Page 1

Tennisvereniging Haagse Beemden Sportpark ’t Hooghuijs’ Kantenbeemd 1, Breda


PAGINA INDEX Bladzijde 1 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21

titel Pagina index Welkomstwoord van de redactie Woordje van voorzitter/bestuur e Van Loon Open: 30 editie TVHB Open Toernooi Fotoalbum Bardienst invallers TVHB Brejaart 45+ open dubbeltoernooi 2014 Stand van zaken bestuurswisseling Voorzitter (taakomschrijving) Secretaris (taakomschrijving) Fotoalbum Adressenlijst TVHB

Tennisvereniging Haagse Beemden Sportpark ’t Hooghuys, Kantenbeemd 1, 4824 NB Breda tel: 076-5414979 Secretariaat: Postbus 2131, 4800 CC Breda www.tv-haagsebeemden.nl Banknr.: 52.00.16.351

Mei 2014

1


WELKOMSTWOORD VAN DE REDACTIE Beste sportvrienden, We mogen de laatste dagen niet klagen, zomerse temperaturen in de maand mei. Heerlijk weer voor een avondje op de baan en daarna gezellig een afzakkertje op het terras. Als er weer ‘een spatje regen’ valt , heb je even de tijd om ons clubblad te lezen en je aan te melden voor een bestuursfunctie (voorzitter of secretaris). In deze uitgave kom je de taakomschrijving van beide vacatures tegen. Eind juni gaan we knallen met de 30e editie van het Open Toernooi, dankzij de sponsoring wederom het Van Loon Open Toernooi. Vergeet je niet op tijd aan te melden. Na de zomervakantie, in september, is er het TVHB Brejaart 45+ dubbeltoernooi, alweer voor de zevende keer. De organisatie staat nu al te popelen om de handen uit de mouwen te steken. Het wordt culinair genieten, met sportieve hoogtepunten, houd de facebookpagina maar in de gaten. In het blad tref je enkele foto’s aan van de competitie, gemaakt door Peter Verheijden. Bedankt hiervoor Peter! Veel leesplezier en ik zie jullie vast terug op de baan bij één van de toernooien of op de maandag-/donderdagavond. Mocht je de volgende keer iets willen publiceren stuur dan een mailtje naar emiel.pas@ziggo.nl, de sluitingsdatum is deze keer 24 juni.

Tennis ze, met zin! Emiel Pas, redacteur

Attentie: Voortaan verschijnt het clubblad 6x per jaar. De vorm zal meer op een nieuwsbrief lijken met aankondigen van activiteiten en nieuws uit de commissies. De uiterste inleverdata voor kopij staan vast en daarvan kan niet afgeweken worden. De Tiebreak wordt verstuurd in de volgende maanden: mei, juli, september, november, januari, en maart. De inleverdata voor kopij zijn: 24 april, 24 juni, 24 augustus, 24 oktober, 24 december en 24 februari. 2

Mei 2014


Mei 2014

3


WOORDJE VAN VOORZITTER/BESTUUR Beste TVHB leden, Het tennisseizoen is weer in volle gang. De competitie ligt nog vers achter ons en inmiddels zijn we in afwachting van ons open toernooi in de eerste week van juli. Een speciaal toernooi dit keer, want het wordt de 30e editie en de toernooicommissie zal er ongetwijfeld weer een mooi toernooi van maken. Kom tijdens de toernooiweek het sfeertje maar eens proeven. Het is belangrijk voor de club om toch tenminste ons huidige ledenaantal te behouden, maar nog belangrijker om weer te groeien naar een gezonder niveau. Als leden moeten we daar met elkaar voor zorgen. Laten we de komende maanden nu eens proberen om allemaal een nieuw lid te introduceren. Dit kan al voor 5 euro per dagdeel. Pasjes hiervoor zijn verkrijgbaar achter de bar of, indien de bar gesloten is, bij de ledenadministrateur. Zoals in de vorige editie van de Tiebreak al aangekondigd staat ons als club een grote bestuurswisseling te wachten en we informeren jullie graag over de stand van zaken elders in deze Tiebreak. Helaas heeft tot op dit moment zich nog niemand gemeld om bestuurstaken over te nemen van de vertrekkende bestuursleden. Er zullen toch echt leden naar voren moeten komen, want een vereniging zonder bestuur dat kan natuurlijk niet! Veel tennisplezier en alvast een fijne zomervakantie. Met sportieve groeten, Namens het bestuur Erik Broerse, voorzitter 4

Mei 2014


Mei 2014

5


VAN LOON OPEN: 30e EDITIE TVHB OPEN TOERNOOI! Dit jaar spelen we voor de 30e keer het open toernooi, een mooie mijlpaal voor de club. Fijn ook dat we dit jaar dankzij Emiel Herremans wederom het TVHB Van Loon Open Toernooi mogen heten. Graag willen we tijdens de toernooiweek extra aandacht gaan besteden aan het 30-jarig bestaan van het toernooi. Hoe of wat weten we nog niet precies, dus goede ideeĂŤn, extra sponsoring en handjes die willen mee helpen, zijn altijd welkom! Hierbij nodigen wij je ook uit om mee te doen aan het TVHB Van Loon Open Toernooi. Door inmiddels bij velen bekende perikelen bij de KNLTB is de inschrijving dit jaar later dan normaal geopend. Hopelijk kun je binnenkort snel weer inschrijven via onze toernooiwebsite http://www.tvhb-open.nl/. Uiteraard is deze site ook te vinden via onze eigen TVHB-website. Het toernooi vindt plaats van maandag 30 juni t/m zondag 6 juli. Ook in het voorweekend (zaterdag 28 juni en zondag 29 juni) worden al wedstrijden gespeeld. Dit jaar worden wederom zowel het enkelspel als het dubbelspel op actuele rating gespeeld. Ook dit jaar hopen we weer op veel inschrijvingen en gaan we er samen met alle deelnemers, sponsors en supporters weer een sportief en gezellig toernooi van maken, dus schrijf je in! Dit jaar zit de OTC wat krapper in de bezetting dan andere jaren. Zo heeft bijvoorbeeld Carmen na een aantal jaren de OTC helaas verlaten. Via deze weg willen we haar hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren! Ook zonder Carmen proberen we natuurlijk weer voor een toptoernooi te zorgen maar extra mensen om ons daarbij te helpen zijn altijd welkom. 6

Mei 2014


Dus als je het leuk vindt om een avondje te komen helpen dan zou dat super zijn. Je kunt je aanmelden bij ĂŠĂŠn van de commissieleden. Daarnaast zijn natuurlijk tips voor sponsoring altijd welkom. Met sportieve groeten, De Open Toernooicommissie, Ank, Bart, Evelien, Gerda, Lisette en Peter

Mei 2014

7


FOTOALBUM

Competitie 2014

8

Mei 2014


Mei 2014

9


BARDIENST INVALLERS Binnen de TVHB gaan stemmen op om een invallerlijst voor de bardienst (weer) in het leven te roepen. De lijst komt dan op de site te staan en als u dan géén bardienst kunt of wilt draaien, kunt u contact opnemen met één van de mensen die op de lijst staat. Maar voor dat zover is zoeken wij nog leden (boven de 18 jaar) die graag op die lijst willen staan. Het gaat als volgt: degene die van de invallerslijst gebruik wil maken, neemt contact op met de vrijwilliger en spreekt een bedrag af, te weten € 25.00 per bardienst. Dit gaat buiten de barcommissie om! De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de bardienst! Wilt u op de invallerslijst stuur dan een mailtje naar : forbal198@hotmail.com , onder vermelding van naam – en telefoonnummer en ik zorg voor de rest. Namens de barcommissie Roel Baljon

10

Mei 2014


TVHB BREJAART 45+ OPEN DUBBELTOERNOOI 2014

Dit jaar vindt het TVHB Brejaart 45+ open dubbeltoernooi wederom plaats in week 38. Het toernooi wordt gehouden van maandag 15 september tot en met zondag 21 september 2014. Ook in het voorweekend, op zaterdag 13 en zondag 14 september, worden er al wedstrijden gespeeld. De voorbereidingen zijn in volle gang en samen met de spelers, supporters en sponsoren gaan we er weer een geweldig toernooi van maken. Deze zevende editie zal wederom in het teken staan van veel sportiviteit, gezelligheid en lekker eten. Noteer deze data alvast in je agenda! Verdere informatie volgt over enige tijd en via onze facebookpagina: https://www.facebook.com/tvhb.dubbeltoernooi. Wij hopen jullie in september allemaal weer te zien! Met sportieve groet, Ad, Marianne, Martin en Huub

Mei 2014

11


12

Mei 2014


STAND VAN ZAKEN BESTUURSWISSELING Beste TVHB leden, zoals aangekondigd zou dit jaar voor een belangrijk deel in het teken staan van de bestuurswisseling in 2015. Na de eerste brainstormsessie eind 2013 hebben we nog een tweede brainstormsessie gehouden in april. Onderwerpen waren: Hoe zou een nieuwe bestuursstructuur eruit moeten zien, wat voor vereniging willen we zijn, hoe zien jullie de TVHB in de toekomst, etc. Wat identiteit betreft zijn we het allemaal met elkaar eens. De TVHB moet een gezellige club blijven met aandacht voor jeugd, recreatieve spelers en wedstrijdspelers. Er heerst bezorgdheid over de toekomst van de TVHB vanwege de nog niet gestopte daling van het aantal leden. Wat de bestuurssamenstelling betreft zijn we gekomen tot een voorlopig model met vijf bestuursleden. Zie het organigram hieronder.

Mei 2014

13


Voor de functies manager facilitair en manager tennis staat in het organigram duidelijk wat daar onder gaat vallen. Voor de functies voorzitter en secretaris verwijs ik graag naar bijgevoegde taakomschrijvingen. Aan de hand van de ledenlijst zijn we begonnen om mogelijke kandidaten voor de verschillende functies te selecteren om deze vervolgens persoonlijk te gaan benaderen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als er leden zich spontaan zouden melden voor ĂŠĂŠn van de openstaande vacatures. Wij kennen namelijk niet iedereen persoonlijk en zijn of haar capaciteiten. Aarzel niet langer en meld je als kandidaat bestuurslid! We houden jullie op de hoogte in de komende Tiebreaks of via de club mail. Met sportieve groet, Namens het bestuur, Erik Broerse, voorzitter

Bijeenkomst over invulling bestuursfuncties

14

Mei 2014


VOORZITTER (TAAKOMSCHRIJVING) Samen met secretaris en penningmeester de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging en tekenbevoegd. Op functie gekozen voor een periode van 3 jaar, met maximaal 2 extra periodes, door de ALV. De voorzitter wordt middels e-mail op de hoogte gehouden over alle zaken die spelen binnen de TVHB ( dagelijks mail controleren). Leiden van de maandelijkse bestuursvergadering ( 3 uur + 1 uur voorbereidingstijd). Deelname aan Bredaas tennis overleg ( 4x per jaar 2,5 uur). Contact met de gemeente ( enkele e-mails en 2x per jaar 1 uur overleg op de TVHB). Deelname aan districtsvergadering van KNLTB (2x per jaar 3 uur, in de praktijk 1x per jaar en soms helemaal niet). Voorzitten van de jaarlijkse ALV ( 2,5 uur + 2 uur voorbereidingstijd). Op nieuwjaarsreceptie ontvangen van de leden en korte toespraak. Op prijsuitreiking opentoernooi en 45+toernooi en kort dankwoordje houden. Gesprek met de trainingscoÜrdinator en de trainer ( 2x per jaar 1 uur). Bedankwoordje tijdens de vrijwilligersdag. Ondertekenen sponsorcontracten ( ½ uur per keer). Afhandeling andere zaken die zich voordoen.

Mei 2014

15


16

Mei 2014


SECRETARIS (TAAKOMSCHRIJVING) Zorgt voor een efficiĂŤnt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst. Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen. Notuleert de algemene ledenvergadering. Verzamelt centraal de notulen van overige commissies. Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen. Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt. Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur. Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen). Leegt de postbus van de vereniging.

Mei 2014

17


Administratieve dienstverlening en belastingen. Voor eenmanszaak, Vof en BV. Jaarrekening en aangifte. Loonadministraties (al vanaf 1 persoon). Tijdelijke vervanging van uw administrateur/trice. Voor info: 06-51747521 Of: peter.nouws@ziggo.nl 18

Mei 2014


FOTOALBUM

Competitie 2014

Mei 2014

19


Wie is Alphabet? Alphabet is een merkonafhankelijke leasemaatschappij die tot de top 5 grootste van Europa behoort. Autolease voor iedereen 

ZZP

Particulier

MKB

Non-profit

Corporate

Alphabet is de juiste partner, ongeacht de grootte van uw wagenpark of bedrijfssector. Diensten en advies op maat Alphabet ondersteunt duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeheer en biedt innovatieve oplossingen en diensten op maat, van advies tot allesomvattende beheeroplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1997 en beheert meer dan 530.000 voertuigen, inclusief 70.000 onderhoudscontracten. Meer informatie zie: www.nl.alphabet.com

20

Mei 2014


ADRESSENLIJST TVHB BESTUUR: Erik Broerse (voorzitter) Hanneke Oomen (penningmeester) Ad Zwanen (secretaris) Peter Verheijden (PR/communicatie)) Wim van Hoof (open toernooien) Roel Baljon (bar & park) Patrick Jansen (CWT + training) LEDENADMINISTRATIE Guy Adan (ledenadm. &webmaster) TRAINER: Arthur Bosman Jansen CWT : Algemene contact adres: Machiel van der Wijk Patrick Jansen (voorzitter) Tobias Spoor (prestatief tennis) OPEN TOERNOOI COMMISSIE: Algemene contact adres Bart Christiaens (voorzitter) Evelien Toutenhoofd Ank Adan-Crans Lisette van Ierssel Gerda IJff Peter Weber BARCOMMISSIE : Roel Baljon (voorzitter) Arnold van Egmond Peter Pas Nicolette Klitsie Connie Sonder Ronald de Boer Ruud Waterreus Chris van Dijk

Mei 2014

erik@starshoe.net jdm.oomen-bastiaansen@kpnmail.nl adzwanen@hotmail.com pverheijd@ziggo.nl w.van.hoof@ziggo.nl forbal198@hotmail.com patrick_jansen@casema.nl

06-51496246 076-5415886 076-5410206 06-22586888 06-20133475 076-5421614 06-17884389

leden.tvhb@gmail.com

076-5417661

tuur.bj@planet.nl

06-27064622

CWT@tv-haagsebeemden.nl wijkmvd@ziggo.nl patrick_jansen@casema.nl tobias_spoor@hotmail.com

06-17884389 06-27896705

opentoernooi@tv-haagsebeemden.nl b.christiaens@casema.nl evelien_toutenhoofd@hotmail.com ank@famadan.nl l.van.ierssel@ziggo.nl gerda@rotterdamtopsport.nl peter.weber@ziggo.nl

06-26110887 076-5151166 076-5417661 06-13018281 076-5151166 06-15597759

forbal198@hotmail.com arnoldvanegmond@casema.nl jpampas@casema.nl nicolitsie@hotmail.com conniesonder@hotmail.com ron.jacq@gmail.com ruudenanjowaterreus@ziggo.nl christiaand@casema.nl

076-5421614 076-5414734 076-5420469 076-5415994 076-5498926 076-8888114 076-5410353 076-5417300

21


(Vervolg) ADRESSENLIJST TVHB BREJAART 45+ DUBBELTOERNOOICOMMISSIE : Algemene contactadres 45plus@tv-haagsebeemden.nl Ad van der Burgt (wedstrijdleider) ahjvanderburgt@online.nl Marianne Slot mrslot@ziggo.nl Martin Schakelaar martin.schakelaar@gmail.com Huub van Meersbergen hvmeersbergen@gmail.com COMMISSIE NIEUWE LEDEN Jos van den Broek josvandenbroek01@gmail.com Hans Loyens loyens@ziggo.nl Toon Meeuwisse toonmeeuwisse@gmail.com Wytse Verdam lisbet.wytse@ziggo.nl Frans van Vilsteren trudievv@casema.nl PR & COMMUNICATIE Peter Verheijden pverheijd@ziggo.nl Romeo Ganpat r.ganpat@kpnplanet.nl Emiel Pas (clubblad) emiel.pas@ziggo.nl CLUBBLAD: Emiel Pas (redacteur) emiel.pas@ziggo.nl PARKCOMISSIE: Cees Verwijmeren ceesverw@xs4all.nl Ruud Waterreus ruudenanjowaterreus@ziggo.nl Chris van Dijk christiaand@casema.nl Roelof Baljon forbal198@hotmail.com Jan Meijer wij4meijer@gmail.com COM. RECREATIEF TENNIS Algemene contactadres tc@tv-haagsebeemden.nl Joep Verheijden (voorzitter) joep@joepiler.com Esmee Broerse

22

076-5138236 076-5419099 076-5425260 06-15895156 076-5418794 076-5410619 06-53961957 076-5419958 076-5422191 06-22586888 076-5427220 06-43146875 06-43146875 076-5416199 076-5410353 076-5417300 076-5421614 06-41821745

06-24202481

Mei 2014


Mei 2014

23

Tiebreak mei 2014  

Clubblad van TVHB (Tennisvereniging Haagse Beemden in Breda)

Advertisement