Page 1


Ze overleefde elektroshocks! Jacky ging reeds 30 maal naar Lourdes!

Ze overleefde Familie!


Jacky Lafon schreef voor ons: ‘Hoe word ik een voorbeeldige voorzitter?’

Dank u Jacky.


Máár... je hebt natuurlijk een bestuur waar je op kan bouwen, mensen die je omringen en die allemaal met evenveel enthousiasme iets willen maken van die afdeling die jullie zo nauw aan het hart ligt. Het enige wat jij moet doen is alles een beetje in goede banen leiden en hopelijk kan deze handleiding je daarbij helpen.

Voor-zit-ter de;

----------------m,v -s 1 hoofd vh bestuur ve vereniging enz. 2 degene die de leiding heeft ve vergadering 3 plantrekker 4 probleemoplosser

Yep, de voorzitter: jij dus. De hele

Je vindt er wat uitleg over hoe je een goede vergadering kan leiden en over de voorbereiding en opvolging hiervan. Het lijkt allemaal simpel, maar dat is het niet altijd. Verder enkele nuttige tips om de sfeer in de afdeling te bewaren en over wat het ‘in goede banen leiden’ nu juist wil zeggen. Ook de externe contacten komen aan bod: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen,.. En om af te sluiten nog een overzichtje van de taken van je voltallige afdelingsbestuur. Hoewel iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, kan het nooit kwaad om als voorzitter een extra oogje in het zeil te houden, of iemand eens een schop onder zijn gat te geven als dat nodig is.

afdelingswerking steunt op je, de rest van het bestuur rekent op jou voor initiatiefname, iedereen komt bij jou terecht als er problemen zijn en verwacht dat jij die oplost, jij hakt de knopen door en bent de eerste persoon waar ouders mee te maken krijgen… niet dat we je onder druk willen zetten maar jij bent wél Geniet alleszins van je diegene die de toekomst van de voorzitterschap en een prachtig afdeling in handen heeft ;-). JNM-jaar!


TIPS VOOR EEN GOEDE UITNODIGING Noteer steeds duidelijk datum, uur en plaats van de vergadering.

Heel belangrijk!

Zorg voor een duidelijke agenda. Alle puntjes die op de vergadering besproken zullen worden moeten hierop staan. Ook de volgorde van de puntjes is belangrijk. Zorg ervoor dat de dringende onderwerpen, die zeker besproken moeten worden, voorop komen. Achteraan plaats je de punten die eventueel verschoven kunnen worden. Ook de gevoeligheid van de agendapunten speelt een rol. Het is belangrijk om ’hete hangijzers’ strategisch te plaatsen.

Anders weet je niet waarover je zal vergaderen, en moet je nadien allicht vaststellen dat je dingen vergeten bent. In het ideale geval bereid je samen met de secretaris de afdelingsvergadering voor. Op die manier weten jullie beiden wat er moet gebeuren. Het is belangrijk dat elke vergaderaar op voorhand een uitnodiging en een agenda ontvangt (handigste en snelste is natuurlijk via e-mail). Zorg ervoor dat de uitnodiging Spreek goed af met de secretaris duidelijk, nauwkeurig en aantrekkelijk wie verantwoordelijk is voor het is. opstellen en versturen. Controleer regelmatig of iedereen je uitnodiging ontvangt. Een e-mailadres vergeten toe te voegen is snel gebeurd. Als je een e-maillijst gebruikt (voor info: webmaster@jnm. be), controleer dan regelmatig of al je bestuursleden er nog opstaan.


VOORBEELDJE VAN EEN SIMPELE AGENDA

1. Aan- en afwezigheden(zo weet iedereen al wie er niet kan komen) 2. Overlopen vorige verslag. 3. Zijn de gemaakte afspraken nagekomen? Moeten er dingen opgevolgd worden? 4. Is er post voor ons? Vb. bestuurspost/flash, brief van de jeugddienst, gratis kaart voor het containerpark,‌ 5. Evaluatie voorbije activiteiten Wat moet volgende keer anders? Wat behouden? Zijn er verslagjes van?... 6. Vastleggen kalender maart, april en mei. 7. Starten met voorbereiding ouderavond Wie wil trekken? Taakverdeling?

Soms kan het nuttig zijn om vooraf wat achtergrondinformatie op papier te zetten en deze aan iedereen te bezorgen. Vraag ook vooraf aan de bestuursleden of ze op de vergadering te bespreken materie hebben. Herhaal deze vraag gerust eens aan het begin van de vergadering.


Het is handig de vergadering

te beginnen met het overlopen van de beloftes die gedaan werden tijdens de vorige vergadering. Anders durven sommige vergaderresultaten wel eens verloren te gaan. Dit kan gekoppeld worden aan de goedkeuring van het vorige verslag.

Vermijd dat je zelf voortdurend aan het woord bent. Een vergadering dient om te overleggen, van gedachten te wisselen. Stel dus vragen en lok discussie uit. Wanneer er discussie is ben jij de moderator. Dit wil zeggen dat je je neutraal moet opstellen, ook al heb je een uitgesproken mening. Dit is niet gemakkelijk. Geef de verschillende meningen hun plaats en probeer al pratende tot een eindoplossing, een compromis, ... te komen.

Zorg dat iedereen aan bod komt. Overloop af en toe de deelnemers of vraag naar het standpunt van de zwijgers. Let op de handelingen van de aanwezigen (zuchten, geeuwen, zich uitrekken, door het venster of op hun horloge kijken, beginnen babbelen...). Reageer erop, achterhaal de reden en probeer er rekening mee te houden. Leid elk vergaderpunt duidelijk Las regelmatig een korte pauze in (na in en sluit het ook af. Het is 50 minuten daalt de concentratie zeer goed om na elk agendapunt snel). even samen te vatten wat er nu juist besproken is. Zorg dat Probeer af en toe voor een bepaald er concrete besluiten uit de onderwerp meer tijd uit te trekken discussies komen (wie doet en bespreek het grondiger, wat, wanneer en hoe?) en dat fundamenteler. Bijvoorbeeld: ons die genoteerd worden door de ledenaantal is teruggelopen. Hoe secretaris. Als de secretaris niet komt dat en wat doen we eraan? Of aanwezig is, duid je in het begin doe eens een uitgebreide evaluatie van de vergadering iemand om te kijken waar jullie in de toekomst aan die tijdens de vergadering naartoe willen. Evaluaties zijn sowieso noteert en achteraf het verslag steeds interessant. Zorg ervoor dat de rondstuurt. getrokken besluiten in de toekomst Je hebt op voorhand moeite gedaan om een agenda te maken, volg die dan ook strikt. Zorg er dus voor dat er niet te veel afgedwaald wordt, lange vergaderingen zijn niet motiverend.

ook gebruikt worden.


ENKELE PRAKTISCHE WENKEN Ga als voorzitter op een strategische plaats zitten, bijvoorbeeld het hoofd van de tafel. Het is belangrijk dat je alle aanwezigen ziet en omgekeerd. Zoek een vergaderruimte en vergadertafel van gepaste grootte (niet te groot en niet te klein). Vergader in een stille ruimte (vb. niet in een cafĂŠ). Muziek of drukte leiden de aandacht af. Neem de gewoonte stipt te beginnen, anders komt geleidelijk iedereen te laat. Zorg voor een plezierige, aangename sfeer: zo verloopt de vergadering vlotter en constructiever! Probeer minstens zes keer per jaar te vergaderen om de continuĂŻteit te verzekeren.


&


Je moet de groep leiden & het werk eerlijk verdelen. Het heeft geen zin om alle vervelende taakjes zelf te doen want dan gaat de rest van je bestuur het normaal vinden dat de vuile was steeds door de voorzitter gedaan wordt. Vind zo maar eens een opvolger? Alles alleen doen is ook gewoonweg te veel werk, zo raak je uitgeblust, en je bent nog zo jong. Participatie is iets waar je aan moet werken: iedereen moet de kans krijgen om zijn/haar zegje te doen en hier moet je ook echt rekening mee houden. Zo voorkom je dat als er iets misloopt de schuld bij ĂŠĂŠn persoon gelegd wordt, oorzitter zijn kan je op want iedereen besliste mee! verschillende manieren invullen. Afhankelijk van hoe je het doet Durf vernieuwen! Het is soms kan het een lijdensweg of een gemakkelijk om ieder jaar hetzelfde leiderschap worden. Hier een paar te doen want dan is er minder tips om het zo leuk mogelijk te voorbereidingstijd nodig, maar leuk voor houden. de leden is toch iets anders.

V

Hot or not? Het is belangrijk dat je als voorzitter doet en zegt wat het beste is voor je afdeling. Ook al volgt dan een minder leuke beslissing. Hot zijn is misschien wel leuk, maar een hotte afdeling hebben nog veel leuker. Conflicten zijn er om op te lossen, soms zal je moeten bemiddelen bij een conflict binnen je bestuur of bij de leden. Ga dit niet uit de weg.


Wanneer het einde van het werkjaar nadert is het aan jou om een evaluatiemoment te plannen. Tijdens deze vergadering bekijk je hoe het afgelopen jaar geweest is: deed iedereen zijn functie op de juiste manier, hoe zat het met de sfeer in de afdeling, zijn er dingen die anders/beter kunnen,‌? Op basis daarvan kan je dan de bestuurswissel bekijken. Neem hier voldoende tijd voor en schuif niemand zomaar om het even welke taak in zijn schoenen. Gebruik deze brochure om je bestuur op de hoogte te brengen van de taken. De bestuurswissel moet voor 1 oktober doorgegeven worden aan het bonssec of door jezelf aangepast via jnm.be/Braas. Van zodra dat gebeurd is, ontvangt ieder bestuurslid een aparte functiehandleiding. Moedig je bestuursleden aan om deze door te nemen. Er staan per functie een hoop tips in, die bruikbaar kunnen zijn. Lees zelf eventueel de brochures ook eens door. Op de website vind je de digitale versies: www.jnm.be - werkmieren – afdelingen.


Leuk is om af en toe iets ‘extra’ te doen, bijvoorbeeld een kaas en wijnavond bij de bestuurswissel, of wafels met warme chocomelk, waarom niet eens een bestuursuitstapje of etentje plannen,… laat je fantasie maar werken.

Ambiance, daar zorg je zelf voor... Leuk kun je leren te zijn.

Nee, iets minder lullig nu.

Hou steeds contact met alle afdelingsbestuursleden. Blijft iemand achterwege, dan contacteer je die persoon en achterhaal je hoe dat komt. Misschien weet het bestuurslid niet goed wat hij of zij moet doen, dan kan je proberen wat ondersteuning te geven of stappen ondernemen om hem beter te begeleiden. Is het omdat hij/zij niet akkoord is met de manier van werken? Bespreek dit, breng het eventueel op de vergadering. Omdat hij te weinig hulp krijgt? Kijk wat je er aan kan doen. Omdat hij geen tijd meer heeft? Zoek samen naar een mogelijke vervanger.

Probeer om zoveel mogelijk naar de activiteiten te gaan ook al ben je er niet verantwoordelijk voor. Het zorgt steeds voor een goede sfeer als er wat meer bestuursvolk is dan enkel de verantwoordelijken. Als er eventuele problemen opduiken dan ben je er als de kippen bij om mee een oplossing te bedenken. Blijf steeds op de hoogte van wat er allemaal gedaan wordt. Zorg dat niet tweemaal hetzelfde werk gebeurt. Vraag regelmatig aan de bestuursleden wat ze aan het doen zijn. Gebeurt het op de meest aangewezen manier? Geef hen extra voorstellen, ideeën,... Probeer hen zo goed mogelijk te helpen. Kom af en toe met nieuwe ideeën en nieuwe initiatieven voor de dag. Wanneer steeds in hetzelfde stramien gewerkt wordt gaat de aantrekkelijkheid en de motivatie verloren. Denk dus regelmatig diep na over wat er allemaal gebeurt in de afdeling. Kijk eens over het muurtje naar andere afdelingen of jeugdbewegingen, ga te rade bij ouwe sokken of vraag je PAC (zie verder) om raad.


Zorg dat je steeds

verzekeringspapieren hebt, thuis of zelfs op excursie. De documenten en hoe ze te gebruiken vind je op de site: www.jnm.be – werkmieren – afdelingen – verzekeringen. Lees alles zeker eens door en zorg er voor dat je bestuursleden ook op de hoogte zijn van de meest cruciale dingen.


Bastiaansen’s Remote Access Administration System... Je kan je eigen afdelingswebsite ontwerpen en onderhouden zonder dat je enige voorkennis van html, php, mysql nodig hebt. Meer info: www.jnm.be – help – braas – afdelingswebsites.

De voorzitter en de webmaster kunnen rechtstreeks aanpassingen doorvoeren op de werkmierenlijst.

BRAAS, is de naam van het

Beheersysteem dat gebruikt wordt om de site van JNM te onderhouden. Naargelang je functie heb je toegang tot een aantal pagina’s, die je verschillende beheersmogelijkheden geven. Meer info: www.jnm.be – help – braas – over braas.

Meer info: www.jnm.be – help – braas – werkmierenlijst.

Alle werkmieren kunnen gebruik maken van Braaspost: een gemakkelijke manier om een e-mailtje te sturen naar (een bepaalde groep JNM’ers van) je afdeling. Je vindt Braaspost onder “beheer” wanneer je inlogt in braas onder je eigen afdeling. Meer info: www.jnm.be – help – braas – braaspost.

Wat kan je nu juist doen via Braas Je kan de meest up-to-date ledenlijsten (www.jnm.be/braas/) ? en etiketten van je afdeling opvragen. Meer info: www.jnm.be – help – braas – ledenlijsten.

Je kan je foto’s op de nationale site zetten. Meer info: www.jnm.be – help – braas – fotoboek

Je kan activiteiten op de nationale site aankondigen.

Meer info: www.jnm.be – help – braas – activiteiten toevoegen.


CONTACT MET PAC ----------------Elke provincie heeft een PAC (Provinciale AfdelingsCoördinator). Dit zijn de dames en heren van de provinciale activiteiten (bijvoorbeeld een Zeelandtocht of een Provinciaal weekend) en vooral diegenen die steeds paraat staan voor de afdelingen. Bij hen kan je terecht met al je vragen over afdelingsprobleempjes (kleine en grote) en voor hulp bij nieuwe ideeën (opstarten iniwerking, betere natuurwerking in je afdeling opstarten,…).

CONTACTEN MET ANDERE JNM-AFDELINGEN --------------------Het is altijd leuk contacten te onderhouden met andere afdelingen. Je kan een combitocht met naburige afdelingen of andere afdelingen uit je provincie organiseren, ... Jullie kunnen tijdschriften en informatie over de excursiegebieden uitwisselen. Je kan ook afdelingen van de andere kant van het land uitnodigen voor een weekendje, een kamp of excursie. Kortom: combi’s zijn altijd de moeite waard! Op www.jnm.be kan je een kaartje vinden met steeds de recentste contactadressen van alle JNMafdelingen.

CONTACTEN MET ANDERE VERENIGINGEN ------------------------Hou steeds contact met plaatselijke afdelingen van Natuurpunt. Breng hen persoonlijk op de hoogte van Als je niet weet wie PAC is voor jou, de belangrijkste activiteiten in je vraag het na bij emiel@jnm.be afdeling. Geef na de bestuurswissel de contactgegevens van het nieuwe bestuur door en wissel eventueel verslagen van vergaderingen uit.


Het is ook aan te raden om eens samen te gaan zitten om te kijken op welke gebieden jullie kunnen samenwerken (vb. voor het aankondigen van activiteiten, dag van de natuur,...). Op www.natuurpunt. be vind je een overzicht van alle Natuurpunt-afdelingen. Zorg ervoor dat de belangrijkste personen van de andere natuurverenigingen het tijdschriftje van je afdeling ontvangen. Soms bestaat er een regionaal overleg van natuur-en milieuverenigingen. Het is belangrijk dat al deze organisaties JNM kennen, zodat zij geïnteresseerde jongeren kunnen doorsturen. Voor de JNM’ers is het belangrijk hen te kennen omdat ze er later actief in kunnen worden. Je kan samenwerken met een andere jeugdbeweging bij een activiteit waarvoor veel volk nodig is (beheerswerk, actie, ...). Je kan ook eens een tocht leiden of een milieuinfoavond geven voor hen. Op die manier maak je een veel ruimer jongerenpubliek milieubewust.

ANDERE CONTACTEN ------------------Er zullen altijd nog talrijke andere verenigingen, instanties, personen ... interessant zijn om contact mee te houden. Denk aan wereldwinkels, vredesgroepen, jeugddienst, milieuambtenaar van je gemeente of stad, natuurwinkels, dorpskrantjes, groencomité, infocentra, bibliotheken,...

DE JEUGD- EN MILIEURAAD -------------------Deze raden bekleden een aparte plaats in de externe contacten van een afdeling. Via de jeugdraad kom je bijvoorbeeld te weten op welke subsidies je aanspraak kan maken, of er nog ergens lokalen beschikbaar zijn die jullie kunnen gebruiken,... Het loont de moeite om langs te gaan bij de jeugddienst en na te vragen hoe je erkend geraakt.


Bovendien is aanwezig zijn op de jeugdraad in veel gemeentes een vereiste om subsidies te ontvangen. Ook de milieuraad levert vele voordelen op. Ook daar vallen subsidiegelden te rapen en verder is de milieuraad, net zoals de jeugdraad, de perfecte plaats om in contact te komen met andere verenigingen. Zo kan je JNM en JNM-activiteiten ruimere kenbaarheid geven, grootse acties organiseren (voorbeeld rond klimaatsopwarming, rond fietspaden, ...). Het is gewoon belangrijk om op deze raden aanwezig te zijn. Zorg er dus zeker voor dat iemand van de afdeling deze taak vervult. REAGEREN EN ACTIEF ZIJN ------------------Een afdeling krijgt heel wat briefwisseling. Er zit daar veel rommel tussen. In samenspraak met de rest van het afdelingsbestuur leer je wel snel het kaf van het koren scheiden. Toch is het interessant zoveel mogelijk te reageren, te antwoorden, mee te werken, ... Je kunt ook spontaan allerlei brieven schrijven, lezersbrieven in de krant plaatsen, op toestanden reageren (fietspaden eisen, verontreiniging of aantasting van natuurwaarden aanklagen, bij tijdelijke actiegroepen aansluiten, ...).

Dit doe je uiteraard altijd in samenspraak met de rest van het afdelingsbestuur. Wat dan daarna ook belangrijk is, is dat je een positieve brief schrijft: gefeliciteerd met uw containerpark, fietspad, gebruik van recyclagepapier,..


Secretaris

In het ideale geval heeft iedereen

VERGADEREN & HET VERSLAG

in het bestuur zijn eigen taak Voor de vergadering : de uitnodiging. en wordt die ook naar behoren ----------------------------uitgevoerd. In het ideale geval bereid jij samen met de secretaris de afdelingsvergadering Probeer er als voorzitter op voor. Op die manier weten jullie beiden te letten dat dit ook effectief wat er moet gebeuren en kunnen jullie het geval is. Informeer de puntjes alvast even overlopen. regelmatig, op vergaderingen Het is belangrijk dat elke vergaderaar maar ook daarbuiten, bij de op voorhand een uitnodiging en een rest van het bestuur naar hun agenda ontvangt. Best is om onderling verantwoordelijkheden: vraag af te spreken wie deze opstelt en de ping hoe het zit met de verstuurt. subsidies, stimuleer je secretaris om het verslag op tijd door te Tijdens en na de vergadering: het sturen, vraag eventueel aan de verslag. activiteitenverantwoordelijken ----------------------------om hun voorbereidingen door Tijdens de vergadering is de taak van te sturen, ‌ Hoe meer je zelf de secretaris om alles op papier te betrokken bent, hoe sneller je zetten. Later typt hij alles uit op een problemen zal opmerken. overzichtelijke manier en zorgt ervoor dat het volledige bestuur het verslag Bovendien is het goed om te ontvangt. weten wat de sterkes en zwaktes van je bestuur zijn‌ zeker op het moment dat opvolging en bestuurswissels eraan komen..


PING WAAR MOET AL DAT GELD VANDAAN KOMEN? Gemeentesubsidies --------------------Vooraleer je aanspraak kan maken op gemeentesubsidies, moet je als jeugdvereniging erkend worden door de jeugdraad van je gemeente. Afhankelijk van de reglementeringen die gelden in de gemeentes van jouw grondgebied, kan je dan later proberen om in meerdere gemeentes erkend te worden. Eens je een erkenning hebt, hangt het van de gemeente af hoe het verder moet. In de meeste gemeentes is het verplicht om vertegenwoordigd te zijn op de jeugdraad. Verder zal je elk jaar een aanvraagformulier voor subsidies moeten invullen en aan een aantal vereisten voldoen. Informeer tijdig bij je ping of alles in orde is met de paperassen. Hoewel het wat werk kan zijn, loont het om voor een erkenning te gaan. Buiten het feit dat je veel geld kan krijgen, geniet je ook van vele andere voordelen

zoals het gebruik van gemeentelijke lokalen voor binnenactiviteiten (misschien zelfs een eigen lokaal), gratis vervoer van kampenmateriaal, kampsubsidies, gratis uitleendienst voor allerlei technisch en spelmateriaal en een zekere erkenning door bestuur en gemeente. Buiten de werkingssubsidies heeft de gemeente bovendien in de meeste gevallen ook nog eens allerlei potjes voor projecten. Denk hier zeker aan als je eens iets groots op poten wil zetten. Ook via milieu is er op gemeentelijk niveau dikwijls een pot waar je aanspraak op kan maken door beheerswerken, opruimacties,‌ (kortom de dingen waar wij mee bezig zijn) te doen. Vraag zeker eens na hoe de subsidiereglementering op dit gebied in elkaar zit bij de lokale milieudienst. Minasubsidies --------------------Heb je als afdeling recht op minasubsidies? Help en herinner je ping aan de noodzakelijke papierwinkel: - Tegen 15 september moet de jaarplanning en begroting binnen zijn. - Tegen 15 februari verwachten we het inhoudelijk en het financieel verslag.


GELD HOORT OP EEN APARTE JNMREKENING Hebben jullie nog geen aparte rekening? Moedig je ping dan aan om er eentje te openen. Je gaat als voorzitter best mee naar de bank om mede-volmachthouder te worden. Wanneer je wisselt van afdelingsbestuur, is het belangrijk om ook direct de volmachthouders aan te passen. BOEKHOUDEN? Als penningmeester is het noodzakelijk om een boekhouding bij te houden. Dit moet helemaal geen ingewikkelde dubbele boekhouding te zijn, maar de ping moet wel op ieder moment kunnen nakijken hoeveel er op de rekening staat en wat er in de kas zit. Zorg er dus voor dat alle bewijsjes netjes, per categorie, bij elkaar gehouden worden en alle inkomsten en uitgaven genoteerd staan.

Om dit alles in het oog te houden, is er de boekhoudexcel. Maakt jouw ping hier nog geen gebruik van? One adress: jnm.be/boekhoudexcel Deze Excel baseert zich op de structuur van de MINA-verslagen zodat het op het einde heel eenvoudig is om je financieel jaarverslag met één druk op de knop te maken. Op het afdelingsdraaiboek vind je ook een uitgewerkte handleiding van deze boekhoudexcel (werkmieren – afdelingen – downloads – boekhoudexcel). Informeer ook tijdens de afdelingsvergadering naar de stand van de rekeningen zodat je weet hoeveel werkingsbudget er nog is. Op die manier kunnen aankopen gepland worden en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.


0

WEBMAST R

--------------------Een belangrijke functie om te hebben in je bestuur. Houd als voorzitter zeker mee in de gaten of je webmaster de activiteiten (en de juiste info) op de website zet. Controleer aan het begin van het jaar of alle algemene gegevens nog kloppen (bestuur, lidgelden, adressen,…). Een aparte banner of aankondiging voor de startdag op de homepage is zeker ook een aanrader. Verder kan je de webmaster aanstellen om een facebook/netlog/…pagina/groep/ event aan te laten maken en te beheren of voor de kenners: filmpjes, e-cards, spelletjes,…te ontwikkelen en op het net te zwieren.

PERS & PROMO Hoe nieuwe mensen informeren en betrekken bij JNM? --------------------Promo voeren is een non-stop bezigheid. Scholen, beurzen, markten, festivals, via externe contacten,…alles kan en alles mag! Kijk zelf ook uit naar grote evenementen waar je aanwezig kan zijn en stimuleer je pers-en promoverantwoordelijke om er werk van te maken.

Maak eens kabaal met nationaal promomateriaal --------------------Via het bondssec kan je –gratis- allerlei materialen aanvragen om je promo-activiteit net dat ietsje meer te geven: de promovideo, promotiepanelen, (personaliseerbare en broekzak-) folders en de PromoEuglena/Kikkertje. Bestellen via jnm.be/promogerief Nog méér kabaal met je eigen promomateriaal --------------------------Maak gebruik van de personaliseerbare folders of knutsel je eigen materiaal in elkaar. Zeker naar aanloop van de startdag of een andere grote activiteit is het goed om een promoversie van je tijdschrift te maken. Niet-actieve leden actief krijgen -----------------Niet alleen potentiële leden moeten in de watten gelegd worden. Spendeer ook voldoende tijd en energie in de lede die je al hebt. Sommigen zijn misschien niet altijd even actief, probeer te achterhalen hoe dat komt. Bel hen eens op, babbel met de ouders, geef nieuwe leden voldoende aandacht tijdens de activiteit,…


Zorg er ook voor dat je activiteitenkalender en tijdschrift goed op tijd zijn, zodat iedereen op ieder moment op de hoogte is van de komende activiteiten Pers enzo - - - -- - - - - - - - - - - - Van tijd tot tijd is het goed om ook wat werk te maken van je bredere bekendheid. Nodig de pers uit als je iets groots op het programma staan hebt. Via de site kan je persverantwoordelijke aan allerlei tips en adressen komen (www.jnm.be – werkmieren – afdelingen- bestuur – pers en promo).

0R

REDACT

Hoe maak je de mensen duidelijk wat de kop is en wat de staart? --------------------De voor– en achterkant van je tijdschrift is essentieel. Controleer dan ook af en toe of die gegevens nog niet verouderd zijn. Zet zeker het JNMlogo op de voorkaft van jullie boekje. Dit verhoogt de herkenbaarheid en de naambekendheid van de JNM. Je vindt de logo’s op de site (www.jnm.be => inloggen en klikken op werkmieren – nationaal – downloads – JNM Logo’s).

De inhoud ----------------Probeer erop te letten dat er qua inhoud steeds een evenwicht is tussen jolige tochtverslagen en milieu- en natuurartikels, zodat het resultaat een interessant en niet te saai boekje is waar je leden graag in lezen. Help je redacteur bij het bijeensprokkelen van de nodige verslagen en zorg er zeker voor dat jouw voorwoord op tijd binnen is! Het is af, wat nu? Paniek! Of niet? --------------------------Maken jullie al gebruik van een voordeeltarief bij de post? Als dat niet het geval is, kan je hier best eens werk van maken. Je kan je tijdschrift als ‘tijdschrift’ verzenden of als ‘speciale zending’. Bekijk samen met de redacteur de beste optie voor jullie afdeling. Ook het afdrukken van etiketten is super snel gedaan via Braas (www.jnm. be/braas --> inloggen en klikken op ledenlijst – downloaden als etiketten).

Het enige wat je nog hoeft te doen is even langs de winkel gaan om stickerbladen te kopen.


ARCHIVARIS

---------------------

Er zijn 101 redenen waarom het nuttig is om een afdelingsarchief bij te houden. Zo kan je bijvoorbeeld te weten komen waar jouw afdeling 10 jaar geleden mee bezig was en op inspiratieloze momenten kan je inspiratie putten uit oude afdelingstijdschriften en activiteitenkalenders. Bovendien kan je ervoor zorgen dat je nazaten ook verder kunnen genieten van waar jullie momenteel mee bezig zijn. Hou dus alle verslagen van afdelingsvergaderingen en andere vergaderingen (vb. jeugdraad, actiegroepen,…), alle (relevante) briefwisseling, afdelingstijdschriften, bestuursberichten en Euglena, kampen- en excursieverslagen, alle financiële documenten, persberichten en krantenartikels bij! Je kan deze taak invullen door een afzonderlijke functie in het leven te roepen, de archivaris. Is deze persoon er niet, dan neem jij of de secretaris best dit werkje over.

PIEP EN INI

--------------------De rol van de piep- en iniverantwoordelijke is voornamelijk coördinerend: dit wil zeggen dat zij er voor zorgen dat de piep- of iniwerking blijft draaien. Samengevat zijn dit de voornaamste taken: - Planning van de piep- of iniwerking - Contactpersoon voor ouders - Ondersteuning van de piep of inibegeleiders -Piep- of inihoekje in het afdelingstijdschrift en op de site -Doorstroming van piep naar ini Jouw taak als voorzitter is het ondersteunen van de piep- en iniverantwoordelijke. Denk er ook aan dat piepers en ini’s een aparte aanpak en begeleidershouding vereisen. Jij bent de geknipte persoon om de rest van de begeleiding hierin bij te sturen. Zorg er ook steeds voor dat er voldoende activiteiten per leeftijdscategorie zijn. Ook al heb je maar 5 ini’s, een aparte iniwerking is heel belangrijk.


NHS A T U U R H I S T O R I S C H

NBS A T U U R B E H O U D S

MBS I L I E U B E S C H E R M I N G S

Deze drie functies vormen de basispijlers van de JNM: Natuurstudie, beheerswerken en milieu. Zij zorgen er, elk op hun terrein, voor dat er voldoende activiteiten opgezet worden rond hun thema en voor de nodige ondersteuning. Jouw taak is om hier mee op toe te zien en hen te ondersteunen.


Lokalen, de eeuwige frustratie van vele afdelingen. Spijtig genoeg komen lokalen er nooit zonder veel uithoudingsvermogen, netwerking, onderhandeling…. en vooral: volharding. Een eerste stap in het bekomen van eigen lokalen is ongetwijfeld: netwerken. Hoe meer connecties, hoe groter je kansen. Dit wil natuurlijk ook zeggen dat je zelf moet investeren. Zet je in voor gemeenschappelijke projecten, neem deel aan vergaderingen en kaart op het juiste moment jullie lokalenprobleem aan! Denk hierbij zo breed mogelijk:

De gemeente: heel wat jeugdbewegingen zitten in gemeentelijke lokalen en spelen op gemeentelijke terreinen. De gemeente biedt ook regelmatig financiële en materiële hulp bij verbouwingswerken, kleine reparaties, huur- en energiekosten. Daarom zorg je best dat je vertegenwoordigd bent in de gemeentelijke jeugdraad. Op die manier kan je je lokalenprobleem aankaarten in de jeugdraad of bij de opmaak van het volgende jeugdwerkbeleidsplan (JWBP). De opmaak van het JWBP, dat de gemeente om de drie jaar opstelt, is dé kans om middelen te vragen voor jeugdlokalen. De planning van de volgende beleidsperiode staat dit jaar op het programma. Zorg dus zeker dat je erbij bent. De parochie – al klinkt het misschien wat vreemd- is ook een belangrijke speler in het lokalenverhaal. Een groot aantal lokalen is parochiaal bezit. Connecties in de parochie (of de parochieraad) zijn een aanrader. In het kader van het concept ‘brede school’ werkt de overheid eraan om schoolinfrastructuur open te stellen voor onder andere het jeugdwerk. Probeer je plaatselijke school te overhalen om hun accommodatie te mogen gebruiken.


Plaatselijke natuur- en milieuverenigingen. Jullie zijn tenslotte hun toekomstige leden, dus met een beetje geluk willen ze hun lokalen wel delen. LNE-centra, als je goede contacten hebt met de plaatselijke LNE-centra kan het zijn dat ze voor jullie wel een lokaaltje over hebben of toch een dat je mag gebruiken om te vergaderen. Via je ledennetwerken kan je ook het één en ander gedaan krijgen. Soigneer die ouders en oude sokken! En gebruik hun contacten en competenties.

Met wat financiële hulp kan je er natuurlijk ook voor kiezen om een lokaal te huren. Er zijn verschillende financieringskanalen waar je beroep om kan doen op gemeentelijk, provinciaal of zelfs Vlaams niveau. Op provinciaal en Vlaams niveau gaat het vooral om bouw- en verbouwingspremies. Zijn jullie één van die gelukzakken met een eigen lokaal dat jullie willen verbouwen? Neem dan zeker eens een kijkje op www. locomotief.be of www.jeugdlokalen.be om te ontdekken waar de centen zitten! Nog geen eigen lokaal? Neem dan het jeugdwerkbeleidsplan en eventueel jeugdruimteplan van jouw gemeente eens onder de loep. Daar ontdek je op welke ondersteuning je kan rekenen. Dit kan gaan van financiële tussenkomsten in huuren energiekosten tot uitgebreide bouwpremies. Elk zichzelf respecterend gemeentebestuur stippelt een degelijk jeugdinfrastructuurbeleid uit en maakt daarvoor de nodige middelen vrij.. Dikwijls stelt de gemeente zelf lokalen ter beschikking…misschien niet altijd permanent maar af en toe gratis een ruimte kunnen gebruiken kan ook handig zijn.


Meer info? Locomotief ijvert voor een beter jeugdlokalenbeleid, biedt informatie en vorming aan, en kan op allerlei manieren je afdeling ondersteunen bij lokalenproblemen. Neem een kijkje op www.locomotief.be of www.jeugdlokalen.be voor meer informatie en brochures. De brochures ‘De fundering’ en ‘Het seinhuisje’, bestelbaar bij Locomotief, De brochure Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente, uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting (gratis te bestellen op 070/23.37.28).


Het KC --------Je kan moeilijk een kamp organiseren zonder voldoende begeleiding: een voorzitter, ping, foer, terreinchef, excul en EHBO-verantwoordelijke zijn altijd handig. De uitgebreide handleiding voor ieder van deze functies zijn te vinden op de site.

Het kamp: voor de meeste

afdelingen het hoogtepunt van een geslaagd werkjaar, maar hoe begin je eraan? Op het kampendraaiboek (www.jnm. be – werkmieren – kampen) vind je alles wat je nodig hebt om je kamporganisatie tot een goed einde te brengen. Of het nu een afdelingskamp of een nationaal kamp wordt, de stappen zijn dezelfde.

Om een nationaal kamp te mogen organiseren heb je zeker een voorzitter, een ping, een foer en nog een andere functie (afhankelijk van het soort kamp) nodig en minstens een van die vier personen moet ouder dan 18 jaar zijn. Aanvraag ----------In tegenstelling tot een afdelingskamp moet je het organiseren van een nationaal kamp ook aanvragen. Hiervoor dien je vóór 1 februari de online kampenfiche in te vullen en een tekstje aan te leveren voor de euglena/ kikker. Waar je op moet letten bij het invullen van deze fiche vind je terug op www.jnm. be – werkmieren-kampen-fiche.


Het materiaal Kampplaats --------------------Voor de meest authentieke JNM-kampplaats kan je een kijkje nemen op de kampplaatszoeker, die te vinden is… jawel: op de site. Naast deze opties zijn er natuurlijk ook nog tal van andere zoekmachines. Ook voor een weekendplaatsje kan je hier terecht: www.kampterrein.be (site van steunpunt jeugd, voor een kampterrein) www.kampeercentra.be (site van steunpunt jeugd, voor een verblijf in een gebouw in Wallonië) www.jeugdverblijven.be (site van steunpunt jeugd, voor een verblijf in een gebouw in Vlaanderen) www.cjt.be (site van centrum voor jeugdtoerisme, voor een verblijf in een gebouw in Vlaanderen)

Jullie zijn hoogstwaarschijnlijk niet de eerste jeugdbeweging uit jullie gemeente die een kampplaats zoeken, vraag gerust eens na. Zo krijg je ook meteen een verslag van hun ervaring en misschien ook leuke tips.

--------------------Op kamp betekent ‘zo primitief mogelijk’ maar je zal natuurlijk wel een minimum aan materiaal nodig hebben. Voor algemeen materiaal kan je beroep doen op het uitleensysteem van JNM. Op www.jnm.be – werkmieren – nationaal vind je de lijst van te ontlenen materialen alsook het reglement. Als je materiaal wilt ontlenen moet je het aanvraagformulier vóór 10 maart invullen (ook via onze allesomvattende site). Een andere optie is de uitleendienst van je gemeente of provincie. Hoe dit werkt vraag je best eens aan de lokale jeugddienst. Tenten zijn ook verkrijgbaar bij JNM. Een andere optie is gaan aankloppen bij de uldk, de uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd (vroeger ‘de uitleendienst van het ADJ’ - Algemene dienst voor jeugdtoerisme). Op de site www.sociaalcultureel.be/jeugd/ uldk vind je alle info over materialen en aanvraagprocedures. Er zijn ook wel bevriende jeugdbewegingen in je buurt die tenten hebben die ze willen uitlenen/verhuren, vraag dit eens na op de volgende jeugdraad.


Wat betreft natuurstudiemateriaal, kan je best langsgaan bij de provinciale (of lokale) NME-centra. Limburg:

www.limburg.be – milieu en natuur - educatie

Antwerpen:

www.provant.be - Leefomgeving - Milieu Educatie - Netwerk natuur- en milieueducatie -Veldkoffers

Brabant:

www.vlaamsbrabant.be – wonen en milieu – milieu en natuur – milieu-educatie – uitleenbaar materiaal.

West-Vlaanderen:

www.west-vlaanderen.be – leefomgeving – MOS - veldwerkkoffers

Oost-Vlaanderen:

www.oost-vlaanderen.be - Onderwijs & vorming - Educatief aanbod - Natuur- en milieueducatie Materiaal

Njammerdenjammerdenjam ----------------------Op kamp gaan zonder eten is wellicht niet het strakste plan. Om jullie een beetje te helpen bestelt nationaal ieder jaar biologische producten bij biofresh. Wil je ook meedoen aan deze ecologische manier van koken op je kamp (nationaal of afdelingskamp) dan moet je wel op tijd bestellen.

Je bestelling moet op 10 maart ten laatste bij nationaal zijn. Het zal dan klaar staan samen met de rest van het kampmateriaal. Hoe alles juist werkt en ook de hoeveelheden die je best bestelt per persoon vind je natuurlijk op www.jnm.be – werkmierenkampen-njamnjam.


De convo --------Om te vermijden dat je 30 telefoontjes moet doen of krijgt, maak je een goede convo. Voor een nationaal kamp moet deze binnen zijn voor 10 april. Zo kunnen wij hem drukken en wordt die automatisch naar alle deelnemers verzonden zonder dat jij hier nog iets moet doen. Handig hé! Voor een afdelingskamp maak je best ook een mooie convo. Het kopiëren en verzenden doe je dan zelf. We kunnen ons voorstellen dat je niet perfect weet wat er allemaal in een convo moet staan en jij kan je waarschijnlijk niet voorstellen dat dit niet op onze website zou staan. Terecht trouwens, kijk maar op www.jnm.be – werkmieren-kampen-convo.


Deadlines

--------------

Als je jouw kamp naar het allerhoogste kampenniveau wil brengen zijn er nogal wat dode lijnen die je in het oog moet houden, hier even een overzicht. o o o o o o o

1 februari: de kampenfiche en de kamptekst voor Euglena/Kikker moeten binnen zijn. 10 maart: de materiaalformulieren moeten binnen zijn: materiaal-, uitgeverijkisten-, koffer-, en njamnjam-formulieren. 10 april: je superoriginele doch megapraktische convo moet binnen zijn 10 mei: de eerste convo’s worden verstuurd 15 mei: iedere KC-lid krijgt een superdeluxe handleiding toegestuurd 1 juni: adhv de deelnemerslijsten kom je te weten wie er samen met jou zit te wachten tot de dag dat jullie vertrekken 15 september (of oktober als je kamp doorging in september): je financiÍle kampverslag moet binnen zijn.


DE DOODLIJNEN Verspreid in deze brochure kom je enkele deadlines tegen. Niet alleen voor jou, maar ook voor je afdelingsgenoten. Zet deze alvast in drukletters in je agenda. Het is jouw taak om dit mee in het oog te houden. Hieronder alles nog eens netje op een rijtje:

1 september: deadline doorgeven bestuurswissel (Jij) 15 september: deadline jaarplanning en begroting MINA (Ping) (15 september: deadline financieel kampenverslag) 15 februari: deadline financieel en jaarverslag MINA (Ping) (15 maart: deadline aanvraag materiaal en njamnjam kampen) 15 mei: deadline startdagaankondiging

10 augustus: deadline aanvraag afdrachten

DE WINKEL JNM heeft ook een winkel in het centrum van Gent. Zoek je een veldgids, flora, vlindernet, loupepotje, zoekkaart,…? Of wil je graag een JNM-t-shirt, -tas, –sweater,…? Dan is onze winkel the place to be! Hoe bestel je? - Online via www.jnm.be/winkel. Vergeet niet om jouw stamnummer te vermelden, zo krijg je 10 % ledenkorting! De factuur wordt met je pakje opgestuurd & hoef je dus pas achteraf te betalen. - Face-to-face in de JNM-winkel in de Kortrijksepoortstraat nr. 192 te Gent. We zijn van dinsdag t.e.m. zaterdag open van 14 tot 18 uur


EN OOK NOG... Wil je meer weten over de functies van je afdelingsgenoten? Bekijk dan hun functiebrochures ook eens. Per functie is er een aparte brochure gemaakt waar er dieper ingegaan wordt op de punten die hierboven staan.


HET UITLEENSYSTEEM www.jnm.be/uitleensysteem en je stoutste dromen worden waar

DE KALENDER Op de achterflap vind je een overzicht van de nationale JNM activiteiten. ’ t Is altijd tof als er veel volk komt opdagen. Zie het als een moment dat je zelf eens niets moet organiseren, enkel aanwezig zijn met een hele bende enthousiaste JNM’ers. Wat wil je nog meer?


Nacht van de Duisternis Dag van de Jeugdbeweging Feest voor MilieuHunks en -Babes InstructeursCursus (tot 2/11) Zwamdag

3-4

8-9

15

21 23

29-30 29-30

Ininazofé & Trollenfeest

Startdagen

3-4

10-11

17-18

24-25

KnotKaterKamp BasisCursus (tot 25/3)

11-12

17-22 18-19

21-22

28-29

Regionale Piepdagen (tot 14/5)

12-13

23-24

26-27

P������ l e������� z i e��r����m �������� aker

30-1

16-17

19-20

Dag van het Lieveheersbeestje

2-3

Regionale Piepdagen (tot 14/5)

5-6

9-10

juni

Zeelandtocht

mei

25-26

Zeelandtocht

4-5

14-15

KNOTMAAND

20-26

7-8

Krokusvakantie

februari

januari

Leerzwa(a)m Weekend

AV & Nazofé & Milieuactie

Oktober

September

Dag van de Natuur

GHWW

25-29

21-22

14-15

8-9

Congres & Start To Vorm!

Big Jump (8/7)

ZOMERKAMPEN

AnimatorCursus (tot 7/4)

AV & Koers

Start To Vorm!

Beleidsdag

juli

31-1

24-25

17-18

10-11

3-4

maart

26-27

19-20

12-13

HoofdAnimatorCursus

2-6 5-6

Kerstfuif & Prov. vergaderingen

Regionale Piepdagen (tot 14/5) Dag van de Aarde

Zwarte Paterkes (tot 15/4) NatuurStudieCongres (tot 15/4)

Paasvakantie

31-1

24-25

17-18

10-11

4-5

a u g u s t u s ZOMERKAMPEN

21-22 22

14-15

9 11

7-8

02-15

april

31 - 1

23

17-18

10-11

3-4

Herfstvakantie

31-1 Klimaatactie (3/12)

december

November

KLEURTJES Hier kan je naartoe gaan Hier kan je aan deelnemen in jouw afdeling

VZ  

Ze overleefde elektroshocks! Jacky ging reeds 30 maal naar Lourdes! Jacky Lafon schreef voor ons: Dank u Jacky. Geniet alleszins van je voor...

VZ  

Ze overleefde elektroshocks! Jacky ging reeds 30 maal naar Lourdes! Jacky Lafon schreef voor ons: Dank u Jacky. Geniet alleszins van je voor...

Advertisement