Page 7

Su ve taşın huzuru:

Spalar A new definition of everyday life, spas

Suyu mimarlıkla birleştiren kendilerine özgü fasiliteler olarak spalar 21. Yüzyıl için yeni bir yapı tipi ortaya koyuyor. Özellikle rahatlama ve yenilenme için kullanılan spalarda taş malzeme ahenkle kullanılıyor. The union of water and architecture in the design of spas creates new building types for 21st century lifestyles. Extensive use of stone creates natural harmony in these spaces of rejuvenation.

S

ürekli değişen, akışkan ve dinamik gündelik hayat pratikleri özellikle kent yaşamında oldukça yoğun ve sıkıştırılmış halde karşımıza geliyor. Metropollerde yaşanan kaotik hayat kişileri nevrotik olma eşiğine getirirken, kentsel dinamikler yaşamın akışı dahilinde nefes alacak aralık bulmayı şehirliler için oldukça zorlaştırıyor. Yorgunluk, stres gibi unsurlar üst üste bindikçe sürekli bir dinlenme, rahatlama ve sakinleşme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sık sık tatile gitmenin imkansız olduğu hallerde ise bu durum kentlere ya da periferiye alternatif yapay dinlenme ve rahatlama mekanları inşa etmekle çözülebilir bir hale geliyor. İşte bu noktada artık gündelik hayatın bir parçası ve bir anlamda bir yaşam biçimi tanımı haline gelen spa fasiliteleri karşımıza çıkıyor. “Spa” kelimesinin nereden geldiği ile ilgili iki teori var. Bunlardan biri Latince “salus per aquae” (su yoluyla sağlık) teriminin baş harflerinin birleşimi ile ortaya çıktığı yönünde… Diğer teori ise Belçika’nın Roma termalleri ile ünlü Spa kentinin adının zaman içinde tüm termal yapılar

10 NATURA • KASIM-ARALIK 2010

C

Contemporary society today is a mix of mobile, fluid and dynamic lifestyles especially the complex and fast lives led in urban centers. These chaotic lifestyles in big cities have had the tendency to increase nervous tension where intense urban dynamics makes it difficult for urbanites to achieve a healthy balance in the rapid pace of life. As fatigue and stress accumulate, there is the parallel need to rest, relax and realize a certain tranquility. In cases where frequent vacations are not an option, this problem can be addressed by artificial means through alternative rest and relaxation centers located in or near major urban centers. One of these alternatives are the spas that feature water treatments of different kinds. These quickly growing spas and thermal baths have now become a part of daily life to define a certain lifestyle that provides a solution to the stresses of urban living. There are two theories about the origin of the word “spa”. One theory is that the word represents the initials of the Latin term “salus per aquae” (health through water). The other theory claims that the city of Spa in Belgium, famo-

Natura Magazine 001  

Stone architecture and interiors magazine published by the Turkish Stone Exporters' Association, Istanbul, Turkey

Advertisement