Page 77

Carlo Scarpa ve Tadao Ando’nun en önemli örneklerini teşkil ettikleri modern mimarlardan biridir, onun tasarım yeteneği mimari forma sembolik ve fiziksel gücünü verir. Souto de Moura bunu yalnızca projenin fiziksel çevresine duyarlılığıyla değil, malzemeler ve işçilik aracılığıyla anlam inşa ederek başarır. Mimar Eduarto Souto de Moura’nın kendisi için inşa ettiği Mathosinhos Evi, Portekiz’in Matosinhos kentinde yer alıyor. 590 metrekarelik bir araziye yayılan evin projesi 1995 yılında başlayıp 1998 yılına kadar devam etmiş, evin yapımı ise 2002’de bitmiş. Matosinhos kentinin merkezini iki taraftan duvarlarla sınırlandırılmış dar sokaklar işgal ediyor. Mimarın kendisi için yaptırdığı bu konut, söz konusu stürüktürün içinde doğallıkla yer alıyor. Yapının oturduğu üçgen araziyi büyük bloklardan yapılmış doğal taşlardan oluşan bir duvar çepeçevre sarıyor. Bu sınırlama elamanının yer yer granit taşlarla onarılması ve düzeltilmesi gerekiyor. Bu arazinin içinde dışarıdan gözükmeyecek şekilde tasarlanmış konut, iki avlu ve garaj yer alıyor. Caddeye bitişik olan girişte, cadde kotu içeride avlu kotu olarak devam ediyor. Bu birbirinden farklı fonksiyonlar, birbirlerine paralel olarak konumlandırılmış duvar par-

a new order upon it…making discrete, precise but very convincing gestures in a field of relations, but without neglecting the ‘weak’ signs also encountered in the environment. “ Souto de Moura is one of the few modern architects (John Hejduk, Carlo Scarpa and Tadao Andao would be the other most important examples) in his ability to design in this layer of meaning that gives archetypal symbolic and physical power to architectural form. He is able to do this because of his sensitivity to the physical context of a project nd his ability to build meaning through materials and craft. It is in this attention to material and detail, generating strong architectural character, that we can assess in his House in Matosinhos, Portugal. Blending into the traditional fabric of the town, with its narrow, walled streets, this new house in an old neighborhood is enclosed by a perimeter wall of massive granite stone blocks. This existing town wall was repaired and regularized as part of the architectural strategy creating a more square and monolithic external appearance. The house’s reinforced concrete walls abut these stone walls with only a small gap to provide thermal insulation. The house’s severe and closed face to the street is in contrast to its openness to it’s backyard containing a terrace and a pool. Here EVİN CEPHESİNDE KÖYÜN GELENEKSEL TAŞ DUVARLARI KULLANILMIŞ. THE TRADITIONAL STONE WALLS OF THE VILLAGE ARE REGULARIZED IN THE HOUSE FAÇADE.

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey