Page 1

Tennisvereniging Haagse Beemden Sportpark ’t Hooghuijs’ Kantenbeemd 1, Breda


PAGINA INDEX Bladzijde 1 2 4 7 9 11 13 14

titel Pagina index Voorwoord TVHB jeugdplan definitief Toelichting Tenniskids en competitie Wat is mijn rol? TVHB schooltennis (schema) Organogram TVHB jeugdplan 2014 Flyer

Tennisvereniging Haagse Beemden Sportpark ’t Hooghuys, Kantenbeemd 1, 4824 NB Breda tel: 076-5414979 Secretariaat: Postbus 2131, 4800 CC Breda www.tv-haagsebeemden.nl Banknr.: 52.00.16.351

24 maart 2014

1


Voorwoord Voor u ligt een extra Tiebreak om u te informeren over alles wat er in maart en vanaf april 2014 gebeurt bij TVHB. Veel dingen zijn al volop aan de gang. Het werk achter de schermen zit er voor de meeste projecten weer op (in ieder geval voor de eerste maanden van het seizoen). Op zondag 30 maart moet alles op zijn plek vallen. Met een techniekclinic voor iedereen (6 t/m 86 jaar) in de ochtend, het openingstoernooi voor volwassenen in de middag, het ophalen van de pasjes en gedurende de hele dag een open tennisdag waarop iedereen die nog niet lid is kan komen kennismaken met TVHB. Voor meer informatie over en inschrijven voor de techniekclinic kijk op: http://www.tvhaagsebeemden.nl/content/html/331.asp?vn=45161&action=viewpost&bpid=62 555 Verder in deze extra editie in leesvolgorde: 1. TVHB Jeugdplan definitief Hierin staat precies uitgelegd wat we bedoelen met een All-in lidmaatschap voor jeugdleden. Alle up-to-date informatie is de rest van het seizoen te vinden op www.tv-haagsebeemden.nl 2. Toelichting Tenniskids en competitie Een uitgebreide uitleg over de tenniscompetitie voor jonge kinderen volgens de regels van de KNLTB. 3. Wat is mijn rol? Nu steeds meer ouders een rol krijgen binnen de vereniging is dit een mooi artikel om eens door te lezen.

2

24 maart 2014


4. TVHB Scholentennis Op de 3 basisscholen die het dichtste bij ons tennispark liggen promoten we tennis in praktijk. Dit zijn De Werft, De Hoogakker Wandelakker en Blokmoeren. Afgelopen week zijn er tennislessen in de gymzalen verzorgd en deze week komen al deze klassen op het tennispark kennismaken met tennis en TVHB. Dankzij de vele vrijwilligers is dit weer gelukt. En hopelijk levert het TVHB net als afgelopen jaar weer veel nieuwe jeugdleden, ouders en buren op die lid worden en TVHB samen met ons promoten in de wijk. 5. Organogram TVHB jeugdplan 2014 Informatie over hoe alles georganiseerd is en wie verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten. 6. De Flyer De flyer heeft als doel mensen in de weide omgeving te informeren over het bestaan en de mogelijkheden bij TVHB. De flyer is opgesteld door Patrick, Bart, Arthur en Tobias. De opmaak is verzorgd door Sandra Alleman. Dankzij de goede samenwerking met OSHB is het gelukt om de flyer te laten verspreiden (5000 stuks). Op alle basisscholen in de Haagse Beemden wordt de flyer uitgedeeld. Daarnaast wordt de flyer ook in Westerpark, De Belcrum en in Waterdonken bezorgd. In het clubhuis liggen nog een paar honderd exemplaren. Iedereen die wil kan een stapeltje pakken en deze uitdelen (bijvoorbeeld in de straat). Ook deze digitale versie mag worden doorgestuurd. Graag zelfs.

Veel leesplezier !!

24 maart 2014

3


1. TVHB jeugdplan definitief Voor kinderen die kennis willen maken met tennis biedt TVHB de mogelijkheid om gebruik te maken van het “Maak-kennis-met-tennis” abonnement. Hier kan je gebruik van maken zonder lid van TVHB te zijn. Als vervolg hierop kunnen kinderen lid worden van TVHB, waarbij een jeugd lidmaatschap voor een geheel jaar van toepassing is. Hieronder zijn alle mogelijkheden verder uitgewerkt.

Maak-kennis-met-tennis • • • •

Er worden 8 trainingen gegeven van 50 minuten, in groepjes van 8 kinderen Kosten zijn € 40 Wordt alleen aangeboden aan kinderen t/m 12 jaar Er mag maximaal 2 keer gebruik gemaakt worden van deze cursus. De cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden: o Voorjaar (april-juni) o Zomer (Juni-september) o Najaar (oktober-december) o Winter indoor (januari-maart) voor € 60

Jeugd lidmaatschap (voor kinderen t/m 13 jaar) Het volgende is automatisch in het Basis lidmaatschap opgenomen:

Volledig lidmaatschap bij KNLTB, waardoor ook deelgenomen kan worden aan de competitie en alle andere door de KNLTB georganiseerde toernooitjes.

• •

Zo vaak als je wil vrij spelen met vriendjes en vriendinnetjes (die ook lid zijn) Deelname aan de World Tour (jeugd competities). Dit wordt 9 keer per jaar gespeeld e op de 1 zondag van de maand

• • • •

Deelname aan TVHB Jeugd-activiteiten (3 zondag van de maand)

4

e

Inclusief 2x 8 trainingen Kosten zijn € 180 per jaar, ofwel € 15 per maand Opmerking: Als het lidmaatschap wordt afgesloten na de zomer (en dus maar voor een half jaar, van oktober tot april) bedragen de kosten € 90. Het lidmaatschap bevat dan maar 1x 8 trainingen.

24 maart 2014


Trainingen (zowel voor “Maak-kennis-met-tennis” als bij jeugdlidmaatschap) •

Blokken van 8x trainen

• •

8 kinderen in een groep Op maandag of dinsdag tussen 16.00u en 18.00u

Voorwaarden van de verschillende mogelijkheden voor jeugd(lidmaatschap) 1. Maak-kennis-met-tennis •

Er kan maximaal 2 keer gebruik gemaakt worden van dit abonnement. Daarna zal één van de vormen van het jeugdlidmaatschap afgenomen moeten worden

Als dit abonnement gestart wordt in het voorjaar of de zomerperiode (“Maak-kennis-met-tennis (voorjaar) of “Maak-kennis-met-tennis” (zomer)), kan daarna een half jaarlijks lidmaatschap afgenomen worden (van oktober tot april).

Als het abonnement gestart wordt in de winterperiode (oktobernovember of december-februari), kan alleen een jaarlijks lidmaatschap afgenomen worden (van april tot april).

24 maart 2014

5


2. Basislidmaatschap (incl. 2x 8 trainingen) •

Het lidmaatschap bevat totaal 16 trainingen: o VoorjaarscursuJeugdplan (8 trainingen) o Najaarscursus Jeugdplan (8 trainingen)

Er bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de overige trainingscursussen: o Zomercursus Jeugdplan (8 trainingen): € 40 o Wintercursus Jeugdplan indoor (8 trainingen): € 60

6

Het jeugdlid zal zich zelf moeten inschrijven voor de betreffende trainingen (via http://mijntennisles.nl)

24 maart 2014


2.Toelichting Tenniskids en competitie Tenniskids De KNLTB heeft het jeugdtennis in Nederland vanaf september 2013 ingrijpend veranderd: • Ieder kind wordt verplicht op een bepaalde baan en met een bepaalde bal te spelen. • De jeugdcompetitie is aangepast aan de moderne tijd en de belevingswereld van de kinderen. De KNLTB is van mening dat kinderen te snel en te vroeg op een grote baan gaan tennissen. Veel kinderen die te vroeg op een te grote baan staan gaan de ballen ‘in het spel houden’. Is het niet leuker om je tegenspeler te laten lopen, initiatief te nemen en eventueel te scoren? Dit is het principe van Tenniskids. De trainingen bij TVHB zijn ook volgens dit principe. Jeugdtennis is ingedeeld in 3 kleuren, namelijk rood, oranje en groen. De kleuren zijn aan leeftijd gebonden. Leeftijdsgroepen en kleuren Leeftijd in 2014 Geboortejaar

6

7

8

2008

2007

2006

9 2005

10

11

12

2004

2003

2002

Rood Oranje Groen Geel

24 maart 2014

7


Competitie De Rode World Tour Elke eerste zondag van de maand van maart tot en met november, worden er wedstrijdjes gespeeld in de rode world tour. Dit is 9 x per jaar. Kinderen van 3 tot 5 clubs komen bij elkaar met ploegen van 2 tot 10 kinderen. De kinderen worden in twee ploegen verdeeld en spelen korte partijen van 7 punten tegen elkaar. De kinderen van alle verenigingen worden door elkaar gemixed en in twee groepen verdeeld. Na afloop worden de punten per ploeg opgeteld en is er een dagwinnende ploeg. Er wordt dus met elkaar gestreden en niet de verenigingen onderling. De resultaten worden verder niet bijgehouden of opgeslagen. Wedstrijdjes zijn dus op informele wijze. Binnen de Rode World tour bestaan er twee niveaus. Rood 1 is het hogere niveau en rood twee het meer beginnende niveau. De indeling hiervoor wordt gemaakt door de trainers van TVHB. De Oranje World Tour Kinderen die in de Oranje World Tour mogen spelen zijn ouder dan de ‘rode’ kinderen. Vanaf 8 jaar mogen kinderen in oranje spelen. 8 en 9 jarigen kunnen dus in de Rode of Oranje World Tour spelen. Dit wordt bepaald door de trainers. De oranje spelers gaan net zoals de rode spelers in ploegen naar de wedstrijden. Net zoals de rode World Tour wordt de eerste zondag van de maand gespeeld, 9 keer per jaar. Ploegen bestaan uit 2 tot 8 spelers. Ook hier worden de verenigingen door elkaar gemixed. De partijen worden gespeeld om twee gewonnen tiebreaks. Aan het eind van de dag is er dan een winnend team. De teamscores worden niet bijgehouden, de individuele resultaten die de kinderen hebben behaald echter wel. Aan het einde van de competitie hebben de kinderen die genoeg punten hebben gescoord een bronzen, zilveren of gouden World Tour badge gewonnen Iedere maand wordt er gespeeld bij een gastvereniging. De Groene Competitie Kinderen vanaf 10 tot en met 12 kunnen deelnemen aan de groene competitie. De indeling wordt gemaakt door de trainers. Ook hier kunnen 10 en 11 jarigen in de Oranje World Tour of groene competitie spelen. In de groene competitie wordt gespeeld met een groene bal. Vanaf september bestaat er geen gele bal 8

24 maart 2014


competitie meer voor de lagere school jeugd. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. De sets bestaan uit 4 games. Wel moeten er twee games verschil zijn. Bij 4-4 wordt dus een tiebreak gespeeld. De derde set wordt beslist door een tiebreak. Daarnaast wordt er gespeeld bij 40-40 om winnend punt. De ontvanger mag dan kiezen vanaf welke kant er wordt geserveerd. Er wordt gespeeld in de voorjaars (7x) en winter competitie (7x) op woensdag middag.

3. Wat is mijn rol?

Binnen een clubsituatie bestaan meerdere rollen. Denk hierbij aan de rol van de ouder, de rol van de trainer, de rol van het commissielid en soms ook de rol van de scheidsrechter. Voor kinderen is het fijn dat er duidelijkheid is wie welke rol heeft en waar de rollen voor staan. Een bekend verhaal in deze is het verhaal van de vader van Tiger Wood. Kleine Tiger werd getraind door zijn vader. Toch mocht hij altijd kiezen of zijn vader de ouderrol of de trainersrol innam. In een dergelijke situatie heb je dus te maken met twee rollen die door elkaar kunnen lopen. Je hebt hier te maken met de rol van trainer. Trainers moeten soms streng zijn, trainers bepalen de regels en soms kunnen trainers ook het kind een beetje uit de comfort zone halen om iets duidelijk te maken. De rol van ouder is een andere. Ouders steunen onvoorwaardelijk het kind, houden altijd van hun kind, supporten hun kind en zullen altijd de ontwikkeling van hun kind als mens het belangrijkst moeten vinden. Als een ouder aangeeft dat ie de wedstrijd van het kind wat vond tegenvallen is het de 24 maart 2014

9


vraag wie eigenlijk aan het woord was. Is het nu zijn vader of moeder die een beetje teleurgesteld is in de prestatie of is het de trainer. Trainers gaan over training geven, ouders moeten onvoorwaardelijk van hun kinderen houden en zoveel mogelijk van ‘trainingsdingen’ afblijven, commissieleden nemen beslissingen over opstellingen, over speeltijden in de clubkampioenschappen enz. In hoeverre is de rolverdeling binnen uw vereniging duidelijk? Is deze rolverdeling ook ergens gecommuniceerd? Wordt ook aan de kinderen uitgelegd hoe de zaken zijn geregeld binnen de club? Tip:

10

Stuur ouders informatie over hun rol en de rol van anderen zoals trainers en begeleiders van ploegen. Op internet is erg veel te vinden op dit gebied. Bespreek verschillende rollen in de jeugdcommissie

24 maart 2014


5. TVHB Schooltennis Dag

Tijd

Groepen School

Maandag 17 maart

13.3015.00

3,3

Hoogakker Adres: Wandelakker Wandelakker 64

1 Arthur (trainer) 2 Bart (trainer i.o.) 3 Nico ( TVHB ) 4 Frans ( TVHB ) 5 Carolein ( TVHB )

Dinsdag 18 maart

11:0012.00

3/4,5

De Werft

1 Arthur vanaf 10:40 2 2e jaars CIOS 3 Wytse ( TVHB ) 4 Hennie ( OSHB )

13.3015.00

4,4

Hoogakker Adres: Wandelakker Wandelakker 64

1 Arthur 2 Willemijn (OSHB)

10.3012.00

4

Hoogakker Blokmoeren

Adres: Raaimoeren 19

1 Hennie (OSHB) 2 Bart (trainer i.o.)

Donderdag 13.3020 maart 15.00

3

Hoogakker Blokmoeren

Adres: Raaimoeren 19

1 Bart (trainer i.o) 2 Nico ( TVHB ) 3 Koen (OSHB)

Vrijdag 21 maart

5

Hoogakker Blokmoeren

Adres: Raaimoeren 19

1 Bart (trainer i.o) 2 Enny ( TVHB ) 3 Matthijs (TVHB)

Woensdag 19 maart

24 maart 2014

13.3015.00

Gymzaal

Adres: Raaimoeren 19

Wie

11


Finale dagen: Dinsdag 25 maart

Woensdag 26 maart

Tijd

Groep

School

Tennispark TVHB

Wie

10:0011.00

3/4

De Werft

Adres: Kantenbeemd 1

11.0012.00

5

13.3015.00

4,4

Hoogakker Wandelakker

Adres: Kantenbeemd 1

1 Arthur vanaf 10:40 2 Hennie( OSHB) 3 Nico ( TVHB ) 4 Wytse ( TVHB ) 5 Rik (OSHB) 6 Robbin (OSHB) 7 Mark ( OSHB ) 1 Arthur 2 Hennie ( OSHB ) 3 Willemijn ( OSHB ) 4 Kevin ( OSHB ) 5 Joshua ( OSHB ) 6 Indra ( OSHB )

9.0010.00

3

Hoogakker Wandelakker

Adres: Kantenbeemd 1

10.0011.00

5

Hoogakker Blokmoeren

11.0012.00

3

Hoogakker Wandelakker

1 Bart (trainer i.o.) 2 Hennie ( OSHB ) 3 Jordy (OSHB) 4 Remko (OSHB) 5 Indra ( OSHB ) 6 Wytse ( TVHB ) 7 Frans ( TVHB ) 8 Enny ( TVHB ) 9 Matthijs (TVHB)

5

Hoogakker Wandelakker

Adres: Kantenbeemd 1

1 Bart (trainer i.o.) 2 Hennie ( OSHB ) 3 Mark ( OSHB ) 4 Wesley (OSHB) 5 Jordy (OSHB) 6 Remko (OSHB

Hoogakker Blokmoeren

Adres: Kantenbeemd 1

1 Bart (trainer i.o.) 2 Hennie ( OSHB ) 3 Wesley ( OSHB ) 4 Remko ( OSHB ) 5 Jordy ( OSHB ) 6 Orrin ( OSHB ) 7 Koen ( OSHB )

Donderdag 9.0027 maart 10.00

12

10.0011.00

5

13.3015.00

3,4

24 maart 2014


6. Organogram TVHB jeugdplan 2014 In 2013 hebben 4 ouders meteen de schouders onder het nieuwe jeugdplan gezet. Al het werk achter de schermen bleek teveel voor 1 vrijwilliger. Daarom is dat opgedeeld in 4 functionaris taken. En ook hiervoor zijn ouders gevonden en heeft de overdracht / uitleg inmiddels plaatsgevonden. We zijn nog wel op zoek naar iemand die de 3e zondag wil gaan coördineren. Het idee is om iedere 3e zondag een activiteit te laten organiseren door 1 of meer vrijwilligers die aansluit bij de interesses van de jeugdleden. Dit kan echt van alles zijn (het hoeft zelfs niet altijd met tennis te maken te hebben). De functionaris 3e zondag vult in het begin van het seizoen de kalender met de ideeën die er zijn. Dit 1e jaar ligt er nog geen draaiboek, maar er zijn al wel een aantal vrijwilligers die een activiteit organiseren. Bart heeft in december een mik circuit gedaan, Arthur in februari een tennis met je ouders ochtend en Tobias doet op 30 maart een techniek clinic. Ideeën voor daarna zijn bijvoorbeeld een invitatie toernooi, uitwisselingen met andere (tennis)verenigingen en allerlei combinatie activiteiten, waarbij de kinderen eerst tennissen en daarna gaan paaseieren zoeken, zwemmen, enz., enz. Is er iemand die een activiteit wil (helpen) organiseren of functionaris 3e zondag wil worden, neem dan contact op met Tobias Spoor.

24 maart 2014

13


● Hele jaar door buiten tennissen ● Alle tennisbanen zijn voorzien van lichtmasten ● Mooi park, rustig en beschut gelegen ● Aangesloten bij de KNLTB ● Vereniging voor alle doelgroepen ●Veel leuke activiteiten

Maak kennis met TVHB

Open Dag + Clinic Zondag 30 Maart ● Clinic duurt van 10.00u tot 11.30u ● Voor alle leeftijden en alle tennisniveaus ● Met op iedere baan een van onze beste spelers met een leuke en leerzame tennis oefening (service, forehand, backhand, volley, smash) ● Na afloop mag er op de vrije banen getennist worden Meer details en aanmelden kan op:

14

24 maart 2014

www.tv-haagsebeemden.nl


24 maart 2014

15

Jeugdplan boekje digitaal  

Het jeugdplan van TVHB (Tennisvereniging Haagse Beemden in Breda}.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you