Page 1

130 x 210

wymiar

109,-

129,-

cena

Damasco 613-13 130 130 x x 130 160

wymiar cena

83,-

95,-

Fantasy 161-04 130 130 x x 130 160

wymiar cena

wymiar cena

105,-

125,-

Ingrid 114-29 130 130 x x 130 160 47,-

57,-

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na borowym b³yszcz¹cym tle kwiaty

99,-

130 x 130 85,-

130 x 160 99,-

Damasco 613-88 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

105,-

120,-

cena

Sk³ad: 72% poliester 20% bawe³na 8% akryl Kolor: br¹zowo-oliwkowe fale, br¹zowe t³o

85,-

83,-

95,-

Fiesta 427-03 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

135,-

155,-

cena

85,-

99,-

Jupiter 127-04 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

63,-

70,-

cena

55,-

65,-

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

cena

32,-

38,-

40,-

45,-

cena

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

105,-

120,-

cena

Damasco 613-00

130 x 210

wymiar

109,-

129,-

cena

130 x 130 83,-

95,-

Enjoy 114-96

wymiar

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

105,-

120,-

cena

47,-

57,-

63,-

70,-

cena

Fiesta 428-03 130 130 x x 130 160

wymiar

109,-

129,-

cena

70,-

79,-

130 x 180 89,-

Linen 457-08

130 x 180

130 x 210

wymiar

70,-

80,-

cena

130 x 130 90,-

wymiar

99,-

cena

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

54,-

65,-

70,-

80,-

cena

85,-

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

83,-

95,-

105,-

120,-

cena

83,-

47,-

57,-

57,-

67,-

130 x 180

130 x 210

wymiar

110,-

120,-

140,-

cena

90,-

110,-

Sk³ad: 40% bawe³na, 60% poliester Kolor: be¿owe liœcie na b³yszcz¹cym z³oto-be¿owym tle 130 x 160 75,-

130 x 180

130 x 210

85,-

95,-

Cotton Panama 702-00

130 x 160

Linen 441-03 130 130 x x 130 160

130 x 160

65,-

130 x 130

Garden 111-67 130 130 x x 130 160

130 x 210

130 x 130

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: Old White (bia³y)

Sk³ad: 40% bawe³na, 60% poliester Kolor: be¿owe liœcie na b³yszcz¹cym be¿owym tle

cena

Enjoy 114-97 130 130 x x 130 160

130 x 210

130 x 210

95,-

Damasco 613-01

130 x 180

130 x 180

85,-

Christmas 629-00

wymiar

130 x 180

75,-

Sk³ad: 35%bawe³na 65%poliester Kolor: gwiazdy betlejemskie na bia³ym tle

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: ecru t³o, niebieskie paski

Sk³ad: 50% bawe³na, 50% poliester Kolor: paski w kolorze ecru 80,-

Cotton Panama 702-04

Sk³ad: 65% bawe³na, 35% poliester Grupa kolorystyczna: Biel i ecru, Oliwki i zielenie

cena

70,-

Christmas 629-06

65,-

wymiar

130 x 160 99,-

130 x 180

130 x 210

109,-

129,Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na jaso-br¹zowym b³yszcz¹cym tle,kwiaty

130 x 180

65,-

130 x 210

cena

130 x 210

Damasco 613-04 130 x 160 95,-

130 x 180

130 x 210

105,-

120,-

Sk³ad: 72% poliester 20% bawe³na 8% akryl Kolor: fioletowo-szare kwiaty, szare t³o

Cotton Panama 702-01 130 130 x x 130 160

wymiar

54,-

130 x 180

85,-

130 x 180

Fantasy 160-12

130 x 180

130 x 210

wymiar

130 x 130

130 x 160

130 x 180

130 x 210

63,-

70,-

cena

105,-

125,-

135,-

155,-

Ingrid 114-28 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

73,-

85,-

cena

47,-

57,-

Linen 443-05 130 130 x x 130 160

130 x 180

130 x 210

wymiar

120,-

140,-

cena

90,-

110,-

Sk³ad: 65% bawe³na, 35% poliester Grupa kolorystyczna: Biel i ecru, ¯ó³cie i pomarañcze

cena

130 x 160

73,-

Bellagio 112-25

130 x 160

130 x 180 63,-

130 x 210 70,-

Sk³ad: 100% len Kolor: wrzosowe motywy florystyczne na be¿owo-br¹zowych pasach

95,-

130 x 130

67,-

57,-

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na ecru b³yszcz¹cym tle ecru kwiaty

85,-

65,-

cena

130 x 210

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: czarne i szare kó³ka na bia³ym tle

75,-

cena

139,-

Bellagio 112-24

130 x 180

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: pêczki lawendy na jasnym tle

wymiar

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: Caffe Latte (be¿owy)

130 x 210

130 x 160

119,-

Christmas 629-04

130 x 180

wymiar

109,-

130 x 160

Sk³ad: 100% len Kolor: motywy florystyczne na be¿owo-br¹zowych pasach

130 x 130

89,-

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 100 % bawe³na Kolor: serca na czerwonym tle

Bellagio 112-35

cena

130 x 210

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na bia³ym b³yszcz¹cym tle bia³e kwiaty

139,-

130 x 180

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: pomarañczowe i fioletowe ko³a na bia³ym tle

119,-

Avinon 129-66

130 x 160

Sk³ad: 35% bawe³na 65% poliester Kolor: br¹zowo-purpurowe ko³a na bia³ym tle

109,-

wymiar

130 x 130

NIE TYLKO NA ŒWIÊTA

Sk³ad: 100% len Kolor: oliwkowo-szary, kwiaty

89,-

Arcana 104-02

Sk³ad: 80% bawe³na, 20% poliester Kolor: choinki na lnianym tle

130 x 210

Sk³ad: 100% bawe³na Kolor: Scarlet Red (czerwony)

130 x 180

Sk³ad: 60% bawe³na, 40% poliester Kolor: na br¹zowym b³yszcz¹cym tle kwiaty

cena

130 x 160

Sk³ad: 40% bawe³na, 60 % poliester Kolor: be¿owe liœcie na b³yszcz¹cym turkusowym tle

wymiar

130 x 130

Sk³ad: 35% bawe³na 65% poliester Kolor: br¹zowo-purpurowe paski na bia³ym tle

Arcana 104-01

Sk³ad: 75% bawe³na, 25% poliester Kolor: kakao

Sk³ad: 50% bawe³na, 50% poliester Kolor: paski w kolorze be¿owym

Obrusy

CENY PRODUCENTA

130 x 180

130 x 210

120,-

140,-

Obrusy DecoStreet  
Obrusy DecoStreet  

Oferta obrusów, biezników na Decostreet

Advertisement