Page 1

Emilkraftbladet # 1 © Björn Berg / Bildmakarna Berg

2019

...ända till Mariannelund

Emilkraften Emilkraften finns numera på två platser i Mariannelund. Medborgarservicen och landsbygdsutvecklingsarbetet är kvar i bibliotekets lokaler i Centrumhuset medan turistinformationen numera finns i Filmbyn Smålands lokaler. - Tack vara samarbetet med Filmbyn kan vi hålla turistbyrån öppen sju dagar i veckan från 17 maj till 29 september. Det är mer än vi någonsin tidigare kunnat erbjuda, säger Robert Glader. Just nu har Emilkraften två stora projekt på gång. Det ena är Upplevelseskogen invid Filmbyn, läs mer på nästa sida. Det andra innebär att Emilkraften i samarbete med Eksjö kommun har inlett arbete med en förstudie för att se hur vi i en bygd med människor från olika delar av världen ska få ett bra och inkluderande liv tillsammans.

Spilhammar får en makeover I sommar kommer gästerna vid Spilhammarsbadet att se en hel del förändringar när de anländer. Förändringar som förhoppningsvis kommer att förbättra upplevelsen för de flesta. - Vi kommer att ge badplatsen en total makeover, bland annat kommer vi att byta ut bryggorna och så kommer vi att hyvla till stranden med grävmaskin för att göra det lättare för gästerna att ta sig ner till vattnet, säger Stefan Hallberg, fritidschef. Utöver detta så har man även byggt en ny toalett där man har installerat vatten och avlopp och som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Bryggorna och stranden kommer att vara klara till att sommarsäsongen börjar och toaletten ska vara på plats inom några veckor. - Det blir ett ansiktslyft för hela badplatsen och jag hoppas att gästerna kommer att uppskatta förändringarna, säger Stefan.

Emilkraften firar 20 år Emilkraften i Mariannelund ekonomisk förening bildades 1999 som ett resultat av bl a Mariannelundsviljan. 1998 genomfördes ortens Intresseråd ett stort och unikt mobiliseringsarbete, Mariannelundsviljan. 1100 personer, dvs nästan alla invånare över 15 år träffades i över 100 idékläckargrupper för att diskutera ämnet framtid. Resultatet blev hela 1400 viljor och förslag på hur bygden kunde utvecklas positivt. Med hjälp av offentliga medel och projektstöd invigdes våren 2000 Mariannelunds service och utvecklingscenter. Personal anställdes och Emilkraften blev spindeln i nätet för bygdens utveckling. Inför bildandet av Emilkraften ekonomisk förening tillfrågades bygdens föreningar om ägarskap i Emilkraften. Genom Mariannelundsbygdens samhällsförening, Företagarföreningen, Köpmännen och LRF samt Eksjö kommun kunde alla både i samhället och bygden runt om naturligt ha en ingång till Emilkraftens verksamhet. Emilkraftens nuvarande huvudmän är: • Mariannelundsbygdens samhällsförening • Företagarföreningen • LRF Mariannelund • Centrumkyrkan • Eksjö kommun • Hjältevad Mariannelunds IS

>>>


>>>

Torg och tennispark rustas för miljonbelopp De 1,8 miljoner kronor som en gång avsattes för stationsområdet investeras nu i Mariannelunds torg och Tennisparken. Prioriteringarna har gjorts utifrån en medborgarenkät samt dialog med Emilkraften och Mariannelundsbygdens samhällsförening. Torget Först ut var det nya taket över torgscenen. – Efter två trasiga segeldukar kan vi konstatera att det var en dyr lösning som inte är hållbar. Därför har vi byggt ett fast tak av stålpelare och träbjälkar med sedumtak och vegetation av tåliga växter. Taket har samma form som scenen och blir både fint och bra för miljön, säger kommunarkitekt Lucia Botero Hoyos.

Trivsel i Tennisparken I Tennisparken kompletteras den befintliga lekutrustningen för att både små barn och stora barn ska kunna leka, klättra, balansera och träna koordination. Här byggs också den hinderbana i naturmaterial, som tidigare var planerad till området mellan Bäckagatan och Strandgatan. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2019. – Mariannelundsborna föredrog den här platsen och nu tar vi ett helhetsgrepp om Tennisparken för att skapa en mötesplats för hela familjen, med sittplatser, bättre belysning, planteringar och förhoppningsvis också en grillplats, säger stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jörgensen. Nödvändig dialog Mikael Wärnbring, som betonar att dialogen med Emilkraften är nödvändig för att

Mikael Wärnbrin

g

säkerställa att kommun gör rätt saker. – Trots möjligheten att använda enkäter är det ibland svårt för oss att få en representativ bild av invånarnas önskemål. Emilkraftens roll är att fånga in vad den breda massan vill och föra mångas talan.

Hyra flytvästar Ska du vistas på sjön är det viktigt att du har flytväst på dig, vare sig sjön är frusen eller inte. Emilkraften har genom Eksjö kommun flytvästar. ispaket och livbojar att hyra ut. Tänk säkerhet på dina is- och båtutflykter!

Intresserad av att veta mer om Filmbyn Småland? Välkommen att boka ett kostnadsfritt besök torsdagen 2019-05-16 kl 17.00-21.00 Vi erbjuder dig • Information om Filmbyn ideell förening och verksamheten 2019 • Guidad visning av utställningen • Information om medlemskap i föreningen • Köpa årskort • Köpa fika • Boka senast måndag 2019-05-13 till mail info@filmbyn.se eller telefon 0496-21691

Styrelsen

filmbyn.se

www.emilkraften.se


Upplevelseskogen Upplevelseskogen är Emilkraftens stora landsbygdsutvecklingsprojekt 2018-19. Länsstyrelsen satsar 1,8 miljoner kronor i projektet som pågår till årsskiftet 20192020. Merparten beräknas vara klart redan till sommaren 2019. Allas park - Det ingår i vårt uppdrag att arbeta för att binda ihop Filmbyn med centrum. Upplevelseskogen är ett sätt att skapa en plats där alla kan känna sig hemma. Området kommer att vara öppet året runt. Vår förhoppning är att lokalbefolkningen ska känna att det är deras park, säger Robert Glader. Skogsområdet mellan Filmbyn Småland och Centrumkyrkans sommarhem Vallersvik. ska utsmyckas med med hjälp av filmkulisser, grillplats och andra spännande aktiveter. Närmast cykelvägen mot sjön Skruven har ett område iordningställs för mindre barns lek med utrustning av naturmaterial.

Se & Göra Kommande evenemang 11/5 TUFF landsbygdsmässa, Mariannelund 17 maj öppnar Filmbyn Småland 6/6 Nationaldagsfirande i hembygdsgården Mariannelund 29/6 invigning av Upplevelseskogen 27/6 Sommartorget i Mariannelund, underhållning torsdagar hela sommaren 4/7 Ingatorps marknad 13/7 Mariannelunds marknad 21/7 Kråkshultsdagen 1/8 Bellö marknad 3/8 En dag i bruksmiljö, Bruzaholm 17/8 Köttbullefesten, Mariannelund 8/9 Kulturarvsdag Bruzaholms bruksmuseum Köp din biljett till Eksjö stadsfest hos Emilkraften! Nu tar vi även emot betalning med Swish!

Marknadsföring för Mariannelund - Det blir en upplevelse utöver det vanliga, för både barn och vuxna, att promenera längs slingorna i den här skogen. Tanken är att miljöerna ska inspirera och uppmuntra till lek och aktivitet, och förhoppningsvis också till fotografering och filmskapande, säger Robert. Han tillägger att effektfulla bilder och filmklipp som publiceras på sociala medier blir värdefull marknadsföring för Mariannelund.

Idéskisser, BSV Arkitekter

...ända till Mariannelund


På www.emilkraften.se kan du alltid läsa om Emilkraften, våra projekt och de frågor som är aktuella just nu.

Emilkraften hittar du på Facebook!

...ända till Mariannelund

HALLÅ DÄR, ANNELIE HÄGG, KOMMUNALRÅD Vad gör ni egentligen på Emilkraften? Den frågan får vi ibland. Vi brukar svara att vi jobbar med allt från medborgarservice till lokal utveckling. Bland annat när det gäller: hittegods, konsumentrådgivning, samarbeten med studieförbund, biljettservice, internet, möteslokaler, teknisk ­konferensutrustning, kontaktvägar till kommun och myndigheter, samordning av föreningslivet och lokala arrangemang, utvecklingsfrågor inom besöksnäringen...

Robert Glader Verksamhetsledare

EMILKRAFTEN EKONOMISK FÖRENING MEDBORGARSERVICE: Adress..Verdandigatan 5, .598 97 Mariannelund Telefon.....................................................0496-216 90 e-post........................................info@emilkraften.se Hemsida.....................................www.emilkraften.se TURISTINFORMATION: Adress....................................... Spilhammarvägen 4 Postadress............................ 598 97 Mariannelund Telefon............................................... 0496-216 91 vxl Hemsida, turism.........www.visitmariannelund.se

Ansvarig Utgivare ..............................................Robert Glader Texter: ..............................Carina Engqvist samt Emilkraften Foto: .................................Carina Engqvist samt Emilkraften

EMILKRAFTEN MARIANNELUNDS BIBLIOTEK

Vad betyder Emilkraften för Eksjö kommun? - Vi ser Emilkraften som en kanal och ett forum där vi kan föra dialog med näringsliv, föreningsliv och medborgare i kommunens östra delar. Hur ser ni på Emilkraftens uppdrag? - Emilkraften har tre verksamhetsområden och från kommunens horisont ser vi dem som tre uppdrag. • Utveckling av besöksnäringen omfattar strategisk utveckling av besöksnäringen, men även dagligt arbete med att upplysa och informera turister, framförallt sommartid. Emilkraften har en viktig roll i den östra kommundelen, både för företag som vill utvecklas i branschen och i kontakten med andra turistföretag och samverkansorgan i Småland. Vi behöver se turismen i ett större perspektiv och Emilkraften är länken till bygden. Dialogen med de lokala besöksnäringsaktörerna är en betydelsefull del i det här arbetet. • Landsbygdsutveckling ska drivas på två sätt genom Emilkraften. Det ena sker genom att driva egna projekt, där Filmbyn Småland och Upplevelseskogen är två utmärkta exempel på hur Emilkraften utvecklar bygden utifrån unika lokala förutsättningar. Det andra handlar om att samordna, stötta och finnas med på resan som en naturlig part när andra aktörer vill genomföra utvecklingsprojekt. I Emilkraften finns både kunskapen om hur man går till väga och värdefulla kontakter. • Medborgarservice innebär att möta medborgarna utifrån de frågeställningar som kommer upp. Vilka frågor det rör sig om varierar över tid, utifrån sam-

hällets utveckling, och precis så måste det vara. Vilken roll har Emilkraftens styrelse? - Styrelsen har en oerhört viktig roll eftersom den lokala förankringen är grunden för hela verksamheten. Kommunen skulle aldrig på egen hand kunna uträtta det som Emilkraften kan göra i just den här samverkansformen, där samhällsföreningen, företagarföreningen, LRF, Centrumkyrkan och HMIS kontinuerligt möts för att driva utvecklingen framåt. Tillsammans har de strax över 1000 medlemmar! För att detta ska fungera optimalt är det helt avgörande att informationsflödet till och från Emilkraften når respektive styrelse och ända fram till enskilda medlemmen. Vilken är Emilkraftens viktigaste uppgift just nu? - Det finns en sån kraft i Mariannelund med omnejd just nu, både i föreningar och hos andra aktörer. Därför är det viktigt att Emilkraften jobbar på bredden, med att lyfta det som är på gång och genom en samordnande roll stötta och hjälpa andra att komma vidare i sina utvecklingsprojekt.

Medborgarservice öppettider: måndagar kl. 13-17 onsdagar kl. 11-15

0496-21690, INFO@EMILKRAFTEN.SE 0496-10969, MARIANNELUNDSBIBLIOTEK@EKSJO.SE

Profile for Emilkraften Emilkraften

Emilkraftens nyhetsbrev 2019  

Emilkraftens nyhetsbrev 2019  

Advertisement