Page 1

An

ne Akt No Mey e No . 7 an tar Ta ne A is : hu n 2 lwie 01 , SH 1

Yayasan Cahaya Rumah Kehidupan Komplek DKI Blok Dd.5 RT 10/04 Joglo Kembangan, Jakarta Barat, Telp. (021) 585 4278


th. Kepada Y /i u/Saudara at Ib Bapak/ m li s u M dan Muslimin

t Di Tempa

arakatuh

llahi Wab

hmatu um Wara ik la ’a u m la

alam at serta s w la a h S . esta alam saw. Rabb sem hammad h u a M ll A h i a g ll a ji b da Rasulu Segala pu ZISWAF, urah kepa rc te a s a nyaluran ti e n p n a d senan n slimin da una kaum mu kan enghimp i, p / tu ra n a a d b u a mpercaya ngka mem pada Bapak/Ibu/S dapat me Dalam ra WAF e r k a n g a a , rk a a d n dana ZIS aw era kami men mana saja Anda b ya Allah, penyalura di kan. i. Ins muslimat embutuh asan kam y m a r y a i n lu e b la e arZISWAF m kepada yang ben yaan dan i a p m a s s keperca ta A akan . n a i sampaik kasih. n ini kam ra a w a n ak terima e y p n a n b ia n ik a Dem ucapk nya kami rokatuh. perhatian ahi Waba ll tu a m h Wara u’alaikum Wassalam

Assa

WAF Panitia ZIS 432 H 1 n Ramadha aya h a Yayasan C idupan h e Rumah K


SEKILAS TENTANG ZAKAT

Ambilah zakat dan sebagian harta, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. Taubah: 103)

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Sehingga zakat merupakan pokok ajaran Islam yang penting dan strategis. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: “Islam dibangun atas lima rukun, syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan.” Lebih gamblang lagi bahwa zakat erat hubungannya dengan shalat. Bahkan keduanya sulit dipisahkan satu dengan yang lain sehingga Abu Bakar ra. dalam suatu pidatonya mengungkapkan: “Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah kewajiban atas harta.” Jika kewajiban zakat kita tunaikan maka akan kita dapati hikmah yang sangat besar yaitu : 1. Zakat membersihkan jiwa dan harta kita dari hak orang lain. 2. Zakat dapat mempersempit jarak antara yang kaya dan miskin bahkan mengentaskan kemiskinan. 3. Zakat merupakan sarana membersihkan jiwa dari sifat kikir, egois, serakah dan sifat buruk lainnya. 4. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan olehNya.

Dalam beberapa penjelasan, zakat adalah sebuah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syariat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya adalah kafarat, nadzar, zakat dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah antara lain adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam dan lain-lain. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah memberi jawaban kepada orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah, beliau bersabda: “Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, setiap tahlil adalah shadaqah, amar ma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar adalah shadaqah, dan menyalurkan syahwat pada istri adalah shadaqah.”

AJIB TA YANG W R A H T A R A SY DIZAKATI baik g halal dan • Harta yan duktif • Harta pro asa h dan berku • Milik penu annya menggunak s nishab (bata • Mencapai minimal) an ari kebutuh • Surplus d rbebas dari primer dan te hutang hun) berlalu seta h a d u (s l u a • H


Jenis Zakat dan ATURAN PEMBAYARANNYA 1. ZAKAT FITRAH Para ahli hadits telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw dari Ibnu Umar: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” Sedangkan Imam Syafi’i berhujjah dengan hadits riwayatnya melalui Muhammad bin Ali Al Baqir: “Bayarlah zakat fitrah dari semua orang yang menjadi tanggung jawabmu. “ Pendapat Imam yang tiga dan jumhur ulama tentang syarat wajibnya zakat fitrah adalah: a. Islam b. Ada kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib diberinya nafkah pada hari dan malam hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya, dan kebutuhan pokoknya. Ketentuan pembayaran zakat fitrah sebagai berikut: 1. Dengan beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter per orang 2. Dengan uang sebesar harga beras yang biasa dikonsumsi per orang 2. ZAKAT MAAL (KEKAYAAN) a. Zakat Mata Uang (Emas, Perak dan Perhiasan) Nishab emas adalah 20 mitsqal

(±85 gram), zakatnya 2,5 % dan dihitung setelah satu tahun (haul). Nishab perak adalah 200 dirham (± 595 gram), zakatnya 2,5 % dan dihitung setelah satu tahun (haul). Nishab perhiasan adalah sebesar ukuran mata uang (emas 85 gram), zakatnya 2,5% dan dihitung setelah satu tahun (haul). b. Zakat Ternak (Unta, Sapi/Kerbau, Kambing) i. Nishab dan zakat unta sesuai ijma ulama adalah: Jumlah Unta

Zakatnya

5 - 9 ekor

I ekor kambing

10 - 14 ekor

2 ekor kambing

15 - 19 ekor

3 ekor kambing

20 - 24 ekor

4 ekor kambing

ii. Nishab dan zakat sapi/kerbau sesuai dengan pendapat masyhur yang diambil dari empat mahzab adalah : Sapi/Kerbau

Zakatnya

30-39 ekor

1 ekor anak sapi jtn/ btn usia 1 th

40-59 ekor

1 ekor anak sapi jtn/ btn usia 2 th

60-69 ekor

2 ekor anak sapi jantan

70-79 ekor

2 ekor anak sapi btn usia 2 th + sapi jantan usia 1 th


iii. Nishab dan zakat kambing/domba sesuai hadits riwayat Anas ra. dan ijma ulama adalah : Kambing/domba 40-120 ekor 121-200 ekor 201-399 ekor 400-499 ekor 500-599 ekor

Zakatnya I ekor 2 ekor 3 ekor 4 ekor 5 ekor

c. Zakat Perniagaan Firman Allah swt dalan Al Qur’an surat AlBaqarah 267: Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian dari hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud dari sumber Samra bin Jundab : “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.” Nishab dan besarnya zakat harta perniagaan dihitung sesuai dengan emas. d. Zakat Tanaman (Hasil Pertanian dan Buahbuahan) Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5% wasaq (± 653 Kg). Jika diairi dengan air hujan atau sungai, zakatnya 10% tiap satu nishab. Jika diairi sendiri, zakatnya 5% tiap satu nishab. e. Zakat Barang Tambang dan Rikaz (Harta Karun) Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang harus langsung dizakatkan sebanyak 2,5%

sedangkan barang (Emas atau Perak) yang didapat dari rikaz (harta karun), zakatnya sebanyak 20% Zakat dikeluarkan tanpa mensyaratkan haul. f. Zakat Penghasilan/Profesi dan Hadiah Nishab penghasilan tetap, gaji, upah dan sejenisnya dihitung seperti nishab tanaman zakatnya sebesar 2,5% langsung dikeluarkan tanpa mensyaratkan haul. Sedangkan nishab dan zakat hadiah, bonus dan sejenisnya sebesar 10% tanpa mensyaratkan haul.

CARA PEMBAYARAN Pembayaran zakat dapat dilakukan dengan cara : • Diantar sendiri ke sekretariat Panitia ZISWAF Komplek DKI Blok Dd.5 RT 10/04 Joglo Kembangan, Jakarta Barat Telp. (021) 585 4278 • Menghubungi Panitia : • Alexander Rinaldi - 08129973319 021-26141888 • Rizky - 021 3222 3684 • Melalui Bank a/n Wisnu Hardjito : Bank Syariah Mandiri No. Rek. 060.700.8733 Bank BCA No.Rek 228.1267.614 peruntukan ziswaf mohon di infokan ke panitia atau sms ke nomor : 0813 8828 6133


YAYASAN CAHAYA RUMAH KEHIDUPAN Pembina : Nix Hendri D, SE Drs. Yosri Fajar Pengawas : Ir. Junaedi Masil Basuki Rahmat, S.Sos i Pengurus Ketua Sekretaris Bendahara

: Ir. Candisar M. Hadid, Dip. Ing : Limpad HP, S.Kom : Royani Zakaria

PANITIA ZISWAF RAMADHAN 1432 H YAYASAN CAHAYA RUMAH KEHIDUPAN Ketua : Sekretaris : Bendahara : Anggota :

Alexander Rinaldi, SE Rizky Syabana, SE Wisnu Hardjito, S.Kom Dedi Mulyadi Ari Syarif, Ak Dodi Setioadi, S.Kom Trijono Hadjid, SE

Ziswaf Yayasan Cahaya Rumah Kehidupan  

Proposal ZISWAF Yayasan Cahaya Rumah Kehidupan, Jakarta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you