Page 1

� � �� ��� ��� �� �� �� ��

������������������

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Uwaga! Pomimo, że instalacja adaptera nie jest skomplikowana, zaleca się aby montaż był przeprowadzony w wyspecjalizowanym sklepie lub serwisie CarAudio. W zależności od modelu adaptera i modelu radia mogą wystąpić nieznaczne różnice w instalacji.

Przykłady położenia portów zmieniarki

Ad. 6.

ISO - 8 pin

QuadLock - 12 pin

���

�� �

���

�� ��

Ad. 7.

�� ��

Separator Audi

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

1. Wysunąć radio (za pomocą oryginalnych kluczy dostarczonych przez producenta radia, a jeśli takowych nie dostarczono, można skorzystać z kluczy dołączonych do kompletu) lub wykręcić radio, by dostać się do tylnej ściany z przewodami. 2. Zaplanować położenie adaptera i przebieg kabli. 3. Zlokalizować port zmieniarki (w przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją radia) i podłączyć żeński wtyk adaptera do portu zmieniarki CD. Solidnie docisnąć. 4. Męski wtyk jest użyteczny tylko w przypadku posiadania zewnętrznej zmieniarki. W przeciwnym razie ta wtyczka nie będzie używana. 5. Adapter należy uziemić za pomocą czarnego kabla z oczkiem, do metalowej części radia lub innego punktu uziemienia. Dotyczy tylko Audi (instalacja separatora). 6. Odczepić niebieską wtyczkę z separatora i wpiąć w damski port adaptera, w jej miejsce umieszczając niebieską wtyczkę adaptera. 7. Odpiąć zestaw kostek od radia i umieścić w separatorze (czerwony port) jak przedstawiono na ilustracji poniżej. �� �� �� � �� �� ��� � �� �

��� �� ���

��

��

Instalacja xCarLink

�� �� ��� �� �� ��� � �� �

�� �

������������������


� � �� ��� ��� �� �� �� ��

�� �� ��� �� �� ��� � �� �

�� �

Uwaga! W zależności od modelu adaptera i modelu radia mogą wystąpić nieznaczne różnice w obsłudze (opisy przycisków etc.). xCarlink jest emulatorem zwykłej zmieniarki CD, zatem obsługa oryginalnej zmieniarki oraz xCarLink’a jest identyczna.

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Przycisnąć dwukrotnie przycisk CD (lub CDC), lub przycisk MODE (lub SRC) na kierownicy aby uzyskać dostęp do adaptera. W przypadku prawidłowej instalacji oraz podłączeniu nośnika na wyświetlaczu LCD powinien pojawić się napis EX1:1, lub CD 1:00. Jeśli nośnik nie został umieszczony w adapterze, na wyświetlaczu powinna pojawić się aktualna wersja oprogramowania. Gdy wystąpią problemy w odczycie nośników wyświetli się ciąg EX8:88 lub CD 06:88. Poprawna struktura katalogów i plików zaowocuje automatycznym odtworzeniem pierwszego utworu. Katalogi muszą nosić nazwy CD01, CD02 ... CD06 lub CD1, CD2 ... CD6 (radio Mazda6 obsługuje do 10 folderów), gdzie liczba odpowiada numerowi płyty CD.

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

Przełączanie pomiędzy folderami odbywa się za pomocą przycisków zmiany płyt CD w standardowej zmieniarce DISC +/- lub za pomocą klawiszów numerycznych. Ze względu na specyfikację Audio CD w każdym folderze może znajdować się maksymalnie 99 utworów.

�� ��

���

�� �

���

�� ��

�� �

�� ��

���

�� �

���

��

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Utwory można zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy, lub z konsoli centralnej panelu radia. Adapter pozwala przewijać utwory (FF/REV), jednakże funkcja ta przy emulacji jest oparta na stałym przeskoku bitowym (jak w CD, gdzie jest stała wartość bitowa), stąd w przypadku zawartości skompresowanej algorytmem MP3 mogą wystąpić znaczne różnice czasowe. Jest to normalne zachowanie i nie nosi znamion uszkodzenia sprzętu. Przycisk RANDOM może być używany do losowego odtwarzania utworów. �� �� �� � �� �� ��� � �� �

��� �� ���

��

��

Obsługa – wersja SD/USB


� � �� ��� ��� �� �� �� ��

�� �� ��� �� �� ��� � �� �

��

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Tryb klasyczny.

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

W momencie gdy na wyświetlaczu widnieje napis EX1 lub CD01 użytkownik ma do swojej dyspozycji całą zawartość iPod’a. Każde tworzenie/zmiana playlisty/albumu/artysty powinna być dokonywana za pomocą interfejsu iPod’a. Utwory można zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy, lub z konsoli centralnej panelu radia. Adapter pozwala przewijać utwory (FF/REV), jednakże czas przewinięcia utworu nie będzie przedstawiany na wyświetlaczu radia.

Tryb „playlist”.

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Przyciskami DISC +/- można przejść w tryb „playlist” i zmieniać dostępne „playlisty” (utworzone uprzednio w iPod). Każdy kolejny dysk CD reprezentuje kolejną „playlistę”. W ten sposób pojawienie się na wyświetlaczu oznaczenia EX2 lub CD02 oznaczać będzie odtwarzanie pierwszej „playlisty”, gdy EX5 lub CD05 adapter będzie odczytywać czwartą „playlistę” (w przypadku Mazda6 nawet do 9 „playlist”). �� �� �� � �� �� ��� � �� �

�� �

���

�� ��

W trybie „playlist” na wyświetlaczu będzie widniał zarówno numer utworu jak i obecny czas trwania. Również w trybie szybkiego przewijania czas utworu będzie aktualizowany. Adapter zapamięta ostatnio odtwarzany utwór i czas.

�� �� ���

��� �� ���

Przycisnąć dwukrotnie przycisk CD (lub CDC), lub przycisk MODE (lub SRC) na kierownicy aby użyskać dostęp do adaptera. W przypadku prawidłowej instalacji oraz podłączeniu iPod’a na wyświetlaczu LCD powinien pojawić się napis EX1:66, lub CD 1:66 w przeciwnym wypadku wyświetli się napis EX8:88 lub CD 6:88. Jeśli iPod nie został podłączony, można użyć innego zewnętrznego odtwarzacza poprzez port AUX (1/8” jack).

�� �

Uwaga! W zależności od modelu adaptera i modelu radia mogą wystąpić nieznaczne różnice w obsłudze (opisy przycisków etc.). xCarlink jest emulatorem zwykłej zmieniarki CD, zatem obsługa oryginalnej zmieniarki oraz xCarLink’a jest identyczna lub mocno zbliżona.

��

Obsługa – wersja iPod


� � �� ��� ��� �� �� �� ��

�� �

�� �� ��� �� �� ��� � �� �

Uwaga! W zależności od modelu adaptera, modelu radia lub modelu telefonu mogą wystąpić nieznaczne różnice w obsłudze (opisy przycisków etc.).

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Instalacja

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

1. Przed podłączeniem modułu BT do adaptera xCarLink odciąć zasilanie radia (kluczyk w pozycji ACC off) 2. Podłączyć moduł, uruchomić radio i adapter. 3. W telefonie komórkowym przejść do sekcji Bluetooth i wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Telefon powinien odnaleźć urządzenie o nazwie xCarLink. 4. Połączyć się z modułem za pomocą kodu pin: 0000

Obsługa

�� ��

���

�� �

���

��

�� �

�� �� �� � �� �� ��� � �� �

Dioda

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

�� �� � �� �� �� ��� � �� �

1. Przycisk FF na radiu lub przycisk na module BT służy do kontroli telefonu: Odbierz/Rozłącz/Odrzuć oraz w przypadku trybu A2DP: Pauza/Stop/Odtwarzaj 2. Przytrzymanie przycisku FF przełączy moduł BT w stan czuwania. 3. Przy nadejściu połączenia telefonicznego: krótkie wciśnięcie przycisku FF lub przycisku na module BT poskutkuje odebraniem połączenia, przytrzymanie przycisku przez 3 sek. rozłączy dzwoniącego. Krótkie wciśnięcie zakończy prowadzoną rozmowę. 4. Odtwarzanie A2DP, krótkie wciśnięcie przycisku FF lub przycisku na module BT pauzuje lub wznawia odtwarzanie muzyki. �� �� �� � �� �� ��� � �� �

Przycisk Mikrofon z klipsem

���

�� �

���

�� ��

emide - Michał Dąbrowski ul. Żwirki i Wigury 59/21 02-091 Warszawa http://xcarlink.pl �� ��

��� �� ���

��

��

Instalacja i obsługa – moduł Bluetooth Zestaw głośnomówiący – tryb A2DP

xCarLink instrukcja obsługi manual  

xCarLink instrukcja obsługi manual