Page 1

130 x 210

wymiar

109,-

129,-

cena

Damasco 613-13 130 130 x x 130 160

wymiar cena

83,-

95,-

Fantasy 161-04 130 130 x x 130 160

wymiar cena

wymiar cena

105,-

125,-

Ingrid 114-29 130 130 x x 130 160 47,-

57,-

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na borowym b³yszcz¹cym tle kwiaty

99,-

130 x 130 85,-

130 x 160 99,-

Damasco 613-88 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

105,-

120,-

cena

Sk³ad: 72% poliester 20% bawe³na 8% akryl Kolor: br¹zowo-oliwkowe fale, br¹zowe t³o

85,-

83,-

95,-

Fiesta 427-03 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

135,-

155,-

cena

85,-

99,-

Jupiter 127-04 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

63,-

70,-

cena

55,-

65,-

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

cena

32,-

38,-

40,-

45,-

cena

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

105,-

120,-

cena

Damasco 613-00

130 x 210

wymiar

109,-

129,-

cena

130 x 130 83,-

95,-

Enjoy 114-96

wymiar

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

105,-

120,-

cena

47,-

57,-

63,-

70,-

cena

Fiesta 428-03 130 130 x x 130 160

wymiar

109,-

129,-

cena

70,-

79,-

130 x 180 89,-

Linen 457-08

130 x 180

130 x 210

wymiar

70,-

80,-

cena

130 x 130 90,-

wymiar

99,-

cena

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

54,-

65,-

70,-

80,-

cena

85,-

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

83,-

95,-

105,-

120,-

cena

83,-

47,-

57,-

57,-

67,-

130 x 180

130 x 210

wymiar

110,-

120,-

140,-

cena

90,-

110,-

Sk³ad: 40% bawe³na, 60% poliester Kolor: be¿owe liœcie na b³yszcz¹cym z³oto-be¿owym tle 130 x 160 75,-

130 x 180

130 x 210

85,-

95,-

Cotton Panama 702-00

130 x 160

Linen 441-03 130 130 x x 130 160

130 x 160

65,-

130 x 130

Garden 111-67 130 130 x x 130 160

130 x 210

130 x 130

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: Old White (bia³y)

Sk³ad: 40% bawe³na, 60% poliester Kolor: be¿owe liœcie na b³yszcz¹cym be¿owym tle

cena

Enjoy 114-97 130 130 x x 130 160

130 x 210

130 x 210

95,-

Damasco 613-01

130 x 180

130 x 180

85,-

Christmas 629-00

wymiar

130 x 180

75,-

Sk³ad: 35%bawe³na 65%poliester Kolor: gwiazdy betlejemskie na bia³ym tle

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: ecru t³o, niebieskie paski

Sk³ad: 50% bawe³na, 50% poliester Kolor: paski w kolorze ecru 80,-

Cotton Panama 702-04

Sk³ad: 65% bawe³na, 35% poliester Grupa kolorystyczna: Biel i ecru, Oliwki i zielenie

cena

70,-

Christmas 629-06

65,-

wymiar

130 x 160 99,-

130 x 180

130 x 210

109,-

129,Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na jaso-br¹zowym b³yszcz¹cym tle,kwiaty

130 x 180

65,-

130 x 210

cena

130 x 210

Damasco 613-04 130 x 160 95,-

130 x 180

130 x 210

105,-

120,-

Sk³ad: 72% poliester 20% bawe³na 8% akryl Kolor: fioletowo-szare kwiaty, szare t³o

Cotton Panama 702-01 130 130 x x 130 160

wymiar

54,-

130 x 180

85,-

130 x 180

Fantasy 160-12

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

63,-

70,-

cena

105,-

125,-

135,-

155,-

Ingrid 114-28 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

73,-

85,-

cena

47,-

57,-

Linen 443-05 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

120,-

140,-

cena

90,-

110,-

Sk³ad: 65% bawe³na, 35% poliester Grupa kolorystyczna: Biel i ecru, ¯ó³cie i pomarañcze

cena

130 x 160

73,-

Bellagio 112-25

130 x 160

130 x 180 63,-

130 x 210 70,-

Sk³ad: 100% len Kolor: wrzosowe motywy florystyczne na be¿owo-br¹zowych pasach

95,-

130 x 130

67,-

57,-

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na ecru b³yszcz¹cym tle ecru kwiaty

85,-

65,-

cena

130 x 210

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: czarne i szare kó³ka na bia³ym tle

75,-

cena

139,-

Bellagio 112-24

130 x 180

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: pêczki lawendy na jasnym tle

wymiar

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: Caffe Latte (be¿owy)

130 x 210

130 x 160

119,-

Christmas 629-04

130 x 180

wymiar

109,-

130 x 160

Sk³ad: 100% len Kolor: motywy florystyczne na be¿owo-br¹zowych pasach

130 x 130

89,-

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 100 % bawe³na Kolor: serca na czerwonym tle

Bellagio 112-35

cena

130 x 210

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na bia³ym b³yszcz¹cym tle bia³e kwiaty

139,-

130 x 180

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: pomarañczowe i fioletowe ko³a na bia³ym tle

119,-

Avinon 129-66

130 x 160

Sk³ad: 35% bawe³na 65% poliester Kolor: br¹zowo-purpurowe ko³a na bia³ym tle

109,-

wymiar

130 x 130

NIE TYLKO NA ŒWIÊTA

Sk³ad: 100% len Kolor: oliwkowo-szary, kwiaty

89,-

Arcana 104-02

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: choinki na lnianym tle

130 x 210

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: Scarlet Red (czerwony)

130 x 180

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na br¹zowym b³yszcz¹cym tle kwiaty

cena

130 x 160

Sk³ad: 40% bawe³na, 60 % poliester Kolor: be¿owe liœcie na b³yszcz¹cym turkusowym tle

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 35% bawe³na 65% poliester Kolor: br¹zowo-purpurowe paski na bia³ym tle

Arcana 104-01

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: kakao

Sk³ad: 50% bawe³na, 50% poliester Kolor: paski w kolorze be¿owym

Obrusy

CENY PRODUCENTA

130 x 180

130 x 210

120,-

140,-


38,-

40,-

45,-

cena

Modern 111-26 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

57,-

63,-

70,-

cena

Primavera 119-11 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

70,-

80,-

cena

wymiar cena

47,-

wymiar cena

55,-

65,-

cena

130 x 130 45,-

130 x 160

130 x 180

54,-

58,-

Odisea 413-53 130 x 130 90,-

65,-

wymiar cena

wymiar

110,-

120,-

140,-

cena

wymiar

70,-

80,-

cena

www.decostreet.pl

110,-

55,-

cena

130 x 210

wymiar

65,-

70,-

80,-

cena

110,-

65,-

54,-

130 x 130

Luna 301-08

130 x 180

130 x 210

wymiar

58,-

65,-

cena

Martha 119-18

130 x 180

130 x 160

45,-

130 x 160

130 x 180

65,-

70,-

55,-

Primavera 119-24

130 x 130

80,-

wymiar

130 x 130

cena

47,-

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

120,-

140,-

cena

55,-

65,-

70,-

80,-

cena

55,-

130 x 160

130 x 180

70,-

80,-

Trend 111-20

cena

130 x 130 55,-

65,-

DOSTAWA GRATIS NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE I SOBÓTKA

70,-

130 x 210

130 x 160 57,-

80,-

130 x 160 65,-

cena

130 x 130

130 x 160

55,-

65,-

www.decostreet.pl

Dostawa po dniu:

13.11 21.11

20.11 28.11

65,-

130 x 180

130 x 210

63,-

70,-

130 x 180

130 x 210

70,-

80,-

130 x 180 70,-

Mo¿esz równie¿ zamówiæ: bie¿niki 40x130cm ceny od 17,do 35,-

okr¹g³e obrusy O135 cm ceny od 47,-

I termin II termin III termin IV termin V termin Z³ó¿ zamówienie do dnia:

58,-

Trend 111-25

wymiar

ODBIÓR OSOBISTY: DAMIANOWICE, UL.SPÓ£DZIELCZA 21

Sklep Internetowy z dekoracjami i wyposa¿eniem wnêtrz

130 x 210

Primavera 119-10

wymiar

wymiar

54,-

130 x 180

Modern 111-13

130 x 210

130 x 210

130 x 210

130 x 160

45,-

130 x 180

130 x 180

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: pudrowy be¿

Luna 301-05 130 130 x x wymiar 130 160

130 x 160

Trend 111-19 130 130 x x 130 160

130 x 210

1. Podaj nazwê i kod tkaniny 2. Wymiar obrusu 3. Adres odbioru towaru 4. Telefon kontaktowy

130 x 130 90,-

130 x 180

Tel: 792802839 sklep@decostreet.pl

95,-

Odisea 412-01

130 x 210

Jak zamówiæ?

130 x 130 55,-

130 x 180

65,-

90,-

Martha 119-04

130 x 160

Primavera 119-19 130 130 x x 130 160 55,-

130 x 210

75,-

130 x 210

Sk³ad: 100% poliester Kolor: kremowe kwiaty na b³yszcz¹cym tle

110,-

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: fioletowe kwiaty na tle ecru

32,-

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: kropki na fioletowym tle

cena

95,-

Sk³ad: 30% bawe³na, 70% poliester Kolor: zielono-kremowe pasy z klasycznym wzorem

wymiar

Sk³ad: 100% poliester Kolor: be¿owo-grafitowy

130 x 210

wymiar

90,-

Luna 398-42

130 x 180

130 x 160

75,-

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: musztardowy

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: policyjny granat

Luna 398-19 130 x 130

cena

130 x 180

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: kropki na zielonym tle

140,-

130 x 160

Sk³ad: 100% poliester Kolor: z³ote b³yszcz¹ce kwiaty na kremowym tle

120,-

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: ³ososiowy

110,-

130 x 210

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: jasnobr¹zowe motywy kawowe na jasnym tle

90,-

130 x 180

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: br¹zowe kwiaty na jasnym tle

cena

wymiar

Londres 123-65

130 x 160

Sk³ad: 100% poliester Kolor: lawendowo-fioletowo -œliwkowe pasy oddzielone srebrn¹ nitk¹

130 x 130

Sk³ad: 60% poliester, 30% bawe³na, 10% len Kolor: na jasno-b³êkitnym tle du¿e czerwone, ¿ó³te i bia³o-szare kwiaty

130 x 210

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: etykiety do wina w kolorystyce br¹zowo-czarnej

130 x 180

Sk³ad: 30% bawe³na, 70% poliester Kolor: kremowa pr¹¿kowana tkanina z klasycznym wzorem

wymiar

130 x 160

Sk³ad: 100% poliester Kolor: br¹zowe wzory turkusowym tle

Londres 121-15

130 x 130

Linen 57-09

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: na czerwonym tle be¿owe wzory

Sk³ad: 100% len Kolor: ró¿owo-szary

Mo¿liwoœæ uszycia obrusu na miarê!

27.11 04.12 05.12 12.12

11.12 19.12

130 x 210 80,-

Obrusy na zamówienie Decostreet  
Obrusy na zamówienie Decostreet  

Oferta obrusów na zamówienie Decostreet Obrusy na wymiar

Advertisement