Page 1

Tennisvereniging Haagse Beemden Sportpark ’t Hooghuijs’ Kantenbeemd 1, Breda


PAGINA INDEX Bladzijde 1 2 4 6 8 11 19 21 23 25 27 30 31 32 34 37 39 40 41

titel Pagina index Welkomstwoord van de redactie Woordje van voorzitter/bestuur Fotoalbum Teamtennistoernooi 2013 Competitie Activiteitenkalender 2014 Jeugdplan Contributie en bardiensten Fotoalbum Tenniskids 2014 Nieuwjaarsborrel Tosreglement Fotoalbum Tennismaatjes gezocht Uitnodiging opstartbijeenkomst Invulling bestuursfuncties Foto’s brainstormsessie Adressenlijst TVHB

Tennisvereniging Haagse Beemden Sportpark ’t Hooghuys, Kantenbeemd 1, 4824 NB Breda tel: 076-5414979 Secretariaat: Postbus 2131, 4800 CC Breda www.tv-haagsebeemden.nl Banknr.: 52.00.16.351

Februari 2014

1


WELKOMSTWOORD VAN DE REDACTIE Beste leden, We zijn al een eind op weg in het nieuwe jaar, toch wens ik iedereen het allerbeste en een fijn tennisjaar. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe tennisseizoen in volle gang, in deze editie lezen jullie alles hierover. Op 5 februari was de ALV (= Algemene ledenvergadering), de besluiten die toen zijn goedgekeurd vind je terug verderop in het blad. In het fotoalbum staan de foto’s van de Nieuwjaarsborrel van 12 januari en het jeugd Kersttoernooi dat op 23 december plaatvond. Ik vraag jullie bijzonder aandacht voor de uitnodiging voor de sportieve opstartbijeenkomst voor de jeugd op 23 februari. Je kunt je inschrijven via een formulier dat je op de website van club kunt terugvinden. Veel leesplezier en ik zie je vast terug op de baan bij de opening van het seizoen op 30 maart!

Mocht je de volgende keer iets willen publiceren stuur dan een mailtje naar emiel.pas@ziggo.nl, de sluitingsdatum is deze keer 24 april.

Tennis ze, met zin! Emiel Pas, redacteur

Attentie: Voortaan verschijnt het clubblad 6x per jaar. De vorm zal meer op een nieuwsbrief lijken met aankondigen van activiteiten en nieuws uit de commissies. De uiterste inleverdata voor kopij staan vast en daarvan kan niet afgeweken worden. De Tiebreak wordt verstuurd in de volgende maanden: mei, juli, september, november, januari, en maart. De inleverdata voor kopij zijn: 24 april, 24 juni, 24 augustus, 24 oktober, 24 december en 24 februari. 2

Februari 2014


Februari 2014

3


WOORDJE VAN VOORZITTER/BESTUUR Beste TVHB leden, Het jaar 2014 is al weer bijna 2 maanden oud en de nieuwe TVHB kalender staat vol met activiteiten zodat het weer een mooi TVHB tennis jaar gaat worden. De recessie is ook de TVHB niet voorbij gegaan en we hebben in 2013 toch weer wat leden en sponsors verloren. Het blijft zaak hier met z’n alleen attent op te blijven. Ken je mensen die willen gaan tennissen of ken je potentiële sponsors, neem ze dan mee naar TVHB! Op woensdag 5 februari vond de jaarlijkse ALV plaats. Deze werd bezocht door zo’n 30 leden. Door de ALV werden de contributie verhoging en de soorten lidmaatschappen goedgekeurd, evenals het jeugdplan en het barbeleid. Van al deze punten zijn er stukken opgenomen in deze Tiebreak. Op bestuursniveau gaat er in 2015 veel veranderen. Ad Zwanen (secretaris), Peter Verheyden (sponsoring&PR) en ikzelf (voorzitter) zullen na 2 bestuursperioden(2x3 jaar) op de ALV van 2015 aftreden en niet meer herkiesbaar zijn. Patrick Jansen (CWT&trainingzaken) heeft zich op afgelopen ALV herkiesbaar gesteld voor 1 jaar en zal op de ALV van 2015 beslissen of hij nog met een nieuwe bestuur mee wil besturen. Dit betekent dat er 3 á 4 vacatures zullen ontstaan. In het belang van de TVHB is het belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe mensen opstaan die de TVHB willen gaan besturen. Het vinden van deze mensen zal dan ook het speerpunt voor 2014 zijn. Hiertoe zijn we als bestuur eind 2013 begonnen met een brainstormsessie met een aantal leden over de toekomst van de TVHB en dit willen we in 2014 nog vaker doen met andere leden die hier belangstelling voor hebben. Een voorlopige conclusie uit de brainstormsessie is dat men denk aan een nieuwe bestuur van 5 personen. Er zal hoe dan ook een nieuwe voorzitter en een nieuwe 4

Februari 2014


secretaris gevonden moeten worden. De functie van penningmeester blijft bestaan, de andere bestuursfuncties zouden tenniszaken en facilitaire zaken kunnen zijn. Ben je iemand die ĂŠĂŠn van deze functies op zich wil nemen of ken je iemand die dat zou willen neem dan even contact op met iemand van het bestuur. Het nieuwe tennisseizoen zal op 30 maart met vele activiteiten geopend worden. Zorg allemaal dat je erbij bent!

Met sportieve groeten, (namens het bestuur) Erik Broerse, voorzitter

Erik aan het woord bij de Nieuwjaarsborrel

Februari 2014

5


FOTOALBUM

Lekker ‘chillen’ bij de Nieuwjaarsborrel.

6

Februari 2014


Februari 2014

7


TEAMTENNISTOERNOOI 2013

8

Februari 2014


TEAMTENNISTOERNOOI 2013 Afgelopen najaar is er een teamtennistoernooi georganiseerd. Er hadden zich 5 teams aangemeld. Zondag 6 oktober ging het toernooi van start. Zondag 17 november was de slotavond. Per avond werden 2x een Mixed Dubbel, 1x een Dames Dubbel en 1x een Heren Dubbel gespeeld. De deelnemers waren enthousiast en hebben het teamtennistoernooi als positief ervaren. Het toernooi kan als geslaagd worden beschouwd. De toernooicommissie Teamtennis gaat in 2014 daarom opnieuw een teamtennistoernooi organiseren. Hopelijk zullen veel teams zich gaan aanmelden. De Teamtenniscommissie Connie Sonders, Dorothy Wasser, Willem ter Stege, Machiel van de Wijk en Cor van der Velden

Met sportieve groet, Esmee, Adrian, Sander, Trudy en Tobias

Februari 2014

9


TEAMTENNISTOERNOOI 2013

10

Februari 2014


COMPETITIE Winteroutdoorcompetitie 2013/2014 Afgelopen winter heeft TVHB met 8 teams meegedaan aan de winteroutdoorcompetitie. Doordat we een goede winter hadden (zonder sneeuw en regen) zijn alle wedstrijden op de geplande dagen gespeeld en hoefde er daardoor geen enkele wedstrijd op een inhaaldag gespeeld te worden. De resultaten waren voor TVHB helaas wat minder succesvol. De helft van het aantal teams is op de laatste plaats geĂŤindigd en zal daardoor volgend jaar in een lagere klasse uitkomen (doordat er dit jaar bij de wintercompetitie voor het eerst ook gewerkt wordt met promotie/degradatie). Hopelijk kunnen de teams volgend jaar hogere ogen gooien en tot het einde meestrijden voor het kampioenschap!

Voorjaarscompetitie 2014 Op zaterdag 5 april gaat de voorjaarscompetitie weer van start. Voor TVHB zullen er 14 teams deelnemen, verdeeld over de vrijdag, zaterdag en zondag. Verderop in de Tiebreak kunt u alle teamindelingen terugvinden. Op zondag zijn er helaas een paar competitieteams gestopt en gaat het damesteam op zaterdag spelen, waardoor de zondag wat rustiger zal zijn met de competitie. Op zaterdag zijn er nog steeds 9 teams, dus dan zullen de banen de gehele dag bezet zijn.

Ophalen competitiemappen Op zondag 30 maart zullen we de competitiemappen en ballen uitreiken aan alle teams. Doordat we de laatste jaren helaas ervaren hebben dat een aantal teams de competitiebijdrage pas erg laat betaalden en wij hier steeds achteraan moesten, zullen we de competitiespullen nu alleen uitreiken als de competitiebijdrage betaald is. We zullen hiertoe alle captains 2 weken van te voren informeren, zodat er genoeg tijd is om de competitiebijdrage over te maken. Net als de laatste jaren zullen we de competitie dit jaar ook weer gaan afsluiten met een gezamenlijke BBQ, waarbij we dan ook de eventuele kampioensteams zullen huldigen. De BBQ zal georganiseerd worden op zondag 1 juni om Âą 17.30u. Meer informatie hierover volgt t.z.t., maar schrijf dit alvast in je agenda, zodat je er ook bij bent! Sportieve groetjes, Patrick Jansen en Machiel van der Wijk CWT (CWT@tv-haagsebeemden.nl) Februari 2014

11


Wijzigingen in voorjaarscompetitie? Eind vorig jaar is er veel discussie geweest over 3 mogelijke wijzigingen die de KNLTB voornemens was door te voeren vanaf de voorjaarscompetitie in 2014. Dit betrof de volgende 3 wijzigingen: 1. 2. 3.

No-ad in dubbels, ofwel beslissend punt op deuce Supertiebreak als vervanging van 3e set in dubbels Enkelspelwedstrijden spelen op volgorde van actuele rating i.p.v. op speelsterkte

Met betrekking tot bovenstaande voorgenomen wijzigingen, hebben we binnen TVHB een enquĂŞte gehouden onder de leden. Zie hieronder de resultaten hiervan.

12

Februari 2014


Opmerkingen: • Dit is juist zo mooi aan het tennis (voor- en nadeel) en moet niet veranderd worden!! • Dit vind ik echt een totale verandering van de spelregels, ik vind het ingewikkeld omdat dit bijna in elke game kan voorkomen, dus faliekant tegen. • Het haalt de spanning/evenwicht uit de wedstrijd. • Dan voelt het niet meer als een volledige wedstrijd • Zeer slecht idee!: je moet aan zo'n regel die reeds jarenlang en wereldwijd algemeen geldt, niet sleutelen. Deze regel hoort gewoon bij het tennissen en draagt bij tot de spanning die bij het tennisspel hoort.

• Wedstrijd verliest spanning en lengte.

Februari 2014

13


Opmerkingen: • Een derde set moet weer een wedstrijd op zich kunnen zijn en met een (super) tiebreak wordt hier niet aan voldaan!! • Ik kan me voorstellen dat in de gemengd landelijke competitie (met 8 wedstrijden) bovenstaande regels ingevoerd worden, maar absoluut niet in competities met 4/5/6 wedstrijden. Ik ervaar de competitiedag helemaal niet als lang (ik speel zaterdag gemengd districtscompetitie)....

• Juist de wedstrijden die over 3 sets worden gespeeld zijn vaak het leukste en dan wil je juist langer op de baan staan. Bij de afgelopen clubkampioenschappen zie je ook veel personen die toch kiezen voor een derde set, ondanks afwijkend reglement. En het valt best mee met lange competitiedagen, zeker op zaterdag. Zou echt heel jammer zijn.

14

Februari 2014


Conclusie: ongeveer 75% van de TVHB-leden is geen voorstander van de eerste 2 voorstellen. Dit beeld is in lijn met meerdere andere onderzoeken die recentelijk onder competitiespelers gehouden zijn (zie o.a. https://www.facebook.com/pages/Een-COMpetitie-TEGEN-de-nieuwe-competitie-regels-2014-van-de-KNLTB/591292094264906) In de districtsvergaderingen van de KNLTB (op 23 november) en in andere bijeenkomsten e door de KNLTB is hier vrij veel over gesproken en is toen besloten om het 1 voorstel nog niet in te voeren in 2014. Over de andere 2 wijzigingen is in de vergadering van het Bondsbestuur op 19 december uiteindelijk besloten om dit ook nog niet door te voeren. De KNLTB heeft echter wel plannen om vanaf 2015 het competitieaanbod grondig te moderniseren en toekomstvast te maken. De KNLTB gaat hiertoe in 2014 van start met het project 'Tenniscompetitie nieuwe stijl'. Zie hieronder meer toelichting van de KNTLB. Toelichting KNLTB op wijzigingen in competitie Tennis is een wedstrijdsport. Het plezier in tennis, op alle niveaus, wordt in hoge mate bevorderd door het spelen van wedstrijden, bijvoorbeeld in competitieverband. Deelnemen aan competities is een belangrijke meerwaarde van het KNLTB-lidmaatschap voor onze leden. Het is één van de weinige clubactiviteiten die in teamverband plaatsvindt en bovendien zorgt het spelen van competitie voor een grotere binding met de vereniging en vergroot het de sociale interactie. Daarom ziet de KNLTB het als kerntaak om een groot en divers competitieaanbod te onderhouden, hetgeen is bekrachtigd in de strategische doorkijk die is vastgesteld door de Ledenraad op 20 juni jl. Bij de totstandkoming van dit competitieaanbod dienen wij de verschillende belangen van onze leden, zowel competitiespelers als recreanten, zo goed mogelijk met elkaar te verenigen zodat zij zich bij onze tennisverenigingen thuis blijven voelen. In 2012 namen ruim 215.000 van onze 626.000 leden deel aan een competitievorm in het voorjaar, najaar en/of winter. Echter, we zien inmiddels dat het aantal deelnemende ploegen aan de voorjaarscompetities de afgelopen jaren terugloopt. Om deze trend te keren en om de kracht van onze competities voor verenigingen te maximaliseren is het noodzakelijk om het competitieaanbod met ingang van 2015 grondig te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Daarom gaat de KNLTB in 2014 van start met het project ´Tenniscompetitie nieuwe stijl´.

Februari 2014

15


Project Tenniscompetitie nieuwe stijl In dit project wordt het competitieaanbod getoetst op aspecten als duur, perioden, aantal partijen, aantal speeldagen, baanverdeling en spelregels, en wordt bekeken hoe we in moeten spelen op sporttakoverstijgende ontwikkelingen op het gebied van werken, leven en recreĂŤren. Het negeren van deze maatschappelijke signalen zal onherroepelijk leiden tot een verdere verzwakking van de concurrentiepositie van onze verenigingen. Op basis van o.a. deze toetsing en verschillende onderzoeken worden maatregelen uitgewerkt om tegemoet te komen aan de (veranderende) wensen van de maatschappij en van onze leden in het bijzonder. Compactere wedstrijden Wij streven naar compactere competitiepartijen, die gemiddeld maximaal 1,5 uur duren en daardoor beter planbaar zijn. Dit levert voordelen op voor zowel de verenigingscompetitieleiders (VCL), als de spelers. Compactere partijen zorgen er voor dat spelers minder lang hoeven te wachten en dat men meer duidelijkheid heeft over hoe lang de competitiedag duurt. Ook de recreanten (niet competitie spelende KNLTB-leden) profiteren van deze wijzigingen, zij hebben eerder een vrije baan tot hun beschikking. De KNLTB is er immers voor al zijn 626.000 leden en probeert zo goed mogelijk op de uiteenlopende wensen in te spelen.

16

Februari 2014


TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2014 Zaterdag Gemengd 1 – Eerste Divisie Lisette van Ierssel (C) Bart Christiaens Menno Cardinaal Mirjam Ouwerkerk Renske Pals

e

District

Heren 1 – 2 klasse Sander van der Meeren (C) Tobias Spoor Dylan Prins Matthijs Botzen

e

District

Heren 2 – 2 klasse Ferdi Hoogenboom (C) Koen Bastiaansen Bart Pals Robin Aue Thomas van der Steen

e

District

Heren 3 – 3 klasse Daan van Laar (C) Romeo Ganpat Gert-Jan Wiers Mark Urban Emiel Herremans René Goeijers

Gemengd 2 – 3 klasse Machiel van der Wijk (C) Sander Hofman Albert Dreher Gerda IJff Marlies de Waard Evelien Toutenhoofd Monique Carels Gemengd 3 – 4 klasse Joline Schouten (C) Sandra Alleman Eliza Spoor Mark Boeken Rick Vervaart Mike Janssen e

Dames 1 – 2 klasse Simone van Broekhoven (C) Maartje Wouters Trudy van Merode Angelique de Vries Esmee Broerse

Februari 2014

District

e

e

e

Dames 2 – 3 klasse Marloes van Well (C) Sabine Hendriks Lieke Mommers Harriët van der Aa Francis Lont

District

District

District

District

17


e

Gemengd 1 35+ – 2 klasse Cor van der Meeren (C) Dick Pels John van Baal Ine Croughs Chantal van Gorp Inge van Wietmarschen

District

Zondag e

Heren 1 – 5 klasse Patrick Jansen (C) Robin van Raak Arnoud de With Roel Nieuwenhuizen Joep Verheijden Robbert Pas

e

Landelijk

Gemengd 1 – 2 klasse Janine Kennes-Curfs (C) Marijke Lont Régis Leijs Thomas van Vooren

District

e

Gemengd t/m 17 – 3 klasse Landelijk Eline Ferket Veerle van Meersbergen Julien de Vries Jeroen Teurlings

Vrijdag e

Herendubbel 35+ 1 – 1 klasse Guy Adan (C) René van Dieren Bert van de Lee Rowin Uitzetter Marcel de Ligt Marcel Korevaar Leon Michielsen Frank de Jong Marco Heijberg

18

District

e

Herendubbel 35+ 2 – 2 klasse Peter Weber (C) Ronald Meulendijks Maarten Stoffelsen Jacco Littel Brian Roelofs

District

Februari 2014


ACTIVITEITENKALENDER 2014

Februari 2014

19


20

Februari 2014


JEUGDPLAN Afgelopen jaar is er binnen TVHB een nieuwe start gemaakt met een jeugdplan. In samenwerking met OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden) zijn we begonnen om de kinderen op de Hoogakker kennis te laten maken met tennis. De kinderen hebben in e 1 instantie tijdens de gymlessen (verzorgd door OSHB en een aantal keer begeleid door vrijwilligers van TVHB) kennis gemaakt met tennis. In maart is dit vervolgens afgesloten met een clinic bij TVHB, begeleid door trainer Arthur. Als vervolg hierop hebben we voor alle kinderen een `Maak-kennis-met-tennis” abonnement aangeboden, waarbij ze (zonder lid te hoeven zijn) 10 lesjes konden volgen. Deze speciale kennismakingscursus hebben we vorig jaar 3 keer aangeboden, waarbij ongeveer 25 kinderen hebben meegedaan. Uiteindelijk zijn er hiervan ongeveer 10-15 kinderen lid geworden. Het belangrijkste doel voor dit jaar was om een structureel plan neer te zetten dat we elk jaar kunnen gebruiken. Het doel hiervan is om kinderen in de Haagse Beemden enthousiast te krijgen voor tennis en TVHB en we met dit gehele plan de komende jaren weer veel nieuwe jeugdleden bij TVHB krijgen en kunnen behouden! Zie hieronder een samenvatting van dit nieuwe plan: Elk jaar bieden we 4 keer een “Maak-kennis-met-tennis” cursus aan van 8 trainingen. Kinderen t/m 12 jaar kunnen hier maximaal 2 keer gebruik van maken (zonder lid van TVHB te zijn). Als vervolg hierop kunnen kinderen lid worden van TVHB, waarbij een jeugd lidmaatschap voor een geheel jaar van toepassing is. Voor kinderen t/m 12 jaar die lid worden bij TVHB bieden we een basislidmaatschap aan voor € 180. In dit lidmaatschap is het volgende opgenomen: o Volledig lidmaatschap bij KNLTB, waardoor ook deelgenomen kan worden aan de competitie en alle door de KNLTB georganiseerde toernooitjes. o Zo vaak als je wil vrij spelen met vriend(innet)jes (die ook lid zijn) o Deelname aan de World Tour (jeugd competities). Dit wordt 9 keer per jaar e gespeeld op de 1 zondag van de maand e o Deelname aan TVHB Jeugd-activiteiten (3 zondag van de maand) o Inclusief 2x 8 trainingen (in het voorjaar en najaar) Wil je hier meer over weten of wil je graag helpen bij de jeugdactiviteiten? Neem dan met één van ons contact op of mail naar tvhbjeugdplan@gmail.com. Arthur, Tobias en Patrick Februari 2014

21


22

Februari 2014


CONTRIBUTIE EN BARDIENSTEN Binnenkort begint het seizoen 2014-2015 en dat betekent dat het betalen van de contributie en het inschrijven voor de bardiensten voor de deur staat. Voor beide acties hebben wij een aantal spelregels opgesteld. Indien daar niet aan wordt voldaan wordt de lidmaatschapspas niet uitgereikt c.q. geblokkeerd. Betalen van de contributie Hiervoor zijn twee mogelijkheden: - U betaalt de contributie in een keer. De contributie moet voor 15 maart worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL03 ABNA 0614 3861 87 t.n.v. TV Haagse Beemden o.v.v. uw naam. - U betaalt de contributie in twee keer. Het eerste deel (de helft van de contributie, moet voor 15 maart worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL03 ABNA 0614 3861 87 t.n.v. TV Haagse Beemden o.v.v. uw naam. Het tweede deel moet voor 15 juni 2014 worden overgemaakt. Hierover wordt t.z.t. een bulk mail verstuurd. Let op: Voor de contributiebetaling alleen bovenstaand rekeningnummer gebruiken, andere nummers zijn niet meer in gebruik. Hieronder vindt u de vastgestelde contributies door de ALV voor 2014 Soort Senioren Scholieren / Studenten Jeugd ( vlgs jeugdplan )

Februari 2014

Leeftijd 18 jaar en ouder (geboren vóór 1996 ) 14 t/m 23 jaar (geboren van 1990 t/m 1999) t/m 13 jaar (geboren na 1999) Incl: 2 x 8 trainingen

Contributie 2014 € 191,= € 115,= € 180,=

23


Invullen van de bardiensten Ook voor 15 maart moet u de bardiensten ingevuld hebben. U bent verplicht om 3 bardiensten te draaien per seizoen. U mag maar inschrijven voor 1 bardienst per dag. Inschrijven is mogelijk door in te loggen op de website met je KNLTBnummer en wachtwoord. Wanneer je deze niet meer weet kun je deze aanvragen bij leden.tvhb@gmail.com Ook het beleid voor het draaien van bardiensten is aangescherpt. Bij niet verschijnen voor een bardienst wordt een mail gestuurd waarin gesommeerd wordt om binnen 14 dagen de barboete te voldoen. Na een week wordt een reminder verstuurd, wordt de boete niet betaald dan wordt onmiddellijk het pasje geblokkeerd. Let op: Hebt u de contributie niet voldaan en niet ingeschreven voor de bardiensten voor 15 maart 2014 dan wordt uw lidmaatschapspas niet uitgereikt op 30 maart.

24

Februari 2014


FOTOALBUM

Jeugd Kersttoernooi 2013

Februari 2014

25


Administratieve dienstverlening en belastingen. Voor eenmanszaak, Vof en BV. Jaarrekening en aangifte. Loonadministraties (al vanaf 1 persoon). Tijdelijke vervanging van uw administrateur/trice. Voor info: 06-51747521 Of: peter.nouws@ziggo.nl 26

Februari 2014


TENNISKIDS 2014 De KNLTB heeft het jeugdtennis in Nederland vanaf september 2013 ingrijpend veranderd. Er gaan twee dingen veranderen. Ten eerste wordt ieder kind verplicht op een bepaalde baan en met een bepaalde bal te spelen. Ten tweede wordt de jeugdcompetitie aangepast aan de moderne tijd en de belevingswereld van de kinderen. De KNLTB is van mening dat kinderen te snel en te vroeg op een grote baan gaan tennissen. Veel kinderen die te vroeg op een te grote baan staan gaan de ballen ‘in het spel houden’. Is het niet leuker om je tegenspeler te laten lopen, initiatief te nemen en eventueel te scoren? Dit is het principe van Tenniskids. De trainingen bij TVHB zijn ook volgens dit principe. Jeugdtennis is ingedeeld in 3 kleuren, namelijk rood, oranje en groen. De kleuren zijn aan leeftijd gebonden. Leeftijdsgroepen en kleuren Leeftijd in 2014 Geboortejaar

6 2008

7 2007

8 2006

9 2005

10

11

12

2004

2003

2002

Rood Oranje Groen Geel De Rode World Tour Elke eerste zondag van de maand van maart tot en met november, worden er wedstrijdjes gespeeld in de rode World Tour. Dit is 9 x per jaar. Kinderen van 3 tot 5 clubs komen bij elkaar met ploegen van 2 tot 10 kinderen. De kinderen worden in twee ploegen verdeeld en spelen korte partijen van 7 punten tegen elkaar. De kinderen van alle verenigingen worden door elkaar gemixed en in twee groepen verdeeld. Na afloop worden de punten per ploeg opgeteld en is er Februari 2014

27


een dagwinnende ploeg. Er wordt dus met elkaar gestreden en niet de verenigingen onderling. De resultaten worden verder niet bijgehouden of opgeslagen. Wedstrijdjes zijn dus op informele wijze. Binnen de Rode World Tour bestaan er twee niveaus. Rood 1 is het hogere niveau en rood twee het meer beginnende niveau. De indeling hiervoor wordt gemaakt door de trainers van TVHB. De Oranje World Tour Kinderen die in de Oranje World Tour mogen spelen zijn ouder dan de ‘rode’ kinderen. Vanaf 8 jaar mogen kinderen in oranje spelen. 8 en 9 jarigen kunnen dus in de Rode of Oranje World Tour spelen. Dit wordt bepaald door de trainers. De oranje spelers gaan net zoals de rode spelers in ploegen naar de wedstrijden. Net zoals de rode World Tour wordt de eerste zondag van de maand gespeeld, 9 keer per jaar. Ploegen bestaan uit 2 tot 8 spelers. Ook hier worden de verenigingen door elkaar gemixed. De partijen worden gespeeld om twee gewonnen tiebreaks. Aan het eind van de dag is er dan een winnend team. De teamscores worden niet bijgehouden, de individuele resultaten die de kinderen hebben behaald echter wel. Aan het einde van de competitie hebben de kinderen die genoeg punten hebben gescoord een bronzen, zilveren of gouden World Tour badge gewonnen Iedere maand wordt er gespeeld bij een gastvereniging. De Groene Competitie Kinderen vanaf 10 tot en met 12 kunnen deelnemen aan de groene competitie. De indeling wordt gemaakt door de trainers. Ook hier kunnen 10 en 11 jarigen in de Oranje World Tour of groene competitie spelen. In de groene competitie wordt gespeeld met een groene bal. Vanaf september bestaat er geen gele bal competitie meer voor de lagere school jeugd. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. De sets bestaan uit 4 games. Wel moeten er twee games verschil zijn. Bij 4-4 wordt dus een tiebreak gespeeld. De derde set wordt beslist door een tiebreak. Daarnaast wordt er gespeeld bij 40-40 om winnend punt. De ontvanger mag dan kiezen vanaf welke kant er wordt geserveerd. Er wordt gespeeld in de voorjaars (7x) en winter competitie (7x) op woensdag middag.

28

Februari 2014


Data World Tour 2014 In 2014 wordt er gespeeld op: 9 maart 6 april 4 mei 1 juni 6 juli 3 augustus 7 september 5 oktober 2 november De wedstrijden vinden plaats vanaf 09.00 tot uiterlijk 12.00 uur. Indeling van de teams in 2014 Alle kinderen t/m 9 jaar zitten in het Rode team. Alle kinderen van 10 en 11 jaar zitten in het Oranje team. Informatie en vragen Meer informatie over tenniskids is te vinden op www.tenniskids.nl Voor vragen over de indeling kunt u terecht bij de trainers van TVHB. Overige vragen kunt u stellen via tvhbjeugdplan@gmail.com

Februari 2014

29


NIEUWJAARSBORREL Hallo allemaal, Wat was het gezellig zondag 12 januari met de nieuwjaarsborrel!! Zeker met zo’n boom geschonken door Wil de Bruijn! Bedankt Wil, het maakt de inrichting zeker af en draagt bij tot een gezellige receptie!! Zijn er nog andere mede-TVHB’ers, die iets willen schenken aan de vereniging, zoals bijv. paasdecoratie of accessoires of heeft iemand gezellige accessoires cadeau, stuur dan een mail naar angeliquedevries@outlook.com. Ik kan het gebruiken om de kantine op te fleuren!! Gr. Angelique de Vries-Smorenburg.

30

Februari 2014


TOSREGLEMENT Dit reglement geldt met onmiddellijke ingang voor de woensdag tosavonden. 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het tossen is naast het tennissen ook een sociaal gebeuren zodat de leden elkaar beter leren kennen. De tossavond vangt aan om 18. 45 uur en er worden maximaal 4 ronden gespeeld. De aanvangstijden van de wedstrijden zijn: 18.45, 19.45, 20.45 en 21.45 uur De duur van de wedstrijd is 45 minuten, daarna 15 minuten verplichte rust. Tijdens deze 15 minuten kan men opnieuw indelen en nader kennis maken met elkaar. Voor deze avonden geldt de volgende baan verdeling: a. Bij het in gebruik zijn van 5 banen is de toewijzing als volgt: 2 tossbanen 1 wisselbaan 1 trainingsbaan 1 baan voor vrij spelen b. Bij het in gebruik zijn van 7 banen is de toewijzing als volgt: 3 tossbanen 1 wisselbaan 1 trainingsbaan 2 banen voor vrij spelen De tossbanen zijn alleen beschikbaar voor het tossen bij minimaal 5 tossers, anders kan er vrij worden gespeeld. Mochten er tijdens deze avond meer tossers komen dan hebben zij voorrang om onmiddellijk gebruik van deze baan te maken. Indien de wisselbaan in gebruik is voor het vrij tennis dan mag deze partij eerst worden afgemaakt en komt dan vrij voor de tossers. Op deze baan mag worden afgehangen voor het vrij spelen indien deze niet in gebruik is voor het tossen. Per tossavond wordt door de tossers een wedstrijdleiding aangewezen. Deze zorgt voor de het tijdig aanvangen en stoppen van de wedstrijden, de baanindeling en het opnieuw indelen van de wedstrijden conform dit reglement. De wedstrijdleiding kan ook beslissen om de laatste twee ronden op sterkte in te delen. Dit is niet van toepassing in de eerste twee ronden.

Februari 2014

31


FOTOALBUM

Jeugd Kersttoernooi 2013

32

Februari 2014


Wie is Alphabet? Alphabet is een merkonafhankelijke leasemaatschappij die tot de top 5 grootste van Europa behoort. Autolease voor iedereen 

ZZP

Particulier

MKB

Non-profit

Corporate

Alphabet is de juiste partner, ongeacht de grootte van uw wagenpark of bedrijfssector. Diensten en advies op maat Alphabet ondersteunt duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeheer en biedt innovatieve oplossingen en diensten op maat, van advies tot allesomvattende beheeroplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1997 en beheert meer dan 530.000 voertuigen, inclusief 70.000 onderhoudscontracten. Meer informatie zie: www.nl.alphabet.com

Februari 2014

33


‘Tennismaatje(s) gezocht’, een oud initiatief in een nieuw jasje! Tot nu toe was er de mogelijkheid om via het prikbord in de hal van het clubhuis met mensen in contact te komen om een partij tennis te spelen. Vanaf nu gaan we dit idee in een nieuw jasje steken en als vaste rubriek opnemen in het clubblad. We willen hiermee vooral bereiken dat nieuwe leden op eigen niveau kunnen tennissen, snel opgenomen worden in de club en zich thuis voelen bij onze vereniging. Waarom dit initiatief? In de beginjaren van de club was het zo dat je zonder afspraak naar de club kwam en afhing. Je was er dan vrijwel zeker van dat je kon spelen, je hoefde alleen maar even te wachten tot er iemand bij had gehangen. Los van het feit dat het huidige computergestuurde afhangsysteem dit niet meer toelaat, is het een gegeven dat steeds meer leden deel uitmaken van vaste groepjes die op vaste momenten hun tennispartijen spelen. Deze situatie kan nu voor een nieuw lid, die niemand kent en als individu zijn/haar weg wil zoeken binnen de vereniging, best een probleem geven. Het tossen is dan weliswaar een opstap , maar niet iedereen kan op woensdagavond en bovendien lopen de speelsterktes vaak erg uiteen binnen een niet al te grote aanwas. Met de rubriek ‘tennismaatje(s) gezocht’ hopen we op een snelle en doelmatige wijze geschikte matches (speelsterkte, speelmoment, leeftijd) tot stand te brengen. Uiteraard kan iedereen binnen de club hiervan profiteren, bijvoorbeeld als er bij een bestaand groepje versterking/of aanvulling nodig is vanwege een afvallend lid, maar het is vooral bedoeld voor de nieuwe leden, want lid worden betekent : zo snel mogelijk opgenomen worden binnen de club en met veel plezier spelen op je eigen niveau. Uiteraard zijn wij als commissie altijd bereid hier een rol in te spelen, maar gezien de levensvatbaarheid van de vereniging denken wij dat er een mooie taak voor ieder lid is weggelegd. Wat moet je doen om gebruik te maken van de rubriek ‘Tennismaatje(s) gezocht’? Stuur een e-mail naar de redactie van het clubblad (emiel.pas@ziggo.nl) met de onderstaande gegevens en je oproep komt in de ‘Tiebreak’. Naam: Leeftijd: Speelsterkte: Telefoonnummer: Welke dagdelen kun je tennissen:

(m/v)

Commissie Nieuwe Leden 34

Februari 2014


Februari 2014

35


36

Februari 2014


UITNODIGING OPSTARTBIJEENKOMST JEUGD Vol trotst kunnen we iedereen vertellen dat het jeugdplan af is. Op de ALV is alles goedgekeurd waar we een jaar lang hard aan gewerkt hebben. Geen gedoe meer maar een all-in lidmaatschap waarmee je voor het hele jaar weet wat er te doen is. Met veel meer tennis voor een mooie prijs. En dat mag gevierd worden. Wanneer: Op zondagochtend 23 februari Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website onderaan het / dit nieuwsbericht: www.tv-haagsebeemden.nl ďƒ Leuke sportieve opstartbijeenkomst voor de jeugd Waar: Bij TV Haagse Beemden Hoe laat: Van 9:30u tot 11:00u Voor wie: Iedereen die al bij TV Haagse Beemden tennist En iedereen die zich wil aansluiten bij het TV Haagse Beemden jeugd tennis Neem dus allemaal je ouders mee Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen Ouders die kinderen hebben die nog niet lid zijn, zijn ook van harte welkom Wat gaan we doen: Van 9:30u tot 10:15u gaan zowel de kinderen als de ouders van alle kinderen de banen op (als je dit niet wilt of kunt mag je natuurlijk ook gewoon kijken en aanmoedigen of iets drinken in het clubhuis) Om 10:15u hebben we een gezamenlijke pauze Daarna gaan de kinderen nog een keer de baan op en de ouders krijgen in het clubhuis uitleg over het nieuwe seizoen en kunnen alles vragen wat ze willen Februari 2014

37


Het doel van de dag: Gezellig met zijn allen het seizoen opstarten en zorgen dat alles duidelijk is Uitleg over het all-in lidmaatschap Uitleg over de trainingen (en het aanmelden voor de trainingen die in je all-in pakket zitten) Uitleg over de World Tour Rood t/m 9 jaar, Oranje t/m 11 jaar (iedere 1e zondag van iedere maand) Uitleg over de TVHB activiteiten (3e zondag van iedere maand) Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website onderaan het / dit nieuwsbericht: www.tv-haagsebeemden.nl ďƒ Leuke sportieve opstartbijeenkomst voor de jeugd Met vragen kunt u mailen naar: tvhbjeugdplan@gmail.com Met sportieve groet, Bart, Arthur en Tobias

38

Februari 2014


INVULLING BESTUURSFUNCTIES Toekomstgericht. Doet u mee? Een van de speerpunten van het bestuur in 2014 is de invulling van enkele bestuursfuncties. De voorzittersfunctie en enkele andere bestuursfunctie zijn eind 2014 vacant. Het is zoeken naar vervangers en welke bestuursvorm nodig is. Daarvoor was er op dinsdag 21 januari een brainstormsessie. Met enkele leden is gesproken over de activiteiten en wijze van besturen die gewenst zijn om een gezellige en sportieve financieel gezonde vereniging te blijven. Het bestuur heeft willekeurig een aantal leden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Mocht u ook erbij willen horen laat het me weten.

Peter Verheyden pverheijd@ziggo.nl

Februari 2014

39


FOTO’S BRAINSTORMSESSIE

40

Februari 2014


ADRESSENLIJST TVHB BESTUUR: Erik Broerse (voorzitter) Hanneke Oomen (penningmeester) Ad Zwanen (secretaris) Peter Verheijden (sponsering) Wim van Hoof (open toernooien) Roel Baljon (bar & park) Patrick Jansen (CWT + training) LEDENADMINISTRATIE Guy Adan (ledenadm. &webmaster) TRAINER: Arthur Bosman Jansen CWT : Algemene contact adres: Machiel van der Wijk Patrick Jansen (voorzitter) Tobias Spoor (prestatief tennis) OPEN TOERNOOI COMMISSIE: Algemene contact adres Bart Christiaens (voorzitter) Evelien Toutenhoofd Carmen Wempe Ank Adan-Crans Lisette van Ierssel Gerda IJff Peter Weber BARCOMMISSIE : Roel Baljon (voorzitter) Arnold van Egmond Peter Pas Nicolette Klitsie Connie Sonder Ronald de Boer Ruud Waterreus Chris van Dijk Jan Meijer

Februari 2014

erik@starshoe.net jdm.oomen-bastiaansen@kpnmail.nl adzwanen@hotmail.com pverheijd@ziggo.nl w.van.hoof@ziggo.nl forbal198@hotmail.com patrick_jansen@casema.nl

06-51496246 076-5415886 076-5410206 06-22586888 06-20133475 076-5421614 06-17884389

leden.tvhb@gmail.com

076-5417661

tuur.bj@planet.nl

06-27064622

CWT@tv-haagsebeemden.nl wijkmvd@ziggo.nl patrick_jansen@casema.nl tobias_spoor@hotmail.com

06-17884389 06-27896705

opentoernooi@tv-haagsebeemden.nl b.christiaens@casema.nl evelien_toutenhoofd@hotmail.com carmen.keyzer@akzonobel.com ank@famadan.nl l.van.ierssel@ziggo.nl gerda@rotterdamtopsport.nl peter.weber@ziggo.nl

06-26110887 076-5151166 076-5427850 076-5417661 06-13018281 076-5151166 06-15597759

forbal198@hotmail.com arnoldvanegmond@casema.nl jpampas@casema.nl nicolitsie@hotmail.com conniesonder@hotmail.com ron.jacq@gmail.com ruudenanjowaterreus@ziggo.nl christiaand@casema.nl wij4meijer@gmail.com

076-5421614 076-5414734 076-5420469 076-5415994 076-5498926 076-8888114 076-5410353 076-5417300 076-5411652

41


(Vervolg) ADRESSENLIJST TVHB BREJAART 45+ DUBBELTOERNOOICOMMISSIE : Algemene contactadres 45plus@tv-haagsebeemden.nl Ad van der Burgt (wedstrijdleider) ahjvanderburgt@online.nl Marianne Slot mrslot@ziggo.nl Martin Schakelaar martin.schakelaar@gmail.com Huub van Meersbergen hvmeersbergen@gmail.com COMMISSIE NIEUWE LEDEN Jos van den Broek josvandenbroek01@gmail.com Hans Loyens loyens@ziggo.nl Toon Meeuwisse toonmeeuwisse@gmail.com Wytse Verdam lisbet.wytse@ziggo.nl Frans van Vilsteren trudievv@casema.nl PR & COMMUNICATIE Peter Verheijden pverheijd@ziggo.nl Romeo Ganpat r.ganpat@kpnplanet.nl Emiel Pas (clubblad) emiel.pas@ziggo.nl CLUBBLAD: Emiel Pas (redacteur) emiel.pas@ziggo.nl PARKCOMISSIE: Cees Verwijmeren ceesverw@xs4all.nl Ruud Waterreus ruudenanjowaterreus@ziggo.nl Chris van Dijk christiaand@casema.nl Roelof Baljon forbal198@hotmail.com Jan Meijer wij4meijer@gmail.com COM. RECREATIEF TENNIS Algemene contactadres tc@tv-haagsebeemden.nl Joep Verheijden (voorzitter) joep@joepiler.com Esmee Broerse

42

076-5138236 076-5419099 076-5425260 06-15895156 076-5418794 076-5410619 06-53961957 076-5419958 076-5422191 06-22586888 076-5427220 06-43146875 06-43146875 076-5416199 076-5410353 076-5417300 076-5421614 06-41821745

06-24202481

Februari 2014


Februari 2014

43

Tiebreak februari 2014  

Clubblad van TVHB (Tennisvereniging Haagse Beemden in Breda)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you