Karis Flickornas årsbok 2017

Page 1

Karis Flickornas ĂĽrsbok 2017


1

Innehållsförteckning Kårchefens tillbakablick

2

Målsättningar 2 Medlemmar & mötesverksamhet 3 Information 4 Jubileumskommittéen 4 Rekryteringskampanjen

5

Evenemang 6–10 Ekonomi 11 Händelsekalender 12

Layout: Emilia Nyberg

Vargungeflocken Bläckfisk påväg mot Raseborgs ruiner för skattjakt under förläggningen på Tunaborg i april.


2 Kårchefens tillbakablick

Målsättningar 2017

Scoutkåren Karis Flickorna har haft ett händelserikt 2017. Kårens ledare och scouter har varit aktiva på många plan, såväl inom kåren som nationellt och internationellt. Några av kårens ledare har varit involverade i Finlands Svenska Scouters förbundsverksamhet, två Karisflickor åkte till Sverige på jamboree och en Karisflicka var på läger till Norge. Året har förutom den mångsidiga kårverksamheten även inneburit en hel del förberedelser inför jubileumsåret 2018 då kåren fyller 100 år.

Kårens mål var att hitta nya ledare och utnyttja de befintliga ledarresurserna smidigare, för att erbjuda verksamhet som alla våra medlemmar är nöjda med. Därför valde kåren att fokusera på dessa målsättningar:

Karis Flickorna lever i tiden och har under året flitigt närvara på webben och i olika sociala medier. Vi genomförde också en proffsigt gjord rekryteringskampanj där ett antal ledare lyfte fram vad scoutingen ger dem och varför de är med i scouterna. Året har också inneburit flera ledare som kommit med och dragit veckoverksamhet, vilket har varit ett mycket välkommet tillskott. Ju fler desto roligare, och desto fler som kan dela på alla uppdrag.

Tack vare involveringen av föräldrarna så har de deltagit i att ordna samskjutsar till olika evenemang och vi har fått en förälder med att dra i veckomöten!

Hanna Tallberg, kårchef

1. Involvera föräldrar i verksamheten Under året bjöds föräldrar in till olika evenemang och en del deltog förläggningen i Backdala, våravslutningen, utedagen och hajken vis Sutarkulla.

2. Värva nya ledare Under våren 2017 gjordes en rekryteringskampanj där informativa planscher gjordes och hängdes upp i de lokala skolorna och delades på kårens sociala medier. Rekryteringen riktade sig främst till ungdomar och vuxna. Under hösten blev en förälder scoutledare och började dra veckomöten, två nya exporerscouter ledare för veckomöten i två olika grupper, en scoutledare som haft paus började scouta aktivt igen. 3. Samarbeta med andra kårer Under 2017 ordnades ett läger under sommaren tillsammans med Karis Gossarna. En explorerscout och en ledare åkte tillsammans med några scouter från Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare till Jamboreen i Sverige samt att en explorerscout var på scoutläger till Norge.

Kårchef Hanna Tallberg på St. Görans gudstjänsten i Karis.


3

På utfärd till Bocklint under höstdagen i september.

Medlemmar och mötesverksamhet 1.1.2017 hade kåren 93 medlemmar och 31.12.2017 hade kåren 92 medlemmar. Kårens styrelse 2017 Kårchef Hanna Tallberg Vice kårchef Amelie Lignell Kårsekreterare Wilma Westerlund Kårekonom Annika Rönnblad Materialförvaltare Andrea Degerlund Uppdrag utanför styrelsen Uppdragschef Fredrika Åkerö Programchef Amelie Lignell Medlemsregisteransvarig Annika Rönnblad Trygghetsperson Petra Tigerstedt Julkampanjchef Annika Rönnblad

Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna samlades i kårlokalen i Villa Haga för veckomöten mellan vecka 3 och vecka 19. Under höstterminen hölls veckomöten från och med vecka 35 framt till vecka 48. Explorerscout-, roverscout- och ledargrupper En ny explorerscoutpatrull bildades då spejarscouterna flyttades upp till samma åldersgrupp. Gruppen har träffats ett par gånger under 2017 och haft verksamhet som gruppen själv önskat. Explorerscouterna har välkomnats med på ledarevenemang.

Ledarna har deltagit i verksamheten som ledare i veckoverksamheten, under kårens eller FiSSc evenemang samt som deltagare på ledarråd. En gång per termin har ledarrådet varit en Flockar, lag och patruller aning mindre formellt, då alla ledare har samlats Under våren fanns det i kåren en vargungeflock, för att umgås och äta gott samtidigt som man två äventyrsscoutlag, en spejarscoutpatrull och diskuterar aktuella ärenden. På de ledarråden en explorerscoutpatrull. Under hösten fanns det har vi haft så kallade ledar kickoffs eller avsluttvå vargungeflockar, en äventyrsscoutlag, en ningar för att “boosta” ledarnas energi och tacka spejarscoutpatrull och en explorerscoutpatrull. ledarna för deras frivilliga insatser som möjliggör kårens verksamhet.


44

Information I början av varje termin har alla medlemmar fått hem ett infohäfte per post, med all relevant information för den stundande terminen. Kåren har dessutom en hemsida (www.karisflickorna.fi) som uppdateras aktivt samt även e-postlistor där alla medlemmar kan nås via e-post enkelt och smidigt. Därtill sker uppdateringar på kårens Facebooksida samt Instagramkonto, @karisflickorna.

at!

amm tagr

Ins

@karisflickorna: Kf:s jubileumskommittee sammanträder för planering inför nästa års 100-års jubileum. #karisflickorna #kffiilis #partioscout #fissc

Olika hashtags med anknytning till kåren används flitigt, som t.ex. #fiilismedstil, #kffiilis och #karisflickorna. Kårstyrelsen informerar ledarna i kåren genom månadsmejl, som skickas ut på månadens sista dag och innehåller information om kommande månads program. Dessutom kommunicerar ledarna i kåren via en privat facebookgrupp samt en grupp på WhatsApp.

Jubileumskommittéen Jubbekommittéen har under 2017 träffats fem gånger och bestått av Sara Carlström, Elena Horttana, Linda Martelius och Annika Rönnblad. Kommittéen har fortsatt planerna inför jubbeåret. Historiken har färdigställts under året och layoutas (formgetts) under hösten. I planerna finns ett hejdundrande kalas den 13.4 då kåren fyller 100 år, veckoverksamhet i historiskt anda, sommarläger samt en ledarvandring i Repovesi. Jubbekommittéen har sammanstrålats i god anda och fiilis med stil under hela året. Vi ser med iver fram emot jubbeåret 2018.


Rekryteringskampanjen genomfördes bl.a.med tilltalande bilder och texter i social media.

Rekryteringskampanjen

Ledarskapsfärdigheter och merit på CV

Under sommaren och hösten 2017 drevs kampanjen “Bli ledare” där syftet var att locka både gamla och nya ledare med i verksamheten igen. På Instagram och Facebook delades porträtt med ledare i olika livssituationer ackompanjerat av ett citat ur en längre intervju som gick att läsa på kårens hemsida. Målet var att berätta hur scoutingen är roligt, ger viktiga färdigheter för livet och utan vidare går att kombinera med t.ex. studier eller småbarnsliv.

Förutom att scouting är en rolig, utmanande och utvecklande hobby kan den vara en stor hjälp då en ung person ska ta steget ut i arbetslivet. Annika Rönnblad, 23 år, har haft stor hjälp av sin scoutbakgrund då hon sökt jobb.

De olika rubrikerna för intervjuerna var: “Ledarskapsfärdigheter och merit på CV”, “Roligt att vara scoutledare”, “Att kombinera scouting med småbarn: korta och överkomliga uppdrag”, “Scouting kan ge inspiration för yrkesbana” och “Naturligt att hjälpa till då barnen börjar scouterna”. De intervjuade ledarna var: Annika Rönnblad, Kia Exell, Sara Laine, Amelie Lignell och Petra Tigerstedt. Kampanjen samlade 188 gillningar på Instagram och 117 gillningar på Facebook. En scoutmamma började aktivt delta i verksamheten och drar nu veckomöten tillsammans med andra ledare.

- Scoutingen har lärt mig så mycket: allt från ledarskapsfärdigheter till svenska skrivregler till mötesteknik till projekthantering. Lägg till ännu lite praktiska kunskaper om uteliv och recept på hur du tillreder fisksoppa för 60 personer, så förstår du hur bred kunskap man får inom scoutingen.

- Scouting är definitivt en merit på CV. Utan scoutingen skulle jag inte ha fått min första praktikplats som senare ledde till en ny praktik, ett vikariat och min första anställning. Förutom att scoutingen är en merit är det också ett utmärkt ställe att nära sig ny kunskap.

- Det låter som en klyscha, men scouting ger färdigheter för livet. “Scoutingen har lärt mig så mycket: allt från ledarskapsfärdigheter till svenska skrivregler till mötesteknik till projekthantering.”


6

Vargungeflocken Bläckfisk spelade teater på förläggningen i Tunaborg.

Evenemang Wellness Ledar-Kick Off, Karis Målet för dagen den 14.1 var att fokusera på ledarnas eget välmående - för en välmående ledare kan vara en bra ledare. Programmet bestod av ledarråd och lunch, yoga, massage samt manikyr. Programmet var mycket uppskattat av ett tiotal ledare som deltog.

utomhus och sov inomhus. Äventyrsscouterna övade på olika sätt att göra upp eld på olika sätt. Vi var också på utfärd till en grillkåta där vi gjorde mat över öppen eld.

Vinterförläggning för äventyrsscouter Sista helgen i januari var äventyrsscoutpatrullen Rävarna på förläggning i Backdala, Backgränd. Temat för helgen var eldslagning eftersom patrullen under våren avlade specialmärket Eldslagning. Vi gjorde allt program

Scouter från Raseborg på Sveriges Jamboree Fredrika Åkerö berättar: Fem scouter från Raseborg befann sig bland 11000 scouter, i Skåne på Rinkabyfältet, 5-12 augusti.

Vårutfärd till Ekenäs Petra som ordnade berättar: Vi var ca 40 scouter och en handfull ledare som drog iväg till Ekenäs med tåg den 13.5 med målet VU- förläggning i Tunaborg Tälja, pizzabingo och show på scen var lite av det riktat på Naturum. vi sysslade med under förläggningen i Tunaborg. Dessutom ordnades en spännande skattjakt där På Naturum delades vi in i två grupper, en såg på det glimmande guldet var ersatt med en hel kista två filmer om skärgården och den andra guidafull med påskägg innan varungarna åkte hem på des runt i vår skärgård inomhus och sedan böt vi. söndag förmiddag. Men en favorit för vargung- Då alla var klara gick vi till gamla vattentornet, arna var även leken husknut - som går ut på att där vi i grupper gick upp och beundrade utsikten, springa runt huset från knut till knut utan att medan Annika och hennes mamma dukade upp fasttagaren får tag eller syn i en utan att röra en ett festligt picknickbord. Lite lekar hann vi ännu med innan tåget gick tillbaka till Karis. husknut.


7

Sommarminnen från lägret Bakom Flöte i Hållsnäs .

Jamboree i Norge Den 30 juni till 9 juli reste explorerscouten Wilma Westerlund tillsammans med en scout från Karis Gossarna och en scout från Jakobstad - Vi ville delta i Sveriges nationella storläger, till Norge, för att delta i nationella jamboree Brösarps deltog i Finlands motsvarighet Roihu lägret 1-8.7. i Bodø. ifjol. Wilma berättar: “Vi sov tillsammans under I lägret, som ordnades på ett stort fält som ägs av lägret i ett område som var för Rovers, ungefär Försvarsmakten, deltog också kåren Karis Flick- som våra explorerscouter. Under veckan kunde orna. man göra olika uppgifter och få olika märken för det, t.ex. var det en superhjältedag där vi klädde - Det är otroligt givande att åka på läger till ut oss till superhjältar och skulle göra olika uppandra länder och se hur det fungerar. Jag lärde gifter klädda så.” mig nya saker och vill komma hit pånytt, säger at! scouten Kia Exell. amm - Vår kår, Scoutkåren Ekenäs skogsvandrare, är vänkår med Brösarps scoutkår i Sverige, berättar Jenni Nyman, kårchef.

Program som samarbetsövningar, klimatmedvetenhet, besök till Kristianstad och badstranden, lägerbål, konsert, disco och många nya scoutvänner gjorde veckan till ett minne för livet. På avslutningsceremonin var svenska kungen på plats, även han scout, och höll tal till alla scouter. - Vi blev verkligen jättefint emottagna och även om vi var utomlands kändes det nästan som hemma. En funktionär kom och sökte de internationella gästerna och jag förstod inte först att det var oss han menade, avslutar Jenni Nyman skrattande.

Insta

gr

@skogsvandrana: Idag har vi besökt centrum av Kristianstad! #skogsvandrarna #karisflickorna #jamboree17


8

De sista dagarna ägnade de äldre scouterna sig åt att paddla hem från lägret.

Lägret - Bakom Flötet Vice lägerchef Amelie Lignell berättar: Då vi inledde planeringen av lägret i januari kände vi oss lite inspirerade av Finlands firande av 100 års självständighet. Vi hade flera olika namnförslag och olika programpunkter, från tusen sjöars land kom vi till Bakom Flötet, som ursprungligen kanske började som ett skämt, men det höll i sig och vips hade vi ett lägernamn.

logistik att fungera, hitta tid för lägerledarna att ladda upp sina egna batterier mellan programpassen samt förberedande arbete för allt lägerprogram. En lösning var att vi bjöd in flera hjälpande händer; ledare som kom för att delta ett tag på lägret och hjälpte till med program, scouternas föräldrar, samt att vi gjorde alla deltagare mycket tillsammans - som att fixa lägerområdet, lägrets kiosk, förbereda mat, hugga ved, diska osv. Vi gjorde lägret tillsammans.

Utmaningar under lägret var bland annat att få ihop ledarnas semestrar att passa in med läger och att ha tillräckligt många ledare på plats för att ha kvalitativt program, få köket och annan En av mina favorit stunder från lägret var då jag hade program med KFs explorerscouter. Vi paddlade på kvällen till Korpudden, stekte plättar, flätade varandras hår och hade riktigt fiilis. Då alla andra scouter hade lagt sig, paddlade vi tyst tillbaka och smög in i våra tält.

@karisflickorna: På dagens möte fick Bläckfisken i uppdrag att pyssla egna spel.

Kårstart Linda som ordnade evenemanget berättar: Kårstarten gick av stapeln den 21.8.2017 vid Dönsby Bed&Breakfast. Rekordmånga deltagare från alla olika åldersgrupper var på plats för att inleda höstterminen tillsammans. Förutom att vi njöt av omgivningen och grönskan i Dönsby och kollade in ankorna och hönsen de har där spelade vi också ett sorts ”levande spel” ”escape room”.


9

Hösthajk vid Sutarkulla.

I Dönsby B&B:s olika rum fanns mysterier att lösa för alla åldersgrupper, för att ta sig ut ur det låsta rummet inom utsatt tid var scouterna tvungna att hitta ledtrådar, göra korsord, knep och knåp och annat klurigt som ledde dem fram till sifferkombinationen på dörrens lås. Spelet uppskattades av alla åldrar och efteråt avnjöt vi paj och saft i trädgården. Utfärds och hajkveckoslut för hela kåren på Sutarkulla gård 29.9-1.10 Amelie Lignell som deltog hela veckoslutet berättar: Under ett helt veckoslut samlades kåren samt några föräldrar för att ha scoutigt program nivåanpassat enligt åldersgrupperna. Kårens två vargungegrupper samlades för att ha gemensamt program under en utedag som innehöll en historisk vandring upp till Bocklint för att titta på fornlämningarna och utsikten över Läppträsket, leta efter en geocach, lekte lekar och blåste jättesåpbubblor. Traditionellt hajkprogram hölls även för Äventyrsscouterna och Spejar-

scouterna som bland annat lagade mat på trangia. För alla åldersgrupper var jättegungan på Sutarkulla mycket rolig! Kårens äventyrsscouter deltog mellan fredag-lördag, medan Spejarscouterna var på plats lördag-söndag. Kårens julfest Explorerscouten Nina, som var med och ordnade berättar: Jag, Kia, Adde o Matilda hjälptes först åt att få upp glöggtältet utanför Villa Haga. Julfesten inleddes kl. 18.00 och vi började samla in de namnlösa julklapparna men skulle ha med. Kåren gick enligt åldersgrupperna runt till olika programpunkter som vi ordnat; glögg utomhus vid nigertältet, pepparkaks dekorering och ätning, höra en julsaga och pyssla julstjärnor som julgransdekoration. Efter alla programpunkter samlades vi i salen på nedrevåningen i Villa Haga där vi hade märkesutdelning och julgubben (spejarscouten Eden)


10

Under hajken gjorde scouterna sin egen man på trangia.

at!

mm agra

sedan kom för att dela ut de namnlösa jul- nst I klapparna. Vi avslutade tillsammans med tapto. Min eget uppdrag skötte jag väl okej, som tur hade jag lite hjälp av de ledare som var där med en grupp. Det som jag tyckte var jobbigt var kanske att man inte kunde vara överallt och hjälpa alla på en gång. Att få dem att lyssna var också en liten utmaning då det var flera i en grupp, men jag skulle säga att de tog emot infon bra. De var roligt att se på när de ivrigt pysslade och ville få sin prydnad färdig. Även roligt att berömma dem för sitt jobb. Ledarjulfest hos Miilo 18.12 En måndag i december samlades ett tiotal ledare hemma hos Emilia “Miilo” Nyberg på Sutarkulla för julmys och lite pyssel. Efter tomtegröt, glögg, pepparkakor skapade vi bland annat egna reflexer och hade det mysigt tillsammans framför brasan i kakelugnen.

@karisflickorna: T-A-C-K, tack, tack, tack! Till alla kf:are och föräldrar som deltog i hösthajken och utedagen på Sutarkulla! Nu har den sista gruppen spejare packat ihop sig och hajkat färdigt för denna gång. Vi ses snart igen!


11

Ledarna visionerar kårens framtid på ledarrådet i augusti.

Ekonomi Kårens ekonomi har under verksamhetsåret 2017 varit god. De största utgifterna har under året varit mötesverksamheten och utfärder - alltså kårens kärnverksamhet.

at!

amm tagr

Ins

Förberedelserna för jubileumsåret 2018 syns i kårens ekonomi 2017. En stor utgift var arvode till Sara Wilson för skrivarbete med historiken. En del av det understöd kåren beviljades under 2017 kommer användas först under jubileumsåret. Två större anskaffningar var ett nytt vandringstält och två sovsäckar som medlemmarna kan låna vid behov. Båda anskaffningarna möjliggjordes av understöd. Kårens största inkomstkällor under året var adventskalenderförsäljningen, medlemsavgifter (år 2017 var medlemsavgiften för gamla medlemmar 55€, för understödsmedlemmar 20€ och nya medlemmar betalade en inskrivningsavgift om 65€ om de började på våren och 37,5€ om de började på hösten) och bidrag. Under 2017 beviljades kåren 7402 euro i bidrag och en del av den summan sparas inför jubileumsåret 2018. Under året 2017 hade kåren intäkter om 22 244,18 euro och utgifter om 18548,40 euro. Överskottet på 3695,78 euro kommer användas till jubileumsåret 2018 och sparas för framtiden.

@karisflickorna: Idag hade vargungeflocken Bläckfisk sitt sista möte för den här terminen. Mötet till ära passade vi på att julmysa med glögg och gå en lyktspårning med kluriga julfrågor på Sutarkulla. Vi ses 2018, tänk då är hela gruppen redan äventyrsscouter!

@karisflickorna: Ikväll har KF haft ledarråd och höstmöte. En ny styrelse har valts och kommande verksamhet planerats.


12

Händelsekalender 2017 JANUARI 9 Lägermöte 1 14 Ledar kickoff, Villa Haga 14 Ledarråd v. 3 Veckomötena inleddes 23 Styrelsemöte 28-29 Vinterförläggning för Äventyrsscouter, Backdala FEBRUARI 15 Lägermöte 2 MARS 1 4-5 14 14

Styrelsemöte. VinterFiSSce, Billnäs. Annika och Sara ansvarade för köket under evenemanget och fick hjälp av både KF scouter och 4 icke-scouter. Karis Flickornas vårmöte kl. 19.30 i Villa Haga, Karis Ledarråd

APRIL 1-2 VU-förläggning, Tunaborg 3 Rekryteringsmöte 19 Ledarråd 23 Lägermöte 3 23 St. Göran, Karis MAJ 13 18

Kårens våravslutning, Ekenäs Ledarråd

JUNI 15

Lägermöte 4

JULI 1-8 Jamboree i Norge (arrangerades av norska scouterna) 21-26 Scoutläger. Vargungarna deltog i lägret 21 23.7, Äventyrsscouterna 21-25.7, Spejar scouter, Explorerscouter och ledare deltog 21-26.7 AUGUSTI 3 Ledarråd 5-12 Jamboree17 i Sverige (arrangeras av svenska Scouterna) 21.8 Kårstart, Dönsby 26.8 Lägersläckning, Snappertuna 27.8 Ledarråd v.35 veckomötena inleddes SEPTEMBER 24.9 FiSSc:s kårledarträff i Villa Haga där två KF:are deltog och stod för trakteringen 27-29 FiSSc:s Roverscout- och ledardagarna, Vasa. Två KF:are deltog. OKTOBER 9 Ledarråd 25 Styrelsemöte. Styrelsen samlades för att arbeta med höstmöteshandlingarna, inget protokoll fördes NOVEMBER 16 KFs höstmöte 16 Ledarråd DECEMBER 4 Julfest, Villa Haga 18 Ledarjulfest, Sutarkulla