Page 75

E

duardo Souto de Moura uluslararası arenada tanınan en önemli Portekizli mimarlardan biri.. Fernando Távora ve 1974 – 1979 yılları arasında yardımcılığını yaptığı Alvaro Siza ile birlikte Porto okuluna giden Moura, başta en ünlü yapısı Braga’daki Belediye Stadyumu olmak üzere dikkat çeken önemli diğer yapılarıyla da birçok ödül almaya hak kazanmıştır. Detaya ve işçiliğe odaklanan titiz ve disiplinli mimarlık anlayışıyla Eduardo Souto de Moura’nın varoluşsal tasarım yaklaşımı, biçim ve malzemenin bir araya gelmesindeki şiirsel anlamı arar. Çok sayıda projesinde, özellikle konutlarında biçim, zanaat ve yapıya temel ve spiritüel yaklaşımıyla yaşama alanlarını yenilemeye uğraşır. Moura’nın başarısı yapının malzemesi ve kavramsal çevresine dayanan bir mimarlığı bağlam ve soyutluğu sentezleyerek yaratmasından kaynaklanır. Eleştirmen Hans Van Dijk’e göre “Onun müdahaleleri her zaman durumu yeniden yaratan ve yeni bir düzen arz eden gücün, yeni ve formal bir alanını oluşturur... Kesin ve titiz olmak, ama çevreye özgü ‘zayıflık’ işaretlerini ihmal etmeden ilişkiler sahasında oldukça ikna edici jestler ortaya koymak.” Souto de Moura, John Hejduk,

E

duardo Souto de Moura is one of the most internationally known contemporary Portuguese architects. A member of the Porto school of architecture along with names such as Fernando Távora and Alvaro Siza (whom he assisted from 1974 to 1979), he has received many awards for projects in Portugal including one of his most famous, the Municipal Stadium of Braga. With a rigorous and disciplined approach to architecture focusing on detail and workmanship, Eduardo Souto de Moura’s design searches for poetic and existential meaning in the union of form and material. In his numerous built projects especially his houses he has strived to reinvigorate habitation through a basic and spiritual approach to form, craft and building. While sensitive to regional and local factors his architecture has always been progressive. His success has been to synthesize context and abstraction to create architecture based on a building’s material and conceptual surroundings. As the critic Hans Van Dijk notes, “His interventions always generate a new, formal field of force that rearranges the situation and imposes

78 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

Natura Magazine 001  
Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement