets grundare Helge Nyberg startade tillverkningen av vagnar utifrån det behov han själv hade på Volvos reservdelslager. På så vis har vi en gemensam historia med våra kunder. Vi är inte bara specialister på våra produkter. Vi är även specialister på din verklighet. Det är därför våra visioner om framtiden inte fokuserar på vagnar och truckar. Våra visioner handlar om hur vi bäst förenklar och kostnadseffektiviserar lager och logistik för lätt materialhantering. Så länge vi gör det med vagnar och truckar är det den tekniken vi utvecklar optimalt. Men vem vet, i framtiden står det kanske Ergobjörn på helt andra lösningar. Det enda vi med säkerhet vet, är att framtiden är den enda tid vi kan påverka. Och det tänker vi göra.


r om framtidens vagnar och truckar

1958

1970

1980

1992

2008

2020

Det har hunnit bli många vagnar, truckar och innovationer sedan 1958. Men vi slår oss aldrig till ro. Vi söker hela tiden efter nästa lösning som gör verksamheten enklare för våra kunder. Idag en automatisk truck. Imorgon…?

| 3


Lean management är Lean production, kanbansystem, just-in-time, Milk run,

lare för ordern. Verkstadspersonalen gillade idén och byggde

och tankarna är många inom produktions- och lager-

farande hos många av våra kunder.

flödesorientering, pull eller pushmetod. Begreppen logistik. I grund och botten handlar det dock om att rätt material är på rätt plats i rätt tid. Det är så vi tänker på Helge Nyberg.

vagnen. Vagnarna som byggs åren efter rullar fortSedan dess har Helge Nyberg utvecklats till ett specialistföretag som tillverkar och utvecklar

vagnar och eltruckar med namnet

Ergobjörn – ett välkänt varumärke över ett halvt sekel har våra Ergobjörnprodukter gjort

över hela världen hos företag med

intern förflyttning av lättare gods. Sedan starten 1958

lager och logistik.

arbetet enklare och bidragit till lönsamhet i företag med har vi haft fokus på effektivitet och ergonomi för våra användare. Så för oss är inte Lean management något nytt.

Vi har alltid gjort allt för att undvika slöseri med material, tid

och personella resurser. Både hos kunder i mer än 60 länder och hos oss själva. Vi nöjer oss inte med att tillverka bra produkter. En lösning från Helge Nyberg skall alltid addera värden för våra kunder. Innan de gör det

Lean production kräver flexibla

lösningar som inte låser användaren.

program för alla tänkbara former av intern

eller produktion. Svårare än så är det inte.

SORTIMENT: ”Här får endast Ergobjörn användas”

Därför har vi ett modulbaserat produkt-

lämnar de inte vår utvecklingsavdelning

lättare materialhantering inom

materialhantering. Det innebär att vi kan

”Sedan dess har Helge Nyberg AB utvecklats till ett specialistföretag som tillverkar och utvecklar vagnar och eltruckar med namnet Ergobjörn.” HISTORIA: Men hur började det? År 1958 arbetade Helge Nyberg på

leverera vagnar i ett praktiskt taget oändligt antal varianter,

inklusive modeller med eldrift för ännu bättre ergonomi och

produktivitet. Vårt sortiment av eltruck-

Volvos reservdelslager i Ulrice-

ar gör oss också till specialister på

hamn, Sverige. Helge tyckte

marknaden. Trots mycket låg vikt är

att arbetet med att plocka

deras dragstyrka stor. Det har inneburit

ihop order borde kunna

att många kunder med entresolplan

utföras på ett mer

på lagret endast tillåter användning av

effektivt och enkelt

lätta Ergobjörntruckar. Likaså har vårt

vis. Han skissade

på en vagn med stege och hål-

unika koncept med truckdragna vagnar Idén till våra smarta vagnar föddes när företagets grundare Helge Nyberg arbetade på Volvos reservdelslager.

För oss är människors arbetsmiljöer och ergonomi självklara faktorer

4 |

i vår produktutveckling och våra logistiska lösningar.

skapat stor flexibilitet, något som möj-

liggjort snabba omställningar i lager och produktion hos våra kunder.


ingen nyhet för oss Genom vår senaste nyhet, den automatisk

sedan börja gå sönder efter ett par hundra

dragtrucken Ergobjörn Autotruck 101, fortsätter

år får vi väl se över garantitiden. För det är

vi vår mission att kostnadseffektivsera lager och

aldrig kvaliteten som kostar – det är bristen

produktion över hela världen.

på den. Läs mer om våra trygga garantivillkor på sidan 96.

ERGONOMI: Vi vill att dina medarbetare mår bra

Helge Nyberg var bland de första industrierna i världen med certifierad arbetsmiljö (AFS 2001:1). Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Att inte sätta medarbetarna i fokus

vid effektiviseringsarbete är att skapa sig

kostnader på både kort och lång sikt.

Ur såväl ett mänskligt som ur ett

ekonomiskt perspektiv är ett ergonomiskt förhållningssätt det enda

tänkbara. Det sänker kostnaderna för sjukfrånvaro, rehabilitering och gör

det enklare att rekrytera kompetenta medarbetare. Därför är ergonomi en ledstjärna i allt utvecklingsarbete på Helge Nyberg. Det kan handla om

allt från justerbara handtag, hyllplan

Den första vagnen Helge Nyberg utvecklade och tillverkade år 1958 rullar fortfarande i vår utställning. Provkör den gärna när du kommer på besök.

eller användarvänliga truckreglage

till rätt mått och höjder på truckar och

stegar. Allt utifrån kunskap och forskning

om människans fysiska och psykiska förut-

sättningar. Allt för en så enkel och kostnads-

effektiv användning som möjligt.

GARANTI: Hur gammal kan en vagn bli? Kanske utvecklar och tillverkar vi för

bra vagnar och truckar för vårt eget

MILJÖ: ISO 14001 eller abborrar i sjön Jodå, vi har alla nödvändiga certifikat för

kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, ISO 14001 och AFS

2001:1 (vi var till och med bland de första industrierna i världen med att certifiera vår arbetsmiljö). Men en bättre garanti för vår ständiga strävan efter en så bra miljö som möjligt, är att vi lever och bor i samma område vi har vår produktion. Bara ett par hundra meter nordväst om fabriken ligger skidcen-

trat där vi åker utför med våra familjer om vintrarna. Knappt 500 meter i andra riktningen ligger den lilla staden och sjön där vi bor och

badar. Det är i den här miljön Helge

Nybergs Ergobjörnvagnar och truckar

utvecklas och tillverkas. Den miljön riskerar vi inte för någon-

ting. Kom gärna och besök oss. Har du tur kan det bli nyfångad, stekt abborre till middag.

KUNDANPASSNING: Speciallösningen som standard Att skapa så effektiv materialhantering som möjligt kan

handla om att vi utvecklar speciallösningar för våra kunder. Lösningar som sedan blir till standardmodeller i vårt breda sortiment. Därför är frågor om speciallösningar inte något vi tycker är ovälkommet. Snarare

tvärtom. Det är genom vårt nära

bästa. Men det gör oss både stolta och

samarbete med många olika kunder

glada att besöka kunder och upptäcka att de använder vagnar vi tillverkade

och branscher med de mest skiftande

sedan. Då vet vi att både kunden och vi

kel byggt upp en unik specialistkom-

krav och behov, vi under ett halvt se-

och levererade till dem för mer än 50 år

petens. En kompetens och erfarenhet

har gjort rätt. Det ger oss nöjda kunder

du kan lita på. För vi vet vad vi kan. Och

som vi växer med när de växer. Beviset på våra standardvagnars kvalitet är

att vi kan ge livstidsgaranti. Skulle de

Med egen utveckling och tillverkning i Ulricehamn i Sverige, kan vi alltid garantera att kvalitet och funktion är den rätta i allt vi gör.

vad vi inte kan. Det skiljer specialisten från övriga aktörer.

| 5


Människa, vagn och truck – en Vissa gör truckar, andra säljer vagnar, endast specialisten Helge Nyberg ser till helheten – människa, vagn och truck. Tillsammans utgör vårt koncept med Ergobjörn truck och vagn en unik lösning på marknaden. Självklart fungerar vagn och truck alldeles utmärkt var för sig. Men som specialist har vi utvecklat ett helhetskoncept som ger oändliga kombinationsmöjligheter. Tillsammans bildar vagn och truck världens mest kanske ergonomiska rullande arbetsplats. Tillsammans visar de hur en specialist på lättare materialhantering tänker.

vagnegenskaper

Konceptet l ämpar sig utmärkt för: • Plockning av l ättare smågods • Påfyllning av varor • Transporter på sjukhus och flygpl atser

K an skräddarsys efter behov beroende på vad som sk a förfly ttas

Enkel omställning genom enkelt by te av vagn

Kompakta y ttermått för smidig manövrering

Flexibilitet med steglöst ställbara hyllor

Oändliga kombinationsmöjligheter av truck och vagn

6 |


unik lösning och kombination

truckegenskaper Goda köregensk aper med bromskraft anpassad efter l ast

L ättkörd med ma ximal användarkomfort

Användarvänlig och ergonomisk manöverpanel

smal och smidig – Marknadens EFFEKTIVASTE truck

L åg vikt gör trucken användbar på entresolpl an

Liten svängradie – Vänder runt sin egen a xel

Ergonomi med l åg instegshöjd

| 7


HELGE NYBERG AB har lösningar Även om det grundläggande behovet av kostnadseffektiv och ergonomisk materialhantering är detsamma hos våra kunder, kan det ändå skilja sig på avgörande punkter och viktiga detaljer. Dessutom är ofta lagar och regler olika i olika branscher avseende såväl produkter som certifieringar eller andra branschspecifika krav. Därför har vi utifrån över 50 års samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders behov specialiserat oss inom ett antal områden. På så vis kan vi erbjuda de mest optimala lösningarna, den bästa servicen och det tryggaste samarbetet.

specialist med koncept för många områden

INDUSTRY & Manufacturing

Mail order & Distribution Vi har med vår långa historia och geografiska

Alla branscher har olika krav och specifikationer

industri. Vi har industriella lösningar för hela

placering i ett område med mycket postorder

på material och arbetsredskap. Sjukvårdens strikt

det genomgående materialflödet.

och logistik- och lagerverksamhet, unik

reglerade verksamhet har givetvis vissa speciella

kunskap och erfarenhet kring orderplockande

krav. Dem kan vi tillgodose.

Helge Nyberg verkar inom både lätt och tung

Health care & hospital

och tredjepartslogistik.

AUTOMOTIVE & vehicle

service & support

Våra truck- och vagnslösningar är inte bara perfekta

Som specialister hjälper vi dig gärna att utveckla

vecklingen av smart logistik kanske nått längst.

för transporter av bagage eller material på exempel-

den resurssnålaste och mest värdeskapande lös-

Lösningar från Helge Nyberg är en

vis flygplatser och mässor. Lika ofta används våra

ningen för din materialhantering – rätt material,

del av utvecklingen.

lösningar som rullande servicekontor av tekniker

på rätt plats vid rätt tid.

och installatörer på industrier och andra ställen.

8 |

Lean Solutions

Fordonsindustrin är den bransch i vilken ut-


NA på dina behov

Ett samarbete med många möjligheter Att sammanfatta ett företags visioner, lösningar och erbjudande i en katalog låter sig knappast göras. Med över 50 år i branschen som Skandinaviens ledande tillverkare med kunder i över 60 länder, finns det mycket att berätta. Men vi har gjort ett försök och hoppas vi väcker ditt intresse för vad ett samarbete med Helge Nyberg innebär för dig. I katalogen hittar du fördelar avseende såväl produkter som kunskap, garantier och service.

Ska jag själv välja att lyfta fram två fördelar

är det dels det ekonomiska värdet av att kostnadseffektivisera produktion och internlogistik, dels att många ryggar och leder hos dina medarbetare kommer att sparas med våra ergonomiska lösningar. En direkt följd av bättre materialhantering är nämligen att risken för farliga lyft och skadliga rörelser minimeras. För oss är ergonomi och människors hälsa alltid en integrerad del i vår utveckling av produkter och lösningar.

Självklart är det också av stor betydelse att

du alltid kan få speciallösningar utifrån dina behov. För aktörer utan egen utveckling och tillverkning ses kundanpassade lösningar ofta som ett problem. På Helge Nyberg är inställningen den motsatta. Vår framgång och vårt förtroende hos våra kunder, bygger på att vi under årens lopp tagit fram speciallösningar som sedan integrerats i vårt standardsortiment. Därför är det viktigt att du inte tvekar att höra av dig om du söker en lösning som du inte hittar i katalogen. Jag skulle bli förvånad om vi inte snabbt kan erbjuda dig en mycket bra lösning.

CEO Peter Sprigg

Med egen utveckling och tillverkning tar vi fram lösningar anpassade efter olika branscher och dess specifika behov.

| 9


Ergobjörn för snabb, sm materialhantering Sedan 1958 har Helge Nyberg utvecklat och tillverkat vagnar och truckar. Fem decennier senare rullar fortfarande vagnar från den tiden på många lager. Då kallades de Helgevagnar. Idag står det Ergobjörn på produkterna som tillverkas i vår fabrik till kunder över hela världen. Kvaliteten är densamma. Den högsta.

ELTruckar

Vagnar till truck

Autotruck och vagn

Oavsett om du väljer dragtruck, gaffel-

Sortimentet av truckvagnar är både

Autotrucken är ett alternativ till vagnar

truck eller plocktruck får du en lättkörd

brett och djupt. Vårt unika docknings-

och dragtruckar. Trucken följer automa-

och driftsäker lösning med högsta

system möjliggör användning av olika

tiskt en slinga av reflextejp på golvet.

användarkomfort.

vagnar till samma truck.

10 |

s. 12-28

s. 18-21 & 29-38

s. 39-41


art och smidig

Vagnar

Sparkvagnar och trampcyklar

Speciallösningar

Rätt vagn gör arbetet smidigt vid

Två- eller trehjuliga cykelmodeller för

Hittar du inte rätt produkt i vårt breda

orderplock och där det hanteras allt från böcker och tavlor till industriprodukter och läkemedel.

s. 42-79 & 84-93

snabb förflyttning över långa avstånd. Finns med eller utan flak. Kan även fås med elmotordrift.

s. 80-83

sortiment kan vi alltid utveckla en speciallösning. Det är en av många fördelar med egen tillverkning och FoU-avdelning.

s. 94-95

| 11


Driftsäker lösning med oän kombinationsmöjligheter För lättare materialhantering erbjuder vi ett unikt koncept som förenar eltruckens styrka och snabbhet med våra vagnars alla egenskaper. Genom att anpassa kombinationen eltruck och vagn till uppgiften kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för bland annat orderplock och materialförsörjning. Lösningen är även utmärkt för påfyllning av varor i produktion och för transporter på flygplatser och sjukhus. Möjligheten att enkelt kunna byta vagn innebär dessutom att du snabbt kan ställa om mellan olika uppgifter.

Därför ska du välja en Ergobjörn truck- och vagnlösning • Maximal användarkomfort och driftsäkerhet • Mycket lättkörd och smidig i trånga passager – trucken vänder t ex runt sin egen axel • Marknadens lättaste truck inom sitt användningsområde vilket gör den användbar på de flesta entresolgolv • Låg instegshöjd på eltrucken

• Maximal dragförmåga upp till 1000 kg beroende på hastighet och vagnsapplikation. • Lättbytta och effektiva, underhållsfria batterier • Ergonomiska vagnar med ställbara hyllor som kan skräddarsys för uppgiften • Unikt dockningssystem möjliggör användning av olika vagnar till samma truck

12 |


dliga

truckar / vagnar

kundlösningar

Autoliv är en av världens största koncerner avseende fordonssäkerhet. Till deras tillverkning installerade vi Dragtruck 602 med vagntåg. Genom ett så kallad milkrun var 15:e minut försörjer tåget monteringen med material.

Blåkläder har tillverkat arbetskläder i fem decennier. På deras centrallager för distribution till hela världen, sköts idag orderplocken med truck 612 och tre stycken olika typer av orderplocksvagnar.

• Specialvagnar som är flexibla och justerbara till ordervolymen • Många smarta tillbehör att välja mellan för att optimera din lösning • Hög kvalitet och trygga garantier

När DHL, en av världens främsta tredjepar tslogistiker, behövde en lösning för orderplock av bland annat CD och böcker till en av sina större kunder, valde man Truck 609 med specialvagnar som är flexibla och justerbara till ordervolymen. | 13


dragtruckar

När storlek och flexibilitet avgör

Dragtruckarna finns i två olika modeller, 602 och 608. Som alla våra truckar är de optimerade för kraven som ställs på lättare materialhantering. De ger i kombination med kundanpassade vagnar en unik flexibilitet och användarvänlighet för internt transportarbete. Dragtruckarna har små yttermått vilket passar transporter på till exempel sjukhus, flygplatser och hos tillverkande företag vid utkörning av material till produktion. Dess låga vikt gör dem lämpliga på entresolplan. Truckarna är CE-märkta och

3:e part certifierade av SMP (Swedish Machinery Testing Institute) i linje med EuroTest. Våra vagnar kopplas enkelt till med vår fällbara dragstång vars standardutförande (ögla på ø23 m) passar alla Ergobjörnvagnar (samt även andra vagnar på marknaden).

Det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck.

modell 602 Vår minsta dragtruck är endast 600 mm bred. För bogsering av vagntåg.

Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14165602

Elsystem 24 V (AC)

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Det krävs

Maxhastighet

10,5 km/h

Effekt

ingen speciell laddrumsutrustning för laddning.

Max. dragförmåga

500-1000 kg, beroende

Motortyp ”In-wheel-drive” AC drift

på hastighet och

Drivhjul

230x65 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

vagnsapplikation.

Bakhjul

200x50 mm

12 V

50 Ah/C5

20 kg

Max stigningsgrad

10%

Stödhjul

80x35 mm

12 V

70 Ah/C5

30 kg

Vikt inkl batterier

200 kg

Längd

1210 mm

Bredd

600 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

65 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

750 mm

Batterier 600 W

Gångbreddsbehov

mm

Vändbar utan lastbärare i hyllgång

1500

Vändbar med lastbärare 1200x600 mm i hyllgång

2800

Minsta lämpliga gångbredd för körning och plockning

1300

Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1200x600 mm 1800

14 |


modell 608 En användbar truck tack vare sin smidiga storlek. För bogsering av vagntåg. Ståstöd som standard. Bakom förare finns ett flak 625x700 som kan utnyttjas som lastyta eller för påbyggnad. Bredd 760 mm.

Det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck.

Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14165608

Elsystem 24 V (AC)

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Det krävs

Maxhastighet

10,5 km/h

Effekt

ingen speciell laddrumsutrustning för laddning.

Max. dragförmåga

500-1000 kg, beroende

Motortyp ”In-wheel-drive” AC drift

på hastighet och

Drivhjul

230x65 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

vagnsapplikation.

Bakhjul

200x50 mm

2x12 V

50 Ah/C5

20 kg

Max stigningsgrad

10%

Stödhjul

80x35 mm

2x12 V

70 Ah/C5

30 kg

Vikt inkl batterier

250 kg

Längd

1590 mm

Bredd

760 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

65 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

1080 mm

Batterier 600 W

Gångbreddsbehov

mm

Vändbar utan lastbärare i hyllgång

1900

Vändbar med lastbärare 1200x600 mm i hyllgång

3100

Minsta lämpliga gångbredd för körning och plockning

1300

Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1200x600 mm 1800

| 15


tillbehör – Dragtruckar modell 602 & 608 Dokumenthållare

batteri

Med pappersklämma och integrerat

Ventilreglerade underhållsfria

pennfack. Monteras på rörbåge (ingår).

gelbatterier. Räcker normalt till minst

Stående A4 format.

8 timmars arbetsdag. Finns i 50 Ah och 70 Ah, där 70 Ah ger 30% längre driftstid.

Art nr

Art nr

Typ

12262040

12261110

2 x 50 Ah

12261115

2 x 70 Ah

BATTERIKASSETT OCH BATTERIBORD

laddare

Används för snabbt (20 sekunder) och enkelt byte av batterier. Med ett enkelt handgrepp

Extern laddare för anslutning till jordat vägguttag. Förprogrammerad och effektiv för

frigörs kassetten från trucken och dras ut. Ny kassett med laddade batterier skjuts in i

laddning av gelbatterier. Laddaren är försedd med s.k. interlock funktion vilket innebär

trucken. Batterier beställs separat. Batteribordet har plats för 2 batterikassetter.

att man inte kan köra iväg med trucken om laddaren är inkopplad.

Art nr

Beskrivning

Art nr

Typ

Effekt

Passar

12261027

Batterikassett

12261121

230 V

8A/24 V

50 Ah

14174014

Batteribord

12261132

110 V

8A/24 V

50 Ah

12261125

230 V

12A/24 V

70 Ah

12261131

110 V

12A/24 V

70 Ah

tillbehörshållare

sidofack

Diameter 22 mm. Det är lämpligt att t ex

Formatet på sidofacket är

montera en truckdator på rörbågen.

260x260x75 mm. Monteras på valfri plats på drivpaketet.

16 |

Art nr

Art nr

12260575

12260582


tillbehör – Dragtruckar modell 602 & 608 framhylla

blixtlampa

Lastytans mått är 450x400 mm

Kabel och monteringsskruv ingår.

och belagd med gummimatta.

Blixtlampan blinkar när trucken körs.

Maxbelastning 50 kg. Passar t ex plastlådor 600x400 mm.

Art nr

Art nr

12260577

12260594

Kombidrag

DRAGSTÅNG FÖR BT HANDPALLTRUCK

Draganordning med möjlighet att bogsera både med dragstång eller dragkrok.

Medger bogsering med autotruck eller dragtruck. Maxbelastning 500 kg.

Draganordningen fälls upp för bogsering med dragkrok och fälls ner för bogsering

Dragstång kan sitta monterad även vid manuell användning.

med dragstång.

Art nr

Art nr

12260557

12260585

ståstöd

autosummer

Ergonomiskt ståstöd att luta sig mot

Ljuder då trucken körs iväg framåt

vid längre transporter. Både höjd och

eller bakåt. Tiden för summersignalen

vinkel kan justeras för bästa körställning.

är ställbar via ett tidrelä.

Standard på dragtruck modell 608 och som tillbehör för dragtruck modell 602.

Art nr

Art nr

12260304

12260596 12260598

Typ back

| 17


vagnar till dragtruckar

Anpassas efter dina behov

Alla våra vagnar har 500 kg lastkapacitet och bidrar med sin goda ergonomi och höga kvalitet till lönsamheten i företag med intern hantering av lättare gods. Det stora urvalet av vagnstyper och hyllstorlekar skapar flexibilitet och gör det enkelt att anpassa vagnen till sin uppgift. Vagnarna kan med smarta tillbehör skräddarsys efter de flesta behov. Lasten ligger alltid stadigt på plats tack vare hyllkant och gavelgaller. Dragstång och dragkrok för bogsering ingår. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm och laminerade i ljusgrå färg. Pulverlackerade körhandtag i 22 mm rör som är steglöst ställbara i höjdled.

Modell 27

Modell 25

HYLLVAGN Gavlar och hyllor är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Gavelstolparna hålls samman med en gaveltopp. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Hyllor förstärkta med hyllbärare. Överhyllor steglöst ställbara i höjdled. Övre hyllor har kantprofil 25x20 mm, vilket ger en 10 mm hög kant på långsidorna. Maxbelastning 500 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 500 kg och överhyllornas maxbelast-

Modell 25 Art nr

18 |

ning är 150 kg. Två fasta och två länkhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Extra hyllplan kan väljas till. Modell 25 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 27 - höga gavlar, 3 hyllor

Modell 27 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15250680

2

800x600

1000

650

1180

15270680

3

800x600

1000

650

1860

15251680

2

1000x600

1200

650

1180

15271680

3

1000x600

1200

650

1860

15252680

2

1200x600

1400

650

1180

15272680

3

1200x600

1400

650

1860

15254680

2

1400x600

1600

650

1180

15274680

3

1400x600

1600

650

1860

15256680

2

1600x600

1800

650

1180

15276680

3

1600x600

1800

650

1860

15251780

2

1000x700

1200

750

1180

15271780

3

1000x700

1200

750

1860

15252780

2

1200x700

1400

750

1180

15272780

3

1200x700

1400

750

1860

15254780

2

1400x700

1600

750

1180

15274780

3

1400x700

1600

750

1860

15256780

2

1600x700

1800

750

1180

15276780

3

1600x700

1800

750

1860

15251880

2

1000x800

1200

850

1180

15271880

3

1000x800

1200

850

1860

15252880

2

1200x800

1400

850

1180

15272880

3

1200x800

1400

850

1860

15254880

2

1400x800

1600

850

1180

15274880

3

1400x800

1600

850

1860

15256880

2

1600x800

1800

850

1180

15276880

3

1600x800

1800

850

1860


Modell 54

Modell 55

Påskjutsbroms är ett tillbehör

FLAKVAGN Gavlar och hylla är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Gavelstolparna hålls samman med en gaveltopp. Hyllan nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 500 kg. Två fasta och två länkhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Modell 54 Art nr

Modell 54 – en gavel och avtagbar rörbåge bak Modell 55 – två gavlar

Modell 55 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15540680

1

800x600

1000

650

1180

15550680

1

800x600

1000

650

1180

15541680

1

1000x600

1200

650

1180

15551680

1

1000x600

1200

650

1180

15542680

1

1200x600

1400

650

1180

15552680

1

1200x600

1400

650

1180

15544680

1

1400x600

1600

650

1180

15554680

1

1400x600

1600

650

1180

15546680

1

1600x600

1800

650

1180

15556680

1

1600x600

1800

650

1180

15541780

1

1000x700

1200

750

1180

15551780

1

1000x700

1200

750

1180

15542780

1

1200x700

1400

750

1180

15552780

1

1200x700

1400

750

1180

15544780

1

1400x700

1600

750

1180

15554780

1

1400x700

1600

750

1180

15546780

1

1600x700

1800

750

1180

15556780

1

1600x700

1800

750

1180

15541880

1

1000x800

1200

850

1180

15551880

1

1000x800

1200

850

1180

15542880

1

1200x800

1400

850

1180

15552880

1

1200x800

1400

850

1180

15544880

1

1400x800

1600

850

1180

15554880

1

1400x800

1600

850

1180

15546880

1

1600x800

1800

850

1180

15556880

1

1600x800

1800

850

1180

PAKETVAGN Gavlar och hylla är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Stolparna hålls samman med en gaveltopp. Sidogrindarna är öppningsbara. Hylla nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 500 kg. Två fasta och två länkhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15861680

1

1000x600

1200

650

1180

15862680

1

1200x600

1400

650

1180

15864680

1

1400x600

1600

650

1180

15866680

1

1600x600

1800

650

1180

15861780

1

1000x700

1200

750

1180

15862780

1

1200x700

1400

750

1180

15864780

1

1400x700

1600

750

1180

15866780

1

1600x700

1800

750

1180

15862880

1

1200x800

1400

850

1180

15864880

1

1400x800

1600

850

1180

15866880

1

1600x800

1800

850

1180

| 19


tillbehör – VAGNAR FÖR DRAGTRUCKAR MODELL 602 & 608

20 |

Dokumenthållare

Påskjutsbroms

Med pappersklämma. Typ 1 monteras med klammor och typ 2 monteras

Vid inbromsning aktiveras broms på vagnens bakhjul. Ökar dragkapaciteten upp

med ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

till 1000 kg i ett vagntåg.

Art nr

Beskrivning

Art nr

För vagn

12200220

Typ 1 med klamma

12253360

1200x600

12212220

Typ2 med ställbar hållare

12253382

1200x800

SKYDDSLIST

TRUCKGAFFELSTYRNING

Monteras på vagnarna som skydd. Hindrar också vagnarna från att haka i varandra.

För hantering av vagnar från långsidan. Vänligen ange mått mellan truckgafflarna

Listen är 33 mm hög och ökar vagnsbredden med 25 mm per sida.

och gafflarnas största höjd vid beställning.

Art nr

För hyllängd

Art nr

12253200

800 mm

12253301

12253210

1000 mm

12253220

1200 mm

12253240

1400 mm

12253260

1600 mm


tillbehör – VAGNAR FÖR DRAGTRUCKAR MODELL 602 & 608

HYLLAVDELARE

GALLERSARG

Enkla att flytta och ta bort. Trådavstånd

Lätta att montera av och på.

34 mm. Kan inte monteras på chassihylla.

Maskstorlek 30x30 mm.

Passar 600 mm breda vagnar.

Höjd 161 mm.

Art nr

Mått

Art nr

För hyllängd

12200106

600x220

12212163

800 mm

12212165

1000 mm

12212168

1200 mm

12212169

1400 mm

12212170

1600 mm

LÅNGSIDESGALLER

EXTRAHYLLOR TILL MODELL 25 & 27

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 65x50 mm. Höjd 620 mm. För vagnar med höga

Grå 12 mm laminatskiva. Profiler och infästningsdetaljer ingår.

gavlar behövs 2 galler.

Art nr

För hyllängd

Art nr

Hylldim.

12232142

800 mm

12252406

800x600

12212145

1000 mm

12252416

1000x600

12212148

1200 mm

12252426

1200x600

12212149

1400 mm

12252446

1400x600

12212150

1600 mm

12252466

1600x600

12252417

1000x700

12252427

1200x700

12252447

1400x700

12252467

1600x700

12252418

1000x800

12252428

1200x800

12252448

1400x800

12252468

1600x800

| 21


gaffeltruck

Rena och tysta lyft

Smidig gaffeltruck för palltransporter. Utformad med tyst och pålitlig lyft för hantering av last upp till 500 kg. Perfekt i rena miljöer då den inte har någon hydraulik. Truckens låga vikt gör även att den lämpar sig mycket väl på entresolplan.

modell 607 Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14164607

Elsystem 24 V (AC)

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Det krävs

Maxhastighet

10,5 km/h

Effekt

ingen speciell laddrumsutrustning för laddning.

Dragförmåga

Maxlast 500 kg

Motortyp ”In-wheel-drive” AC drift

Max stigningsgrad

10%

Drivhjul

Vikt inkl batterier

260 kg

Gaffelhjul 85x70 mm

Längd

2230 mm

Bredd

860 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

65 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

1080 mm

Höjd gafflar min/max 80/150 mm

22 |

Batterier 600 W 230x65 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

12 V

50 Ah/C5

20 kg

12 V

70 Ah/C5

30 kg


tillbehör – GAFFELTRUCK MODELL 607

Dokumenthållare

batteri

BATTERIKASSETT OCH BATTERIBORD

Med pappersklämma och integrerat pennfack.

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Räcker

Används för snabbt (20 sekunder) och enkelt byte av

Monteras på rörbåge (ingår). Stående A4 format.

normalt till minst 8 timmars arbetsdag. Finns i 50 Ah

batterier. Med ett enkelt handgrepp frigörs kassetten från

och 70 Ah, där 70 Ah ger 30% längre driftstid.

trucken och dras ut. Ny kassett med laddade batterier skjuts in i trucken. Batterier beställs separat. Batteribordet

Art nr

har plats för 2 batterikassetter.

12262040 Art nr

Typ

Art nr

Beskrivning

12261110

2x50 Ah

12261027

Batterikassett

12261115

2x70 Ah

14174014

Batteribord

laddare Extern laddare för anslutning till jordat vägguttag. Förprogrammerad och effektiv för laddning av gelbatterier. Laddaren är försedd med s.k. interlock funktion vilket innebär att man inte kan köra iväg med trucken om laddaren är inkopplad.

tillbehörshållare

sidofack

Diameter 22 mm. Det är lämpligt att t ex montera en

Formatet på sidofacket är 260x260x75 mm.

truckdator på rörbågen.

Monteras på valfri plats på drivpaketet.

Typ

Effekt

Passar

12261121

230 V

8A/24 V

50 Ah

12261132

110 V

8A/24 V

50 Ah

12261125

230 V

12A/24 V

70 Ah

Art nr

Art nr

12261131

110 V

12A/24 V

70 Ah

12260575

12260582

Art nr

framhylla

blixtlampa

autosummer

Lastytans mått är 450x400 mm och belagd med gummimatta.

Kabel och monteringsskruv ingår. Blixtlampan blinkar

Ljuder då trucken körs iväg framåt eller bakåt. Tiden för

Maxbelastning 50 kg. Passar t ex plastlådor 600x400 mm.

när trucken körs.

summersignalen är ställbar via ett tidrelä.

Art nr

Art nr

Art nr

12260577

12260594

12260596 12260598

Typ back

| 23


plocktruckar

Lättkörda i trånga utrymmen

Plocktruckarna finns i tre modeller. De har små yttermått och liten svängradie. De är lättkörda och smidiga att manövrera i trånga utrymmen. Unikt dockningssystem som medgör enkel i- och urkoppling av vagnar vilket gör att det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck. Deras låga vikt gör dem mycket lämpliga på bland annat entresolplan.

Det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck.

modell 609 Smidig truck där föraren inte behöver stiga av för plock. Avsedd för indockning av 600 mm breda vagnar. 760 mm bred.

Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14164609

Elsystem 24 V (AC)

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Det krävs

Maxhastighet

10,5 km/h

Effekt

ingen speciell laddrumsutrustning för laddning.

Max. dragförmåga

500-1000 kg, beroende

Motortyp ”In-wheel-drive” AC drift

på hastighet och

Drivhjul

230x65 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

vagnsapplikation.

Bakhjul

200x50 mm

12 V

50 Ah/C5

20 kg

Max stigningsgrad

10%

Stödhjul

80x35 mm

12 V

70 Ah/C5

30 kg

Vikt inkl batterier

220 kg

Längd

1560 mm

Bredd

760 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

65 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

1080 mm

Batterier 600 W

Gångbreddsbehov

mm

Vändbar utan lastbärare i hyllgång

1800

Vändbar med lastbärare 1000x600 mm i hyllgång

2100

Vändbar med lastbärare 1200x600 mm i hyllgång

2300

Minsta lämpliga gångbredd för körning och plockning

1300

Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1000x600 mm 1600 Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1200x600 mm

24 |

2000


Det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck.

modell 610 Smidig truck där föraren inte behöver stiga av för plock. Avsedd för indockning av 800 mm breda vagnar. 980 mm bred. På ena sidan av drivpaketet finns utrymme för tillbehör som till exempel stege, sidofack eller skräpkorg.

Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14164610

Elsystem 24 V (AC)

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Det krävs

Maxhastighet

10,5 km/h

Effekt

ingen speciell laddrumsutrustning för laddning.

Max. dragförmåga

500-1000 kg, beroende

Motortyp ”In-wheel-drive” AC drift

på hastighet och

Drivhjul

230x65 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

vagnsapplikation.

Bakhjul

200x50 mm

12 V

50 Ah/C5

20 kg

Max stigningsgrad

10%

12 V

70 Ah/C5

30 kg

Vikt inkl batterier

235 kg

Längd

1560 mm

Bredd

980 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

65 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

1080 mm

Batterier 600 W

Gångbreddsbehov

mm

Vändbar utan lastbärare i hyllgång

2000

Vändbar med lastbärare 1000x800 mm i hyllgång

2400

Vändbar med lastbärare 1200x800 mm i hyllgång

2600

Minsta lämpliga gångbredd för körning och plockning 1300 mm. Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1000x800 mm 1800 Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1200x800 mm 2200

| 25


modell 612 Smidig truck där föraren inte behöver stiga av för plock. Avsedd för indockning av 1000 mm breda vagnar. 1110 mm bred. Plats för tillbehör på båda sidor om drivpaketet, som till exempel stege, sidofack eller skräpkorg.

Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14164612

Elsystem 24 V (AC)

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Det krävs

Maxhastighet

10,5 km/h

Effekt

ingen speciell laddrumsutrustning för laddning.

Max. dragförmåga

500-1000 kg, beroende

Motortyp ”In-wheel-drive” AC drift

på hastighet och

Drivhjul

230x65 mm

Spänning

Kapacitet

Vikt

vagnsapplikation.

Bakhjul

200x50 mm

12 V

50 Ah/C5

20 kg

Max stigningsgrad

10%

12 V

70 Ah/C5

30 kg

Vikt inkl batterier

255 kg

Längd

1450 mm

Bredd

1110 mm

Höjd

1100 mm

Instegshöjd

65 mm

Markfrigång

30 mm

Axelavstånd

980 mm

Batterier 600 W

Gångbreddsbehov

mm

Vändbar utan lastbärare i hyllgång

2000

Vändbar med lastbärare 1000x800 mm i hyllgång

2600

Minsta lämpliga gångbredd för körning och plockning

1300

Huvudgångsbredd för körning in och ut i sidogångar med lastbärare 1000x800 mm 2000

26 |


tillbehör – PLOCKTRUCKAR MODELL 609, 610 & 612

Dokumenthållare

batteri

BATTERIKASSETT OCH BATTERIBORD

Med pappersklämma. Monteras på rörbåge.

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Räcker

Används för snabbt (20 sekunder) och enkelt byte av

Stående A4 format.

normalt till minst 8 timmars arbetsdag. Finns i 50 Ah

batterier. Med ett enkelt handgrepp frigörs kassetten från

och 70 Ah, där 70 Ah ger 30% längre driftstid.

trucken och dras ut. Ny kassett med laddade batterier skjuts in i trucken. Batterier beställs separat. Batteribordet har plats för 2 batterikassetter.

Art nr 12262040

Art nr

Typ

Art nr

Beskrivning

12261110

2x50 Ah

12261027

Batterikassett

12261115

2x70 Ah

14174014

Batteribord

laddare

tillbehörshållare

sidofack

Extern laddare för anslutning till jordat vägguttag. För-

Diameter 22 mm. Det är lämpligt att t ex montera

Formatet på sidofacket är 260x260x75 mm.

programmerad och effektiv för laddning av gelbatterier.

en truckdator på rörbågen.

Monteras på valfri plats på drivpaketet.

Laddaren är försedd med s.k. interlock funktion vilket innebär att man inte kan köra iväg med trucken om laddaren är inkopplad. Typ

Effekt

Passar

Art nr

Art nr

12261121

230 V

8A/24 V

50 Ah

12260575

12260582

12261132

110 V

8A/24 V

50 Ah

12261125

230 V

12A/24 V

70 Ah

12261131

110 V

12A/24 V

70 Ah

Art nr

| 27


tillbehör – PLOCKTRUCKAR MODELL 609, 610 & 612

framhylla

blixtlampa

autosummer

Lastytans mått är 450x400 mm och belagd med

Kabel och monteringsskruv ingår. Blixtlampan blinkar

Ljuder då trucken körs iväg framåt eller bakåt. Tiden för

gummimatta. Maxbelastning 50 kg. Passar t ex

när trucken körs.

summersignalen är ställbar via ett tidrelä.

plastlådor 600x400 mm.

Art nr

Art nr

Art nr

12260577

12260594

12260596 12260598

stege Stegen passar till truck modell 610 och 612. Kan monteras på höger sida för modell 610. För modell 612 kan stege monteras på både höger och vänster sida. Lämplig för plockning upp till 3 m. Stegen är upp- och nedfällbar.

28 |

Art nr

Passar

Beskrivning

12260566

612

stege vänster

12260567

610 & 612

stege höger

Typ back


Vagnar till truck 609

Smidig och smal

Vagnarna till truck 609 är endast 600 mm breda och därför mycket smidiga i smala hyllgångar. Vårt unika dockningssystem gör dem enkla att koppla på och av. Deras lastkapacitet är 500 kg och lasten hålls stadigt på plats av hyllkant och gavelgaller. Vagnarnas användningsområden ökas enkelt med våra tillbehör (se tillbehör). Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Steglöst ställbara i höjdled.

Modell 27

Modell 25

HYLLVAGN 600

mm

Gavlar och hyllor är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Hyllor förstärkta med hyll­ bärare. Överhyllor steglöst ställbara i höjdled. Övre hyllor har kantprofil 25x20 mm, vilket ger en 10 mm hög kant på långsidorna. Maxbelastning 500 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 500 kg och överhyllornas maxbelastning är 150 kg. Två fasta indockningshjul

med tappar och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Extra hyllplan kan väljas till. Modell 25 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 27 – höga gavlar, 3 hyllor

Modell 27

Modell 25 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15251690

2

1000x600

1050

650

1180

15271690

3

1000x600

1050

650

1860

15252690

2

1200x600

1250

650

1180

15272690

3

1200x600

1250

650

1860

15254690

2

1400x600

1450

650

1180

15274690

3

1400x600

1450

650

1860

Art nr

| 29


3 hyllor

4 hyllor

stegvagn 600 mm Stegvagn för plockning och påfyllning inom lager och produktion. Den gemensamma lösningen skapar en effektiv och mobil arbetsplats för t ex orderplockning på upp till 3 meters höjd. Stolparna hålls samman med en gaveltopp. Nedre hyllskivan nedsänkt i ramprofilen. Fast hyllavstånd 485 mm för 3-hyllors vagn och 305 mm

4 Hyllor

3 Hyllor Art nr

Hyllor

Bottenhylla

Mitthylla

Topphylla

Längd

3

1200x600

1064x600

914x600

1250

15272695

30 |

för 4-hyllors vagn. Maxbelastning 500 kg. Hyllornas maxbelastning 150 kg. Avlastningshyllans maxbelastning är 40 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Bottenhylla

Mitthylla 1

Mitthylla 2

Topphylla

4

1200x600

1115x600

1015x600

914x600

15272696

Bredd

Höjd

Längd

650

2230

1250

Bredd

Höjd

650

2230


Modell 54

Modell 55

FLAKVAGN 600 mm Gavlar och hylla är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Fyra kraftiga stolpar i varje gavel. Gavelstolparna hålls samman med en gaveltopp. Hyllan nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 500 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul,

Modell 54 Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15541690

1

1000x600

1050

650

1180

15542690

1

1200x600

1250

650

15544690

1

1400x600

1450

650

samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Modell 54 – en gavel och avtagbar rörbåge bak Modell 55 – två gavlar

Modell 55 Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15551690

1

1000x600

1050

650

1180

1180

15552690

1

1200x600

1250

650

1180

1180

15554690

1

1400x600

1450

650

1180

PAKETVAGN 600 mm Gavlar och hylla förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Stolpar hålls samman med en gaveltopp. Sidogrindarna är öppningsbara. Hylla nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 500 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15861690

1

1000x600

1050

650

1180

15862690

1

1200x600

1250

650

1180

15864690

1

1400x600

1450

650

1180

| 31


tillbehör – VAGNAR FÖR PLOCKTRUCKAR MODELL 609

Dokumenthållare

GALLERSARG

Med pappersklämma. Typ 1 monteras med klammor och typ 2 monteras med

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 30x30 mm. Höjd 161 mm.

ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Beskrivning

Art nr

För hyllängd

12200220

Typ 1 med klamma

12212165

1000 mm

12212220

Typ2 med ställbar hållare

12212168

1200 mm

HYLLAVDELARE

PICK-TRAIN KOPPLING

Enkla att flytta och ta bort. Trådavstånd

Avsedd för att korta ner avstånd mellan

34 mm. Kan inte monteras på chassihylla.

lastbärarna i ett tåg. Ger ökad ergonomi

Passar 600 mm breda vagnar.

och kortare plocktid då plockarens gångsträcka reduceras. Max 2 lastbärare kan användas i tåget.

Art nr

Mått

Art nr

Bredd

12200106

600x220

12260586

600

LÅNGSIDESGALLER

EXTRAHYLLOR TILL MODELL 25 & 27

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 65x50 mm. Höjd 620 mm. För vagnar med höga

Grå 12 mm laminatskiva. Profiler och infästningsdetaljer ingår.

gavlar behövs 2 galler.

32 |

Art nr

För hyllängd

Art nr

Hylldim.

12212145

1000 mm

12252416

1000x600

12212148

1200 mm

12252426

1200x600

12212149

1400 mm

12252446

1400x600


Vagnar till truck 610

Enkel och snabb koppling

Vagnarna till truck 610 är 800 mm breda. Vårt unika dockningssystem gör dem enkla att koppla på och av. Deras lastkapacitet är 500 kg

och lasten hålls stadigt på plats av hyllkant och gavelgaller. Vagnarnas användningsområden ökas enkelt med våra tillbehör. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Steglöst ställbara i höjdled.

Modell 27

Modell 25

HYLLVAGN 800

mm

Gavlar och hyllor är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Gavelstolparna hålls samman med en gaveltopp. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Överhyllor steglöst ställbara i höjdled. Övre hyllor har kantprofil 25x20 mm, vilket ger en 10 mm hög kant på långsidorna. Maxbelastning 500 kg och överhyllornas maxbelastning

Modell 25 Art nr

är 150 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Extra hyllplan kan väljas till. Modell 25 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 27 – höga gavlar, 3 hyllor

Modell 27 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15251890

2

1000x800

1050

850

1180

15271890

3

1000x800

1050

850

1860

15252890

2

1200x800

1250

850

1180

15272890

3

1200x800

1250

850

1860

15254890

2

1400x800

1450

850

1180

15274890

3

1400x800

1450

850

1860

| 33


3 hyllor

4 hyllor

stegvagn 800 mm Stegvagn för plockning och påfyllning inom lager och produktion. Den gemensamma lösningen skapar en effektiv och mobil arbetsplats för t ex orderplockning på upp till 3 meters höjd. Stolparna hålls samman med en gaveltopp. Övre hyllor har kantprofil 25x20 mm. Nedre hyllskivan nedsänkt i ramprofilen. Fast hyllavstånd 485 mm

3 Hyllor Art nr

4 Hyllor Hyllor

Bottenhylla

Mitthylla

Topphylla

Längd

3

1200x800

1064x800

914x800

1250

15272895

34 |

för 3-hyllors vagn och 305 mm för 4-hyllors vagn. Maxbelastning 500 kg. Hyllornas maxbelastning 150 kg. Avlastningshyllans maxbelastning är 40 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Bottenhylla

Mitthylla 1

Mitthylla 2

Topphylla

4

1200x800

1115x800

1015x800

914x800

15272896

Bredd

Höjd

Längd

650

2230

1250

Bredd

Höjd

650

2230


Modell 54

Modell 55

FLAKVAGN 800 mm Gavlar och hylla är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Fyra kraftiga stolpar i varje gavel. Gavelstolparna hålls samman med en gaveltopp. Hyllan nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 500 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul, samtliga med

Modell 54 Art nr

grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Modell 54 – en gavel och avtagbar rörbåge bak Modell 55 – två gavlar

Modell 55 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

15541890

1

1000x800

1050

850

1180

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15551890

1

1000x800

1050

850

1180

15542890

1

1200x800

1250

850

1180

15552890

1

1200x800

1250

850

1180

15544890

1

1400x800

1450

850

1180

15554890

1

1400x800

1450

850

1180

PAKETVAGN 800 mm Gavlar och hylla förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Stolpar hålls samman med en gaveltopp. Sidogrindarna är öppningsbara. Hylla nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 500 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15861890

1

1000x800

1050

850

1180

15862890

1

1200x800

1250

850

1180

15864890

1

1400x800

1450

850

1180

| 35


tillbehör – VAGNAR FÖR PLOCKTRUCKAR MODELL 610

Dokumenthållare

GALLERSARG

Med pappersklämma. Typ 1 monteras med klammor och typ 2 monteras med ställbar

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 30x30 mm. Höjd 161 mm.

hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Beskrivning

Art nr

För hyllängd

12200220

Typ 1 med klamma

12212165

1000 mm

12212220

Typ2 med ställbar hållare

12212168

1200 mm

PICK-TRAIN KOPPLING

LÅNGSIDESGALLER

Avsedd för att korta ner avstånd mellan lastbärarna i ett tåg. Ger ökad ergonomi och kortare

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 65x50 mm. Höjd 620 mm. För vagnar med höga

plocktid då plockarens gångsträcka reduceras. Max 2 lastbärare kan användas i tåget.

gavlar behövs 2 galler.

Art nr

Bredd

12260586

800

Art nr

För hyllängd

12212145

1000 mm

12212148

1200 mm

12212149

1400 mm

EXTRAHYLLOR TILL MODELL 25 & 27 Grå 12 mm laminatskiva. Profiler och infästningsdetaljer ingår.

36 |

Art nr

Hylldim.

12252416

1000x600

12252426

1200x600

12252446

1400x600


Vagnar till truck 612

Bred – men smal nog

Med en bredd på 1000 mm är vagnarna till truck 612 perfekta för smalgångskörning där man behöver lite extra lastutrymme. Vårt unika dockningssystem gör dem enkla att koppla på och av. Deras lastkapacitet är 500 kg och lasten hålls stadigt på plats av hyllkant och gavelgaller. Vagnarnas användningsområden ökas enkelt med våra tillbehör (se tillbehör). Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Steglöst ställbara i höjdled.

Modell 27

Modell 25

HYLLVAGN 1000

mm

Gavlar och hyllor är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Gavelstolparna hålls samman med en gaveltopp. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Överhyllor steglöst ställbara i höjdled. Övre hyllor har kantprofil 25x20 mm, vilket ger en 10 mm hög kant på långsidorna. Maxbelastning 500 kg och överhyllornas maxbelastning

Modell 25 Art nr 15251895

är 150 kg. Två fasta indockningshjul med tappar och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Extra hyllplan kan väljas till. Modell 25 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 27 – höga gavlar, 3 hyllor

Modell 27 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

2

1000x800

850

1050

1180

15271895

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

3

1000x800

850

1050

1860

| 37


tillbehör – till vagnar plocktruck 612

Dokumenthållare

GALLERSARG

Med pappersklämma. Typ 1 monteras med klammor och typ 2 monteras med ställbar

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 30x30 mm. Höjd 161 mm.

hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Beskrivning

12200220

Typ 1 med klamma

12212220

Typ2 med ställbar hållare

Art nr

För hyllängd

12212165

1000 mm

EXTRAHYLLOR TILL MODELL 25 & 27 Grå 12 mm laminatskiva. Profiler och infästningsdetaljer ingår.

38 |

Art nr

Hylldim.

12252418

1000x600


autotruck

FRAMTIDENS logistiska lösning

Ett enkelt och flexibelt arbetsredskap för intern materialhantering av lättare gods. Genom att koppla till våra vagnar skapas en flexibel lösning som enkelt anpassas efter olika behov. Trucken kan även användas utan vagn då den bär last upp till 50 kg. Den körs automatiskt utefter en slinga av reflextejp på golvet och kan stanna vid bestämda stoppmarkeringar för på- och avlastning. Trucken kan också köras manuellt eller med fjärrkontroll. Tredjepartscertifierad och patenterad.

modell 101 Trucken består av ett stålchassi med en kåpa av ABS-plast. Under kåpan finns drivmotorer, elektronik, batterier och hjul av polyamid och gummi. På bågen sitter en manöverpanel med blixtlampa som blinkar under körning. Baktill på kåpan finns en kontakt för laddning av batterier. Slitstark reflextejp Diamond Grade TM används för att tejpa truckens väg och stoppstationer. I fronten sitter säkerhetsbrytare, dels ett mekaniskt påkörningsskydd (en s.k. bumper), dels ultraljuds­ sensorer som detekterar hinder i truckens färdväg. Trucken är körbar på normalt industrigolv och även i kontorsmiljö på t ex vinylmatta. Tejp, batteri och extern batteriladdare beställs separat.

Dimensioner och teknisk data

Motor

Art nr

14721101

Effekt

Maxhastighet

2,5 km/h

Motortyp 12 VDC

(beroende på lastkapacitet)

Drivhjul

Batterier 2 x 350 W

Endast av Helge Nyberg AB angiven batterityp och laddare får användas. Trucken är utrustad med två

200x50 mm

Minsta svängradie

stycken seriekopplade 12 V batterier. Driftstiden är < 1250 mm

Dragförmåga 500 kg (Angiven last gäller

ca 10 timmars kontinuerlig drift med 70 Ah batterier och maximal last. Batterier är underhållsfria (”venti­

last på vagnar vid bogsering). Ovanpå trucken kan

Trucken ska regelbundet genomgå

lreglerade”) och ingen vätska behöver fyllas på under

en plastback placeras med en storlek på 600x400 mm

underhåll för att förebygga felfunk-

batteriets livslängd.

eller liknande. Vid last på trucken reduceras vagnarnas

tioner och olycksfall. Justeringar

lastförmåga med motsvarande vikt. Rekommenderad

och reparationer får endast utföras

Spänning

Kapacitet

Vikt

maxbredd på lastbärare är 800 mm.

av personal kvalificerad av Helge

12 V

50 Ah/C5

20 kg

Nyberg AB. Alla utbytesdelar ska

12 V

70 Ah/C5

30 kg

Max stigningsgrad >200 kg 2,5%, 200-300 kg 2%, >300

vara av Helge Nyberg AB godkända

kg 0%. Observera att kurvor på slingan inte får före-

reservdelar. Modifiering och om-

komma då någon del av ekipaget befinner sig i lutning.

byggnad av trucken som påverkar säker användning eller funktion är

Vikt inkl batterier

92 kg med 50 Ah, 110 kg med 70 Ah

Längd

1100 mm

Bredd

780mm

Höjd

730 mm

Markfrigång

20 mm

Hjulbas

515 mm

inte tillåtet.

| 39


tillbehör – till autotruck

batteri

laddare

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier. Räcker

Extern laddare för anslutning till jordat vägguttag. För-

normalt till minst 8 timmars arbetsdag. Finns i 50 Ah

programmerad och effektiv för laddning av gelbatterier.

och 70 Ah, där 70 Ah ger 30% längre driftstid.

Laddaren är försedd med s.k. interlock funktion vilket innebär att man inte kan köra iväg med trucken om laddaren är inkopplad.

DRAGSTÅNG FÖR BT HANDPALLTRUCK Medger bogsering med autotruck eller dragtruck. Maxbelastning 500 kg. Dragstång kan sitta monterad på palltrucken även vid manuell användning.

Art nr

Typ

Art nr

Typ

Effekt

Passar

Art nr

Passar

12261110

2 x 50 Ah

12261135

8A

8A/24 V

50Ah

12721120

t o m 2299999

12261115

2 x 70 Ah

12261136

12A

12A/24 V

70Ah

12721121

fr o m serie 3300000

transportkärra

tralldragstång

fjärrkontroll

Används för manuell förflyttning utan strömförsörjning.

Nedåtpekande dragtapp för bogsering av trallor.

För start och stopp samt manuell körning av autotrucken.

Art nr

Art nr

Art nr

12721105

12721100

11721110

Varningsflagga

reflextejp

stoppmarkering

Högt placerad varningsflagga för bättre visibilitet.

Självhäftande tejp för guidning av autotrucken.

Självhäftande stoppmarkering som placeras utefter tejpslinga.

Varje rulle innehåller 45 m.

40 |

Art nr

Art nr

Art nr

07090423

07040625

07040626


Vagnar till autotruck

Lösning med hög kapacitet

Koppla våra mest kraftfulla vagnar ur 400-serien efter vår autotruck. Vagnarna har förstärkta gavlar och hyllor samt finns i fyra bredder och fem längder – lastkapaciteten är 500 kg. Kopplingen sker enkelt med vår flexibla dragstång.

Hyllvagn Modell 27 Hyllvagn Modell 25

Flakvagn Modell 54

Flakvagn Modell 55

Paketvagn

Hyllvagn, flakvagn & paketvagn Bilderna visar exempel på vagnar ur vårt standardsortiment som fungerar tillsammans med Autotrucken. Övriga vagnar och anpassade lösningar erbjuds efter önskemål. Vänligen kontakta vår säljavdelning för offert.

| 41


Flexibla vagnslösningar gö enkelt och snabbt Våra vagnar gör arbetet lättare överallt där det krävs intern hantering av lättare material – oavsett om det handlar om industriprodukter, böcker eller läkemedel. Idag hittar du cirka 600 vagnar i vårt standardsortiment. Genom att kombinera dem med rätt tillbehör går det att skapa just den vagnslösning du behöver. Det stora urvalet av bland annat hjultyper och hyllstorlekar, skapar mycket stor flexibilitet och gör det enkelt att anpassa vagnen för specifika uppgifter utifrån din verksamhets behov.

Därför ska du välja en Ergobjörnvagn • L ivstidsgaranti på alla vagnar i standardsortimentet • Marknadens tåligaste ytbehandling • Modulsystem ger oändliga variationsmöjligheter • Justerbara handtag och hyllplan •R  ullar lätt vid olika belastningar och i olika riktningar • Många smarta tillbehör att välja mellan för att optimera din lösning

42 |


r arbetet

Vagnar

kundlösningar

Volvo behöver ingen närmare presentation. Med standardvagnar från Helge Nyberg transporteras material till monteringen för montage och sammansättning.

Franska postorderfirman Yves Rocher levererar kosmetika över hela världen och har lager som kräver hög effektivitet. Deras orderplock löste vi med vagnar med praktisk eldrift.

En av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar, Scania, valde satsplockvagnar från Helge Nyberg för att transportera material från lager till monteringsstationer.

| 43


HYLLVAGNar

Smarta ställbara hyllor

Vagnarna anpassas enkelt efter olika behov med hjälp av steglöst ställbara hyllor och körhandtag. Mått på hyllor är anpassade efter standardbackar (600x400 mm). Tre olika hjulkonstruktioner för bästa körkomfort. Fyra länkhjul gör vagnen körbar i alla riktningar. Två länkade och två fasta hjul ger en stabil körning. Så kallat balansmontage (två mittmonterade hjul under vagnen), gör det lätt att vända även med tung last. Genom hyllkant och gavelgaller ligger last stadigt på plats. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, vändbara eller avtagbara, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg.

HYLLVAGN SERIE 100

GALLERHYLLVAGN SERIE 100

Blankförzinkad hyllkantsprofil 25x20 mm. Maxbelastning 200 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Hyllprofil i blankförzinkade 19 mm rör. Galler med gallermaskor 24x100 mm. Maxbelastning 200 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Art nr

44 |

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24112222

2

620x425

800

460

1120

24117322

2

750x450

930

460

1120

24112322

2

750x425

930

460

1120

24117522

2

1000x450

1180

460

1120

24112522

2

1000x425

1180

460

1120

24117622

2

1200x450

1380

460

1120

24112622

2

1200x425

1380

460

1120

24117332

3

750x450

930

460

1120

24112232

3

620x425

800

460

1120

24117532

3

1000x450

1180

460

1120

24112332

3

750x425

930

460

1120

24117632

3

1200x450

1380

460

1120

24112532

3

1000x425

1180

460

1120

24117342

4

750x450

930

460

1585

24112632

3

1200x425

1380

460

1120

24117542

4

1000x450

1180

460

1585

24112242

4

620x425

800

460

1585

24117642

4

1200x450

1380

460

1585

24112342

4

750x425

930

460

1585

24112542

4

1000x425

1180

460

1585

24112642

4

1200x425

1380

460

1585

Extrahyllor serie 100

Extrahyllor gallervagn

Art nr

Hylldim.

Art nr

Hylldim.

12210210

620x425

12210311

750x425

12210310

750x425

12210511

1000x425

12210510

1000x425

12210611

1200x425

12210610

1200x425


HYLLVAGN SERIE 100 – populär Blankförzinkad hyllkantsprofil 25x20 mm. Maxbelastning 150 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x28 mm, glidlagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24119030

2

750x425

900

425

890

24119050

2

1000x425

1150

425

890

15

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24121224

2

850x520

1130

540

1110

24121324

2

850x620

1130

620

1110

24121624

2

1250x620

1530

620

1110

24121234

3

850x520

1130

540

1110

24121334

3

850x620

1130

620

1110

24121634

3

1250x620

1530

620

1110

HYLLVAGN SERIE 200 Så kallat balansmontage - två hjul monterade i mitten under vagnen, gör den lätt att styra och vända, även om lasten är tung. Hyllprofil i blankförzinkade 22 mm rör. Maxbelastning 300 kg. Hyllornas maxbelastning 150 kg. Tre eller fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. Två mittmonterade hjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav.

Gavelgaller maskstorlek 100x50 mm Art nr

Höjd

12200140

600

12200144

800

| 45


tillbehör – Serie 100 & 200 hyllvagnar Dokumenthållare

PENNFACK

Med pappersklämma. Typ 1 monteras

Två modeller.

med klammor och typ 2 monteras med ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Beskrivning

Art nr

Beskrivning

12200220

Typ 1 med klamma

12200221

Enkelt, 180x80 mm

12212220

Typ 2 med ställbar hållare

12200225

Dubbelt, 310x80 mm

GALLERSARG

KORG

LÅNGSIDESGALLER

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 30x30 mm.

Monteras på gavel. Maskstorlek i botten 25x25 mm,

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 65x50 mm.

Höjd 161 mm. Passar enbart serie 100.

öppna hörn och 25x85 mm i gavel.

Höjd 620 mm. För vagnar med höga gavlar behövs 2 galler. Passar enbart serie 100.

Art nr

För hyllängd

12212162

750 mm

12212165

1000 mm

12212168

1200 mm

Art nr

Mått

Art nr

För hyllängd

12200245

150x330x180 mm

12212140

600 mm

12212142

750 mm

12212145

1000 mm

12212148

1200 mm

HYLLAVDELARE

LÅDA

AVVISARHJUL

Enkla att flytta och ta bort. Trådavstånd 34 mm.

Utdragbar. Kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

Skyddar vagnar, hyllor och väggar mot skador. Sats om 4 stycken

Passar inte gallerhyllor.

monteras på hörnstolparna. Passar enbart serie serie 100. Gäller endast vid beställning av ny vagn.

46 |

Art nr

Mått

12200104

420x220

Art nr

Mått

12200440

370x150x100

Art nr 12212010


HYLLVAGN SVART – 3 HYLLOR Stabil och enkel hyllvagn för hantering av kartonger och lådor i olika storlekar. Last ligger på plats tack vare 10 mm hyllkant runt om. Chassi i 22 mm svart pulverlackade rör. Maxbelastning 300 kg. Maxbelastning per hylla är 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x30 mm, kullagernav.

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

28150632

3

800x600

850

640

1460

28152632

3

1200x600

1250

640

1460

Art nr

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

HYLLVAGN SVART – 4 HYLLOR Stabil och enkel hyllvagn för hantering av kartonger och lådor i olika storlekar. Last ligger på plats tack vare 10 mm hyllkant runt om. Chassi i 22 mm svart pulverlackade rör. Maxbelastning 300 kg. Maxbelastning per hylla är 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x30 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

28150642

4

800x600

850

640

1460

28152642

4

1200x600

1250

640

1460

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

| 47


HYLLVAGN SERIE 300

Modell 24

Tack vare två fasta och två länkhjul blir körningen stabil. Hjulen är också lite större, vilket i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 300 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 300 kg och överhyllornas maxbelastning är 100 kg. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 160x40 mm, rullagernav. Modell 22 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 24 - höga gavlar, 4 hyllor

Modell 22 Art nr

Extrahyllor modell 22 och 24

Modell 22

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

25220623

2

800x600

990

650

1030

25221623

2

1000x600

1190

650

1030

25222623

2

1200x600

1390

650

1030

25224623

2

1400x600

1590

650

1030

25226623

2

1600x600

1790

650

1030

Modell 24

Art nr

Hylldim.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

12252306

800x600

25240643

4

800x600

990

650

1690

12252316

1000x600

25241643

4

1000x600

1190

650

1690

12252326

1200x600

25242643

4

1200x600

1390

650

1690

12252346

1400x600

25244643

4

1400x600

1590

650

1690

12252366

1600x600

25246643

4

1600x600

1790

650

1690

HYLLVAGN SERIE 300 Så kallat balansmontage - två hjul monterade i mitten under vagnen i kombination med fyra länkhjul gör vagnen stabil och samtidigt lätt att köra. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 300 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 300 kg och överhyllornas maxbelastning är 100 kg. Två mittmonterade hjul med grå elastisk gummibana 200x48 mm, kullagernav. Fyra länkhjul med grå gummi­bana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. Levereras monterad. Modell 11 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 12 – höga gavlar, 4 hyllor

Modell 11

Modell 11

Hyllor

Längd

Bredd

Höjd

15111424

2

1000x425

1180

460

1120

15112424

2

1200x425

1380

460

1120

15114424

2

1400x425

1580

460

1120

15116424

2

1600x425

1780

460

1120

Art nr

Hylldim.

Modell 12

48 |

Extrahyllor modell 11 och 12

Modell 12

Art nr

Hylldim.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

12252314

1000x425

15121444

4

1000x425

1180

460

1650

12252324

1200x425

15122444

4

1200x425

1380

460

1650

12252344

1400x425

15124444

4

1400x425

1580

460

1650

12252364

1600x425

15126444

4

1600x425

1780

460

1650


tillbehör – Serie 300 hyllvagnar

GALLERSARG

LÅNGSIDESGALLER

Dokumenthållare

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 30x30 mm.

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 65x50 mm.

Med pappersklämma. Typ 1 monteras med klammor och

Höjd 161 mm.

Höjd 620 mm. För vagnar med höga gavlar behövs 2 galler.

typ 2 monteras med ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

För hyllängd

Art nr

För hyllängd

Art nr

Beskrivning

12212163

800 mm

12232142

800 mm

12200220

Typ 1 med klamma

12212165

1000 mm

12212145

1000 mm

12212220

Typ 2 med ställbar hållare

12212168

1200 mm

12212148

1200 mm

12212169

1400 mm

12212149

1400 mm

12212170

1600 mm

12212150

1600 mm

KORG

HYLLAVDELARE

STEGE

Monteras på gavel. Mask-

Enkla att flytta och ta bort.

Samtidigt monteras andra

storlek i botten 25x25 mm,

Trådavstånd 34 mm. Kan inte

handtag som också fungerar

öppna hörn och 25x85 mm

monteras på chassihylla.

som ledstänger. Underlättar

i gavel.

plockning upp till 2,5 m. Återgår automatiskt när man stiger av. Passar enbart modell 11 & 12. Gäller endast vid beställning av ny vagn.

Art nr

Mått

12200245

150x330x180 mm

Art nr

Mått

För modell

12200104

400x220

11 & 12

12200106

600x220

22 & 24

Art nr

Höjd

12200036

600 mm

SKYDDSLIST

TRUCKGAFFELSTYRNING

BALANSMONTAGE

Monteras på vagnarna som skydd. Hindrar också vagnarna

För hantering av vagnar från långsidan. Vänligen ange

Med två fasta hjul på mitten och tv å länkhjul i vardera

från att haka i varandra. Listen är 33 mm hög och ökar

mått mellan truckgafflarna och gafflarnas största höjd

änden. Ger vagnen bra köregenskaper. Kan monteras på

vagnsbredden med 25 mm per sida.

vid beställning.

vagnar storlek 1000x600 mm och större. Gäller endast vid beställning av ny vagn.

Art nr

För hyllängd

12253200

800 mm

12253210

1000 mm

12253220

1200 mm

12253240

1400 mm

12253260

1600 mm

Art nr

Art nr

Hjulstorlek

12253301

12200363

160x40 mm

| 49


Modell 25

Modell 27

HYLLVAGN SERIE 400

Modell 25 Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

25250525

2

800x520

1000

570

1180

25251525

2

1000x520

1200

570

1180

25252525

2

1200x520

1400

570

1180

25250625

2

800x600

1000

650

1180

25251625

2

1000x600

1200

650

1180

25252625

2

1200x600

1400

650

1180

25254625

2

1400x600

1600

650

1180

25256625

2

1600x600

1800

650

1180

25251725

2

1000x700

1200

750

1180

25252725

2

1200x700

1400

750

1180

25254725

2

1400x700

1600

750

1180

25256725

2

1600x700

1800

750

1180

25252825

2

1200x800

1400

850

1180

25254825

2

1400x800

1600

850

1180

25256825

2

1600x800

1800

850

1180

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

25270535

3

800x520

1000

570

1860

25271535

3

1000x520

1200

570

1860

25272535

3

1200x520

1400

570

1860

25270635

3

800x600

1000

650

1860

25271635

3

1000x600

1200

650

1860

25272635

3

1200x600

1400

650

1860

25274635

3

1400x600

1600

650

1860

25276635

3

1600x600

1800

650

1860

25271735

3

1000x700

1200

750

1860

25272735

3

1200x700

1400

750

1860

25274735

3

1400x700

1600

750

1860

25276735

3

1600x700

1800

750

1860

25272835

3

1200x800

1400

850

1860

25274835

3

1400x800

1600

850

1860

25276835

3

1600x800

1800

850

1860

Extrahyllor modell 25 och 27

Modell 27 Art nr

50 |

De lite större hjulen i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Fyra kraftiga stolpar i varje gavel. Gavlar och hyllor är förstärka för att klara belastning upp till 500 kg. Nedre hyllan nedsänkt i ramprofilen. Hyllor förstärkta med hyllbärare. Maxbelastning 500 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 500 kg och överhyllornas maxbelastning är 150 kg. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav. Modell 25 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 27 – höga gavlar, 3 hyllor

Art nr

Hylldim.

12252405

800x520

12252415

1000x520

12252425

1200x520

12252406

800x600

12252416

1000x600

12252426

1200x600

12252446

1400x600

12252466

1600x600

12252417

1000x700

12252427

1200x700

12252447

1400x700

12252467

1600x700

12252428

1200x800

12252448

1400x800

12252468

1600x800


tillbehör – Serie 400 hyllvagnar

GALLERSARG

LÅNGSIDESGALLER

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 30x30 mm. Höjd 161 mm.

Lätta att montera av och på. Maskstorlek 65x50 mm. Höjd 620 mm. För vagnar med höga gavlar behövs 2 galler.

Art nr

För hyllängd

Art nr

12212163

800 mm

12232142

12212165

1000 mm

12212145

12212168

1200 mm

12212148

12212169

1400 mm

12212149

12212170

1600 mm

12212150

För hyllängd 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

GAVELGALLER

KORG

Av 7 mm rundstål cc avstånd 75 mm.

Monteras på gavel. Maskstorlek i botten

Monteras med klammor i de inre

25x25 mm, öppna hörn och 25x85 mm

stolparna. För vagnar med höga

i gavel.

gavlar behövs 2 galler.

Art nr

För hyllbredd

Mått

Art nr

Mått

12251546

520 och 600

420x650

12200245

150x330x180 mm

12251547

700

600x650

12251548

800

700x650

HYLLAVDELARE

Dokumenthållare

Enkla att flytta och ta bort. Trådavstånd

Med pappersklämma. Typ 1 monteras

34 mm. Kan inte monteras på chassihylla.

med klammor och typ 2 monteras med

Passar 600 mm breda vagnar.

ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Mått

12200106

600x220

Art nr

Beskrivning

12200220

Typ 1 med klamma

12212220

Typ 2 med ställbar hållare

| 51


tillbehör – Serie 400 hyllvagnar

SKYDDSLIST

BALANSMONTAGE

Monteras på vagnarna som skydd. Hindrar också vagnarna från att haka i varandra.

Med två fasta hjul på mitten och tv å länkhjul i vardera änden. Ger vagnen bra

Listen är 33 mm hög och ökar vagnsbredden med 25 mm per sida.

köregenskaper. Kan monteras på vagnar storlek 1000x600 mm och större. Gäller endast vid beställning av ny vagn.

Art nr

För hyllängd

Art nr

Hjulstorlek

12253200

800 mm

12200364

200x50 mm

12253210

1000 mm

12253220

1200 mm

12253240

1400 mm

12253260

1600 mm

TRUCKGAFFELSTYRNING

STEGE Underlättar plockning upp till 2,5 m. Återgår automatiskt när man stiger av.

För hantering av vagnar från långsidan.

Gäller endast vid beställning av ny vagn.

Vänligen ange mått mellan truckgafflarna och gafflarnas största höjd vid beställning.

Art nr

Art nr

Höjd

12253301

12200035

600 mm

DRAGSTÅNG

52 |

DRAGKROK

Monteras om flera vagnar ska kopplas samman. Kan fällas upp. Monteras normalt

Kopplingstappen är 22 mm i diameter och har spärr som hindrar att dragstången

i fasthjulsänden. Håldiameter 23 mm, längd 470 mm.

kopplas ur. Dragkrok monteras normalt i länkhjulsänden.

Art nr

Art nr

12253320

12253321


stegvagnar

Lätt plock från hög höjd

Med en enkelt utfällbar stege som återgår automatiskt kommer man upp 60 cm från golvet. Det ger en plockhöjd på ca 2,5 m. Last ligger stadigt på plats tack vare hyllkant. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, vändbara eller avtagbara, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg.

STEGVAGN SERIE 100

STEGVAGN SERIE 200

Blankförzinkad hyllkantsprofil 25x20 mm. Maxbelastning 200 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Så kallat balansmontage - två hjul monterade i mitten under vagnen, gör vagnen lätt att styra och vända, även om lasten är tung. Hyllprofil i blankförzinkade 22 mm rör. Maxbelastning 300 kg. Hyllornas maxbelastning 150 kg. Tre eller fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. Två mittmonterade hjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24113222

2

620x425

890

460

1120

24123224

2

850x520

1130

540

1110

24113322

2

750x425

1020

460

1120

24123324

2

850x620

1130

620

1110

24113522

2

1000x425

1270

460

1120

24123624

2

1250x620

1530

620

1110

24113232

3

620x425

890

460

1120

24123234

3

850x520

1130

540

1110

24113332

3

750x425

1020

460

1120

24123334

3

850x620

1130

620

1110

24113532

3

1000x425

1270

460

1120

24123634

3

1250x620

1530

620

1110

24113242

4

620x425

890

460

1585

24113342

4

750x425

1020

460

1585

24113542

4

1000x425

1270

460

1585

Art nr

Extrahyllor serie 100 Art nr

Hylldim.

12210210

620x425

12210310

750x425

12210510

1000x425

Gavelgaller maskstorlek 100x50 mm Art nr

Höjd

12200140

600 mm

12200144

800 mm

| 53


tillbehör – Serie 100 & 200 STEGvagnar

Art nr

För hyllängd

12212162

750 mm

12212165

1000 mm

12212168

1200 mm

GALLERSARG

KORG

Lätta att montera av och på.

Monteras på gavel. Maskstorlek i botten

Maskstorlek 30x30 mm. Höjd 161 mm.

25x25 mm, öppna hörn och 25x85 mm

Passar enbart serie 100.

i gavel.

Art nr

Mått

12200245

150x330x180 mm

Dokumenthållare

PENNFACK

Med pappersklämma. Typ 1 monteras

Två modeller.

med klammor och typ 2 monteras med ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Beskrivning

Art nr

Beskrivning

12200220

Typ 1 med klamma

12200221

Enkelt, 180x80 mm

12212220

Typ 2 med ställbar hållare

12200225

Dubbelt, 310x80 mm

HYLLAVDELARE

LÅDA

AVVISARHJUL

Enkla att flytta och ta bort. Trådavstånd 34 mm.

Utdragbar. Kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

Skyddar vagnar, hyllor och väggar mot skador. Sats om 4 stycken

Passar enbart serie 100.

monteras på hörnstolparna. Passar enbart serie 100. Gäller endast vid beställning av ny vagn.

54 |

Art nr

Mått

12200104

420x220

Art nr

Mått

12200440

370x150x100

Art nr 12212010


flakvagnar

Stapelbart i trånga utrymmen

Mått på hyllor är anpassade efter standardbackar (600x400 mm). Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Gummerade eller pulverlackade körhandtag.

FLAKVAGN SERIE 100 Enkel, stabil och smidig vagn som passar för förflyttning av enstaka kollin. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. Ingen hyllkant.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24112212

1

530x465

670

465

960

24112312

1

660x465

800

465

960

24112512

1

910x465

1050

465

960

Vågrätt handtag

Gavelgaller maskstorlek 100 x 50 mm Art nr 12200140

FLAKVAGN SERIE 200 Så kallat balansmontage - två hjul monterade i mitten under vagnen, gör vagnen lätt att styra och vända, även om lasten är tung. Maxbelastning 300 kg. Tre eller fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. Två mittmonterade hjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav.

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Handtag

24125214

1

850x520

960

460

950

Vågrätt

24125314

1

850x620

960

460

950

Vågrätt

24125614

1

1250x620

1350

460

950

Vågrätt

24121214

1

850x520

1130

460

1110

Lodrätt

24121314

1

850x620

1130

460

1110

Lodrätt

24121614

1

1250x620

1530

460

1110

Lodrätt

Art nr

Lodrätt handtag

Gavelgaller maskstorlek 100 x 50 mm Art nr

Höjd

12200140

600 mm

12200144

800 mm

| 55


FLAKVAGN SERIE 300 De lite större hjulen i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Gavelgaller som standard. Avtagbar rörbåge framtill. Maxbelastning 300 kg. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 160x40 mm, rullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

25510613

1

800x600

990

650

1030

25511613

1

1000x600

1190

650

1030

25512613

1

1200x600

1390

650

1030

25514613

1

1400x600

1590

650

1030

25516613

1

1600x600

1790

650

1030

FLAKVAGN SERIE 400 De lite större hjulen i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Fyra kraftiga stolpar i varje gavel. Hyllan är nedsänkt i ramprofilen. Gavlar är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav. Modell 54 – en gavel och avtagbar rörbåge framtill Modell 55 – två gavlar

Modell 55

Gavelgaller

Modell 54

Art nr

För hyllbredd

Mått

12251546

520 och 600

420x650

12251547

700

600x650

12251548

800

700x650

Av 7 mm rundstål cc avstånd 75 mm. Monteras med klammor i de inre stolparna. Vid höga gavlar behövs 2 galler.

Modell 54 Art nr

56 |

Modell 55 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

25540515

1

800x520

1000

570

1180

25550515

1

800x520

1000

570

1180

25541515

1

1000x520

1200

570

1180

25551515

1

1000x520

1200

570

1180

25542515

1

1200x520

1400

570

1180

25552515

1

1200x520

1400

570

1180

25540615

1

800x600

1000

650

1180

25550615

1

800x600

1000

650

1180

25541615

1

1000x600

1200

650

1180

25551615

1

1000x600

1200

650

1180

25542615

1

1200x600

1400

650

1180

25552615

1

1200x600

1400

650

1180

25544615

1

1400x600

1600

650

1180

25554615

1

1400x600

1600

650

1180

25546615

1

1600x600

1800

650

1180

25556615

1

1600x600

1800

650

1180

25541715

1

1000x700

1200

750

1180

25551715

1

1000x700

1200

750

1180

25542715

1

1200x700

1400

750

1180

25552715

1

1200x700

1400

750

1180

25544715

1

1400x700

1600

750

1180

25554715

1

1400x700

1600

750

1180

25546715

1

1600x700

1800

750

1180

25556715

1

1600x700

1800

750

1180

25549715

1

2000x700

2200

750

1180

25559715

1

2000x700

2200

750

1180

25541815

1

1000x800

1200

850

1180

25551815

1

1000x800

1200

850

1180

25542815

1

1200x800

1400

850

1180

25552815

1

1200x800

1400

850

1180

25544815

1

1400x800

1600

850

1180

25554815

1

1400x800

1600

850

1180

25546815

1

1600x800

1800

850

1180

25556815

1

1600x800

1800

850

1180

25549815

1

2000x800

2200

850

1180

25559815

1

2000x800

2200

850

1180


tillbehör – FLAKVAGNAR

Dokumenthållare

KORG

Med pappersklämma. Typ 1 monteras med klammor och typ 2 monteras med ställbar

Monteras på gavel. Maskstorlek i botten 25x25 mm, öppna hörn och 25x85 mm i gavel.

hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format. Art nr

Beskrivning

Art nr

Mått

12200220

Typ 1 med klamma

12200245

150x330x180 mm

12212220

Typ 2 med ställbar hållare

SKYDDSLIST

PENNFACK

Monteras på vagnarna som skydd. Hindrar också vagnarna från att haka i varandra.

Två modeller. Passar enbart serie 200 och 400.

Listen är 33 mm hög och ökar vagnsbredden med 25 mm per sida. Passar vagnar ur serie 300 och 400.

Art nr

För hyllängd

Art nr

Beskrivning

12253200

800 mm

12200221

Enkelt, 180x80 mm

12253210

1000 mm

12200225

Dubbelt, 310x80 mm

12253220

1200 mm

12253240

1400 mm

12253260

1600 mm

| 57


paketVAGNar

Lätt att komma åt

Passar bra för transport av paket eller liknande. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Lätt att anpassa då sidogallren är avtagbara eller öppningsbara. Pulverlackade körhandtag, steglöst ställbara i höjd.

PAKETVAGN SERIE 100 Avtagbara långsidesgaller av blankförzinkat fyrkantsrör med fjädrande fästen mot gavelstolparna. Maskstorlek 50x82. Höjd 620 mm. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

58 |

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24118212

1

620x425

800

460

1120

24118312

1

750x425

930

460

1120

24118512

1

1000x425

1180

460

1120

24118612

1

1200x425

1380

460

1120


PAKETVAGN SERIE 300 Blankförzinkade 22 mm rör. Avtagbara långsidesgaller av blankförzinkat fyrkantsrör med fjädrande fästen mot gavelstolparna. Maskstorlek 50x82. Höjd 620 mm. Hyllan nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 300 kg. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 160x40 mm, rullagernav. Modell 82 - med låga gavlar Modell 84 - med höga gavlar

Modell 82 Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

25820613

1

800x600

990

650

1030

25821613

1

1000x600

1190

650

1030

25822613

1

1200x600

1390

650

1030

25824613

1

1400x600

1590

650

1030

25826613

1

1600x600

1790

650

1030

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Modell 84 Art nr 25840613

1

800x600

990

650

1690

25841613

1

1000x600

1190

650

1690

25842613

1

1200x600

1390

650

1690

25844613

1

1400x600

1590

650

1690

25846613

1

1600x600

1790

650

1690

Modell 84

Modell 82

PAKETVAGN SERIE 400 De lite större hjulen i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Fyra kraftiga stolpar i varje gavel. Hyllan nedsänkt i ramprofilen. Gavlar är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Grindarna är öppningsbara. Maxbelastning 500 kg. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav. Levereras monterad.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

15861615

1

1000x600

1200

650

1180

15862615

1

1200x600

1400

650

1180

15864615

1

1400x600

1600

650

1180

15866615

1

1600x600

1800

650

1180

15861715

1

1000x700

1200

750

1180

15862715

1

1200x700

1400

750

1180

15864715

1

1400x700

1600

750

1180

15866715

1

1600x700

1800

750

1180

15862815

1

1200x800

1400

850

1180

15864815

1

1400x800

1600

850

1180

15866815

1

1600x800

1800

850

1180

| 59


tillbehör – PAKETVAGNAR KORG

Dokumenthållare

Monteras på gavel. Maskstorlek i

Med pappersklämma. Typ 1 monteras

botten 25x25 mm, öppna hörn och

med klammor och typ 2 monteras med

25x85 mm i gavel.

ställbar hållare. Pennfack längst upp. Stående A4 format.

Art nr

Beskrivning

Art nr

Mått

12200220

Typ 1 med klamma

12200245

150x330x180 mm

12212220

Typ 2 med ställbar hållare

PENNFACK

AVVISARHJUL

Två modeller.

Skyddar vagnar, hyllor och väggar mot

Passar inte serie 300.

skador. Sats om 4 stycken monteras på hörnstolparna. Gäller endast vid beställning av ny vagn. Passar enbart serie 100.

Art nr

Beskrivning

12200221

Enkelt, 180x80 mm

12200225

Dubbelt, 310x80 mm

SKYDDSLIST

60 |

Art nr 12212010

BALANSMONTAGE

Monteras på vagnarna som skydd. Hindrar också vagnarna från att haka i varandra.

Med två fasta hjul på mitten och två länkhjul i vardera änden. Ger vagnen bra

Listen är 33 mm hög och ökar vagnsbredden med 25 mm per sida. Passar vagnar ur

köregenskaper. Kan monteras på vagnar storlek 1000x600 mm och större.

serie 300 och 400.

Gäller endast vid beställning av ny vagn.

Art nr

För hyllängd

Art nr

Hjulstorlek

Passar vagn serie

12253200

800 mm

12200363

160x40 mm

300

12253210

1000 mm

12200364

200x50 mm

400

12253220

1200 mm

12253240

1400 mm

12253260

1600 mm


ALTERNATIVA HJUL

Om du beställer ny vagn med annan hjulsats än original gäller artikelnummer som börjar med 12 för hela hjulutrustningen (tillbehör). Beställer du endast hjul som reservdel gäller artikelnummer som börjar med 07 per hjul.

tillbehör & reservdel – TILL SERIE 100 Länkhjul

Länkhjul

Med gummibana och

Med polyuretanskumbana

kullagernav, 150x32 mm.

och kullagernav, 150x30 mm.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12200318

07011311

12200321

07011325

HJUL MED DUBBELBROMS

HJUL MED URKOPPLINGSBAR RIKTNINGSSPÄRR

Låser såväl hjulets som bygelns rotation. Monterat på två 125 mm hjul.

Monteras på ett länkhjul och låser bygelns rotation.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12200302

07011305

12200312

07011309

tillbehör & reservdel – TILL SERIE 200

MASSIVGUMMIHJUL

NYLONHJUL

ELASTIKHJUL

Med rullagernav, 200x50 mm. Grå gummibana

Med polyuretanbana och kullagernav, 200x46 mm.

Med kullagernav, 200x46 mm. ett exklusivt hjul som

för omtåliga golv.

Ett hjul för tuff verkstadsmiljö som rullar extremt lätt.

rullar lätt även vid hög belastning. Grå elastisk gummi-

Mycket tålig slitbana.

bana för omtåliga golv.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12222012

07013437

12222016

07016020

12222014

07013470

| 61


tillbehör & reservdel – TILL SERIE 300

GRÅ HJUL

HJUL MED DUBBELBROMS

Med gummibana för körning på ömtåliga golv, 200x50 mm.

Låser såväl hjulets som bygelns rotation, 160x40 mm. Monterat på två hjul.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12200323

07012437 länk

12200303

07011422

07013437 fast

LUFTGUMMIHJUL

NYLONHJUL

Bra på ojämnt underlag. Två länkhjul och

Mycket tålig slitbana för tuff miljö.

två fasta hjul, 210x65 mm, rullagernav.

Polyuretanbana och kullagernav, 200x46 mm.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12200307

07019023 länk

12200326

07011454 länk 07012454 fast

07019024 fast

ELASTIKHJUL Ett hjul som är tyst och mjukt. Grå gummibana med kullagernav, 200x46 mm.

Art nr

Reservdels nr.

12200329

07011448 länk 07012448 fast

62 |


tillbehör & reservdel – TILL SERIE 400

GRÅ HJUL

HJUL MED DUBBELBROMS

Med gummibana för körning på ömtåliga golv, 200x50 mm.

Låser såväl hjulets som bygelns rotation, 200x50 mm. Monterat på två hjul.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12200324

07012437 länk

12200304

07011435

07013437 fast

LUFTGUMMIHJUL

NYLONHJUL

Bra på ojämnt underlag. Två länkhjul och

Mycket tålig slitbana för tuff miljö.

två fasta hjul, 210x65 mm, rullagernav.

Polyuretanbana och kullagernav, 200x46 mm.

Art nr

Reservdels nr.

Art nr

Reservdels nr.

12200309

07019023 länk

12200327

07011454 länk

07019024 fast

07012454 fast

ELASTIKHJUL Ett hjul som är tyst och mjukt. Grå gummibana med kullagernav, 200x46 mm.

Art nr

Reservdels nr.

12200325

07011448 länk 07012448 fast

| 63


BACKVAGNAR OCH TRALLOR

Flexibel lösning för smågods

Vagnarna är flexibla och justerbara för att enkelt kunna anpassas till rätt arbetshöjd. Hyllplanen är vinklingsbara eller har gejdersystem. Vagnarna har fyra länkhjul vilket gör dem körbara i alla riktningar. På trallorna går det även välja på två fasta och två länkade hjul vilket ger stabil körning. Mått på hyllor är anpassade efter standardbackar (600x400 mm). Chassi i blankförzinkade 22 mm rör (19 mm för backtrallor). Hyllskivorna är 12 mm, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg.

Art nr 24119182

BACKVAGN

BACKVAGN FLEX

Vagnen har plats för åtta lådor. Höjd mellan gejdrar 165 mm. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Gejdrarna på vagnen är steglöst ställbara och går att vinkla. Det går också att förse dem med hyllor. Gejdrar och hyllor ingår ej, utan beställs separat. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Längd

Bredd

Höjd

670

465

1585

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12200302

Dubbelbroms för två hjul

12200312

Riktningsspärr för ett hjul

Art nr 24119172

Längd

Bredd

Höjd

670

463

1785

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12219130

Gejderpar

12219135

Gejderpar med lådstopp

12219137

Hyllskiva, 600x400 mm

12200302

Dubbelbromsade hjul

MONTÖRVAGN De två övre planen kan vinklas åt båda håll i fasta lägen (10, 20 eller 30°). Hyllskivor kan beställas separat. Maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Art nr 24119162

Längd

Bredd

Höjd

740

430

1165

Tillbehör

64 |

Art nr

Beskrivning

12219137

Hyllskiva, 600x400 mm


FLAKVAGN FÖRHÖJD Finns för 600x400 mm backar. Lådorna hamnar i en bra höjd för lyft och montering runt arbetsplatsen. Hyllskivan som har måtten 620x425 mm är ställbar från 460 mm och nedåt. Handtag i blankförzinkat 22 mm rör med plastöverdrag vid greppytor. Maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Art nr 24111212

Längd

Bredd

Höjd

760

460

960

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12200302

Dubbelbroms

BACKTRALLA STOR

BACKTRALLA LITEN Anpassad för backar med mått 600x400 mm. Den rundade ramen fungerar bra som bärhandtag. Maxbelastning 400 kg. Fyra länkhjul eller två länkhjul och två fasta hjul, med grå elastisk gummibana 100x35 mm, kullagernav. Levereras monterade.

Art nr

Anpassad för backar med mått 800x600 mm. Den rundade ramen fungerar bra som bärhandtag. Maxbelastning 400 kg. Fyra länkhjul eller två länkhjul och två fasta hjul, med grå elastisk gummibana 100x35 mm, kullagernav. Levereras monterade.

Längd

Bredd

Höjd

Hjul

Art nr

Längd

Bredd

Höjd

14184826

652

410

155

4 länk

14184836

852

606

155

Hjul 4 länk

14184827

652

410

155

2 fasta, 2 länk

14184837

852

606

155

2 fasta, 2 länk

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12200061

Dragstång för liten tralla

12200062

Dragstång för stor tralla

| 65


LASTPALLSTRALLA HEL- & halvPALL Maxbelastning 500 kg. Fyra länkhjul eller två länkhjul och två fasta hjul. Svart nylon 100x35 mm med glidlagernav eller blå polyuretan 100x35 mm med kullagernav. Levereras monterade.

Längd

Bredd

Höjd

Hjul

Art nr

Längd

Bredd

Höjd

14189816

1042

815

140

4 länk svart

14189806

815

575

140

4 länk blå

14189817

1042

815

140

2 fasta, 2 länk svart

14189807

815

575

140

2 fasta 2 länk blå

14189916

815

575

140

4 länk blå

14189906

1042

815

140

4 länk blå

14189917

815

575

140

2 fasta, 2 länk blå

14189907

1042

815

140

2 fasta 2 länk blå

Art nr

FÖRHÖJD TRALLA

TRALLA MED HANDTAG

Finns för 600x400 mm eller 800x600 mm backar. Lådorna hamnar i en bra höjd för lyft och montering runt arbetsplatsen. Maxbelastning 300 kg. Fyra länkhjul med grå elastisk gummibana 100x35 mm, kullagernav.

Körhandtaget kan monteras på valfri kortsida och förenklar förflyttning av trallan. Maxbelastning 300 kg. Två länkhjul och två fasta hjul med grå elastisk gummibana 100x35 mm kullagernav, eller blå polyuretan 100x35 mm med kullagernav.

Art nr

66 |

Hjul

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Längd

Bredd

Höjd

Hjul

24185826

655

410

460

24186827

750

410

940

2 fasta, 2 länk grå

24185836

855

605

460

24186927

750

410

940

2 fasta, 2 länk blå


STÅLRÖRSTRALLA LITEN

STÅLRÖRSTRALLA STOR

Staplingsbar stålrörstralla i robust rörkonstruktion med runda kanter. Dragstång kopplas lätt till trallan (se sidan 65). Passar utmärkt för hantering av tyngre gods i t ex plastbackar eller på halvpall. Maxbelastning 400 kg. Fyra länkhjul eller två fasta och två länkhjul med grå elastisk gummibana 100x35 mm, kullagernav. 10 st staplade utgör ca 1100 mm på höjden.

Staplingsbar stålrörstralla i robust rörkonstruktion med runda kanter. Dragstång kopplas lätt till trallan (se sidan 65). Passar utmärkt för hantering av tyngre gods i t ex plastbackar eller på halvpall. Maxbelastning 400 kg. Fyra länkhjul eller två fasta och två länkhjul med grå elastisk gummibana 100x35 mm, kullagernav. 10 st staplade utgör ca 1100 mm på höjden.

Art nr

Längd

Bredd

Höjd

Hjul

Art nr

Längd

Bredd

Höjd

24185126

660

440

155

4 länk

24185136

860

640

155

Hjul 4 länk

24185127

660

440

155

2 fasta, 2 länk

24185137

860

640

155

2 fasta, 2 länk

TRÅDTRALLA liten

TRÅDTRALLA STOR

Passar utmärkt för plastbackar. Dubbla trådar utgör ram som också bildar kant. 6 mm tråd i ramen. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. 10 st staplade utgör ca 1100 mm på höjden.

Passar utmärkt för plastbackar. Dubbla trådar utgör ram som också bildar kant. 7 mm tråd i ramen. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. 10 st staplade utgör ca 1100 mm på höjden.

Art nr 28183010

Längd

Bredd

Höjd

620

410

140

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

Hjul

Art nr

4 länk

28183020

Längd

Bredd

Höjd

820

610

140

Hjul 4 länk

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

PLÅTTRALLA Robust konstruktion. Passar utmärkt för hantering av tyngre gods i t ex plastbackar. Maxbelastning 300 kg. Fyra länkhjul eller två fasta och två länkhjul med grå elastisk gummibana 100x35 mm, kullagernav. 10 st staplade utgör ca 1100 mm på höjden. Art nr

Hjul

Längd

Bredd

Höjd

24185226

650

410

150

4 länk

24185227

650

410

150

2 fasta, 2 länk

| 67


kontorsvagnar

Ger dig fria händer

Smarta kontorsvagnar gör arbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt. Vagnarna är utvecklade för

att vara så smidiga, flexibla och funktionella som möjligt för kontorets alla behov och miljöer.

PÄRMVAGN Chassi i kromade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat. Tjocklek, 16 mm i rygg och 12 mm i hylla. Maxbelastning 75 kg. Pärmhyllans maxbelastning är 30 kg och har plats för 24 pärmar. Två pärmstöd medföljer som standard. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24195420

Körsbär

2

750x290

800

350

840

24195422

Ljus ek

2

750x290

800

350

840

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12200402

Extra pärmstöd

12200300

Broms på fyra hjul

PÄRMVAGN MED TOPPHYLLA Chassi i kromade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat. Tjocklek, 16 mm i rygg och 12 mm i hylla. Maxbelastning 75 kg. Pärmhyllans maxbelastning är 30 kg och har plats för 24 pärmar. Topphyllans maxbelastning är 15 kg. Två pärmstöd medföljer som standard. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24195421

Körsbär

2

750x290

800

350

840

24195423

Ljus ek

2

750x290

800

350

840

Tillbehör

68 |

Art nr

Beskrivning

12200402

Extra pärmstöd

12200300

Broms på fyra hjul


ARKIVVAGN BOK TRE PÄRMHYLLOR Chassi i kromade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat. Tjocklek, 19 mm i rygg och 12 mm i hylla. Ett pärmstöd per hylla ingår som standard. *Finns med två kraftiga bär- och styrhjul mitt under vagnen som gör den lätt att vända även med tung last, (se lilla bilden). Maxbelastning 150 - 250 kg beroende på hjulmontage. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. För den kraftigare hjulkonstruktionen även två mittmonterade hjul med grå elastisk gummibana 200x48 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24119452

3

725x300

900

460

1280

24119462

3

1005x300

1180

460

1280

24119465*

3

1005x300

1180

460

1340

Kraftiga bäroch styrhjul

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12200402

Extra pärmstöd

ARKIVVAGN BOK TVÅ PÄRMHYLLOR + AVLASTNINGSHYLLA Chassi i kromade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat. Tjocklek, 19 mm i rygg och 12 mm i hylla. Ett pärmstöd per hylla ingår som standard. *Finns med två kraftiga bär- och styrhjul mitt under vagnen som gör den lätt att vända även med tung last, (se lilla bilden). Maxbelastning 150 - 250 kg beroende på hjulmontage.Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. För den kraftigare hjulkonstruktionen även två mittmonterade hjul med grå elastisk gummibana 200x48 mm, kullagernav.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24119472

3

725x300

900

460

1280

24119482

3

1005x300

1180

460

1280

24119485*

3

1005x300

1180

460

1340

Kraftiga bäroch styrhjul

Tillbehör Art nr

Beskrivning

12200402

Extra pärmstöd

| 69


HYLLVAGN SVART

PÄRMVAGN SVART

Chassi i pulverlackade 22 mm rör med rundade hörn. Hyllskivorna är 12 mm, vändbara och laminerade i ljusgrå färg. Maxbelastning 100 kg och 35 kg per hylla. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. Plats för 12 pärmar per hylla.

Chassi i pulverlackade 22 mm rör med rundade hörn. Hyllskivorna är 12 mm, vändbara och laminerade i ljusgrå färg. Maxbelastning 100 kg och 35 kg per hylla. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. Ett pärmstöd per hylla ingår. Plats för 7 pärmar per hylla.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Övrigt

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

28190211

3

430x275

480

320

1130

Kort

28190210

3

430x275

480

320

1130

Kort

28190221

3

730x275

780

320

1130

Lång

28190220

3

730x275

780

320

1130

Lång

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

Art nr

Övrigt

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

KORGVAGN SVART Chassi i pulverlackade 22 mm rör med rundade hörn. Hyllskivan är 12 mm vändbar och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 100 kg och 35 kg per korg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr 28190215

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

3

430x275

480

320

1130

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

70 |


Rullbord stort

RULLBORD STORT Chassi i blankförzinkade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat eller ljusgrå laminat. Tjocklek, 19 mm för överhylla och 12 mm för underhylla. Maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Art nr

Laminat

Hyllor

Bordsskiva

Underhylla

Höjd

24173612

Bok

2

1200x600

750x420

900

24172612

Ljusgrå

2

1200x600

750x420

900

Rullbord litet

RULLBORD MELLAN

RULLBORD LITET

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat eller ljusgrå laminat. Tjocklek, 19 mm för överhylla och 12 mm för underhylla. Maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor i trälaminat eller ljusgrå laminat. Tjocklek, 19 mm för överhylla och 12 mm för underhylla. Maxbelastning 50 kg. Fyra länkhjul 100x25 mm glidlagernav.

Art nr

Laminat

Hyllor

Bordsskiva

Underhylla

Höjd

24173312

Bok

2

820x600

750x420

900

24172312

Ljusgrå

2

820x600

750x420

900

Art nr

Laminat

Hyllor

Bordsskiva

Underhylla

Höjd

24173120

Bok

2

600x430

360x420

1060

24171120

Ljusgrå

2

600x430

360x420

1060

| 71


tillbehör – rullbord

PÄRMHYLLA

PÄRMSTÖD

Finns enbart i boklaminat. Plats för 6 eller 12 st pärmar.

Passar enbart pärmhylla.

Art nr

Mått

Passar

12210124

385x300

Rullbord litet

12210324

726x300

Rullbord mellan och stort

Art nr

Passar

12200402

Litet, mellan och stort

HJULBROMS Gäller vid köp av ny vagn.

LÅDA Utdragbar. Kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

72 |

Art nr

Mått

12200440

370x150x100

Art nr

Passar

12200370

Rullbord litet

DUBBELBROMS Gäller vid köp av ny vagn.

Art nr

Passar

12200372

Rullbord mellan och stort


KONTORSVAGN EXKLUSIV Chassi i kromade 22 mm rör med rundade hörn. Gavelgaller med 3 mm tjock tråd och maskstorlek 50x100 mm. Sidogaller med 2,5 mm tjock tråd och maskstorlek 35x35 mm. Körhandtag i blankförzinkat 22 mm rör med plastöverdrag vid greppytor. Kromad hyllkantsprofil 25x20 mm. Hyllskivornas tjocklek 12 mm. Vändbara, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Steglöst ställbara i höjdled. Överhyllan har gallersarg. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav.

Art nr 24119510

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

2

620x425

800

460

940

POSTUTDELNINGSVAGN STOR

Postutdelningsvagn stor

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör med rundade hörn. Körhandtag i pulverlackat 22 mm rör. Blankförzinkad hyllkantsprofil 25x20 mm. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 200 kg. Maxbelastning per hylla är 100 kg och mapphylla 75 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x35 mm, kullagernav och trådskydd samt fyra avvisarhjul. 15 st foliomappar ingår som standard. Levereras monterade.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

2

750x425

930

460

1120

14119500

POSTUTDELNINGSVAGN LITEN Chassi i blankförzinkade 22 mm rör med rundade hörn. Körhandtag i blankförzinkat 22 mm rör. Gummerade handtag. Maxbelastning 50 kg. Maxbelastning per hylla/korg är 10 kg. Maxbelastning på chassit är 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav och trådskydd. 10 st foliomappar ingår som standard. A4 mappar passar också hängandes på tvären. Levereras monterade.

Art nr 14190110

Postutdelningsvagn liten

FOLIOMAPPAR

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Mått

640

400

1080

12200110

370x240

| 73


MINIVAGN två hyllor

MINIVAGN två KORGAR

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Rundade hörn. Gummerade körhandtag. Hyllorna steglöst ställbara i höjd. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 50 kg. Per hylla 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Rundade hörn. Gummerade körhandtag. Korgarna steglöst ställbara i höjd, mått 405x300x210 mm. Maxbelastning 50 kg. Per korg 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

24190120

410x350

650

360

1065

24190130

Korgdim.

Längd

Bredd

Höjd

405x300x210

650

360

1065

MINIVAGN En Hylla, en korg Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Rundade hörn. Gummerade körhandtag. Hylla och korg steglöst ställbara i höjd. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Korgens mått 405x300x210 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 50 kg. Per hylla/korg 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24190140

410x350

650

360

1065

tillbehör

74 |

Art nr

Beskrivning

12290011

Korg

12290010

Hylla

12200300

Broms


MINIVAGN svart, två hyllor

MINIVAGN svart, två KORGAR

Handtagsgavel i pulverlackat 22 mm rör. Rundade hörn. Hyllorna steglöst ställbara i höjd. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 50 kg. Per hylla 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Handtagsgavel i pulverlackat 22 mm rör. Rundade hörn. Korgarna steglöst ställbara i höjd, mått 405x300x210 mm. Maxbelastning 50 kg. Per korg 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

28190120

410x350

650

360

1065

28190130

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

Korgdim.

Längd

Bredd

Höjd

405x300x210

650

360

1065

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

MINIVAGN svart, En Hylla, en korg Handtagsgavel i pulverlackat 22 mm rör. Rundade hörn. Hylla och korg steglöst ställbara i höjd. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Korgens mått 405x300x210 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelastning 50 kg. Per hylla/korg 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

28190140

410x350

650

360

1065

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

| 75


VIP serien Chassi i pulverlackade svarta 22 mm rör med rundade hörn. Hyllor i 12 mm slitstarkt trälaminat, steglöst ställbara i höjdled. Maxbelastning 100 kg. Maxbelastning chassi 100 kg och hyllor 30 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. Svarta, pulverlackade byglar. Samtliga vagnar är 800 mm långa, 350 mm breda och 840 mm höga. Levereras monterade.

hylla och korg

En hylla

Laminat

Hylldim.

Korgdim.

14190524

Valnöt

520x360

385x325x220

14190624

Bok

520x360

385x325x220

Art nr

En korg Art nr

Laminat

Korgdim.

Valnöt

385x325x220

14190620

Bok

385x325x220

Hylldim.

Valnöt

520x360

14190610

Bok

520x360

Laminat

Art nr

Laminat

Hylldim.

14190512

Valnöt

520x360

14190612

Bok

520x360

hylla och pärmhylla

två korgar

Pärmhylla rymmer 7-8 pärmar. Korgdim.

14190522

Valnöt

385x325x220

14190622

Bok

385x325x220

Art nr

Laminat

Hylldim.

14190518

Valnöt

520x360

14190618

Bok

520x360

två pärmhyllor

korg och hängmappsram

Pärmhylla rymmer 7-8 pärmar.

15 st foliomappar ingår.

tillbehör

76 |

Laminat

14190510

två hyllor

14190520

Art nr

Art nr

Art nr

Laminat

14190516

Valnöt

14190616

Bok

Art nr

Laminat

Korgdim.

14190528

Valnöt

385x325x220

14190628

Bok

385x325x220

två hängmappsramar 15 st foliomappar ingår.

Art nr

Beskrivning

Art nr

Laminat

12200110

Foliomappar

14190526

Valnöt

12290730

Pärmstöd

14190626

Bok


BORDSvagnar

En allt-i-allo överallt

Smidiga vagnar i olika utförande. Gavlar i 22 mm rör, kromade eller pulverlackade i ljusgrå eller svart strukturfärg. Hyllkantsprofil 25x20 mm. Hyllskivornas tjocklek är 12 mm. Slitstarka och vändbara hyllor i ljusgrått eller ljust och mörkt trälaminat. Maxbe-

lastning 150 kg. Maxbelastning per hylla är 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 100x25 mm, glidlagernav. Två med broms. Byglar i svart eller grå pulverlack.

1.

2.

3.

1. Grå 2. Bok/Valnöt 3. Ek/Björk

Utan körhandtag, två hyllor Ljusgrå

Svart

Krom

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24712021

24713021

24711021

Grå

2

800x420

834

460

780

24712022

24713022

24711022

Bok/Valnöt

2

800x420

834

460

780

24712023

24713023

24711023

Ek/björk

2

800x420

834

460

780

24712121

24713121

24711121

Grå

2

1000x420

1034

460

780

24712122

24713122

24711122

Bok/Valnöt

2

1000x420

1034

460

780

24712123

24713123

24711123

Ek/Björk

2

1000x420

1034

460

780

1.

2.

3.

1. Grå 2. Bok/Valnöt 3. Ek/Björk

ett körhandtag, två hyllor Ljusgrå

Svart

Krom

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24722021

24723021

24721021

Grå

2

800x420

929

460

946

24722022

24723022

24721022

Bok/Valnöt

2

800x420

929

460

946

24722023

24723023

24721023

Ek/Björk

2

800x420

929

460

946

24722121

24723121

24721121

Grå

2

1000x420

1129

460

946

24722122

24723122

24721122

Bok/Valnöt

2

1000x420

1129

460

946

24722123

24723123

24721123

Ek/Björk

2

1000x420

1129

460

946

| 77


1.

2.

3.

1. Grå 2. Bok/Valnöt 3. Ek/Björk

två körhandtag, två eller tre hyllor Ljusgrå

Svart

Krom

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24742021

24743021

24741021

Grå

2

800x420

1024

460

946

24742022

24743022

24741022

Bok/Valnöt

2

800x420

1024

460

946

24742023

24743023

24741023

Ek/Björk

2

800x420

1024

460

946

24742121

24743121

24741121

Grå

2

1000x420

1224

460

946

24742122

24743122

24741122

Bok/Valnöt

2

1000x420

1224

460

946

24742123

24743123

24741123

Ek/Björk

2

1000x420

1224

460

946

Ljusgrå

Svart

Krom

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24762031

24763031

24761031

Grå

3

800x420

1024

460

946

24762032

24763032

24761032

Bok/Valnöt

3

800x420

1024

460

946

24762033

24763033

24761033

Ek/Björk

3

800x420

1024

460

946

24762131

24763131

24761131

Grå

3

1000x420

1224

460

946

24762132

24763132

24761132

Bok/Valnöt

3

1000x420

1224

460

946

24762133

24763133

24761133

Ek/Björk

3

1000x420

1224

460

946

1.

2.

3.

1. Grå 2. Bok/Valnöt 3. Ek/Björk

Ett körhandtag och en gavel, två eller tre hyllor Ljusgrå

Svart

Krom

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24732021

24733021

24731021

Grå

2

800x420

929

460

946

24732022

24733022

24731022

Bok/Valnöt

2

800x420

929

460

946

24732023

24733023

24731023

Ek/Björk

2

800x420

929

460

946

24732121

24733121

24731121

Grå

2

1000x420

1129

460

946

24732122

24733122

24731122

Bok/Valnöt

2

1000x420

1129

460

946

24732123

24733123

24731123

Ek/Björk

2

1000x420

1129

460

946

Svart

Krom

Laminat

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24752031

24753031

24751031

Grå

3

800x420

929

460

946

24752032

24753032

24751032

Bok/Valnöt

3

800x420

929

460

946

24752033

24753033

24751033

Ek/Björk

3

800x420

929

460

946

24752131

24753131

24751131

Grå

3

1000x420

1129

460

946

24752132

24753132

24751132

Bok/Valnöt

3

1000x420

1129

460

946

24752133

24753133

24751133

Ek/Björk

3

1000x420

1129

460

946

Ljusgrå

78 |


tillbehör – BORDSVAGNAR DOKUMENTHÅLLARE Med pappersklämma. Pennfack längst upp.

Art nr

Beskrivning

12200220

Stående A4 format

HYLLAVDELARE

LÅDA

Enkla att flytta och ta bort.

Utdragbar. Kan monteras antingen

Trådavstånd 34 mm.

på höger eller vänster sida.

Art nr

Mått

Art nr

Mått

12200104

420x220

12200441

370x150x100

AVVISARHJUL

gallersarg

Skyddar vagnar, hyllor och väggar

Gallersarg i krom. Enkel att montera

mot skador. Sats om 4 stycken monteras

och ta bort. Monteras innanför kantlist.

på hörnstolparna. Gäller endast vid

Innermått på hyllan blir 788x365 mm.

beställning av ny vagn.

Endast för 800 mm-längd. Trådavstånd 20 mm.

Art nr

Art nr

Mått

12212010

12621210

800x420x100

| 79


Sparkvagnar och trampcyklar

Snabbt och bekvämt

Effektiv lösning som spar både tid och kraft i stora lokaler. Välj sparkvagn eller trampcykel beroende på hur mycket som ska transporteras. Vi har dessutom försett en del av våra modeller med eldrift. De sparkas igång och vid viss hastighet startar motorn och ger en jämn fart. Tack vare manuell start blir driftstiden mycket lång.

sparkvagn modell 86 Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Gummilist runt flakram och avtagbar lastsarg. Maxbelastning 150 kg. Maxbelastning för hyllan är 50 kg. Tre hjul med grå elastisk gummibana 200x46 mm, kullagernav. Ringklocka som standard. Effektiv fotbroms som påverkar bakhjulet, vilket ger båda händer fria för styrning.

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

24199086

680x580

1430

680

Art nr

Beskrivning

07013470

Framhjul, reservdelsnummer

07013471

Bakhjul, reservdelsnummer

Höjd till flak 270

sparkvagn modell 86 kick n’ go Maxhastighet 12 km/h, eldrift från 6 km/h. Motor 24V, 110 W. Batterier 12A. Batterikapacitet är >2h kontinuerlig drift, vilket räcker för en normal arbetsdag.

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

24199186

680x580

1540

680

Höjd till flak 270

sparkvagn modell 87 Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Flakram av 22 mm rör. Maxbelastning 150 kg. Maxbelastning för hyllan är 50 kg. Tre hjul med grå elastisk gummibana 200x46 mm, rullagernav. Ringklocka som standard. Effektiv fotbroms som påverkar bakhjulet, vilket ger båda händer fria för styrning.

80 |

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

24199087

680x580

1430

680

Art nr

Beskrivning

07013470

Framhjul, reservdelsnummer

07013471

Bakhjul, reservdelsnummer

Höjd till flak 270


sparkcykel modell 65 Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Parkeringsstöd som fälls ut med hjälp av styret. Luftgummihjul fram 310x55 mm, bakhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Ringklocka och korg som standard. Trumbroms på framhjulet.

Art nr 24199065

Art nr

Beskrivning

12200375

Punkteringsfritt framhjul, vid köp av ny cykel

07019032

Punkteringsfritt framhjul, reservdelsnummer

sparkcykel modell 65 kick n’ go Maxhastighet 12 km/h, eldrift från 6 km/h. Motor 24V, 110 W. Batterier 12A. Batterikapacitet är >2h kontinuerlig drift, vilket räcker för en normal arbetsdag.

Art nr 24199165

Art nr

Beskrivning

12200375

Punkteringsfritt framhjul, vid köp av ny cykel

07019032

Punkteringsfritt framhjul, reservdelsnummer

sparkcykel modell 10 Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Luftgummihjul fram 310x55 mm, bakhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Ringklocka och korg som standard. Trumbroms på framhjulet.

Art nr 24199210

Art nr

Beskrivning

12200375

Punkteringsfritt framhjul, vid köp av ny cykel

07019032

Punkteringsfritt framhjul, reservdelsnummer

| 81


Kan levereras med dragkrok och cykelvagn*

trampcykel modell 20 Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelasting på flak är 50 kg. Två hjul fram med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav. Bakhjul i luftgummi 400x40 mm. Ringklocka som standard. Navbroms. Kan levereras med dragkrok och cykelvagn*.

Art nr

Hylldim.

24199220

610x520

24199230*

610x520

cykelvagn Passar trampcykel modell 20. Med cykelvagnen ökar du lastförmågan vid transport. Vagnen kopplas enkelt av och på. Blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelasting på flak är 100 kg. Två fasta hjul med grå gummibana 200x50 mm, rullagernav samt tre länkhjul med grå gummibana 125x32 mm. Dragstång 500 mm lång.

82 |

Art nr

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

24199240

800x480

960

520

950


tillbehör – SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR korg

DOKUMENTHÅLLARE

Trådavstånd 25 mm. Öppna hörn.

Med pappersklämma och

Avsedd för småsaker.

integrerat pennfack.

Art nr

Beskrivning

Art nr

Mått

12200220

Stående A4

12299084

150x330x180

överhylla

sarger

Fällbar och ställbar i höjd. Avsedd för lättare saker.

Rörsargen kan enkelt lyftas av vid behov. Tät sarg är fast. Håller lasten på plats.

Art nr

Mått

Art nr

Beskrivning

Mått (inv.)

12299082

660x425

12299080

Rörsarg

612x524x70

12299081

Tät sarg

612x524x118

DRAGKROK

lås

Passar till trampcykel modell 20.

Monteras smidigt vid styret.

Art nr

Art nr

Passar

12299430

07090435

Modell 86, 87 och 20

12299030

Modell 65 och 10

| 83


konfektionsställ och butiksvagnar

Snabb och enkel användning

Våra konfektionsställ och butikskorgar medför smidig hantering och platsbesparing. Ställen går att skjuta intill varandra och korgarna är ihopfällbara. Med sin tidlösa design passar de bra in i de flesta miljöer.

konfektionsställ ing-marie, kort

konfektionsställ ing-marie, långt

Blankförzinkad fyrkantsprofil i stål. Chassi 50x25 mm. Stolpe 40x20 mm. Klädstång i 22 mm rör. Maxbelastning 100 kg per stång och max 150 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 100x25 mm, glidlagernav. Körhandtag finns som tillbehör. Körhandtag standard på 2-våningsställ. Finns även som tillbehör.

Blankförzinkad fyrkantsprofil i stål. Chassi 50x25 mm. Stolpe 40x20 mm. Klädstång i 30 mm rör. Blankförzinkat körhandtag med gummihandtag. Maxbelastning 100 kg per stång och max 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 125x30 mm, kullagernav. Körhandtag standard på 2-våningsställ. Finns även som tillbehör.

Våningar

Längd

Bredd

Höjd

24197660

1

1066

606

1670

24197760

2

1066

606

1940

Art nr

Körhandtag

84 |

Våningar

Längd

Bredd

24197662

1

1530

606

1710

24197762

2

1530

606

1980

Art nr

Körhandtag

Art nr

Antal

Art nr

Antal

12297630

1 st

12297630

1 st

Höjd


konfektionsställ z-ram, små hjul

konfektionsställ z-ram, stora hjul

Blankförzinkad fyrkantsprofil i stål. Chassi 25x25 mm. Stolpe 40x20 mm. Klädstång 20x40 mm platt ovalt. Maxbelastning 100 kg per stång och max 150 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 100x25 mm, glidlagernav.

Blankförzinkad fyrkantsprofil i stål. Chassi 25x25 mm. Stolpe 40x20 mm. Klädstång 20x40 mm platt ovalt. Maxbelastning 100 kg per stång och max 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 125x30 mm, kullagernav.

Våningar

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Våningar

Längd

Bredd

24197250

1

1530

660

1640

24197252

1

1530

660

1670

24197450

2

1530

660

2000

24197452

2

1530

660

2030

Art nr

Höjd

KONFEKTIONSSTÄLL KRAFTIGT CHASSI, SMÅ HJUL

KONFEKTIONSTÄLL KRAFTIGT CHASSI, STORA HJUL

Blankförzinkad fyrkantsprofil i stål. Chassi 25x25 mm. Stolpe 40x20 mm. Klädstång 20x40 mm platt ovalt. Maxbelastning 100 kg per stång och max 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 125x32 mm, kullagernav.

Blankförzinkad fyrkantsprofil i stål. Chassi 25x25 mm. Stolpe 40x20 mm. Klädstång 20x40 mm platt ovalt. Maxbelastning 100 kg per stång och max 200 kg. Fyra länkhjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav.

Våningar

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Våningar

Längd

Bredd

24197352

1

1570

630

1650

24197357

1

1570

630

1740

24197552

2

1570

630

2010

24197557

2

1570

630

2100

Art nr

Höjd

| 85


fällbar gallervagn, liten Chassi i pulverlackade 19 mm rör. Maskstorlek 67x95 mm. En löstagbar gallerhylla som är ställbar i sex olika lägen. Tjocklek 25 mm, maskstorlek 64x78 mm. Maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 100x25 mm, glidlagernav. När hyllan tas ur kan vagnen fällas ihop och blir då endast 50 mm i tjocklek. Längd ihopfälld är 1160 mm.

Art nr 28622000

Dimension

Längd

Bredd

Höjd

600x550

600

550

790

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

fällbar gallervagn, stor Chassi i pulverlackade 19 mm rör. Maskstorlek 67x95 mm. En löstagbar gallerhylla som är ställbar i sex olika lägen. Tjocklek 25 mm, maskstorlek 64x78 mm. Maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana, 100x25 mm, glidlagernav. När hyllan tas ur kan vagnen fällas ihop och blir då endast 50 mm i tjocklek. Längd ihopfälld är 1460 mm.

Art nr 28622010

Dimension

Längd

Bredd

Höjd

900x550

900

550

790

Denna vagnen ingår i vårt Wheely-sortiment.

86 |


Sopsäcksvagnar

Rent och enkelt

Våra sopsäcksvagnar lämpliga i både kontors- och verkstadsmiljö för att sortera och

återvinna avfall. Passar 125 liters sopsäckar. Säckhållaren är steglöst ställbar i höjdled.

sopsäcksvagn standard Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav för vagnen med körhandtag och fyra plasthjul 50 mm i diameter för vagnen utan körhandtag.

Längd

Bredd

Höjd

Beskrivning

24193300

650

360

1060

Med handtag

24193305

650

360

1060

Utan handtag

Art nr

sopsäcksvagn med lock Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Fyra plasthjul 50 mm i diameter.

Art nr 24193310

Längd

Bredd

Höjd

Beskrivning

650

360

1060

Med lock

sopsäcksvagn för två säckar Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. Levereras monterad.

Art nr 14119310

Längd

Bredd

Höjd

Beskrivning

800

460

1140

För två säckar

| 87


motordrivna vagnar

ERGONOMISKT OCH EFFEKTIVT Med eldrift på vagnen går arbetet lättare. Var rädd om din kropp. Stopp och start med tung vagn utan motor medför ofta förslitningsskador på axlar o s v. Eldriven motorvagn minskar sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

VAGN MED ELDRIFT Motordrift finns till våra vagnar i bredd 600 & 800 mm. Längd 1200, 1400 och 1600 mm, (serie 300 & 400). Elmotor monteras under vagnens chassi, vilket gör att det går att lasta på bottenplan. Motordriften är mönsterskyddad. Andra storlekar och önskemål om utförande offereras på begäran.

Dubbelt greppreglage ergonomi

Standard joystick

Art nr

Art nr

12375002 Steglöst fram/back reglage

12375000 Fram/back reglage 12375001 Steglöst fram/back reglage

Teknisk data

Art nr

Dragförmåga Eldrift för maxbelastning 500 kg

12371600 Eldrift bredd 600 mm. Max 500 kg.

Manövrering Fram/back med joystick eller via av/på brytare.

12372800 Eldrift bredd 800 mm. Max 500 kg.

Strömförsörjning

12376001 Laddare 7A

25 Ah eller 50 Ah gelbatterier.

Laddare 7A eller 8A.

12376001 Laddare 8 A

Maxhastighet

12377001 Batterisats 25 Ah

5 km/h

Prestanda Styrboxen är programmeringsbar för

88 |

acceleration, broms, hastighet framåt

och bakåt etc.

12377000 Batterisats 50 Ah


esd-vagnar

Avleder statisk elektricitet Speciellt ESD-skyddade vagnar för miljöer med speciella krav (så kallad EPA - ESD-Protected-Area). Vagnarna är konstruerade för

säker avledning av statisk elektricitet. De är godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med SP-metod 2472 och uppfyller kraven enligt IEC 61340-5-1 och N 100015-1. Hyllskivor i 19 mm ledande skiva med melamin på båda sidor. Svart ABS-kantlist på alla fyra sidor. Hyllplan och körhandtag steglöst ställbara för att enkelt kunna anpassas efter behov.

ESD HYLLVAGN SERIE 100 Maxbelastning 200 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul 125x32 mm, kullagernav och trådskydd i esd-utförande. Extra hyllplan kan väljas till.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

34112222

2

620x430

800

460

1120

Art nr

Längd

34112322

2

750x430

930

460

1120

12212254

620

34112522

2

1000x430

1180

460

1120

12212261

750

34112622

2

1200x430

1380

460

1120

12212262

1000

34112232

3

620x430

800

460

1120

12212263

1200

34112332

3

750x430

930

460

1120

34112532

3

1000x430

1180

460

1120

34112632

3

1200x430

1380

460

1120

34112242

4

620x430

800

460

1120

34112342

4

750x430

930

460

1120

34112542

4

1000x430

1180

460

1120

Art nr

Beskrivning

34112642

4

1200x430

1380

460

1120

12200306

Broms på två hjul

Laststopp

Önskas leverans av omonterad vagn med bifogat dokument för godkännande, använd 36 istället för 34 i inledningen av artikelnumret.

| 89


Modell 24

ESD HYLLVAGN SERIE 300 Tack vare två fasta och två länkhjul blir körningen stabil. Hjulen är också lite större, vilken i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Maxbelastning 300 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 300 kg och överhyllornas maxbelastning är 100 kg. Två fasta och två länkhjul 200x50 mm, rullagernav i esd-utförande. Extra hyllplan kan väljas till. Modell 22 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 24 - höga gavlar, 4 hyllor

Laststopp Art nr

Längd

12212256

800

12212258

1200

12212259

1400

12212260

1600

Art nr

Beskrivning

12200306

Broms på två hjul

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

35220623

2

800x620

990

650

1070

35240643

4

800x600

990

650

1730

35221623

2

1000x620

1190

650

1070

35241643

4

1000x600

1190

650

1730

35222623

2

1200x620

1390

650

1070

35242643

4

1200x600

1390

650

1730

35224623

2

1400x620

1590

650

1070

35244643

4

1400x600

1590

650

1730

35226623

2

1600x620

1790

650

1070

35246643

4

1600x600

1790

650

1730

Art nr

Önskas leverans av omonterad vagn med bifogat dokument för godkännande, använd 37 istället för 35 i inledningen av artikelnumret.

90 |


Modell 27

ESD HYLLVAGN SERIE 400 Tack vare två fasta och två länkhjul blir körningen stabil. Hjulen är också lite större, vilken i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Gavlar och hyllor är förstärka för att klara belastning upp till 500 kg. Maxbelastning 500 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 500 kg och överhyllornas maxbelastning är 150 kg. Två fasta och två länkhjul 200x50 mm, rullagernav i esd-utförande. Extra hyllplan kan väljas till. Modell 25 – låga gavlar, 2 hyllor Modell 27 – höga gavlar, 3 hyllor

Laststopp

Art nr

Beskrivning

12200306

Broms på två hjul

Art nr

Längd

12212256

800

12212258

1200

12212259

1400

12212260

1600

Modell 25 Art nr

Modell 27 Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

35250525

2

800x520

1000

570

1180

35270535

3

800x520

1000

570

1860

35251525

2

1000x520

1200

570

1180

35271535

3

1000x520

1200

570

1860

35252525

2

1200x520

1400

570

1180

35272535

3

1200x520

1400

570

1860

35250625

2

800x600

1000

650

1180

35270635

3

800x600

1000

650

1860

35251625

2

1000x600

1200

650

1180

35271635

3

1000x600

1200

650

1860

35252625

2

1200x600

1400

650

1180

35272635

3

1200x600

1400

650

1860

35254625

2

1400x600

1600

650

1180

35274635

3

1400x600

1600

650

1860

35256625

2

1600x600

1800

650

1180

35276635

3

1600x600

1800

650

1860

35251725

2

1000x700

1200

750

1180

35271735

3

1000x700

1200

750

1860

35252725

2

1200x700

1400

750

1180

35272735

3

1200x700

1400

750

1860

35254725

2

1400x700

1600

750

1180

35274735

3

1400x700

1600

750

1860

35256725

2

1600x700

1800

750

1180

35276735

3

1600x700

1800

750

1860

35252825

2

1200x800

1400

850

1180

35272835

3

1200x800

1400

850

1860

35254825

2

1400x800

1600

850

1180

35274835

3

1400x800

1600

850

1860

35256825

2

1600x800

1800

850

1180

35276835

3

1600x800

1800

850

1860

Önskas leverans av omonterad vagn med bifogat dokument för godkännande, använd 37 istället för 35 i inledningen av artikelnumret.

| 91


ESD rullbord

ESD bordsvagn

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Maxbelastning 100 kg. Överhyllans maxbelastning 100 kg för de stora borden och 50 kg för det lilla. Fyra länkhjul 125x32 mm, kullagernav och trådskydd i esd-utförande.

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör med rundade hörn. Maxbelastning 150 kg. Överhyllans maxbelastning 100 kg. Fyra länkhjul 125x32 mm, kullagernav och trådskydd i esd-utförande.

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

34171120

2

600x430

405

385

1100

Art nr

Hyllor

Hylldim.

Längd

Bredd

Höjd

34172312

2

820x600

750

430

900

34734023

2

800x430

1140

460

980

34172612

2

1200x600

750

430

900

34734033

3

800x430

1140

460

980

Önskas leverans av omonterad vagn med bifogat dokument för godkännande, använd 36 istället för 34 i inledningen av artikelnumret.

Önskas leverans av omonterad vagn med bifogat dokument för godkännande, använd 36 istället för 34 i inledningen av artikelnumret.

esd BACKTRALLA

esd LASTPALLSTRALLA HELPALL

Anpassad för backar med mått 600x400 mm eller 800x600 mm. Den rundade ramen fungerar bra som bärhandtag. Maxbelastning 400 kg. Fyra länkhjul 125x32 mm, kullagernav i esd-utförande. Levereras monterade.

Maxbelastning 500 kg. Fyra länkhjul eller två länkhjul och två fasta hjul, 125x32 mm, kullagernav i esd-utförande. Levereras monterade.

Art nr

92 |

Längd

Bredd

Höjd

Lådmått

Art nr

Längd

Bredd

Höjd

34184826

652

410

180

600x400

34189816

1042

815

165

Hjul 4 länk

34184836

852

606

180

800x600

34189817

1042

815

165

2 fasta, 2 länk


| 93


Lösningar anpassade efter Trots att vårt standardsortiment av truckar och vagnar är mycket stort, händer det att kunder behöver anpassade lösningar. Inga problem, säger vi. En av hemligheterna bakom Helge Nybergs framgångar är att vi är organiserade för att utveckla produkter och lösningar utifrån kundens specifika behov. Till våra kunders förfogande står alltid erfarna utvecklare, skarpa industrimontörer, stort hantverkskunnande samt kunskap och kompetens om logistik och lättare materialförflyttning. Det är en av många fördelar med egen tillverkning och FoU-avdelning.

Till tyska postorderföretaget 3 Pagen tog vi

Den ständigt växande e-handeln kräver effektiva lös-

hantering av flera batcher av mindre gods.

vagnar speciellt framtagna för orderplock av DVD och CD.

fram denna batchplockvagn för snabb och effektiv

94 |

ningar för sin godshantering. Här är ett exempel på

Denna manuella stegvagn är utvecklad speciellt för påfyllning av kartonger i smala gångar.


just dina behov

Stockholms Auktionsverk hanterar tavlor av såväl

olika värde som storlekar. Efter deras önskemål och behov tillverkade vi denna praktiska tavelvagn.

Den som varit i ett landsarkiv vet hur stora och

Till postorderföretaget Ellos i Red Catskoncernen

tunga dokument, pärmar och böcker kan vara.

utvecklade och tillverkade vi vagnar för batchplock

många böcker, stege samt arbetsbord för läsning.

band som för dem vidare till sorteringsverk.

Vagnen är därför extra kraftig med plats för

av grövre gods. Vagnen tippar sedan varorna till

| 95


Allmänna köpvillkor (för köp av vagnar från Helge Nyberg AB) – Garanti avseende vagnar Livstidsgaranti

ESD-vagnar 5-års Garanti

Helge Nyberg AB lämnar livstidsgaranti på alla vagnar som

Garantin för ESD-vagnar är densamma som angivits för

finns i Ergobjörn-standardsortimentet. Livstidsgarantin omfattar inte ESD-vagnar (se nedan), specialvagnar, varianter utanför standardsortimentet, Wheely eller motordrivna produkter.

standardvagnar med följande undantag. Garantin löper under fem (5) år från leveransdatum till köparen. Vagnarna är godkända av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och de uppfyller kraven enligt SP-Metod 2472.

Garantin innebär att Helge Nyberg AB under Helge Nyberg ABs livstid ansvarar för de fel och de brister som uppkommer och som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning (s.k. fabrikationsfel). Garantin innebär att Helge Nyberg AB på Helge Nyberg ABs bekostnad förser köparen med ersättningsdelar till den del

Ledningsförmågan garanteras endast då skötselanvisningarna på garantisedeln följs. El-drivna produkter 1-års Garanti. Garantin för el-drivna produkter är densamma som angivits

eller de delar som orsakat felet på vagnen.

ovan för standardvagnar med följande undantag.

Garantin omfattar inte fel eller brister som orsakats av köp-

Garantitiden är ett (1) år från dagen för leverans till köparen.

aren genom att vagnen använts i strid mot Helge Nyberg ABs instruktioner. Inte heller omfattas fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan Helge Nyberg ABs skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar garantin inte normal förslitning eller försämring. Innebörden av garantin såsom beskrivits ovan är uttömmande och Helge Nyberg AB har således inte något ansvar utöver vad som framgår ovan. Garantin omfattar vagnar fakturerade från och med den 1 augusti 1997.

Med utveckling och tillverkning i egen fabrik i Sverige har vi kontroll över kvalitet och funktion. Därför kan vi erbjuda garantier utöver det vanliga.

96 |

Reservdelar och utbytta delar

För reservdelar till vagnar ur standardsortimentet gäller samma garanti som ovan dock att den upphör tio (10 år) efter dagen för leverans till köparen. För reservdelar och utbytta delar till alla övriga vagnar gäller en garantitid om ett (1) år.


Tänk på det här innan du köper vagn Sedan 1958 har vi utvecklat och tillverkat vagnar som sparat stora pengar och många ryggar. Därför vet vi hur viktigt det är man ställer sig rätt frågor innan man investerar i en lösning för att hantera material. För att hjälpa dig har vi sammanställt en lista på frågor vi vill att du ställer dig. Som specialister på intern materialhantering upp till 500 kg vet vi nämligen hur man kostnadseffektiviserar transporter för bland annat industri, sjukvård, lager och kontor.

Vad ska du hantera?

Hur är ergonomin?

Form och vikt på det som

Kan vagnlösningen anpassas

ska hanteras är avgörande

utifrån din bransch och dina

för ditt val av hyllmått.

medarbetares behov?

Hur ska det hanteras?

Hur långt och ofta?

Osorterat, staplat eller sor-

Att välja en lösning med stor

terat i fack, lådor, kartonger,

överkapacitet är lika oekono-

plastbackar eller på annat vis.

miskt som att välja en för snål.

Hur ser arbetsmiljön ut? Gångbredd, hissar och dörrar avgör vagnens totalmått.

Är lösningen flexibel?

Vem sköter hanteringen?

Lösningen du investerar i måste vara

Det är människor som ska se till att

flexibel och kunna anpassas efter

allt fungerar, då ska de också känna

nya förhållanden. Hur justerbara är

sig bekväma med lösningen.

produkterna och finns det tillbehör?

| 97


Register En annorlunda vision ............................................ 2-3 Fem decennier av erfarenhet ............................. 4-5 En unik lösning ....................................................... 6-7 Specialist inom flera områden ........................... 8-9 Ergobjörn – produkterna för dig ..................... 10-11

intro truckar / vagnar................................ 12-13

DRAGTRUCKAR Modell 602................................................................. 14 Modell 608 . .............................................................. 15

TILLBEHÖR MODELL 602 & 608 Dokumenthållare .................................................... Batteri ........................................................................ Batterikassett och batteribord ............................ Laddare ...................................................................... Tillbehörshållare . .................................................... Sidofack ..................................................................... Framhylla ................................................................... Blixtlampa ................................................................. Kombidrag . ............................................................... Dragstång för BT handpalltruck .......................... Ståstöd ....................................................................... Autosummer . ...........................................................

16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17

VAGNAR TILL DRAGTRUCKAR Hyllvagn modell 25 & 27 ........................................ 18 Flakvagn modell 54 & 55 ........................................ 19 Paketvagn . ................................................................ 19 TILLBEHÖR VAGNAR FÖR DRAGTRUCKAR MODELL 602 & 608 Dokumenthållare ................................................... 20 Påskjutsbroms ......................................................... 20 Skyddslist . ................................................................ 20 Truckgaffelstyrning ............................................... 20 Hyllavdelare .............................................................. 21 Gallersarg .................................................................. 21 Långsidesgaller ........................................................ 21 Extrahyllor till modell 25 & 27 .............................. 21 GAFFELTRUCK Modell 607 ................................................................ 22 TILLBEHÖR gaffeltruck modell 607 Dokumenthållare .................................................... Batteri ........................................................................ Batterikassett och batteribord ............................ Laddare ...................................................................... Tillbehörshållare . .................................................... Sidofack ..................................................................... Framhylla ................................................................... Blixtlampa ................................................................. Autosummer . ...........................................................

23 23 23 23 23 23 23 23 23

PLOCKTRUCKAR Modell 609 . ............................................................. 24 Modell 610 . ............................................................... 25 Modell 612 ................................................................ 26

98 |

TILLBEHÖR plocktruckar modell 609, 610 & 612 Dokumenthållare .................................................... 27 Batteri ........................................................................ 27 Batterikassett och batteribord ............................ 27 Laddare ...................................................................... 27 Tillbehörshållare ...................................................... 27 Sidofack . .................................................................... 27 Framhylla .................................................................. 28 Blixtlampa ................................................................ 28 Autosummer . .......................................................... 28 Stege .......................................................................... 28 VAGNAR TILL TRUCK 609 Hyllvagn 600 mm . ................................................. 29 Stegvagn 600 mm . ................................................ 30 Flakvagn 600 mm ................................................... 31 Paketvagn 600 mm ................................................ 31 TILLBEHÖR vagnar för plocktruckar modell 609 Dokumenthållare .................................................... 32 Gallersarg .................................................................. 32 Hyllavdelare .............................................................. 32 Pick-train koppling .................................................. 32 Långsidesgaller ........................................................ 32 Extrahyllor till modell 25 & 27 .............................. 32 VAGNAR TILL TRUCK 610 Hyllvagn 800 mm . .................................................. 33 Stegvagn 800 mm . ................................................ 34 Flakvagn 800 mm ................................................... 35 Paketvagn 800 mm . ............................................... 35 TILLBEHÖR vagnar för plocktruckar modell 610 Dokumenthållare ................................................... Gallersarg ................................................................. Pick-train koppling ................................................. Långsidesgaller ....................................................... Extrahyllor modell 25 & 27 ...................................

36 36 36 36 36

VAGNAR TILL TRUCK 612 Hyllvagn 1000 mm .................................................. 37 TILLBEHÖR vagnar för plocktruck modell 612 Dokumenthållare .................................................... 38 Gallersarg .................................................................. 38 Extrahyllor till modell 25 & 27 .............................. 38 AUTOTRUCK Modell 101 . ................................................................ 39 Tillbehör till autotruck Batteri ....................................................................... 40 Laddare ..................................................................... 40 Dragstång för BT handpalltruck ......................... 40 Transportkärra ........................................................ 40 Tralldragstång ......................................................... 40 Fjärrkontroll ............................................................. 40 Varningsflagga . ...................................................... 40 Reflextejp ..................................................................40 Stoppmarkering ...................................................... 40

VAGNAR TILL AUTOTRUCK Vagnar ........................................................................ 41

intro vagnar................ 42-43

HYLLVAGNAR Hyllvagn serie 100 .................................................. 44 Gallerhyllvagn serie 100 ....................................... 44 Hyllvagn serie 100 - populär ................................. 45 Hyllvagn serie 200 .................................................. 45 TILLBEHÖR SERIE 100 & 200 HYLLVAGNAR Dokumenthållare ................................................... Pennfack ................................................................... Gallersarg ................................................................. Korg . .......................................................................... Långsidesgaller ....................................................... Hyllavdelare ............................................................. Låda . .......................................................................... Avvisarhjul ...............................................................

46 46 46 46 46 46 46 46

HYLLVAGNAR Hyllvagn svart - 3 hyllor ......................................... 47 Hyllvagn svart - 4 hyllor . ....................................... 47 Hyllvagn serie 300 modell 22 & 24 . ................... 48 Hyllvagn serie 300 modell 11 & 12 . ..................... 48 TILLBEHÖR SERIE 300 HYLLVAGNAR Gallersarg ................................................................. Långsidesgaller ....................................................... Dokumenthållare ................................................... Korg . .......................................................................... Hyllavdelare ............................................................. Stege .......................................................................... Skyddslist . ................................................................ Truckgaffelstyrning ............................................... Balansmontage .......................................................

49 49 49 49 49 49 49 49 49

HYLLVAGN Hyllvagn serie 400 ................................................. 50 Tillbehör serie 400 hyllvagnar Gallersarg .................................................................. 51 Långsidesgaller ........................................................ 51 Gavelgaller ................................................................ 51 Korg . ........................................................................... 51 Hyllavdelare .............................................................. 51 Dokumenthållare .................................................... 51 Skyddslist . ................................................................. 52 Balansmontage ........................................................ 52 Truckgaffelstyrning ................................................ 52 Stege ........................................................................... 52 Dragstång . ................................................................ 52 Dragkrok .................................................................... 52 STEGVAGNAR Stegvagn serie 100 .................................................. 53 Stegvagn serie 200 ................................................. 53 TILLBEHÖR SERIE 100 & 200 STEGVAGNAR Gallersarg ................................................................. Korg . .......................................................................... Dokumenthållare ................................................... Pennfack ...................................................................

54 54 54 54


Hyllavdelare ............................................................. 54 Låda . .......................................................................... 54 Avvisarhjul ............................................................... 54 FLAKVAGNAR Flakvagn serie 100 ................................................... 55 Flakvagn serie 200 .................................................. 55 Flakvagn serie 300 ................................................. 56 Flakvagn serie 400 modell 54 & 55 .................... 56 TILLBEHÖR FLAKVAGNAR Dokumenthållare .................................................... Korg . ........................................................................... Skyddslist . ................................................................. Pennfack ....................................................................

57 57 57 57

PAKETVAGNAR Paketvagn serie 100 ................................................ 58 Paketvagn serie 300 .............................................. 59 Paketvagn serie 400 .............................................. 59 TILLBEHÖR PAKETVAGNAR Dokumenthållare ................................................... 60 Korg . .......................................................................... 60 Pennfack ................................................................... 60 Avvisarhjul ............................................................... 60 Skyddslist . ................................................................ 60 Balansmontage ....................................................... 60 ALTERNATIVA HJUL TILLBEHÖR & RESERVDEL TILL SERIE 100 & 200 Länkhjul 150 x 32 ...................................................... 61 Länkhjul 150 x 30 . .................................................... 61 Hjul med dubbelbroms .......................................... 61 Hjul med urkopplingsbar riktningsspärr ........... 61 Massivgummihjul . .................................................. 61 Nylonhjul ................................................................... 61 Elastikhjul .................................................................. 61 TILLBEHÖR & RESERVDEL TILL SERIE 300 Grå hjul . .................................................................... Hjul med dubbelbroms ......................................... Luftgummihjul ........................................................ Nylonhjul .................................................................. Elastikhjul .................................................................

62 62 62 62 62

TILLBEHÖR & RESERVDEL TILL SERIE 400 Gråhjul . ..................................................................... Hjul med dubbelbroms ......................................... Luftgummihjul ........................................................ Nylonhjul .................................................................. Elastikhjul .................................................................

63 63 63 63 63

Backvagnar och trallor Backvagn .................................................................. Backvagn flex .......................................................... Montörvagn . ........................................................... Flakvagn förhöjd . ................................................... Backtralla liten ........................................................ Backtralla stor ......................................................... Lastpallstralla hel- & halvpall ............................. Förhöjd tralla ........................................................... Tralla med handtag ................................................ Stålrörstralla liten .................................................. Stålrörstralla stor . .................................................. Trådtralla liten . ....................................................... Trådtralla stor .......................................................... Plåttralla ...................................................................

64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 67

KONTORSVAGNAR Pärmvagn ................................................................. 68 Pärmvagn med topphylla ..................................... 68 Arkivvagn bok tre pärmhyllor ............................. 69 Arkivvagn bok två pärmhyllor + avlastningshylla ................................................. 69 Hyllvagn svart ......................................................... 70 Pärmvagn svart ....................................................... 70 Korgvagn svart . ...................................................... 70 Rullbord stort ........................................................... 71 Rullbord mellan . ...................................................... 71 Rullbord litet ............................................................. 71 TILLBEHÖR RULLBORD Pärmhylla . ................................................................. 72 Pärmstöd ................................................................... 72 Låda . ........................................................................... 72 Hjulbroms . ................................................................ 72 Dubbelbroms ............................................................ 72 KONTORSVAGNAR Kontorsvagn exklusiv ............................................. 73 Postutdelningsvagn stor ....................................... 73 Postutdelningsvagn liten ...................................... 73 Minivagn två hyllor . ............................................... 74 Minivagn två korgar ............................................... 74 Minivagn en hylla, en korg .................................... 74 Minivagn svart, två hyllor ..................................... 75 Minivagn svart, två korgar . .................................. 75 Minivagn svart, en hylla, en korg ........................ 75 VIP SERIEN Hylla och korg . ........................................................ En hylla ...................................................................... En korg . ..................................................................... Två hyllor .................................................................. Två korgar ................................................................. Hylla och pärmhylla ............................................... Två pärmhyllor ........................................................ Korg och hängmappsram ..................................... Två hängmappsramar . ..........................................

76 76 76 76 76 76 76 76 76

Överhylla ................................................................... 83 Sarger ......................................................................... 83 Dragkrok .................................................................... 83 Lås ............................................................................... 83 KONFEKTIONSSTÄLL OCH BUTIKSVAGNAR Konfektionsställ Ing-Marie, kort ........................ 84 Konfektionsställ Ing-Marie, långt ...................... 84 Konfektionsställ z-ram, små hjul . ....................... 85 Konfektionsställ z-ram, stora hjul . ..................... 85 Konfektionsställ kraftigt chassi, små hjul . ....... 85 Konfektionsställ kraftigt chassi, stora hjul . ..... 85 Fällbar gallervagn, liten ........................................ 86 Fällbar gallervagn, stor ......................................... 86 SOPSÄCKSVAGNAR Sopsäcksvagn standard ........................................ 87 Sopsäcksvagn med lock ........................................ 87 Sopsäcksvagn för två säckar . .............................. 87 MOTORDRIVNA VAGNAR Vagn med eldrift . ................................................... 88 ESD-VAGNAR ESD hyllvagn serie 100 .......................................... 89 ESD hyllvagn serie 300 ........................................... 91 ESD hyllvagn serie 400 . ......................................... 91 ESD rullbord ............................................................. 92 ESD bordsvagn ........................................................ 92 ESD backtralla . ........................................................ 92 ESD lastpallstralla helpall ..................................... 92 Speciallösningar utifrån dina behov . .......... 94-95 Allmänna köpvillkor ............................................... 96 Välj rätt vagn ........................................................... 97

Bordsvagnar Utan körhandtag två hyllor .................................. 77 Ett körhandtag, två hyllor ..................................... 77 Två körhandtag, två eller tre hyllor . .................. 78 Ett körhandtag och en gavel, två eller tre hyllor ................................................... 78 TILLBEHÖR BORDSVAGNAR Dokumenthållare ................................................... Hyllavdelare ............................................................. Låda . .......................................................................... Avvisarhjul ............................................................... Gallersarg .................................................................

79 79 79 79 79

SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR Sparkvagn modell 86 . ........................................... 80 Sparkvagn modell 86 kick n´go ........................... 80 Sparkvagn modell 87 ............................................. 80 Sparkcykel modell 65 .............................................. 81 Sparkcykel modell 65 kick n´go . ........................... 81 Sparkcykel modell 10 .............................................. 81 Trampcykel modell 20 ........................................... 82 Cykelvagn ................................................................. 82 TILLBEHÖR SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR Dokumenthållare .................................................... 83 Korg . ........................................................................... 83

Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel. Vi bedriver ständig produktutveckling och därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.


SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING

IPM Ulricehamn. Foto: Superstudio, BorisXpression, M. Katona och G. Fahlström

2011

SEDAN 1958 utvecklar och tillverkar Helge Nyberg AB vagnar och lätta eltruckar under namnet Ergobjörn för intern materialhantering upp till 1000 kg. Som specialister förenklar och kostnadseffektiviserar vi lager och logistik för bland annat industri, sjukvård, flygplatser och postorder.

Tel +46 321 263 00 Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com www.helge-nyberg.com

TYSKLAND Mobil +49 160 99 143 743, +49 176 24 990 304 Fax +46 321 263 01

2011

HEAD OFFICE / SVERIGE Industrivägen 2 SE-523 90 Ulricehamn

SE

SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING

Helge Nyberg, Produktkatalog  

Helge Nyberg, Produktkatalog